Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Su Dalgaları Soruları

10. Bir dalga leğeninde oluşturu-
lan doğrusal KOL atması
şekildeki doğrultuda bir enge-
le doğru ilerlemektedir.
K.
30°
Bu atmanın o noktası
engele çarptığı anda atma-
nin görünümü nasıl olur?
B)
A)
L
L
K
K
30°
30°
30°
60°
C)
D)
K
Kod L
L
40
140°
60°
30°
E)
K
L
60%
60°
Fizik
Su Dalgaları
10. Bir dalga leğeninde oluşturu- lan doğrusal KOL atması şekildeki doğrultuda bir enge- le doğru ilerlemektedir. K. 30° Bu atmanın o noktası engele çarptığı anda atma- nin görünümü nasıl olur? B) A) L L K K 30° 30° 30° 60° C) D) K Kod L L 40 140° 60° 30° E) K L 60% 60°
7.
K
Kaynak
Bir dalga leğeninde sabit frekansli ara kesit yüzeylerine
paralel doğrusal dalga kaynağı tarafından üretilen dal-
gaların üstten görünümü şekildeki gibi ise K, L ve M
bölgelerinin derinlikleri hk, h ve hm için aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
A) hy > > hm
B) hk >>h
C) hm > L > hk
D) h_ > hk >
E) h>hm>hk
Fizik
Su Dalgaları
7. K Kaynak Bir dalga leğeninde sabit frekansli ara kesit yüzeylerine paralel doğrusal dalga kaynağı tarafından üretilen dal- gaların üstten görünümü şekildeki gibi ise K, L ve M bölgelerinin derinlikleri hk, h ve hm için aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? A) hy > > hm B) hk >>h C) hm > L > hk D) h_ > hk > E) h>hm>hk
1. Özdeş K, K, kay-
nakları ile oluşturu-
lan
bir girişim
deseni şekildeki
gibidir.
K
11
11
Buna göre,
K1
K₂
1.
Kaynaklar aynı
fazlıdır.
II. K noktası katardır.
III. L noktası düğüm çizgisi üzerindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.
çukur,
tepe)
A) Yalnız!
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
1. Özdeş K, K, kay- nakları ile oluşturu- lan bir girişim deseni şekildeki gibidir. K 11 11 Buna göre, K1 K₂ 1. Kaynaklar aynı fazlıdır. II. K noktası katardır. III. L noktası düğüm çizgisi üzerindedir. yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır. çukur, tepe) A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
5.
Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş iki kaynakla
yapılan deneyde bir girişim deseni gözlenmektedir.
Dalga leğeninden bir miktar su alındığında;
I. düğüm çizgilerinin sayısı artar,
II. dalgaların dalga boyu artar,
III. kaynakları birleştiren doğru üzerinde düğüm çizgilerinin ara-
sindaki uzaklık artar
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
5. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş iki kaynakla yapılan deneyde bir girişim deseni gözlenmektedir. Dalga leğeninden bir miktar su alındığında; I. düğüm çizgilerinin sayısı artar, II. dalgaların dalga boyu artar, III. kaynakları birleştiren doğru üzerinde düğüm çizgilerinin ara- sindaki uzaklık artar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
TYT Deneme Sınavı
yutları
stırma-
n cam
6. Fizik dersinde yay dalgalarını anlatan Ahmet Öğret-
men tahtaya şekildeki gibi birim kareler içerisine aynı
tel üzerinde bulunan K ve L atmalarını çizmiştir.
Donge
doguiltinsa
onra bar-
ni yüzeye
rak kabin
Ahmet Öğretmen bu iki atmanın genlikleri, süratleri ve
oluşma süreleri ile ilgili öğrencilerin yorum yapmaları-
ni istemiştir.
Öğrencilerden Kürşat, Bilge ve Kaan'ın yaptığı yo-
runlar şöyledir.
Kürşat: K ve L atmalarının denge doğrultusuna olan
maksimum uzaklıkları eşit olduğu için bu iki atmanın
genlikleri aynıdır.
Bilge: K ve L atmaları aynı tel üzerinde ilerlediği için
bu iki atmanın süratleri aynıdır.
Kaan: L atmasının genişliği, K ninkinden büyük oldu-
ğu için L nin oluşma süresi K ninkinden büyüktür.
lam kaldır-
plamından
AYDIN YAYINLARI
nden ayrıl-
daki hava-
asindaki
oğrudur?
Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yaptığı yo-
rumlar doğrudur?
A) Bilge ve Kaan
B) Yalnız Kürşat
C) Kürşat ve Kaan
D) Kürşat ve Bilge
E) Kürşat, Bilge ve Kaan
ve all
12=VE
th
Fizik
Su Dalgaları
TYT Deneme Sınavı yutları stırma- n cam 6. Fizik dersinde yay dalgalarını anlatan Ahmet Öğret- men tahtaya şekildeki gibi birim kareler içerisine aynı tel üzerinde bulunan K ve L atmalarını çizmiştir. Donge doguiltinsa onra bar- ni yüzeye rak kabin Ahmet Öğretmen bu iki atmanın genlikleri, süratleri ve oluşma süreleri ile ilgili öğrencilerin yorum yapmaları- ni istemiştir. Öğrencilerden Kürşat, Bilge ve Kaan'ın yaptığı yo- runlar şöyledir. Kürşat: K ve L atmalarının denge doğrultusuna olan maksimum uzaklıkları eşit olduğu için bu iki atmanın genlikleri aynıdır. Bilge: K ve L atmaları aynı tel üzerinde ilerlediği için bu iki atmanın süratleri aynıdır. Kaan: L atmasının genişliği, K ninkinden büyük oldu- ğu için L nin oluşma süresi K ninkinden büyüktür. lam kaldır- plamından AYDIN YAYINLARI nden ayrıl- daki hava- asindaki oğrudur? Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yaptığı yo- rumlar doğrudur? A) Bilge ve Kaan B) Yalnız Kürşat C) Kürşat ve Kaan D) Kürşat ve Bilge E) Kürşat, Bilge ve Kaan ve all 12=VE th
M
60
K
kaynağı old
aynıdır. Bu
ga boyu da
Kayr
D)
60°
M
60°
30
60
K
legeninde
10.
Hengek
me dogrul-
derece
N
M
270
Ya
M
dalga
bölge
(
doğr
Derinliği her yerde aynı olan dalga leerinin Lock
tasında üretilen parabolik dalga engelden yansıdk
tan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir.
Parabolik engel R noktasına taşındığında, aynı
kaynaktan üretilen dalgalar yansıdıktan sonra
nerede odaklanır? (Noktalar arası uzaklıklar eştiri
ninde
doğru
rusal
A) L noktası
B) K-Laras
C) K noktası
OK-T
K-T arası
E) M-L arası
Fizik
Su Dalgaları
M 60 K kaynağı old aynıdır. Bu ga boyu da Kayr D) 60° M 60° 30 60 K legeninde 10. Hengek me dogrul- derece N M 270 Ya M dalga bölge ( doğr Derinliği her yerde aynı olan dalga leerinin Lock tasında üretilen parabolik dalga engelden yansıdk tan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir. Parabolik engel R noktasına taşındığında, aynı kaynaktan üretilen dalgalar yansıdıktan sonra nerede odaklanır? (Noktalar arası uzaklıklar eştiri ninde doğru rusal A) L noktası B) K-Laras C) K noktası OK-T K-T arası E) M-L arası
yinlari
K
Bir dalga leğeninde k dalga kaynağından doğrusal
su dalgaları üretilmektedir. İlerleyen dalga tepeleri-
nin üstten görünümü şekildeki gibi olduğuna göre;
1. İlerleyen dalgaların hızı artmaktadır.
II. Kaynağın frekansı zamanla azalmaktadır.
III. İlerleyen dalgaların dalga boyu azalmaktadır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I veya 11
D) I veya III
E) II veya III
Fizik
Su Dalgaları
yinlari K Bir dalga leğeninde k dalga kaynağından doğrusal su dalgaları üretilmektedir. İlerleyen dalga tepeleri- nin üstten görünümü şekildeki gibi olduğuna göre; 1. İlerleyen dalgaların hızı artmaktadır. II. Kaynağın frekansı zamanla azalmaktadır. III. İlerleyen dalgaların dalga boyu azalmaktadır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız B) Yalnız III C) I veya 11 D) I veya III E) II veya III
7. Derinliği sabit dalga leğenlerinde çukur ve tümsek engellere
gönderilen dalgalar şekillerdeki gibidir.
4
fti
F
for at
F
M
Çukur
engel
Tümsek
engel
Şekil-1
Şekil-11
F
Çukur
engel
Şekil-111
Buna göre, yansıyan dalgalardan hangilerinde odak-
lanma gözlenir? (F: Odak noktası M: Merkez noktası)
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
7. Derinliği sabit dalga leğenlerinde çukur ve tümsek engellere gönderilen dalgalar şekillerdeki gibidir. 4 fti F for at F M Çukur engel Tümsek engel Şekil-1 Şekil-11 F Çukur engel Şekil-111 Buna göre, yansıyan dalgalardan hangilerinde odak- lanma gözlenir? (F: Odak noktası M: Merkez noktası) A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
5. Su derinliği h olan dalga leğeninde f frekansı ile çalışan
kaynak tarafından üretilen a dalgaboylu doğrusal dalgalar,
genişliği w olan aralıktan geçerken Şekil I'deki gibi kırınıma
uğramaktadır.
AAA
A A A
4 1 1
1 4 4
↑
4 4
4 4 4
1 1 1
Dalga kaynağı
Dalga kaynağı
Şekil
Şekil 11
Aralıktan geçen dalgaların Şekil il'deki gibi eğriselliğinin
azalması için;
I. w artırılmalı
II. f artırılmalı
III. h artırılmalı
değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) ve 11
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
5. Su derinliği h olan dalga leğeninde f frekansı ile çalışan kaynak tarafından üretilen a dalgaboylu doğrusal dalgalar, genişliği w olan aralıktan geçerken Şekil I'deki gibi kırınıma uğramaktadır. AAA A A A 4 1 1 1 4 4 ↑ 4 4 4 4 4 1 1 1 Dalga kaynağı Dalga kaynağı Şekil Şekil 11 Aralıktan geçen dalgaların Şekil il'deki gibi eğriselliğinin azalması için; I. w artırılmalı II. f artırılmalı III. h artırılmalı değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) ve 11 D) II ve III E) I, II ve III
TEST
8.
6.
Bir dalga leğeninde yayılan dalgaların bir engelden
geçtikten sonraki görünümü şekildeki gibidir. Dalga
leğeninin altında delik açılıp suyun yarisinin yavaş ya-
vaş boşalması sağlanıyor.
Engel
Dalga kaynagi
HEHE
Engel
Buna göre, yapılan bu değişiklik sonrası dalgalarla
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yayılma sürati azalmıştır.
B) Dalga boyu azalmıştır.
C) Frekansı değişmemiştir.
D) Kininim son bulup dalgalar doğrusal yayılabilir.
E) Dalgaların eğriselliği artmış olabilir.
Fizik
Su Dalgaları
TEST 8. 6. Bir dalga leğeninde yayılan dalgaların bir engelden geçtikten sonraki görünümü şekildeki gibidir. Dalga leğeninin altında delik açılıp suyun yarisinin yavaş ya- vaş boşalması sağlanıyor. Engel Dalga kaynagi HEHE Engel Buna göre, yapılan bu değişiklik sonrası dalgalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yayılma sürati azalmıştır. B) Dalga boyu azalmıştır. C) Frekansı değişmemiştir. D) Kininim son bulup dalgalar doğrusal yayılabilir. E) Dalgaların eğriselliği artmış olabilir.
5. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı
fazli eşit frekanslı noktasal iki kaynakla girişim de-
seni elde ediliyor.
Elde edilen girişim deseni için;
1.
Girişim deseni merkez doğrusuna göre simet-
riktir
II. Düğüm çizgileri sayısı katar çizgileri sayısına
eşittir
III. Kaynakların frekansı artırılırsa desendeki
çizgi sayısı artar
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
Fizik
Su Dalgaları
5. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı fazli eşit frekanslı noktasal iki kaynakla girişim de- seni elde ediliyor. Elde edilen girişim deseni için; 1. Girişim deseni merkez doğrusuna göre simet- riktir II. Düğüm çizgileri sayısı katar çizgileri sayısına eşittir III. Kaynakların frekansı artırılırsa desendeki çizgi sayısı artar yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
7.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan dalga leğeninde kaynak
periyodik su dalgaları oluşturuyor.
kaynak
K
L
M
su
yer
Buna göre,
I. Dalgaların L bölgesindeki hızı en büyüktür.
II. Dalgaların M bölgesindeki dalga boyu en küçüktür.
III. Dalgaların K, L, M bölgesindeki frekansı eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız ! B) I ve II
D) Il ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan dalga leğeninde kaynak periyodik su dalgaları oluşturuyor. kaynak K L M su yer Buna göre, I. Dalgaların L bölgesindeki hızı en büyüktür. II. Dalgaların M bölgesindeki dalga boyu en küçüktür. III. Dalgaların K, L, M bölgesindeki frekansı eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II D) Il ve III C) I ve III E) I, II ve III
1
3.
Sabit derinlikli bir dalga leğeninde yapılan su dal-
galarının kırınımı deneyinde, gönderilen doğrusal
su dalgaları şekildeki yolu izliyor,
HA
Buna göre, kırınıma uğrayan daglaların;
1. Hız
II. Dalga boyu
III. Frekans
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
1 3. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde yapılan su dal- galarının kırınımı deneyinde, gönderilen doğrusal su dalgaları şekildeki yolu izliyor, HA Buna göre, kırınıma uğrayan daglaların; 1. Hız II. Dalga boyu III. Frekans niceliklerinden hangileri değişmez? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Konu Pek
1.
Şekildeki sabit derinlikli bir dalga leğeninde üreti-
len dalgaların üstten görünüşü görülmektedir.
3. B
ta
ü
+ X
M
K
:) )
te
g
E
1
N
L
Buna göre,
1. Leğen KL kenarına doğru derinleşir. V
II. Kaynak +x yönünde hareket etmektedir. V
III. Dalga leğeni -x yönünde hareket etmektedir.
yargılarından hangileri doğru olabilir? V
A) Yalnız! B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
4.
2. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde noktasal kaynak
sağa doğru sabit bir hızla ilerlemektedir.
Fizik
Su Dalgaları
Konu Pek 1. Şekildeki sabit derinlikli bir dalga leğeninde üreti- len dalgaların üstten görünüşü görülmektedir. 3. B ta ü + X M K :) ) te g E 1 N L Buna göre, 1. Leğen KL kenarına doğru derinleşir. V II. Kaynak +x yönünde hareket etmektedir. V III. Dalga leğeni -x yönünde hareket etmektedir. yargılarından hangileri doğru olabilir? V A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 4. 2. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde noktasal kaynak sağa doğru sabit bir hızla ilerlemektedir.
Köksal AKA
Mehmet KAP
9.
Şekildeki gibi x ekseni doğrultusunda ilerleyen xy düzle-
minde bir periyodik dalganın periyodu 2 saniyedir.
y(cm)
4
mo
N-----
6
2
4
8 10 12 x(cm)
-4
=4 - je
=
enge
giuso
Buna göre,
8
1. Dalganın boyu 8 cardir.
II. Dalganın hızı 4 m/s'dir.
III. Dalganın genliği 4 cm'dir!
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II e Yalnız III
)
D) T ve III
EXI, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi ses ve elektromanyetik
Fizik
Su Dalgaları
Köksal AKA Mehmet KAP 9. Şekildeki gibi x ekseni doğrultusunda ilerleyen xy düzle- minde bir periyodik dalganın periyodu 2 saniyedir. y(cm) 4 mo N----- 6 2 4 8 10 12 x(cm) -4 =4 - je = enge giuso Buna göre, 8 1. Dalganın boyu 8 cardir. II. Dalganın hızı 4 m/s'dir. III. Dalganın genliği 4 cm'dir! yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II e Yalnız III ) D) T ve III EXI, II ve III Aşağıdakilerden hangisi ses ve elektromanyetik
Sonhos broonil
101 ISYA
Vi vil
endemik
oğ-
işki
tir?
(3. Dalga leğeninde su yüzeyindeki 2 cm dalga boylu
doğrusal dalgalar 0,5 cm genlikli bir osilatör tarafından
üretiliyor. Bir t anında osilatörün yakınındaki sivinin
yüzeyindeki P noktası yukarı doğru 0,5 cm yer değiş-
tirmeye sahiptir.
Buna göre dalgaların yayılma yönünde P noktasın-
dan;
1. 2,5 cm uzakta su yüzeyindeki R noktasının yer de-
ğiştirmesi sıfırdır,
II. 3 cm uzakta su yüzeyindeki S noktasının yer değiş-
tirmesi aşağı doğru 0,5 cm'dir, no
III. 6 cm uzakta su yüzeyindeki T noktasının yer değiş-
tirmesi yukarı doğru 0,5 cm'dir nobil
yargılarından hangileri doğrudur?m illo
(Belirtilen noktaların birbirinden uzaklıklarının durgun
su yüzeyine göre verildiği varsayılacaktır.) nub
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
78
Fizik
Su Dalgaları
Sonhos broonil 101 ISYA Vi vil endemik oğ- işki tir? (3. Dalga leğeninde su yüzeyindeki 2 cm dalga boylu doğrusal dalgalar 0,5 cm genlikli bir osilatör tarafından üretiliyor. Bir t anında osilatörün yakınındaki sivinin yüzeyindeki P noktası yukarı doğru 0,5 cm yer değiş- tirmeye sahiptir. Buna göre dalgaların yayılma yönünde P noktasın- dan; 1. 2,5 cm uzakta su yüzeyindeki R noktasının yer de- ğiştirmesi sıfırdır, II. 3 cm uzakta su yüzeyindeki S noktasının yer değiş- tirmesi aşağı doğru 0,5 cm'dir, no III. 6 cm uzakta su yüzeyindeki T noktasının yer değiş- tirmesi yukarı doğru 0,5 cm'dir nobil yargılarından hangileri doğrudur?m illo (Belirtilen noktaların birbirinden uzaklıklarının durgun su yüzeyine göre verildiği varsayılacaktır.) nub A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 78