Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgaları Soruları

V
7.
Bir dalga leğeninde L ortamından a gelme açısı ile ge-
len doğrusal dalgalar K ortamında B kırılma açısı ile kı-
rılıyor.
Ara kesit
Kortami
B
a
ta
B
B
L ortamı
Buna göre, ß açısını artırmak için,
1. Dalganın frekansı artırılmalı
II. K ortamının derinliği artırılmalı
III. L ortamının derinliği artırılmalı
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Su Dalgaları
V 7. Bir dalga leğeninde L ortamından a gelme açısı ile ge- len doğrusal dalgalar K ortamında B kırılma açısı ile kı- rılıyor. Ara kesit Kortami B a ta B B L ortamı Buna göre, ß açısını artırmak için, 1. Dalganın frekansı artırılmalı II. K ortamının derinliği artırılmalı III. L ortamının derinliği artırılmalı işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
Üstten görünümü verilen dalga leğeninde doğrusal dalgaların dalga tepeleri şekildeki gibidir.
Leğenin X tarafında üretilen dalgalar Y tarafına doğru ilerlemektedir.

Buna göre,

I. Kaynağın frekansı artmaktadır.
II. Dalgaların hızları X'ten Y'ye doğru artmaktadır.
III. Kaynağın periyodu değişmemiştir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız !
B) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I. Il ve III
Fizik
Su Dalgaları
Üstten görünümü verilen dalga leğeninde doğrusal dalgaların dalga tepeleri şekildeki gibidir. Leğenin X tarafında üretilen dalgalar Y tarafına doğru ilerlemektedir. Buna göre, I. Kaynağın frekansı artmaktadır. II. Dalgaların hızları X'ten Y'ye doğru artmaktadır. III. Kaynağın periyodu değişmemiştir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız ! B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III E) I. Il ve III
4 yarıklı bir stroboskop saniyede 5 kez dönerken ya-
rıklar arkasından bakan gözlemci dalgaları duruyor
gibi gözlüyor.
Buna göre, dalga frekansı en az kaç hertzdir?
A) 5
B) 10
C) 20
D) 40
E) 80
Fizik
Su Dalgaları
4 yarıklı bir stroboskop saniyede 5 kez dönerken ya- rıklar arkasından bakan gözlemci dalgaları duruyor gibi gözlüyor. Buna göre, dalga frekansı en az kaç hertzdir? A) 5 B) 10 C) 20 D) 40 E) 80
ne
A) Yalnız
D)
31. K ortamında oluşturulan doğrusal bir su
dalgasının L ve M ortamlarındaki ilerlevis
şekildeki gibidir.
Dalga
kaynağı
34. X ortami
ortamlar
iliyor.
Buna göre
Dalga
kaynağı
1. Kve Mortamlarının derinlikleri aynıdır.
II. Dalganın K, L ve M ortamlarındaki periyo-
du eşittir.
III. Dalga en yavaş L ortamında ilerler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
3m
Buna
1. Der
Fizik
Su Dalgaları
ne A) Yalnız D) 31. K ortamında oluşturulan doğrusal bir su dalgasının L ve M ortamlarındaki ilerlevis şekildeki gibidir. Dalga kaynağı 34. X ortami ortamlar iliyor. Buna göre Dalga kaynağı 1. Kve Mortamlarının derinlikleri aynıdır. II. Dalganın K, L ve M ortamlarındaki periyo- du eşittir. III. Dalga en yavaş L ortamında ilerler. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3m Buna 1. Der
Bir dalga leğeninde oluşmuş
doğrusal KL atması düzlem en-
gele doğru şekildeki gibi ilerliyor.
Engel
Buna göre,
1. Atmanın gelme açısı 50° dir.
II. Gelen atmanın yayılma hızı, yansıyan atmanın-
kinden büyüktür.
III. Yansıyan atma doğrusaldır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
Bir dalga leğeninde oluşmuş doğrusal KL atması düzlem en- gele doğru şekildeki gibi ilerliyor. Engel Buna göre, 1. Atmanın gelme açısı 50° dir. II. Gelen atmanın yayılma hızı, yansıyan atmanın- kinden büyüktür. III. Yansıyan atma doğrusaldır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
1. TEST
Bila
an
3. Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan
duzlem atmanın düzlem engele ilerleyişi şe-
kildeki gibidir.
SU DALGALA
13091
Su dalgaları er
özelliklerini bir
bir dalga türü
o
v
su
60°.
be
Engel
.
Buna göre, atmanın O noktası engele su yüzeyinde
ulaştığı an athanin görünüşü aşağıdaki-
ăıdaki- sal su dalgal
lerden hangisi gibidir?
kündür.
60
60°
301
30°
30°
30°
30N30°
EL
Palme Yayınevi
Kaynak
60°
V600
Fizik
Su Dalgaları
1. TEST Bila an 3. Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan duzlem atmanın düzlem engele ilerleyişi şe- kildeki gibidir. SU DALGALA 13091 Su dalgaları er özelliklerini bir bir dalga türü o v su 60°. be Engel . Buna göre, atmanın O noktası engele su yüzeyinde ulaştığı an athanin görünüşü aşağıdaki- ăıdaki- sal su dalgal lerden hangisi gibidir? kündür. 60 60° 301 30° 30° 30° 30N30° EL Palme Yayınevi Kaynak 60° V600
1. yatay
60
yatay
Doğrusal bir su dalgası şekildeki gibi I engeline
geliyor.
Dalganın önce I sonra Il engelinde yansıdıktan
sonra dalga tepesinin II engell lle yaptığı açı
kaç derecedir?
A) 20 B) 30
C) 45 D) 60 E) 90
SU DALGALARI
Fizik
Su Dalgaları
1. yatay 60 yatay Doğrusal bir su dalgası şekildeki gibi I engeline geliyor. Dalganın önce I sonra Il engelinde yansıdıktan sonra dalga tepesinin II engell lle yaptığı açı kaç derecedir? A) 20 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90 SU DALGALARI
10. Derinliği her yerde ayni olan I uzun-
luğundaki dalga leğeninde kaynak
T, periyotlu dalgalar oluşturduğunda
6 dalga tepesi görülüyor. Kaynak T,
periyotlu dalgalar oluşturduğunda 8
dalga tepesi görülüyor.
n bir d
Iga a
mekt:
tepesi
izakli
alam
T1
oranı kaçtır?
T2
Buna göre,
Kaynak
Fizik
Su Dalgaları
10. Derinliği her yerde ayni olan I uzun- luğundaki dalga leğeninde kaynak T, periyotlu dalgalar oluşturduğunda 6 dalga tepesi görülüyor. Kaynak T, periyotlu dalgalar oluşturduğunda 8 dalga tepesi görülüyor. n bir d Iga a mekt: tepesi izakli alam T1 oranı kaçtır? T2 Buna göre, Kaynak
VAZANIH
SUDU
İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin su derinliği
sabit ve birbirinden farklıdır.
Bölmelerin birinde üretilen bir doğrusal dalga di-
ğer bölmeye geçerken, 2 -le T
* Periyodu değişir.
II. Yayılma hızı değişir. VdU S
In, Yayılma doğrultusu değişir. biriler
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalniz! B) Yalmi II C ) Yalnız III
D) I ve II 5) Il ve III
Fizik
Su Dalgaları
VAZANIH SUDU İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin su derinliği sabit ve birbirinden farklıdır. Bölmelerin birinde üretilen bir doğrusal dalga di- ğer bölmeye geçerken, 2 -le T * Periyodu değişir. II. Yayılma hızı değişir. VdU S In, Yayılma doğrultusu değişir. biriler yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalniz! B) Yalmi II C ) Yalnız III D) I ve II 5) Il ve III
Bir dalga leğeninin KL kenarında oluşturulan
doğrusal dalgaların derinliği sabit X, Y, Z bö-
lümlerindeki ilerleyişlerinin üstten görünümü
şekildeki gibidir. ya ndiğlmm, ceuoplay
4.
cevopl
K
X.
Y.
L.
Buna göre, X, Y, Z bölümlerinin derinlikler
sırasıyla h, h, h, arasındaki ilişki nedir?
A) hy = hy = hz
n, > hy > hy
B) hy > h, > h,
D) h > h, >h,
%3D
%3D
E) h, > h, > h
Fizik
Su Dalgaları
Bir dalga leğeninin KL kenarında oluşturulan doğrusal dalgaların derinliği sabit X, Y, Z bö- lümlerindeki ilerleyişlerinin üstten görünümü şekildeki gibidir. ya ndiğlmm, ceuoplay 4. cevopl K X. Y. L. Buna göre, X, Y, Z bölümlerinin derinlikler sırasıyla h, h, h, arasındaki ilişki nedir? A) hy = hy = hz n, > hy > hy B) hy > h, > h, D) h > h, >h, %3D %3D E) h, > h, > h
32%
17:39
eba.gov.tr/ders/proxy/\
Su Dalgası - 4
8 cm
6 cm
K ortamı L ortamı
K
K
Şekil 1
Bir dalga leğenindeki K ortamında oluşturulan
doğrusal dalgaların L ortamına geçtiğindeki
görünümleri Şekil 1'deki gibidir.
Aynı ortamlarla Şekil 2'deki gibi oluşturulan dalga
leğeninde K ortamından gönderilen periyodik
doğrusal dalgalar için,
I. L ortamına geçtikten sonra bir noktada
Şekil 2
odaklanır.
II. K'den L'ye geçişlerinde hızları azalır.
III. K'den L'ye geçişlerinde frekans artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
11/17
BİTİR
Fizik
Su Dalgaları
32% 17:39 eba.gov.tr/ders/proxy/\ Su Dalgası - 4 8 cm 6 cm K ortamı L ortamı K K Şekil 1 Bir dalga leğenindeki K ortamında oluşturulan doğrusal dalgaların L ortamına geçtiğindeki görünümleri Şekil 1'deki gibidir. Aynı ortamlarla Şekil 2'deki gibi oluşturulan dalga leğeninde K ortamından gönderilen periyodik doğrusal dalgalar için, I. L ortamına geçtikten sonra bir noktada Şekil 2 odaklanır. II. K'den L'ye geçişlerinde hızları azalır. III. K'den L'ye geçişlerinde frekans artar. yargılarından hangileri doğrudur? 11/17 BİTİR
Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde, XY
doğrusal atması, iki düz engele şekildeki gibi gönderiliyor.
x
30°
30°
Buna göre, atmanın engellerden tamamen yansıdıktan
sonraki hali aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A)
B)
Y
C)
D)
.X
E)
X
X
Fizik
Su Dalgaları
Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde, XY doğrusal atması, iki düz engele şekildeki gibi gönderiliyor. x 30° 30° Buna göre, atmanın engellerden tamamen yansıdıktan sonraki hali aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) Y C) D) .X E) X X
Dalgaların Genel Özellikleri
6. Özellikleri her yerinde aynı olan esnek bir ortamda
periyodik dalgalar üreten bir dalga kaynağının pe-
riyodu T dir. Oluşan dalgaların dalga boyu d ve t
sürede oluşan dalga sayısı N dir.
Buna göre, T niceliği artırıldığında d ve N nicelik-
leri için ne söylenebilir?
d
Azalır
BY
Artar
Değişmez
Değişmez
Azalır
Değişmez
Azalır
Artar
Artar
Azalır
I = dof
Fizik
Su Dalgaları
Dalgaların Genel Özellikleri 6. Özellikleri her yerinde aynı olan esnek bir ortamda periyodik dalgalar üreten bir dalga kaynağının pe- riyodu T dir. Oluşan dalgaların dalga boyu d ve t sürede oluşan dalga sayısı N dir. Buna göre, T niceliği artırıldığında d ve N nicelik- leri için ne söylenebilir? d Azalır BY Artar Değişmez Değişmez Azalır Değişmez Azalır Artar Artar Azalır I = dof
3. Derin ortamda oluşturulan doğrusal su dalgalarının
sığortama geçişi şekildeki gibi modellenmiştir.
Sığ
Derin
Indo
Kaynak frekansı arttırıldığında,
I. Derin ortamda ilerleyen dalgaların hız artar.
II. Derin ve sığ ortamdaki dalgaların dalga boyu
küçülür.
III. Kırılma açısı r artar.
hangileri doğru olur?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
Fizik
Su Dalgaları
3. Derin ortamda oluşturulan doğrusal su dalgalarının sığortama geçişi şekildeki gibi modellenmiştir. Sığ Derin Indo Kaynak frekansı arttırıldığında, I. Derin ortamda ilerleyen dalgaların hız artar. II. Derin ve sığ ortamdaki dalgaların dalga boyu küçülür. III. Kırılma açısı r artar. hangileri doğru olur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
Derinliği sabit bir dalga leğeninde, sabit frekansla
Üretilen su dalgalarına 4 yarikli bir stroboskopla ba-
kıldığında ardışık iki dalganın tepesi, stroboskopun
yarıkları arasında gözlendiğinde, stroboskopun 90°
döndüğü gözlenmektedir.
Buna göre,
1. Dalganın frekansı, stroboskobun frekansına
eşittir.
II. Legendeki dalgaların tümü duruyormuş gibi gö-
rünür.
III. Dalganın periyodu, stroboskobun periyodundan
küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Su Dalgaları
Derinliği sabit bir dalga leğeninde, sabit frekansla Üretilen su dalgalarına 4 yarikli bir stroboskopla ba- kıldığında ardışık iki dalganın tepesi, stroboskopun yarıkları arasında gözlendiğinde, stroboskopun 90° döndüğü gözlenmektedir. Buna göre, 1. Dalganın frekansı, stroboskobun frekansına eşittir. II. Legendeki dalgaların tümü duruyormuş gibi gö- rünür. III. Dalganın periyodu, stroboskobun periyodundan küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
4.
2. Derinliği her yerinde sabit olan bir dalga le-
ğeninde oluşturulan dairesel su dalgalarının
frekansı arttırılıyor.
Buna göre dalgaların hızı 0, dalga boyu a
nasıl değişir?
9
a
A
Artar.
Artar.
B)
Azalır.
C
Artar.
Değişmez.
Değişmez.
Azalır.
D) Değişmez.
E) Değişmez.
Artar.
Fizik
Su Dalgaları
4. 2. Derinliği her yerinde sabit olan bir dalga le- ğeninde oluşturulan dairesel su dalgalarının frekansı arttırılıyor. Buna göre dalgaların hızı 0, dalga boyu a nasıl değişir? 9 a A Artar. Artar. B) Azalır. C Artar. Değişmez. Değişmez. Azalır. D) Değişmez. E) Değişmez. Artar.