Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Su Dalgaları Soruları

Derinlikleri birbirinden farklı olan X ve Y ortamlarında iler-
leyen doğrusal su dalgalarının üstten görünümü şekildeki
gibidir.
X ortamı
Y ortamı
K
BI
A A
Y
THE
N
A
K
Fen
SU
Dalga leğeni
Buna göre,
1. Y ortamının derinliği, X ortamınınkinden büyüktür.
IL X ortamının derinliği arttırılırsa, o açısı artar.
III. X ortamının derinliği arttırılırsa, B açısı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Yalnız il
B) Yalnız 11
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) II ve III
Fizik
Su Dalgaları
Derinlikleri birbirinden farklı olan X ve Y ortamlarında iler- leyen doğrusal su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir. X ortamı Y ortamı K BI A A Y THE N A K Fen SU Dalga leğeni Buna göre, 1. Y ortamının derinliği, X ortamınınkinden büyüktür. IL X ortamının derinliği arttırılırsa, o açısı artar. III. X ortamının derinliği arttırılırsa, B açısı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? C) Yalnız il B) Yalnız 11 A) Yalnız! E) I, II ve III D) II ve III
& Derinliği her yerinde aynı olan bir leğende şekildeki gibi
oluşturulan doğrusal su dalgası, 1. engelden yansıdıktan
sonra 2. engele doğru ilerliyor.
K
30°
0
1. engel
a
2. engel
Su dalgasının üzerindeki K ve L noktaları 2. engele
aynı anda çarptıklarına göre, a açısı kaç derecedir?
B) 40°
A) 30°
C) 45°
D) 60°
E) 75°
Fizik
Su Dalgaları
& Derinliği her yerinde aynı olan bir leğende şekildeki gibi oluşturulan doğrusal su dalgası, 1. engelden yansıdıktan sonra 2. engele doğru ilerliyor. K 30° 0 1. engel a 2. engel Su dalgasının üzerindeki K ve L noktaları 2. engele aynı anda çarptıklarına göre, a açısı kaç derecedir? B) 40° A) 30° C) 45° D) 60° E) 75°
6.
2
6
4
3
Su derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde
to = 0 anındaki konumu ve hareket yönü şekil-
deki gibi olan KL atmasının belli bir t aninda-
ki görünümü kesikli çizgilerle belirtilenlerden
hangisi olabilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
(2010 - LYS)
1
Fizik
Su Dalgaları
6. 2 6 4 3 Su derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde to = 0 anındaki konumu ve hareket yönü şekil- deki gibi olan KL atmasının belli bir t aninda- ki görünümü kesikli çizgilerle belirtilenlerden hangisi olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 (2010 - LYS) 1
bir fizik laboratuvarında, su derinliginin demedigi
dalga legeninde dairesel su atması oluşturuluyor. Bu
atmanın farkluk andaki görünümü aşağıdaki gibidir,
5 cm
10 cm
Su
Su
inst
Su atmasının 1. konumdaki genliği Ap sürati V.; II.
konumdaki genliği ve sürati de A2, V, olduğuna
göre; Ay, A, ile V, V, arasındaki ilişki aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
(Legenin kenarları dalga sönüraleyicidir.)
o-xl
B)A;= AZ; V = V2
C)A, > Air, Sv
> D)A, FAF VEVO
=< ,
EA <Azi V = V₂
og
Fizikteki kavram ve nicolik
Fizik
Su Dalgaları
bir fizik laboratuvarında, su derinliginin demedigi dalga legeninde dairesel su atması oluşturuluyor. Bu atmanın farkluk andaki görünümü aşağıdaki gibidir, 5 cm 10 cm Su Su inst Su atmasının 1. konumdaki genliği Ap sürati V.; II. konumdaki genliği ve sürati de A2, V, olduğuna göre; Ay, A, ile V, V, arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Legenin kenarları dalga sönüraleyicidir.) o-xl B)A;= AZ; V = V2 C)A, > Air, Sv > D)A, FAF VEVO =< , EA <Azi V = V₂ og Fizikteki kavram ve nicolik
X
Dat
ayni
Cemil ve Soner, iplerin ucuna bağladıkları V ve 2V hacimli
I maddeden yapılmış bilyeleri şekildeki gibi aynı yüksek-
likte su bulunan leğenlerdeki sulara tamamen batırıp çıkar-
tarak, frekansları sırasıyla f ve 2f olan periyodik su dalgaları
4. Ya
dar
nc
üretiyorlar.
SC
=k-
y-
ol
ma
i
Cemil
Soner
V
2v
Su
d
Su
Buna göre,
digəboyu.
I. Cemil ve Soner'in ürettiği dalgaların yayılma süratleri eşit-
tir.
II. Cemil'in ürettiği dalgaların dalga boyu, Soner'in ürettikleri-
ninkine göre daha büyüktür.
ill. Soner'in ürettiği dalgaların enerjisi, Cemil'in ürettiklerinin-
kine göre daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve III
A) Yalnız!
E) I, Il ve III
anderin
Best
B) I ve II
D) Il ve III
d. f
Fizik
Su Dalgaları
X Dat ayni Cemil ve Soner, iplerin ucuna bağladıkları V ve 2V hacimli I maddeden yapılmış bilyeleri şekildeki gibi aynı yüksek- likte su bulunan leğenlerdeki sulara tamamen batırıp çıkar- tarak, frekansları sırasıyla f ve 2f olan periyodik su dalgaları 4. Ya dar nc üretiyorlar. SC =k- y- ol ma i Cemil Soner V 2v Su d Su Buna göre, digəboyu. I. Cemil ve Soner'in ürettiği dalgaların yayılma süratleri eşit- tir. II. Cemil'in ürettiği dalgaların dalga boyu, Soner'in ürettikleri- ninkine göre daha büyüktür. ill. Soner'in ürettiği dalgaların enerjisi, Cemil'in ürettiklerinin- kine göre daha büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? C) I ve III A) Yalnız! E) I, Il ve III anderin Best B) I ve II D) Il ve III d. f
K
M
E)
K
L
M
18.
Dalga kaynağ
F
Doğrusal dalgalar üreten kaynak ile dalga leğeninde
oluşturulan dalgaların üstten görünümü şekildeki gibi-
dir.
Tu fes
Buna göre,
I. Kaynağın frekansının artması,
II. Kaynaktan uzaklaşıldıkça dalga leğeninin derinli-
ğinin artması,
Ah kaynağın titreşim genliğinin azalması
Işlemlerinden hangileri kaynaktan uzaklaşıldıkça
dalga tepeleri arasındaki uzaklığın artmasını sağla-
yabilir?
C) Yalnız 11
A) Yalnız! B) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
K M E) K L M 18. Dalga kaynağ F Doğrusal dalgalar üreten kaynak ile dalga leğeninde oluşturulan dalgaların üstten görünümü şekildeki gibi- dir. Tu fes Buna göre, I. Kaynağın frekansının artması, II. Kaynaktan uzaklaşıldıkça dalga leğeninin derinli- ğinin artması, Ah kaynağın titreşim genliğinin azalması Işlemlerinden hangileri kaynaktan uzaklaşıldıkça dalga tepeleri arasındaki uzaklığın artmasını sağla- yabilir? C) Yalnız 11 A) Yalnız! B) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
1.
3.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin alt kısımlarında şe-
kildeki gibi engeller vardır.
Kaynak
K
M
Su
Su
Su
Engel
Engel
Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı-
ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları
sırasıyla kim olduğuna göre, bu dalga boyları
arasındaki ilişki nedir?
A) dx > am>
B) x > L > M
C) M>nk > D) az >k>
M
E) > >K
Fizik
Su Dalgaları
1. 3. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak K M Su Su Su Engel Engel Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla kim olduğuna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A) dx > am> B) x > L > M C) M>nk > D) az >k> M E) > >K
7.
Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninin, eşit böl-
melere ayrılmış düşey kesiti şekildeki gibi veriliyor.
9.
E
İsveçli
nümüz
dir. Ber
harfleri
elemer
nina ku
Kaynak
y
S2
S,
Buna
-X
ği sist
mentle
göster
+X
y ekseni doğrultusunda hareket edebilen doğrusal dal-
ga kaynağı suya bir kez dokundurularak doğrusal su
dalgası oluşturuyor.
A)
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B)
Đ)
E)
A) Kaynak suya dokunduğu anda +x ve -x yönünde
ilerleyen dalgalar oluşur.
B) Dalgalar üzerindeki her bir nokta y ekseni boyun-
ca titreşim hareketi yapar.
C) Dalga leğeninin, S, ve S2 yüzeylerine çarpan dal-
galar serbest uçtan yansımış gibi davranırlar.
D) Dalga leğeninin, S, ve S2 yüzeylerinden yansıyan
dalgalar y ekseni üzerinde üst üste binerler.
E) Dalgalar kaynaktan uzaklaştıkça hızları azalır.
20201231
29
Fizik
Su Dalgaları
7. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninin, eşit böl- melere ayrılmış düşey kesiti şekildeki gibi veriliyor. 9. E İsveçli nümüz dir. Ber harfleri elemer nina ku Kaynak y S2 S, Buna -X ği sist mentle göster +X y ekseni doğrultusunda hareket edebilen doğrusal dal- ga kaynağı suya bir kez dokundurularak doğrusal su dalgası oluşturuyor. A) Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Đ) E) A) Kaynak suya dokunduğu anda +x ve -x yönünde ilerleyen dalgalar oluşur. B) Dalgalar üzerindeki her bir nokta y ekseni boyun- ca titreşim hareketi yapar. C) Dalga leğeninin, S, ve S2 yüzeylerine çarpan dal- galar serbest uçtan yansımış gibi davranırlar. D) Dalga leğeninin, S, ve S2 yüzeylerinden yansıyan dalgalar y ekseni üzerinde üst üste binerler. E) Dalgalar kaynaktan uzaklaştıkça hızları azalır. 20201231 29
Konu Tesli
10. Periyodik bir dalgada, ardışık 5 dalga çukuru a
lik, dalga boyunun kaç katıdır?
DAL
1.
B) 5
A) 6
D) 3
ok
y
X
Ok yönünde ilerleyen periyodik bir dalganın yalnız in
kansı daha küçük olsaydı, X ve y uzaklıkları nasıl olunda
y
X
Artardi
A) Azalırdı
Değişmezdi
B) Değişmezdi
Artardi
C) Artardi
Azalırdı
D) Azalırdı
E) Artardi
Değişmezdi
12.
P
Fizik
Su Dalgaları
Konu Tesli 10. Periyodik bir dalgada, ardışık 5 dalga çukuru a lik, dalga boyunun kaç katıdır? DAL 1. B) 5 A) 6 D) 3 ok y X Ok yönünde ilerleyen periyodik bir dalganın yalnız in kansı daha küçük olsaydı, X ve y uzaklıkları nasıl olunda y X Artardi A) Azalırdı Değişmezdi B) Değişmezdi Artardi C) Artardi Azalırdı D) Azalırdı E) Artardi Değişmezdi 12. P
6.
Ayşe, yarısına kadar su doldurduğu büyükçe bir leğenin
üzerinden sabit bir yükseklikten özdeş taşları sırasıyla
leğenin ortasına bırakarak dairesel dalgalar oluşturuyor.
Buna göre, oluşan dalgaların oluşum sırasına göre
hız ve genlikleri ile ilgili ne söylenebilir?
(Yansımalar önemsenmiyor.)
Hizi
Genlik
A)
Artar
Azalır
Değişmez
Azalır
B Artar
Değişmez
D Değişmez
E) Azalır
Değişmez
Değişmez
Fizik
Su Dalgaları
6. Ayşe, yarısına kadar su doldurduğu büyükçe bir leğenin üzerinden sabit bir yükseklikten özdeş taşları sırasıyla leğenin ortasına bırakarak dairesel dalgalar oluşturuyor. Buna göre, oluşan dalgaların oluşum sırasına göre hız ve genlikleri ile ilgili ne söylenebilir? (Yansımalar önemsenmiyor.) Hizi Genlik A) Artar Azalır Değişmez Azalır B Artar Değişmez D Değişmez E) Azalır Değişmez Değişmez
TYT
7
9.
Yanyana duran iki dalga legeninde Ky ve Ky kaynakları
tarafından üretilen periyodik dalgaların üstten görünümü
şekildeki gibidir.
As
ka
Söndürücü
Söndürücü
K,
K
Buna göre;
1.
frekansı, K, kaynağının frekansından büyüktür.
II. kaynakların frekansları eşit ise K'in ürettiği dalgalar,
Ky'nin ürettiklerinden hızlıdır.
III. K,'in üretiği dalgaların dalgaboyu Kninkinden
uzundur.
yargılarından hangileri dogrudur?
A) Yalnız
B) Yalniz-111
C) I ve 11
D) Ivo HI
Il ve III
2- tortile
fer
8. Sistematik adı verilen bileşiklerden hangisinin formülü
yanlis verilmiştir?
Fizik
Su Dalgaları
TYT 7 9. Yanyana duran iki dalga legeninde Ky ve Ky kaynakları tarafından üretilen periyodik dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. As ka Söndürücü Söndürücü K, K Buna göre; 1. frekansı, K, kaynağının frekansından büyüktür. II. kaynakların frekansları eşit ise K'in ürettiği dalgalar, Ky'nin ürettiklerinden hızlıdır. III. K,'in üretiği dalgaların dalgaboyu Kninkinden uzundur. yargılarından hangileri dogrudur? A) Yalnız B) Yalniz-111 C) I ve 11 D) Ivo HI Il ve III 2- tortile fer 8. Sistematik adı verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlis verilmiştir?
î pidreres
3.
5
ERI
K
JT
Dalga
kaynağı
Dalga
söndürücü
Lucunda bir dalga söndürücü bulunan dalga
leğeninde Kucundaki doğrusal dalga kaynağı-
nin oluşturduğu dalgaların üstten görünüşü şe-
kildeki gibidir.
Buna göre,
I. Kaynağın frekansı değişmiyorsa leğendeki
suyun derinliği K’den L'ye doğru artmaktadır.
II. Legendeki suyun derinliği her noktada aynı
ise kaynağın frekansı giderek artmaktadır.
III. Leģendeki suyun derinliği her noktada aynı X
ise kaynağın periyodu giderek artmaktadır
yargılarından hangileri doğrudur? v=YT
Ay Yalnız !
B) Yalnız II C) Yalnız III
+
Can
x=v. 1
D) I ve II
E) I ve III
-) Dalgeler hishin
Fizik
Su Dalgaları
î pidreres 3. 5 ERI K JT Dalga kaynağı Dalga söndürücü Lucunda bir dalga söndürücü bulunan dalga leğeninde Kucundaki doğrusal dalga kaynağı- nin oluşturduğu dalgaların üstten görünüşü şe- kildeki gibidir. Buna göre, I. Kaynağın frekansı değişmiyorsa leğendeki suyun derinliği K’den L'ye doğru artmaktadır. II. Legendeki suyun derinliği her noktada aynı ise kaynağın frekansı giderek artmaktadır. III. Leģendeki suyun derinliği her noktada aynı X ise kaynağın periyodu giderek artmaktadır yargılarından hangileri doğrudur? v=YT Ay Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III + Can x=v. 1 D) I ve II E) I ve III -) Dalgeler hishin
26. İki bölmeli bir dalga leğeninde, bölmelerin her birinde su
derinliği sabit ve birbirinden farklıdır.
Periyodik su dalgaları leğenin bir bölmesinden diğer
bölmesine geçerken dalgaların,
1.
Yayılma hızı değişir.
II. Yayılma doğrultusu değişir.
III. Periyodu değişir.
I
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
co
B) Yalnız II
A) Yalnız!
C) Yalnız III
E) II ve III
DI ve III
Fizik
Su Dalgaları
26. İki bölmeli bir dalga leğeninde, bölmelerin her birinde su derinliği sabit ve birbirinden farklıdır. Periyodik su dalgaları leğenin bir bölmesinden diğer bölmesine geçerken dalgaların, 1. Yayılma hızı değişir. II. Yayılma doğrultusu değişir. III. Periyodu değişir. I yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? co B) Yalnız II A) Yalnız! C) Yalnız III E) II ve III DI ve III
Sıra Sizde - 12
Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan A dalgasının doğrusal
engelden yansıması sağlanıyor.
A dalgası
Buna göre K, L, M, N ve P dalgalarından hangisi yansıyan dal-
gadir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Çözüm
Fizik
Su Dalgaları
Sıra Sizde - 12 Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan A dalgasının doğrusal engelden yansıması sağlanıyor. A dalgası Buna göre K, L, M, N ve P dalgalarından hangisi yansıyan dal- gadir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) Çözüm
4. X saydam ortamından Y saydam ortamına gönderi-
len aynı ve tek renkli I ışınları şekildeki yolları izliyor.
1
r.
Y
x
Y
X
Y
X
K K
M
e
Buna göre, şekillerde gösterilen K, L, M açılan
arasındaki ilişki nedir?
A) LANSK
B) M > KL
B)
CL> KSM
D) M >>
EK > MS
Fizik
Su Dalgaları
4. X saydam ortamından Y saydam ortamına gönderi- len aynı ve tek renkli I ışınları şekildeki yolları izliyor. 1 r. Y x Y X Y X K K M e Buna göre, şekillerde gösterilen K, L, M açılan arasındaki ilişki nedir? A) LANSK B) M > KL B) CL> KSM D) M >> EK > MS
KOD Yayır
6
Derinliği sabit bir dalga leğeninde
parabolik engelin
asal ekseni üzerindeki K noktasında üretilen daire-
sel ve periyodik su dalgaları parabolik engele doğ-
ru ilerlemektedir.
Parabolik
engel
Asal
eksen
Buna göre, dalgaların parabolik engele ulaşan
kısımları;
8.
1. Dairesel olarak yansır ve tekrar K'da odaklana-
bilir.
II. Dairesel olarak yansır ve asal eksenin altında
K'nin düşeyinde odaklanabilir.
III. Doğrusal olarak yansır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Il ve III
DJ Ve III
E) I, II ve III
Oly
KOD
28
Keranan Odak Deneme
Fizik
Su Dalgaları
KOD Yayır 6 Derinliği sabit bir dalga leğeninde parabolik engelin asal ekseni üzerindeki K noktasında üretilen daire- sel ve periyodik su dalgaları parabolik engele doğ- ru ilerlemektedir. Parabolik engel Asal eksen Buna göre, dalgaların parabolik engele ulaşan kısımları; 8. 1. Dairesel olarak yansır ve tekrar K'da odaklana- bilir. II. Dairesel olarak yansır ve asal eksenin altında K'nin düşeyinde odaklanabilir. III. Doğrusal olarak yansır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Il ve III DJ Ve III E) I, II ve III Oly KOD 28 Keranan Odak Deneme