Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Su Dalgalarında Girişim Soruları

KAZANIM
1
4.
1. Şekil I ve Şekil II de verilen özdeş su dalgası leğenle-
rinde 2 dalga boylu su dalgaları W, ve W2 genişlikli
aralıklardan şekildeki gibi geçiyor.
a
a
VA
WITH
W
39))
Şekil 1
Şekil 11
Buna göre , W, ve W2 arasındaki ilişki nasıldır?
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
KAZANIM 1 4. 1. Şekil I ve Şekil II de verilen özdeş su dalgası leğenle- rinde 2 dalga boylu su dalgaları W, ve W2 genişlikli aralıklardan şekildeki gibi geçiyor. a a VA WITH W 39)) Şekil 1 Şekil 11 Buna göre , W, ve W2 arasındaki ilişki nasıldır?
SINAVDA ÇIKMIŞ SORULAR
SIL
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde,
farklı fazda titreşen özdeş S, ve S, kaynakları 4
cm dalgaboylu dalgalar yayıyor. Bu dalgaların
girişim deseninde 2. düğüm çizgisi üzerindeki P
noktasının kaynaklara uzaklığı PS,
= 22,2 cm,
PS2 = 15,0 cm dir.
Buna göre, kaynaklar arasındaki faz farkı
kaçtır?
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D)0,4 E) 0,5
(1994-ÖYS)
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
SINAVDA ÇIKMIŞ SORULAR SIL Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde, farklı fazda titreşen özdeş S, ve S, kaynakları 4 cm dalgaboylu dalgalar yayıyor. Bu dalgaların girişim deseninde 2. düğüm çizgisi üzerindeki P noktasının kaynaklara uzaklığı PS, = 22,2 cm, PS2 = 15,0 cm dir. Buna göre, kaynaklar arasındaki faz farkı kaçtır? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D)0,4 E) 0,5 (1994-ÖYS)
ĝi frekans küçük, B gözlemcisininki de büyük olur.
Vo
Örnek:
Y
P
A
s
K,
K₂
Derinliği sabit dalga leğeninde özdeş K, K, kaynakları şekildeki gibi aynı anda çalışarak dalgalar üretiyorlar.
Buna göre; P, R, S, T ve Y noktalarından hangileri aynı katar çizgisi üzerindedir?
A) P ve R
B) R ve Y
C) R ve S
D) T ve P
E) P ve S
Örnek:
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
ĝi frekans küçük, B gözlemcisininki de büyük olur. Vo Örnek: Y P A s K, K₂ Derinliği sabit dalga leğeninde özdeş K, K, kaynakları şekildeki gibi aynı anda çalışarak dalgalar üretiyorlar. Buna göre; P, R, S, T ve Y noktalarından hangileri aynı katar çizgisi üzerindedir? A) P ve R B) R ve Y C) R ve S D) T ve P E) P ve S Örnek:
1.
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga legeninde, aralarında
24 cm olan aynı fazlı, özdeş iki kaynak 5 cm dalgaboylu dal-
galar yayıyor.
Buna göre, bu dalgalarla oluşturulan girişim deseninde
gözlenebilen düğüm çizgisi sayısı kaçtır?
A) 5 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
1. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga legeninde, aralarında 24 cm olan aynı fazlı, özdeş iki kaynak 5 cm dalgaboylu dal- galar yayıyor. Buna göre, bu dalgalarla oluşturulan girişim deseninde gözlenebilen düğüm çizgisi sayısı kaçtır? A) 5 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12
1.
Bir girişim deneyinde kaynaklar özdeş olup aynı
fazda titreşmektedir.
Kaynakların frekansı arttırıldığında;
I. Gözlenebilen düğüm ve katar sayısı artabilir.
II. Düğüm ve kadar sayısını sabit tutabilmek için
leğene su ilave edilebilir.
III. Düğüm ve katar sayısını sabit tutabilmek için
kaynaklar arası küçültülmelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
1. Bir girişim deneyinde kaynaklar özdeş olup aynı fazda titreşmektedir. Kaynakların frekansı arttırıldığında; I. Gözlenebilen düğüm ve katar sayısı artabilir. II. Düğüm ve kadar sayısını sabit tutabilmek için leğene su ilave edilebilir. III. Düğüm ve katar sayısını sabit tutabilmek için kaynaklar arası küçültülmelidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
5. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde
girişim deneyi yapılıyor. Legendeki K, L, M noktaları sıra-
sıyla çift tepe, çift çukur ve düğüm çizgisi üzerindedir.
Buna göre, K, L, M noktalarının genlikleri rk, IL, I'M
arasındaki ilişki nedir?
Valo
A) 'k >>
B) 'k >>
C) (k =PL>M
D) >rk > IM
E) 'M>TL = PK
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
5. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde girişim deneyi yapılıyor. Legendeki K, L, M noktaları sıra- sıyla çift tepe, çift çukur ve düğüm çizgisi üzerindedir. Buna göre, K, L, M noktalarının genlikleri rk, IL, I'M arasındaki ilişki nedir? Valo A) 'k >> B) 'k >> C) (k =PL>M D) >rk > IM E) 'M>TL = PK
9.
ibi
Bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazlı iki noktasal kaynak 2
pese gelen iki düğüm çizgisi şekildeki gibidir.
dalga boylu dalgalar yayıyor. Oluşan girişim deseninde peş
Merkez doğrusu
X
Y
Bu düğüm çizgileri üzerindeki X noktasının kaynaklara
3
olan uzaklıkları farkı -2 olduğuna göre, Y noktasının
2
kaynaklara uzaklıklari farkı kaç k'dır?
22
A) 2
5
B)
2
C) 3
E) 4
D)
7
2
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
9. ibi Bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazlı iki noktasal kaynak 2 pese gelen iki düğüm çizgisi şekildeki gibidir. dalga boylu dalgalar yayıyor. Oluşan girişim deseninde peş Merkez doğrusu X Y Bu düğüm çizgileri üzerindeki X noktasının kaynaklara 3 olan uzaklıkları farkı -2 olduğuna göre, Y noktasının 2 kaynaklara uzaklıklari farkı kaç k'dır? 22 A) 2 5 B) 2 C) 3 E) 4 D) 7 2
8.
Aynı fazda çalışan iki kaynak ile bir dalga leğeninde girişim
deneyi yapılıyor.
Girişim desenindeki ardışık iki düğüm çizgisi arasında-
ki mesafeyi azaltmak için;
1 Kaynakları birbirine yaklaştırmak
11. Leģenden su almak
III. Kaynakların titreşim genliğini azaltmak
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız
B)
I ve II
C) I ve III
D) Yalnız 11
E)
Il ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
8. Aynı fazda çalışan iki kaynak ile bir dalga leğeninde girişim deneyi yapılıyor. Girişim desenindeki ardışık iki düğüm çizgisi arasında- ki mesafeyi azaltmak için; 1 Kaynakları birbirine yaklaştırmak 11. Leģenden su almak III. Kaynakların titreşim genliğini azaltmak işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III D) Yalnız 11 E) Il ve III
8.) I. İki farklı yarıktan gelen ışık dalgalarının perde
üzerinde birbirini güçlendirdiği yerde aydınlık
saçak oluşur.
II. Merkezi aydınlık saçak daima beyaz oluk
III. Aynı düzenekte dalga boyy küçük ışıkların oluştur-
duğu saçakların aralığı, da ga boyu büyük olan ışık-
ların oluşturduğu saçakların aralığından küçük olur.
Young deneyi ile ilgili verilen yukarıdaki numara-
lanmış cümlelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız! (B) Yalnız C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
CAP
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
8.) I. İki farklı yarıktan gelen ışık dalgalarının perde üzerinde birbirini güçlendirdiği yerde aydınlık saçak oluşur. II. Merkezi aydınlık saçak daima beyaz oluk III. Aynı düzenekte dalga boyy küçük ışıkların oluştur- duğu saçakların aralığı, da ga boyu büyük olan ışık- ların oluşturduğu saçakların aralığından küçük olur. Young deneyi ile ilgili verilen yukarıdaki numara- lanmış cümlelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız! (B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III CAP
6.
Merkez
Doğrusu
bok
.
N
S1
S2
Dalga boyu 2 olan dalgalar üreten özdeş, aynı
fazda çalışan S, ve S, noktasal kaynakların oluş-
turduğu girişim deseninin bir kısmı şekilde verilmiş-
tir.
L noktası 1. düğüm çizgisi üzerinde olduğuna
göre,
1. K dalga katarı üzerinde bir noktadır.
M ve N noktalarının kaynaklara olan uzaklıkla-
rinin farkları eşittir.
III. Knin bulunduğu çizginin N nin bulunduğu çiz-
5
giye olan en kısa uzaklığı - dir.
2
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kaynakları birleştiren doğru üzerindeki noktalar
arası uzaklık eşittir)
A) Yalnız! B) Yanız || C) Yanız III
D) I ve 11
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. Merkez Doğrusu bok . N S1 S2 Dalga boyu 2 olan dalgalar üreten özdeş, aynı fazda çalışan S, ve S, noktasal kaynakların oluş- turduğu girişim deseninin bir kısmı şekilde verilmiş- tir. L noktası 1. düğüm çizgisi üzerinde olduğuna göre, 1. K dalga katarı üzerinde bir noktadır. M ve N noktalarının kaynaklara olan uzaklıkla- rinin farkları eşittir. III. Knin bulunduğu çizginin N nin bulunduğu çiz- 5 giye olan en kısa uzaklığı - dir. 2 yargılarından hangileri doğrudur? (Kaynakları birleştiren doğru üzerindeki noktalar arası uzaklık eşittir) A) Yalnız! B) Yanız || C) Yanız III D) I ve 11 E) I, II ve III
ara
una göre p
K
Girişim çizgl
uzaklıkları PK, / = 24 cm ve
noktası hangi girişim çizgisi üzerindedir?
ni arttırmak
ÖRNEK
Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda
çalışan özdeş noktasal K, ve K, kaynaklarının oluşturduğu
girişim deseni şekildeki gibidir
.
K,
K₂
Buna göre kaynaklar arasında kaç tane;
a) dalga katarı oluşur?
b) düğüm çizgisi oluşur?
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
ara una göre p K Girişim çizgl uzaklıkları PK, / = 24 cm ve noktası hangi girişim çizgisi üzerindedir? ni arttırmak ÖRNEK Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş noktasal K, ve K, kaynaklarının oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir . K, K₂ Buna göre kaynaklar arasında kaç tane; a) dalga katarı oluşur? b) düğüm çizgisi oluşur?
B.
ASEANS: SICIN TER
Tek yarıkta kırınım deneyi şekildeki gibidir.
Işık
ok
I can gibi
2
dt
Engel
Perde
Merkezi aydınlık saçağın ok yönünde kayması için,
I. 1 konumuna ince bir cam levha koyma
II. 1 konumuna saydam olmayan ince bir levha koyma,
III. 2 konumuna saydam olmayan ince bir levha koyma
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
DI ya da 11
C) Yalnız III
E) I ya da III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
B. ASEANS: SICIN TER Tek yarıkta kırınım deneyi şekildeki gibidir. Işık ok I can gibi 2 dt Engel Perde Merkezi aydınlık saçağın ok yönünde kayması için, I. 1 konumuna ince bir cam levha koyma II. 1 konumuna saydam olmayan ince bir levha koyma, III. 2 konumuna saydam olmayan ince bir levha koyma işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II DI ya da 11 C) Yalnız III E) I ya da III
C
C
B
K,
K,
Buna göre desende verilen A, B, C, D, E ve F noktalarından han
gileri düğüm çizgisi üzerindedir 2
Çözüm
Sıra Sizde - 4
Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı anda çalıştırılan özdeş iki nok
tasal dalga kaynağının ürettiği dalgalar girişim deseni oluşturuyor.
Buna göre girişim deseninde oluşan dalga katari sayısını artır-
mak için
1. Kaynaklar arasındaki uzaklığı artırmak
II. Leğene bir miktar su eklemek
III. Kaynağın frekansını artırmak
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
Çözüm
3.1.3. Işığın Çift Yarıkta Girişimine Etki Eden
Değişkenler
Ayni anda titreşen noktasal dalga kaynaklarının su yüzeyinde oluş-
turduğu dairesel su dalgalarının birbiri içinden geçerken girişim oluş-
turduğu daha önce gözlemlenmişti. Su dalgalarında gözlenen girişim
olayı ışık dalgalarında da gözlemlenebilir mi?
Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri belirlemek için "Çift
yarıkta girişim" etkinliğini yapınız
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
C C B K, K, Buna göre desende verilen A, B, C, D, E ve F noktalarından han gileri düğüm çizgisi üzerindedir 2 Çözüm Sıra Sizde - 4 Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı anda çalıştırılan özdeş iki nok tasal dalga kaynağının ürettiği dalgalar girişim deseni oluşturuyor. Buna göre girişim deseninde oluşan dalga katari sayısını artır- mak için 1. Kaynaklar arasındaki uzaklığı artırmak II. Leğene bir miktar su eklemek III. Kaynağın frekansını artırmak işlemlerinden hangileri yapılabilir? Çözüm 3.1.3. Işığın Çift Yarıkta Girişimine Etki Eden Değişkenler Ayni anda titreşen noktasal dalga kaynaklarının su yüzeyinde oluş- turduğu dairesel su dalgalarının birbiri içinden geçerken girişim oluş- turduğu daha önce gözlemlenmişti. Su dalgalarında gözlenen girişim olayı ışık dalgalarında da gözlemlenebilir mi? Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri belirlemek için "Çift yarıkta girişim" etkinliğini yapınız
7. Frekansları 4 s
enginişim deneyinde
Test
3
olan iki kaynakla yapılan girişim
deneyinde dalgaların yayılma hızları 8 cm/s'dir.
Kaynaklar aynı fazlı olduklarına göre, 2. düğüm
çizgisinin kaynaklara uzaklıkları farkı kaç cm
olur?
1. 1. Young
cunda g
II. Young a
3
A) 1
B)
C) 2
D)
No
E) 3
ların ye
2.
III. Young
arttığın
K2
Young der
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
7. Frekansları 4 s enginişim deneyinde Test 3 olan iki kaynakla yapılan girişim deneyinde dalgaların yayılma hızları 8 cm/s'dir. Kaynaklar aynı fazlı olduklarına göre, 2. düğüm çizgisinin kaynaklara uzaklıkları farkı kaç cm olur? 1. 1. Young cunda g II. Young a 3 A) 1 B) C) 2 D) No E) 3 ların ye 2. III. Young arttığın K2 Young der
Aynı fazda çalışan Özdeş noktasal kaynaklar ara-
si uzaklik 20 cm olan dalga legeninde kaynakların
oluşturdukları dalgalann dalga boyu 5 cm olduğu
na göre kaynaklar arasında maksimum kaç tane
düğüm çizgisi gözlenir?
D)
E) 12
C) 8
B) 6
A) 4
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Aynı fazda çalışan Özdeş noktasal kaynaklar ara- si uzaklik 20 cm olan dalga legeninde kaynakların oluşturdukları dalgalann dalga boyu 5 cm olduğu na göre kaynaklar arasında maksimum kaç tane düğüm çizgisi gözlenir? D) E) 12 C) 8 B) 6 A) 4
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş ve
aynı fazda çalışan iki noktasal kaynak kullanılarak ginşim
deseni oluşturuluyor. Art arda gelen 4 dalga tepesi arası
12 cm oluyor.
Kaynaklar arasındaki çizgi üzerinde merkez doğrusu-
nun sağ tarafında oluşan 1. düğüm çizgisi ile merkez
doğrusunun sol tarafında oluşan 2. dalga katar çizgisi
arası mesafe kaç cm'dir?
5 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazda çalışan iki noktasal kaynak kullanılarak ginşim deseni oluşturuluyor. Art arda gelen 4 dalga tepesi arası 12 cm oluyor. Kaynaklar arasındaki çizgi üzerinde merkez doğrusu- nun sağ tarafında oluşan 1. düğüm çizgisi ile merkez doğrusunun sol tarafında oluşan 2. dalga katar çizgisi arası mesafe kaç cm'dir? 5 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9