Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgalarında Girişim Soruları

t
C
Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan kaynaklar 4
cm dalga boylu dalgalar oluşturmaktadır.
Kaynaklar arası uzaklık 18 cm olduğuna göre
girişim deseninde toplam kaç tane düğüm çizgisi
gözlenir?
Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket
yapan cismin periyodu 8 saniyedir.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
t C Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan kaynaklar 4 cm dalga boylu dalgalar oluşturmaktadır. Kaynaklar arası uzaklık 18 cm olduğuna göre girişim deseninde toplam kaç tane düğüm çizgisi gözlenir? Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cismin periyodu 8 saniyedir.
CO
8
Soru-5:
Derinliği her yerde şabit dalga leğeninde ozdeş Ky
Ky kaynaklarıyla şekildeki dalga deseni oluşturuluyor.
R
ZY
K
Buna göre oluşturulan şekildeki girişim desenind
X, Y, Z T ve R noktalarından hangisi düğüm çizgis
üzerindedir?
--- dalga cukuru, dalga tepesi)
1
A)T
B)R
C) X
D) Y
E)Z
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
CO 8 Soru-5: Derinliği her yerde şabit dalga leğeninde ozdeş Ky Ky kaynaklarıyla şekildeki dalga deseni oluşturuluyor. R ZY K Buna göre oluşturulan şekildeki girişim desenind X, Y, Z T ve R noktalarından hangisi düğüm çizgis üzerindedir? --- dalga cukuru, dalga tepesi) 1 A)T B)R C) X D) Y E)Z
ÜREKLİ
/ Test !
3.
sıyla
Bir dalga leğeninde özdeş iki kaynak periyodik s
ları oluşturmaktadır.
dalga
6.
eniş-
deki
Buna göre;
I. kaynakların frekansını artırma,
II. kaynaklar arası uzaklığı artırma,
III. leğene su ilave etme
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa, leğen.
deki düğüm çizgi sayısı artabilir?
A) Yalnız II B) I ve II
D) Il ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
e - Lif
4. Bir dalga leğeninde özdeş iki kaynaktan çıkan dalgalar
girişim deseni oluşturuyor.
Buna göre, kaynakların ürettiği dalgaların genliği
artırılırsa asao dakilerden hangisi doğru olur?
A) Dalga boyu artara
RI
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
ÜREKLİ / Test ! 3. sıyla Bir dalga leğeninde özdeş iki kaynak periyodik s ları oluşturmaktadır. dalga 6. eniş- deki Buna göre; I. kaynakların frekansını artırma, II. kaynaklar arası uzaklığı artırma, III. leğene su ilave etme işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa, leğen. deki düğüm çizgi sayısı artabilir? A) Yalnız II B) I ve II D) Il ve III C) I ve III E) I, II ve III e - Lif 4. Bir dalga leğeninde özdeş iki kaynaktan çıkan dalgalar girişim deseni oluşturuyor. Buna göre, kaynakların ürettiği dalgaların genliği artırılırsa asao dakilerden hangisi doğru olur? A) Dalga boyu artara RI
Bir dalga deseninde şekildeki gibi merkez doğrusu-
nun sağındaki 2. katar çizgisi ile merkez doğrusunun
solundaki 2. düğüm çizgisi arası uzaklık 28 cm'dir.
2.düğüm
çizgisi
merkez
doğrusu
2. dalga
katarı
K,
K2
28 cm
Su derinliği her yerde aynı ve kaynaklar aynı fazda
çalıştığına göre dalgaların dalga boyu kaç cm'dir?
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Bir dalga deseninde şekildeki gibi merkez doğrusu- nun sağındaki 2. katar çizgisi ile merkez doğrusunun solundaki 2. düğüm çizgisi arası uzaklık 28 cm'dir. 2.düğüm çizgisi merkez doğrusu 2. dalga katarı K, K2 28 cm Su derinliği her yerde aynı ve kaynaklar aynı fazda çalıştığına göre dalgaların dalga boyu kaç cm'dir?
5. Derinliği her yerde sabit olan bir dalga leğeninde aynı fre-
kansta titreşen noktasal S, ve S, kaynaklanndan yayılan
dalgalanın tepe ve çukurlar herhangi bir anda şekildeki gi-
bidir. Kaynaklann periyodu 2'dir.
S. M
S
Dalga çukuru
Dalga tepesi
Kaynaklar şekildeki konumda dalga tepesi ürettiklerine
göre bundan t süre sonra,
K noktası çift tepedir.
LUL noktası hareketsizdir.
dia
W M noktası çift çukurdur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
5. Derinliği her yerde sabit olan bir dalga leğeninde aynı fre- kansta titreşen noktasal S, ve S, kaynaklanndan yayılan dalgalanın tepe ve çukurlar herhangi bir anda şekildeki gi- bidir. Kaynaklann periyodu 2'dir. S. M S Dalga çukuru Dalga tepesi Kaynaklar şekildeki konumda dalga tepesi ürettiklerine göre bundan t süre sonra, K noktası çift tepedir. LUL noktası hareketsizdir. dia W M noktası çift çukurdur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
2. TEST
1. Bir su dalga leğeninde noktasal iki kaynak
ile kalıcı ve merkez doğrusunun katar ol-
duğu simetrik girişim deseni oluşturabil-
mek için;
I. Kaynaklar aynı anda suya batıp çıkmalı-
dır.
II. Dalgaların genlikleri eşit olmalıdır.
III. Dalgaların frekansları eşit olmalıdır.
yukarıdaki koşullardan hangileri gerekli-
dir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
/
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
2. TEST 1. Bir su dalga leğeninde noktasal iki kaynak ile kalıcı ve merkez doğrusunun katar ol- duğu simetrik girişim deseni oluşturabil- mek için; I. Kaynaklar aynı anda suya batıp çıkmalı- dır. II. Dalgaların genlikleri eşit olmalıdır. III. Dalgaların frekansları eşit olmalıdır. yukarıdaki koşullardan hangileri gerekli- dir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II / D) II ve III E) I, II ve III
10. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazda
ve eşit frekansta çalıştırılan, özdeş K1 ve K2 kaynakları ile
oluşturulan girişim desenindeki P noktasından n. düğüm
çizgisi geçmektedir.
Merkez
doğrusu
n. düğüm
çizgisi
P
K1
Kz
K1 ve K2 kaynaklarının frekansları artırılarak aynı fazlı
çalıştırılmaya başlanıyor.
Buna göre, P noktasından;
1. (n + 1) düğüm
II. n. katar
III. (n-1). düğüm
çizgilerinden hangileri geçebilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
10. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazda ve eşit frekansta çalıştırılan, özdeş K1 ve K2 kaynakları ile oluşturulan girişim desenindeki P noktasından n. düğüm çizgisi geçmektedir. Merkez doğrusu n. düğüm çizgisi P K1 Kz K1 ve K2 kaynaklarının frekansları artırılarak aynı fazlı çalıştırılmaya başlanıyor. Buna göre, P noktasından; 1. (n + 1) düğüm II. n. katar III. (n-1). düğüm çizgilerinden hangileri geçebilir? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
1. (10 puan)
Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin
10 m/s2 olarak kabul edildiği ortamda, bir ucu tavana
sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 2 kg kütleli
noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit
harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim
perlyodunun, basit harmonik hareket yapan 1 m
uzunluğundaki bir basit sarkacin salinim periyoduna eşit
olması isteniyor
Buna göre, yayın esneklik sabiti kaç N/m olmalıdır?
4. (10 puan)
Tek renkli işik kullanılarak çift yarıkla yapılan
girişim deneyinde birbirlerine paralel olan
yarik düzleminin perdeye olan uzaklığı Liken
La yapılıyor.
Bu durumda 10. aydinlik çizginin yerini, 3. ka-
ranlik çizgi alıyor.
L
Buna göre oranı kaçtır?
2
2. (10 puan)
KL noktaları arasında basit harmonik hareket
yapan cisim, O noktasından 2 m/s lik hızla şe-
kilde gösterilen yönde geçiyor.
5.
Tüm sürtünmelerin ihmal edildigi bir ortamda şekildeki
Özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış.
eşit kütleli X. Y ve Z cisimleri: yayların denge
konumlarından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıktan
sonra, X ve Z cisimleri düşey doğrultuda. Y cismi ise
eğik düzlem yüzeyine paralel doğrultuda basit harmonik
hareket yapmaktadır.
D = 2 m/s
EX
Tavan
O
Tavan
k
1141
X
Cisim o noktasından K noktasına 1 sa-
niyede gittiğine göre, Knoktasındaki iv-
mesinin yönü ve büyüklüğü ne kadar
olduğunu bulunuz?
(OK) = OLI: A = 3 aliniz.)
Yer
(Yatay)
Buna göre; X, Y ve Z cisimlerinin titreşim
frekansları: fx. fy ve fz arasındaki ilişki nedir?
A) ix <ly = 12 B) fx = ly <fz c) fx = fy > Iz
D) fx > fy > Iz
E) fx <fy <fz
3. (10 puan)
merkez
dogrusu
4. düğüm
çizgisi
22cm
ki
K₂
Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde,
şekildeki aynı fazda çalışan özdeş K, ve ką noktasal
kaynaklarıyla yapılan girişim deneyinde, kaynaklar
tepe ürettiği anda 4. düğüm çizgisi üzerinde bulunan
bir P noktasının K, kaynağına uzaklığı 22 cm dir.
Kaynaklardan yayılan dalgaların dalga boyu 4 cm
olduğuna göre, P noktasının K, kaynağına uzakli-
ği kaç cm dir?
6.
Bir öğretmen sınıfta basit sarkaç ve kütle-yay
sistemlerinin periyotlarini belirlemek amacıyla
sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda aşağıdaki
deneyleri öğrencilerine yapmıştır:
Kendi tasarladığı bir basit sarkacin, küçu açısal
genlikli salınımlarının periyodunu TB olarak
ölçmüştür.
Bir ucu tavana bağlı esnek yayın diğer ucuna
astığı kütlenin düşey doğrultudaki salinimlarının
periyodunu Ty olarak ölçmüştür.
Öğretmen, bu sistemlerin fiziksel özelliklerini
değiştirmeden aynı deneyleri simülasyonla yeryüzü
yerine ay yüzeyinde gerçekleştirseydi Te ve Ty
periyotlarinin değerleri ilk duruma göre nasıl
değişirdi?
To
Ty
A) Artar
Değişmez
B)
Artar
Artar
C)
Azalır
Artar
D)
Azalır
Değişmez
E)
Değişmez
Desişmez
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
1. (10 puan) Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin 10 m/s2 olarak kabul edildiği ortamda, bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 2 kg kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim perlyodunun, basit harmonik hareket yapan 1 m uzunluğundaki bir basit sarkacin salinim periyoduna eşit olması isteniyor Buna göre, yayın esneklik sabiti kaç N/m olmalıdır? 4. (10 puan) Tek renkli işik kullanılarak çift yarıkla yapılan girişim deneyinde birbirlerine paralel olan yarik düzleminin perdeye olan uzaklığı Liken La yapılıyor. Bu durumda 10. aydinlik çizginin yerini, 3. ka- ranlik çizgi alıyor. L Buna göre oranı kaçtır? 2 2. (10 puan) KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim, O noktasından 2 m/s lik hızla şe- kilde gösterilen yönde geçiyor. 5. Tüm sürtünmelerin ihmal edildigi bir ortamda şekildeki Özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış. eşit kütleli X. Y ve Z cisimleri: yayların denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıktan sonra, X ve Z cisimleri düşey doğrultuda. Y cismi ise eğik düzlem yüzeyine paralel doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktadır. D = 2 m/s EX Tavan O Tavan k 1141 X Cisim o noktasından K noktasına 1 sa- niyede gittiğine göre, Knoktasındaki iv- mesinin yönü ve büyüklüğü ne kadar olduğunu bulunuz? (OK) = OLI: A = 3 aliniz.) Yer (Yatay) Buna göre; X, Y ve Z cisimlerinin titreşim frekansları: fx. fy ve fz arasındaki ilişki nedir? A) ix <ly = 12 B) fx = ly <fz c) fx = fy > Iz D) fx > fy > Iz E) fx <fy <fz 3. (10 puan) merkez dogrusu 4. düğüm çizgisi 22cm ki K₂ Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde, şekildeki aynı fazda çalışan özdeş K, ve ką noktasal kaynaklarıyla yapılan girişim deneyinde, kaynaklar tepe ürettiği anda 4. düğüm çizgisi üzerinde bulunan bir P noktasının K, kaynağına uzaklığı 22 cm dir. Kaynaklardan yayılan dalgaların dalga boyu 4 cm olduğuna göre, P noktasının K, kaynağına uzakli- ği kaç cm dir? 6. Bir öğretmen sınıfta basit sarkaç ve kütle-yay sistemlerinin periyotlarini belirlemek amacıyla sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda aşağıdaki deneyleri öğrencilerine yapmıştır: Kendi tasarladığı bir basit sarkacin, küçu açısal genlikli salınımlarının periyodunu TB olarak ölçmüştür. Bir ucu tavana bağlı esnek yayın diğer ucuna astığı kütlenin düşey doğrultudaki salinimlarının periyodunu Ty olarak ölçmüştür. Öğretmen, bu sistemlerin fiziksel özelliklerini değiştirmeden aynı deneyleri simülasyonla yeryüzü yerine ay yüzeyinde gerçekleştirseydi Te ve Ty periyotlarinin değerleri ilk duruma göre nasıl değişirdi? To Ty A) Artar Değişmez B) Artar Artar C) Azalır Artar D) Azalır Değişmez E) Değişmez Desişmez
Su dalgalarında Doppler olayı için deney yapan Melih ve
Kayra şekildeki dalga leğeni düzeneğini kurmaktadır.
V. Noktasal
O kaynak
Kayra
Melih
Dalgalann Ostten görünüm
Buna göre,
1. Kayra'nın gözlemlediği dalga boyu Melih'in gözlemle-
diği dalga boyundan küçüktür.
II. Melih ve Kayra'nın algıladıkdan dalgalann frekanslan
eşittir.
III. Dalganın yayılma hızlanı eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Dalga legeninde derinlik her yerde aynıdır.)
A) Yalnız B) I ve II C) I ve III
D) Il ve III E) 1, Il ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Su dalgalarında Doppler olayı için deney yapan Melih ve Kayra şekildeki dalga leğeni düzeneğini kurmaktadır. V. Noktasal O kaynak Kayra Melih Dalgalann Ostten görünüm Buna göre, 1. Kayra'nın gözlemlediği dalga boyu Melih'in gözlemle- diği dalga boyundan küçüktür. II. Melih ve Kayra'nın algıladıkdan dalgalann frekanslan eşittir. III. Dalganın yayılma hızlanı eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Dalga legeninde derinlik her yerde aynıdır.) A) Yalnız B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) 1, Il ve III
8. Bir dalga leģeninde aynı anda çalıştırılan özdeş iki noktasal
dalga kaynağının ürettiği a dalga boyu dalgaların oluşturduğu
girişim deseninde katar ve düğüm noktalarının birleştirilmesiy-
le elde edilen girişim çizgileri şekildeki gibidir.
Merkezi
dalga katari
1. düğüm
çizgisi
1. dalga
katari
1. düğüm
çizgisi
1. dalga
katari
2. düğüm
2. düğüm
çizgisi
çizgisi
K2
KT
Iga
du-
ak-
à 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4
Buna göre, girişim çizgileri ile ilgili,
1. Merkezi dalga katarı, merkezi doğru ile çakışık olut.
II. Çizgiler merkez doğrusuna göre simetriktir.
III. Ardışık bir dalga katarı ile bir düğüm çizgisi arası minimum
uzaklık dalga boyunun
1 katıdır.
de-
Yalnız III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
De
E) I, II ve III
z III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
8. Bir dalga leģeninde aynı anda çalıştırılan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği a dalga boyu dalgaların oluşturduğu girişim deseninde katar ve düğüm noktalarının birleştirilmesiy- le elde edilen girişim çizgileri şekildeki gibidir. Merkezi dalga katari 1. düğüm çizgisi 1. dalga katari 1. düğüm çizgisi 1. dalga katari 2. düğüm 2. düğüm çizgisi çizgisi K2 KT Iga du- ak- à 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 Buna göre, girişim çizgileri ile ilgili, 1. Merkezi dalga katarı, merkezi doğru ile çakışık olut. II. Çizgiler merkez doğrusuna göre simetriktir. III. Ardışık bir dalga katarı ile bir düğüm çizgisi arası minimum uzaklık dalga boyunun 1 katıdır. de- Yalnız III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II De E) I, II ve III z III
9. Bir dalga leğeninde aynı fazda ve eşit frekansta
titreşen iki dalga kaynağı ile yapılan girişim dene-
yinde, 6. düğüm çizgisi üzerinde bulunan bir nok-
tanın kaynaklara olan uzaklıkları farkı aşağıdaki-
lerden hangisidir? (a: dalga boyu)
A) 42 E
11
B)
c) and
D) 52 E) 72
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
9. Bir dalga leğeninde aynı fazda ve eşit frekansta titreşen iki dalga kaynağı ile yapılan girişim dene- yinde, 6. düğüm çizgisi üzerinde bulunan bir nok- tanın kaynaklara olan uzaklıkları farkı aşağıdaki- lerden hangisidir? (a: dalga boyu) A) 42 E 11 B) c) and D) 52 E) 72
10.
Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğenin-
de oluşturulan doğrusal dalgalar iki engelin
arasındaki yarıktan geçtikten sonra yoluna
Şekil – I deki gibi devam etmektedir.
12.
Derinliği
de doğru
liktan ge
bir görür
-
W!
W
Şekil -
Şekil - 11
Buna göre, dalgaların engelleri Şekil - ||
deki gibi geçmesi için;
I. su derinliği artırma
II. yarık genişliğini artırma
III. dalgaların periyodunu artırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapi-
labilir?
Buna
olabiln
1. dald
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11
D) II ve III E) I ve III
II. wa
III. leğ
işleml
labilir
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
10. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğenin- de oluşturulan doğrusal dalgalar iki engelin arasındaki yarıktan geçtikten sonra yoluna Şekil – I deki gibi devam etmektedir. 12. Derinliği de doğru liktan ge bir görür - W! W Şekil - Şekil - 11 Buna göre, dalgaların engelleri Şekil - || deki gibi geçmesi için; I. su derinliği artırma II. yarık genişliğini artırma III. dalgaların periyodunu artırma işlemlerinden hangileri tek başına yapi- labilir? Buna olabiln 1. dald A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) II ve III E) I ve III II. wa III. leğ işleml labilir