Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Su Dalgalarında Girişim Soruları

Bun
lir?
6. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde, aynı anda titreşen öz-
deş ve noktasal K, ve K, kaynaklarının ürettiği 3 cm dalga
boylu su dalgalarıyla oluşan girişim deseni üzerindeki çiz-
gilerden iki tanesi şekildeki gibidir.
AY
CA
Merkez doğrusu
ta
B
8.
De
da
K1
6/cm
2 cm
Kz
bir
Bu
Buna göre,
A noktası dalga katarı üzerinde bir noktadır.
II. B noktası düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır.
III. A ve B noktalarının K, ve K, kaynaklarına olan uzaklık-
larının farkı eşittir.
Zu
Hi
iş
yargılarından hangileri doğrudur?
ğ
A) Yalnız 1
B) Yalnız ||
C) Yalnız III
A
Dil ve Il
E) I ve III
zil
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Bun lir? 6. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde, aynı anda titreşen öz- deş ve noktasal K, ve K, kaynaklarının ürettiği 3 cm dalga boylu su dalgalarıyla oluşan girişim deseni üzerindeki çiz- gilerden iki tanesi şekildeki gibidir. AY CA Merkez doğrusu ta B 8. De da K1 6/cm 2 cm Kz bir Bu Buna göre, A noktası dalga katarı üzerinde bir noktadır. II. B noktası düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır. III. A ve B noktalarının K, ve K, kaynaklarına olan uzaklık- larının farkı eşittir. Zu Hi iş yargılarından hangileri doğrudur? ğ A) Yalnız 1 B) Yalnız || C) Yalnız III A Dil ve Il E) I ve III zil
3
Derinliği sabit bir su dalga leğeninde iki nok-
tasal kaynak aynı fazda ve aynı frekansta
çalışmaktadır. Oluşan girişim deseninde kay-
naklar arası uzaklık d = 20 cm, dalga boyu
2= 6 cm dir.
Kaynaklar arasında kaç dalga katari (karin
çizgisi) geçer?
C) 7
D) 9
E) 11
B) 5
A) 3
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
3 Derinliği sabit bir su dalga leğeninde iki nok- tasal kaynak aynı fazda ve aynı frekansta çalışmaktadır. Oluşan girişim deseninde kay- naklar arası uzaklık d = 20 cm, dalga boyu 2= 6 cm dir. Kaynaklar arasında kaç dalga katari (karin çizgisi) geçer? C) 7 D) 9 E) 11 B) 5 A) 3
5
10. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde aynı faz ve
frekansta çalışan, özdeş, noktasal S, S, kaynaklarıyla
oluşturulan girişim deseninde oluşan girişim çizgilerin-
den ikisi şekildeki gibidir.
0
Merkez doğrusu
DX
Du os
DHL
H.
2DG
th
K
S1
S2
32
52
4
3
)
a 104
2
4
Dalgaların dalga boyu 1 olduğuna göre,
I. K noktasının S, S, kaynaklarına olan uzaklıkları farkı
32
dir.
2
Gr
. L noktası 5. karın çizgisi üzerindedir.
L
III. Desende 14 düğüm çizgisi oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
5 10. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde aynı faz ve frekansta çalışan, özdeş, noktasal S, S, kaynaklarıyla oluşturulan girişim deseninde oluşan girişim çizgilerin- den ikisi şekildeki gibidir. 0 Merkez doğrusu DX Du os DHL H. 2DG th K S1 S2 32 52 4 3 ) a 104 2 4 Dalgaların dalga boyu 1 olduğuna göre, I. K noktasının S, S, kaynaklarına olan uzaklıkları farkı 32 dir. 2 Gr . L noktası 5. karın çizgisi üzerindedir. L III. Desende 14 düğüm çizgisi oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
8. Tabanı yatay olan bil dalga leğeninde aralarında 12 cm
uzaklık bulunan iki noktasal kaynak
4 cm dalga boylu dal-
galar yaymaktadır.
K,
K
-12 cm
Kaynaklar aynı anda çalıştırıldığına göre, oluşan top-
lam dalga katarı kaç tanedir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
8. Tabanı yatay olan bil dalga leğeninde aralarında 12 cm uzaklık bulunan iki noktasal kaynak 4 cm dalga boylu dal- galar yaymaktadır. K, K -12 cm Kaynaklar aynı anda çalıştırıldığına göre, oluşan top- lam dalga katarı kaç tanedir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7
E
3. Derinliği sabit bir su dalga leğeninde aynı
fazda titreşen iki noktasal kaynağın oluştur-
duğu girişim deseninde dalgaların yayılma
hizi 30 cm/s, frekansı 10 s'dir.
Aralarında 10 cm uzaklık olan iki noktasal
kaynak arasından kaç tane dalga katarı
geçer?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
E) 9
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
E 3. Derinliği sabit bir su dalga leğeninde aynı fazda titreşen iki noktasal kaynağın oluştur- duğu girişim deseninde dalgaların yayılma hizi 30 cm/s, frekansı 10 s'dir. Aralarında 10 cm uzaklık olan iki noktasal kaynak arasından kaç tane dalga katarı geçer? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9
18. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde
özdeş ve aynı fazda çalışan iki noktasal kaynak kul-
lanılarak girişim deseni oluşturuluyor. Art arda ge-
len 4 dalga tepesi arası 12 cm oluyor.
Kaynaklar arasındaki çizgi üzerinde merkez doğ-
rusunun sağ tarafında oluşan 1. düğüm çizgisi ile
merkez doğrusunun sol tarafında oluşan 2. dalga
katar çizgisi arası mesafe kaç cm'dir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
18. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazda çalışan iki noktasal kaynak kul- lanılarak girişim deseni oluşturuluyor. Art arda ge- len 4 dalga tepesi arası 12 cm oluyor. Kaynaklar arasındaki çizgi üzerinde merkez doğ- rusunun sağ tarafında oluşan 1. düğüm çizgisi ile merkez doğrusunun sol tarafında oluşan 2. dalga katar çizgisi arası mesafe kaç cm'dir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
A
5. Doppler
4.
araçla
II. yıldız
2. Doppler olayı, dalga frekansınıni kaynak ya da göz-
lemcinin hareketli olması nedeniyle farklı algılanma-
sidir.
111. vücu
P noktasında
işlemler
A) Yaln
Buna göre aşağıdaki dalgalardan hangisinde
Doppler olayı gözlenmez?
A) X-ışınları
B) Yay dalgası
C) Ses dalgaları
D) Radyo dalgaları
E) Su dalgası
2
21
Ao
Rodya
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
A 5. Doppler 4. araçla II. yıldız 2. Doppler olayı, dalga frekansınıni kaynak ya da göz- lemcinin hareketli olması nedeniyle farklı algılanma- sidir. 111. vücu P noktasında işlemler A) Yaln Buna göre aşağıdaki dalgalardan hangisinde Doppler olayı gözlenmez? A) X-ışınları B) Yay dalgası C) Ses dalgaları D) Radyo dalgaları E) Su dalgası 2 21 Ao Rodya
K.
yang
UYGULAMA 4
ÇÖZÜM
Aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı ile dalga
leğeninde girişim deseni oluşturuluyor. 3. dalga ka-
tarı üzerinde bir noktanın kaynaklara olan uzaklıkları
20 cm ve 38 cm'dir.
Buna göre
ay may nakatarın oluşturduğu dalgaların dala65
5
boyu kaç cm'dir?
b) Kaynakların oluşturduğu dalgaların dalga
boyu 2 katına çıkarılırsa aynı noktada hangi
çizgi gözlenir?
GİRİSİM
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
K. yang UYGULAMA 4 ÇÖZÜM Aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı ile dalga leğeninde girişim deseni oluşturuluyor. 3. dalga ka- tarı üzerinde bir noktanın kaynaklara olan uzaklıkları 20 cm ve 38 cm'dir. Buna göre ay may nakatarın oluşturduğu dalgaların dala65 5 boyu kaç cm'dir? b) Kaynakların oluşturduğu dalgaların dalga boyu 2 katına çıkarılırsa aynı noktada hangi çizgi gözlenir? GİRİSİM
7. Bir dalga leğeninde özdeş iki kaynak aynı anda çalıştırıla-
rak girişim deseni oluşturuluyor.
Buna göre;
X1. Leğene su eklenirse, katar çizgilerinin sayısı azalabilir.
II. Leğene su ilave edilirse katar çizgileri arasındaki uzak-
lik azalır.
III. Kaynaklar birbirinden uzaklaştırılırsa, düğüm çizgileri
arasındaki uzaklık artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 10
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
U=1
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
7. Bir dalga leğeninde özdeş iki kaynak aynı anda çalıştırıla- rak girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre; X1. Leğene su eklenirse, katar çizgilerinin sayısı azalabilir. II. Leğene su ilave edilirse katar çizgileri arasındaki uzak- lik azalır. III. Kaynaklar birbirinden uzaklaştırılırsa, düğüm çizgileri arasındaki uzaklık artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 10 C) I ve II D) I ve III E) II ve III U=1
Dalga leğeninde bir doğrusal su dalgaları üreten kaynak-
tan çıkan dalgalar engellerden geçerken birinde kınınıma
uğruyor diğerinde kınıma uğramadan geçiyor.
Kaynak
If
8
Bu olayın nedeni,
1. yarık genişliklerinin farklı olması,
II. legen derinliğinin her yerde aynı olmaması,
III. dalga frekanslarının farklı olması
durumlarından hangileri olabilir?
A) Yalnızl.
B) Yalnız 11.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I ve III.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Dalga leğeninde bir doğrusal su dalgaları üreten kaynak- tan çıkan dalgalar engellerden geçerken birinde kınınıma uğruyor diğerinde kınıma uğramadan geçiyor. Kaynak If 8 Bu olayın nedeni, 1. yarık genişliklerinin farklı olması, II. legen derinliğinin her yerde aynı olmaması, III. dalga frekanslarının farklı olması durumlarından hangileri olabilir? A) Yalnızl. B) Yalnız 11. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I ve III.
III
--
Şekil 11
xw
Şekil
Derinlikleri ve yarık genişlikleri aynı olan 1 ve 2 dalga
leğenlerinde oluşturulan doğrusal atmaların yarıklardan
geçtikten sonraki görünümleri şekildeki gibidir.
Buna göre,
1. legendeki dalgaların frekansı, 2. leğendekilerden
küçüktür. V
1. legendeki dalgaların dalga boyu 2. leğendekiler-
den küçüktür.
HIT. 2. legendeki dalgaların hızı, 1. leģendekinden bü-
yüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız 111
E) I ve 111
0) I ve II
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
III -- Şekil 11 xw Şekil Derinlikleri ve yarık genişlikleri aynı olan 1 ve 2 dalga leğenlerinde oluşturulan doğrusal atmaların yarıklardan geçtikten sonraki görünümleri şekildeki gibidir. Buna göre, 1. legendeki dalgaların frekansı, 2. leğendekilerden küçüktür. V 1. legendeki dalgaların dalga boyu 2. leğendekiler- den küçüktür. HIT. 2. legendeki dalgaların hızı, 1. leģendekinden bü- yüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız 111 E) I ve 111 0) I ve II
6.
Derinliği heryerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş K1
ve K2 noktasal dalga kaynaklarının oluşturduğu girişim
deseninde peşpeşe gelen iki katar çizgisi şekildeki gibidir.
10.
merkez
doğrusu
K1
K2
11.
Buna göre,
1. Kaynaklar aynı fazlıdır.
II. Merkez doğrusu üzerinde bir dalga katarı oluşur.
III. Düğüm çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız!
B) Yalnız Il
C) Yalnız III
D) I ve !!!
E) 1. Il ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. Derinliği heryerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş K1 ve K2 noktasal dalga kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninde peşpeşe gelen iki katar çizgisi şekildeki gibidir. 10. merkez doğrusu K1 K2 11. Buna göre, 1. Kaynaklar aynı fazlıdır. II. Merkez doğrusu üzerinde bir dalga katarı oluşur. III. Düğüm çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir. yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız III D) I ve !!! E) 1. Il ve III
Lk 2.dg
SORU 5
ÇÖZÜM
NA
Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde aynı fazda Bir noktanın ka
çalışan özdeş kaynaklar 1 dalga boylu dalgalar üre- dalga katarı ile
terek girişim deseni oluşturuyor. 2. dalga katarının
oluştuğu bir noktada noktanın merkez doğrusuna
d. * = n. 1
düği olan dik uzaklığı 20 em, kaynakları birleştiren doğ- 20
20 = 2.2
acağı runun orta noktasına olan uzaklığı 40 cm'dir.
40
Old Kaynaklar arası mesafe 20 cm olduğuna göre dal-
2.2=10
gaların 1 dalga boyu kaç cm'dir?
ko
2=5 cm bulunu
3
& KI A
Y2
ZI
.
5
5
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Lk 2.dg SORU 5 ÇÖZÜM NA Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde aynı fazda Bir noktanın ka çalışan özdeş kaynaklar 1 dalga boylu dalgalar üre- dalga katarı ile terek girişim deseni oluşturuyor. 2. dalga katarının oluştuğu bir noktada noktanın merkez doğrusuna d. * = n. 1 düği olan dik uzaklığı 20 em, kaynakları birleştiren doğ- 20 20 = 2.2 acağı runun orta noktasına olan uzaklığı 40 cm'dir. 40 Old Kaynaklar arası mesafe 20 cm olduğuna göre dal- 2.2=10 gaların 1 dalga boyu kaç cm'dir? ko 2=5 cm bulunu 3 & KI A Y2 ZI . 5 5
5. Derinliği her yerde sabit olan bir dalga leğeninde aynı fre-
kansta titreşen noktasal S, ve S, kaynaklarından yayılan
dalgaların tepe ve çukurları herhangi bir anda şekildeki gi-
bidir. Kaynakların periyodu 2t'dir.
A.Ok
0.ok
M
S,
S
Dalga çukuru
Dalga tepesi
Kaynaklar şekildeki konumda dalga tepesi ürettiklerine
göre bundan t süre sonra,
I. K noktası çift tepedir.
II. L noktası hareketsizdir.
III. M noktası çift çukurdur. _
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
EVI, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
5. Derinliği her yerde sabit olan bir dalga leğeninde aynı fre- kansta titreşen noktasal S, ve S, kaynaklarından yayılan dalgaların tepe ve çukurları herhangi bir anda şekildeki gi- bidir. Kaynakların periyodu 2t'dir. A.Ok 0.ok M S, S Dalga çukuru Dalga tepesi Kaynaklar şekildeki konumda dalga tepesi ürettiklerine göre bundan t süre sonra, I. K noktası çift tepedir. II. L noktası hareketsizdir. III. M noktası çift çukurdur. _ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III EVI, II ve III
7. Bir dalga leğeninde aynı fazda iki kaynak arasında-
ki uzaklık 12 cm dir.
Kaynaklar 4 cm dalga boylu dalgalar ürettiğine
göre, kaynaklar arasında kaç tane düğüm çizgi-
si gözlenebilir?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
E) 8
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
7. Bir dalga leğeninde aynı fazda iki kaynak arasında- ki uzaklık 12 cm dir. Kaynaklar 4 cm dalga boylu dalgalar ürettiğine göre, kaynaklar arasında kaç tane düğüm çizgi- si gözlenebilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
2.
• Kaynaklar arasındaki ardışık dalga katarları arası uzaklık dal-
ga boyunun
katıdır.
• Kaynaklar üzerinde dalga katarı ve düğüm çizgisi oluş-
maz.
Derinliği sabit su ortamında aynı frekansta çalışan noktasal dal-
ga kaynakları aynı anda çalışmaya başlayarak dairesel dalgalar
üretiyorlar. Bir süre sonra ortamda dalga katarları ve düğüm
çizgileri oluşuyor.
Kaynakların arasındaki uzaklık ürettikleri dalgaların dalga
boyunun 4 katı olduğuna göre, ortamdaki dalga katarı sayi-
si kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
2. • Kaynaklar arasındaki ardışık dalga katarları arası uzaklık dal- ga boyunun katıdır. • Kaynaklar üzerinde dalga katarı ve düğüm çizgisi oluş- maz. Derinliği sabit su ortamında aynı frekansta çalışan noktasal dal- ga kaynakları aynı anda çalışmaya başlayarak dairesel dalgalar üretiyorlar. Bir süre sonra ortamda dalga katarları ve düğüm çizgileri oluşuyor. Kaynakların arasındaki uzaklık ürettikleri dalgaların dalga boyunun 4 katı olduğuna göre, ortamdaki dalga katarı sayi- si kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4