Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgalarında Girişim Soruları

12
1)
Su dalgalarında oluşan girişim deseni
ile ilgili,
1. Dalga boyu artarsa girişim çizgi sayısı
azalır.
II. Frekans artarsa girişim çizgi sayısı ar-
tar.
III. Kaynaklar birbirine yaklaşırsa çizgi sa-
yısı artar.
yargılarından
hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve Ill
2)
Doğrusal su dalgalarının küçük bir ara-
lıktan geçerken dairesel görünüm alma
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
12 1) Su dalgalarında oluşan girişim deseni ile ilgili, 1. Dalga boyu artarsa girişim çizgi sayısı azalır. II. Frekans artarsa girişim çizgi sayısı ar- tar. III. Kaynaklar birbirine yaklaşırsa çizgi sa- yısı artar. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve Ill 2) Doğrusal su dalgalarının küçük bir ara- lıktan geçerken dairesel görünüm alma
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
2.
(
K
Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde, aynı frekanstà tit-
reştirilen K ve L noktasal dalga kaynaklarının yaydığı dal-
galar girişim deseni oluşturuyor. Oluşan dalga katarlarından
peş peşe gelen ikisinin konumu şekildeki gibidir.
Buna göre, oluşan dalga katarı ve düğüm çizgisi sayısı
kaçtır?
Dalga katari
Düğüm çizgisi
A)
4
3
B)
5
C)
4
D)
E)
4
5
5
6
E) I, I ve III
6
LO
C) I ve II
5
+-
AYDIN YAYINLARI
4.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III 2. ( K Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde, aynı frekanstà tit- reştirilen K ve L noktasal dalga kaynaklarının yaydığı dal- galar girişim deseni oluşturuyor. Oluşan dalga katarlarından peş peşe gelen ikisinin konumu şekildeki gibidir. Buna göre, oluşan dalga katarı ve düğüm çizgisi sayısı kaçtır? Dalga katari Düğüm çizgisi A) 4 3 B) 5 C) 4 D) E) 4 5 5 6 E) I, I ve III 6 LO C) I ve II 5 +- AYDIN YAYINLARI 4.
NICCIVS
AYTFizik 01
4. Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde aynı fazda
çalışan özdeş noktasal K, ve K₂ kaynaklarının
oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir.
-Y
37
X₂
Z-
K₁₁
K₂
Girişim deseni üzerindeki X, Y, Z noktalarının
kaynaklara olan uzaklıkları farkı AX, AY, AZ
olduğuna göre, bunların arasındaki ilişki nedir?
(Mavi çizgiler dalga tepesini, kırmızı çizgiler dalga
çukurunu temsil etmektedir.)
A) AX = AY = AZ
B) AY> AX > AZ
C) AX> AY> AZ
D) AZ > AY> AX
E) AZ > AX > AY
1
6. O nok
döneb
bir ipl
olup i
Kafa Dengi
Çub
den-
büy
aras
A) T
C) T
ZO
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
NICCIVS AYTFizik 01 4. Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş noktasal K, ve K₂ kaynaklarının oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir. -Y 37 X₂ Z- K₁₁ K₂ Girişim deseni üzerindeki X, Y, Z noktalarının kaynaklara olan uzaklıkları farkı AX, AY, AZ olduğuna göre, bunların arasındaki ilişki nedir? (Mavi çizgiler dalga tepesini, kırmızı çizgiler dalga çukurunu temsil etmektedir.) A) AX = AY = AZ B) AY> AX > AZ C) AX> AY> AZ D) AZ > AY> AX E) AZ > AX > AY 1 6. O nok döneb bir ipl olup i Kafa Dengi Çub den- büy aras A) T C) T ZO
Örnek:(6)
Ö.
a
S₂
L
Perde
Karanlık bir ortamda, deney düzeneği şekildeki gibi olan çift ya-
rik deneyinde sonsuz uzun olan perdede oluşan toplam aydınlık
saçak sayısı;
I. λ dalga boyu,
II. Luzaklığı,
III. S₁ S₂ uzaklığı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
a
S₁
E) II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Örnek:(6) Ö. a S₂ L Perde Karanlık bir ortamda, deney düzeneği şekildeki gibi olan çift ya- rik deneyinde sonsuz uzun olan perdede oluşan toplam aydınlık saçak sayısı; I. λ dalga boyu, II. Luzaklığı, III. S₁ S₂ uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III a S₁ E) II ve III
w
Kring
PPLER OLAYI
ÜNİTE
7 Keskle
ÜNİTE
3
SU DALGALARINDA GİRİŞİM
9.
Merkez doğrusu
KO
L
Sabit.derinliğe sahip..dalga leğeninde şekildeki
özdeş K ve L noktasal kaynaklarla yapılan girişim
derreyinde kaynakları tam ortasında dalga katarı
oluşuyor.
Buna göre,
I. Ortamda oluşan düğüm çizgisi sayısı dalga
katari sayısından iki tane fazla olabilir.
II. Ortamda oluşan düğüm çizgisi sayısı dalga
katarı sayısına eşit olabilir.
III. Ortamda oluşan dalga katarı sayısı çift sayı
olamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnizt B) Yelma 11 ( Yalnız ht
D) I ve III Leneur
APOIEMI
Sherile dusun and
loce
boles
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
w Kring PPLER OLAYI ÜNİTE 7 Keskle ÜNİTE 3 SU DALGALARINDA GİRİŞİM 9. Merkez doğrusu KO L Sabit.derinliğe sahip..dalga leğeninde şekildeki özdeş K ve L noktasal kaynaklarla yapılan girişim derreyinde kaynakları tam ortasında dalga katarı oluşuyor. Buna göre, I. Ortamda oluşan düğüm çizgisi sayısı dalga katari sayısından iki tane fazla olabilir. II. Ortamda oluşan düğüm çizgisi sayısı dalga katarı sayısına eşit olabilir. III. Ortamda oluşan dalga katarı sayısı çift sayı olamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnizt B) Yelma 11 ( Yalnız ht D) I ve III Leneur APOIEMI Sherile dusun and loce boles
TEST
1. Michelson-Morley deneyi, mutlak durgun eterin varlığını
ispatlamak için yapılmıştır.
5
Deneyde, eterin varlığını gösterebilmek için temel ola-
rak ışığın hangi özelliğinden faydalanılmıştır?
A) kırılma
B) kırınım
C) girişim C
D) polarizasyon
yansıma
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
TEST 1. Michelson-Morley deneyi, mutlak durgun eterin varlığını ispatlamak için yapılmıştır. 5 Deneyde, eterin varlığını gösterebilmek için temel ola- rak ışığın hangi özelliğinden faydalanılmıştır? A) kırılma B) kırınım C) girişim C D) polarizasyon yansıma
4.
6cm
22cm
k₂
k₂
Aynı anda çalışmaya başlayan özdeş k, ve k₂ kaynakları
λ=4cm dalga boylu dalgalar üretmektedir.
Kaynakların tepe ürettiği bir anda P noktasının özelliği
nedir?
4. Dalga katarı üzerinde çift çukur
B) 4 Dalga katarı üzerinde çift tepe
C) 4. Düğüm çizgisi
D) 3. Dalga katarı üzerinde çift çukur
E) 3. Dalga katarı üzerinde çift tepe
16 = 1₁4
^
J
4
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
4. 6cm 22cm k₂ k₂ Aynı anda çalışmaya başlayan özdeş k, ve k₂ kaynakları λ=4cm dalga boylu dalgalar üretmektedir. Kaynakların tepe ürettiği bir anda P noktasının özelliği nedir? 4. Dalga katarı üzerinde çift çukur B) 4 Dalga katarı üzerinde çift tepe C) 4. Düğüm çizgisi D) 3. Dalga katarı üzerinde çift çukur E) 3. Dalga katarı üzerinde çift tepe 16 = 1₁4 ^ J 4
2.
Bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazlı kaynaklar giri-
şim deseni oluşturmuştur. P noktasının kaynaklara
olan yol farkı 7,5 2 olup dalga boyu 2. dir.
Buna göre, P noktasında hangi girişim deseni oluş-
maktadır?
A) 5. dalga katari
B) 7. düğüm çizgisi
C) 7. dalga katan
D) 8. dalga katari
E) 8. düğüm çizgisi
40
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
2. Bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazlı kaynaklar giri- şim deseni oluşturmuştur. P noktasının kaynaklara olan yol farkı 7,5 2 olup dalga boyu 2. dir. Buna göre, P noktasında hangi girişim deseni oluş- maktadır? A) 5. dalga katari B) 7. düğüm çizgisi C) 7. dalga katan D) 8. dalga katari E) 8. düğüm çizgisi 40
re-
C.
en
x>W
W
4.) Derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal dalgalar iki
engel arasındaki aralıktan geçerken kırınıma uğramaktadır.
Buna göre,
I. Dalga boyu
II. Dalga frekansı
III. Dalga hizi
IV. Yayılma doğrultusu
niceliklerinden hangileri kırınım
sonrası değişir?
A) I ve IV B) Yalnız IV C) I, Wwe III
1, the
D) 1, X ve IV E) I, W, III ve IV
E
)
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
re- C. en x>W W 4.) Derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal dalgalar iki engel arasındaki aralıktan geçerken kırınıma uğramaktadır. Buna göre, I. Dalga boyu II. Dalga frekansı III. Dalga hizi IV. Yayılma doğrultusu niceliklerinden hangileri kırınım sonrası değişir? A) I ve IV B) Yalnız IV C) I, Wwe III 1, the D) 1, X ve IV E) I, W, III ve IV E )
6. Aynı fazda çalışan 1 dalga boylu dalgalar yayan özdeş
kaynaklarla yapılan girişim deneyinin girişim çizgileri şe-
kilde verilmiştir.
8.
K
Merkez doğrusu
M
K,
32 a
K,
44
Kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu 1 olduğuna
a
göre K, L, M çizgilerinden hangileri katar çizgisidir?
Yalniz K B) Yalnız L C) K ve L
DKVM EL KO-M
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. Aynı fazda çalışan 1 dalga boylu dalgalar yayan özdeş kaynaklarla yapılan girişim deneyinin girişim çizgileri şe- kilde verilmiştir. 8. K Merkez doğrusu M K, 32 a K, 44 Kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu 1 olduğuna a göre K, L, M çizgilerinden hangileri katar çizgisidir? Yalniz K B) Yalnız L C) K ve L DKVM EL KO-M
1. OTURUM
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)
14-15-16-17 MAYIS 2022
Cİ ARKADAŞLARIN DİKKATİNE!
BU DENEMENİN VİDEO ÇÖZÜMLERİ
RT BEŞ YAYINLARI YOUTUBE KANALINDA
2002 GÜNÜ SAAT 20:00'DE YAYINLANACAKTIR
Dalga Mekaniği
nde, ayni
işturduğu
zgisi üze-
Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş X, Y
kaynakları 4 cm dalga boylu dalgalar yaymaktadır. Bu
desen üzerindeki K, L, M noktalarının X, Y kaynaklarına
uzaklıkları aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
dugun
Nokta
X kaynağına
uzaklığı (cm)
8
Y kaynağına
uzaklığı (cm)
14
K
L
16
24
14
M
22
Buna göre, K, L, M noktalarının bulunduğu girişim
çizgilerinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
(Kaynaklar tepe üretmektedir.)
K
L
M
a, P nok-
A)
B)
C)
D)
E)
Düğüm
Düğüm
Çift tepe
Çift tepe
Düğüm
Çift çukur
Çift tepe
Düğüm
Çift tepe
Çift tepe
Çift tepe
Çift çukur
Düğüm
Çift çukur
Çift tepe
Yalnız III
Özdeş ve aynı fazli K, L kaynaklana dalga boylu
dalgalar üretmiş olsun ve kaynaklardan çıkan dalgalar
tepe olsun.
Legendeki bir noktası için;
IPKI
IPLI
2
En, olsun.
2
2
2
.
.
n, ven, tek sayı ise, P noktası çift çukur üzerinde,
n, ven, çift sayı ise, P noktası çift tepe üzerinde,
• n, ven, den biri tek, diğeri çift sayı ise P
tosi düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır.
.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 14-15-16-17 MAYIS 2022 Cİ ARKADAŞLARIN DİKKATİNE! BU DENEMENİN VİDEO ÇÖZÜMLERİ RT BEŞ YAYINLARI YOUTUBE KANALINDA 2002 GÜNÜ SAAT 20:00'DE YAYINLANACAKTIR Dalga Mekaniği nde, ayni işturduğu zgisi üze- Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş X, Y kaynakları 4 cm dalga boylu dalgalar yaymaktadır. Bu desen üzerindeki K, L, M noktalarının X, Y kaynaklarına uzaklıkları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. dugun Nokta X kaynağına uzaklığı (cm) 8 Y kaynağına uzaklığı (cm) 14 K L 16 24 14 M 22 Buna göre, K, L, M noktalarının bulunduğu girişim çizgilerinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? (Kaynaklar tepe üretmektedir.) K L M a, P nok- A) B) C) D) E) Düğüm Düğüm Çift tepe Çift tepe Düğüm Çift çukur Çift tepe Düğüm Çift tepe Çift tepe Çift tepe Çift çukur Düğüm Çift çukur Çift tepe Yalnız III Özdeş ve aynı fazli K, L kaynaklana dalga boylu dalgalar üretmiş olsun ve kaynaklardan çıkan dalgalar tepe olsun. Legendeki bir noktası için; IPKI IPLI 2 En, olsun. 2 2 2 . . n, ven, tek sayı ise, P noktası çift çukur üzerinde, n, ven, çift sayı ise, P noktası çift tepe üzerinde, • n, ven, den biri tek, diğeri çift sayı ise P tosi düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır. .
> ÖSYM TARIN
Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazda
çalışan Ki ve K2 kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninde
P noktası 3.Katar çizgisi üzerindedir.
Merkez
doğrusu
P 3.katar
Yönü
Yönü
Kq
K2
Aşağıda verilen işlemlerden hangileri yapılırsa P noktası
3.düğüm çizgisi üzerine denk gelebilir.
I. Dalga leğenine su ilave etmek
II. Dalgaların frekansını arttırmak
III. K2 kaynağını 2 yönünde bir miktar çekmek
IV. Kaynaklar arası uzaklık orantılı olarak arttırılmalıdır.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
> ÖSYM TARIN Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan Ki ve K2 kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninde P noktası 3.Katar çizgisi üzerindedir. Merkez doğrusu P 3.katar Yönü Yönü Kq K2 Aşağıda verilen işlemlerden hangileri yapılırsa P noktası 3.düğüm çizgisi üzerine denk gelebilir. I. Dalga leğenine su ilave etmek II. Dalgaların frekansını arttırmak III. K2 kaynağını 2 yönünde bir miktar çekmek IV. Kaynaklar arası uzaklık orantılı olarak arttırılmalıdır.
aman
11. Derinliği her yerde aynı olan suyla dolu bir havuzda
bulunan S, ve S, özdeş dalga kaynakları, dairesel su
dalgaları oluşturuyor. Şekilde çizilen düz çizgiler ve kesikli
çizgileri sırasıyla t= 0 anındaki dalga tepeleri ve dalga
çukurlarıdır.
=)
B
C
C
A
S,
S,
Buna göre;
I. t = 0 anında A, B ve C noktaları arasında su seviyesi
en düşük A noktasıdır.
II. t = 0 anından sonra zaman ilerledikçe A noktasında
su seviyesi değişmez.
III. t = 0 anından sonra zaman ilerledikçe C noktasında
su seviyesi değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
Chve the
Al Yalnız II By Yalnız III
Olive III
E), ve III
AYINCILIK
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
aman 11. Derinliği her yerde aynı olan suyla dolu bir havuzda bulunan S, ve S, özdeş dalga kaynakları, dairesel su dalgaları oluşturuyor. Şekilde çizilen düz çizgiler ve kesikli çizgileri sırasıyla t= 0 anındaki dalga tepeleri ve dalga çukurlarıdır. =) B C C A S, S, Buna göre; I. t = 0 anında A, B ve C noktaları arasında su seviyesi en düşük A noktasıdır. II. t = 0 anından sonra zaman ilerledikçe A noktasında su seviyesi değişmez. III. t = 0 anından sonra zaman ilerledikçe C noktasında su seviyesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? Chve the Al Yalnız II By Yalnız III Olive III E), ve III AYINCILIK
Buna göre
oranı kaçtır?
A) 3
18
C)
B) &
02
S
D)
2
Aynı fazda çalışan özdeş noktasal iki kaynaktan ya-
yilan dalgalanın boyu 8 cm dir.
Kaynaklar arası uzaklık 26 cm olduğuna göre,
kaynaklar arasında kaç tane dalga katarı göz-
lenir? 3.
Şekil 1 de a, dalga boylu işıkla çift yankta girişim
Sekil 2 de iso 2, dalga boylu işıkla tek yankta kin
um deneyi yapılıyor.
P
X
K
L
K
Ekran
Ekran
Şekil 1
Şokil 2
wolup P, noktası 4. karanlık saçak iken
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Buna göre oranı kaçtır? A) 3 18 C) B) & 02 S D) 2 Aynı fazda çalışan özdeş noktasal iki kaynaktan ya- yilan dalgalanın boyu 8 cm dir. Kaynaklar arası uzaklık 26 cm olduğuna göre, kaynaklar arasında kaç tane dalga katarı göz- lenir? 3. Şekil 1 de a, dalga boylu işıkla çift yankta girişim Sekil 2 de iso 2, dalga boylu işıkla tek yankta kin um deneyi yapılıyor. P X K L K Ekran Ekran Şekil 1 Şokil 2 wolup P, noktası 4. karanlık saçak iken
UNITE
3
TEKRAR TESTİ
3. Derinliği sabit su leğeninde K, K, özdeş dalga kay-
nakları à dalga boylu dalgalar üreterek N tane dü-
ğüm çizgisi oluşturuyorlar.
Kaynaklar arası uzaklık yarıya indirilip frekans-
ları iki katına çıkarılırsa à ve N aşağıdakilerden
hangisi gibi değişir?
L
a-
A) İkisi de azalır
Bİkisi de değişmez
C) 2 azalır, N artar
D) a azalır, N değişmez
E) a değişmez, N azalır
verteban
GE)
ibide
Nore
SI
om
2
to
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
UNITE 3 TEKRAR TESTİ 3. Derinliği sabit su leğeninde K, K, özdeş dalga kay- nakları à dalga boylu dalgalar üreterek N tane dü- ğüm çizgisi oluşturuyorlar. Kaynaklar arası uzaklık yarıya indirilip frekans- ları iki katına çıkarılırsa à ve N aşağıdakilerden hangisi gibi değişir? L a- A) İkisi de azalır Bİkisi de değişmez C) 2 azalır, N artar D) a azalır, N değişmez E) a değişmez, N azalır verteban GE) ibide Nore SI om 2 to
4.
1. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğenin-
de aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı ile girişim
deseni oluşturuluyor.
Buna göre,
1 dalgaların genliğini küçültme,
II. dalga boyunu küçültme
III. kaynakların arasındaki uzaklığı artırma
işlemlerinden hangileri yapılırsa, girişim çizgilerinin
sayısvartabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
2. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğenin-
de aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı ile girişim
deseni oluşturuluyor.
Buna göre,
1. leģendeki su derinliğini artırma,
II. kaynakların frekansini
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
4. 1. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğenin- de aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı ile girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre, 1 dalgaların genliğini küçültme, II. dalga boyunu küçültme III. kaynakların arasındaki uzaklığı artırma işlemlerinden hangileri yapılırsa, girişim çizgilerinin sayısvartabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 2. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğenin- de aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı ile girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre, 1. leģendeki su derinliğini artırma, II. kaynakların frekansini