Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgalarında Girişim Soruları

5
x ve y uzaklıklarının alacağı değerlere göre, P noktası ile
ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) x= 3^ ve y= 2^ ise P noktası 1. dalga katanı üzerindedir. V
B) x= 3^ve y= 1,5% ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerindedi
C) x=72. ve y= 5,5). ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerindedir.
x= 4,52 ve y= 21 ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerin-
dedir.
E) x= 4,52 ve y= 2,5% ise P noktası 2. dalga katarı üzerin-
dedir.
x
115x
Aralarında 14 cm mesafe bulunan, aynı fazda çalışan özdeş iki
dalga kaynağı, dalga boyu 4 cm olan dalgalar üretmektedir.
Buna göre kaynaklar arası kaç tane düğüm çizgisi gözle-
nir?
A) 3
B)
C) 5
+
D) 6
E) 8
0,"l
3
Derinliğin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde, özdeş
dalga kaynaklanı, aynı fazda çalışarak bir girişim deseni
oluşturmaktadır.
Bu girişim deseninde, kaynaklar arası oluşan çizg
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
5 x ve y uzaklıklarının alacağı değerlere göre, P noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) x= 3^ ve y= 2^ ise P noktası 1. dalga katanı üzerindedir. V B) x= 3^ve y= 1,5% ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerindedi C) x=72. ve y= 5,5). ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerindedir. x= 4,52 ve y= 21 ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerin- dedir. E) x= 4,52 ve y= 2,5% ise P noktası 2. dalga katarı üzerin- dedir. x 115x Aralarında 14 cm mesafe bulunan, aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı, dalga boyu 4 cm olan dalgalar üretmektedir. Buna göre kaynaklar arası kaç tane düğüm çizgisi gözle- nir? A) 3 B) C) 5 + D) 6 E) 8 0,"l 3 Derinliğin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde, özdeş dalga kaynaklanı, aynı fazda çalışarak bir girişim deseni oluşturmaktadır. Bu girişim deseninde, kaynaklar arası oluşan çizg
Bir su dalga leğeninde özdeş iki nokta-
sal kaynak ile merkez doğrusuna göre
simetrik girişim deseni oluşturuluyor.
Oluşan girişim çizgilerinin sayısını
azaltmak için,
I. Kaynakların frekansı
II.
Su derinliği
Kaynaklar arası uzaklık
hangileri tek başına
B) Yalnız II
D) I ve II
küplerden olusturulmus
III.
değerlerinden
arttırılmalıdır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
:
E) II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Bir su dalga leğeninde özdeş iki nokta- sal kaynak ile merkez doğrusuna göre simetrik girişim deseni oluşturuluyor. Oluşan girişim çizgilerinin sayısını azaltmak için, I. Kaynakların frekansı II. Su derinliği Kaynaklar arası uzaklık hangileri tek başına B) Yalnız II D) I ve II küplerden olusturulmus III. değerlerinden arttırılmalıdır? A) Yalnız I C) Yalnız III : E) II ve III
38
mike YAYINLAR
Cate
7. Sabit derinlikte su bulunan bir dalga leğeninde, aynı faz-
da çalışan, noktasal K, ve K₂ kaynaklarının ürettiği ardışık
dalga tepeleri ile dalga çukurlarından bazıları şekildeki gi-
bi verilmiştir.
B
Dalga tepesi
Dalga çukuru
Buna göre,
I. A noktası dalga katarı üzerinde bir noktadır.
II. A noktasının bulunduğu yerde, dalgaların bileşke gen-
liği daima maksimum değerdedir.
III. B noktasının bulunduğu yerde, dalgaların bileşke gen-
liği daima minimum değerdedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve Ill
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
38 mike YAYINLAR Cate 7. Sabit derinlikte su bulunan bir dalga leğeninde, aynı faz- da çalışan, noktasal K, ve K₂ kaynaklarının ürettiği ardışık dalga tepeleri ile dalga çukurlarından bazıları şekildeki gi- bi verilmiştir. B Dalga tepesi Dalga çukuru Buna göre, I. A noktası dalga katarı üzerinde bir noktadır. II. A noktasının bulunduğu yerde, dalgaların bileşke gen- liği daima maksimum değerdedir. III. B noktasının bulunduğu yerde, dalgaların bileşke gen- liği daima minimum değerdedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve Ill E) II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
ekran üzerinde aydınlık ve karanlık bölgeler oluşturur (Şekil 3.18).
Ekran üzerinde oluşan desen, ışığın çift yarıkta girişimi sonucunda
oluşturduğu girişim desenine benzer özellik gösterir. Ancak desenin
merkezindeki merkezî aydınlık saçak, diğer saçaklara göre daha par-
lak ve geniştir. Merkezî aydınlık saçağın iki tarafında sırasıyla karanlık
Engel
Şekil 3.18: Tek yarıkta kırınım olay
ve oluşan saçaklar
ve aydınlık saçaklar oluşur. Merkezî aydınlık saçak dışında ardışık iki MEB
aydınlık ya da karanlık saçak arası mesafeye saçak genişliği denir.
KİTABI
Saçak genişl
genişliği 2^x
11. Karanlık bir ortamda Young Deneyi yapılıyor.
Deneyde perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçak-
nebillar elde edildiğine göre, og illebnizelos A
3. karanlık
saçak
I. Işığı oluşturan dalgaların çukurlarının üst üste gelme-
do usiyle karanlık saçaklar oluşur.
II. Işığı oluşturan dalgaların tepelerinin üst üste geldiği
nel yerde aydınlık saçak oluşur.
III. Tüm aydınlık saçaklar eşit parlaklıktadır.
X
yargılarından hangileri doğrudur?
Isnity (A
B) Yalnız II (G
D) I ve II
2. aydır
saçak
illov
Saçak genişli A) Yalnız
boyu büyüdük
aynı tek yarık
likleri Şekil 3.
BI ve III
6) Yalnız III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
ekran üzerinde aydınlık ve karanlık bölgeler oluşturur (Şekil 3.18). Ekran üzerinde oluşan desen, ışığın çift yarıkta girişimi sonucunda oluşturduğu girişim desenine benzer özellik gösterir. Ancak desenin merkezindeki merkezî aydınlık saçak, diğer saçaklara göre daha par- lak ve geniştir. Merkezî aydınlık saçağın iki tarafında sırasıyla karanlık Engel Şekil 3.18: Tek yarıkta kırınım olay ve oluşan saçaklar ve aydınlık saçaklar oluşur. Merkezî aydınlık saçak dışında ardışık iki MEB aydınlık ya da karanlık saçak arası mesafeye saçak genişliği denir. KİTABI Saçak genişl genişliği 2^x 11. Karanlık bir ortamda Young Deneyi yapılıyor. Deneyde perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçak- nebillar elde edildiğine göre, og illebnizelos A 3. karanlık saçak I. Işığı oluşturan dalgaların çukurlarının üst üste gelme- do usiyle karanlık saçaklar oluşur. II. Işığı oluşturan dalgaların tepelerinin üst üste geldiği nel yerde aydınlık saçak oluşur. III. Tüm aydınlık saçaklar eşit parlaklıktadır. X yargılarından hangileri doğrudur? Isnity (A B) Yalnız II (G D) I ve II 2. aydır saçak illov Saçak genişli A) Yalnız boyu büyüdük aynı tek yarık likleri Şekil 3. BI ve III 6) Yalnız III
6.
Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde, eşit frekans-
ta aynı anda çalıştırılan özdeş K₁, K₂ dalga kaynaklarından çıkan
5 cm dalga boylu dalgaların oluşturduğu girişim deseninde 3.
dalga katarı üzerindeki P noktasının kaynaklara olan uzaklıkla-
ri PK, ve PK₂ dir.
Buna göre, PK, ve PK₂ aşağıdakilerden hangisi olamaz?
PK, (cm)
PK₂ (cm)
A)
5
B)
7
16
40
E)
10
22122
20
25
8.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde, eşit frekans- ta aynı anda çalıştırılan özdeş K₁, K₂ dalga kaynaklarından çıkan 5 cm dalga boylu dalgaların oluşturduğu girişim deseninde 3. dalga katarı üzerindeki P noktasının kaynaklara olan uzaklıkla- ri PK, ve PK₂ dir. Buna göre, PK, ve PK₂ aşağıdakilerden hangisi olamaz? PK, (cm) PK₂ (cm) A) 5 B) 7 16 40 E) 10 22122 20 25 8.
74
13
A) /
B)
C)
D) 2/20
4
E) 1/2
10. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş iki kay-
nak, dalga boyu 8 cm olan dairesel dalgalar oluşturmaktadır.
Aynı fazda çalışan bu kaynaklar arası mesafe 16 cm ol-
duğuna göre; kaynaklar arası kaç tane katar çizgisi göz-
lenir?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
44
4
Ex
96
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
74 13 A) / B) C) D) 2/20 4 E) 1/2 10. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş iki kay- nak, dalga boyu 8 cm olan dairesel dalgalar oluşturmaktadır. Aynı fazda çalışan bu kaynaklar arası mesafe 16 cm ol- duğuna göre; kaynaklar arası kaç tane katar çizgisi göz- lenir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 44 4 Ex 96
1.
Tek yarıkta kırınım deney düzeneği şekildeki gibidir. Perde
üzerindeki O noktasında A, merkezî aydınlık saçak oluşur-
ken, perdede oluşan saçakların genişliği de Ax'tir.
Işık
2
Ao
K
Perde
Perde şekildeki gibi I konumundan II konumuna geti-
rilirse A in yeri ve OK arasındaki Ax saçak genişliği için
ne söylenebilir?
Ax=
Ax
A in yeri
Azalır
Değişmez
Azalır
Artar
Değişmez
A) Değişir
B) Değişir
C) Değişmez
D) Değişmez.
E) Değişmez
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
1. Tek yarıkta kırınım deney düzeneği şekildeki gibidir. Perde üzerindeki O noktasında A, merkezî aydınlık saçak oluşur- ken, perdede oluşan saçakların genişliği de Ax'tir. Işık 2 Ao K Perde Perde şekildeki gibi I konumundan II konumuna geti- rilirse A in yeri ve OK arasındaki Ax saçak genişliği için ne söylenebilir? Ax= Ax A in yeri Azalır Değişmez Azalır Artar Değişmez A) Değişir B) Değişir C) Değişmez D) Değişmez. E) Değişmez
2
10. Aynı fazlı noktasal iki kaynakla yapılan girişim dene.
yinde oluşan düğüm çizgileri ve dalga katarları ile ilgi-
li aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kaynaklar üzerinde ve dışında girişim çizgisi oluşmaz.
B) Merkez doğrusu üzerinde 0. dalga katar çizgisi oluşur.
C) Merkez doğrusunun sağında ve solunda ardışık düğüm
çizgileri ve dalga katarları simetrik olarak sıralanır.
D) Kaynakları birleştiren doğru üzerinde ardışık iki düğüm
çizgisi ve ardışık iki dalga katarı arasındaki uzaklık'dir.
E) Katar ya da düğüm çizgi sayısı, kaynaklar arası uzak-
lik ile ters, dalga boyu ile doğru orantılıdır.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
2 10. Aynı fazlı noktasal iki kaynakla yapılan girişim dene. yinde oluşan düğüm çizgileri ve dalga katarları ile ilgi- li aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kaynaklar üzerinde ve dışında girişim çizgisi oluşmaz. B) Merkez doğrusu üzerinde 0. dalga katar çizgisi oluşur. C) Merkez doğrusunun sağında ve solunda ardışık düğüm çizgileri ve dalga katarları simetrik olarak sıralanır. D) Kaynakları birleştiren doğru üzerinde ardışık iki düğüm çizgisi ve ardışık iki dalga katarı arasındaki uzaklık'dir. E) Katar ya da düğüm çizgi sayısı, kaynaklar arası uzak- lik ile ters, dalga boyu ile doğru orantılıdır.
10.Bir dalga leğeninde sabit periyotla çalışan dalga kaynağı vardır.
Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğenine su eklenirse,
I: Dalgaların frekansı değişmez
II: Dalgaların yayılma hızı artar.
III: Dalgaların dalga boyu azalır.
Yargılarından hangisi yada hangileri dağrudur.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
AZILISI
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
10.Bir dalga leğeninde sabit periyotla çalışan dalga kaynağı vardır. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğenine su eklenirse, I: Dalgaların frekansı değişmez II: Dalgaların yayılma hızı artar. III: Dalgaların dalga boyu azalır. Yargılarından hangisi yada hangileri dağrudur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III AZILISI
7. Özdeş kaynakların oluşturduğu su dalgalarındaki girişim
deseni şekildeki gibi modellenmiştir.
Siepiab
merkez
1. dalga
1. dalga
doğrusu
katari
katarı
2. düğüm
çizgisi
1. düğüm 1. düğüm
çizgisi çizgisi
2. dalga
katari
2. dalga
katarı
K₁
K₂
nebennira get inians lost closnys
Katar ve düğüm çizgileriyle ilgili,
Merkez doğrusu üzerinde dalga katary oluşur.brhelmelel
N. Kaynakları birleştiren çizgi üzerinde, ardısık iki dalga A
katarı veya düğüm çizgisi arasındaki mesafe kadardır.
İki kaynak arasında oluşan dalga katarı sayısı dalga
boyuyla doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
[108]
By Yalnız t
C) I ve II
A) Yalnız I
D) I ve III
2. düğüm
çizgisi
E) I, II ve Ill
ansahin.com
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
7. Özdeş kaynakların oluşturduğu su dalgalarındaki girişim deseni şekildeki gibi modellenmiştir. Siepiab merkez 1. dalga 1. dalga doğrusu katari katarı 2. düğüm çizgisi 1. düğüm 1. düğüm çizgisi çizgisi 2. dalga katari 2. dalga katarı K₁ K₂ nebennira get inians lost closnys Katar ve düğüm çizgileriyle ilgili, Merkez doğrusu üzerinde dalga katary oluşur.brhelmelel N. Kaynakları birleştiren çizgi üzerinde, ardısık iki dalga A katarı veya düğüm çizgisi arasındaki mesafe kadardır. İki kaynak arasında oluşan dalga katarı sayısı dalga boyuyla doğru orantılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? [108] By Yalnız t C) I ve II A) Yalnız I D) I ve III 2. düğüm çizgisi E) I, II ve Ill ansahin.com
13. Sabit derinlikte su bulunan dalga leğeninde özdeş,
noktasal iki kaynağın aynı anda çalıştırılması ile bir girişim
deseni oluşturulacaktır. Bununla ilgili düzeneği kurup
kaynakları aynı anda çalıştıran Kemâl, leğende aynı fazlı
özdeş dalgalar oluşmasına rağmen girişim deseni
oluşmadığını gözlemliyor.
Buna göre Kemâl'in;
I. kaynakların titreşim genliği,
II. kaynaklar arasındaki uzaklık,
III. leğendeki su derinliği,
IV. kaynakların titreşim frekansı
niceliklerinden hangilerini artırması, girişim deseni
oluşturabilmesi adına işe yarayabilir?
A) Yalnız II
B) I ya da III
D) Il ya da IV
E) IIl ya da IV
C) I ya da IV
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
13. Sabit derinlikte su bulunan dalga leğeninde özdeş, noktasal iki kaynağın aynı anda çalıştırılması ile bir girişim deseni oluşturulacaktır. Bununla ilgili düzeneği kurup kaynakları aynı anda çalıştıran Kemâl, leğende aynı fazlı özdeş dalgalar oluşmasına rağmen girişim deseni oluşmadığını gözlemliyor. Buna göre Kemâl'in; I. kaynakların titreşim genliği, II. kaynaklar arasındaki uzaklık, III. leğendeki su derinliği, IV. kaynakların titreşim frekansı niceliklerinden hangilerini artırması, girişim deseni oluşturabilmesi adına işe yarayabilir? A) Yalnız II B) I ya da III D) Il ya da IV E) IIl ya da IV C) I ya da IV
2. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda
çalışan özdeş noktasal S, ve S, kaynakları ile yapılan gi-
rişim deneyinde, K noktası 2. dalga katarı üzerinde bulun-
maktadır.
K
)81-3₂)
na
S₁
S₂
K noktasının 2. düğüm çizgisi üzerinde olabilmesi için;
book
1. leğene bir miktar su ilave etmek,
II. kaynakların frekansını artırmak,
III. kaynaklar arası uzaklığı artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il
E) II ve III
C) Yalnız III
N AVANTA
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
2. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş noktasal S, ve S, kaynakları ile yapılan gi- rişim deneyinde, K noktası 2. dalga katarı üzerinde bulun- maktadır. K )81-3₂) na S₁ S₂ K noktasının 2. düğüm çizgisi üzerinde olabilmesi için; book 1. leğene bir miktar su ilave etmek, II. kaynakların frekansını artırmak, III. kaynaklar arası uzaklığı artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il E) II ve III C) Yalnız III N AVANTA
Her yerindeki su derinliği aynı olan bir dalga leğeninde
iki noktasal dalga kaynağı, aynı periyotlu dalgalar yay-
maktadır.
Bu dalgaların girişimi sonucunda oluşan düğüm
çizgilerinin sayısını artırmak için;
daly
I. Kaynakların titreşim frekansını artırmak
II. Leğendeki su derinliğini azaltmak
III. Kaynaklar arası uzaklığı artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
Pildlik, 2.d, 2.
E) I, II ve III
4.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Her yerindeki su derinliği aynı olan bir dalga leğeninde iki noktasal dalga kaynağı, aynı periyotlu dalgalar yay- maktadır. Bu dalgaların girişimi sonucunda oluşan düğüm çizgilerinin sayısını artırmak için; daly I. Kaynakların titreşim frekansını artırmak II. Leğendeki su derinliğini azaltmak III. Kaynaklar arası uzaklığı artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III Pildlik, 2.d, 2. E) I, II ve III 4.
en
ve
u
?
L
1
K
6. Dalga leğeninde periyotları ve fazları eşit iki kaynak ile
dalga boyu λ olan dalgalar üretilerek bir girişim deseni oluş-
turuluyor.
Girişim deseni üzerinde seçilen bir P noktasının K₁ ve
K₂ kaynaklarına olan uzaklıkları ile ilgili;
I. PK₁ = 2^ ve PK₂ = 62 ise P noktası 4. katar çizgisi üze-
rinde, çift tepedir.
II. PK₁ = 6λ ve PK₂ = 3,52 ise P noktası 3. düğüm çizgisi
üzerindedir.
III. PK₁ = 6,5λ ve PK₂ = 2,52 ise P noktası 4. katar çizgisi
üzerinde, çift çukurdur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III
E) II ve III
8.
Yu
go
A
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
en ve u ? L 1 K 6. Dalga leğeninde periyotları ve fazları eşit iki kaynak ile dalga boyu λ olan dalgalar üretilerek bir girişim deseni oluş- turuluyor. Girişim deseni üzerinde seçilen bir P noktasının K₁ ve K₂ kaynaklarına olan uzaklıkları ile ilgili; I. PK₁ = 2^ ve PK₂ = 62 ise P noktası 4. katar çizgisi üze- rinde, çift tepedir. II. PK₁ = 6λ ve PK₂ = 3,52 ise P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir. III. PK₁ = 6,5λ ve PK₂ = 2,52 ise P noktası 4. katar çizgisi üzerinde, çift çukurdur. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) Yalnız II D) I, II ve III E) II ve III 8. Yu go A
5. Young deneyinde, oluşan dalga katarları arasındaki
uzaklık;
I. Dalgaların dalga boyuna
II. Kaynaklar arası uzaklığa
III. Kaptaki su derinliğine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız III
7.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
5. Young deneyinde, oluşan dalga katarları arasındaki uzaklık; I. Dalgaların dalga boyuna II. Kaynaklar arası uzaklığa III. Kaptaki su derinliğine niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) Yalnız III 7.
6.
Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş S1, S₂
noktasal kaynaklarının oluşturduğu dalgalar şekildeki gibidir.
S2
S₁
DOOO
Buna göre, K noktası hangi çizgi üzerindedir?
A) 1. katar çizgisi
C) 2. katar çizgisi
E) 3. düğüm çizgisi
B) 2. düğüm çizgisi
D) 3. katar çizgisi
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş S1, S₂ noktasal kaynaklarının oluşturduğu dalgalar şekildeki gibidir. S2 S₁ DOOO Buna göre, K noktası hangi çizgi üzerindedir? A) 1. katar çizgisi C) 2. katar çizgisi E) 3. düğüm çizgisi B) 2. düğüm çizgisi D) 3. katar çizgisi