Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yarı İletken Teknolojisi Soruları

n Bilimleri
14. Elektrik iletkenliği bakımından iletken ile yalitikan ara-
sinda kalan maddelere yarı iletken maddeler denit. Yan
iletkenler P ve N tipi olmak üzere iki çeşittir. P ve N tipi
yarı iletken malzemeler birlikte kullanıldığında elektronik
devrelerde farklı işlevleri olan devre elemanlan elde edil-
mektedir.
16.
Bu devre elemanlarından bazılarının özelliği ile ilgili aşa-
ğıdaki bilgiler verilmiştir.
K: Elektrik sinyallerini yükselten devre elemanıdır
. Kulla-
nim durumuna göre devrede anahtar görevi görür.
L: Tek yönlü akım geçirir. Bu özelliğinden dolayı alter-
natif akımla telefon pillerinin şarj edilmesini sağlar.
M: Üzerine düşen işığı elektrik enerjisine çevirir.
Buna göre K, L, M devre elemanlarının eşleştirilmesi
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
K
L
M
A) Transformatör
Transistor
Fotovoltaik pil
) B Transistor
Transformatör
LED
C) Transistor
Diyot
Fotovoltaik pil
D) LED
Transistor
LED
5) Diyot
LED
Fotovoltaik pil
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
n Bilimleri 14. Elektrik iletkenliği bakımından iletken ile yalitikan ara- sinda kalan maddelere yarı iletken maddeler denit. Yan iletkenler P ve N tipi olmak üzere iki çeşittir. P ve N tipi yarı iletken malzemeler birlikte kullanıldığında elektronik devrelerde farklı işlevleri olan devre elemanlan elde edil- mektedir. 16. Bu devre elemanlarından bazılarının özelliği ile ilgili aşa- ğıdaki bilgiler verilmiştir. K: Elektrik sinyallerini yükselten devre elemanıdır . Kulla- nim durumuna göre devrede anahtar görevi görür. L: Tek yönlü akım geçirir. Bu özelliğinden dolayı alter- natif akımla telefon pillerinin şarj edilmesini sağlar. M: Üzerine düşen işığı elektrik enerjisine çevirir. Buna göre K, L, M devre elemanlarının eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? K L M A) Transformatör Transistor Fotovoltaik pil ) B Transistor Transformatör LED C) Transistor Diyot Fotovoltaik pil D) LED Transistor LED 5) Diyot LED Fotovoltaik pil
DENEME SINAVI - 12
Metaller elektrik enerjisine gösterdikleri tepkiye göre
iletken, yalıtkan ya da yarı iletken olarak sınıflandi-
rilir. Enerji bandı şekildeki gibi olan yani iletim bandı
ile valans bandi arasında bir miktar boşluk bulunan
metaller yarı iletken sinifinda yer alır.
Enerji
iletim bandi
Enerji aralığı
Valans bandi
09
Yarı iletkenler elektrik enerjisine karşı ne iyi bir ilet-
ken ne de iyi bir yalıtkan özellik gösterir.
Buna göre;
I. alüminyum,
II. ebonit,
III. karbon
maddelerinden hangileri yarı iletken sinıfında yer
Puen Yayınlan Güç Sende Artik
alır?
Q) Yalnizli
B) Yalnız 11
A) Yalnız
E) Il ve III
D) LVOTI
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
DENEME SINAVI - 12 Metaller elektrik enerjisine gösterdikleri tepkiye göre iletken, yalıtkan ya da yarı iletken olarak sınıflandi- rilir. Enerji bandı şekildeki gibi olan yani iletim bandı ile valans bandi arasında bir miktar boşluk bulunan metaller yarı iletken sinifinda yer alır. Enerji iletim bandi Enerji aralığı Valans bandi 09 Yarı iletkenler elektrik enerjisine karşı ne iyi bir ilet- ken ne de iyi bir yalıtkan özellik gösterir. Buna göre; I. alüminyum, II. ebonit, III. karbon maddelerinden hangileri yarı iletken sinıfında yer Puen Yayınlan Güç Sende Artik alır? Q) Yalnizli B) Yalnız 11 A) Yalnız E) Il ve III D) LVOTI
AYT/Fen Bilimleri
13. Elektronik devrelerde yarı iletkenlerin kullanılması;
I. çevre kirliliğinin azalması,
II. cihazların daha küçük boyutlarda üretilmesi,
III. daha az enerji tüketimi v
durumlarından hangilerine katkı sağlamıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C1 ve 10
(
D) Iye III
E) II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
AYT/Fen Bilimleri 13. Elektronik devrelerde yarı iletkenlerin kullanılması; I. çevre kirliliğinin azalması, II. cihazların daha küçük boyutlarda üretilmesi, III. daha az enerji tüketimi v durumlarından hangilerine katkı sağlamıştır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C1 ve 10 ( D) Iye III E) II ve III
14. Aşağıda, elektronik devrelerde ve günlük yaşamda kul-
lanılan hangi devre elemanı yarı iletken teknolojisi ile
üretilmemiştir?OMENTUM
BRO
A) Transistor
B) Diyot
C) Led lamba
Direnç
E) Fotovoltaik pil
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Aşağıda, elektronik devrelerde ve günlük yaşamda kul- lanılan hangi devre elemanı yarı iletken teknolojisi ile üretilmemiştir?OMENTUM BRO A) Transistor B) Diyot C) Led lamba Direnç E) Fotovoltaik pil
a
Llore
K
mus
4.
☺
tur
8
Güneş pilleri, led lambalar, işlemciler gibi araçların
geliştirilmesi aşağıda verilen fiziğin alt alanlarından
hangisi ile daha çok ilgilidir?
B
A) Katihal fiziği
u
B) Atom fiziği
C) Nükleer fizik V
D) Mekanik
E) Yüksek enerji ve plazma fiziği
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
a Llore K mus 4. ☺ tur 8 Güneş pilleri, led lambalar, işlemciler gibi araçların geliştirilmesi aşağıda verilen fiziğin alt alanlarından hangisi ile daha çok ilgilidir? B A) Katihal fiziği u B) Atom fiziği C) Nükleer fizik V D) Mekanik E) Yüksek enerji ve plazma fiziği
8. Şekilde bir diyotun yapısı verilmiştir.
L
delik
elektron
2
1
X Y
Gerilim
Buna göre,
I. K yarı iletkeni P tipi, L yarı iletkeni N tipidir.
II. Xucu + gerilimde ise 1 yönünde akım geçer.
III. Yucu + gerilimde ise diyottan akım geçmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
8. Şekilde bir diyotun yapısı verilmiştir. L delik elektron 2 1 X Y Gerilim Buna göre, I. K yarı iletkeni P tipi, L yarı iletkeni N tipidir. II. Xucu + gerilimde ise 1 yönünde akım geçer. III. Yucu + gerilimde ise diyottan akım geçmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
Pin
Diyot
Led
%
Transistor
Pa
3
22
P
Modern fiziğin günlük yaşama katkılarından olan
diyot, led ve transistor devre elemanlarının ortak yanı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
y
AX Devrelerde direnç görevi yaparlar.
B) Yarı iletken teknolojisi ile üretilmişlerdir.
Süper iletken teknolojisi ile üretilmişlerdir.
D) Aydınlatmada kullanılırlar.
E) Sinyal yükseltici görevi yaparlar.
27
6
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
Pin Diyot Led % Transistor Pa 3 22 P Modern fiziğin günlük yaşama katkılarından olan diyot, led ve transistor devre elemanlarının ortak yanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? y AX Devrelerde direnç görevi yaparlar. B) Yarı iletken teknolojisi ile üretilmişlerdir. Süper iletken teknolojisi ile üretilmişlerdir. D) Aydınlatmada kullanılırlar. E) Sinyal yükseltici görevi yaparlar. 27 6
B
B
B
Fen Bilimleri
q
11. Yaşam kaynağı olan Güneş yenilenebilir enerji kayna-
ğıdır. Güneş'ten Dünya'ya gelen bir dakikalık Güneş
enerjisi, Dünya'nın yaklaşık bir yıllık enerji tüketimini
karşılayacak güçtedir.
Güneş enerjisi ile çalışan şekildeki sokak lambasının
elektrik tesisatında fotovoltaik pil bulunmaktadır.
Buna göre, fotovoltaik pil ile ilgili,
1. Yapısında N tipi yarı iletken bulunur.
II. Yapısında P tipi yarı iletken bulunur.
III. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür ve
devreye alternatif akım sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızt
B) Yalnız II
C) I ve II
D) ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
B B B Fen Bilimleri q 11. Yaşam kaynağı olan Güneş yenilenebilir enerji kayna- ğıdır. Güneş'ten Dünya'ya gelen bir dakikalık Güneş enerjisi, Dünya'nın yaklaşık bir yıllık enerji tüketimini karşılayacak güçtedir. Güneş enerjisi ile çalışan şekildeki sokak lambasının elektrik tesisatında fotovoltaik pil bulunmaktadır. Buna göre, fotovoltaik pil ile ilgili, 1. Yapısında N tipi yarı iletken bulunur. II. Yapısında P tipi yarı iletken bulunur. III. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür ve devreye alternatif akım sağlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızt B) Yalnız II C) I ve II D) ve III E) I, II ve III
ş ifa-
NASA
24.
M
Ic
DD T
B
le
Ic
K, L, M transistörlerinin emiter, base, kollektör akımları
şekildeki gibi verilmiştir.
Buna göre, hangi transistördeki gösterim doğru ve-
rilmiştir?
(I: Emiter, Ig: Base Ic = Kollektör akımlarıdır.)
A) Yalnız K
B) K ve L
C) L ve M
D) K ve M
E) K, L ve M
en zil
ken led yan
ngileri doğ
B)
Il ve III
K
Diyot
Şekil I
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
ş ifa- NASA 24. M Ic DD T B le Ic K, L, M transistörlerinin emiter, base, kollektör akımları şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre, hangi transistördeki gösterim doğru ve- rilmiştir? (I: Emiter, Ig: Base Ic = Kollektör akımlarıdır.) A) Yalnız K B) K ve L C) L ve M D) K ve M E) K, L ve M en zil ken led yan ngileri doğ B) Il ve III K Diyot Şekil I
286
Şekil 1 ve Şekil - 2 deki transistör devrelerinde emiter,
kollektör, beyz akımlarının yönleri gösterilmiştir.
NPM
PNP
K transistörü
L transistörü
EYE
Ve
İB
Buna göre;
LI
ic
wwww
Vc
E
İE
I
İB
Ve
B
B
Şekil - 1
Şekil - 2
L transistörü PNP tipidir.
II. Her iki devrede giriş akımı, çıkış akımından farklıdır.
III. Emiter akımı NPN tipi transistörde, beyz ve kollektör
akımlarından büyük, PNP tipi transistörlerde ise
küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
(C)I ve II
D) I ve III
C
ic
E) I, II ve III
I
Vc
wwww
10
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
286 Şekil 1 ve Şekil - 2 deki transistör devrelerinde emiter, kollektör, beyz akımlarının yönleri gösterilmiştir. NPM PNP K transistörü L transistörü EYE Ve İB Buna göre; LI ic wwww Vc E İE I İB Ve B B Şekil - 1 Şekil - 2 L transistörü PNP tipidir. II. Her iki devrede giriş akımı, çıkış akımından farklıdır. III. Emiter akımı NPN tipi transistörde, beyz ve kollektör akımlarından büyük, PNP tipi transistörlerde ise küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II (C)I ve II D) I ve III C ic E) I, II ve III I Vc wwww 10
2. Modern fiziğin teknolojideki uygulamalarından biri
olan yarı iletkenlerle ilgili,
1. Kristal yapıya sahiptirler.
✓
IL Çok yüksek kritik sıcaklikta elektriksel drenden oth
olur.
C
Miksen
III. Elektronik sanayisinde kullanılırlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
Cive in
D) Il ve Ili
E) 1,Ji ve in
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
2. Modern fiziğin teknolojideki uygulamalarından biri olan yarı iletkenlerle ilgili, 1. Kristal yapıya sahiptirler. ✓ IL Çok yüksek kritik sıcaklikta elektriksel drenden oth olur. C Miksen III. Elektronik sanayisinde kullanılırlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II Cive in D) Il ve Ili E) 1,Ji ve in
6.
4.
Güneş pilleri, led lambalar, işlemciler gibi araçların
geliştirilmesi aşağıda verilen fiziğin alt alanlarından
hangisi ile daha çok ilgilidir?
A) Katihal fiziği
B) Atom fiziği
C) Nükleer fizik
D) Mekanik
E) Yüksek enerji ve plazma fiziği
MİRAY YAYINLARI
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
6. 4. Güneş pilleri, led lambalar, işlemciler gibi araçların geliştirilmesi aşağıda verilen fiziğin alt alanlarından hangisi ile daha çok ilgilidir? A) Katihal fiziği B) Atom fiziği C) Nükleer fizik D) Mekanik E) Yüksek enerji ve plazma fiziği MİRAY YAYINLARI
14. Aşağıda, elektronik devrelerde ve günlük yaşamda kul-
lanılan hangi devre elemanı yarı iletken teknolojisi ile
üretilmemiştir? MOMENTUM
A) Transistor
B) Diyot
C) Led lamba
)
D) Direng
E) Fotovoltaik pil
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Aşağıda, elektronik devrelerde ve günlük yaşamda kul- lanılan hangi devre elemanı yarı iletken teknolojisi ile üretilmemiştir? MOMENTUM A) Transistor B) Diyot C) Led lamba ) D) Direng E) Fotovoltaik pil
12. Aşağıda, elektronik devrelerde ve günlük yaşamda kul-
lanılan hangi devre elemanı yarı iletken teknolojisi ile
üretilmemiştir? MOMENTUM
A) Transistor
B) Diyor
C) Led lamba
D) Direnç
E) Fotovoltaik pil v
RILMIERI
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
12. Aşağıda, elektronik devrelerde ve günlük yaşamda kul- lanılan hangi devre elemanı yarı iletken teknolojisi ile üretilmemiştir? MOMENTUM A) Transistor B) Diyor C) Led lamba D) Direnç E) Fotovoltaik pil v RILMIERI
3
1. P tipi ve N tipi yarıiletken malzemeler kullanılarak
elde edilen diyot, LED ve transistörün işlevi ile ilgili,
Tbiyot elektrik akımını tek yönde iletir.
.
II. Transistor dalga doğrultucu olarak görev alır. .
III LED elektrik enerjisini işık enerjisine çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnizli
A) Yalniz
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
3 1. P tipi ve N tipi yarıiletken malzemeler kullanılarak elde edilen diyot, LED ve transistörün işlevi ile ilgili, Tbiyot elektrik akımını tek yönde iletir. . II. Transistor dalga doğrultucu olarak görev alır. . III LED elektrik enerjisini işık enerjisine çevirir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnizli A) Yalniz D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
6. LED ler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan-
lıştır?
11./LED'ler elektrik enerjisini işık enerjisine çevirir ve
işık yayar.
II. Genellikle elektronik ekranlarda, işıklı tabelalarda,
otomobillerin far ve stop lambalarında kullanılır.
Ww. Bir ampule göre çok daha yavaş yanar ve söner.
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
6. LED ler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan- lıştır? 11./LED'ler elektrik enerjisini işık enerjisine çevirir ve işık yayar. II. Genellikle elektronik ekranlarda, işıklı tabelalarda, otomobillerin far ve stop lambalarında kullanılır. Ww. Bir ampule göre çok daha yavaş yanar ve söner. A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III