Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yarı İletken Teknolojisi Soruları

9. Maddelerin elektrik iletkenliği ile ilgili,
1. Saf yan iletkenler elektriği iletmez
II. P tipi yarı iletkenler elektriği iletir.
IH. N tipi yan iletkenler elektriği iletmez
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız Ili
C) I ve
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
9. Maddelerin elektrik iletkenliği ile ilgili, 1. Saf yan iletkenler elektriği iletmez II. P tipi yarı iletkenler elektriği iletir. IH. N tipi yan iletkenler elektriği iletmez yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız Ili C) I ve D) II ve III E) I, II ve III
1
9. Aşağıdakilerden hangisi LCD tekno-
lojisi ürünlerinin özelliklerinden de-
ğildir?
A) Sivi kristallerin özelliklerinden ya-
rarlanılır.
B) Bu teknoloji ile ışık ışınları istenilen
yönlerde bükülebilir.
C) Televizyon yapımında kullanılır.
D) Elektroniğin yarı iletken sistemle-
rinde kullanılır.
E) Tip alanında kullanımı yaygındır.
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
1 9. Aşağıdakilerden hangisi LCD tekno- lojisi ürünlerinin özelliklerinden de- ğildir? A) Sivi kristallerin özelliklerinden ya- rarlanılır. B) Bu teknoloji ile ışık ışınları istenilen yönlerde bükülebilir. C) Televizyon yapımında kullanılır. D) Elektroniğin yarı iletken sistemle- rinde kullanılır. E) Tip alanında kullanımı yaygındır.
14. Aşağıda, elektronik devrelerde ve günlük yaşamda kul-
lanılan hangi devre elemanı yarı iletken teknolojisi ile
üretilmemiştir? MOMENTUM
JAPON
A) Transistor
B) Diyot
C) Led lamba
D) Direnç
E) Fotovoltaik pil
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Aşağıda, elektronik devrelerde ve günlük yaşamda kul- lanılan hangi devre elemanı yarı iletken teknolojisi ile üretilmemiştir? MOMENTUM JAPON A) Transistor B) Diyot C) Led lamba D) Direnç E) Fotovoltaik pil
10. Yarı iletkenler ile ilgili,
I. n tipi ve p tipi yarı iletkenler transistörlerde kullanılır.
H. n tipi yarı iletkenlerin çoğunluk yük taşıyıcıları boş-
luklardır.
III. p tipi yarı iletkenlerin çoğunluk yük taşıyıcıları pro-
tonlardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
10. Yarı iletkenler ile ilgili, I. n tipi ve p tipi yarı iletkenler transistörlerde kullanılır. H. n tipi yarı iletkenlerin çoğunluk yük taşıyıcıları boş- luklardır. III. p tipi yarı iletkenlerin çoğunluk yük taşıyıcıları pro- tonlardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
14. Yüzeylerine gelen Güneş enerjisini elektrik enerjisine
dönüştüren sistemlere fotovoltaik piller ya da Güneş pilleri
denir.
iletkenler var
Fotovoltaik piller ile ilgili olarak,
1. Yapılarında N ve P tipi yarı iletkenler vardır.
II. Enerji verimleri çok yüksektir
.
III. Soğrulan fotonların elektronları harekete geçirmesiyle
elektrik akımını oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
EII ve III
Deneme Sınavı - 07
34
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Yüzeylerine gelen Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik piller ya da Güneş pilleri denir. iletkenler var Fotovoltaik piller ile ilgili olarak, 1. Yapılarında N ve P tipi yarı iletkenler vardır. II. Enerji verimleri çok yüksektir . III. Soğrulan fotonların elektronları harekete geçirmesiyle elektrik akımını oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III C) I ve III EII ve III Deneme Sınavı - 07 34
Fotokopi makinelerinde üstü selenyum kaplı bir plaka bu-
lunur. Kopyalama işlemi yaparken bu plaka yüklü hâle ge-
tirilir. Kopyalanacak sayfa bir ışık şeridine maruz bırakılır.
Kopyaladığımız sayfanın beyaz ve siyah kısımları plakaya
çarptığında, plakada işık alan bölgeler selenyumdan dolayı
iletken hale gelir. Siyah yerler yüklü olarak kalırlar. Bundan
dolayı plakadaki yüklü bölgelerde kopyalanacak kâğıdın
görüntüsü ortaya çıkar. Sonrasında ise toner tozu bu yüklü
bölgeler tarafından çekilir ve oluşan görüntü kopya kağıdına
aktarılır.
Buna göre,
1. Paratonerler
II. Fabrika bacalarındaki filtreler
III. Elektrostatik boyama
verilenlerden hangileri aynı prensiple çalışır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E)
ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
Fotokopi makinelerinde üstü selenyum kaplı bir plaka bu- lunur. Kopyalama işlemi yaparken bu plaka yüklü hâle ge- tirilir. Kopyalanacak sayfa bir ışık şeridine maruz bırakılır. Kopyaladığımız sayfanın beyaz ve siyah kısımları plakaya çarptığında, plakada işık alan bölgeler selenyumdan dolayı iletken hale gelir. Siyah yerler yüklü olarak kalırlar. Bundan dolayı plakadaki yüklü bölgelerde kopyalanacak kâğıdın görüntüsü ortaya çıkar. Sonrasında ise toner tozu bu yüklü bölgeler tarafından çekilir ve oluşan görüntü kopya kağıdına aktarılır. Buna göre, 1. Paratonerler II. Fabrika bacalarındaki filtreler III. Elektrostatik boyama verilenlerden hangileri aynı prensiple çalışır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) ve III
AYT AYNASI
ON
3.
Bir elektronik devre elemanının devrede gösterimi
şekildeki gibidir.
Buna göre, devre elemanı ile ilgili olarak,
1. Işık etkisiyle devrede tek yönlü akım geçirir.
II. Yarı iletkendir.
III. Devrede ışık yayan devre elemanıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız III
C) I ve 11
D) I, II ve III
E) Il ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
AYT AYNASI ON 3. Bir elektronik devre elemanının devrede gösterimi şekildeki gibidir. Buna göre, devre elemanı ile ilgili olarak, 1. Işık etkisiyle devrede tek yönlü akım geçirir. II. Yarı iletkendir. III. Devrede ışık yayan devre elemanıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve 11 D) I, II ve III E) Il ve III
4.
Güneş pilleri, led lambalar, işlemciler gibi araçların
geliştirilmesi aşağıda verilen fiziğin alt alanlarından
hangisi ile daha çok ilgilidir?
A Katihal fiziği
B) Atom fiziği
C) Nükleer fizik
D) Mekanik
E) Yüksek enerji ve plazma fiziği
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
4. Güneş pilleri, led lambalar, işlemciler gibi araçların geliştirilmesi aşağıda verilen fiziğin alt alanlarından hangisi ile daha çok ilgilidir? A Katihal fiziği B) Atom fiziği C) Nükleer fizik D) Mekanik E) Yüksek enerji ve plazma fiziği
HIZLI TARAMA
7. Mustafa yaptığı proje sayesinde Güneş enerjisinden faydala-
narak fotovoltaik pil aracılığı ile cep telefonunu şarj etmekte-
dir.
- .
.
Mustafa'nın kullandığı Güneş pili ile ilgili;
Yapısında yarı iletken malzemeler kullanmıştır.
CH. Alternatif akım elde etmiştir.
III. Yenilenebilir enerji kullanarak elektrik üretmiştir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
HIZLI TARAMA 7. Mustafa yaptığı proje sayesinde Güneş enerjisinden faydala- narak fotovoltaik pil aracılığı ile cep telefonunu şarj etmekte- dir. - . . Mustafa'nın kullandığı Güneş pili ile ilgili; Yapısında yarı iletken malzemeler kullanmıştır. CH. Alternatif akım elde etmiştir. III. Yenilenebilir enerji kullanarak elektrik üretmiştir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III
14. Güneş pilleri ile ilgili,
1. Yapısında N tipi yan iletken malzeme bulunur.
11. Yapısında P tipi yan iletken madde bulunur
III. Trafik lambası ve kol saatleri gibi ürünlerde kullanılır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız 11 c) i vem
D) Il ve III E) 1, Il ve IN
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Güneş pilleri ile ilgili, 1. Yapısında N tipi yan iletken malzeme bulunur. 11. Yapısında P tipi yan iletken madde bulunur III. Trafik lambası ve kol saatleri gibi ürünlerde kullanılır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 c) i vem D) Il ve III E) 1, Il ve IN
4. Güneş pilleri, led lambalar, işlemciler gibi araçların
geliştirilmesi aşağıda verilen fiziğin alt alanlarından
hangisi ile daha çok ilgilidir?
A) Katihal fiziği
?
B) Atom fiziği
C) Nükleer fizik
D) Mekanik
EYüksek enerji ve plazma fiziği
41
MİRAY YAYINLARI
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
4. Güneş pilleri, led lambalar, işlemciler gibi araçların geliştirilmesi aşağıda verilen fiziğin alt alanlarından hangisi ile daha çok ilgilidir? A) Katihal fiziği ? B) Atom fiziği C) Nükleer fizik D) Mekanik EYüksek enerji ve plazma fiziği 41 MİRAY YAYINLARI
14. Yarı iletken devre elemanları ile ilgili olarak,
1. Elektrik enerjisini işığa dönüştüren yarı iletken devre
elemanına diyot denir.
II. Güneş enerjisini, elektrik enerjisine dönüştüren sistem-
lere güneş pilleri denir.
III. Üzerinden tek yönlü akım geçiren devre elemanina
transistör denir.
tanımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve II
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Yarı iletken devre elemanları ile ilgili olarak, 1. Elektrik enerjisini işığa dönüştüren yarı iletken devre elemanına diyot denir. II. Güneş enerjisini, elektrik enerjisine dönüştüren sistem- lere güneş pilleri denir. III. Üzerinden tek yönlü akım geçiren devre elemanina transistör denir. tanımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve II
14. Sağlık, savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda modern fizi-
ğin teknolojideki uygulamalarından yararlanılır. Bu sebeple gü-
neş pilleri, transistörler, termal kameralar, ultrason cihazları ve
bilgisayarlı tomografi cihazları yapılmıştır.
Bu cihazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş pilleri ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren,
yarı iletkenlerle yapılan araçlardır.
B) Transistörler, P ve N tipi yarı iletkenlerin kullanıldığı, geri-
lim yükseltip alçaltmaya yarayan araçlardır.
C) Termal kameralar belirli bir sıcaklığı olan maddelerin yay-
dığı gözümüzle göremediğimiz ışığı görmemizi sağlayan,
içinde lensler ve algılayıcılar olan araçlardır.
D) Ultrason cihazı insan kulağının duyamayacağı kadar yük-
sek frekansta ses dalgaları yayan, ses dalgalarının farklı
ortamda farklı hızlarla gitmesi ve yansıması ile görüntü el-
de eden araçlardır.
E) Bilgisayarlı tomografi, X işini kullanılarak vücudun kesitsel
görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yapan
araçlardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Sağlık, savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda modern fizi- ğin teknolojideki uygulamalarından yararlanılır. Bu sebeple gü- neş pilleri, transistörler, termal kameralar, ultrason cihazları ve bilgisayarlı tomografi cihazları yapılmıştır. Bu cihazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Güneş pilleri ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren, yarı iletkenlerle yapılan araçlardır. B) Transistörler, P ve N tipi yarı iletkenlerin kullanıldığı, geri- lim yükseltip alçaltmaya yarayan araçlardır. C) Termal kameralar belirli bir sıcaklığı olan maddelerin yay- dığı gözümüzle göremediğimiz ışığı görmemizi sağlayan, içinde lensler ve algılayıcılar olan araçlardır. D) Ultrason cihazı insan kulağının duyamayacağı kadar yük- sek frekansta ses dalgaları yayan, ses dalgalarının farklı ortamda farklı hızlarla gitmesi ve yansıması ile görüntü el- de eden araçlardır. E) Bilgisayarlı tomografi, X işini kullanılarak vücudun kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yapan araçlardır. Diğer sayfaya geçiniz.
9.
Yoğun haldeki maddelerin elektriksel, optik ve esneklik özel-
liklerini inceleyen fiziğin alt dalı katıhal fiziğidir.
Buna göre, aşağıdaki ürünlerden hangisi katıhal fiziğinin
öncelikli uygulama alanında yer almaz?
A)
B)
LCD
LED
C)
D)
II
1
Şarj edilebilir pil
Klima
E)
MAGLEV treni
YAYINLARI
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
9. Yoğun haldeki maddelerin elektriksel, optik ve esneklik özel- liklerini inceleyen fiziğin alt dalı katıhal fiziğidir. Buna göre, aşağıdaki ürünlerden hangisi katıhal fiziğinin öncelikli uygulama alanında yer almaz? A) B) LCD LED C) D) II 1 Şarj edilebilir pil Klima E) MAGLEV treni YAYINLARI