Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yarı İletken Teknolojisi Soruları

12. I. Son yörüngelerinde 4 adet valans (değerlik) elektronu bu-
lundururlar.
+
II. Akım taşıyıcısı olarak elektronlar kullanılırsa yarı iletken N
tipidir. +
III. Transformatörlerin yapısında kullanılır
Yarı iletkenlerle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden
ignt hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
12. I. Son yörüngelerinde 4 adet valans (değerlik) elektronu bu- lundururlar. + II. Akım taşıyıcısı olarak elektronlar kullanılırsa yarı iletken N tipidir. + III. Transformatörlerin yapısında kullanılır Yarı iletkenlerle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden ignt hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
7.
C
Yarı iletkenler ile ilgili,
I. n-tipi yarı iletkenlerin çoğunluk yük taşıyıcıları
nötronlardır.
II. p-tipi yarı iletkenlerin çoğunluk yük taşıyıcıları
protonlardır.
III. n-tipi ve p-tipi yarı iletkenler transistörlerde
kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız II C Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
(2020 - ÖABT/Fizik Öğr.)
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
7. C Yarı iletkenler ile ilgili, I. n-tipi yarı iletkenlerin çoğunluk yük taşıyıcıları nötronlardır. II. p-tipi yarı iletkenlerin çoğunluk yük taşıyıcıları protonlardır. III. n-tipi ve p-tipi yarı iletkenler transistörlerde kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III (2020 - ÖABT/Fizik Öğr.)
B
B
Rİ TESTİ
AYT - 5
lanlarına ait toplam 40 soru vardır.
mina işaretleyiniz.
3.
Yarı iletken ile ilgili;
I. Diyot, led, transistor gibi bir çok elektronik devre
elemanlarının yapılarında bulunurlar.
II. Çeşitli katkı maddeleriyle işlendiğinde elektrik-
sel özellikleri değiştirilebilir. t
III. Belirli bir sıcaklık değerinde elektrik akımına
karşı direnç göstermezler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
HL. We III B) Yalnız! C) Yalnız il
D) Il ve III
E) I ve II
Sürtünmesiz yatay düzlemde Şekil I deki konumlar-
hızlarıyla aynı anda geçen m, 2m
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
B B Rİ TESTİ AYT - 5 lanlarına ait toplam 40 soru vardır. mina işaretleyiniz. 3. Yarı iletken ile ilgili; I. Diyot, led, transistor gibi bir çok elektronik devre elemanlarının yapılarında bulunurlar. II. Çeşitli katkı maddeleriyle işlendiğinde elektrik- sel özellikleri değiştirilebilir. t III. Belirli bir sıcaklık değerinde elektrik akımına karşı direnç göstermezler. ifadelerinden hangileri doğrudur? HL. We III B) Yalnız! C) Yalnız il D) Il ve III E) I ve II Sürtünmesiz yatay düzlemde Şekil I deki konumlar- hızlarıyla aynı anda geçen m, 2m
AYT
14. Aşağıdakilerden hangisi transistörün görevlerindendir?
A) Alternatif gerilimi doğru gerilime dönüştürür.
B) Elektronik devreyi ışığa duyarlı hale getirir. x
C) Elektrik enerjisini, işık enerjisine dönüştürür.
Elektrik sinyallerini güçlendirir.
E) Alternatif gerilim değerini frekansı değiştirmeden
yükseltir veya alçaltır.
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
AYT 14. Aşağıdakilerden hangisi transistörün görevlerindendir? A) Alternatif gerilimi doğru gerilime dönüştürür. B) Elektronik devreyi ışığa duyarlı hale getirir. x C) Elektrik enerjisini, işık enerjisine dönüştürür. Elektrik sinyallerini güçlendirir. E) Alternatif gerilim değerini frekansı değiştirmeden yükseltir veya alçaltır.
14.
Elektronik devre elemanlarında kullanılan LED, Diyot
ve Transistörün elde edilişi ya da özellikleri karışık
olarak aşağıda verilmiştir.
1.
P ve N tipi yarı iletken malzemelerin ikili kul-
lanılmasıyla oluşturulur.
II. Elektrik enerjisini işık enerjisine dönüştüren
yarı iletken devre elemanıdır.
III. Akımın geçip geçmemesi yönüyle anahtar-
lama görevi yapan yarı iletken malzemeden
meydana gelmiş elektronik devre elemanıdır.
Buna göre bu elemanların eşleştirmesi aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
1
11
A) LED
B) Transistor
C) Diyot
D) Diyot
E) Transistor
Transistor
LED
Transistor
Diyot
Diyot
LED
Transistor
LED
LED
Diyot
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Elektronik devre elemanlarında kullanılan LED, Diyot ve Transistörün elde edilişi ya da özellikleri karışık olarak aşağıda verilmiştir. 1. P ve N tipi yarı iletken malzemelerin ikili kul- lanılmasıyla oluşturulur. II. Elektrik enerjisini işık enerjisine dönüştüren yarı iletken devre elemanıdır. III. Akımın geçip geçmemesi yönüyle anahtar- lama görevi yapan yarı iletken malzemeden meydana gelmiş elektronik devre elemanıdır. Buna göre bu elemanların eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? 1 11 A) LED B) Transistor C) Diyot D) Diyot E) Transistor Transistor LED Transistor Diyot Diyot LED Transistor LED LED Diyot
12. Diyotlar, iletken üzerinde tek yönde akım geçirmek için
kullanılan ve elektronik endüstrisinde farklı işlevleri bu-
lunan devre elemanıdır.
Diyotlarla ilgili olarak,
I. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanı-
labilir.
II. Üretiminde germanyum ve silisyuma farklı katkı
maddeleri eklenerek elde edilen yarı iletkenler kul
lanılır.
III. Yapılarında iki adet P bir adet N tipi yarı iletken bu-
lunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
CN ve 11
A) Yalnız!
D) Il ve III
E) I, II ve III
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
12. Diyotlar, iletken üzerinde tek yönde akım geçirmek için kullanılan ve elektronik endüstrisinde farklı işlevleri bu- lunan devre elemanıdır. Diyotlarla ilgili olarak, I. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanı- labilir. II. Üretiminde germanyum ve silisyuma farklı katkı maddeleri eklenerek elde edilen yarı iletkenler kul lanılır. III. Yapılarında iki adet P bir adet N tipi yarı iletken bu- lunur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III CN ve 11 A) Yalnız! D) Il ve III E) I, II ve III DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
6
.
Yarı iletkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar ara-
sindadir.
B) Normal hâldeyken iletkendir.
C) Isı, işık ve manyetik etki altında gerilim uygu-
landığında geçici iletkenlik kazanır.
D) Laboratuvar ortamında üretilebilir.
E) Tabiatta bulunabilir.
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
6 . Yarı iletkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar ara- sindadir. B) Normal hâldeyken iletkendir. C) Isı, işık ve manyetik etki altında gerilim uygu- landığında geçici iletkenlik kazanır. D) Laboratuvar ortamında üretilebilir. E) Tabiatta bulunabilir.
AYT Deneme Sınavı - 2
13. Yarı iletken maddelerin genel özellikleri ve kulla-
nım alanları hakkında aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?
A) Kumun büyük bölümünü oluşturan silisyum ele-
menti yarı iletken malzemelerde kullanılan ham
maddelerden birisidir.
B) Yarı iletkenler saf hâldeyken elektriği iyi iletmez.
C) Diyotun yapısında N ve P tipi olmak üzere iki çeşit
yarı iletken malzeme kullanılır.
On
Transistörün yapısında N veya P tipi yarı iletken
malzemelerden yalnızca birisi kullanılır.
Diyot elektrik devresinde akımı tek yönlü geçirir.
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
AYT Deneme Sınavı - 2 13. Yarı iletken maddelerin genel özellikleri ve kulla- nım alanları hakkında aşağıdaki yargılardan han- gisi yanlıştır? A) Kumun büyük bölümünü oluşturan silisyum ele- menti yarı iletken malzemelerde kullanılan ham maddelerden birisidir. B) Yarı iletkenler saf hâldeyken elektriği iyi iletmez. C) Diyotun yapısında N ve P tipi olmak üzere iki çeşit yarı iletken malzeme kullanılır. On Transistörün yapısında N veya P tipi yarı iletken malzemelerden yalnızca birisi kullanılır. Diyot elektrik devresinde akımı tek yönlü geçirir.
2.
LED (Light Emitting Diode) teknolojisiyle ilgili,
1. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren
devre elemanlarıdır.
II. İletken malzemelerden yapılırlar.
III. Uzaktan kumanda gibi kızılötesi ışık yapan alet-
lerde kullanılırlar.
ry
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
2. LED (Light Emitting Diode) teknolojisiyle ilgili, 1. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren devre elemanlarıdır. II. İletken malzemelerden yapılırlar. III. Uzaktan kumanda gibi kızılötesi ışık yapan alet- lerde kullanılırlar. ry yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Fotadiyotlar
6. Fotadiyotlar, işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren diyotlardır.
Devrede bulunan diyot kendi oku yönünde akım geçişini sağ-
larken, fotodiyot diyotun tam tersi özelliğe sahiptir. Üzerine ışık
düşürüldüğünde, fotodiyot kendi okunun tersi yönünde akım geçi-
şine izin verir.
Fotodiyot
C
K
M
Fotodiyot
B.
D
L
N
F
Şekildeki elektrik devresi özdeş fotodiyot, diyot ve lambalar ile
kurulmuştur.
Buna göre,
1. Aydınlık ortamda işık vermesine rağmen, karanlık ortamda
işık vermeyen M lambasıdır.
II. Karanlık ortamda ışık vermesine rağmen, aydınlık ortamda
işık vermeyen N lambasıdır.
III. L lambası her iki durumda da ışık vermez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız Ily
C) I ve II
D) I ve III
EX, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
Fotadiyotlar 6. Fotadiyotlar, işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren diyotlardır. Devrede bulunan diyot kendi oku yönünde akım geçişini sağ- larken, fotodiyot diyotun tam tersi özelliğe sahiptir. Üzerine ışık düşürüldüğünde, fotodiyot kendi okunun tersi yönünde akım geçi- şine izin verir. Fotodiyot C K M Fotodiyot B. D L N F Şekildeki elektrik devresi özdeş fotodiyot, diyot ve lambalar ile kurulmuştur. Buna göre, 1. Aydınlık ortamda işık vermesine rağmen, karanlık ortamda işık vermeyen M lambasıdır. II. Karanlık ortamda ışık vermesine rağmen, aydınlık ortamda işık vermeyen N lambasıdır. III. L lambası her iki durumda da ışık vermez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız Ily C) I ve II D) I ve III EX, II ve III
AYT/Fen Bilimleri
9. LED'in teknolojideki kullanımı ile ilgili,
1. Kücük boyutlu olmaları ve imalat maliyetinin
yüksek olması sebebiyle cok tercih edilmez.
II. Televizyon ekranlarında görüntü elde edilmesini
sağlar.
III. Aydınlatmada isiya dönüşen enerjinin azaltılarak
verimin arttirilmasını sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
- Yalniz III
DII ve III
EVI, II vem
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
AYT/Fen Bilimleri 9. LED'in teknolojideki kullanımı ile ilgili, 1. Kücük boyutlu olmaları ve imalat maliyetinin yüksek olması sebebiyle cok tercih edilmez. II. Televizyon ekranlarında görüntü elde edilmesini sağlar. III. Aydınlatmada isiya dönüşen enerjinin azaltılarak verimin arttirilmasını sağlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II - Yalniz III DII ve III EVI, II vem
FİZİK
9.
6.
Asagida fiziğin alt dalları ile bu alt dallann kullanım alanlarına
ait bazı cihazlar verilmiştir.
Periskop
Katihal Fiziği
Optik
1
• PET/CT Cihazı
Nükleer Fizik
Transistor
Fiziğin alt alanları ile cihazlar eşleştirildiğinde aşağıdaki-
lerden hangisi elde edilir?
A)
B)
X
X
X
XI
XI
1
"Atom çekirdeğini inceleyen bilim dalıdır. Atom çekirdeğindeki
bağları, bağların kopması sonucu açığa çıkan enerjiyi, ragyas-
yonu ve radyasyondan korunma yollarını incoln
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
FİZİK 9. 6. Asagida fiziğin alt dalları ile bu alt dallann kullanım alanlarına ait bazı cihazlar verilmiştir. Periskop Katihal Fiziği Optik 1 • PET/CT Cihazı Nükleer Fizik Transistor Fiziğin alt alanları ile cihazlar eşleştirildiğinde aşağıdaki- lerden hangisi elde edilir? A) B) X X X XI XI 1 "Atom çekirdeğini inceleyen bilim dalıdır. Atom çekirdeğindeki bağları, bağların kopması sonucu açığa çıkan enerjiyi, ragyas- yonu ve radyasyondan korunma yollarını incoln
5.
Yarı iletken maddelerin özellikleriyle ilgili olarak;
1. Normal haldeyken yalıtkandır.
II. Kristal yapıya sahiptir
III. Manyetik etki altında geçici iletkenlik özelliği kazanır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve II
B) I ve 11
C) I ve III
D) II ve III
E) Yalnız III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
5. Yarı iletken maddelerin özellikleriyle ilgili olarak; 1. Normal haldeyken yalıtkandır. II. Kristal yapıya sahiptir III. Manyetik etki altında geçici iletkenlik özelliği kazanır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) I, II ve II B) I ve 11 C) I ve III D) II ve III E) Yalnız III
3.
Fotokopi makinelerinde üstü selenyum kaplı bir plaka bu-
lunur. Kopyalama işlemi yaparken bu plaka yüklü hâle ge-
tirilir. Kopyalanacak sayfa bir ışık şeridine maruz bırakılır.
Kopyaladığımız sayfanın beyaz ve siyah kısımları plakaya
çarptığında, plakada ışık alan bölgeler selenyumdan dolayı
iletken hale gelir. Siyah yerler yüklü olarak kalırlar. Bundan
dolayı plakadaki yüklü bölgelerde kopyalanacak kâğıdın
görüntüsü ortaya çıkar. Sonrasında ise toner tozu bu yüklü
bölgeler tarafından çekilir ve oluşan görüntü kopya kağıdına
aktarılır.
Buna göre,
1
1. Paratonerler
II. Fabrika bacalarındaki filtreler
III. Elektrostatik boyama
verilenlerden hangileri aynı prensiple çalışır?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız!
E) II ve III
D) I ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
3. Fotokopi makinelerinde üstü selenyum kaplı bir plaka bu- lunur. Kopyalama işlemi yaparken bu plaka yüklü hâle ge- tirilir. Kopyalanacak sayfa bir ışık şeridine maruz bırakılır. Kopyaladığımız sayfanın beyaz ve siyah kısımları plakaya çarptığında, plakada ışık alan bölgeler selenyumdan dolayı iletken hale gelir. Siyah yerler yüklü olarak kalırlar. Bundan dolayı plakadaki yüklü bölgelerde kopyalanacak kâğıdın görüntüsü ortaya çıkar. Sonrasında ise toner tozu bu yüklü bölgeler tarafından çekilir ve oluşan görüntü kopya kağıdına aktarılır. Buna göre, 1 1. Paratonerler II. Fabrika bacalarındaki filtreler III. Elektrostatik boyama verilenlerden hangileri aynı prensiple çalışır? B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız! E) II ve III D) I ve III
B
B
B
13. I. PNP
II. PPN
III. NPN
Yukarıdaki P tipi ve N tipi yarı iletkenler kullanılarak
oluşturulan elektronik devre elemanlarından hangileri
transistördür?
B) Yalnız 11
A) Yalnız!
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
B B B 13. I. PNP II. PPN III. NPN Yukarıdaki P tipi ve N tipi yarı iletkenler kullanılarak oluşturulan elektronik devre elemanlarından hangileri transistördür? B) Yalnız 11 A) Yalnız! D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
12.
Diyot
O
Led
• Transistor
Modern fiziğin günlük yaşama katkılarından olan
diyot, led ve transistor devre elemanlarının ortak yanı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Devrelerde direnç görevi yaparlar.
B Yarı iletken teknolojisi ile üretilmişlerdir.
e Süper iletken teknolojisi ile üretilmişlerdir
.
DY Aydınlatmada kullanılırlar.
E) Sinyal yükseltici görevi yaparlar.
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
12. Diyot O Led • Transistor Modern fiziğin günlük yaşama katkılarından olan diyot, led ve transistor devre elemanlarının ortak yanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Devrelerde direnç görevi yaparlar. B Yarı iletken teknolojisi ile üretilmişlerdir. e Süper iletken teknolojisi ile üretilmişlerdir . DY Aydınlatmada kullanılırlar. E) Sinyal yükseltici görevi yaparlar.