Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yay Dalgaları Soruları

KARMA SORULAR 2
K dalga kaynağından üretilen yay dalgalarının görünümü,
şekildeki gibi olmaktadır.
K
m
sporta
Yayın kalınlığı her yerinde aynı olduğuna göre,
kaynağın ürettiği ilk dalgalara ait;
1. Frekans
II. Dalga boyu
III. Genlik
F
niceliklerinden hangileri, kaynağın ürettiği son
dalgalarınınkinden daha büyüktür?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız !
B) I ve II
C) I ve
D) Il ve III
EYA, II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
KARMA SORULAR 2 K dalga kaynağından üretilen yay dalgalarının görünümü, şekildeki gibi olmaktadır. K m sporta Yayın kalınlığı her yerinde aynı olduğuna göre, kaynağın ürettiği ilk dalgalara ait; 1. Frekans II. Dalga boyu III. Genlik F niceliklerinden hangileri, kaynağın ürettiği son dalgalarınınkinden daha büyüktür? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız ! B) I ve II C) I ve D) Il ve III EYA, II ve III
9. Periyodik dalga kaynağı ile üretilen dalgaların 5 dalga
tepesi arası uzaklığı 40 cm ölçülüyor. 13cm
Kaynağın periyodu 58. olduğuna göre, dalgaların
yayılma hızı kaç cm/s dir?
1
A)
2
B) 1
C) 2
D) 4
E) 8
Fizik
Yay Dalgaları
9. Periyodik dalga kaynağı ile üretilen dalgaların 5 dalga tepesi arası uzaklığı 40 cm ölçülüyor. 13cm Kaynağın periyodu 58. olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s dir? 1 A) 2 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8
6.
R ve S noktalarından birbirine eklenmiş üç yaydan PR
yayında oluşturulan bir atmanın yaylarda ilk yansıyanları
ve iletileni şekildeki gibidir.
P
R
S
Yansıyan
Yansıyan
İletilen
Buna göre, yayların kalınlıkları için ne söylenebilir?
PR yayi
RS yayı
ST yayı
A)
Ince
En kalın
Kalin
En kalın
Ince
Kalın
B)
C)
Kalın
Ince
En kalın
D)
Ince
Kalın
En kalın
Ince
E)
Kalın
En kalın
Fizik
Yay Dalgaları
6. R ve S noktalarından birbirine eklenmiş üç yaydan PR yayında oluşturulan bir atmanın yaylarda ilk yansıyanları ve iletileni şekildeki gibidir. P R S Yansıyan Yansıyan İletilen Buna göre, yayların kalınlıkları için ne söylenebilir? PR yayi RS yayı ST yayı A) Ince En kalın Kalin En kalın Ince Kalın B) C) Kalın Ince En kalın D) Ince Kalın En kalın Ince E) Kalın En kalın
indan hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
7. Esnek bir yay üzerinde t = 0 anındaki görünümü şekildeki gibi
olan bir dalga ok yönünde ilerlemektedir.
Ok
M
Sabit us
K
A
Buna göre dalga sabit uçtan tamamen yansıdıktan hemen
sonra, yay üzerinde bulunan K, L, M noktalarının titreşim
yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
K
M
A)
1
1
1
B)
1
1
C)
1
1
D)
1
1
E)
1
6.B 7.A
285
Fizik
Yay Dalgaları
indan hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III 7. Esnek bir yay üzerinde t = 0 anındaki görünümü şekildeki gibi olan bir dalga ok yönünde ilerlemektedir. Ok M Sabit us K A Buna göre dalga sabit uçtan tamamen yansıdıktan hemen sonra, yay üzerinde bulunan K, L, M noktalarının titreşim yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? K M A) 1 1 1 B) 1 1 C) 1 1 D) 1 1 E) 1 6.B 7.A 285
23:33 4 January Tue
%3
!!!
Yeni Microsoft Word Belgesi (2)
AA
4 of 7
29
T-4
w
→ Zaman (s)
2
(4 5
airt
a
lis
-20
agok
bagt.
Dikkat
Buna göre,
Hareketin frekansı 0,25 hertztir.
IV Hareketin 2 ve 4. saniyelerindeki hızlarının büyük-
lükleri maksimumdur. eis
III. Cisim 0-5 s arasında aynı yönde hareket etmektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Yalnız
B) Yalnız II
A) Yaln21
E)A ve 11
D) II ve
Fizik
Yay Dalgaları
23:33 4 January Tue %3 !!! Yeni Microsoft Word Belgesi (2) AA 4 of 7 29 T-4 w → Zaman (s) 2 (4 5 airt a lis -20 agok bagt. Dikkat Buna göre, Hareketin frekansı 0,25 hertztir. IV Hareketin 2 ve 4. saniyelerindeki hızlarının büyük- lükleri maksimumdur. eis III. Cisim 0-5 s arasında aynı yönde hareket etmektedir. yargılarından hangileri doğrudur? C) Yalnız B) Yalnız II A) Yaln21 E)A ve 11 D) II ve
1.
K dalga kaynağından üretilen yay dalgalarının görünümü,
şekildeki gibi olmaktadır.
K
A
m
V
Buna göre dalgaların,
1. Periyot
1. Dalga boyu
tertopanua
gente
II. Genlik
niceliklerinden hangileri zamanla azalmaktadır?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B) I ve II
A) Yalnız!
buto
( DLL
D) II ve III
C) I ve III
ob zalipid me
E) I, II ve III
03
Il sinis
Uc
Fizik
Yay Dalgaları
1. K dalga kaynağından üretilen yay dalgalarının görünümü, şekildeki gibi olmaktadır. K A m V Buna göre dalgaların, 1. Periyot 1. Dalga boyu tertopanua gente II. Genlik niceliklerinden hangileri zamanla azalmaktadır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) I ve II A) Yalnız! buto ( DLL D) II ve III C) I ve III ob zalipid me E) I, II ve III 03 Il sinis Uc
8
0
an
18
112
Yol (cm)
Uzanım-yol grafigi şekildeki gibi olan bir dalga ile il-
ra
1. Genligi 8 cm'dir.
II, Dalga boyu 6 cm'dir.
III. Genliği 16 cm'dir.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur
A) Yalnız
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
)
13.
1 Uzanım (m)
va
Fizik
Yay Dalgaları
8 0 an 18 112 Yol (cm) Uzanım-yol grafigi şekildeki gibi olan bir dalga ile il- ra 1. Genligi 8 cm'dir. II, Dalga boyu 6 cm'dir. III. Genliği 16 cm'dir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III ) 13. 1 Uzanım (m) va
7.
Coşkun, ip üzerinde şekillerdeki gibi dalgalar üretmiştir.
no
mir
senin
Buna göre;
I. Üretilen dalgaların üçü de enine dalgadır.
II. Üretilen dalgaların titreşim doğrultusu ile ilerleme doğ-
leb rultusu birbirine paraleldir.
III. Her üç durumda da dalgaların yayılma düzlemleri fark-
lıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yaldız
C) Yalnız IL
D) I ve III
E) Il ve III
)
Fizik
Yay Dalgaları
7. Coşkun, ip üzerinde şekillerdeki gibi dalgalar üretmiştir. no mir senin Buna göre; I. Üretilen dalgaların üçü de enine dalgadır. II. Üretilen dalgaların titreşim doğrultusu ile ilerleme doğ- leb rultusu birbirine paraleldir. III. Her üç durumda da dalgaların yayılma düzlemleri fark- lıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yaldız C) Yalnız IL D) I ve III E) Il ve III )
Gerilmiş ve esnek bir yayin bir ucu bir dalga kaynağına
bağlanmıştır. Dalga kaynağı yay üzerinde periyodik dal-
galar üretmektedir.
Buna göre, yay üzerinde oluşan periyodik dalgaların
ilerleme hızını hesaplamak isteyen bir öğrencinin,
1. ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık,
of
II. dalga kaynağının periyodu,
III. dalgaların genliği
niceliklerinden hangilerini bilmesi gereklidir?
C) t vel
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
D) I ve III
E) Il ve III
Fizik
Yay Dalgaları
Gerilmiş ve esnek bir yayin bir ucu bir dalga kaynağına bağlanmıştır. Dalga kaynağı yay üzerinde periyodik dal- galar üretmektedir. Buna göre, yay üzerinde oluşan periyodik dalgaların ilerleme hızını hesaplamak isteyen bir öğrencinin, 1. ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık, of II. dalga kaynağının periyodu, III. dalgaların genliği niceliklerinden hangilerini bilmesi gereklidir? C) t vel A) Yalnız! B) Yalnız 11 D) I ve III E) Il ve III
4.
Sabit uca gönderilen K, serbest uca gönderilen L, hafif yaydan
ağır yaya gönderilen M atmaları şekillerdeki gibidir.
K
X yay!
Sabit
uç
L
Y yayı
Serbest
uç
M
Z yayı
T yayı
Buna göre, K, L atmaları uçlardan yansırken, M atması
ise bağlantı noktasından iletilip yansırken, X, Y, Z ve T
yaylarının hangilerinde bir anlık titreşimsiz durum elde
edilebilir?
A) Yalnız x
B) Y ve T
C) X ve Z
D) Y ve z
E) X ve T
Fizik
Yay Dalgaları
4. Sabit uca gönderilen K, serbest uca gönderilen L, hafif yaydan ağır yaya gönderilen M atmaları şekillerdeki gibidir. K X yay! Sabit uç L Y yayı Serbest uç M Z yayı T yayı Buna göre, K, L atmaları uçlardan yansırken, M atması ise bağlantı noktasından iletilip yansırken, X, Y, Z ve T yaylarının hangilerinde bir anlık titreşimsiz durum elde edilebilir? A) Yalnız x B) Y ve T C) X ve Z D) Y ve z E) X ve T
7. K, L, M dalgalarının frekansları ve dalga boyları
aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Dalga
Frekans
Dalga boyu
K
f
22
L
2f
22
M
4f
2
Buna göre, bu dalgaların yayılma süratleri
KVLVM arasındaki ilişki nedir?
M
M
K
>
A) V x = vum
B)(=v>
) = VM
C)
Dry > VK > VM
E) MY > VK
Isn
k) Lym
>
da
23
u
1
8.
Aynı ortamda yaxalani
Fizik
Yay Dalgaları
7. K, L, M dalgalarının frekansları ve dalga boyları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Dalga Frekans Dalga boyu K f 22 L 2f 22 M 4f 2 Buna göre, bu dalgaların yayılma süratleri KVLVM arasındaki ilişki nedir? M M K > A) V x = vum B)(=v> ) = VM C) Dry > VK > VM E) MY > VK Isn k) Lym > da 23 u 1 8. Aynı ortamda yaxalani
7.
10.
serbest
uç
sabit
uc
Gergin, düzgün türdeş yayda oluşturulan şekildeki atmaların
hızı verilen oklar yönünde ve saniyede 1 bölme büyüklüğünde-
dir.
Düzgün ti
ok yönünd
Buna gö
Buna göre, atmalar verilen konumlarından ilk kez kaç sani-
ye sonra maksimum genlikli bir girişim yaparlar?
A
)
A) 4
B) 5
10
C) 6
D) 7
E) 8
229
Fizik
Yay Dalgaları
7. 10. serbest uç sabit uc Gergin, düzgün türdeş yayda oluşturulan şekildeki atmaların hızı verilen oklar yönünde ve saniyede 1 bölme büyüklüğünde- dir. Düzgün ti ok yönünd Buna gö Buna göre, atmalar verilen konumlarından ilk kez kaç sani- ye sonra maksimum genlikli bir girişim yaparlar? A ) A) 4 B) 5 10 C) 6 D) 7 E) 8 229
6.
Ahmet, türdeş ve ideal K ve L yaylarını birer ucundan ek-
leyip (O noktası) L yayinin diğer ucundan bir noktaya sa-
bitliyor. K yayının diğer ucundan gererek K yayında oluş-
turduğu baş yukarı atmanın O noktasından iletilenini ve
yansıyanını gözlemliyor.
8
K
Baş yukari
O
K yayi
u
L yayı
Ahmet, L yayına iletilen atmanın genliğinin, gelen atma-
nin genliğinden büyük olduğunu gözlemlediğine göre,
1. Kvavi. L yayından kalindir.
II.. O noktasından yansıyan atma baş aşağıdır.
III. O noktasından yansıyan atmanın genliği gelen atma-
nin genliğinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
6. Ahmet, türdeş ve ideal K ve L yaylarını birer ucundan ek- leyip (O noktası) L yayinin diğer ucundan bir noktaya sa- bitliyor. K yayının diğer ucundan gererek K yayında oluş- turduğu baş yukarı atmanın O noktasından iletilenini ve yansıyanını gözlemliyor. 8 K Baş yukari O K yayi u L yayı Ahmet, L yayına iletilen atmanın genliğinin, gelen atma- nin genliğinden büyük olduğunu gözlemlediğine göre, 1. Kvavi. L yayından kalindir. II.. O noktasından yansıyan atma baş aşağıdır. III. O noktasından yansıyan atmanın genliği gelen atma- nin genliğinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Atmaların Üst üste Gelmesi
MODEL SORU 1
serbest
uç
K
sabit
uç
Sarmal bir yayda ilerleyen şekildeki X ve Y atmaları ilk kez kar-
şılaştıklarında, oluşan bileşke atmanın görünümü nasıl olur?
MODEL SORU 2
X
1
serbest
uç
K
sabit
uç
Y
Sarmal bir yayda ilerleyen şekildeki X ve Y atmalarının hızı
1 bölme/s olduğuna göre, atmaların 6 saniye sonraki görü-
nümleri nasıl olur?
MODEL SORU 3
Fizik
Yay Dalgaları
Atmaların Üst üste Gelmesi MODEL SORU 1 serbest uç K sabit uç Sarmal bir yayda ilerleyen şekildeki X ve Y atmaları ilk kez kar- şılaştıklarında, oluşan bileşke atmanın görünümü nasıl olur? MODEL SORU 2 X 1 serbest uç K sabit uç Y Sarmal bir yayda ilerleyen şekildeki X ve Y atmalarının hızı 1 bölme/s olduğuna göre, atmaların 6 saniye sonraki görü- nümleri nasıl olur? MODEL SORU 3
7. O noktasından birbirine eklenerek sabit ve serbest uçlarına
gerilmiş, esnek, türdeş yaylardan Kyayı ince, L yayı kalındır.
Sabit
uç
Kyay!
L yayı
Serbest
uç
Kyayından O noktasına gelen şekildeki atmanın iletileni
serbest, yansıyanı sabit uçtan yansıdığında atmaların
görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A)
B)
D)
C)
E)
ſ
mer
Fizik
Yay Dalgaları
7. O noktasından birbirine eklenerek sabit ve serbest uçlarına gerilmiş, esnek, türdeş yaylardan Kyayı ince, L yayı kalındır. Sabit uç Kyay! L yayı Serbest uç Kyayından O noktasına gelen şekildeki atmanın iletileni serbest, yansıyanı sabit uçtan yansıdığında atmaların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) D) C) E) ſ mer
6. Kendi içinde homojen, o noktasından birbirine eklenmiş
Kve L yaylarından K yayında baş yukarı bir atma
oluşturularak L yayına gönderiliyor.
O
Kyayi
hap
Lyayi
Buna göre,
O
K
L
K
II
L
O
K
L
atmanın O noktasından yansıyanı ve L yayına iletileni
yukarıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A
C) I vill
A) relight
B) I ve II
D) II ve III
E), II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
6. Kendi içinde homojen, o noktasından birbirine eklenmiş Kve L yaylarından K yayında baş yukarı bir atma oluşturularak L yayına gönderiliyor. O Kyayi hap Lyayi Buna göre, O K L K II L O K L atmanın O noktasından yansıyanı ve L yayına iletileni yukarıdakilerden hangisi gibi olabilir? A C) I vill A) relight B) I ve II D) II ve III E), II ve III