Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yay Dalgaları Soruları

3. Özdeş ve türdeş iki yayın ucuna sırasıyla m, 4m kütleli
cisimler asıldıktan sonra yaylarda Şekā I ve Şekil 1'de
ki KL atmalan oluştunuluyor.
K
tid sa IS
Şekil
Şekil 11
Buna göre,
1. K'nin hızı L'ninkinden küçüktür.
11. K'nin periyodu Lhinkinden küçüktür.
W. Knin genliği L'ninone eşittir.
fargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
S8
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) Il ve II E) 1, Il ve
08
C) I ve II
Fizik
Yay Dalgaları
3. Özdeş ve türdeş iki yayın ucuna sırasıyla m, 4m kütleli cisimler asıldıktan sonra yaylarda Şekā I ve Şekil 1'de ki KL atmalan oluştunuluyor. K tid sa IS Şekil Şekil 11 Buna göre, 1. K'nin hızı L'ninkinden küçüktür. 11. K'nin periyodu Lhinkinden küçüktür. W. Knin genliği L'ninone eşittir. fargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) S8 A) Yalnız 1 B) I ve II D) Il ve II E) 1, Il ve 08 C) I ve II
9
O noktasından birbirine eklenerek gerilmiş esnek K vel
yaylarının bağlantı noktasına gelen atmanın t = 0 anındaki
görünümü Şekil - 1'deki gibidir. Gelen atmanın O noktasından
iletileni ve yansıyanının t = 0 anından itibaren 1,5 s sonraki
görünümü Şekil - 2'deki gibidir.
Kyayı
Şekil - 1
L yayi
Kyayi
L yayi
Şekil - 2
Buna göre, t = 0 anından itibaren geçen 2s sonunda
iletilen ve yansıyan atmaların görünümü aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
A)
B)
vi
x/2 x/2
3x 3x/2
D)
x
X/2
2x x
E)
X
Fizik
Yay Dalgaları
9 O noktasından birbirine eklenerek gerilmiş esnek K vel yaylarının bağlantı noktasına gelen atmanın t = 0 anındaki görünümü Şekil - 1'deki gibidir. Gelen atmanın O noktasından iletileni ve yansıyanının t = 0 anından itibaren 1,5 s sonraki görünümü Şekil - 2'deki gibidir. Kyayı Şekil - 1 L yayi Kyayi L yayi Şekil - 2 Buna göre, t = 0 anından itibaren geçen 2s sonunda iletilen ve yansıyan atmaların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) B) vi x/2 x/2 3x 3x/2 D) x X/2 2x x E) X
B
7. Aynı maddeden yapılmış ince ve kalin yay o noktasından
birleştirilip k ve L noktaları arasına gerilmiştir.
les
K
L
Ince yay o kalin yay
7
yeusiya
ince yayda başyukarı oluşturulan şekildeki atma O nok-
tasına geldiğinde bir kısmı kalın yaya iletilirken bir kısmı
yansıyor.
Buna göre,
1. İletilen atmanın sürati yansıyan atmanın süratinden
büyüktür.
II. İletilen atma başyukarı, yansıyan atma baş aşağıdır!
III. Kalın yayda oluşan gerilme kuvveti, ince yayda olu-
şan gerilme kuvvetinden büyüktür.
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
B 7. Aynı maddeden yapılmış ince ve kalin yay o noktasından birleştirilip k ve L noktaları arasına gerilmiştir. les K L Ince yay o kalin yay 7 yeusiya ince yayda başyukarı oluşturulan şekildeki atma O nok- tasına geldiğinde bir kısmı kalın yaya iletilirken bir kısmı yansıyor. Buna göre, 1. İletilen atmanın sürati yansıyan atmanın süratinden büyüktür. II. İletilen atma başyukarı, yansıyan atma baş aşağıdır! III. Kalın yayda oluşan gerilme kuvveti, ince yayda olu- şan gerilme kuvvetinden büyüktür. yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
DENEME
di dive M yaylarında ilerleyen dalgal
bromu verilmiştir.
N
Buna göre, dalgalarla ilgili olarak verilen;
DK
K yayında ilerleyen dalgaların dalgaboyu en
büyüktür,
II. M yayında ilerleyen dalgalarn frekansı en bü-
yüktür,
III. Dalgaların titreşim doğrultuları aynıdır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız
11
C) Yalnız III
D) Ixell
E) I, II ve III
on
Gerai
Fizik
Yay Dalgaları
DENEME di dive M yaylarında ilerleyen dalgal bromu verilmiştir. N Buna göre, dalgalarla ilgili olarak verilen; DK K yayında ilerleyen dalgaların dalgaboyu en büyüktür, II. M yayında ilerleyen dalgalarn frekansı en bü- yüktür, III. Dalgaların titreşim doğrultuları aynıdır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) Ixell E) I, II ve III on Gerai
Ky
Fizik laboratuvarında yay dalgaları konusunda bezr
öğrencilerin sabit iki nokta arasına eşit kuvvetlerle
gerilmiş yaylarda oluşturdukları dalgaların dalga
boyu ve frekans tablosu aşağıdaki gibidir.
Dalga boyu
Frekans
Tü
2
f
şe
Öğrenci
Kardelen
Toprak
Kamelya
a
2f
sc
f
A
22
do
Tablodaki sayısal verilere göre,
şılması için fizik
esine çıkarara
eki gibi bir dü
in sırayla yay
ktedir.
Jatmaların,
Toprak'ın saniyede ürettiği dalga sayısı en fazladır.
II. Kardelen ve Toprak'ın yaylarda oluşturdukları
dalgaların genlikleri eşittir. evesi
III Toprak ve Kamelya'nın yaylarda oluşturdukları
dalgaların hızlarının büyüklükleri eşittir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
angileri büti
ar için eşittir
B) Yalni
C) I ve III
E) I, II ve III
B) I ve II
D) II ve III
Fizik
D) I ve II
Fizik
Yay Dalgaları
Ky Fizik laboratuvarında yay dalgaları konusunda bezr öğrencilerin sabit iki nokta arasına eşit kuvvetlerle gerilmiş yaylarda oluşturdukları dalgaların dalga boyu ve frekans tablosu aşağıdaki gibidir. Dalga boyu Frekans Tü 2 f şe Öğrenci Kardelen Toprak Kamelya a 2f sc f A 22 do Tablodaki sayısal verilere göre, şılması için fizik esine çıkarara eki gibi bir dü in sırayla yay ktedir. Jatmaların, Toprak'ın saniyede ürettiği dalga sayısı en fazladır. II. Kardelen ve Toprak'ın yaylarda oluşturdukları dalgaların genlikleri eşittir. evesi III Toprak ve Kamelya'nın yaylarda oluşturdukları dalgaların hızlarının büyüklükleri eşittir. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! angileri büti ar için eşittir B) Yalni C) I ve III E) I, II ve III B) I ve II D) II ve III Fizik D) I ve II