Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Yay Dalgaları Soruları

TYT
Yay Dalg
5. Cem, okullarının laboratuvarında test tezgahı üzerinde bir
yayı eliyle sağa ve sola titreştirerek şekildeki gibi periyodik
bir dalga oluşturuyor.
da.
1 m
1 m
1 m
1 m
0,5 m
Bu dalgalarla ilgili,
I. Dalga boyu 1 metredir.
II. Genliği 0,5 metredir.
III. Cem'in elinin ilk kez geçtiği noktadan tekrar ilk geçişi için
geçen süre periyodun yarısı kadardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve II
6. Il
to racina gerilmis esnek yaylar sis-
Fizik
Yay Dalgaları
TYT Yay Dalg 5. Cem, okullarının laboratuvarında test tezgahı üzerinde bir yayı eliyle sağa ve sola titreştirerek şekildeki gibi periyodik bir dalga oluşturuyor. da. 1 m 1 m 1 m 1 m 0,5 m Bu dalgalarla ilgili, I. Dalga boyu 1 metredir. II. Genliği 0,5 metredir. III. Cem'in elinin ilk kez geçtiği noktadan tekrar ilk geçişi için geçen süre periyodun yarısı kadardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II 6. Il to racina gerilmis esnek yaylar sis-
5. Gergin sarmal bir yayda ayrı ayrı atma ve periyodik dalga
üretiliyor.
Atma ile periyodik dalgayı birbirinden ayıran asıl ne-
den,
bry yayinlari
ga-
1. hizlari,
II. yayılma biçimleri,
III. üretilme biçimleri
niceliklerinden hangileridir?
A) Yalnız 11
B) Yalnız III
C) I ya da II
D) Mya da III
E) I ya da III
z III
6. Türdeş bir yayda ilerleyen atmanın hızı,
Fizik
Yay Dalgaları
5. Gergin sarmal bir yayda ayrı ayrı atma ve periyodik dalga üretiliyor. Atma ile periyodik dalgayı birbirinden ayıran asıl ne- den, bry yayinlari ga- 1. hizlari, II. yayılma biçimleri, III. üretilme biçimleri niceliklerinden hangileridir? A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ya da II D) Mya da III E) I ya da III z III 6. Türdeş bir yayda ilerleyen atmanın hızı,
X, Y ve Z yaylan O, ve O, noktalarından birbirine bağ.
lanıp X'te, Şekil - I'deki gibi başyukan bir atma oluştu-
ruluyor. Bu atmanın O, noktasından yansıyanı başa
şağı atma olarak dönerken, O, noktasından Y yayına
iletilen atma, 0, noktasından bir daha yansıyan ve ile-
tilen iki atmaya ayriliyor. Atmaların görünümleri Şekil -
il'deki gibi oluyor.
0 0,
0,
Şekil - 1
X yay
Y yayi
Zyaye
Şekil -
o,
Buna göre,
1. Atmanın X'teki hızı Y'dekinden büyüktür.
II. Atmanın Z'deki hızı Y'dekinden büyüktür.
III. Atmanın X'teki hızı Z'dekine eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve Il
CI
D) I ve III
E) Il ve III
Fizik
Yay Dalgaları
X, Y ve Z yaylan O, ve O, noktalarından birbirine bağ. lanıp X'te, Şekil - I'deki gibi başyukan bir atma oluştu- ruluyor. Bu atmanın O, noktasından yansıyanı başa şağı atma olarak dönerken, O, noktasından Y yayına iletilen atma, 0, noktasından bir daha yansıyan ve ile- tilen iki atmaya ayriliyor. Atmaların görünümleri Şekil - il'deki gibi oluyor. 0 0, 0, Şekil - 1 X yay Y yayi Zyaye Şekil - o, Buna göre, 1. Atmanın X'teki hızı Y'dekinden büyüktür. II. Atmanın Z'deki hızı Y'dekinden büyüktür. III. Atmanın X'teki hızı Z'dekine eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve Il CI D) I ve III E) Il ve III
B
7.
Tavan
or-
ye
ni
Sicim
ce
Atma
MAEPIRO
M
Düzgün ve türdeş, ağırlığı ihmal edilmeyen bir sicim tava-
na bağlanmıştır. Bir öğrenci sicimin alt ucundan şekildeki
gibi enine dalga biçiminde bir atma oluşturuyor ve sicimi
bırakıyor. Öğrenci atmanın tavana kadar çıktığını izliyor.
Buna göre, yukarı çıkarken atmaya ait;
1. hız,
II. dalga boyu,
III. frekans
niceliklerinden hangileri artar?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III
Fizik
Yay Dalgaları
B 7. Tavan or- ye ni Sicim ce Atma MAEPIRO M Düzgün ve türdeş, ağırlığı ihmal edilmeyen bir sicim tava- na bağlanmıştır. Bir öğrenci sicimin alt ucundan şekildeki gibi enine dalga biçiminde bir atma oluşturuyor ve sicimi bırakıyor. Öğrenci atmanın tavana kadar çıktığını izliyor. Buna göre, yukarı çıkarken atmaya ait; 1. hız, II. dalga boyu, III. frekans niceliklerinden hangileri artar? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız II E) Yalnız III
6.
bes
O noktasından uç uca eklenmiş K, L yayları düşey du-
varlar arasına gerilmiştir. t = 0 anında yayların birinde
O noktasına doğru bir atma üretiliyor. Bu atma O nok-
tasında yansıma ve iletilmesinden sonra, atma yönleri
şekildeki gibi olan P ve R atmalarına bölünüyor.
P
Kyayi
L yayı
R
d
d,> d, olduğuna göre,
1. K yayı, L yayından incedir.
II. P atmasının genliği, R’ninkinden büyüktür.
III. Başlangıçta atma K yayında üretilmiştir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
6. bes O noktasından uç uca eklenmiş K, L yayları düşey du- varlar arasına gerilmiştir. t = 0 anında yayların birinde O noktasına doğru bir atma üretiliyor. Bu atma O nok- tasında yansıma ve iletilmesinden sonra, atma yönleri şekildeki gibi olan P ve R atmalarına bölünüyor. P Kyayi L yayı R d d,> d, olduğuna göre, 1. K yayı, L yayından incedir. II. P atmasının genliği, R’ninkinden büyüktür. III. Başlangıçta atma K yayında üretilmiştir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Türdeş bir yay; bir ucu sabit
, diğer ucu serbest olacak şe-
kilde geriliyor ve üzerinde bir dalga şekildeki gibi oluştu-
ruluyor.
G
4.
5
A
R
Sabit
1 br
Serbest
ok yönünde hareket eden dalga her saniyede 1 birim
yol aldığına göre, dalga ilk kez kaç saniye sonra ken-
dini sönümler?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 2
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Fizik
Yay Dalgaları
Türdeş bir yay; bir ucu sabit , diğer ucu serbest olacak şe- kilde geriliyor ve üzerinde bir dalga şekildeki gibi oluştu- ruluyor. G 4. 5 A R Sabit 1 br Serbest ok yönünde hareket eden dalga her saniyede 1 birim yol aldığına göre, dalga ilk kez kaç saniye sonra ken- dini sönümler? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 2 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Bir yayda oluşturulan atmanın hızı yayı geren kuvvet arttıkça artarken
yayın birim uzunluğunun kütlesi arttıkça azalır. Aynı maddeden yapıl-
mış türdeş K ve L yaylarına sırasıyla F, ve F2 kuvvetleri uygulanıyor.
Yaylarda oluşan atmaların hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki
0, > 0, olduğuna göre
1. Yaylar özdeş ise F, > F2 dir.
II. Yaylar eşit uzunlukta ve F, = F2 ise K yayının kütlesi L yayının
kütlesinden küçüktür.
III. F, = Fz ve yayların kütleleri eşit ise K yayının boyu L yayının
boyundan büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Fizik
Yay Dalgaları
Bir yayda oluşturulan atmanın hızı yayı geren kuvvet arttıkça artarken yayın birim uzunluğunun kütlesi arttıkça azalır. Aynı maddeden yapıl- mış türdeş K ve L yaylarına sırasıyla F, ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Yaylarda oluşan atmaların hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki 0, > 0, olduğuna göre 1. Yaylar özdeş ise F, > F2 dir. II. Yaylar eşit uzunlukta ve F, = F2 ise K yayının kütlesi L yayının kütlesinden küçüktür. III. F, = Fz ve yayların kütleleri eşit ise K yayının boyu L yayının boyundan büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur?
8. Esnek bir yay üzerinde oluşturulan K, L, M atmalarındaki
X, Y, Z noktalarının titreşim yönleri verilmiştir.
K
M
Z
Y
L
Buna göre, K, L, M atmalarının hareket yönleri aşağı-
dakilerden hangisi gibi olur?
K
L
M
A)
B)
C)
D
E)
† †
^
Fizik
Yay Dalgaları
8. Esnek bir yay üzerinde oluşturulan K, L, M atmalarındaki X, Y, Z noktalarının titreşim yönleri verilmiştir. K M Z Y L Buna göre, K, L, M atmalarının hareket yönleri aşağı- dakilerden hangisi gibi olur? K L M A) B) C) D E) † † ^
6. Sabit P ve R noktaları arasına gerilmiş yayda oluş-
turulan özdeş X, Y, Z, T atmaları oklar yönünde
ilerlemektedir.
-
x
z
P
R
Buna göre, ilk önce hangi atmalar ilk karşılaştık-
larında birbirini söndürebilir?
A)
* o
D) rliez
B) X ile Z
E) Xilo y
C) Vilet 3s
oxy
Diğer sayfaya geçiniz.
120
Fizik
Yay Dalgaları
6. Sabit P ve R noktaları arasına gerilmiş yayda oluş- turulan özdeş X, Y, Z, T atmaları oklar yönünde ilerlemektedir. - x z P R Buna göre, ilk önce hangi atmalar ilk karşılaştık- larında birbirini söndürebilir? A) * o D) rliez B) X ile Z E) Xilo y C) Vilet 3s oxy Diğer sayfaya geçiniz. 120
0.
y
------
Şekilde görüldüğü gibi ideal bir yay üzerinde oluşturulan
atmanın genişliği x, genliği y ve yayılma hızı v dir.
Sabit uçta yansıdıktan sonra atma ile ilgili,
W. Atmanın genişliği değişmez.
II. Atma ters döner ve genliği değişmez.
III Atmanın yayılma sürati değişmez. .
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve III
I
"
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
0. y ------ Şekilde görüldüğü gibi ideal bir yay üzerinde oluşturulan atmanın genişliği x, genliği y ve yayılma hızı v dir. Sabit uçta yansıdıktan sonra atma ile ilgili, W. Atmanın genişliği değişmez. II. Atma ters döner ve genliği değişmez. III Atmanın yayılma sürati değişmez. . yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve III I " D) II ve III E) I, II ve III
H
1
Z
©
2.
Naz
Zeynep
Şekil 1
Şekil 11
Naz ve Zeynep ellerindeki özdeş halatları ağaca sıkıca bağ-
layip eşit kuvvetle gerdikten sonra oluşturdukları atmaların
yandan görünüşleri sırasıyla Şekil I ve Şekil II deki gibi ol-
maktadır.
Buna göre,
1. Naz'ın oluşturduğu atmanın enerjisi, Zeynep'in oluştur-
duğu atmanın enerjisinden küçüktür.
II. Zeynep'in oluşturduğu atma, Naz'ın oluşturduğu atma-
dan daha hızlı yayılmaktadır.
III. Naz'ın oluşturduğu atmanın frekansı daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
V-a
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
H 1 Z © 2. Naz Zeynep Şekil 1 Şekil 11 Naz ve Zeynep ellerindeki özdeş halatları ağaca sıkıca bağ- layip eşit kuvvetle gerdikten sonra oluşturdukları atmaların yandan görünüşleri sırasıyla Şekil I ve Şekil II deki gibi ol- maktadır. Buna göre, 1. Naz'ın oluşturduğu atmanın enerjisi, Zeynep'in oluştur- duğu atmanın enerjisinden küçüktür. II. Zeynep'in oluşturduğu atma, Naz'ın oluşturduğu atma- dan daha hızlı yayılmaktadır. III. Naz'ın oluşturduğu atmanın frekansı daha büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? V-a A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
9
O noktasından birbirine eklenerek gerilmiş esnek K vel
yaylarının bağlantı noktasına gelen atmanın t = 0 anındaki
görünümü Şekil - 1'deki gibidir. Gelen atmanın O noktasından
iletileni ve yansıyanının t = 0 anından itibaren 1,5 s sonraki
görünümü Şekil - 2'deki gibidir.
Kyayı
Şekil - 1
L yayi
Kyayi
L yayi
Şekil - 2
Buna göre, t = 0 anından itibaren geçen 2s sonunda
iletilen ve yansıyan atmaların görünümü aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
A)
B)
vi
x/2 x/2
3x 3x/2
D)
x
X/2
2x x
E)
X
Fizik
Yay Dalgaları
9 O noktasından birbirine eklenerek gerilmiş esnek K vel yaylarının bağlantı noktasına gelen atmanın t = 0 anındaki görünümü Şekil - 1'deki gibidir. Gelen atmanın O noktasından iletileni ve yansıyanının t = 0 anından itibaren 1,5 s sonraki görünümü Şekil - 2'deki gibidir. Kyayı Şekil - 1 L yayi Kyayi L yayi Şekil - 2 Buna göre, t = 0 anından itibaren geçen 2s sonunda iletilen ve yansıyan atmaların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) B) vi x/2 x/2 3x 3x/2 D) x X/2 2x x E) X
3. Özdeş ve türdeş iki yayın ucuna sırasıyla m, 4m kütleli
cisimler asıldıktan sonra yaylarda Şekā I ve Şekil 1'de
ki KL atmalan oluştunuluyor.
K
tid sa IS
Şekil
Şekil 11
Buna göre,
1. K'nin hızı L'ninkinden küçüktür.
11. K'nin periyodu Lhinkinden küçüktür.
W. Knin genliği L'ninone eşittir.
fargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
S8
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) Il ve II E) 1, Il ve
08
C) I ve II
Fizik
Yay Dalgaları
3. Özdeş ve türdeş iki yayın ucuna sırasıyla m, 4m kütleli cisimler asıldıktan sonra yaylarda Şekā I ve Şekil 1'de ki KL atmalan oluştunuluyor. K tid sa IS Şekil Şekil 11 Buna göre, 1. K'nin hızı L'ninkinden küçüktür. 11. K'nin periyodu Lhinkinden küçüktür. W. Knin genliği L'ninone eşittir. fargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) S8 A) Yalnız 1 B) I ve II D) Il ve II E) 1, Il ve 08 C) I ve II
3
1) O noktasından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki yaylar-
dan başlangıçta Y yayından M'ye doğru gönderilen
atmanin X'te iletileni Y'de yansıyanı şekildeki gibi-
dir
M
Buna göre,
1. Mucu serbest uçtur.
II. X yayı Y yayından ağırdır.
Y
III. Y yayında oluşturulan ilk atma baş aşağıdır.
hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve E) I, II ve III
2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan dalga leğeninin K
noktasından oluşturulan doğrusal atmaların KL
aralığını alma süresi ty, LM aralığını alma süresit,
Fizik
Yay Dalgaları
3 1) O noktasından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki yaylar- dan başlangıçta Y yayından M'ye doğru gönderilen atmanin X'te iletileni Y'de yansıyanı şekildeki gibi- dir M Buna göre, 1. Mucu serbest uçtur. II. X yayı Y yayından ağırdır. Y III. Y yayında oluşturulan ilk atma baş aşağıdır. hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve E) I, II ve III 2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan dalga leğeninin K noktasından oluşturulan doğrusal atmaların KL aralığını alma süresi ty, LM aralığını alma süresit,
2. Birer uçları duvara sabitlenmiş eşit uzunluktaki K ve L yayla-
rinda, aynı düşey doğrultuda bulunan 07 ve 0, kaynakları ile
şekildeki atmalar oluşturuluyor.
Düşey
Duvar
07
Kyayi
kain
Duvar
O2
L yayi
ince
Atmalar aynı anda oluşmasına rağmen L yayındaki atma
duvardan yansıyarak kaynağa daha kısa sürede geldiği-
ne göre, bu durumun nedeni,
I. K yayının, L yayına göre daha ağır olması
H. K yayındaki atmanın enerjisinin, L yayındakine göre daha
küçük olması
7 III. L yayındaki atmanın genişliğinin, K yayındakine göre daha
büyük olması
ile verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız!
B) Ivett
Cve tit
D) Il ve It
Eve TI
1.D 2.A
Fizik
Yay Dalgaları
2. Birer uçları duvara sabitlenmiş eşit uzunluktaki K ve L yayla- rinda, aynı düşey doğrultuda bulunan 07 ve 0, kaynakları ile şekildeki atmalar oluşturuluyor. Düşey Duvar 07 Kyayi kain Duvar O2 L yayi ince Atmalar aynı anda oluşmasına rağmen L yayındaki atma duvardan yansıyarak kaynağa daha kısa sürede geldiği- ne göre, bu durumun nedeni, I. K yayının, L yayına göre daha ağır olması H. K yayındaki atmanın enerjisinin, L yayındakine göre daha küçük olması 7 III. L yayındaki atmanın genişliğinin, K yayındakine göre daha büyük olması ile verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız! B) Ivett Cve tit D) Il ve It Eve TI 1.D 2.A
B
7. Aynı maddeden yapılmış ince ve kalin yay o noktasından
birleştirilip k ve L noktaları arasına gerilmiştir.
les
K
L
Ince yay o kalin yay
7
yeusiya
ince yayda başyukarı oluşturulan şekildeki atma O nok-
tasına geldiğinde bir kısmı kalın yaya iletilirken bir kısmı
yansıyor.
Buna göre,
1. İletilen atmanın sürati yansıyan atmanın süratinden
büyüktür.
II. İletilen atma başyukarı, yansıyan atma baş aşağıdır!
III. Kalın yayda oluşan gerilme kuvveti, ince yayda olu-
şan gerilme kuvvetinden büyüktür.
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Yay Dalgaları
B 7. Aynı maddeden yapılmış ince ve kalin yay o noktasından birleştirilip k ve L noktaları arasına gerilmiştir. les K L Ince yay o kalin yay 7 yeusiya ince yayda başyukarı oluşturulan şekildeki atma O nok- tasına geldiğinde bir kısmı kalın yaya iletilirken bir kısmı yansıyor. Buna göre, 1. İletilen atmanın sürati yansıyan atmanın süratinden büyüktür. II. İletilen atma başyukarı, yansıyan atma baş aşağıdır! III. Kalın yayda oluşan gerilme kuvveti, ince yayda olu- şan gerilme kuvvetinden büyüktür. yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III