Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yeryüzünde Hareket (Atışlar) Soruları

PO
Yerçekimi ivmesinin 9,8 m/s2 olduğu kabul edilen Dünya'da
yerden h yükseklikten serbest bırakılan bir cisim yere t
sürede hızıyla çarpıyor.
Kütle çekim ivmesi 3,7 m/s2 olduğu kabul edilen
Mars'ta aynı cisim aynı yükseklikten serbest bırakılır-
sa t ve nasıl değişir? (Sürtünmeler önemsizdir.)
A) Değişmez
B) Azalır
C) Değişmez
D) Azalır
E) Artar
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
PO Yerçekimi ivmesinin 9,8 m/s2 olduğu kabul edilen Dünya'da yerden h yükseklikten serbest bırakılan bir cisim yere t sürede hızıyla çarpıyor. Kütle çekim ivmesi 3,7 m/s2 olduğu kabul edilen Mars'ta aynı cisim aynı yükseklikten serbest bırakılır- sa t ve nasıl değişir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) Değişmez B) Azalır C) Değişmez D) Azalır E) Artar Değişmez Değişmez Artar Artar Azalır
645
No
5 cm olan küre şeklinde parçalar alarak kay
tane ekmek pişirebilir? (Hamurun mayalanma
sürecinde gerçekleşecek hacim değişimleri
ihmal edilmiştir, n=3 alınız.)
35
SIRA SIZDE S
20
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Şekilde verilen küre şeklindeki kap yarısına kadar su doludur.
Kürenin içindeki su silindir şeklindeki kaba boşaltılırsa silindirdeki suyun yüksekliği kaç r olur?
(n=3 alınız.)
küre
beze
N ekmek sayısı olmak üzere
N.500-30000
N=30000/500=60 tane ekmek pişirilebilir.
r₁=2r
küre
silindir
r
=2r
silindir
SIRA SİZDE 6
Boyutları 7 cm,
3 cm, yüksekliğ
Buna göre kala
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
645 No 5 cm olan küre şeklinde parçalar alarak kay tane ekmek pişirebilir? (Hamurun mayalanma sürecinde gerçekleşecek hacim değişimleri ihmal edilmiştir, n=3 alınız.) 35 SIRA SIZDE S 20 MADDE VE ÖZELLİKLERİ Şekilde verilen küre şeklindeki kap yarısına kadar su doludur. Kürenin içindeki su silindir şeklindeki kaba boşaltılırsa silindirdeki suyun yüksekliği kaç r olur? (n=3 alınız.) küre beze N ekmek sayısı olmak üzere N.500-30000 N=30000/500=60 tane ekmek pişirilebilir. r₁=2r küre silindir r =2r silindir SIRA SİZDE 6 Boyutları 7 cm, 3 cm, yüksekliğ Buna göre kala
44. ÖRNEK
O
40 kg kütleli bir çocuk, kütlesi ihmal edilen bir kaykay ile
sürtünmelerin ihmal edildiği parkurda h yüksekliğinden kendisini
serbest bırakmaktadır. Çocuğun kesikli çizgi ile gösterilen yörüngeyi
emniyetli bir şekilde geçebilmesi için h yüksekliğien az kaç metre
Em = Ep olmalıdır?
(
Fm = mg + 1
VIE
A) 2
(HIZ min
(ek bilgi)
40kg
olur.)
B) 2.5
m
48²
40gh = 40g.4 +1.40.48²
2
409
(
Termodinamigin
ilk yasası
= Fm mg
C) 3
Energi vardan
you, yokton ver
edilemez!
angin)-11-
2
B
↓↓
mg, N
r = 2m
4gh = 160g +hog
2009
5
h=5
D) 4
E) 5
pov (belongs me) : B noktasında
h = 4
dolayısıyla ilk enerji
h'nin 4'ten
büyük
B nok. en.
mg4 +m...
olması lazım mgh
Eğer ne olursa B noktasında kinetik
Venerjiyle birlikte mekanik enerji geçilir, bu OLAMAZ
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
44. ÖRNEK O 40 kg kütleli bir çocuk, kütlesi ihmal edilen bir kaykay ile sürtünmelerin ihmal edildiği parkurda h yüksekliğinden kendisini serbest bırakmaktadır. Çocuğun kesikli çizgi ile gösterilen yörüngeyi emniyetli bir şekilde geçebilmesi için h yüksekliğien az kaç metre Em = Ep olmalıdır? ( Fm = mg + 1 VIE A) 2 (HIZ min (ek bilgi) 40kg olur.) B) 2.5 m 48² 40gh = 40g.4 +1.40.48² 2 409 ( Termodinamigin ilk yasası = Fm mg C) 3 Energi vardan you, yokton ver edilemez! angin)-11- 2 B ↓↓ mg, N r = 2m 4gh = 160g +hog 2009 5 h=5 D) 4 E) 5 pov (belongs me) : B noktasında h = 4 dolayısıyla ilk enerji h'nin 4'ten büyük B nok. en. mg4 +m... olması lazım mgh Eğer ne olursa B noktasında kinetik Venerjiyle birlikte mekanik enerji geçilir, bu OLAMAZ
3.
yatay.
A) 1/1/2
Yay sabiti 150 N/m olan bir yayın ucuna 6 kg kütleli bir ci-
sim şekildeki gibi asılmıştır.
B)
Yay denge konumundan 6 cm çekilip bırakıdığında ha-
reketin periyodu kaç saniye olur?
(π = 3 alınız.)
k = 150 N/m
w/N
m= 6 kg
2
C) 5
D)
N/W
2
E) 2
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
3. yatay. A) 1/1/2 Yay sabiti 150 N/m olan bir yayın ucuna 6 kg kütleli bir ci- sim şekildeki gibi asılmıştır. B) Yay denge konumundan 6 cm çekilip bırakıdığında ha- reketin periyodu kaç saniye olur? (π = 3 alınız.) k = 150 N/m w/N m= 6 kg 2 C) 5 D) N/W 2 E) 2
Yerden h yükseklikteki m kütleli cisim serbest
bırakılıyor.
Buna göre;
a) Cismin vmesi kaç m/s² dir?
b)
Cisim 3 saniye sonra yere çarptığına
göre, yere çarpma hızı kaç m/s dir?
Cismin serbest bırakıldığı yükseklik
kaç m dir?
(g = 10 m/s² ve sürtünmeler önemsizdir.)
h
2
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Yerden h yükseklikteki m kütleli cisim serbest bırakılıyor. Buna göre; a) Cismin vmesi kaç m/s² dir? b) Cisim 3 saniye sonra yere çarptığına göre, yere çarpma hızı kaç m/s dir? Cismin serbest bırakıldığı yükseklik kaç m dir? (g = 10 m/s² ve sürtünmeler önemsizdir.) h 2
Sürtünmelerin önemsenmediği
ortamda P ve R
noktalarından vp ve ve hızlarıyla atılan cisimler şe-
r
kildeki yörüngeleri izliyor.
Vp
P
Dop
göre
- Yatay
A) Z
8
2voy =
10
C)
VR
60% R
EXA
P ve R cisimlerinin uçuş süreleri eşit olduğuna
Vp
1
oranı kaçtır? cos60°= sin60°=
VR
B) 1/14
SE
Yer (yatay)
3
2
3
D) E) √3
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda P ve R noktalarından vp ve ve hızlarıyla atılan cisimler şe- r kildeki yörüngeleri izliyor. Vp P Dop göre - Yatay A) Z 8 2voy = 10 C) VR 60% R EXA P ve R cisimlerinin uçuş süreleri eşit olduğuna Vp 1 oranı kaçtır? cos60°= sin60°= VR B) 1/14 SE Yer (yatay) 3 2 3 D) E) √3
ÖRNEK 24
Yatay atılan cismin yere çarpma süresi t, menzili x,
havada kaldığı süre boyunca hız değişimi A¹ dic.
mo
f
vo
X
A) Azalır
Değişmez
C) Artar
x=₂
v artarsa; t, x ve Az için ne söylenir?
(Hava sürtünmesi önemsenmiyor.)
D) Artar
E) Azalır
X
h = 5t
t
Artar
Azalır
Azalır
2.
Değişmez
Değişmez
-yatay
sv
Değişmez
Artar
Artar
Değişmez
Azalır
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
ÖRNEK 24 Yatay atılan cismin yere çarpma süresi t, menzili x, havada kaldığı süre boyunca hız değişimi A¹ dic. mo f vo X A) Azalır Değişmez C) Artar x=₂ v artarsa; t, x ve Az için ne söylenir? (Hava sürtünmesi önemsenmiyor.) D) Artar E) Azalır X h = 5t t Artar Azalır Azalır 2. Değişmez Değişmez -yatay sv Değişmez Artar Artar Değişmez Azalır
2. Sürtünmesi önemsiz ortamda bir cisim yukarıya doğ-
ru 25 m/s'lik hızla atıldıktan 1 s sonra ikinci bir cisim
aynı yönde atılıyor.
İki cisim yerden 20 m yukarıda çarpıştıklarına göre,
ikinci cismin atılma hızı kaç m/s'dir? (g = 10 m/s²)
SA)
B) 24
C)
im denklemi:
142
5
D) 32
E)
193
5
© Yanıt Yayınları
5
iv
B
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
2. Sürtünmesi önemsiz ortamda bir cisim yukarıya doğ- ru 25 m/s'lik hızla atıldıktan 1 s sonra ikinci bir cisim aynı yönde atılıyor. İki cisim yerden 20 m yukarıda çarpıştıklarına göre, ikinci cismin atılma hızı kaç m/s'dir? (g = 10 m/s²) SA) B) 24 C) im denklemi: 142 5 D) 32 E) 193 5 © Yanıt Yayınları 5 iv B
ne
Yer
80
ÇIKMIŞ SORU
4.
OSYM KÖŞESİ
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir golf oyuncusu,
basamağın kenarına yerleştirdiği topa şekilde
gösterildiği gibi K, L ve M doğrultularında ilk hız
kazandıracak biçimde vurmaktadır.
M
yatay
D) VK > VMVL
yer
(yatay)
Oyuncunun, topa verdiği ilk hızın üç durumda da
aynı büyüklükte olduğu bilindiğine göre K, L ve M
doğrultularında fırlatılan topun yere çarpma anındaki
süratleri VK, VL ve VM arasındaki ilişki aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) VK > VL> VM
B) VMVLVK
C) VL > VKVM
E) VK = VL =VM
AYT - 2021
üz
es
yargılar
(Kayakç
A) Yalnı
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
ne Yer 80 ÇIKMIŞ SORU 4. OSYM KÖŞESİ Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir golf oyuncusu, basamağın kenarına yerleştirdiği topa şekilde gösterildiği gibi K, L ve M doğrultularında ilk hız kazandıracak biçimde vurmaktadır. M yatay D) VK > VMVL yer (yatay) Oyuncunun, topa verdiği ilk hızın üç durumda da aynı büyüklükte olduğu bilindiğine göre K, L ve M doğrultularında fırlatılan topun yere çarpma anındaki süratleri VK, VL ve VM arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) VK > VL> VM B) VMVLVK C) VL > VKVM E) VK = VL =VM AYT - 2021 üz es yargılar (Kayakç A) Yalnı
go
hmax
B) 20
Yatay düzlem
h = 80 m
→X
O noktasından OA doğrultusunda o hızıyla eğik
atılan bir cisim bir süre sonra şekildeki yörüngeyi
izleyerek B noktasına düşüyor.
Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç
metredir?
(Sürtünmeler önemsizdir; g = 10 m/s²)
A) 10
C) 30 D) 40
E) 50
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
go hmax B) 20 Yatay düzlem h = 80 m →X O noktasından OA doğrultusunda o hızıyla eğik atılan bir cisim bir süre sonra şekildeki yörüngeyi izleyerek B noktasına düşüyor. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (Sürtünmeler önemsizdir; g = 10 m/s²) A) 10 C) 30 D) 40 E) 50
7. Bir dart sporcusu turnuvalara hazırlanmak için üst
üste yerleştirilmiş yarıçapı 40 cm olan dairesel
hedeflerden üstteki hedefin tam merkezine hedef
olarak Vo yatay hızı ile dartı fırlatıyor.
O
120 cm
A) 3
40 c
Dart alttaki hedefin merkezine isabet ettiğine
göre dartın hedefe çarpma hızı kaç m/s'dir?
(g=10m/s2)(Hava sürtünmesi önemsiz)
B) 4
C) 5
D) 8
E) 10
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
7. Bir dart sporcusu turnuvalara hazırlanmak için üst üste yerleştirilmiş yarıçapı 40 cm olan dairesel hedeflerden üstteki hedefin tam merkezine hedef olarak Vo yatay hızı ile dartı fırlatıyor. O 120 cm A) 3 40 c Dart alttaki hedefin merkezine isabet ettiğine göre dartın hedefe çarpma hızı kaç m/s'dir? (g=10m/s2)(Hava sürtünmesi önemsiz) B) 4 C) 5 D) 8 E) 10
05:20
X
Şekildeki gibi yatay v hızıyla atılan cisim karşı duvardaki K
noktasına çarpıyor.
Duvar
O
E) N den
K
L
M
N
Buna göre cisim aynı noktadan büyüklüğünde hızla
yatay atılırsa karşı duvara hangi noktadan ya da nokta-
lar arasından çarpar? (Hava sürtünmesi önemsizdir. Nok-
talar arası uzaklıklar eşittir.)
A) K-L arasından
C) M den
B) L den
D) M - N arasından
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
05:20 X Şekildeki gibi yatay v hızıyla atılan cisim karşı duvardaki K noktasına çarpıyor. Duvar O E) N den K L M N Buna göre cisim aynı noktadan büyüklüğünde hızla yatay atılırsa karşı duvara hangi noktadan ya da nokta- lar arasından çarpar? (Hava sürtünmesi önemsizdir. Nok- talar arası uzaklıklar eşittir.) A) K-L arasından C) M den B) L den D) M - N arasından
4. Kütlesi 100 g olan bir kap, su ile tamamen doldurulduğunda
260 g geliyor.
Kaptaki suyun yarısı alınarak yerine özkütlesi de olan
SIVI konulduğunda kap 400 g geldiğine göre, d kaç g/
cm³ tür? (du = 1 g/cm³)
A) 1,60 B) 2,25 C) 2,75 D) 2,45 E) 3,20
13
g
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
4. Kütlesi 100 g olan bir kap, su ile tamamen doldurulduğunda 260 g geliyor. Kaptaki suyun yarısı alınarak yerine özkütlesi de olan SIVI konulduğunda kap 400 g geldiğine göre, d kaç g/ cm³ tür? (du = 1 g/cm³) A) 1,60 B) 2,25 C) 2,75 D) 2,45 E) 3,20 13 g
1. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 g'lik altın bilye-
ler, başlangıçta her birinin içindeki sivi miktarı
aynı olan üç adet özdeş dereceli silindirler içerisi-
ne şekildeki gibi bırakılıyor.
Yer,
(Yatay)
300
Bu gözlemden elde edilen verilere göre, altın
için özkütle (d) - hacim (V) grafiği aşağıdakiler-
den hangisi gibi olabilir?
A) d (g/cm³)
100
0
C) d (g/cm³)
20
15 25
0
V (cm³)
15
V (cm³)
B) d (g/cm³)
20
0
300-
E) d (g/cm³)
0
D) d (g/cm³)
5
0
25 cm³
20 cm³
15 cm²³
15
10 cm³
+5 cm³
15 25
V (cm³)
15
V (cm³)
V (cm³)
2.
3.
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
1. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 g'lik altın bilye- ler, başlangıçta her birinin içindeki sivi miktarı aynı olan üç adet özdeş dereceli silindirler içerisi- ne şekildeki gibi bırakılıyor. Yer, (Yatay) 300 Bu gözlemden elde edilen verilere göre, altın için özkütle (d) - hacim (V) grafiği aşağıdakiler- den hangisi gibi olabilir? A) d (g/cm³) 100 0 C) d (g/cm³) 20 15 25 0 V (cm³) 15 V (cm³) B) d (g/cm³) 20 0 300- E) d (g/cm³) 0 D) d (g/cm³) 5 0 25 cm³ 20 cm³ 15 cm²³ 15 10 cm³ +5 cm³ 15 25 V (cm³) 15 V (cm³) V (cm³) 2. 3.
6.
2+ 4h
t
Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda, K
noktasından yatay olarak 9 hızıyla atılan cisim, düşey
duvarın P noktasına esnek olarak çarparak R noktasında
yere düşmektedir.
6.C
5h
K 9
24 h
B) 12
R
v
Yatay
6.27=24h
i=+=126
Yer (yatay)
Buna göre; cismin, yere düşme anına kadar toplam
yer değiştirmesinin
büyüklüğü kaç h'dir?
A) 9
C) 15
D) 20
Duvar
("
E) 30
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
6. 2+ 4h t Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda, K noktasından yatay olarak 9 hızıyla atılan cisim, düşey duvarın P noktasına esnek olarak çarparak R noktasında yere düşmektedir. 6.C 5h K 9 24 h B) 12 R v Yatay 6.27=24h i=+=126 Yer (yatay) Buna göre; cismin, yere düşme anına kadar toplam yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç h'dir? A) 9 C) 15 D) 20 Duvar (" E) 30
VIP FİZİK YOUTUBE VIDEO DERS NOTLARI
55. Bir balon yerden 150 m yükseklikteyken bu balona
göre serbest bırakılan bir taş, bırakıldığı noktanın dü-
şeyinde ve bırakıldıktan 3s sonra yere çarpıyor.
Buna göre, taşın bırakıldığı an balonun hızının bü-
yüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir?
(Sürtünmeler önemsenmiyor.) (g = 10 m/s²)
A) 30m/s düşey yukarı
B) 35m/s düşey yukarı
C) 35m/s düşey aşağı
D) 40m/s düşey aşağı
E) 45m/s düşey aşağı
7°Vb
150M
9/0
2√b - Vb
2²-8
10
5
150 = √6.3+1 18·3
sle
V6
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
VIP FİZİK YOUTUBE VIDEO DERS NOTLARI 55. Bir balon yerden 150 m yükseklikteyken bu balona göre serbest bırakılan bir taş, bırakıldığı noktanın dü- şeyinde ve bırakıldıktan 3s sonra yere çarpıyor. Buna göre, taşın bırakıldığı an balonun hızının bü- yüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir? (Sürtünmeler önemsenmiyor.) (g = 10 m/s²) A) 30m/s düşey yukarı B) 35m/s düşey yukarı C) 35m/s düşey aşağı D) 40m/s düşey aşağı E) 45m/s düşey aşağı 7°Vb 150M 9/0 2√b - Vb 2²-8 10 5 150 = √6.3+1 18·3 sle V6