Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yeryüzünde Hareket (Atışlar) Soruları

OX
1. Hava ortamında serbest düşmeye bırakılan bir cismin, di-
renç kuvvetinin, cismin limit.hızına bağlı değişim grafiği
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Direnç kuvveti B) Direnç kuvveti
Limit
hız
D) Direnç kuvveti
Limit
hız
Limit
hız
E)
0
C) Direnç kuvveti
0
Direnç kuvveti
Limit
hız
Limit
hız
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
OX 1. Hava ortamında serbest düşmeye bırakılan bir cismin, di- renç kuvvetinin, cismin limit.hızına bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Direnç kuvveti B) Direnç kuvveti Limit hız D) Direnç kuvveti Limit hız Limit hız E) 0 C) Direnç kuvveti 0 Direnç kuvveti Limit hız Limit hız
KAZANIM ODAKLI SORULAR
1.
Doğrusal bir yolda hareket eden K ve Laraçlarına ait
konum zaman grafikleri şeklideki gibidir.
A Konum
A
2X
X
0
L
K
K
D) II ve III
2t
Zaman
Buna göre,
1. Araçlar aynı anda harekete başlamıştır.
II. Araçlar t anında aynı konumdadır.
III. t-2t zaman aralığında aralarındaki uzaklık artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
BOD
3.
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
KAZANIM ODAKLI SORULAR 1. Doğrusal bir yolda hareket eden K ve Laraçlarına ait konum zaman grafikleri şeklideki gibidir. A Konum A 2X X 0 L K K D) II ve III 2t Zaman Buna göre, 1. Araçlar aynı anda harekete başlamıştır. II. Araçlar t anında aynı konumdadır. III. t-2t zaman aralığında aralarındaki uzaklık artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III BOD 3.
Yeryüzünde Hareket (Hay
5. Hava ortamında hareket eden limit hıza ulaşmamış
bir cisimle hava arasındaki sürtünme kuvvetinin
değeri;
I. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir.
Cismin geometrik şekline bağlıdır.
III. Cismin kütlesine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Yeryüzünde Hareket (Hay 5. Hava ortamında hareket eden limit hıza ulaşmamış bir cisimle hava arasındaki sürtünme kuvvetinin değeri; I. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir. Cismin geometrik şekline bağlıdır. III. Cismin kütlesine bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
2. h yüksekliğinden bir cisim serbest bırakılıyor.
t = 3 saniye anında cismin yerden yüksekliği 135 m'dir.
Buna göre, cisim yere kaç m/s hızla çarpar?
(Havanın direnci önemsenmeyecektir, g =
10 m/s²)
A) 40 B) 50
C) 60 D) 70
E) 80
129.16.135
MLER YAYINLARI
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
2. h yüksekliğinden bir cisim serbest bırakılıyor. t = 3 saniye anında cismin yerden yüksekliği 135 m'dir. Buna göre, cisim yere kaç m/s hızla çarpar? (Havanın direnci önemsenmeyecektir, g = 10 m/s²) A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 129.16.135 MLER YAYINLARI
Yüksekliği 130 cm olan dik silindir biçimindeki kabin
içi tamamen su doludur. Kabin üstünden 40 cm al-
tında bir delik açıldığı anda su yatayda x kadar öte-
ye düşüyor.
Buna göre, x kaç cm dir?
B) 90 C) 100
A) 65
D) 120
E) 130
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Yüksekliği 130 cm olan dik silindir biçimindeki kabin içi tamamen su doludur. Kabin üstünden 40 cm al- tında bir delik açıldığı anda su yatayda x kadar öte- ye düşüyor. Buna göre, x kaç cm dir? B) 90 C) 100 A) 65 D) 120 E) 130
4. Sürtünmesiz ortamda yerden 75 m yükseklikten Vo hızı ile
düşey doğrultuda aşağı doğru fırlatılan bir top 3s sonra yere
çarpıyor.
Buna göre, topun V, ilk hızı kaç m/s'dir?
(g = 10m/s²)
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
2.10.75-18
E) 30
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
4. Sürtünmesiz ortamda yerden 75 m yükseklikten Vo hızı ile düşey doğrultuda aşağı doğru fırlatılan bir top 3s sonra yere çarpıyor. Buna göre, topun V, ilk hızı kaç m/s'dir? (g = 10m/s²) A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 2.10.75-18 E) 30
atış
tayo
ndan
sayı-
eğik
sinda
tme-
6. A noktasından düşeyle 45° lik açı altında
8=40/2 m/s ile eğik atılan cisim h yüksek-
liğindeki eğik düzlemin B noktasına çarpıyor.
A Düşey
= 40√2 m/s
45%
37°
X
Eğik düzlem
D) 30√2
3
tan37° = ; g = 10 m/s²)
4
A) 60
B) 50
B
Yer
Buna göre, h yüksekliği kaç metredir?
(Sürtünmeler önemsiz; sin45° = cos45° =
E) 30
h
Yatay
C) 45
√2
2
8.
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
atış tayo ndan sayı- eğik sinda tme- 6. A noktasından düşeyle 45° lik açı altında 8=40/2 m/s ile eğik atılan cisim h yüksek- liğindeki eğik düzlemin B noktasına çarpıyor. A Düşey = 40√2 m/s 45% 37° X Eğik düzlem D) 30√2 3 tan37° = ; g = 10 m/s²) 4 A) 60 B) 50 B Yer Buna göre, h yüksekliği kaç metredir? (Sürtünmeler önemsiz; sin45° = cos45° = E) 30 h Yatay C) 45 √2 2 8.
EX
St
5.
Şekildeki küre ve silindirin kütleleri eşit, kürenin yarıçapır, si
dirin taban yarıçapı 2r, yüksekliği ise r dir.
Küre
D) VK = 2Vs
Hava ortamında yeterli bir yükseklikten verilen konumlardan
serbest bırakılan bu cisimlerin konumlarını değiştirmeden
ulaştıkları limit hızlar sırasıyla v ve Vs dir.
1-D 2-D
r
Hava sürtünme katsayısı her iki cisim için aynı olduğuna
göre vk ile arasındaki ilişki nedir?
ile Vs
B) 2VK = Vs
A) VK = Vs
2
Silindir
C
20
E) V₁ = 4vs
C) 4vK=Vs
3.
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
EX St 5. Şekildeki küre ve silindirin kütleleri eşit, kürenin yarıçapır, si dirin taban yarıçapı 2r, yüksekliği ise r dir. Küre D) VK = 2Vs Hava ortamında yeterli bir yükseklikten verilen konumlardan serbest bırakılan bu cisimlerin konumlarını değiştirmeden ulaştıkları limit hızlar sırasıyla v ve Vs dir. 1-D 2-D r Hava sürtünme katsayısı her iki cisim için aynı olduğuna göre vk ile arasındaki ilişki nedir? ile Vs B) 2VK = Vs A) VK = Vs 2 Silindir C 20 E) V₁ = 4vs C) 4vK=Vs 3.
5.
ak
Yerden yeterli bir yükseklikten serbest bırakılan m kütleli cis-
min ulaşabildiği limit hız v oluyor.
V
Buna göre, cisim
4
reket ivmesi kaç g olur?
(g: Yer çekimi ivmesidir.)
A)
1
16
15
B) -
hıza ulaştığında türdeş ortamdaki ha-
mig
16
C) 1
✓k. A
X
16
15
D)
E) 16
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
5. ak Yerden yeterli bir yükseklikten serbest bırakılan m kütleli cis- min ulaşabildiği limit hız v oluyor. V Buna göre, cisim 4 reket ivmesi kaç g olur? (g: Yer çekimi ivmesidir.) A) 1 16 15 B) - hıza ulaştığında türdeş ortamdaki ha- mig 16 C) 1 ✓k. A X 16 15 D) E) 16
8. Boyutları aynı olan iki pinpong topundan biri-
nin kütlesi diğerinden farklıdır.
Aynı hava ortamında aynı yükseklikten ser-
best bırakılan bu toplar için,
I. Havada kalma süreleri
II. Yere çarpma hızları
III. Etkisinde kaldıkları yer çekim kuvveti
niceliklerinden hangileri her ikisi için farklı
olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I ve II
D) I, II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
8. Boyutları aynı olan iki pinpong topundan biri- nin kütlesi diğerinden farklıdır. Aynı hava ortamında aynı yükseklikten ser- best bırakılan bu toplar için, I. Havada kalma süreleri II. Yere çarpma hızları III. Etkisinde kaldıkları yer çekim kuvveti niceliklerinden hangileri her ikisi için farklı olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve II D) I, II ve III
2. Yerden 2 km yüksekte 100 m/s hızla uçmakta olan bir
helikopter kendisine doğru 10 m/s sabit hızla gelmekte
olan kamyonun kasasına bir paketi atmak istiyor.
VH = 100 m/s
C0000
******
2 km
K
------
yatay
X
D) 2000
= 10 m/s
Kamyon K noktasından x kadar uzaktayken heli-
kopter paketi kendine göre serbest bıraktığında
paket kamyonun kasasına düştüğüne göre, x uzak-
lığı kaç m'dir?
(g = 10 m/s²; sürtünmeler önemsizdir.)
A) 1200
B) 1400
VK =
E) 2200
C) 1600
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
2. Yerden 2 km yüksekte 100 m/s hızla uçmakta olan bir helikopter kendisine doğru 10 m/s sabit hızla gelmekte olan kamyonun kasasına bir paketi atmak istiyor. VH = 100 m/s C0000 ****** 2 km K ------ yatay X D) 2000 = 10 m/s Kamyon K noktasından x kadar uzaktayken heli- kopter paketi kendine göre serbest bıraktığında paket kamyonun kasasına düştüğüne göre, x uzak- lığı kaç m'dir? (g = 10 m/s²; sürtünmeler önemsizdir.) A) 1200 B) 1400 VK = E) 2200 C) 1600
74
5. Sürtünmesiz ortamda
yerden h kadar yüksek-
likten 9 = 40 m/s hızla
yatay olarak atılan cisim
3 saniye sonra yere çar-
pıyor.
1.
0
HIZ
3
Düzgün Hızlanan
Hareket
(DÜŞEY)
Zaman
A) Yalnız II
0
D) II ve III
-45
h
0 = 40 m/s
N.
Konum
BI ve II
0
3
x (menzil)
Hız
3 Zaman
Düzgün Doğrusal
Buna göre, cismin yatay ve düşeyde yaptığı hareket-
ler ile ilgili verilen grafiklerden hangileri doğru olabi-
lir?
Hareket
(YATAY)
Düzgün Hızlanan
Hareket
(DÜŞEY)
E) I, II ve III
Zaman
C) I ve III
7. H
8.
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
74 5. Sürtünmesiz ortamda yerden h kadar yüksek- likten 9 = 40 m/s hızla yatay olarak atılan cisim 3 saniye sonra yere çar- pıyor. 1. 0 HIZ 3 Düzgün Hızlanan Hareket (DÜŞEY) Zaman A) Yalnız II 0 D) II ve III -45 h 0 = 40 m/s N. Konum BI ve II 0 3 x (menzil) Hız 3 Zaman Düzgün Doğrusal Buna göre, cismin yatay ve düşeyde yaptığı hareket- ler ile ilgili verilen grafiklerden hangileri doğru olabi- lir? Hareket (YATAY) Düzgün Hızlanan Hareket (DÜŞEY) E) I, II ve III Zaman C) I ve III 7. H 8.
Havasız ortamda yerden yukarı doğru bir taş atılıyor. Taşın
yukarı çıkarken ivmesi a, taşa etki eden kuvvet F ve taşın
yer değiştirmesi Ax dür.
Buna göre taş yere inerken a, F ve Ax niceliklerinden
hangileri değişir?
A) Yalnız a
B) Yalnız F
D) a ve F
E) F ve AX
C) Yalnız Ax
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Havasız ortamda yerden yukarı doğru bir taş atılıyor. Taşın yukarı çıkarken ivmesi a, taşa etki eden kuvvet F ve taşın yer değiştirmesi Ax dür. Buna göre taş yere inerken a, F ve Ax niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız a B) Yalnız F D) a ve F E) F ve AX C) Yalnız Ax
3. Esnek bir düzlemde zıplayan çocuğun, bu düzlem-
den ayrıldıktan sonra yukarı doğru çıktığı süre
boyunca hızı, ivmesi ve bu çocuğa etki eden net
kuvvet hakkında ne söylenebilir?
(Hava sürtünmesi önemsizdir.)
Hız
İvme
A) Azalır
B)(Azalır
C) Azalır
D) Azalır
E) Değişmez
Azalır
Değişmez
Azalır
Değişmez
Değişmez
Etki eden net kuvvet
Artar
Değişmez
Değişmez
Artar
Değişmez
38
2014/YGS
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
3. Esnek bir düzlemde zıplayan çocuğun, bu düzlem- den ayrıldıktan sonra yukarı doğru çıktığı süre boyunca hızı, ivmesi ve bu çocuğa etki eden net kuvvet hakkında ne söylenebilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) Hız İvme A) Azalır B)(Azalır C) Azalır D) Azalır E) Değişmez Azalır Değişmez Azalır Değişmez Değişmez Etki eden net kuvvet Artar Değişmez Değişmez Artar Değişmez 38 2014/YGS
il
?
7. Emirhan'ın evinin çatısından yukarı yönde fırlattığı taş,
şekildeki yörüngeyi izleyerek yere düşüyor.
. M
Hava sürtünmesi önemsenmediğine göre, taşın ha-
reketiyle ilgili olarak,
D) II ve III
Yer
I. K'den L'ye giderken kinetik enerjisi azalır.
II. L'den M'ye giderken ivmesinin büyüklüğü artar.
III. L'den M'ye giderken mekanik enerjisi artar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
il ? 7. Emirhan'ın evinin çatısından yukarı yönde fırlattığı taş, şekildeki yörüngeyi izleyerek yere düşüyor. . M Hava sürtünmesi önemsenmediğine göre, taşın ha- reketiyle ilgili olarak, D) II ve III Yer I. K'den L'ye giderken kinetik enerjisi azalır. II. L'den M'ye giderken ivmesinin büyüklüğü artar. III. L'den M'ye giderken mekanik enerjisi artar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
5. Yerden 8 km yükseklikte hızı ile uçmakta olan bir
savaş uçağı gösterilen hedefi vurmak üzere bombayı
bıraktığı anda, yerden bir havan topu aynı hedefi vur-
mak için zeminle 45° açı yapacak şekilde hızıyla
eğik atılıyor.
h = 8 km
9
X
Bombaların yatayda aldıkları yollar, menzilleri eşit
ise ve iki bomba hedefi aynı anda vurduğuna göre,
I. Havan topundan atılan bomba 20 saniyede
maksimum yüksekliğine ulaşır.
II. Havan topundan atılan bombanın hızının bü-
yüklüğünün, uçaktan atılan bombanın hız bü-
1 √2 dir.
d
=
yüklüğüne oranı d
yargılarından hangileri doğrudur?
max
III. Uçağın uçmakta olduğu yükseklik, havan to-
pundan atılan bombanın çıkabileceği maksi-
mum yüksekliğin dört katıdır.
45%
D) II ve III
(Hava sürtünmeleri önemsiz olup havan topundan atı-
lan bomba zeminden atılmış kabul edilecektir,
g=10m/s², sin45° = cos45°
√2.
-)
A) Yalnız I
B) I ve II
=
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
5. Yerden 8 km yükseklikte hızı ile uçmakta olan bir savaş uçağı gösterilen hedefi vurmak üzere bombayı bıraktığı anda, yerden bir havan topu aynı hedefi vur- mak için zeminle 45° açı yapacak şekilde hızıyla eğik atılıyor. h = 8 km 9 X Bombaların yatayda aldıkları yollar, menzilleri eşit ise ve iki bomba hedefi aynı anda vurduğuna göre, I. Havan topundan atılan bomba 20 saniyede maksimum yüksekliğine ulaşır. II. Havan topundan atılan bombanın hızının bü- yüklüğünün, uçaktan atılan bombanın hız bü- 1 √2 dir. d = yüklüğüne oranı d yargılarından hangileri doğrudur? max III. Uçağın uçmakta olduğu yükseklik, havan to- pundan atılan bombanın çıkabileceği maksi- mum yüksekliğin dört katıdır. 45% D) II ve III (Hava sürtünmeleri önemsiz olup havan topundan atı- lan bomba zeminden atılmış kabul edilecektir, g=10m/s², sin45° = cos45° √2. -) A) Yalnız I B) I ve II = E) I, II ve III C) I ve III