Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Fiziği Soruları

14. Bir elektron ve bir fotonun enerji ve momentumları ile
ilgili olarak;
I. Elektronun kinetik enerjisi iki katına çıkarılırsa momen-
tumu 4 katına çıkar.
II. Fotonun enerjisi yarıya inerse momentumu da yarıya
iner.
III. Momentumları eşit olan foton ve elektrona eşlik eden
De Broglie dalga boyları eşit büyüklüktedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve III
Fizik
Atom Fiziği
14. Bir elektron ve bir fotonun enerji ve momentumları ile ilgili olarak; I. Elektronun kinetik enerjisi iki katına çıkarılırsa momen- tumu 4 katına çıkar. II. Fotonun enerjisi yarıya inerse momentumu da yarıya iner. III. Momentumları eşit olan foton ve elektrona eşlik eden De Broglie dalga boyları eşit büyüklüktedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve IIE) II ve III
74. 1. Schrödinger, elektronların atom içinde bulunma
ihtimali yüksek olan yerler, enerjileri ve momen-
tumları ile ilgili hesaplamalar yaptı.
II. Schrödinger, elektronların çekirdek etrafında bu-
lunma olasılığı olan bölgelere elektron bulutu adı-
ni verdi.
III. Schrödinger'e göre, atomun elektronu, çekirdek-
ten itibaren her yerde bulunabilir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
Ev. II ve III
Fizik
Atom Fiziği
74. 1. Schrödinger, elektronların atom içinde bulunma ihtimali yüksek olan yerler, enerjileri ve momen- tumları ile ilgili hesaplamalar yaptı. II. Schrödinger, elektronların çekirdek etrafında bu- lunma olasılığı olan bölgelere elektron bulutu adı- ni verdi. III. Schrödinger'e göre, atomun elektronu, çekirdek- ten itibaren her yerde bulunabilir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III Ev. II ve III
HIZ VE RENK
12. Rutherford deneyini daha iyi kavratabilmek için bir simü-
lasyon programı tasarlayan fizik öğretmeni aynı noktada
duran X ve Y atomlarına aynı noktalardan gönderilen alfa
parçacıklarının izledikleri yörüngeler Şekil I de ve Şekil II
deki gibidir.
X Atomu
Helyum Parçacıkları
Şekil I
Y Atomu
oblatamot munumbte
ist sonop montal Helyum Parçacıkları
Şekil II
Bu simülasyon ile ilgili,
1. Şekil I de alfa parçacıkları daha hızlı fırlatılmıştır.
II. X atomunun yükü Y atomundan daha küçüktür.
III. X atomúnun yükü Y atomunun yüküne eşittir.
verilenlerden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
13. Sürtünmelerin öner
O noktasından ser
özdeş cisim eğik de
simler M noktasına
V=
Cisimlerin M n
duğuna göre C
uzunluğuna or
(Cisimlerin boy
A) 3
B)
14. Hava ortamın
nılarak yapıla
ğundaki ekra
aydınlık saç
ışık
kayna
Buna gö
1. Yarık
dinlik
II. Kayr
sını a
III. Yarı!
dinl
yargıla
(Suyun
Fizik
Atom Fiziği
HIZ VE RENK 12. Rutherford deneyini daha iyi kavratabilmek için bir simü- lasyon programı tasarlayan fizik öğretmeni aynı noktada duran X ve Y atomlarına aynı noktalardan gönderilen alfa parçacıklarının izledikleri yörüngeler Şekil I de ve Şekil II deki gibidir. X Atomu Helyum Parçacıkları Şekil I Y Atomu oblatamot munumbte ist sonop montal Helyum Parçacıkları Şekil II Bu simülasyon ile ilgili, 1. Şekil I de alfa parçacıkları daha hızlı fırlatılmıştır. II. X atomunun yükü Y atomundan daha küçüktür. III. X atomúnun yükü Y atomunun yüküne eşittir. verilenlerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 13. Sürtünmelerin öner O noktasından ser özdeş cisim eğik de simler M noktasına V= Cisimlerin M n duğuna göre C uzunluğuna or (Cisimlerin boy A) 3 B) 14. Hava ortamın nılarak yapıla ğundaki ekra aydınlık saç ışık kayna Buna gö 1. Yarık dinlik II. Kayr sını a III. Yarı! dinl yargıla (Suyun
Dx
09
Zaman
Feynmann Diyagramı
Proton ve elektronun elektromanyetik etkileşiminin
gösterildiği Feynmann Diyagramı'nda, bu etkileşime
aracılık eden ve (?) ile gösterilen alan parçacığı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Mezon
B) Gluon
C) Foton
D) Bozon
E) Graviton
p*
Fizik
Atom Fiziği
Dx 09 Zaman Feynmann Diyagramı Proton ve elektronun elektromanyetik etkileşiminin gösterildiği Feynmann Diyagramı'nda, bu etkileşime aracılık eden ve (?) ile gösterilen alan parçacığı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Mezon B) Gluon C) Foton D) Bozon E) Graviton p*
Eir?
C) 1
D) 2
bir dalga leğeninde aynı faz-
tarafından oluşturulan girişim
zaklık 8 cm dir.
arın dalga boyları aşağıdaki
düğüm çizgisi gözlenemez?
5 cm
C) 9 cm
E) 18 cm
E) 4
A) Tall1121
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
22. 2 kez iyonlaşmış Li atomunun 3. bohr yörüngesinin
yarı çapı kaç ao dir?
(ZL₁= 3, a Bohr yarıçapı)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 6
E) 9
C atomunda kaç tane yukarı (u) kuark bulunur?
23.
BIVII
Fizik
Atom Fiziği
Eir? C) 1 D) 2 bir dalga leğeninde aynı faz- tarafından oluşturulan girişim zaklık 8 cm dir. arın dalga boyları aşağıdaki düğüm çizgisi gözlenemez? 5 cm C) 9 cm E) 18 cm E) 4 A) Tall1121 C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 22. 2 kez iyonlaşmış Li atomunun 3. bohr yörüngesinin yarı çapı kaç ao dir? (ZL₁= 3, a Bohr yarıçapı) A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9 C atomunda kaç tane yukarı (u) kuark bulunur? 23. BIVII
idrojen, sezyum ve civa atomlarına ait bazı enerji dü-
yleri şekildeki gibidir.
Enerji (eV)
Enerji (eV)
İyonlaşma
İyonlaşma
n=5
n=4
n=4
n=3
n=3
n=2
n=2
n=1
1,38
1,86.
13.06
12,75
6,44.09
10,20
0
Temel hal
in=1
3,87
2,30
1,38
0
Temel hal
10,4
n=5
8,84
n=4
6,67
n=3
4,86
n=2
0
n=1
Temel hal
Bir elektron; bir hidrojen, bir sezyum ve bir civa
atomunu 2. uyarılma seviyesine uyarabildiğine gö-
re, bu elektronun kinetik enerjisi en az kaç eV'dir?
A) 16,44
BY21.06
C) 25,46
D) 27,33
E) 36,18
Enerji (eV)
İyonlaşma
Fizik
Atom Fiziği
idrojen, sezyum ve civa atomlarına ait bazı enerji dü- yleri şekildeki gibidir. Enerji (eV) Enerji (eV) İyonlaşma İyonlaşma n=5 n=4 n=4 n=3 n=3 n=2 n=2 n=1 1,38 1,86. 13.06 12,75 6,44.09 10,20 0 Temel hal in=1 3,87 2,30 1,38 0 Temel hal 10,4 n=5 8,84 n=4 6,67 n=3 4,86 n=2 0 n=1 Temel hal Bir elektron; bir hidrojen, bir sezyum ve bir civa atomunu 2. uyarılma seviyesine uyarabildiğine gö- re, bu elektronun kinetik enerjisi en az kaç eV'dir? A) 16,44 BY21.06 C) 25,46 D) 27,33 E) 36,18 Enerji (eV) İyonlaşma
DENEME-7
11. Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisi atomun bazı
özelliklerinde benzerlikler gösterir.
Buna göre;
1. Hidrojen atomunun kuantumlu enerji seviyelerinin olma-
SI
II. Elektronun açısal momentumunun kuantumlu olması
III. Elektronların farklı enerji seviyelerine geçişte foton ya-
yınlaması
yargılarından hangileri Bohr Atom Modeli ve Modern
Atom Teorisi'ne göre doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
DENEME-7 11. Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisi atomun bazı özelliklerinde benzerlikler gösterir. Buna göre; 1. Hidrojen atomunun kuantumlu enerji seviyelerinin olma- SI II. Elektronun açısal momentumunun kuantumlu olması III. Elektronların farklı enerji seviyelerine geçişte foton ya- yınlaması yargılarından hangileri Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisi'ne göre doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
III. Ekranın alabildiği saçak sayısı
yargılarında belirtilen değişikliklerden hangileri
kesinlikle gerçekleşir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
e)tvett
D) I ve III
E)T, II ve III
12. Şekil 1 ve Şekil 2'de temel haldeki hidrojen atomu ve
K atomunun enerji düzeylerinin bazıları verilmiştir.
A Enerji (eV)
lyonlaşma
13,60
13,06
n = 5
12,75
n = 4
Şekil 1
12,10
n = 3
ZY
10,20
n = 2
Temel hal
4060
Hidrojen
2,55
lyonlaşma
2,55
Şekil 2
1,9
n=3
0,65
n = 2
Temel hal
n=1
K atomu
Uyarılan hidrojen atomu temel hale dönerken
yaptığı X, Y, Z ışımalarından hangileri K atomuyla
çarpışınca atomu uyarılabilir?
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
C) X ve Y
D) Y ve Z
2
XY Y
Enerji (eV)
n=1
E) X, Y ve Z
Palme Yayinevi
14. Süp
I.
70
11.
11
ya
A)
Fizik
Atom Fiziği
III. Ekranın alabildiği saçak sayısı yargılarında belirtilen değişikliklerden hangileri kesinlikle gerçekleşir? A) Yalnız B) Yalnız II e)tvett D) I ve III E)T, II ve III 12. Şekil 1 ve Şekil 2'de temel haldeki hidrojen atomu ve K atomunun enerji düzeylerinin bazıları verilmiştir. A Enerji (eV) lyonlaşma 13,60 13,06 n = 5 12,75 n = 4 Şekil 1 12,10 n = 3 ZY 10,20 n = 2 Temel hal 4060 Hidrojen 2,55 lyonlaşma 2,55 Şekil 2 1,9 n=3 0,65 n = 2 Temel hal n=1 K atomu Uyarılan hidrojen atomu temel hale dönerken yaptığı X, Y, Z ışımalarından hangileri K atomuyla çarpışınca atomu uyarılabilir? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) X ve Y D) Y ve Z 2 XY Y Enerji (eV) n=1 E) X, Y ve Z Palme Yayinevi 14. Süp I. 70 11. 11 ya A)
Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun elektronu
n = 1 yörüngesinden n = 2 yörüngesine uyarıldığında,
1. Açısal momentum .
Yörünge yarıçapı
hvar
Toplam enerji
21
heatine
niceliklerinden hangileri iki katına çıkar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Atom Fiziği
Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun elektronu n = 1 yörüngesinden n = 2 yörüngesine uyarıldığında, 1. Açısal momentum . Yörünge yarıçapı hvar Toplam enerji 21 heatine niceliklerinden hangileri iki katına çıkar? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
31. Kararsız atom çekirdekleri a, ß, ve y ışımaları
gibi bozunma olayları gerçekleştirerek kararlı
hale geçer.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Bütün atom çekirdekleri kararsızdır.
B) Kararlı atom çekirdekleri kendiliğinden
ışıma yapabilir.
C) Bazı atom çekirdekleri çeşitli yollarla
ışıma yapabilir.
D) Kararsız atomlarda sadece a, ß, ve y
bozunması olur.
E) Atom çekirdekleri a, ß, ve y ışımaları
yaparak kararsız hâle geçer.
Fizik
Atom Fiziği
31. Kararsız atom çekirdekleri a, ß, ve y ışımaları gibi bozunma olayları gerçekleştirerek kararlı hale geçer. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Bütün atom çekirdekleri kararsızdır. B) Kararlı atom çekirdekleri kendiliğinden ışıma yapabilir. C) Bazı atom çekirdekleri çeşitli yollarla ışıma yapabilir. D) Kararsız atomlarda sadece a, ß, ve y bozunması olur. E) Atom çekirdekleri a, ß, ve y ışımaları yaparak kararsız hâle geçer.
1
stir?
tiran aracı
nfüzyon
vet, zayıf
klara etki
30.
Kuarkların oluşturduğu parçacık ailesine hadronlar denilmekte-
dir.
Buna göre,
Bütün hadronlar üç tane kuarkin güçlü kuvvet etkisi ile bir
araya gelmesinden oluşmuştur.
II. Baryon ve mezon olmak üzere iki gruptan oluşur.
Proton, hadronların en hafif olan üyesidir.
t
yargılarından hangileri doğrudur?
-A), Ive ||
B) Ive L
D) Ive Ill
31. Leptonlar ile ilgili,
e nokta a parcacıklardır.
E) Yalnız II
C) Il ve Ill
Fizik
Atom Fiziği
1 stir? tiran aracı nfüzyon vet, zayıf klara etki 30. Kuarkların oluşturduğu parçacık ailesine hadronlar denilmekte- dir. Buna göre, Bütün hadronlar üç tane kuarkin güçlü kuvvet etkisi ile bir araya gelmesinden oluşmuştur. II. Baryon ve mezon olmak üzere iki gruptan oluşur. Proton, hadronların en hafif olan üyesidir. t yargılarından hangileri doğrudur? -A), Ive || B) Ive L D) Ive Ill 31. Leptonlar ile ilgili, e nokta a parcacıklardır. E) Yalnız II C) Il ve Ill
12. SINIF / AL-FL 2021-2022/AYT DS-6
12. İyonlaşarak elektronlarını kaybeden ve tek elektronu
kalan Li ve Be atomlarındaki elektronların her ikisinin
de aynı n. yörüngede bulunmaları hâlinde,
1. açısal momentumlarının büyüklükleri,
II. yörünge yarıçapları,
III. toplam enerjileri
niceliklerinden hangileri Bohr modeline göre birbirle-
rine eşit olur? (Z > Z₁)
Be
A) Yalnız I
B) Yalnız II mul
C) Yalnız III
e amous sont D) I ve Il n'esM E) II ve III
Fizik
Atom Fiziği
12. SINIF / AL-FL 2021-2022/AYT DS-6 12. İyonlaşarak elektronlarını kaybeden ve tek elektronu kalan Li ve Be atomlarındaki elektronların her ikisinin de aynı n. yörüngede bulunmaları hâlinde, 1. açısal momentumlarının büyüklükleri, II. yörünge yarıçapları, III. toplam enerjileri niceliklerinden hangileri Bohr modeline göre birbirle- rine eşit olur? (Z > Z₁) Be A) Yalnız I B) Yalnız II mul C) Yalnız III e amous sont D) I ve Il n'esM E) II ve III
les
D) Lepton
Foton
Gluon
E) Lepton
Gluon
Mezon
10. Standart modele göre parçacıklar madde ve alan
(etkileşim) parçacıkları olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre, lepton, kuark ve mezonlardan hangile-
ri madde parçacıklarından değildir?
A) lepton
Bimezon
Ⓒ kuark
E) kuark ve mezon
D) lepton ve kuark
8-E 9-B 10-B 11-D 12-E 13-C
7-C
13. Kuark
1. H
11. F
III.
yar
A)
Fizik
Atom Fiziği
les D) Lepton Foton Gluon E) Lepton Gluon Mezon 10. Standart modele göre parçacıklar madde ve alan (etkileşim) parçacıkları olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre, lepton, kuark ve mezonlardan hangile- ri madde parçacıklarından değildir? A) lepton Bimezon Ⓒ kuark E) kuark ve mezon D) lepton ve kuark 8-E 9-B 10-B 11-D 12-E 13-C 7-C 13. Kuark 1. H 11. F III. yar A)
"MVY
9. De Broglie dalgası ile ilgili,
u 1. Elektromanyetik dalgadır.
A II. Cismin momentumu ile ters orantılıdır.
III. Boşlukta ışık hızı ile yayılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Balnız II
D) I ve Ill
2=-b
E) I, II ve III
I ve II
Fizik
Atom Fiziği
"MVY 9. De Broglie dalgası ile ilgili, u 1. Elektromanyetik dalgadır. A II. Cismin momentumu ile ters orantılıdır. III. Boşlukta ışık hızı ile yayılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Balnız II D) I ve Ill 2=-b E) I, II ve III I ve II
10. I.
II.
III. Pion
IV. Kaon
V. Sigma
Yukarıda verilen parçacıklardan hangileri bir kuark bir de
karşıt kuarktan oluşur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, III ve V
Proton
Nötron
E) III ve IV
Fizik
Atom Fiziği
10. I. II. III. Pion IV. Kaon V. Sigma Yukarıda verilen parçacıklardan hangileri bir kuark bir de karşıt kuarktan oluşur? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, III ve V Proton Nötron E) III ve IV
9. Bir maddenin kütlesinin yarısının bozunması için geçen sü-
reye yarı ömür denir.
160 gram kütleli bir radyoaktif madde 10 dakika sonra 5
grama düşmektedir.
Buna göre, bu maddenin yarı ömrü kaç dakikadır?
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 4
E) 5
Fizik
Atom Fiziği
9. Bir maddenin kütlesinin yarısının bozunması için geçen sü- reye yarı ömür denir. 160 gram kütleli bir radyoaktif madde 10 dakika sonra 5 grama düşmektedir. Buna göre, bu maddenin yarı ömrü kaç dakikadır? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 4 E) 5