Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Fiziği Soruları

AYT/FEN BİLİMLERİ
14. Süperiletken malzemeler, süperiletkenlik durumunda iken
(kritik sıcaklık değerinin altında iken) kendi içindeki manyetik
alanı sıfırlama eğilimi içindedir.
Bu özellik sayesinde çok güçlü mıknatıslar üretiliyor ve bu
mıknatıslar önemli teknolojilerin elde edilmesinde kullanıla-
biliyor.
Buna göre;
1.
Maglev treni,
II. Neon lamba,
III. MR cihazı
teknolojilerinden hangileri süper iletkenliğin uygulama
alanlarındadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve II
E) I, II ve III
17.
CC
Fizik
Atom Fiziği
AYT/FEN BİLİMLERİ 14. Süperiletken malzemeler, süperiletkenlik durumunda iken (kritik sıcaklık değerinin altında iken) kendi içindeki manyetik alanı sıfırlama eğilimi içindedir. Bu özellik sayesinde çok güçlü mıknatıslar üretiliyor ve bu mıknatıslar önemli teknolojilerin elde edilmesinde kullanıla- biliyor. Buna göre; 1. Maglev treni, II. Neon lamba, III. MR cihazı teknolojilerinden hangileri süper iletkenliğin uygulama alanlarındadır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve II E) I, II ve III 17. CC
Yer
(yatay)
lerden biri yere temas edene kadar geçen sürede,
K cismi mgh kadar mekanik enerji kazanır.
II. Sistem mgh kadar enerji kaybeder.
III. Her bir cisim
mgh
kadar kinetik enerji kazanır.
4
yargılarından hangileri doğrudur?
√3
sin 30º = ½, cos30º =
2'
2
A) Yalnız I
Yalnız III
C) I ve II
D) I veitt
E) I, II ve III
0. Bir elektronu koparılmış helyum iyonunun (He*) bazı
uyarılma enerji düzeyleri şekildeki gibidir.
Uyarılma enerjisi
İYONLAŞMA
n = ∞
M M M
E₂
E₂
E₁
n=3
n=2
n=1
Buna göre,
1. Enerjisi E, ten küçük olan fotonlardan bazıları He*
iyonunu uyarabilir.
L
II. Enerjisi E ten küçük olan fotonlardan bazıları He*
iyonunu iyonlaştırabilir.
III. Enerjisi E, ten küçük olan elektronların tamamı He*
iyonunu uyarır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve Il
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Diğer Sayfaya Geçiniz.
0
Fizik
Atom Fiziği
Yer (yatay) lerden biri yere temas edene kadar geçen sürede, K cismi mgh kadar mekanik enerji kazanır. II. Sistem mgh kadar enerji kaybeder. III. Her bir cisim mgh kadar kinetik enerji kazanır. 4 yargılarından hangileri doğrudur? √3 sin 30º = ½, cos30º = 2' 2 A) Yalnız I Yalnız III C) I ve II D) I veitt E) I, II ve III 0. Bir elektronu koparılmış helyum iyonunun (He*) bazı uyarılma enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Uyarılma enerjisi İYONLAŞMA n = ∞ M M M E₂ E₂ E₁ n=3 n=2 n=1 Buna göre, 1. Enerjisi E, ten küçük olan fotonlardan bazıları He* iyonunu uyarabilir. L II. Enerjisi E ten küçük olan fotonlardan bazıları He* iyonunu iyonlaştırabilir. III. Enerjisi E, ten küçük olan elektronların tamamı He* iyonunu uyarır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) ve Il C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Diğer Sayfaya Geçiniz. 0
AYT
ait toplam 40 soru vardır.
etleyiniz.
3.
Protonla ilgili,
4
1. En ağır baryondur.
II. İki tane yukarı kuark bir tane aşağı kuarktan oluşmuştur.
III. Karşıtparçacığı pozitrondur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) Yalnız II
C) I veli
A) Yalnız 1
DY I ve Ill
E) II ve III
kitapçığı
Fizik
Atom Fiziği
AYT ait toplam 40 soru vardır. etleyiniz. 3. Protonla ilgili, 4 1. En ağır baryondur. II. İki tane yukarı kuark bir tane aşağı kuarktan oluşmuştur. III. Karşıtparçacığı pozitrondur. yargılarından hangileri yanlıştır? B) Yalnız II C) I veli A) Yalnız 1 DY I ve Ill E) II ve III kitapçığı
7. Hidrojen atomunun enerji
düzeyleri şekildeki gibi
13,6
verilmiştir.
13,06
Hidrojen atomu 13,06
12,75
eV enerjili fotonlarla 12,10
bombardıman edilirse
10,20
Lyman ve Balmer
serisinden toplam kaç
0
ışıma görülür?
A) 4
B) 5
C) 6
Enerji (eV)
İyonlaşma
D) 7
n=5
n = 4
n=3
- n = 2
-n=1
E) 8
5₁4=10
Fizik
Atom Fiziği
7. Hidrojen atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibi 13,6 verilmiştir. 13,06 Hidrojen atomu 13,06 12,75 eV enerjili fotonlarla 12,10 bombardıman edilirse 10,20 Lyman ve Balmer serisinden toplam kaç 0 ışıma görülür? A) 4 B) 5 C) 6 Enerji (eV) İyonlaşma D) 7 n=5 n = 4 n=3 - n = 2 -n=1 E) 8 5₁4=10
7.
Bir hidrojen atomunun elektriksel potansiyel enerjisi
azaldığında,
1. elektronun açısal momentumu artar
II. elektronun kinetik enerjisi artar
III. elektronun çekirdek etrafında dönme periyodu azalır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
(13
TEST-2
E) I, II ve III
10.
Fizik
Atom Fiziği
7. Bir hidrojen atomunun elektriksel potansiyel enerjisi azaldığında, 1. elektronun açısal momentumu artar II. elektronun kinetik enerjisi artar III. elektronun çekirdek etrafında dönme periyodu azalır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III (13 TEST-2 E) I, II ve III 10.
7-
not014 (3
6. I. Mezonlar
II. Leptonlar
III.-Baryonlar
Yukarıda verilenlerden hangileri yapısına göre
sınıflandırıldığında madde parçacıklarıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
PEKİŞTİRME
USIM TAKZI
5
Fizik
Atom Fiziği
7- not014 (3 6. I. Mezonlar II. Leptonlar III.-Baryonlar Yukarıda verilenlerden hangileri yapısına göre sınıflandırıldığında madde parçacıklarıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III PEKİŞTİRME USIM TAKZI 5
ilde-
otan
in bü-
a getiri-
Prf Yayınları
8. Hidrojen atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibidir.
Enerji (eV)
abhi 13,6
13,06
12,75
12,1
10,2
Temel hâl
4. seviye
Atom 3. uyarılma seviyesine uyarıldığına göre;
13,06 eV enerjili (foton
12,80 eV enerjili elektron
13,00 eV enerjili foton
enerjili foton ya da elektronlardan hangileri ato-
mu uyarmış olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
onks
P = + (92)
iyonlaşma
+
D) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
ilde- otan in bü- a getiri- Prf Yayınları 8. Hidrojen atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Enerji (eV) abhi 13,6 13,06 12,75 12,1 10,2 Temel hâl 4. seviye Atom 3. uyarılma seviyesine uyarıldığına göre; 13,06 eV enerjili (foton 12,80 eV enerjili elektron 13,00 eV enerjili foton enerjili foton ya da elektronlardan hangileri ato- mu uyarmış olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III onks P = + (92) iyonlaşma + D) I ve II E) I, II ve III
7.
enerji (ev)
10,40
iyonlaşma enerjisi
8,84
n = 5
7,80
n = 4
6,67
n = 3
4,86
n = 2nüny,notol u
timore sisel netrid notol
n = 1 (taban durumu)
0
velo
Civa atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Civa atom-
ları 8,40 eV enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor.
Buna göre, civa atomları temel hale dönerken salinan fo-
tonların enerjisi aşağıdakilerden hangisi olamaz
A) 1,13 eV
B) 1,81 eV
C) 2,94 eV
8.40
D) 3,14 eV
7
8,40
4186
3,54
E) 4,86 eV
8,40
6167
mini
3
IN YAYINLARI
Fizik
Atom Fiziği
7. enerji (ev) 10,40 iyonlaşma enerjisi 8,84 n = 5 7,80 n = 4 6,67 n = 3 4,86 n = 2nüny,notol u timore sisel netrid notol n = 1 (taban durumu) 0 velo Civa atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Civa atom- ları 8,40 eV enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Buna göre, civa atomları temel hale dönerken salinan fo- tonların enerjisi aşağıdakilerden hangisi olamaz A) 1,13 eV B) 1,81 eV C) 2,94 eV 8.40 D) 3,14 eV 7 8,40 4186 3,54 E) 4,86 eV 8,40 6167 mini 3 IN YAYINLARI
13. Atom çekirdeğindeki hadronların bozunması sırasında
diğer parçacıklar oluşabilir.
n→p+e+ve
Bozunma denklemi yukarıdaki gibi olan bir çekir-
dek tepkimesi için;
I. Baryon sayısı korunmuştur,
II. Lepton ailesinden bir parçacık ve bir karşıt parçacık
oluşmuştur,
III. Atom numarası değişmemiştir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve'll
D) II ve IN
C) I ve III
E) I, II ve III
all
B
Fizik
Atom Fiziği
13. Atom çekirdeğindeki hadronların bozunması sırasında diğer parçacıklar oluşabilir. n→p+e+ve Bozunma denklemi yukarıdaki gibi olan bir çekir- dek tepkimesi için; I. Baryon sayısı korunmuştur, II. Lepton ailesinden bir parçacık ve bir karşıt parçacık oluşmuştur, III. Atom numarası değişmemiştir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve'll D) II ve IN C) I ve III E) I, II ve III all B
96
X
48
2
49
49
10.100x radyoaktif bir element olup bu elementin ato-
mu birer kez α, ߯ ve yişımaları yapıyor.
50
Buna göre, X elementinin atom çekirdeğindeki u
kuark sayısındaki azalma kaç olur?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9
X
E
Fizik
Atom Fiziği
96 X 48 2 49 49 10.100x radyoaktif bir element olup bu elementin ato- mu birer kez α, ߯ ve yişımaları yapıyor. 50 Buna göre, X elementinin atom çekirdeğindeki u kuark sayısındaki azalma kaç olur? A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 X E
B
M
7.
Karşıt nötron
Karşıt proton
Pozitron
Yukarıda verilen parçacıklar ile ilgili,
1. Hepsi karşıt parçacıktır.
II. Hepsinin elektriksel yükü negatiftir.
III. Kütleleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
RI
Fizik
Atom Fiziği
B M 7. Karşıt nötron Karşıt proton Pozitron Yukarıda verilen parçacıklar ile ilgili, 1. Hepsi karşıt parçacıktır. II. Hepsinin elektriksel yükü negatiftir. III. Kütleleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III RI
M
26. Bohr atom modeline göre; elektronların yörünge yarı-
çapları, çizgisel hızları, enerjileri ve periyotları kuan-
tumludur.
n = 3 seviyesinde dolanan bir elektronun hızı v ol-
duğuna göre, n = 2)seviyesinde dolanan elektro-
nun hızı kaç v olur?
4
3
D) 4
E) 1
C)
B) 3/2/2
2
3
A)
3
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Atom Fiziği
M 26. Bohr atom modeline göre; elektronların yörünge yarı- çapları, çizgisel hızları, enerjileri ve periyotları kuan- tumludur. n = 3 seviyesinde dolanan bir elektronun hızı v ol- duğuna göre, n = 2)seviyesinde dolanan elektro- nun hızı kaç v olur? 4 3 D) 4 E) 1 C) B) 3/2/2 2 3 A) 3 Diğer sayfaya geçiniz.
Proton ile nötron arasındaki etkileşimin gösterildiği Feynman
diyagramı şekildeki gibidir.
p
zaman
?
A
Buna göre dlyagramda "?" yerine hangi etkileşim par-
çacığı yazılmalıdır?
A) Elektron
B) Mezon
C) Baryon
D) Foton
E) Sigma
Fizik
Atom Fiziği
Proton ile nötron arasındaki etkileşimin gösterildiği Feynman diyagramı şekildeki gibidir. p zaman ? A Buna göre dlyagramda "?" yerine hangi etkileşim par- çacığı yazılmalıdır? A) Elektron B) Mezon C) Baryon D) Foton E) Sigma
Soru 4:
E (EV)
İyonlaşma
10,4
8,84
n=4
6,67
n = 3
4,86
n=2
0
n=1
(Temel hål)
Civa atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki gibidir.
Buna göre taban durumunda bulunan civa atomlarını 3,85
eV enerjili X, 4,86 eV enerjili Y, 6,67 eV enerjili Z
fotonlarından hangileri uyarabilir?
A) Yalnız X
B) X ve Y
C) X ve Z
D) Y ve Z
E) X, Y ve Z
Fizik
Atom Fiziği
Soru 4: E (EV) İyonlaşma 10,4 8,84 n=4 6,67 n = 3 4,86 n=2 0 n=1 (Temel hål) Civa atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki gibidir. Buna göre taban durumunda bulunan civa atomlarını 3,85 eV enerjili X, 4,86 eV enerjili Y, 6,67 eV enerjili Z fotonlarından hangileri uyarabilir? A) Yalnız X B) X ve Y C) X ve Z D) Y ve Z E) X, Y ve Z
10.
SnX : Kalay (II)
Y₂0: ---- (1) oksit
SnX ve Y₂O iyonik bağlı bileşiklerinin sistematik
adlarının bir kısmı yukarıda verilmiştir.
Buna göre Y katyonu ve X anyonu arasında olu-
şacak olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Na₂CO3
B) Zn(OH)2
C) FeSO4
D) Cu₂S
E) Ca(NO3)2
Fizik
Atom Fiziği
10. SnX : Kalay (II) Y₂0: ---- (1) oksit SnX ve Y₂O iyonik bağlı bileşiklerinin sistematik adlarının bir kısmı yukarıda verilmiştir. Buna göre Y katyonu ve X anyonu arasında olu- şacak olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Na₂CO3 B) Zn(OH)2 C) FeSO4 D) Cu₂S E) Ca(NO3)2
2.
Buna göre, temel hale dönerken 12,75 ev lik
foton salan elektron hangi işımayı yapmıştır?
Bohr atom modeline göre, birinci yörüngede
dolanan elektronun yarıçapı a,, ikinci yörünge-
de dolanan elekronun yarıçapı an ise
a₁
oranı
a₂
kaçtır?
Fizik
Atom Fiziği
2. Buna göre, temel hale dönerken 12,75 ev lik foton salan elektron hangi işımayı yapmıştır? Bohr atom modeline göre, birinci yörüngede dolanan elektronun yarıçapı a,, ikinci yörünge- de dolanan elekronun yarıçapı an ise a₁ oranı a₂ kaçtır?