Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Atom Fiziği Soruları

11. Kuarklar ile ilgili olarak;
Yükleri elektronun yükünün kesirli değerlerine
sahiptir.
II. Güçlü (yeğin) kuvvetler ile etkileşirler.
III. Kütleleri sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
15. A
16
Fizik
Atom Fiziği
11. Kuarklar ile ilgili olarak; Yükleri elektronun yükünün kesirli değerlerine sahiptir. II. Güçlü (yeğin) kuvvetler ile etkileşirler. III. Kütleleri sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III 15. A 16
7. Uyarılan bir atomun elektronunun dolanma
periyodu artıyor ise elektronun;
1. Çizgisel momentum
II. İyonlaşma enerjisi 1
III. De Broglie dalga boyu
niceliklerinden hangileri azalır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
BH
D) L
E) B
To Sel
Fizik
Atom Fiziği
7. Uyarılan bir atomun elektronunun dolanma periyodu artıyor ise elektronun; 1. Çizgisel momentum II. İyonlaşma enerjisi 1 III. De Broglie dalga boyu niceliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III BH D) L E) B To Sel
TEST
1. Elektron - Proton
II. Nötron - Elektron
III. Proton - Nötron
IV. Elektron - Pozitron
V. Proton - Müon
kararlı parçacıklardan oluşmaktadır?
Yukarıda verilen atom altı parçacık çiftlerinden hangisi
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
4
Büyük Pa
4. Doğada
parçacu
1. El
d
yar
Fizik
Atom Fiziği
TEST 1. Elektron - Proton II. Nötron - Elektron III. Proton - Nötron IV. Elektron - Pozitron V. Proton - Müon kararlı parçacıklardan oluşmaktadır? Yukarıda verilen atom altı parçacık çiftlerinden hangisi A) I B) II C) III D) IV E) V 4 Büyük Pa 4. Doğada parçacu 1. El d yar
16.
14 "Yapısında bulunan güçlü mıknatısların oluşturduğu manye-
tik alan sayesinde incelenecek bölgedeki hücrelerde bulunan
atom çekirdekleri titreşir. Üzerine radyo dalgaları uygulanan
atomlar bellirli bir frekansta bu radyo dalgalarını geri yansıtır.
Yansıyan bu dalgalar bilgisayar yardımıyla görüntüye dönüştü-
rülür."
Yukarıda yapısı ve çalışma prensibi açıklanan görüntüle-
me cihazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manyetik Rezonans
B) Pozitron Emisyon Tomografisi
C) Bilgisayarlı Tomografi
D) Ultrason
E) Röntgen
Fizik
Atom Fiziği
16. 14 "Yapısında bulunan güçlü mıknatısların oluşturduğu manye- tik alan sayesinde incelenecek bölgedeki hücrelerde bulunan atom çekirdekleri titreşir. Üzerine radyo dalgaları uygulanan atomlar bellirli bir frekansta bu radyo dalgalarını geri yansıtır. Yansıyan bu dalgalar bilgisayar yardımıyla görüntüye dönüştü- rülür." Yukarıda yapısı ve çalışma prensibi açıklanan görüntüle- me cihazı aşağıdakilerden hangisidir? A) Manyetik Rezonans B) Pozitron Emisyon Tomografisi C) Bilgisayarlı Tomografi D) Ultrason E) Röntgen
7.
Röntgen
Ultrason
1. Röntgen cihazı
II. Bilgisayarlı tomografi
III. Ultrason cihazı
Yukarıdaki cihazların hangisinde X-ışınları kullanı-
lir?
A) Yalnız I
B) I ve II
I ve III
E) I, II ve Ill
1803/21-04
D) II ve III
Tomografi
32
Fizik
Atom Fiziği
7. Röntgen Ultrason 1. Röntgen cihazı II. Bilgisayarlı tomografi III. Ultrason cihazı Yukarıdaki cihazların hangisinde X-ışınları kullanı- lir? A) Yalnız I B) I ve II I ve III E) I, II ve Ill 1803/21-04 D) II ve III Tomografi 32
5.
olmal
hv=
- = (mc² + mc²
²²) yazu
A
Anti Madde: Evren tamami
mal maddeden yapılmıştır.
maddenin bir anti madde
Eğer olsaydı madde ile
denin etkileşiminde birb
etme olayları oluşurdu. 1
açığa çok büyük enerji
Ancak, büyük patlam
sonrasındaki süreçler
tarda madde ve ant
Evren soğudukça n
madde karşıt madde
Yine de evrenin çe
rinde anti madde.
laksilerin bulunma
Enerjisi yüksek y fotonu, atom çekirdeği ile
etkileşerek parçacık çifti oluşturuyor.
Bu etkileşme sonucunda,
1. proton - karşıt proton
II. nötron - pozitron
PANCORANTY
III.elektron - pozitron
çiftlerinden hangileri ortaya çıkabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ya da Il ya da III
D) I ya da III
hc
Fizik
Atom Fiziği
5. olmal hv= - = (mc² + mc² ²²) yazu A Anti Madde: Evren tamami mal maddeden yapılmıştır. maddenin bir anti madde Eğer olsaydı madde ile denin etkileşiminde birb etme olayları oluşurdu. 1 açığa çok büyük enerji Ancak, büyük patlam sonrasındaki süreçler tarda madde ve ant Evren soğudukça n madde karşıt madde Yine de evrenin çe rinde anti madde. laksilerin bulunma Enerjisi yüksek y fotonu, atom çekirdeği ile etkileşerek parçacık çifti oluşturuyor. Bu etkileşme sonucunda, 1. proton - karşıt proton II. nötron - pozitron PANCORANTY III.elektron - pozitron çiftlerinden hangileri ortaya çıkabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ya da Il ya da III D) I ya da III hc
1. Atomun uyarılması
II. Fotoelektrik olay
S 36
III. Compton saçılması
Yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştiren foton
tamamen soğurulur?
A) Yalnız I
88)15
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
1. Atomun uyarılması II. Fotoelektrik olay S 36 III. Compton saçılması Yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştiren foton tamamen soğurulur? A) Yalnız I 88)15 B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
13. Fotoelektrik olay yeteri kadar enerjisi olan bir fotonun metal
bir yüzeyden elektron koparmasıdır. Civa atomunun bazı
enerji seviyeleri şekildeki gibidir.
A Enerji (eV)
iyonlaşma
10,40
8,84
6,67
4,86
0
Buna göre, enerjisi 41,6 eV olan foton en çok kaç tane
civa atomunu iyonlaştırabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Atom Fiziği
13. Fotoelektrik olay yeteri kadar enerjisi olan bir fotonun metal bir yüzeyden elektron koparmasıdır. Civa atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. A Enerji (eV) iyonlaşma 10,40 8,84 6,67 4,86 0 Buna göre, enerjisi 41,6 eV olan foton en çok kaç tane civa atomunu iyonlaştırabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
A
AYT
X atomuna ait bazı enerji seviyeleri aşağıda verilmiştir.
7.
Enerji
0
Temel hål
Temel hâldeki X atomu 1,5 E enerjili elektronlarla uyarıl-
dığında dalga boylu ışıma yapıyor. Elektronlar ise atom-
dan Ek kinetik enerjisi ile ayrılıyor.
Temel hâldeki X atomu 2E enerjili elektronlarla bom-
bardıman edilseydi,
1. Işıma enerjisi
11. Ek
III. A
niceliklerinden hangileri değişebilirdi?
B) I ve II
A) Yalnız II
E) I, II ve III
D) Il ve Ill
3E
m
9.
Fer
Bağlanma enerj
i fotosel ile ols
C) I ve III
AVANTAJ YAYINLARI
Buna g
1. Kas
11. K
a
X
Fizik
Atom Fiziği
A AYT X atomuna ait bazı enerji seviyeleri aşağıda verilmiştir. 7. Enerji 0 Temel hål Temel hâldeki X atomu 1,5 E enerjili elektronlarla uyarıl- dığında dalga boylu ışıma yapıyor. Elektronlar ise atom- dan Ek kinetik enerjisi ile ayrılıyor. Temel hâldeki X atomu 2E enerjili elektronlarla bom- bardıman edilseydi, 1. Işıma enerjisi 11. Ek III. A niceliklerinden hangileri değişebilirdi? B) I ve II A) Yalnız II E) I, II ve III D) Il ve Ill 3E m 9. Fer Bağlanma enerj i fotosel ile ols C) I ve III AVANTAJ YAYINLARI Buna g 1. Kas 11. K a X
12. Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen
atomundaki elektron, bir alt yörüngeye geçtiğinde;
I. açısal momentum,
II. çizgisel hız,
III. toplam enerji
niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır?
A) Yalnız I
B) Ilve III
D) I ve III
E) Yalnız III
C) I ve II
Fizik
Atom Fiziği
12. Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen atomundaki elektron, bir alt yörüngeye geçtiğinde; I. açısal momentum, II. çizgisel hız, III. toplam enerji niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız I B) Ilve III D) I ve III E) Yalnız III C) I ve II
K L M N P R
A Enerji (eV)
K
+
Şekil - I
V = 6 volt
Şekil - II
Şekil-II deki paralel levhalar arasında, şekil-1 de enerji
düzeyleri verilen civa buharı vardır.
6 voltluk üretece bağlı paralel levhaların K yüzeyinden
serbest bırakılan bir elektron ilk kez nereye gelidğinde
civa atomunu uyarabilir?
(Aralıklar eşit.)
A) M noktasına
B) M-N arasına
D) P noktasına
C) N-P arasına
E) P-R arasına
ARAAGAC
9.
Y
I
N
C
1
L
7,80
6,67
4,86
Fizik
Atom Fiziği
K L M N P R A Enerji (eV) K + Şekil - I V = 6 volt Şekil - II Şekil-II deki paralel levhalar arasında, şekil-1 de enerji düzeyleri verilen civa buharı vardır. 6 voltluk üretece bağlı paralel levhaların K yüzeyinden serbest bırakılan bir elektron ilk kez nereye gelidğinde civa atomunu uyarabilir? (Aralıklar eşit.) A) M noktasına B) M-N arasına D) P noktasına C) N-P arasına E) P-R arasına ARAAGAC 9. Y I N C 1 L 7,80 6,67 4,86
7. Bir ışık kaynağından yayılan bir fotonun dalga boyu
1,1-10-7 m dir.
Buna göre, bu fotonun enerjisi kaç joule dür?
(h=6,6-10-34 J·s, c = 3 ⋅ 10 m/s)
A) 12-10-19
B) 18-10-19
C) 24-10-19
D) 36-10-19
E) 48 -10-19
- Renkleri birbirinden farklı olan iki foton boşlukta ya-
yılıyor.
Fizik
Atom Fiziği
7. Bir ışık kaynağından yayılan bir fotonun dalga boyu 1,1-10-7 m dir. Buna göre, bu fotonun enerjisi kaç joule dür? (h=6,6-10-34 J·s, c = 3 ⋅ 10 m/s) A) 12-10-19 B) 18-10-19 C) 24-10-19 D) 36-10-19 E) 48 -10-19 - Renkleri birbirinden farklı olan iki foton boşlukta ya- yılıyor.
2. BÖLÜM - ATOM FİZİĞİ
9.
Hidrojen atomunun spektrumunda Balmer serisinin seri
başı çizgisinin dalga boyu x'dır.
Buna göre, Lyman serisinin seri başı çizgisinin dalga
boyu nedir?
51
52
A)
B)
see bihi 32
C)-
27
18
D) A
smest
18,8
Robratom modeline göre, bir hidrojen atomu, n = 3 olan
vilid
E) A 36
Fizik
Atom Fiziği
2. BÖLÜM - ATOM FİZİĞİ 9. Hidrojen atomunun spektrumunda Balmer serisinin seri başı çizgisinin dalga boyu x'dır. Buna göre, Lyman serisinin seri başı çizgisinin dalga boyu nedir? 51 52 A) B) see bihi 32 C)- 27 18 D) A smest 18,8 Robratom modeline göre, bir hidrojen atomu, n = 3 olan vilid E) A 36
9.
3,87
2,30
1,38
lyonlaşma
-Temel hal
0
Şekilde sezyum atomunun enerji düzeyleri verilmiştir.
Kinetik enerjisi 2 eV olan bir elektron temel haldeki sez-
yum atomunu uyarıyor.
Buna göre;
1. Elektron atom tarafından soğurulmuştur.
11 Elektron atomdan 0,62 eV luk kinetik enerjiyle ayrıl-
mıştır.
III. Atom uyarıldıktan sonra 1,38 eV enerjili işıma yap-
mıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Cuve Il
ll
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve
ve
E) II ve III
Fizik
Atom Fiziği
9. 3,87 2,30 1,38 lyonlaşma -Temel hal 0 Şekilde sezyum atomunun enerji düzeyleri verilmiştir. Kinetik enerjisi 2 eV olan bir elektron temel haldeki sez- yum atomunu uyarıyor. Buna göre; 1. Elektron atom tarafından soğurulmuştur. 11 Elektron atomdan 0,62 eV luk kinetik enerjiyle ayrıl- mıştır. III. Atom uyarıldıktan sonra 1,38 eV enerjili işıma yap- mıştır. yargılarından hangileri doğrudur? Cuve Il ll A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve ve E) II ve III
Canlılar uzun süre X ışınlarına maruz kaldığında olumsuz
etkilenebilirken görünür ışığa aynı süre maruz kaldıklarında
olumsuz etkilenmeyebilir.
Bu durumda X ışınlarının canlılar üzerinde olumsuz etki-
lere yol açabilmesi;
I hiz,
II. dalga boyu,
III. frekans
fiziksel niceliklerinden hangilerinin görünür ışığa göre
kesinlikle daha büyük olmasından kaynaklanır?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnızl
E) II ve III
D) I ve II
Fizik
Atom Fiziği
Canlılar uzun süre X ışınlarına maruz kaldığında olumsuz etkilenebilirken görünür ışığa aynı süre maruz kaldıklarında olumsuz etkilenmeyebilir. Bu durumda X ışınlarının canlılar üzerinde olumsuz etki- lere yol açabilmesi; I hiz, II. dalga boyu, III. frekans fiziksel niceliklerinden hangilerinin görünür ışığa göre kesinlikle daha büyük olmasından kaynaklanır? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnızl E) II ve III D) I ve II
2. Civa atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir.
Enerji (eV)
iyonlaşma
10,40
_n = 5
8,84
n = 4
6,67
- n = 3
4,86
-n = 2
n = 1
0
Temel Hal
Buna göre, temel halde bulunan civa atomları,
aşağıda verilenden hangisi ile bombardıman edilirse,
2,17 eV enerjili foton yayabilir?
A) 9 eV enerjili fotonlarla
B) 8,90 eV enerjili elektronlarla
C) 7,50 eV enerjili elektronlarla
D) 6,67 eV enerjili fotonlarla
E) 1,13 eV enerjili elektronlarla
1.A 2.B
Fizik
Atom Fiziği
2. Civa atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Enerji (eV) iyonlaşma 10,40 _n = 5 8,84 n = 4 6,67 - n = 3 4,86 -n = 2 n = 1 0 Temel Hal Buna göre, temel halde bulunan civa atomları, aşağıda verilenden hangisi ile bombardıman edilirse, 2,17 eV enerjili foton yayabilir? A) 9 eV enerjili fotonlarla B) 8,90 eV enerjili elektronlarla C) 7,50 eV enerjili elektronlarla D) 6,67 eV enerjili fotonlarla E) 1,13 eV enerjili elektronlarla 1.A 2.B