Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Atom Fiziği Soruları

6.
Enerji (eV)
lyonlaşma
10,4
8,84
n = 4
6,67
n=3
4,86
n=2
0
n = 1
Temel hal
Şekilde civa atomunun enerji seviyeleri verilmiştir. Uyarılmış
bir civa atomu 6,67 eV enerjili ışıma yapmıştır.
Buna göre, civa atomu aşağıdakilerden hangisiyle uya-
rılmış olabilir?
A) 6,8 eV enerjili foton
C) 5 eV enerjili foton
B) 4,86 eV enerjili elektron
D) 6,6 eV enerjili elektron
E) 11 eV enerjili elektron
Fizik
Atom Fiziği
6. Enerji (eV) lyonlaşma 10,4 8,84 n = 4 6,67 n=3 4,86 n=2 0 n = 1 Temel hal Şekilde civa atomunun enerji seviyeleri verilmiştir. Uyarılmış bir civa atomu 6,67 eV enerjili ışıma yapmıştır. Buna göre, civa atomu aşağıdakilerden hangisiyle uya- rılmış olabilir? A) 6,8 eV enerjili foton C) 5 eV enerjili foton B) 4,86 eV enerjili elektron D) 6,6 eV enerjili elektron E) 11 eV enerjili elektron
a-
III
AYT
1. Açısal momentum
Soru 565
Çizgisel momentum
III. Potansiyel enerji
Bohr atom modeline göre bir üst yörüngeye uyarılan elektro-
nun yukarıdaki niceliklerden hangileri azalır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
E) II ve III
D) I yell
FİZİK
Fizik
Atom Fiziği
a- III AYT 1. Açısal momentum Soru 565 Çizgisel momentum III. Potansiyel enerji Bohr atom modeline göre bir üst yörüngeye uyarılan elektro- nun yukarıdaki niceliklerden hangileri azalır? A) Yalnız I C) Yalnız III B) Yalnız II E) II ve III D) I yell FİZİK
AYT/Fen Bilimleri
14. Bohr atom modeline göre, Hidrojen atomunun elekt-
ronu n = 2 enerji düzeyinde dolanırken, elektrona
çekirdek tarafından etki eden elektriksel kuvvetin
büyüklüğü F dir.
Buna göre, elektron n = 4 enerji seviyesinde do-
lanırken, elektrona çekirdek tarafından etki eden
elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F dir?
1
1
A)
B)
1/²3/2
C)
D) —
E)
16
4
5
unol F
10
001 M HNO3 sulu çözeltisinin pH değeri
tır?
DI
14
17. H
k z
<3
1,4 =-
200
18.
rop
280
56
20
2
3
3
M
20
a
Fizik
Atom Fiziği
AYT/Fen Bilimleri 14. Bohr atom modeline göre, Hidrojen atomunun elekt- ronu n = 2 enerji düzeyinde dolanırken, elektrona çekirdek tarafından etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü F dir. Buna göre, elektron n = 4 enerji seviyesinde do- lanırken, elektrona çekirdek tarafından etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F dir? 1 1 A) B) 1/²3/2 C) D) — E) 16 4 5 unol F 10 001 M HNO3 sulu çözeltisinin pH değeri tır? DI 14 17. H k z <3 1,4 =- 200 18. rop 280 56 20 2 3 3 M 20 a
14.
Z: Atom numarası
n: Enerji seviyesi
R: Rydberg sabiti
a: Bohr yarıçapı
olmak üzere bir atomun n. enerji seviyesinde bulunan bir
elektronun toplam enerjisi,
Z²1
E=-R.-
2
n
yörünge yarıçapı,
2
M.V.
r=a0
Z
bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre uyarılmış bir atomun elektronunun açısal
momentumu azaldığında elektronun E ve r
niceliklerinin büyüklüğü ilk durumuna göre nasıl
değişir?
E
r
A)
Artar
Azalır
BY
Artar
Azalır
C)
Artar
Artar
D)
Azalır
Azalır
E)
Değişmez
Değişmez
n
Fizik
Atom Fiziği
14. Z: Atom numarası n: Enerji seviyesi R: Rydberg sabiti a: Bohr yarıçapı olmak üzere bir atomun n. enerji seviyesinde bulunan bir elektronun toplam enerjisi, Z²1 E=-R.- 2 n yörünge yarıçapı, 2 M.V. r=a0 Z bağıntısı ile hesaplanır. Buna göre uyarılmış bir atomun elektronunun açısal momentumu azaldığında elektronun E ve r niceliklerinin büyüklüğü ilk durumuna göre nasıl değişir? E r A) Artar Azalır BY Artar Azalır C) Artar Artar D) Azalır Azalır E) Değişmez Değişmez n
9-
CO
Büyük patlama (Big Bang) teorisine göre;
1. Evren sonsuz yoğunluktaki tekillikten ortaya çıkmıştır.
II. Madde ve zaman büyük patlama ile ortaya çıkmıştır.
III. Gök adalar, aralarındaki uzaklıkla doğru orantılı bir hız-
la birbirinden uzaklaşmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
9- CO Büyük patlama (Big Bang) teorisine göre; 1. Evren sonsuz yoğunluktaki tekillikten ortaya çıkmıştır. II. Madde ve zaman büyük patlama ile ortaya çıkmıştır. III. Gök adalar, aralarındaki uzaklıkla doğru orantılı bir hız- la birbirinden uzaklaşmaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
93
ki
=an
Ker
art-
ar-
II. Kinetik enerjisi azalır
III. Açısal momentumu değişmez
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) I ve ll
D) II ve III
E) I, II ve III
18. Bohr atom modeline göre n,, yörüngede dolanan
elektronun çizgisel momentumu P, n. yörüngede
P
bulunan elektronun momentumu
tür.
3
Buna göre, n, ven, aşağıdakilerden hangisi ola
bilir?
n₂
A)
5.
B)
C)
D)
E)
5
n,
2.
2.
1.
3.
3.
4.
5.
C) I ve Ill
TAE
Fizik
Atom Fiziği
93 ki =an Ker art- ar- II. Kinetik enerjisi azalır III. Açısal momentumu değişmez yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) I ve ll D) II ve III E) I, II ve III 18. Bohr atom modeline göre n,, yörüngede dolanan elektronun çizgisel momentumu P, n. yörüngede P bulunan elektronun momentumu tür. 3 Buna göre, n, ven, aşağıdakilerden hangisi ola bilir? n₂ A) 5. B) C) D) E) 5 n, 2. 2. 1. 3. 3. 4. 5. C) I ve Ill TAE
7. Hidrojen atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibi verilmiştir.
Enerji (eV)
İyonlaşma
13,6
13,06
n = 5
12,75
n = 4
✓
12,10
n = 3
V
10,20
n = 2
0
n=1
Hidrojen atomu 13,06 eV enerjili fotonlarla bombardı-
man edilirse Lyman ve Balmer serisinden toplam kaç
işıma görülür?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Fizik
Atom Fiziği
7. Hidrojen atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibi verilmiştir. Enerji (eV) İyonlaşma 13,6 13,06 n = 5 12,75 n = 4 ✓ 12,10 n = 3 V 10,20 n = 2 0 n=1 Hidrojen atomu 13,06 eV enerjili fotonlarla bombardı- man edilirse Lyman ve Balmer serisinden toplam kaç işıma görülür? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
es
ir
1,80
E) 2,82
Civa atomunun bazı enerji düzeyleri şekilde
verilmiştir. Cıva buharına, aşağıda enerjileri
verilen elektron ve foton demeti gönderiliyor.
Enerji
SOE
lyonlaşma
10,4 eV
Jele
8,84 eV
7,80 eV
6,67 eV
ad norixe ago
4,86 eV
S
Y Taban durumu
0
ve border verlagyim
1. 5 eV enerjili fotonlar
II. 5 eV enerjili elektronlar
III. 7,80 eV enerjili fotonlar
IV. 11 eV enerjili fotonlar
2X
Buna göre, bu elektron ve foton demet-
lerinden hangileri civa atomundan elekt-
romanyetik dalga yayılmasına neden
olabilir?
A) II, III ve IV
live
give yo
I ve III
DHI ve IV
MOTA
Palme Yayınevi
Fizik
Atom Fiziği
es ir 1,80 E) 2,82 Civa atomunun bazı enerji düzeyleri şekilde verilmiştir. Cıva buharına, aşağıda enerjileri verilen elektron ve foton demeti gönderiliyor. Enerji SOE lyonlaşma 10,4 eV Jele 8,84 eV 7,80 eV 6,67 eV ad norixe ago 4,86 eV S Y Taban durumu 0 ve border verlagyim 1. 5 eV enerjili fotonlar II. 5 eV enerjili elektronlar III. 7,80 eV enerjili fotonlar IV. 11 eV enerjili fotonlar 2X Buna göre, bu elektron ve foton demet- lerinden hangileri civa atomundan elekt- romanyetik dalga yayılmasına neden olabilir? A) II, III ve IV live give yo I ve III DHI ve IV MOTA Palme Yayınevi
B
13. Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun ilk
yörüngesindeki elektronun yörünge yarıçapı r₁,
helyum atomunun ilk yörüngesindeki elektronun
yörünge yarıçapı r₂ olduğuna göre, oranı nedir?
(ZH = 1, ZHe = 2)
A) A
E) 3
D) 2
B) 1/1/2
C) 1
Fizik
Atom Fiziği
B 13. Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun ilk yörüngesindeki elektronun yörünge yarıçapı r₁, helyum atomunun ilk yörüngesindeki elektronun yörünge yarıçapı r₂ olduğuna göre, oranı nedir? (ZH = 1, ZHe = 2) A) A E) 3 D) 2 B) 1/1/2 C) 1
Bir atomun uyarılma seviyelerine ait tablo şekildeki gibidir.
9.
Uyarılma seviyeleri
Enerji (eV)
1. uyarılma seviyesi
2,8
2. uyarılma seviyesi
3,5
3. uyarılma seviyesi
4,1
İyonlaşma seviyesi
4,4
004
Bohr atom modeline göre, temel hâldeki atomla ilgili
olarak,
1.2, 8 eV enerjili fotonlar atomu uyarabilir.
II. Atom 2 uvarima seviyesine uyarıldığında temel hâle
dönerken 3 farklı ışıma yapabilir.
III. Temel hâlden 3. uyarılma seviyesine çıkan bir elek-
tronun bağlanma enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
even
A) Yalnız
B) Yalnız
Civell
D) II ve I
E) I, II e I
11.
A
Fizik
Atom Fiziği
Bir atomun uyarılma seviyelerine ait tablo şekildeki gibidir. 9. Uyarılma seviyeleri Enerji (eV) 1. uyarılma seviyesi 2,8 2. uyarılma seviyesi 3,5 3. uyarılma seviyesi 4,1 İyonlaşma seviyesi 4,4 004 Bohr atom modeline göre, temel hâldeki atomla ilgili olarak, 1.2, 8 eV enerjili fotonlar atomu uyarabilir. II. Atom 2 uvarima seviyesine uyarıldığında temel hâle dönerken 3 farklı ışıma yapabilir. III. Temel hâlden 3. uyarılma seviyesine çıkan bir elek- tronun bağlanma enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur? even A) Yalnız B) Yalnız Civell D) II ve I E) I, II e I 11. A
1. Bohr atom modeline göre,
1. Elektronlar ile çekirdek arasında bir elektrostatik
kuvvet vardır.
II. Elektronlar çekirdek çevresinde dolarurken ener
kaybeder ve çekirdeğe düşer.
III. Elektronlar çekirdek çevresinde açısal momentu-
mun belli değerlerinde dolanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
QI ve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
1. Bohr atom modeline göre, 1. Elektronlar ile çekirdek arasında bir elektrostatik kuvvet vardır. II. Elektronlar çekirdek çevresinde dolarurken ener kaybeder ve çekirdeğe düşer. III. Elektronlar çekirdek çevresinde açısal momentu- mun belli değerlerinde dolanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III QI ve III E) I, II ve III
Spinine göre
Parçacıklar
Yapısına göre
X
Fermiyon
Hadron
Y
Parçacıkların sınıflandırmasının yapıldığı bu şemada
X ve Y kutucuklarına yazılacak parçacıklar aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?
X
Y
A)
Bozon
Lepton
B)
Lepton
Bozon
C)
Baryon
Lepton
D)
Lepton
-Mezon
- E)
Mezon
Bozon✓
Fizik
Atom Fiziği
Spinine göre Parçacıklar Yapısına göre X Fermiyon Hadron Y Parçacıkların sınıflandırmasının yapıldığı bu şemada X ve Y kutucuklarına yazılacak parçacıklar aşağıdaki- lerin hangisinde doğru verilmiştir? X Y A) Bozon Lepton B) Lepton Bozon C) Baryon Lepton D) Lepton -Mezon - E) Mezon Bozon✓
25. Bohr atom modeline göre; hidrojen atomunda
bir elektron, 1. enerji düzeyinden 3. enerji düze-
yine uyarıldığında bu atomun;
1. Yarıçapı
II. Elektriksel potansiyel enerjisi
III. Toplam enerjisi
özelliklerinden hangileri artar?
) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
25. Bohr atom modeline göre; hidrojen atomunda bir elektron, 1. enerji düzeyinden 3. enerji düze- yine uyarıldığında bu atomun; 1. Yarıçapı II. Elektriksel potansiyel enerjisi III. Toplam enerjisi özelliklerinden hangileri artar? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
7. Doğadaki tüm olaylar arasında etkin olan dört temel kuv-
vet vardır.
Bu temel kuvvetler ile ilgili,
I. Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronları bir ara-
da tutan kuvvet, güçlü (yeğin) çekirdek kuvvetidir.
II. Çekirdekteki kararsızlığı meydana getiren, bozunma iş-
lemlerinde veya bir nötronun protona dönüşümünde
rol oynayan kuvvet, zayıf çekirdek kuvvetidir.
III. Güçlü ve zayıf çekirdek kuvvetinin ikisinin de menzili
atom çekirdeği boyutundadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) I ve II
D) Ilve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
7. Doğadaki tüm olaylar arasında etkin olan dört temel kuv- vet vardır. Bu temel kuvvetler ile ilgili, I. Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronları bir ara- da tutan kuvvet, güçlü (yeğin) çekirdek kuvvetidir. II. Çekirdekteki kararsızlığı meydana getiren, bozunma iş- lemlerinde veya bir nötronun protona dönüşümünde rol oynayan kuvvet, zayıf çekirdek kuvvetidir. III. Güçlü ve zayıf çekirdek kuvvetinin ikisinin de menzili atom çekirdeği boyutundadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız C) I ve II D) Ilve III E) I, II ve III
3. Bohr atom modeli ile ilgili,
1. Elektronlar çekirdek etrafında elektrostatik kuvvet
etkisi ile dönek,
II. Elektronların açısal momentumları sürekli değildir.
III. Uyarılmış atom kendiliğinden işıma yapabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
C
C
Fizik
Atom Fiziği
3. Bohr atom modeli ile ilgili, 1. Elektronlar çekirdek etrafında elektrostatik kuvvet etkisi ile dönek, II. Elektronların açısal momentumları sürekli değildir. III. Uyarılmış atom kendiliğinden işıma yapabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III C C
Sıra Sizde -1
1. Atomun boşluklu yapıda olduğunu ilk kez Rutherford söylemiştir.
II. Elektronların işıma yapmadan çekirdek etrafında çekirdeğe düş-
meden dolanmasını Bohr açıklayabilmiştir.
III. Thomson'a göre atom, çekirdeğin içinde yer alan proton ve nöt-
rondan, çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde dolanan elektron-
lardan oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Fizik
Atom Fiziği
Sıra Sizde -1 1. Atomun boşluklu yapıda olduğunu ilk kez Rutherford söylemiştir. II. Elektronların işıma yapmadan çekirdek etrafında çekirdeğe düş- meden dolanmasını Bohr açıklayabilmiştir. III. Thomson'a göre atom, çekirdeğin içinde yer alan proton ve nöt- rondan, çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde dolanan elektron- lardan oluşmuştur. ifadelerinden hangileri doğrudur?