Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Teorileri Soruları

OKUL KODU
ÖĞRENCİ
NUMARASI
Yükseköğretim Kurumları S
SINIF /
ŞUBE
ALAN
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
OO
9.
Sinil
ADI
A
10.
Sinil
soz O
SOYADI
SINIF / ŞUBE
11.
Sinif
SAY
SU
NUMADA
VA
A
11. Sezyum atomuna ait bazı uyarılma enerji düzeyleri şekilde-
ki gibidir.
1E (ev)
Cou
har
ilgi
Bu
yeri
soru
Ceva
kaler
yerin
NAS
DLA
3,84
iyonlaşma
AT
2,30
n = 3
W
1,38
n = 2
0
n = 1
Temel hal
Temel hâldeki bu atomlar 3 eV enerjili elektronlar ile
bombardıman edilirse,
I. Atomdan elektron iyonlaşabilir.
II. Atom n 2 ve n = 3 düzeyine uyarılabilir.
III. Bombardıman için gönderilen elektronlardan bazıları ato-
mu 0,24 eV enerji ile terk edebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Teorileri
OKUL KODU ÖĞRENCİ NUMARASI Yükseköğretim Kurumları S SINIF / ŞUBE ALAN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OO 9. Sinil ADI A 10. Sinil soz O SOYADI SINIF / ŞUBE 11. Sinif SAY SU NUMADA VA A 11. Sezyum atomuna ait bazı uyarılma enerji düzeyleri şekilde- ki gibidir. 1E (ev) Cou har ilgi Bu yeri soru Ceva kaler yerin NAS DLA 3,84 iyonlaşma AT 2,30 n = 3 W 1,38 n = 2 0 n = 1 Temel hal Temel hâldeki bu atomlar 3 eV enerjili elektronlar ile bombardıman edilirse, I. Atomdan elektron iyonlaşabilir. II. Atom n 2 ve n = 3 düzeyine uyarılabilir. III. Bombardıman için gönderilen elektronlardan bazıları ato- mu 0,24 eV enerji ile terk edebilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III
UNİTE: ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVÍTE
24. Bohr atom teorisine göre
Elektronlar atom çevresinde herhangi bir
uzaklıkta bulunabilir.
II. Atomun açısal momentumu kesiklidir.
27. TI
III. Atomun enerji seviyeleri kesiklidir.
EĞERLENDİRME
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A
25. I. Çekirdeğin etrafında yörüngede dolanır.
II. Hem parçacık hem de dalga yapısına
sahiptir
.
Jll. Hem konumları hem de momentumları
aynı anda kusursuz olarak belirlenemez.
28. R
karıdaki yargılardan hangileri modern
m teorisinin elektron
il
duru
Fizik
Atom Teorileri
UNİTE: ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVÍTE 24. Bohr atom teorisine göre Elektronlar atom çevresinde herhangi bir uzaklıkta bulunabilir. II. Atomun açısal momentumu kesiklidir. 27. TI III. Atomun enerji seviyeleri kesiklidir. EĞERLENDİRME verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III A 25. I. Çekirdeğin etrafında yörüngede dolanır. II. Hem parçacık hem de dalga yapısına sahiptir . Jll. Hem konumları hem de momentumları aynı anda kusursuz olarak belirlenemez. 28. R karıdaki yargılardan hangileri modern m teorisinin elektron il duru
11. Kararsız çekirdeklerin parçalanması sonucunda
meydana gelen radyoaktiflikte
1.
a işimasi
II. B işıması
III. B+ işıması ✓
işımalarından hangilerini yapan atomun atom
numarası azalır?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Lvel E tve HE
Fizik
Atom Teorileri
11. Kararsız çekirdeklerin parçalanması sonucunda meydana gelen radyoaktiflikte 1. a işimasi II. B işıması III. B+ işıması ✓ işımalarından hangilerini yapan atomun atom numarası azalır? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) Lvel E tve HE
Uranyum elementinin bozunarak Toryum elementine
dönüşmesini gösteren çekirdek tepkimesinin denklemi
aşağıdak gibidir.
238
234
238 U
30 Th + S
Bu tepkimeyle ilgili,
I. Tepkime sonunda oluşan S parçacığı, Helyum
atomunun çekirdeğidir.
II. Uranyum atomu beta () bozunması
gerçekleştirmiştir.
HI. Tepkimede toplam kütle korunmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
BI ve III
C) I ve II
D) X ve III
E) Yalnız III
Fizik
Atom Teorileri
Uranyum elementinin bozunarak Toryum elementine dönüşmesini gösteren çekirdek tepkimesinin denklemi aşağıdak gibidir. 238 234 238 U 30 Th + S Bu tepkimeyle ilgili, I. Tepkime sonunda oluşan S parçacığı, Helyum atomunun çekirdeğidir. II. Uranyum atomu beta () bozunması gerçekleştirmiştir. HI. Tepkimede toplam kütle korunmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! BI ve III C) I ve II D) X ve III E) Yalnız III
an-
9.
Enerji seviyeleri verilen hidrojen atomu 13,06 eV enerjili
fotonlarla uyarılıyor.
iyonlaşma Enerjisi
13,6
13,06
n= 5
12,75
n=4
12,1
n= 3
le
10,2
n= 2
0
n=1
Buna göre, elektron temel hale dönerken Lyman se-
risine ait kaç ışıma gözlenebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Atom Teorileri
an- 9. Enerji seviyeleri verilen hidrojen atomu 13,06 eV enerjili fotonlarla uyarılıyor. iyonlaşma Enerjisi 13,6 13,06 n= 5 12,75 n=4 12,1 n= 3 le 10,2 n= 2 0 n=1 Buna göre, elektron temel hale dönerken Lyman se- risine ait kaç ışıma gözlenebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Tu.
Metal
Eşik Enerjisi (EV)
Sodyum
2,28
Bakır
4,70
Demir
4,74
Şekili
Işık İşini
Dalga Boyu (A)
K
3100
L
4000
M
6200
Şekil II
Laboratuvarda yapılan bir deneyde Şekil l'deki tablodaki
metallerin üzerine sırasıyla dalga boyları Şekil Il'deki tab-
loda verilen ışık ışınları gönderiliyor.
Buna göre, sodyum, bakır ve demirden hangi ışık
ışınları elektron koparabilir? (hc = 12.400 eV.8)
Bakır
Demir
Sodyum
Kve L
A)
M
KveL
Koparamazlar
Koparamazlar
Kve M
K ve L
L
C)
D)
E)
M
Kve M
K, L ve M
Koparamazlar
Kve L
K ve M
ga
al
Fizik
Atom Teorileri
Tu. Metal Eşik Enerjisi (EV) Sodyum 2,28 Bakır 4,70 Demir 4,74 Şekili Işık İşini Dalga Boyu (A) K 3100 L 4000 M 6200 Şekil II Laboratuvarda yapılan bir deneyde Şekil l'deki tablodaki metallerin üzerine sırasıyla dalga boyları Şekil Il'deki tab- loda verilen ışık ışınları gönderiliyor. Buna göre, sodyum, bakır ve demirden hangi ışık ışınları elektron koparabilir? (hc = 12.400 eV.8) Bakır Demir Sodyum Kve L A) M KveL Koparamazlar Koparamazlar Kve M K ve L L C) D) E) M Kve M K, L ve M Koparamazlar Kve L K ve M ga al
Wien
De-he
12. Siyah cisim işıması ile ilgili;
sıcaklık arttıkça yayınlanan işınımın dalga enerjisi artar. V
Cismin sıcaklığı, yaptığı işinimin maksimum dalga boyu
ile ters orantılıdır.
III. Sıcaklık arttıkça işıma gücü de artar.
x
yargılarından hangileri doğrudur?
Marclesi
Pelukes
A) Yainz
B) I ve II
Duelis
Pyalnız 181
EXT, II ve III
Fizik
Atom Teorileri
Wien De-he 12. Siyah cisim işıması ile ilgili; sıcaklık arttıkça yayınlanan işınımın dalga enerjisi artar. V Cismin sıcaklığı, yaptığı işinimin maksimum dalga boyu ile ters orantılıdır. III. Sıcaklık arttıkça işıma gücü de artar. x yargılarından hangileri doğrudur? Marclesi Pelukes A) Yainz B) I ve II Duelis Pyalnız 181 EXT, II ve III
Örnek: (5
Bir atom çekirdeği B-işıması yaparsa,
I. çekirdeğin enerjisi,
II. atom numarası,
III. kütle numarası
eis
niceliklerinden hangileri azalır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) i vel
D) I ve III
E) Il ve III
Fizik
Atom Teorileri
Örnek: (5 Bir atom çekirdeği B-işıması yaparsa, I. çekirdeğin enerjisi, II. atom numarası, III. kütle numarası eis niceliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) i vel D) I ve III E) Il ve III
6.
eki
um
Hidrojen atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki
gibidir.
enerji (eV)
iyonlaşma
12,75
12,09
n = 4
n = 3
I
10,20
n = 2
0
n = 1
temel hâl
Hidrojen atomundan 1,89 eV enerjili fotonlar yayıldı-
ğına göre;
ağı-
Atom 12,09 eV enerjili fotonlarla bombardıman
edilmiştir.
II. Atom 12,95 eV enerjili elektronlarla bombardıman
edilmiştir.
III. Atom 12,95 eV enerjili fotonlarla bombardıman
edilmiştir.
ye-
Bu
yla
lan
ya-
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve NI
E) I, II ve III
Fizik
Atom Teorileri
6. eki um Hidrojen atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. enerji (eV) iyonlaşma 12,75 12,09 n = 4 n = 3 I 10,20 n = 2 0 n = 1 temel hâl Hidrojen atomundan 1,89 eV enerjili fotonlar yayıldı- ğına göre; ağı- Atom 12,09 eV enerjili fotonlarla bombardıman edilmiştir. II. Atom 12,95 eV enerjili elektronlarla bombardıman edilmiştir. III. Atom 12,95 eV enerjili fotonlarla bombardıman edilmiştir. ye- Bu yla lan ya- yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve NI E) I, II ve III
Enerji seviyeleri verilen civa atomuna ait bazı spektrum
çizgileri şekilde gösterilmiştir.
dönü-
Enerlev
iyonlaşma
10,4
r?
8,84
557
M
224x
84
4,86
0
K
Temel hal
K, L, M ışımalarının frekanslariff. f olduğuna gö-
M
re, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) >f>M
C) { > fx>&M
B) Im > t > fx
D) fm> >
Elf>f..>
Fizik
Atom Teorileri
Enerji seviyeleri verilen civa atomuna ait bazı spektrum çizgileri şekilde gösterilmiştir. dönü- Enerlev iyonlaşma 10,4 r? 8,84 557 M 224x 84 4,86 0 K Temel hal K, L, M ışımalarının frekanslariff. f olduğuna gö- M re, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) >f>M C) { > fx>&M B) Im > t > fx D) fm> > Elf>f..>
3
6186
3,55
AYDIN YAYINLARI
enerji (eV)
3,87
iyonlaşma enerjisi
2,30
1,38
n=3
n = 2
- n=1 (taban durumu)
Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki
gibidir.
Buna göre, taban (temel) enerji durumundaki
sezyum atomları aşağıda verilenlerden hangisi
ile bombardıman edilirse 0,92 eV enerjili foton-
lar yayabilir?
ماہ2
I
130
A) 1,38 eV enerjili fotonlarla
B) 0, 92 eV enerjili elektronlarla
C) 2,40 eV enerjili elektronlarla
D) 2,40 eV enerjili fotonlarla
E) 0,92 eV enerjili fotonlarla
292
304 56 58 04 39 85
Fizik
Atom Teorileri
3 6186 3,55 AYDIN YAYINLARI enerji (eV) 3,87 iyonlaşma enerjisi 2,30 1,38 n=3 n = 2 - n=1 (taban durumu) Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Buna göre, taban (temel) enerji durumundaki sezyum atomları aşağıda verilenlerden hangisi ile bombardıman edilirse 0,92 eV enerjili foton- lar yayabilir? ماہ2 I 130 A) 1,38 eV enerjili fotonlarla B) 0, 92 eV enerjili elektronlarla C) 2,40 eV enerjili elektronlarla D) 2,40 eV enerjili fotonlarla E) 0,92 eV enerjili fotonlarla 292 304 56 58 04 39 85
8
Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun
n. enerji düzeyinde dönen elektronun sahip ol
duğu de Broglie dalga boyunu temel sabitle
cinsinden veren ifade nasıVifade edilebilir?
(a = Bohr yarıçapı)
A) .a.
Byt.a. C) 7.a. ?
D) 27.a. |
E) 21.a.
Fizik
Atom Teorileri
8 Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunun n. enerji düzeyinde dönen elektronun sahip ol duğu de Broglie dalga boyunu temel sabitle cinsinden veren ifade nasıVifade edilebilir? (a = Bohr yarıçapı) A) .a. Byt.a. C) 7.a. ? D) 27.a. | E) 21.a.
UUUUa all
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işarı
4.
1. Maddelerin büyük ölçekli isil, elektriksel, esneklik ve op-
tik özelliklerinin, atom ölçekli özelliklerinden nasıl kay-
naklandığını araştırarak, çeşitli sistemlerin ve özellikle
elektronik devre elemanlarının (led, diyot, transistör...)
geliştirilmesini sağlayan bilgi birikimini ortaya çıkaran
fiziğin alt dalı hangisidir?
A) Elektromanyetizma
B) Katıhal fiziği
C) Atom fiziği
D) Parçacık fiziği
E) Optik
.
Fizik
Atom Teorileri
UUUUa all 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işarı 4. 1. Maddelerin büyük ölçekli isil, elektriksel, esneklik ve op- tik özelliklerinin, atom ölçekli özelliklerinden nasıl kay- naklandığını araştırarak, çeşitli sistemlerin ve özellikle elektronik devre elemanlarının (led, diyot, transistör...) geliştirilmesini sağlayan bilgi birikimini ortaya çıkaran fiziğin alt dalı hangisidir? A) Elektromanyetizma B) Katıhal fiziği C) Atom fiziği D) Parçacık fiziği E) Optik .
11. Bohr atom modeline göre, uyarılmış hidrojen atomunun
elektronu temel hâle dönerken 4. yörüngeden 2. yörünge-
ye geçmiştir. Elektronun 4. yörüngedeki enerjisi E, açısal
momentumunun büyüklüğü L, 2. yörüngedeki enerjisi Ey
açısal momentumunun büyüklüğü L, dir.
Buna göre,
1. Yayınlanan fotonun enerjisi E,-E, kadardır.
II. Yayınlanan fotonun frekansı
E₂-E4
ye eşittir.
h
III. LA > L, dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(h: planck sabiti)
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız!
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Teorileri
11. Bohr atom modeline göre, uyarılmış hidrojen atomunun elektronu temel hâle dönerken 4. yörüngeden 2. yörünge- ye geçmiştir. Elektronun 4. yörüngedeki enerjisi E, açısal momentumunun büyüklüğü L, 2. yörüngedeki enerjisi Ey açısal momentumunun büyüklüğü L, dir. Buna göre, 1. Yayınlanan fotonun enerjisi E,-E, kadardır. II. Yayınlanan fotonun frekansı E₂-E4 ye eşittir. h III. LA > L, dir. yargılarından hangileri doğrudur? (h: planck sabiti) B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız! D) I ve III E) I, II ve III