Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Aydınlanma Soruları

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) I ve II
D) il ve il
Çift yarıkla yapı-
lan Young dene-
yinde, yarıklar
arası uzaklık d, ışık
şiddeti I olan nok-
tasal ışık kay-
nağının yarıklar
düzlemine uzaklı-
) Yalnız I
K
iy, ekranın ya-
ıklar düzlemine uzaklığı L'dir.
Yarıklar düzlemi
D) d ve L
E) 1, Il ve Il
Buna göre ekrandaki iki aydınlık saçak arasındaki
uzaklık aşağıdakilerden hangisinin değişiminden et-
cilenmez?
B) Ivey
C) I ve ill
Ekran
C) d ve y
E) d, y ve L
Fizik
Aydınlanma
yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II D) il ve il Çift yarıkla yapı- lan Young dene- yinde, yarıklar arası uzaklık d, ışık şiddeti I olan nok- tasal ışık kay- nağının yarıklar düzlemine uzaklı- ) Yalnız I K iy, ekranın ya- ıklar düzlemine uzaklığı L'dir. Yarıklar düzlemi D) d ve L E) 1, Il ve Il Buna göre ekrandaki iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisinin değişiminden et- cilenmez? B) Ivey C) I ve ill Ekran C) d ve y E) d, y ve L
1.
içinde dairesel boşluk bulunan saydam olmayan metal
levha, noktasal ışık kaynağı ve beyaz perde arasına aşa-
ğıdaki gibi yerleştiriliyor.
Metal levha
Noktasal
ışık kaynağı
Değişmez
Noktasal ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu to-
plam ışık akısı , K noktası çevresinde oluşturduğu aydın-
lanma şiddeti E oluyor.
gsv
Metal levhanın sıcaklığı artırıldığında E ve değerleri
nasıl değişir?
E
A
Değişmez
B) Değişmez
C) Azalır
D) Artar
E)
$
Artar
Azalır
Artar
Beyaz perde
Değişmez
Değişmez
EK
(0
Fizik
Aydınlanma
1. içinde dairesel boşluk bulunan saydam olmayan metal levha, noktasal ışık kaynağı ve beyaz perde arasına aşa- ğıdaki gibi yerleştiriliyor. Metal levha Noktasal ışık kaynağı Değişmez Noktasal ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu to- plam ışık akısı , K noktası çevresinde oluşturduğu aydın- lanma şiddeti E oluyor. gsv Metal levhanın sıcaklığı artırıldığında E ve değerleri nasıl değişir? E A Değişmez B) Değişmez C) Azalır D) Artar E) $ Artar Azalır Artar Beyaz perde Değişmez Değişmez EK (0
+2q ---
11
K+q
+9q
|||
IV
V
+8q
Sürtünmesiz eşit bölmeli düzlemdeki +q, +2q, +8q,
+9q yüklü parçacıklar şekildeki gibi tutuluyor.
Buna göre K noktasındaki +q yüklü parçacık ser-
best bırakılırsa numaralı vektörlerle gösterilmiş
hangi yöne gider?
Fizik
Aydınlanma
+2q --- 11 K+q +9q ||| IV V +8q Sürtünmesiz eşit bölmeli düzlemdeki +q, +2q, +8q, +9q yüklü parçacıklar şekildeki gibi tutuluyor. Buna göre K noktasındaki +q yüklü parçacık ser- best bırakılırsa numaralı vektörlerle gösterilmiş hangi yöne gider?
3
| 5. Noktasal ışık kaynağı yarıçapları farklı K, L ve M
kürelerinin merkezine ayrı ayrı şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Fen Bilimleri Testine
0x = $y = 0₂
C) Oz > Øy > Qx
M L K
O
X
N
Buna göre; K, L ve M kürelerinin X, Y ve Z yüzeylerine
düşen ışık akıları Oy, Oy ve O₂ arasındaki ilişki
nasıldır?
Z
le
E) Øy> Dz> 0x
B) x > Þy > Dz
PP) y = D₂ > Ⓡx
Fizik
Aydınlanma
3 | 5. Noktasal ışık kaynağı yarıçapları farklı K, L ve M kürelerinin merkezine ayrı ayrı şekildeki gibi yerleştiriliyor. Fen Bilimleri Testine 0x = $y = 0₂ C) Oz > Øy > Qx M L K O X N Buna göre; K, L ve M kürelerinin X, Y ve Z yüzeylerine düşen ışık akıları Oy, Oy ve O₂ arasındaki ilişki nasıldır? Z le E) Øy> Dz> 0x B) x > Þy > Dz PP) y = D₂ > Ⓡx
5.(10 puan)
Yarıçaplanı r, 2r olan K ve L kürelerinin merkezlerine I, 2 I
ışık şiddetine sahip noktasal ışık kaynakları konuluyor.
K
$₁
21
L
2r
Buna göre, kürelerin yüzeyindeki toplam ışık akıları
oranı kaçtır?
Fizik
Aydınlanma
5.(10 puan) Yarıçaplanı r, 2r olan K ve L kürelerinin merkezlerine I, 2 I ışık şiddetine sahip noktasal ışık kaynakları konuluyor. K $₁ 21 L 2r Buna göre, kürelerin yüzeyindeki toplam ışık akıları oranı kaçtır?
6. r yarıçaplı bir kürenin merkezinde ışık şiddeti I, 3r yarıçaplı
olbe başka bir kürenin merkezinde ise ışık şiddeti 31 olan nokta-
sal ışık kaynakları bulunmaktadır.
Bu kaynakların, kürelerin tüm yüzeylerine gönderdikle-
ri ışık akıları sırasıyla , ve 3, olduğuna göre,
dr
kaçtır?
A) —
B)
Deneme-16
~/3
C) 1
D) 3
oranı
E) 9
TYT
1
1.
Fizik
Aydınlanma
6. r yarıçaplı bir kürenin merkezinde ışık şiddeti I, 3r yarıçaplı olbe başka bir kürenin merkezinde ise ışık şiddeti 31 olan nokta- sal ışık kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynakların, kürelerin tüm yüzeylerine gönderdikle- ri ışık akıları sırasıyla , ve 3, olduğuna göre, dr kaçtır? A) — B) Deneme-16 ~/3 C) 1 D) 3 oranı E) 9 TYT 1 1.
2.
0
D) II ve III
Şekill
B) I ve II
Özdeş ışık kaynakları ile oluşturan sistemlerde; Şekil 1'de
K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E, Şekil Il'de L
noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E, ve Şekil III'te M
noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E 'dir.
Perde K
Perde L
A) E > EL > EM
B) Ex> EM> EL
C) EL > EK> EM
D) EM>E>EL
E) E>E > EK
E) I, II ve Ill
I
Şekil II
C) I ve III
Perde M
Şekil III
Buna göre E, E ve E arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl-
M
dır?
anladım kunduzdan
4.
Fizik
Aydınlanma
2. 0 D) II ve III Şekill B) I ve II Özdeş ışık kaynakları ile oluşturan sistemlerde; Şekil 1'de K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E, Şekil Il'de L noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E, ve Şekil III'te M noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E 'dir. Perde K Perde L A) E > EL > EM B) Ex> EM> EL C) EL > EK> EM D) EM>E>EL E) E>E > EK E) I, II ve Ill I Şekil II C) I ve III Perde M Şekil III Buna göre E, E ve E arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl- M dır? anladım kunduzdan 4.
1.
2.
TYT FEN BİLİMLERİ
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanla
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısm
1. İçinde dairesel boşluk bulunan saydam olmayan metal 2.
levha, noktasal ışık kaynağı ve beyaz perde arasına aşa-
ğıdaki gibi yerleştiriliyor.
Metal levha
Noktasal
ışık kaynağı
FEN BİLİMLERİ TES
W
Noktasal ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu to-
plam işık akısı K noktası çevresinde oluşturduğu aydın-
lanma şiddeti E oluyor.
Artar
Azalır
Artar
Beyaz perde
1-zok
Değişmez
Değişmez
Metal levhanın sıcaklığı artırıldığında E ve değerleri
nasıl değişir?
E
A Değişmez
B) Değişmez
C) Azalır
DX Artar
E) Değişmez
H
C-N
Z
RENK
"F
G
lil
k
S
a
C
ri
C
M
r
S
r
E
Fizik
Aydınlanma
1. 2. TYT FEN BİLİMLERİ Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanla Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısm 1. İçinde dairesel boşluk bulunan saydam olmayan metal 2. levha, noktasal ışık kaynağı ve beyaz perde arasına aşa- ğıdaki gibi yerleştiriliyor. Metal levha Noktasal ışık kaynağı FEN BİLİMLERİ TES W Noktasal ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu to- plam işık akısı K noktası çevresinde oluşturduğu aydın- lanma şiddeti E oluyor. Artar Azalır Artar Beyaz perde 1-zok Değişmez Değişmez Metal levhanın sıcaklığı artırıldığında E ve değerleri nasıl değişir? E A Değişmez B) Değişmez C) Azalır DX Artar E) Değişmez H C-N Z RENK "F G lil k S a C ri C M r S r E
6. Yançaplan şekilde verilen içi boş X, Y ve Z kürelerinin mer-
kezlerine ışık şiddetleri 1, 21 ve 41 olan noktasal ışık kaynakları
yerleştiriliyor.
X
21
2r
B) x > Dy > Dz
D) $y = P₂ > 0x
41
A) x = $y = ₂
C) ₂ > Dy >
x
E) ₂ > x = y
N
3r
Buna göre, kürelerin iç yüzeyindeki ışık akıları x, y ve
₂ arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
PALME
YAYINEVİ
combor
9.
Fizik
Aydınlanma
6. Yançaplan şekilde verilen içi boş X, Y ve Z kürelerinin mer- kezlerine ışık şiddetleri 1, 21 ve 41 olan noktasal ışık kaynakları yerleştiriliyor. X 21 2r B) x > Dy > Dz D) $y = P₂ > 0x 41 A) x = $y = ₂ C) ₂ > Dy > x E) ₂ > x = y N 3r Buna göre, kürelerin iç yüzeyindeki ışık akıları x, y ve ₂ arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi- dir? PALME YAYINEVİ combor 9.
Işık ve Gölge
5. Saydam olmayan küresel cisim, noktasal X ve Y ışık kay-
nakları ile kurulan düzenek şekildeki gibidir.
Y
.P
•L
•K
•N
M
Buna göre gözlemci hangi noktadan bakarsa her iki
ışık kaynağını da görebilir?
A) K
C) M
D) N
E) P
Fizik
Aydınlanma
Işık ve Gölge 5. Saydam olmayan küresel cisim, noktasal X ve Y ışık kay- nakları ile kurulan düzenek şekildeki gibidir. Y .P •L •K •N M Buna göre gözlemci hangi noktadan bakarsa her iki ışık kaynağını da görebilir? A) K C) M D) N E) P
5.
Işığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki gibi O
merkezli ve r yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir. Bu ya-
rım çember şeklinin üzerine ise masaya dik olacak biçimde
bir perde ve perdeden r kadar uzaklıktaki K noktasına da
noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
A) Yalnız I
Buna göre perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen
şeklindeki P bölgesinden geçen ışık akısı ile ilgili,
1.Işık kaynağının şiddeti artırılırsa artar.
II. K noktası çember üzerinde kalacak şekilde çemberin
yarıçapı artırılırsa, artar.
I. Işık kaynağı K noktasından L noktasına getirilirse de-
ğişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve II
Perde
B) Yalnız II
E) I ve Ill
7.
Yalnız III
Fizik
Aydınlanma
5. Işığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki gibi O merkezli ve r yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir. Bu ya- rım çember şeklinin üzerine ise masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdeden r kadar uzaklıktaki K noktasına da noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A) Yalnız I Buna göre perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen şeklindeki P bölgesinden geçen ışık akısı ile ilgili, 1.Işık kaynağının şiddeti artırılırsa artar. II. K noktası çember üzerinde kalacak şekilde çemberin yarıçapı artırılırsa, artar. I. Işık kaynağı K noktasından L noktasına getirilirse de- ğişmez. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve II Perde B) Yalnız II E) I ve Ill 7. Yalnız III
58
6.
Noktasal K, L ışık kaynakları, opak küresel bir
engel ve beyaz bir perdeden oluşan şekildeki op-
tik düzenekle ilgili,
1. Engel ok yönünde çekilirse perde üzerindeki ay-
dinlik bölge alanı artar.
Kışık kaynağı ok yönünde çekilirse perde üzerin-
deki tam gölge alanı artar.
H. L Işık kaynağı ok yönünde çekilirse perde üzerin-
deki yarı gölge alanı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Dve T
ışık
B) Yalnız T
delik
opak küresel
cisim
D) ve III
E), II ve III
C) I ve II
ekran
Opak küresel bir cismin yüzey eğrilik merkezine
noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Cisim yüzeyinde bir delik açılarak bu delikten çıkan
ışık hüzmesi şekildeki gibi ekran üzerine düşüyor.
Buna göre,
Deliğin ebatları artırılırsa, ekrandaki ışık akısı artar.
Işık kaynağının şiddeti artırılırsa küresel cismin iç
yüzeyindeki aydınlanma şiddeti artar.
B) Yalnız II
Ekran, cisme doğru bir miktar çekilirse, ekrana
birim zamanda ulaşan foton sayısı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
fels
Yayınları 8.
C) I ve II
E) I, ve III
K
Kübik, e
rimkar
rilmişti
Buna
uzunl
şabili
A) 1
YEL
Fizik
Aydınlanma
58 6. Noktasal K, L ışık kaynakları, opak küresel bir engel ve beyaz bir perdeden oluşan şekildeki op- tik düzenekle ilgili, 1. Engel ok yönünde çekilirse perde üzerindeki ay- dinlik bölge alanı artar. Kışık kaynağı ok yönünde çekilirse perde üzerin- deki tam gölge alanı artar. H. L Işık kaynağı ok yönünde çekilirse perde üzerin- deki yarı gölge alanı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Dve T ışık B) Yalnız T delik opak küresel cisim D) ve III E), II ve III C) I ve II ekran Opak küresel bir cismin yüzey eğrilik merkezine noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştiriliyor. Cisim yüzeyinde bir delik açılarak bu delikten çıkan ışık hüzmesi şekildeki gibi ekran üzerine düşüyor. Buna göre, Deliğin ebatları artırılırsa, ekrandaki ışık akısı artar. Işık kaynağının şiddeti artırılırsa küresel cismin iç yüzeyindeki aydınlanma şiddeti artar. B) Yalnız II Ekran, cisme doğru bir miktar çekilirse, ekrana birim zamanda ulaşan foton sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız fels Yayınları 8. C) I ve II E) I, ve III K Kübik, e rimkar rilmişti Buna uzunl şabili A) 1 YEL
izik
planörün
tki eder.
Te olacak
ndiğinde
ancı etki-
mun baş
oktalara
Iniz ll
a-
YEŞİL
KUSAK
6.
7.
dördüncü seviye....
Yançaplanı şekildeki gibi verilen kürelerin merkezlering
özdeş ışık kaynakları yerleştirilmiştir.
r₁ = r
CAE
Buna göre, küre yüzeylerindeki aydınlanma şiddet.
leri E₁, E₂, E3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdaki
lerden hangisidir?
A) E=₂=E3
8
₂=2r
E₁ > E₂ > E₂
T3 = 3r
FE3
D) E3 > E₂ > E₁
E) E₂> E3 > E₁
1. Be
Farklı kalınlıktaki K ve yayları şekildeki gibi hirhinn
K
Fizik
Aydınlanma
izik planörün tki eder. Te olacak ndiğinde ancı etki- mun baş oktalara Iniz ll a- YEŞİL KUSAK 6. 7. dördüncü seviye.... Yançaplanı şekildeki gibi verilen kürelerin merkezlering özdeş ışık kaynakları yerleştirilmiştir. r₁ = r CAE Buna göre, küre yüzeylerindeki aydınlanma şiddet. leri E₁, E₂, E3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdaki lerden hangisidir? A) E=₂=E3 8 ₂=2r E₁ > E₂ > E₂ T3 = 3r FE3 D) E3 > E₂ > E₁ E) E₂> E3 > E₁ 1. Be Farklı kalınlıktaki K ve yayları şekildeki gibi hirhinn K
BAKA
Noktasal K ışık kaynağı yüzeyle a açısı yaparak M noktasını
şekildeki gibi aydınlatmaktadır.
N
Aydınlanma - Gölge -
d
D) II ve III
M
yüzey
Noktasal Kışık kaynağının M noktası çevresinde oluştur-
duğu aydınlanma şiddetini artırmak için,
La açısını artırmak
Aşık kaynağının şiddetini artırmak
III. d uzaklığını azaltmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
E) I, II ve Ill
C) I ve III
Fizik
Aydınlanma
BAKA Noktasal K ışık kaynağı yüzeyle a açısı yaparak M noktasını şekildeki gibi aydınlatmaktadır. N Aydınlanma - Gölge - d D) II ve III M yüzey Noktasal Kışık kaynağının M noktası çevresinde oluştur- duğu aydınlanma şiddetini artırmak için, La açısını artırmak Aşık kaynağının şiddetini artırmak III. d uzaklığını azaltmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız II B) I ve II E) I, II ve Ill C) I ve III
Şekildeki metal kutunun tabanına K noktasal ışık
kaynağı yapıştırılmıştır. Metal kutuda bir pencere
açılarak, bu pencerenin karşısına bir perde konul-
muştur.
K
A)
B)
C)
D)
E)
Değişmez
Artar
Perde
Metal kutunun sıcaklığı artırıldığında, perdeye
düşen ışık akısı ve perde üzerindeki O noktasın-
da aydınlanma şiddeti nasıl değişir?
Aydınlanma şiddeti
Işık akısı
Artar
Değişmez
Değişmez
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
Azalır
Metal kutu
C
ut I
E=
Fizik
Aydınlanma
Şekildeki metal kutunun tabanına K noktasal ışık kaynağı yapıştırılmıştır. Metal kutuda bir pencere açılarak, bu pencerenin karşısına bir perde konul- muştur. K A) B) C) D) E) Değişmez Artar Perde Metal kutunun sıcaklığı artırıldığında, perdeye düşen ışık akısı ve perde üzerindeki O noktasın- da aydınlanma şiddeti nasıl değişir? Aydınlanma şiddeti Işık akısı Artar Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Artar Azalır Metal kutu C ut I E=
5.
Lazer
Perde
K
Perde önüne konulan bir lazerin perdedeki K noktasında-
ki aydınlanması E'dir.
Aynı noktadaki aydınlanmayı arttırmak için;
1. Lazeri perdeye yaklaştırma
II. Perdeyi lazere yaklaştırma
III. Verimi daha yüksek lazer kullanma
D) Yalnız I
yukarıda verilenlerden hangileri yapılabilir?
A).
AY, II ve III
B) I ve II
11. Sınıf Temel Yeterlilik Testi - 26 (***)
C) I ve III
APOLL
E) Yalnız III
Fizik
Aydınlanma
5. Lazer Perde K Perde önüne konulan bir lazerin perdedeki K noktasında- ki aydınlanması E'dir. Aynı noktadaki aydınlanmayı arttırmak için; 1. Lazeri perdeye yaklaştırma II. Perdeyi lazere yaklaştırma III. Verimi daha yüksek lazer kullanma D) Yalnız I yukarıda verilenlerden hangileri yapılabilir? A). AY, II ve III B) I ve II 11. Sınıf Temel Yeterlilik Testi - 26 (***) C) I ve III APOLL E) Yalnız III