Deprem Dalgası Soruları

ORNEK-28
m
K
V
L
M
N
Sürtünme kuvvetinin sabit olduğu şekildeki yatay yolun K
noktasından v hızı ile geçen cisim; yolun K-L arasını t₁,
L-M arasını t₂ ve M-N arasını t, sürede aldığına göre, bu
süreler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir? (IKLI = |LM| = |MNI)
Cis
Fizik
Deprem Dalgası
ORNEK-28 m K V L M N Sürtünme kuvvetinin sabit olduğu şekildeki yatay yolun K noktasından v hızı ile geçen cisim; yolun K-L arasını t₁, L-M arasını t₂ ve M-N arasını t, sürede aldığına göre, bu süreler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (IKLI = |LM| = |MNI) Cis
3
£ 5.
6. 5. Bir çukur aynanın önüne şekilde-
ki gibi konulan X, Y, Z cisimlerinin
aynada oluşan görüntülerinin boy-
ları sırasıyla hy, hy h₂ dir.
Fall
DOĞRU SAYISI
Buna göre hy, hy h₂ arasındaki
ilişki nedir?
A) h₂ <hy <hx
C) hy <hx <h₂
Asal
eksen
TI
E) hx <h₂ <hy
F
X
N
B) hx = hy=h₂
D) hy <h₂ <hx
ısık ısınları gönderil-
Fizik
Deprem Dalgası
3 £ 5. 6. 5. Bir çukur aynanın önüne şekilde- ki gibi konulan X, Y, Z cisimlerinin aynada oluşan görüntülerinin boy- ları sırasıyla hy, hy h₂ dir. Fall DOĞRU SAYISI Buna göre hy, hy h₂ arasındaki ilişki nedir? A) h₂ <hy <hx C) hy <hx <h₂ Asal eksen TI E) hx <h₂ <hy F X N B) hx = hy=h₂ D) hy <h₂ <hx ısık ısınları gönderil-
1.
Şekildeki paralel raylardan hareket eden X ve Y
trenleri tünele aynı anda giriyorlar. Trenlerin sü-
ratleri eşittir.
X
K
FV
Tünel
V
L
Y
Trenlerin son uçları tünelin L ucunda aynı hiza-
dan geçiyorlar.
Buna göre,
D) I ve II
I. Y'nin boyu X'ten uzundur.
II. Y'nin boyu tünelden uzundur.
III. X'in boyu tünelden uzundur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
1. Şekildeki paralel raylardan hareket eden X ve Y trenleri tünele aynı anda giriyorlar. Trenlerin sü- ratleri eşittir. X K FV Tünel V L Y Trenlerin son uçları tünelin L ucunda aynı hiza- dan geçiyorlar. Buna göre, D) I ve II I. Y'nin boyu X'ten uzundur. II. Y'nin boyu tünelden uzundur. III. X'in boyu tünelden uzundur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde yerden 45 m
yükseklikten 7 m/s büyüklüğündeki ilk hızla yatay doğ-
rultuda fırlatılan 2 kg kütleli top şekildeki yörüngeyi
izlemektedir.
h V pa
2 kg
V₁ = 7 m/s
B) 45
45 m
USO
Buna göre cisme uygulanan itme kaç N.s dir?
(g = 10 m/s²)
A) 30
C) 60
erop sou
D) 90
E) 120
Fizik
Deprem Dalgası
Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde yerden 45 m yükseklikten 7 m/s büyüklüğündeki ilk hızla yatay doğ- rultuda fırlatılan 2 kg kütleli top şekildeki yörüngeyi izlemektedir. h V pa 2 kg V₁ = 7 m/s B) 45 45 m USO Buna göre cisme uygulanan itme kaç N.s dir? (g = 10 m/s²) A) 30 C) 60 erop sou D) 90 E) 120
bry yayin
4.
Po=
civa
X gazi
Pal
Th
Civa
X, Y gazları, açık hava basıncının Po olduğu ortamda civa
yardımıyla şekildeki gibi dengelenmiştir.
X ve Y nin basınçları sırasıyla Px, Py olduğuna göre,
Px, Py ve Po arasındaki ilişki nasıldır?
PoPx
A) Px > Py> Po B) Py> PPX
C) Po > Px = Py
D) Po> Px > Py E) PxPy > Po
b
6.
Fizik Soru Bankası
Fizik
Deprem Dalgası
bry yayin 4. Po= civa X gazi Pal Th Civa X, Y gazları, açık hava basıncının Po olduğu ortamda civa yardımıyla şekildeki gibi dengelenmiştir. X ve Y nin basınçları sırasıyla Px, Py olduğuna göre, Px, Py ve Po arasındaki ilişki nasıldır? PoPx A) Px > Py> Po B) Py> PPX C) Po > Px = Py D) Po> Px > Py E) PxPy > Po b 6. Fizik Soru Bankası
3
[
1. İç dirençleri önemsiz üreteçlerde kurulmuş Şekil - I ve
Şekil - Il'deki gibi verilen elektrik devrelerinden i, ve i₂ akım-
ları geçmektedir.
Buna göre
A) 2
B) 3
+
R
2V
Şekil - 1
3R
www
+
Şekil - II
oranı kaçtır?
C) 4
D) 5
ELEKTRİK VE MAN
E) 6
Fizik
Deprem Dalgası
3 [ 1. İç dirençleri önemsiz üreteçlerde kurulmuş Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi verilen elektrik devrelerinden i, ve i₂ akım- ları geçmektedir. Buna göre A) 2 B) 3 + R 2V Şekil - 1 3R www + Şekil - II oranı kaçtır? C) 4 D) 5 ELEKTRİK VE MAN E) 6
9. Şekildeki √20
hızı ile kuzeybatı-
ya doğru giden B
aracındaki göz-
lemci, kuzeye
doğru hızıyla gi- Bati
den A aracını na-
sıl görür?
A) & ile batıya
B) ile güneye
C) √20 ile doğuya
D) ile doğuya
E) √20 ile kuzeydoğuya
10
Kuzey
&
A
Güney
Doğu
Fizik
Deprem Dalgası
9. Şekildeki √20 hızı ile kuzeybatı- ya doğru giden B aracındaki göz- lemci, kuzeye doğru hızıyla gi- Bati den A aracını na- sıl görür? A) & ile batıya B) ile güneye C) √20 ile doğuya D) ile doğuya E) √20 ile kuzeydoğuya 10 Kuzey & A Güney Doğu
2.
Hız-zaman grafikleri şekildeki gibi olan K, L
ve M araçlarından K aracı L aracını doğuya
doğru gidiyor görmektedir.
30
D
AHız
0
-20
L
M
Zaman
Buna göre,
I. L aracı batıya doğru gitmektedir.
II. L aracı M aracını doğuya doğru gidiyor
görür.
III. K'nın L'ye göre hız büyüklüğü, L'nin M'ye
göre hız büyüklüğünden küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
MUBA YAYINLARI
5. D
Fizik
Deprem Dalgası
2. Hız-zaman grafikleri şekildeki gibi olan K, L ve M araçlarından K aracı L aracını doğuya doğru gidiyor görmektedir. 30 D AHız 0 -20 L M Zaman Buna göre, I. L aracı batıya doğru gitmektedir. II. L aracı M aracını doğuya doğru gidiyor görür. III. K'nın L'ye göre hız büyüklüğü, L'nin M'ye göre hız büyüklüğünden küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III MUBA YAYINLARI 5. D
6. Deprem dalgalarıyla ilgili,
1. Herhangi bir derinlikteki depremin yeryüzünde his-
sedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsüne depremin
büyüktüğü denir? deti)
II. Yer kabuğunun kırılarak sarsıntının başladığı nokta-
ya merkez üssü adı verilir.
I ve III olmak
III. Mekanik dalgalardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I've II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kuel
8. Diko
SIVI
SIVI
vid
K
Fizik
Deprem Dalgası
6. Deprem dalgalarıyla ilgili, 1. Herhangi bir derinlikteki depremin yeryüzünde his- sedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsüne depremin büyüktüğü denir? deti) II. Yer kabuğunun kırılarak sarsıntının başladığı nokta- ya merkez üssü adı verilir. I ve III olmak III. Mekanik dalgalardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I've II C) Yalnız III E) I, II ve III Kuel 8. Diko SIVI SIVI vid K
22.
10 N
1
6N
20
A) Yalnız I
8N
D) I ve III
7N
13 N
11
5 N
1
21+ yönde
olsalar
bile 6N
Büyüklükleri verilen aynı düzlemdeki I, II ve III'teki kuv-
vetlerden hangilerinin bileşkesinin büyüklüğü sıfır ola-
bilir?
B) Yalnız II
2N
Y
5N
6 N
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Deprem Dalgası
22. 10 N 1 6N 20 A) Yalnız I 8N D) I ve III 7N 13 N 11 5 N 1 21+ yönde olsalar bile 6N Büyüklükleri verilen aynı düzlemdeki I, II ve III'teki kuv- vetlerden hangilerinin bileşkesinin büyüklüğü sıfır ola- bilir? B) Yalnız II 2N Y 5N 6 N E) I, II ve III C) I ve II
8.
Durgun göl yüzeyinde bulunan esnek lastik botun sıcaklığı
şekillerdeki gibi gece -5°C, öğlen 40 °C oluyor.
-5°C
40°C
Şekil I
II. Suya batan hacim
III. Uygulanan kaldırma kuvveti
Lastik Bot
Şekil II
hune
Buna göre, öğlen ve gece vakitlerinde bot ile ilgili;
1. Suda batma oranı
Lastik Bot
D) I ve II
Ubidsig
melybe
niceliklerinden hangileri eşittir?
ob 5. si
(Göldeki suyun sıcaklığındaki değişim önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve III
C) Yanız l
Fizik
Deprem Dalgası
8. Durgun göl yüzeyinde bulunan esnek lastik botun sıcaklığı şekillerdeki gibi gece -5°C, öğlen 40 °C oluyor. -5°C 40°C Şekil I II. Suya batan hacim III. Uygulanan kaldırma kuvveti Lastik Bot Şekil II hune Buna göre, öğlen ve gece vakitlerinde bot ile ilgili; 1. Suda batma oranı Lastik Bot D) I ve II Ubidsig melybe niceliklerinden hangileri eşittir? ob 5. si (Göldeki suyun sıcaklığındaki değişim önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız II I ve III C) Yanız l
4. Bölüm
Test 02
Isı ve Sıcaklık - II
MC
264
IS1
Isı sığası birimi cal/g °C'dir.
TX
II. Öz ısı, maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
K
•
IM. Isf sığası, birim sıcaklık değişimi başına düşen ısı
enerjisidir. T
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) I ve II
call 10. ik
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Deprem Dalgası
4. Bölüm Test 02 Isı ve Sıcaklık - II MC 264 IS1 Isı sığası birimi cal/g °C'dir. TX II. Öz ısı, maddeler için ayırt edici bir özelliktir. K • IM. Isf sığası, birim sıcaklık değişimi başına düşen ısı enerjisidir. T Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) I ve II call 10. ik C) Yalnız III E) I ve III
10.
60
A) 60
Kütle (g)
K
30-
0
30
B) 65
L
60
Aynı sıcaklıkta, birbiriyle karışabilen K ve L sıvılarına ait
kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir. K sıvısından 30 g, L
SIVISından 60 g alınarak karıştırılıyor.
Buna göre, karışımın toplam hacmi kaç cm³ tür?
Hacim (cm³)
C) 70
D) 75
E) 80
Fizik
Deprem Dalgası
10. 60 A) 60 Kütle (g) K 30- 0 30 B) 65 L 60 Aynı sıcaklıkta, birbiriyle karışabilen K ve L sıvılarına ait kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir. K sıvısından 30 g, L SIVISından 60 g alınarak karıştırılıyor. Buna göre, karışımın toplam hacmi kaç cm³ tür? Hacim (cm³) C) 70 D) 75 E) 80
ar.
nez.
Igaları
tadır.
280
►/benimhocam
8.
Yukarıdaki sismograftan farklı zamanlarında çikartan kage
şeritlerin görünümü,
K
biçimindedir.
Kâğıt şeritlere bakan bir deprem uzmanı,
1.
L anında gerçekleşen depremin büyüklüğü K anında ger-
çekleşen depremin büyüklüğünden daha fazladır.
II. L anında gerçekleşen depremin şiddeti K anında gerçek
leşen depremin şiddetinden daha fazladır.
III. L anında gerçekleşen deprem dalgaları yeryüzüne daha
yakın fay hattında meydana gelmiştir.
yorumlarından hangilerini yapar?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
V
8
3
L
E) I, II ve III
3
9
3
S
C
C) I ve III
4
3 0 3
E z
L
X engelline
yansimiş h
A)
Fizik
Deprem Dalgası
ar. nez. Igaları tadır. 280 ►/benimhocam 8. Yukarıdaki sismograftan farklı zamanlarında çikartan kage şeritlerin görünümü, K biçimindedir. Kâğıt şeritlere bakan bir deprem uzmanı, 1. L anında gerçekleşen depremin büyüklüğü K anında ger- çekleşen depremin büyüklüğünden daha fazladır. II. L anında gerçekleşen depremin şiddeti K anında gerçek leşen depremin şiddetinden daha fazladır. III. L anında gerçekleşen deprem dalgaları yeryüzüne daha yakın fay hattında meydana gelmiştir. yorumlarından hangilerini yapar? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III V 8 3 L E) I, II ve III 3 9 3 S C C) I ve III 4 3 0 3 E z L X engelline yansimiş h A)
2. Şekildeki kapta ağırlığı önemsiz ve gaz sızdırmayan
piston serbestçe hareket edebilmektedir.
gaz
Gazın sıcaklığı bir miktar azaltılırsa;
I. gazın basıncı,
II. gazın hacmi,
III. gazın özkütlesi,
IV. gazın kütlesi
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) I ve IV
E) III ve IV
Fizik
Deprem Dalgası
2. Şekildeki kapta ağırlığı önemsiz ve gaz sızdırmayan piston serbestçe hareket edebilmektedir. gaz Gazın sıcaklığı bir miktar azaltılırsa; I. gazın basıncı, II. gazın hacmi, III. gazın özkütlesi, IV. gazın kütlesi niceliklerinden hangileri değişmez? A) I ve II B) I ve III D) II ve IV C) I ve IV E) III ve IV
1. Aynı düzlemde yer alan F, F, 2F büyüklüğündeki kuvvetler
ikizkenar yamuğun köşelerine şekildeki gibi uygulanmıştır.
60⁰
2F
F
60°
12.00
F
Buna göre, bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç F'dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3.
Fizik
Deprem Dalgası
1. Aynı düzlemde yer alan F, F, 2F büyüklüğündeki kuvvetler ikizkenar yamuğun köşelerine şekildeki gibi uygulanmıştır. 60⁰ 2F F 60° 12.00 F Buna göre, bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç F'dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3.