Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deprem Dalgası Soruları

YT/Fen Bilimleri
7.
Deprem ve deprem dalgaları ile ilgili olarak;
1. Depremi inceleyen bilim dalina sismoloji denir.
Cu
II. Depremin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan ölçeğe
desibel denir.
II. Deprem sonucu oluşan yer hareketini kaydeden
düzeneklere sismograf denir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
N
te
ge
a
H.
nic
(Av
Fizik
Deprem Dalgası
YT/Fen Bilimleri 7. Deprem ve deprem dalgaları ile ilgili olarak; 1. Depremi inceleyen bilim dalina sismoloji denir. Cu II. Depremin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan ölçeğe desibel denir. II. Deprem sonucu oluşan yer hareketini kaydeden düzeneklere sismograf denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III N te ge a H. nic (Av
ESTI
Deneme - 5
IR.
2.
Newton'un Hareket Yasaları'ndan olan temel yasa, "Bir
cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim ivmeli
hareket yapar." olarak açıklanır. Kuvvet ise cisimler üze-
rinde şekil, yön ve hız değişimi yapabilen etkidir.
Bu bilgilere göre,
yatay bir virajı sabit süratle dönmekte olan otomobilin
ivmesinin olup olmadığı için yapılan yorumlarından
hangisi doğrudur?
A) Ivmesi yoktur.
B) İvmesi vardır, nedeni kuvvetin şekil değiştirme etkisidir.
C) İvmesi vardır, nedeni kuvvetin yön değiştirme etkisidir.
D) İvmesi vardır, nedeni kuvvetin şekil ve yön değiştirme
etkisidir.
E vmesi vardır, nedeni kuvvetin şekil ve hız değişim
etkisidir.
A Sürtünme kuvveti
Fizik
Deprem Dalgası
ESTI Deneme - 5 IR. 2. Newton'un Hareket Yasaları'ndan olan temel yasa, "Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim ivmeli hareket yapar." olarak açıklanır. Kuvvet ise cisimler üze- rinde şekil, yön ve hız değişimi yapabilen etkidir. Bu bilgilere göre, yatay bir virajı sabit süratle dönmekte olan otomobilin ivmesinin olup olmadığı için yapılan yorumlarından hangisi doğrudur? A) Ivmesi yoktur. B) İvmesi vardır, nedeni kuvvetin şekil değiştirme etkisidir. C) İvmesi vardır, nedeni kuvvetin yön değiştirme etkisidir. D) İvmesi vardır, nedeni kuvvetin şekil ve yön değiştirme etkisidir. E vmesi vardır, nedeni kuvvetin şekil ve hız değişim etkisidir. A Sürtünme kuvveti
C) Depremin ilerleme hızı
D) Depremin yıkım etkisi
E) Depremin watt cinsinden gücü
ÖRNEK. 24
Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde alınma-
si gereken tedbirlerden biri değildir?
A) Deprem hakkında bilgi edinmek.
B) Deprem ile ilgili tatbikatlara katılmak,
6) Depremin gerçekleşmesi halinde neler yapılması
gerektiği ile ilgili bir plan oluşturmak.
D Binaların dış cephesine mantolama uygulaması yap
tırmak
E) Deprem çantası oluşturmak.
FİZİK 10
Fizik
Deprem Dalgası
C) Depremin ilerleme hızı D) Depremin yıkım etkisi E) Depremin watt cinsinden gücü ÖRNEK. 24 Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde alınma- si gereken tedbirlerden biri değildir? A) Deprem hakkında bilgi edinmek. B) Deprem ile ilgili tatbikatlara katılmak, 6) Depremin gerçekleşmesi halinde neler yapılması gerektiği ile ilgili bir plan oluşturmak. D Binaların dış cephesine mantolama uygulaması yap tırmak E) Deprem çantası oluşturmak. FİZİK 10
do öğreniy
7. De
Ses Dalgaları ve
Deprem Dalgaları
5. Deprem dalgaları hakkında, bir sınıfta yapılan öğrenci yo-
rumları aşağıdaki gibidir.
Kadir
: Levha hareketleri, çöküntüler ve volkanik patla-
malar sonucunda oluşan sarsıntılardır.
Mehmet : Mekanik dalgalar sınıfında olup hem enine hem
de boyuna dalgalar şeklinde yayılırlar.
Sevgi : Deprem ile ilgili araştırmalar yapılan bilim insanla-
rina sismolog adı verilir.
Alp
: Depremin şiddeti sismograf adı verilen araçlarla
ölçülür.
Sude
: Depremin şiddeti, depremin büyüklüğü hakkında
kesin bilgi vermez.
Buna göre, öğrenci yorumlarından kaç tanesi doğrudur?
8.
.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
1
Fizik
Deprem Dalgası
do öğreniy 7. De Ses Dalgaları ve Deprem Dalgaları 5. Deprem dalgaları hakkında, bir sınıfta yapılan öğrenci yo- rumları aşağıdaki gibidir. Kadir : Levha hareketleri, çöküntüler ve volkanik patla- malar sonucunda oluşan sarsıntılardır. Mehmet : Mekanik dalgalar sınıfında olup hem enine hem de boyuna dalgalar şeklinde yayılırlar. Sevgi : Deprem ile ilgili araştırmalar yapılan bilim insanla- rina sismolog adı verilir. Alp : Depremin şiddeti sismograf adı verilen araçlarla ölçülür. Sude : Depremin şiddeti, depremin büyüklüğü hakkında kesin bilgi vermez. Buna göre, öğrenci yorumlarından kaç tanesi doğrudur? 8. . A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 1
porusunun
veh seviye
SUPARA
30 Ekim 2020 günü, Izmir ilinde meydana gelen ve büyük
fazla insan hayatını kaybetmiştir. 28 Şubat 2010 ylında
luğu 6,9 olan depremde bazı binalar yıkılmış ve 100'den
Haitide meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde
ları atılıyor ise 30.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Depremlerin büyük
üklerinin aynı olmasına rağmen, Haiti'de meydana gelen
in donmus
depremin şiddetinin daha fazla hissedilmesi, can kaybının
anlıştır?
Buna göre Haiti depreminin Izmir'e göre şiddetinin
artmasına neden olmuştur.
8. Asa
ame
büyük olması;
AG
-üyüktür.
üçüktür.
1. Yapıların depreme karşı dayanıklılığı
1. Yerleşim yerlerinin depremin merkez assüne uzaklığı
III. Deprem bölgesinin enlem ve boylamları
niceliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
C) Ivell
A) Yalnız !
B) Yalnız Il
Ek
Il ve III
D) II ve III
29
22_TYT_02
Fizik
Deprem Dalgası
porusunun veh seviye SUPARA 30 Ekim 2020 günü, Izmir ilinde meydana gelen ve büyük fazla insan hayatını kaybetmiştir. 28 Şubat 2010 ylında luğu 6,9 olan depremde bazı binalar yıkılmış ve 100'den Haitide meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde ları atılıyor ise 30.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Depremlerin büyük üklerinin aynı olmasına rağmen, Haiti'de meydana gelen in donmus depremin şiddetinin daha fazla hissedilmesi, can kaybının anlıştır? Buna göre Haiti depreminin Izmir'e göre şiddetinin artmasına neden olmuştur. 8. Asa ame büyük olması; AG -üyüktür. üçüktür. 1. Yapıların depreme karşı dayanıklılığı 1. Yerleşim yerlerinin depremin merkez assüne uzaklığı III. Deprem bölgesinin enlem ve boylamları niceliklerinden hangileri ile açıklanabilir? C) Ivell A) Yalnız ! B) Yalnız Il Ek Il ve III D) II ve III 29 22_TYT_02
7. Depremden korunmanın yollarını anlatan bir öğretmen
alınacak önlemlerden birinin çok katlı yüksek binaların
gevşek zemine yapılmaması olduğunu söyler ve bunun
sebebini sınıftaki öğrencilerine sorar.
Öğrenciler aşağıdaki açıklamaları yapar.
1. Sismik dalga genliği gevşek zeminlerde artar.
II. Gevşek zeminlerdeki binalar düşük frekansla titreşir.
III. Sismik dalgaların hızı gevşek zeminde artar.
Buna göre yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve 111
Fizik
Deprem Dalgası
7. Depremden korunmanın yollarını anlatan bir öğretmen alınacak önlemlerden birinin çok katlı yüksek binaların gevşek zemine yapılmaması olduğunu söyler ve bunun sebebini sınıftaki öğrencilerine sorar. Öğrenciler aşağıdaki açıklamaları yapar. 1. Sismik dalga genliği gevşek zeminlerde artar. II. Gevşek zeminlerdeki binalar düşük frekansla titreşir. III. Sismik dalgaların hızı gevşek zeminde artar. Buna göre yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) I ve II D) II ve III E) I, II ve 111
AKILLI NOT
Küresel aynalarda odak uzunluğu küresel yüzeyin eğrilik yarıça-
pina bağlıdır. Işığın renginden, şiddetinden ve ortamın kiricilik
8.
indisinden etkilenmez.
A
6. Eğrilik yarıçapları, sırası ile r, 2r ve 3r olan kürelerle çukur
ayna yapılıyor.
Bu aynalarla ilgili olarak,
1. Odak uzaklığı en büyük olan eğrilik yarıçapı 3r olandır.
II. Araba farinda lambadan çıkan ışınların kısa mesafede
birbirine paralel hale getirilmesi için en avantajlısı eğri-
lik yarıçapır olandır.
III. Güneş ışığını aynadan yeterince uzakta toplaması için
en avantajlısı eğrilik yarıçapı 3r olandır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
2
yargilarma
B) Yalnız!
Fizik
Deprem Dalgası
AKILLI NOT Küresel aynalarda odak uzunluğu küresel yüzeyin eğrilik yarıça- pina bağlıdır. Işığın renginden, şiddetinden ve ortamın kiricilik 8. indisinden etkilenmez. A 6. Eğrilik yarıçapları, sırası ile r, 2r ve 3r olan kürelerle çukur ayna yapılıyor. Bu aynalarla ilgili olarak, 1. Odak uzaklığı en büyük olan eğrilik yarıçapı 3r olandır. II. Araba farinda lambadan çıkan ışınların kısa mesafede birbirine paralel hale getirilmesi için en avantajlısı eğri- lik yarıçapır olandır. III. Güneş ışığını aynadan yeterince uzakta toplaması için en avantajlısı eğrilik yarıçapı 3r olandır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2 yargilarma B) Yalnız!
önnek
Sürtünmesiz yatay düzlemde, arti (+) elektrik yüklü, ilet-
ken K, L, M küreleri şekildeki konumda tutulmaktadır. L
küresi serbest bırakıldığında hareket etmiyor.
K
L
M
2d
d
yatay düzlem
5
Kürelerin yükleri sırasıyla k 99m olduğuna göre,
M
aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) 992
B) ayam
C)9=94
C
D) LM
E) AM > a,
>
Fizik
Deprem Dalgası
önnek Sürtünmesiz yatay düzlemde, arti (+) elektrik yüklü, ilet- ken K, L, M küreleri şekildeki konumda tutulmaktadır. L küresi serbest bırakıldığında hareket etmiyor. K L M 2d d yatay düzlem 5 Kürelerin yükleri sırasıyla k 99m olduğuna göre, M aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 992 B) ayam C)9=94 C D) LM E) AM > a, >
2TM = T =
MT
II.
yarg
A)
a
6. O noktası etrafında serbestçe dönebilen homojen ve eş'a
bölmeli 2P ağırlığındaki çubuk K ve L ağırlıklarıyla şekildeki
8. O
? bc
ŞE
gibi dengededir.
K
K cisminin ağırlığı P olduğuna göre L cisminin ağırlığı
kaç P'dır?
2
A)
C) 1
w-
D D
3
2
E) 3
3
3
11. Sınıf Fizik Soru Bankası
Fizik
Deprem Dalgası
2TM = T = MT II. yarg A) a 6. O noktası etrafında serbestçe dönebilen homojen ve eş'a bölmeli 2P ağırlığındaki çubuk K ve L ağırlıklarıyla şekildeki 8. O ? bc ŞE gibi dengededir. K K cisminin ağırlığı P olduğuna göre L cisminin ağırlığı kaç P'dır? 2 A) C) 1 w- D D 3 2 E) 3 3 3 11. Sınıf Fizik Soru Bankası
TYT
6.
Ülkemizde çalışmaları süren nükleer enerji santrallerinin biri
Mersin'de, diğeri de Sinop'ta faaliyete geçecektir. Böylece
ülkemizin dış ülkelere olan enerji bağımlılığı azalacaktır.
Sinop
Mersin
Nükleer santraller kurulurken santralin kurulacağı yerin bazı
özellikleri göz önünde bulundurulur.
Buna göre, nükleer santrallerin kurulmasının düşünül-
düğü yerler için,
denize yakınlığı,
Ik deprem kuşağı içinde olmaması,
III. atmosferdeki bulut hareketliliğinin az olması
özelliklerinden hangilerine dikkat edilmelidir?
A)
A) Yalniz
By Dve
We II
C) e III
D) II ve III
)
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
TYT 6. Ülkemizde çalışmaları süren nükleer enerji santrallerinin biri Mersin'de, diğeri de Sinop'ta faaliyete geçecektir. Böylece ülkemizin dış ülkelere olan enerji bağımlılığı azalacaktır. Sinop Mersin Nükleer santraller kurulurken santralin kurulacağı yerin bazı özellikleri göz önünde bulundurulur. Buna göre, nükleer santrallerin kurulmasının düşünül- düğü yerler için, denize yakınlığı, Ik deprem kuşağı içinde olmaması, III. atmosferdeki bulut hareketliliğinin az olması özelliklerinden hangilerine dikkat edilmelidir? A) A) Yalniz By Dve We II C) e III D) II ve III ) E) I, II ve III
E) I,
D) I ve II
s.
(1
) Deprem, yer kabuğunun gerilme etkisi sonucu belli bir derinlik-
te kırılması olarak tanımlanır. (II) Depremin şiddeti, kırılan yüzeyde
açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür. (III) Bu enerji Richter ölçeği yar-
dımıyla ölçülür. (IV) Depremin enerjisinin açığa çıktığı bu noktaya
odak noktası denir. (1) Bu odak noktasının yeryüzündeki iz düşü-
müne merkez üssü denir.
Deprem dalgaları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangi-
sinde kavram yanılgısı vardır?
A) I
B) II C) III D) IV E) V
zmanyayinlarity o/uzmanyayinlari /uzmanyayinlari 1
Fizik
Deprem Dalgası
E) I, D) I ve II s. (1 ) Deprem, yer kabuğunun gerilme etkisi sonucu belli bir derinlik- te kırılması olarak tanımlanır. (II) Depremin şiddeti, kırılan yüzeyde açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür. (III) Bu enerji Richter ölçeği yar- dımıyla ölçülür. (IV) Depremin enerjisinin açığa çıktığı bu noktaya odak noktası denir. (1) Bu odak noktasının yeryüzündeki iz düşü- müne merkez üssü denir. Deprem dalgaları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangi- sinde kavram yanılgısı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V zmanyayinlarity o/uzmanyayinlari /uzmanyayinlari 1
4.
Bir vincin kolu düşeyle 30° açı yapacak şekilde olup,
uzunluğu 20 m'dir. Vinç, koluna ucundan asılmış 2
tonluk bir konteyneri şekildeki gibi taşımaktadır.
= 150°
düşey
30°
0
yatay
Buna göre vinç kolunun sabitlendiği noktaya göre
konteynerin ağırlığının torku kaç N.m'dir?
(g = 10 m/s2, sin30º = 0,5)
A) 20
B) 200
C) 2000
E) 200 000
D) 20 000
1. ÜNİTE Kuvvet ve Hareket 139
Fizik
Deprem Dalgası
4. Bir vincin kolu düşeyle 30° açı yapacak şekilde olup, uzunluğu 20 m'dir. Vinç, koluna ucundan asılmış 2 tonluk bir konteyneri şekildeki gibi taşımaktadır. = 150° düşey 30° 0 yatay Buna göre vinç kolunun sabitlendiği noktaya göre konteynerin ağırlığının torku kaç N.m'dir? (g = 10 m/s2, sin30º = 0,5) A) 20 B) 200 C) 2000 E) 200 000 D) 20 000 1. ÜNİTE Kuvvet ve Hareket 139
YAYINLA
9. Lunaparkta dönen salıncağa binen Kivanç, Kerem ve
Zeynep'in kütleleri sırasıyla 2m, m, m salıncaklarının ip
uzunlukları ise sırasıyla 21, 21, ( dir.
Düşey
o
-0-0-0-0-0
Zeynep
m
21
Kivanç
m
Kerem
2m
Zeynep, Kerem ve Kıvanç'ın salıncaklarının iplerinin düşeyle
yaptığı açılar sırasıyla a, b, dr.
Buna göre a, b, 0 arasındaki ilişki nedir?
A) a > B> 0
B) a =>
D) B = 0 >
E) a = B = 6
C)B> a = 1
Fizik
Deprem Dalgası
YAYINLA 9. Lunaparkta dönen salıncağa binen Kivanç, Kerem ve Zeynep'in kütleleri sırasıyla 2m, m, m salıncaklarının ip uzunlukları ise sırasıyla 21, 21, ( dir. Düşey o -0-0-0-0-0 Zeynep m 21 Kivanç m Kerem 2m Zeynep, Kerem ve Kıvanç'ın salıncaklarının iplerinin düşeyle yaptığı açılar sırasıyla a, b, dr. Buna göre a, b, 0 arasındaki ilişki nedir? A) a > B> 0 B) a => D) B = 0 > E) a = B = 6 C)B> a = 1
2.
Dinamometre
SU
X
Baskül
Neslihan suyun kaldırma kuwetiyle ilgili deneyler yapıyor. Bun-
lardan bir tanesinde dinamometrenin ucuna şekildeki gibi as-
tığı metal bir bloğu baskül üzerindeki su dolu bir kaba kap ta-
banına değmeyecek şekilde batırıyor.
Buna göre Neslihan dinamometrenin ve baskülün gösterdi-
ği değerlerin önceki duruma göre nasıl değiştiğini gözler?
Dinamometre
Baskül
A)
Artar
Artar
Azalır
Artar
HOOD
Artar
Azalır
D)
Azalır
Değişmez
E) Değişmez
Azalır
Fizik
Deprem Dalgası
2. Dinamometre SU X Baskül Neslihan suyun kaldırma kuwetiyle ilgili deneyler yapıyor. Bun- lardan bir tanesinde dinamometrenin ucuna şekildeki gibi as- tığı metal bir bloğu baskül üzerindeki su dolu bir kaba kap ta- banına değmeyecek şekilde batırıyor. Buna göre Neslihan dinamometrenin ve baskülün gösterdi- ği değerlerin önceki duruma göre nasıl değiştiğini gözler? Dinamometre Baskül A) Artar Artar Azalır Artar HOOD Artar Azalır D) Azalır Değişmez E) Değişmez Azalır
A
A
M
A
le
2.
Tüm dalgaların ortak özelliği enerji taşımalarıdır.
Buna göre;
1. kıyıya vuran dalgaların sahildeki kayalıkları aşındı-
rarak falez oluşturması,
II. yüksek hızlarda uçan uçağın sesinin evlerdeki cam-
ların titremesine neden olması,
III. depremlerde evlerin hasar görmesi
durumlarından hangileri dalgaların enerji taşıdığının
bir göstergesidir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve 11
D) I, II ve III E) II ve III
34
Fizik
Deprem Dalgası
A A M A le 2. Tüm dalgaların ortak özelliği enerji taşımalarıdır. Buna göre; 1. kıyıya vuran dalgaların sahildeki kayalıkları aşındı- rarak falez oluşturması, II. yüksek hızlarda uçan uçağın sesinin evlerdeki cam- ların titremesine neden olması, III. depremlerde evlerin hasar görmesi durumlarından hangileri dalgaların enerji taşıdığının bir göstergesidir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) I, II ve III E) II ve III 34
4. Bazı elektromanyetik dalgalar ile bu dalgaların uy-
gulama alanları aşağıda verilmiştir.
Araçların hızlarını ölçen
radarlarda kullanılan işin
Morötesi
işinlar
Bazı bakterilerin yok
edilmesi işleminde kulla* işinları
.
3
i
nilan işin
6
Demir - çelik fabrika-
larında üretilen çeliğin
hataları belirlemede
kullanılan işin
Mikrodalga
do-
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
dogrudur?
A
M
8
tik
A)
B)
C)
IV1
n-
D)
E)
Fizik
Deprem Dalgası
4. Bazı elektromanyetik dalgalar ile bu dalgaların uy- gulama alanları aşağıda verilmiştir. Araçların hızlarını ölçen radarlarda kullanılan işin Morötesi işinlar Bazı bakterilerin yok edilmesi işleminde kulla* işinları . 3 i nilan işin 6 Demir - çelik fabrika- larında üretilen çeliğin hataları belirlemede kullanılan işin Mikrodalga do- Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi dogrudur? A M 8 tik A) B) C) IV1 n- D) E)