Deprem Dalgası Soruları

5.
A) 1/1/2
4
B)
a
1
3
2m
Şekildeki sürtünmesiz sistemde araç gösterilen
yönde a ivmesiyle hareket ettiğinde, 2m ve m
kütleli cisimler hareketsiz olarak dengede kaldı-
ğına göre; a ivmesi, çekim ivmesi g'nin kaç ka-
tıdır?
ip
C)
m
1
2
D) 1
E) 2
Fizik
Deprem Dalgası
5. A) 1/1/2 4 B) a 1 3 2m Şekildeki sürtünmesiz sistemde araç gösterilen yönde a ivmesiyle hareket ettiğinde, 2m ve m kütleli cisimler hareketsiz olarak dengede kaldı- ğına göre; a ivmesi, çekim ivmesi g'nin kaç ka- tıdır? ip C) m 1 2 D) 1 E) 2
leriyle sporda kendini gösterir.
ÖRNEK: 6
1. Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi
II. Karayolu çalışanlarının fosforlu kıyafetler giymesi
III. Cam kırıklarının orman yangınlarına neden olması
IV. Güneş yanıkları
Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziğin alt dallarından op-
tik alanı ile ilgilidir?
A) I ve II
Çözüm
D) I, II ve III
B) I ve III
♫
E) II, III ve IV
C) II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
leriyle sporda kendini gösterir. ÖRNEK: 6 1. Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi II. Karayolu çalışanlarının fosforlu kıyafetler giymesi III. Cam kırıklarının orman yangınlarına neden olması IV. Güneş yanıkları Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziğin alt dallarından op- tik alanı ile ilgilidir? A) I ve II Çözüm D) I, II ve III B) I ve III ♫ E) II, III ve IV C) II ve III
8.
Sabit hızla hareket eden bir tren şekildeki konumdan
geçtikten 50 s sonra tünele girmeye başlıyor ve túne
40 s de tamamen terkediyor.
Tren
Tünel
L
Trenin boyu 20 m olduğuna göre, tünelin boyu L kaç
m dir?
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80
Fizik
Deprem Dalgası
8. Sabit hızla hareket eden bir tren şekildeki konumdan geçtikten 50 s sonra tünele girmeye başlıyor ve túne 40 s de tamamen terkediyor. Tren Tünel L Trenin boyu 20 m olduğuna göre, tünelin boyu L kaç m dir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80
6.
A) 410
B)
Su
Özkütlesi 5 g/cm³ olan suda çözünmeyen 2 kg kütleli katı
cisim, taşma seviyesine kadar sıvı dolu şekilde kaba yavaşca
bırakılıyor.
ant
A) 1800
Buna göre, kabın kütlesi kaç gram artar?
(dsu = 1 g/cm³)
D) 1200
B) 1700
E) 1000
C) 1600
Fizik
Deprem Dalgası
6. A) 410 B) Su Özkütlesi 5 g/cm³ olan suda çözünmeyen 2 kg kütleli katı cisim, taşma seviyesine kadar sıvı dolu şekilde kaba yavaşca bırakılıyor. ant A) 1800 Buna göre, kabın kütlesi kaç gram artar? (dsu = 1 g/cm³) D) 1200 B) 1700 E) 1000 C) 1600
üre-
1,0
örü-
K
32
karekök
Ayşe, yüksek hızlı tren ile Istanbul'dan Ankara'ya yolculuk
yapmaktadır.
1. Mekanik
II. Elektromanyetizma
III. Çekirdek fiziği
Buna göre, yukarıdaki fiziğin alt alanlarından hangile-
rinin yüksek hızlı trenin hareket etmesi ile direkt ilgisi
vardır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
1
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Deprem Dalgası
üre- 1,0 örü- K 32 karekök Ayşe, yüksek hızlı tren ile Istanbul'dan Ankara'ya yolculuk yapmaktadır. 1. Mekanik II. Elektromanyetizma III. Çekirdek fiziği Buna göre, yukarıdaki fiziğin alt alanlarından hangile- rinin yüksek hızlı trenin hareket etmesi ile direkt ilgisi vardır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II 1 E) I, II ve III C) I ve II
E)
Değişmez
A) Yalnız I
214
Sismograf, yer hareketini sürekli olarak kaydederek yer 1.
sarsıntılarının büyüklüğünü, merkezini ve süresini sapta-
maya yarayan aygıta denir. Görselde bir yer sarsıntısının
sismograftan elde edilmiş grafiği yer almaktadır.
0
Değişmez
D) I ve II
21 31
Bu grafiğe göre,
1. Sarsıntı 4t süresi boyunca sürmüştür.
II. Sarsıntının genliği 21 anında maksimum olmuştur.
III. Sarsıntının genliği önce artıp sonra azalmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
Zaman
Tye III
B
C) I ve Ill
Fizik
Deprem Dalgası
E) Değişmez A) Yalnız I 214 Sismograf, yer hareketini sürekli olarak kaydederek yer 1. sarsıntılarının büyüklüğünü, merkezini ve süresini sapta- maya yarayan aygıta denir. Görselde bir yer sarsıntısının sismograftan elde edilmiş grafiği yer almaktadır. 0 Değişmez D) I ve II 21 31 Bu grafiğe göre, 1. Sarsıntı 4t süresi boyunca sürmüştür. II. Sarsıntının genliği 21 anında maksimum olmuştur. III. Sarsıntının genliği önce artıp sonra azalmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II Zaman Tye III B C) I ve Ill
ki gibi
kayık
gide-
liyor.
V
en-
III
359
sonuç yayınları
7. İçinde L SIVISI bulunan kapta düzgün türdeş X
cismi şekildeki gibi dengededir.
A)
B)
Musluktan
özkütlesi L'nin özkütlesinden
daha büyük olan K sıvısı akıtıldığında, X cis-
minin sıvı içerisinde kalan kısmının yüksek-
liği (h) ve cisme uygulanan kaldırma kuvveti-
nin büyüklüğü (F) için ne söylenebilir? (Sıvılar
birbirine karışmaktadır.)
D)
E)
K SIVISI
L SIVISI
h
Artar
Değişmez
Artar
Azalır
Değişmez
F
Azalır
Artar
Değişmez
Değişmez
Azalır
ÖĞREN
B80.
• Kaldırma k
dengedeki c
vet-denge k
hatırlanmalı
OB68
• Dengenin
hem kuvv
malı, hem
(torklari) s
Fizik
Deprem Dalgası
ki gibi kayık gide- liyor. V en- III 359 sonuç yayınları 7. İçinde L SIVISI bulunan kapta düzgün türdeş X cismi şekildeki gibi dengededir. A) B) Musluktan özkütlesi L'nin özkütlesinden daha büyük olan K sıvısı akıtıldığında, X cis- minin sıvı içerisinde kalan kısmının yüksek- liği (h) ve cisme uygulanan kaldırma kuvveti- nin büyüklüğü (F) için ne söylenebilir? (Sıvılar birbirine karışmaktadır.) D) E) K SIVISI L SIVISI h Artar Değişmez Artar Azalır Değişmez F Azalır Artar Değişmez Değişmez Azalır ÖĞREN B80. • Kaldırma k dengedeki c vet-denge k hatırlanmalı OB68 • Dengenin hem kuvv malı, hem (torklari) s
41. Eşyaların yere veya duvara monte edilmesi
II. Eve sismograf aleti alınması
III. Deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmiş bina-
ların tercih edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, deprem öncesinde
alınabilecek tedbirlere örnek olarak verilebilir?
C) II ve III
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız
E) I, II ve
Fizik
Deprem Dalgası
41. Eşyaların yere veya duvara monte edilmesi II. Eve sismograf aleti alınması III. Deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmiş bina- ların tercih edilmesi Yukarıdakilerden hangileri, deprem öncesinde alınabilecek tedbirlere örnek olarak verilebilir? C) II ve III A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız E) I, II ve
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta içleri dolu K, L ve M
cisimlerinin su içerisindeki denge durumları şekildeki gibidir.
K
Su
L
M
-Yatay
Buna göre, K, L ve M cisimlerinin yapıldıkları maddelerin
özkütleleri dk, di ve d arasındaki ilişkisi nedir?
A) dk > dL>dM
BdM>dL>dk
C) dk > d₁=dM
D) dk = dL = dM
EdL=dM>dk
Fizik
Deprem Dalgası
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta içleri dolu K, L ve M cisimlerinin su içerisindeki denge durumları şekildeki gibidir. K Su L M -Yatay Buna göre, K, L ve M cisimlerinin yapıldıkları maddelerin özkütleleri dk, di ve d arasındaki ilişkisi nedir? A) dk > dL>dM BdM>dL>dk C) dk > d₁=dM D) dk = dL = dM EdL=dM>dk
1.
Deprem dalgalarının basit gösterimi şekildeki gibidir.
Buna göre,
1. K noktası depremin odak noktasıdır.
II. L noktası depremin merkez üssüdür.
III. Depremin en çok hissedildiği yer L noktası ve çevresi-
dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
yer kabuğu
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Deprem Dalgası
1. Deprem dalgalarının basit gösterimi şekildeki gibidir. Buna göre, 1. K noktası depremin odak noktasıdır. II. L noktası depremin merkez üssüdür. III. Depremin en çok hissedildiği yer L noktası ve çevresi- dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I yer kabuğu D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
3. Şekildeki nötr X, Y, Z elektroskopları ile yüklü cisimler ara-
sındaki iletken tellerdeki anahtarlar açıktır.
X
A) Yalnız X
Elektrostatik
Elektrik Yükleri
D) X ve Y
+ + + + + +
Y
++
++
Buna göre, anahtarlar kapatıldığında hangi elektros
kopların yaprakları açılabilir?
B) Yalnız Y
Test
Z
E) Y ve Z
C) Yalnız Z
Yüklü olan bulutlar üzerinden geçtiği toprakla zıt yükleri
kendine doğru çeker sonra şiddetli bir ışık ve ses çıkara-
Fizik
Deprem Dalgası
3. Şekildeki nötr X, Y, Z elektroskopları ile yüklü cisimler ara- sındaki iletken tellerdeki anahtarlar açıktır. X A) Yalnız X Elektrostatik Elektrik Yükleri D) X ve Y + + + + + + Y ++ ++ Buna göre, anahtarlar kapatıldığında hangi elektros kopların yaprakları açılabilir? B) Yalnız Y Test Z E) Y ve Z C) Yalnız Z Yüklü olan bulutlar üzerinden geçtiği toprakla zıt yükleri kendine doğru çeker sonra şiddetli bir ışık ve ses çıkara-
1. Yarıçapları farklı X ve Y elektroskopları sırasıyla -q ve -4q
yüklüdür.
39
-q'
A) Yalnız I
Anahtar
3r
2r
D) I ve II
Anahtar kapatılırsa Y elektroskobunun yaprakları için,
1. Biraz daha açılır.
-49
II. Açıklığı değişmez.
III. Biraz kapanır
yargılarından hangileri doğru olabilir?
3r
B) Yalnız II
Yalnız III
E) I, II ve III
3.
Fizik
Deprem Dalgası
1. Yarıçapları farklı X ve Y elektroskopları sırasıyla -q ve -4q yüklüdür. 39 -q' A) Yalnız I Anahtar 3r 2r D) I ve II Anahtar kapatılırsa Y elektroskobunun yaprakları için, 1. Biraz daha açılır. -49 II. Açıklığı değişmez. III. Biraz kapanır yargılarından hangileri doğru olabilir? 3r B) Yalnız II Yalnız III E) I, II ve III 3.
r?
0
Dalgalarla ilgili olarak,
1. Titreşim doğrultularına göre enine ve boyuna olmak
üzere ikiye ayrılırlar.
II. Enerji taşıma yöntemlerine göre mekanik ve elektro-
manyetik olmak üzere ikiye ayrılırlar.
III. Bütün dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
DALGALAR VE GENEL ÖZELL
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
4.
M
1.
11
1
Fizik
Deprem Dalgası
r? 0 Dalgalarla ilgili olarak, 1. Titreşim doğrultularına göre enine ve boyuna olmak üzere ikiye ayrılırlar. II. Enerji taşıma yöntemlerine göre mekanik ve elektro- manyetik olmak üzere ikiye ayrılırlar. III. Bütün dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III DALGALAR VE GENEL ÖZELL B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 4. M 1. 11 1
5. TYT kursunda bir fizik dersi sonrası öğrenciler kendi arala-
rında aynı malzemeden boşluksuz olarak yapılmış eşit küt-
leli silindirlerin dayanıklılığı ile ilgili olarak konuşmaktadır.
Berna: Eşit yarıçaplı olanların kendi ağırlıklarına karşı da-
yanıklılıkları da eşittir.
Kardelen: Yükseklikleri arttıkça kendi ağırlıklarına karşı da-
yanıklılıkları da artar.
Sebahat: Eşit yarıçaplı olanların yükseklikleri de eşittir.
Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?
A) Berna
C) Kardelen
B) Sebahat
D) Berna ve Sebahat
E) Kardelen ve Berna
Fizik
Deprem Dalgası
5. TYT kursunda bir fizik dersi sonrası öğrenciler kendi arala- rında aynı malzemeden boşluksuz olarak yapılmış eşit küt- leli silindirlerin dayanıklılığı ile ilgili olarak konuşmaktadır. Berna: Eşit yarıçaplı olanların kendi ağırlıklarına karşı da- yanıklılıkları da eşittir. Kardelen: Yükseklikleri arttıkça kendi ağırlıklarına karşı da- yanıklılıkları da artar. Sebahat: Eşit yarıçaplı olanların yükseklikleri de eşittir. Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? A) Berna C) Kardelen B) Sebahat D) Berna ve Sebahat E) Kardelen ve Berna
8. Düşey kesiti verilen kapalı K, L, M kaplarında su ve ga
bulunmaktadır.
K
Gaz
Su
Gaz
A) Yalnız I
Su
D) I've III
M
Gaz
Kaplar ters çevrildiğinde,
I. Kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri
II. Kap tabanlarındaki sıvı basıncı
III. Gaz basıncı
Su
✓
niceliklerinden hangileri her üç kapta da değişmez?
B) Yalnız II
(C) Xalnız III
E) II ve
Yer
11.
111.
2.
SC
Fizik
Deprem Dalgası
8. Düşey kesiti verilen kapalı K, L, M kaplarında su ve ga bulunmaktadır. K Gaz Su Gaz A) Yalnız I Su D) I've III M Gaz Kaplar ters çevrildiğinde, I. Kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri II. Kap tabanlarındaki sıvı basıncı III. Gaz basıncı Su ✓ niceliklerinden hangileri her üç kapta da değişmez? B) Yalnız II (C) Xalnız III E) II ve Yer 11. 111. 2. SC
7-
ve-
ışık
kisi-
rlak-
I ve II
3. İç direnci önemsiz özdeş piller ve özdeş lambalar kul-
lanarak, aynı maddeden yapılmış özdeş direnç telle-
riyle şekildeki devreleri kuran Ali, devrelerdeki lamba-
ların parlaklıklarının farklı olduğunu gözlemlemiştir.
Yayınları
elle
+
A) Yalnız I
Bu farklılık;
I. Devrelerin eşdeğer dirençlerinin farklı olması
II. Bir iletkenin direncinin kesit alanı ile ters orantılı ol-
masi
III. Bir iletkenin direncinin, iletkenin özdirencine bağ-
li olması
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
D) I ve III
Leeee
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Deprem Dalgası
7- ve- ışık kisi- rlak- I ve II 3. İç direnci önemsiz özdeş piller ve özdeş lambalar kul- lanarak, aynı maddeden yapılmış özdeş direnç telle- riyle şekildeki devreleri kuran Ali, devrelerdeki lamba- ların parlaklıklarının farklı olduğunu gözlemlemiştir. Yayınları elle + A) Yalnız I Bu farklılık; I. Devrelerin eşdeğer dirençlerinin farklı olması II. Bir iletkenin direncinin kesit alanı ile ters orantılı ol- masi III. Bir iletkenin direncinin, iletkenin özdirencine bağ- li olması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? D) I ve III Leeee B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II