Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dinamik Soruları

LM
üt-
ir.
100
Lod
8. Kütlesi 100 kg olan bir dolabı 50 N lik yatay kuvvet
ile itmeye calışanı kargo çalışan şekildeki gibidir.
100 kg
k=0,1
Cisim ile yer arasındaki kinetik sürtünme katsa-
yısı 0,1 olduğuna göre;
K
V₁.
Kolinin çalışana uyguladığı kuvvet 50 N dir.
Sürtünme kuvveti 50 N dir.
III. itme kuvveti ile kolinin tepki kuvveti eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve Ill
Yer
C) Yalnız Ill
E) I ve Il
9. Bir iple birbirine bağlanmış m, vem, kütleli cisimler
Şekil - L. Şekil - Il ve Şekil - Ill deki gibi yatay, eğik
Fizik
Dinamik
LM üt- ir. 100 Lod 8. Kütlesi 100 kg olan bir dolabı 50 N lik yatay kuvvet ile itmeye calışanı kargo çalışan şekildeki gibidir. 100 kg k=0,1 Cisim ile yer arasındaki kinetik sürtünme katsa- yısı 0,1 olduğuna göre; K V₁. Kolinin çalışana uyguladığı kuvvet 50 N dir. Sürtünme kuvveti 50 N dir. III. itme kuvveti ile kolinin tepki kuvveti eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve Ill Yer C) Yalnız Ill E) I ve Il 9. Bir iple birbirine bağlanmış m, vem, kütleli cisimler Şekil - L. Şekil - Il ve Şekil - Ill deki gibi yatay, eğik
F
Sürtünmeli yatay yüzeyde durmakta olan cisme, F
kuvveti uygulanınca, harekete geçemiyor.
Buna göre,
1. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklü-
ğü F'dir.
II. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı
artırılırsa, sürtünme kuvveti artar.
III. Cisme uygulanan F kuvvetinin büyüklüğü artı-
rılırsa, sürtünme kuvveti de artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve IL
YT Deneme Sına
E) 3. olay sonund
racağı sağlıklı
terebilir.
Fizik
Dinamik
F Sürtünmeli yatay yüzeyde durmakta olan cisme, F kuvveti uygulanınca, harekete geçemiyor. Buna göre, 1. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklü- ğü F'dir. II. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı artırılırsa, sürtünme kuvveti artar. III. Cisme uygulanan F kuvvetinin büyüklüğü artı- rılırsa, sürtünme kuvveti de artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve IL YT Deneme Sına E) 3. olay sonund racağı sağlıklı terebilir.
tonun Hareket Yasaları 1. Modül
-ki
7.
F+
8.
4 kg
Sürtünmesiz yatay düzlemde 30 m/s hızla
hareket eden cisme, hareketine ters yönde
F kuvveti uygulanıyor.
Cisim yavaşlayarak 5 saniye sonra dur-
duğuna göre, F kuvvetinin büyüklüğü
kaç N dur?
A) 20 B) 24
2 kg
(30-F).
Test 8
9 = 30 m/s
ip
C) 28 D) 30 E) 32
5 kg
-F = 42 N
Sürtünmesiz yatay düzlemde cisimler bir-
birine bağlanarak F kuvveti uygulanıyor.
Buna göre, cisimlerin ivmesinin büyük-
² dir?
Fizik
Dinamik
tonun Hareket Yasaları 1. Modül -ki 7. F+ 8. 4 kg Sürtünmesiz yatay düzlemde 30 m/s hızla hareket eden cisme, hareketine ters yönde F kuvveti uygulanıyor. Cisim yavaşlayarak 5 saniye sonra dur- duğuna göre, F kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur? A) 20 B) 24 2 kg (30-F). Test 8 9 = 30 m/s ip C) 28 D) 30 E) 32 5 kg -F = 42 N Sürtünmesiz yatay düzlemde cisimler bir- birine bağlanarak F kuvveti uygulanıyor. Buna göre, cisimlerin ivmesinin büyük- ² dir?
4
v = 8m/s
F = 12N
K
yer (yatay)
Yatay düzlemde 8 m/s hızla ilerlemekte olan 3 kg
kütleli cisme 12 N büyüklüğünde kuvvet K noktasından
itibaren cismin hareketine ters yönde şekildeki gibi
etki etmektedir.
Cisim ile yatay düzlem arasındaki sürtünme önem-
senmediğine göre,
a. Cismin ivmesinin büyüklüğünü bulunuz.
b. Cismin (0-4) saniye zaman aralığındaki hare-
ketini yorumlayınız.
Fizik
Dinamik
4 v = 8m/s F = 12N K yer (yatay) Yatay düzlemde 8 m/s hızla ilerlemekte olan 3 kg kütleli cisme 12 N büyüklüğünde kuvvet K noktasından itibaren cismin hareketine ters yönde şekildeki gibi etki etmektedir. Cisim ile yatay düzlem arasındaki sürtünme önem- senmediğine göre, a. Cismin ivmesinin büyüklüğünü bulunuz. b. Cismin (0-4) saniye zaman aralığındaki hare- ketini yorumlayınız.
1/1
nk
2
4.
Buna göre, X, Y ve Z cisimlerinin ivmelerinin büyüklükleri
ax, ay ve az arasındaki ilişki nedir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) ay > ax > az
C) ay > ax = az
E) ax = ay = az
F
Sürtünme katsayısı her yerinde aynı olan yatay zeminde
bulunan özdeş X, Y ve Z cisimlerine sırasıyla FK, FL ve FM
büyüklüğündeki kuvvetler uygulandığında cisimler yatay
doğrultuda harekete geçiyor.
X
.....Yatay
F₁
B) ax ay > az
D) ax = ay az
E) ax = ay > az
Z
Z
M
...Yatay
Buna göre, X, Y ve Z císimlerinin ivmelerinin büyüklükleri
ax, ay ve az arasındaki ilişki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) ax > ay > az
B) az > ax = ay
C) az > ay > ax
D) ax = ay = az
Fizik
Dinamik
1/1 nk 2 4. Buna göre, X, Y ve Z cisimlerinin ivmelerinin büyüklükleri ax, ay ve az arasındaki ilişki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) ay > ax > az C) ay > ax = az E) ax = ay = az F Sürtünme katsayısı her yerinde aynı olan yatay zeminde bulunan özdeş X, Y ve Z cisimlerine sırasıyla FK, FL ve FM büyüklüğündeki kuvvetler uygulandığında cisimler yatay doğrultuda harekete geçiyor. X .....Yatay F₁ B) ax ay > az D) ax = ay az E) ax = ay > az Z Z M ...Yatay Buna göre, X, Y ve Z císimlerinin ivmelerinin büyüklükleri ax, ay ve az arasındaki ilişki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) ax > ay > az B) az > ax = ay C) az > ay > ax D) ax = ay = az
1.
Cisimlerin hareketini, hareket ile kuvvet arasındaki
ilişkiyi ve bu etkileşimden dolayı oluşan enerjiyi in-
celeyen fiziğin alt dalina "mekanik" adı verilir.
Mekanik ile ilgili,
1. Mekaniğin, kuvvet etkisinde dengede olan ci-
simler üzerine çalışan bölümüne "statik" denir.
Mekaniğin kuvvet etkisinde hareketli cisimler
üzerine çalışan bölümüne "dinamik" denir.
Lu
I. Kinematik, cisimlere uygulanan kuvvet ve bu
kuvvetin etkisiyle ilgilenmez sadece cisimlerin
hareketi ile ilgilenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
Evetll
Fizik
Dinamik
1. Cisimlerin hareketini, hareket ile kuvvet arasındaki ilişkiyi ve bu etkileşimden dolayı oluşan enerjiyi in- celeyen fiziğin alt dalina "mekanik" adı verilir. Mekanik ile ilgili, 1. Mekaniğin, kuvvet etkisinde dengede olan ci- simler üzerine çalışan bölümüne "statik" denir. Mekaniğin kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerine çalışan bölümüne "dinamik" denir. Lu I. Kinematik, cisimlere uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin etkisiyle ilgilenmez sadece cisimlerin hareketi ile ilgilenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II Evetll
Kavrama
10. m,, m₂ ve ma kütleleri ile kurulan şekildeki sistemde
Tip gerilme kuvveti 20 N dur.
m₂ = 4 kg
m₂=4 kg
m₁ = 2 kg
Buna göre m₂ kütlesi ile yüzey arasındaki sürtün-
me kuvveti kaç N olur? (g = 10 m/s²)
Eğik düzlem üzerinde m kütleli cisim, sabit süratle
Fizik
Dinamik
Kavrama 10. m,, m₂ ve ma kütleleri ile kurulan şekildeki sistemde Tip gerilme kuvveti 20 N dur. m₂ = 4 kg m₂=4 kg m₁ = 2 kg Buna göre m₂ kütlesi ile yüzey arasındaki sürtün- me kuvveti kaç N olur? (g = 10 m/s²) Eğik düzlem üzerinde m kütleli cisim, sabit süratle
Bir tahta blok oyununda üst üste dizilmiş tahta bloklarda
4 tane kalmıştır. Tahta bloklar 200 g ve birbirleri arasın
daki sürtünme katsayısı 0,3; zemin ile aralarındaki s
tünme katsayısı ise 0,5 tir.
A) 2
112
16-
3=
Buna göre, sadece ilk üç bloğu, en alttaki bloğu
üzerinden çekebilmek için uygulanması gereken er
küçük kuvvet aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(g = 10 m/s²)
B) 2,4
F-3=1₁5
1
2
3
4
Fnet = m-a
900-600 - 100.0
2010-10-0
F
C) 3
D) 3,6
E) 4
Fizik
Dinamik
Bir tahta blok oyununda üst üste dizilmiş tahta bloklarda 4 tane kalmıştır. Tahta bloklar 200 g ve birbirleri arasın daki sürtünme katsayısı 0,3; zemin ile aralarındaki s tünme katsayısı ise 0,5 tir. A) 2 112 16- 3= Buna göre, sadece ilk üç bloğu, en alttaki bloğu üzerinden çekebilmek için uygulanması gereken er küçük kuvvet aşağıdakilerden hangisi olabilir? (g = 10 m/s²) B) 2,4 F-3=1₁5 1 2 3 4 Fnet = m-a 900-600 - 100.0 2010-10-0 F C) 3 D) 3,6 E) 4
16.
K
53⁰
Şekildeki düzenekte 4 kg'lık K cismi ile 10 kg'lık L
cismi arasındaki sürtünme kat sayısı 0,5 ve L ile
eğik düzlem arasındaki sürtünme kat sayısı 0,4'tür.
L cismi K cisminden kurtuluncaya kadar,
a) K cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti
kaç N olur?
b) L cisminin ivmesi kaç m/s²dir?
[a) 44 b) 3,44]
Fizik
Dinamik
16. K 53⁰ Şekildeki düzenekte 4 kg'lık K cismi ile 10 kg'lık L cismi arasındaki sürtünme kat sayısı 0,5 ve L ile eğik düzlem arasındaki sürtünme kat sayısı 0,4'tür. L cismi K cisminden kurtuluncaya kadar, a) K cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti kaç N olur? b) L cisminin ivmesi kaç m/s²dir? [a) 44 b) 3,44]
7. Şekildeki kütleler arasındaki
sürtünme kat sayısı 0,5, M ile ze-
min arasında sürtünme yoktur. K
cismine |F=28N'luk bir kuvvet
uygulandığında,
2,
a) K cisminin ivmesi kaç m/s²'dir?
b) L cisminin ivmesi kaç m/s²'dir?
c) M cisminin ivmesi kaç m/s²'dir?
(5/2)
2kg | K
4kg L
8kg
M
[a) 9 b) 5/6 c) 5/6]
Fizik
Dinamik
7. Şekildeki kütleler arasındaki sürtünme kat sayısı 0,5, M ile ze- min arasında sürtünme yoktur. K cismine |F=28N'luk bir kuvvet uygulandığında, 2, a) K cisminin ivmesi kaç m/s²'dir? b) L cisminin ivmesi kaç m/s²'dir? c) M cisminin ivmesi kaç m/s²'dir? (5/2) 2kg | K 4kg L 8kg M [a) 9 b) 5/6 c) 5/6]
3. Kinetik sürtünme katsayısının 0,2 olduğu yatay düzlemde 4 kg
kütleli cisim 9 hızıyla fırlatılıyor.
4 kg
9
-Yatay
Buna göre, cisim kaç m/s2 lik ivme ile yavaşlar?
(g = 10 m/s²)
A) 1
B) 2
C) 3
F5 = 0124₁
8=4₁a
D) 4
E) 5
= 8
Fizik
Dinamik
3. Kinetik sürtünme katsayısının 0,2 olduğu yatay düzlemde 4 kg kütleli cisim 9 hızıyla fırlatılıyor. 4 kg 9 -Yatay Buna göre, cisim kaç m/s2 lik ivme ile yavaşlar? (g = 10 m/s²) A) 1 B) 2 C) 3 F5 = 0124₁ 8=4₁a D) 4 E) 5 = 8
9.
B)
C)
D)
E)
A)
2m
5
4
5
15
10
10
1₁0₁-40 = 4-a
m
B)
15mg
5
9
g
4
T =
5
10
0
5
Buna göre cisimlerin asansöre göre ivmesi kaç
g olur? (g = yerçekimi ivmesi)
C)
Sürtünmelerin önemsen-
mediği makaralı sistemin
içerisinde bulunduğu
asansör
4
karı yönde hızlanmakta-
dir.
T-3mg =
5
12
ivme ile yu-
D) 1
= 3m.9
4
3thg 1
3mg
E) 2
15mg
4
A
M
A
Fizik
Dinamik
9. B) C) D) E) A) 2m 5 4 5 15 10 10 1₁0₁-40 = 4-a m B) 15mg 5 9 g 4 T = 5 10 0 5 Buna göre cisimlerin asansöre göre ivmesi kaç g olur? (g = yerçekimi ivmesi) C) Sürtünmelerin önemsen- mediği makaralı sistemin içerisinde bulunduğu asansör 4 karı yönde hızlanmakta- dir. T-3mg = 5 12 ivme ile yu- D) 1 = 3m.9 4 3thg 1 3mg E) 2 15mg 4 A M A
11. Sürtünmeli yatay bir düzlemde, v hızıyla fırlatılan 3
2 kg kütleli cisim 18 metre yol alıp duruyor.
v (m/s)
3 t (s)
Bu cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibi ol-
duğuna göre, cisim ile yatay düzlem arasındaki
sürtünme kuvveti kaç N dur?
A) 4
C) 12 D) 16
B) 8
0
E) 20
Fizik
Dinamik
11. Sürtünmeli yatay bir düzlemde, v hızıyla fırlatılan 3 2 kg kütleli cisim 18 metre yol alıp duruyor. v (m/s) 3 t (s) Bu cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibi ol- duğuna göre, cisim ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kuvveti kaç N dur? A) 4 C) 12 D) 16 B) 8 0 E) 20
4. Durmakta olan bir kamyonun statik sürtünme katsa-
yısı 0,6 olan yatay kasasına, 50 kg kütleli yük konu-
luyor.
50.6=30 N
lo
Yükün kaymaması için harekete geçen kamyo-
nun ivmesinin en büyük değeri kaç m/s² olmalı-
dir? (g = 10 m/s²)
A) 2
B) 4
C) 5
D) 5,5
E) 6
Fizik
Dinamik
4. Durmakta olan bir kamyonun statik sürtünme katsa- yısı 0,6 olan yatay kasasına, 50 kg kütleli yük konu- luyor. 50.6=30 N lo Yükün kaymaması için harekete geçen kamyo- nun ivmesinin en büyük değeri kaç m/s² olmalı- dir? (g = 10 m/s²) A) 2 B) 4 C) 5 D) 5,5 E) 6
6.
35
2
3.
Fs=35
70
√
m-5kg F-60N
=20N
50
Sürtünme kuvvetinin 35 N olduğu yatay düzlemde 5 kg küt-
leli cisme şekildeki kuvvetler uygulanıyor.
Buna göre, cismin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s² dir?
(g = 10 N/kg)
A) 5
B) 6
25=5.9
q
C) 7
5
D) 8
E) 9
Fizik
Dinamik
6. 35 2 3. Fs=35 70 √ m-5kg F-60N =20N 50 Sürtünme kuvvetinin 35 N olduğu yatay düzlemde 5 kg küt- leli cisme şekildeki kuvvetler uygulanıyor. Buna göre, cismin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s² dir? (g = 10 N/kg) A) 5 B) 6 25=5.9 q C) 7 5 D) 8 E) 9
m₁ = 2 kg
m₂ =4 kg
k=0,2
m₂=6 kg
Şekildeki sistem-
de m₂ ile yatay
zemin arasında-
ki sürtünme kat-
sayısı 0,2 dir.
Sistem serbest bırakıldığında, m₁ ve m₂ kütlele-
rinin birlikte hareket edebilmeleri için, m₁ ve m₂
kütleleri arasındaki sürtünme katsayısı en az kaç
olmalıdır?
(g = 10 m/s² ve makara sürtünmesizdir.)
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4
D) 0,4 E) 0,5
Fizik
Dinamik
m₁ = 2 kg m₂ =4 kg k=0,2 m₂=6 kg Şekildeki sistem- de m₂ ile yatay zemin arasında- ki sürtünme kat- sayısı 0,2 dir. Sistem serbest bırakıldığında, m₁ ve m₂ kütlele- rinin birlikte hareket edebilmeleri için, m₁ ve m₂ kütleleri arasındaki sürtünme katsayısı en az kaç olmalıdır? (g = 10 m/s² ve makara sürtünmesizdir.) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 D) 0,4 E) 0,5