Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dinamik Soruları

4. Ağırlığı önemsenmeyen makaralar kullanılarak oluş-
turulan düzenekte 2 kg ve 3 kg kütleli K ve L cisimleri
şekildeki gibi dengededir. Düzenek 48 N'lik sabit bir
kuvvetle düşey doğrultuda çekildiğinde K ve L cisimle-
rinin kazandıkları ivmeler sırasıyla ak ve a oluyor.
1
T
F↓
düşey
ak (m/s²)
A)
0
B)
2
C) 2
D) 2
E) 5
yatay
abitiml
2 kg K L 3 kg
Buna göre, ak ve a değerleri kaçtır?
(g = 10 N/kg)
- yatay
a (m/s²)
0
0
2
3
1
25
(d
Fizik
Dinamik
4. Ağırlığı önemsenmeyen makaralar kullanılarak oluş- turulan düzenekte 2 kg ve 3 kg kütleli K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir. Düzenek 48 N'lik sabit bir kuvvetle düşey doğrultuda çekildiğinde K ve L cisimle- rinin kazandıkları ivmeler sırasıyla ak ve a oluyor. 1 T F↓ düşey ak (m/s²) A) 0 B) 2 C) 2 D) 2 E) 5 yatay abitiml 2 kg K L 3 kg Buna göre, ak ve a değerleri kaçtır? (g = 10 N/kg) - yatay a (m/s²) 0 0 2 3 1 25 (d
8
Hızı 32 m/s olan bir cisim sürtünmeli yatay yola
girdiğinde düzgün yavaşlayarak 64 m yol alıp
duruyor.
Buna göre, yolun sürtünme katsayısı kaçtır?
(g = 10 m/s²)
A) 0,4
B) 0,5
heletul n
alp.91
C) 0,6
D) 0,8
E) 1
Fizik
Dinamik
8 Hızı 32 m/s olan bir cisim sürtünmeli yatay yola girdiğinde düzgün yavaşlayarak 64 m yol alıp duruyor. Buna göre, yolun sürtünme katsayısı kaçtır? (g = 10 m/s²) A) 0,4 B) 0,5 heletul n alp.91 C) 0,6 D) 0,8 E) 1
Test 15
5
Şekil I'deki cismin OK ve KL aralığındaki
hız - zaman grafiği şekildeki gibidir.
ux nicar
3v
2vT
O
-F
Hız
B)
KFs
1
73
Şekil I
Şekil II
obist L
Buna göre, K - L aralığında cisme etkiyen
sürtünme kuvveti kaç F'dir?
A) 4
2/3
3t Zaman
3
D) 2/1/20
Smn0n02
wwwx
Fizik
Dinamik
Test 15 5 Şekil I'deki cismin OK ve KL aralığındaki hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. ux nicar 3v 2vT O -F Hız B) KFs 1 73 Şekil I Şekil II obist L Buna göre, K - L aralığında cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç F'dir? A) 4 2/3 3t Zaman 3 D) 2/1/20 Smn0n02 wwwx
6 kg
7
atay
yor.
bü-
E) 20
N se-
kök
yatay
A)
mg
5
m
mg
Sürtünme ve makara/ ağırlığının önemsenmediği
sistemde, özdeş m kütleli cisimler serbest bırakılı-
yor.
Buna göre, ipteki gerilme kuvvetinin büyüklü-
ğü nedir? (g: yerçekimi ivmesi)
B)
mg
2
2mg
5
D.)
m
T
ing
2
mg
2
u
3mg
4
-2mia
mg
1.
Fizik
Dinamik
6 kg 7 atay yor. bü- E) 20 N se- kök yatay A) mg 5 m mg Sürtünme ve makara/ ağırlığının önemsenmediği sistemde, özdeş m kütleli cisimler serbest bırakılı- yor. Buna göre, ipteki gerilme kuvvetinin büyüklü- ğü nedir? (g: yerçekimi ivmesi) B) mg 2 2mg 5 D.) m T ing 2 mg 2 u 3mg 4 -2mia mg 1.
1. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenek ser-
best bırakıldıktan bir süre sonra S ipi kesiliyor.
wul
W
S
10
Fret 20
10
2m
L+a
30°
m
K
Hry
ERE
Sipi
yer
Buna göre, K cisminin hareketi için ne söylenebilir?
(sin30° = 0,5)
A) Önce hızlanır, ip kesildikten sonra yavaşlar ve
durur.
B) Önce hızlanır, ip kesildikten sonra sabit hızla hare-
ket eder. somplu00
(8
Önce sabit hızla hareket eder, ip kesildikten sonra
yavaşlar ve durur.
Önce hareket etmez, ip kesildikten sonra hızlanır.
E) Önce hareket etmez, ip kesildikten sonra sabit
hızla hareket eder.
Fizik
Dinamik
1. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenek ser- best bırakıldıktan bir süre sonra S ipi kesiliyor. wul W S 10 Fret 20 10 2m L+a 30° m K Hry ERE Sipi yer Buna göre, K cisminin hareketi için ne söylenebilir? (sin30° = 0,5) A) Önce hızlanır, ip kesildikten sonra yavaşlar ve durur. B) Önce hızlanır, ip kesildikten sonra sabit hızla hare- ket eder. somplu00 (8 Önce sabit hızla hareket eder, ip kesildikten sonra yavaşlar ve durur. Önce hareket etmez, ip kesildikten sonra hızlanır. E) Önce hareket etmez, ip kesildikten sonra sabit hızla hareket eder.
4. Sürtünme katsayısı k olan yatay düzlemde K cismine
F kuvveti Şekil - I'deki gibi arttırılarak uygulandığında
cismin ivme - kuvvet grafiği Şekil - Il'deki gibi oluyor:
İvme
F
A) 1/1/2 B) 1/4
Şekil -1
Buna göre, k kaçtır?
5
Yatay 0 20
1/3
40
Şekil - II
Kuvvet
D) 1/1/2
E)
213
Fizik
Dinamik
4. Sürtünme katsayısı k olan yatay düzlemde K cismine F kuvveti Şekil - I'deki gibi arttırılarak uygulandığında cismin ivme - kuvvet grafiği Şekil - Il'deki gibi oluyor: İvme F A) 1/1/2 B) 1/4 Şekil -1 Buna göre, k kaçtır? 5 Yatay 0 20 1/3 40 Şekil - II Kuvvet D) 1/1/2 E) 213
1.
4 kg
K
A)
10
9
6 kg
L
Sürtünmesiz yatay düzlemde 60 N büyüklüğünde-
ki kuvvet ile 4 kg, 6 kg ve 2 kg kütleli cisimler
şekildeki gibi çekiliyor.
T2
Bu durumda L ile M arasındaki ip gerilme kuvveti
T₁, K ile L arasındaki ip kesildiğinde T₂ oluyor.
T₁50
Buna göre,
oranı kaçtır?
B) 1
T₁
C)
2 kg
M
3
2
60 N
D) 3
E
52
Fizik
Dinamik
1. 4 kg K A) 10 9 6 kg L Sürtünmesiz yatay düzlemde 60 N büyüklüğünde- ki kuvvet ile 4 kg, 6 kg ve 2 kg kütleli cisimler şekildeki gibi çekiliyor. T2 Bu durumda L ile M arasındaki ip gerilme kuvveti T₁, K ile L arasındaki ip kesildiğinde T₂ oluyor. T₁50 Buna göre, oranı kaçtır? B) 1 T₁ C) 2 kg M 3 2 60 N D) 3 E 52
6.
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 3 kg kütleli
K cismine 2 kg kütleli L cismi bir iple şekildeki gibi bağ-
lanarak serbest bırakılıyor.
yatay
B) 8
K
C) 10
T
sivila
Buna göre cisimleri birbirine bağlayan ipteki geril-
me kuvveti T kaç newton olur?
(g = 10 m/s²)
A) 6
L
D) 12
E) 18
Fizik
Dinamik
6. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 3 kg kütleli K cismine 2 kg kütleli L cismi bir iple şekildeki gibi bağ- lanarak serbest bırakılıyor. yatay B) 8 K C) 10 T sivila Buna göre cisimleri birbirine bağlayan ipteki geril- me kuvveti T kaç newton olur? (g = 10 m/s²) A) 6 L D) 12 E) 18
5. Sürtünmenin sadece m, ile m, kütleli cisimler arasında
olduğu şekildeki düzenekte sürtünme katsayısı 0,6'dır.
F = 15 N-
A) 1
otekala
Haliti
wwww
we
Gemeeste
B) 2
alsiaal
Mount
best
m₁ = 2 kg
C)
wwwwww
m, kütleli cisme F = 15 N'lik kuvvet uygulandığın-
da m₂ kütleli cismin yere göre ivmesi kaç m/s² dir?
(g = 10 m/s²)
m2 = 3 kg
52
Yatay
D) 3
E) 4
Fizik
Dinamik
5. Sürtünmenin sadece m, ile m, kütleli cisimler arasında olduğu şekildeki düzenekte sürtünme katsayısı 0,6'dır. F = 15 N- A) 1 otekala Haliti wwww we Gemeeste B) 2 alsiaal Mount best m₁ = 2 kg C) wwwwww m, kütleli cisme F = 15 N'lik kuvvet uygulandığın- da m₂ kütleli cismin yere göre ivmesi kaç m/s² dir? (g = 10 m/s²) m2 = 3 kg 52 Yatay D) 3 E) 4
2. m₁, m₂ ve m3
kütleli cisimler ile
kurulu şekildeki
sistem serbest
m3 = 6 kg
bırakıldığında m₁
ile m2 arasındaki
ip gerilme kuvveti T oluyor.
T
ZC
m₂ = 2 kg
m₁ = 2 kg L
Sürtünmeler önemsenmediğine
göre, T ip
gerilme kuvveti kaç Newton dur? (g = 10 m/s²)
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
Fizik
Dinamik
2. m₁, m₂ ve m3 kütleli cisimler ile kurulu şekildeki sistem serbest m3 = 6 kg bırakıldığında m₁ ile m2 arasındaki ip gerilme kuvveti T oluyor. T ZC m₂ = 2 kg m₁ = 2 kg L Sürtünmeler önemsenmediğine göre, T ip gerilme kuvveti kaç Newton dur? (g = 10 m/s²) A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
7. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki bir cisme F₁, F, kuvvet-
leri şekildeki gibi uygulanıyor.
F₂=4N
-yatay
Cisim hareket ederken F2 kuvvetinin büyüklüğü 2
katına çıkarılırsa, cismin ivmesi ve hızı için ne söy-
lenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
İvme
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Azalır
F₁ = 10 N
Hız
Azalır
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
*
Fizik
Dinamik
7. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki bir cisme F₁, F, kuvvet- leri şekildeki gibi uygulanıyor. F₂=4N -yatay Cisim hareket ederken F2 kuvvetinin büyüklüğü 2 katına çıkarılırsa, cismin ivmesi ve hızı için ne söy- lenebilir? A) B) C) D) E) İvme Artar Artar Azalır Azalır Azalır F₁ = 10 N Hız Azalır Artar Artar Azalır Değişmez *
3.
Yatay sürtünmeli düzlemde durmakta olan cisme şekil-
deki gibi F kuvveti uygulandığında cisim harekete geç-
miyor.
Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvvetinin
büyüklüğünü hesaplayabilmek için,
FS = le mig
1. F'nin büyüklüğü,
II. cismin ağırlığı,
III. cisimle yatay düzlem arasındakı sürtünme katsayısı
niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ye
yeterlidir?
A) Yalnız I
D) II ve III
yatay
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
1, ve III
6.
1
1
E
1
A
8
1
Bir cisim
te geçiri
uygulan
C
Fizik
Dinamik
3. Yatay sürtünmeli düzlemde durmakta olan cisme şekil- deki gibi F kuvveti uygulandığında cisim harekete geç- miyor. Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayabilmek için, FS = le mig 1. F'nin büyüklüğü, II. cismin ağırlığı, III. cisimle yatay düzlem arasındakı sürtünme katsayısı niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ye yeterlidir? A) Yalnız I D) II ve III yatay B) Yalnız 11 C) Yalnız III 1, ve III 6. 1 1 E 1 A 8 1 Bir cisim te geçiri uygulan C
1.
JOL
Şekildeki sürtünmesiz sistem dengedeyken m₁ = 4kg ve
m₂= 1 kg kütleli cisimler serbest bırakılıyor. Cisimleri
birbirine bağlayan yayın esneklik sabiti k = 100 N/m dir.
116
k = 100 N/m
00000000000
B) 20
cer
m₁ =4 kg
m2 F 1 kg
Buna göre yaydaki uzama miktarı kaç cm'dir?
D
(g = 10 m/s²)
A) 16
R
N
C) 32D) 40 q
vk
E) 42
Fizik
Dinamik
1. JOL Şekildeki sürtünmesiz sistem dengedeyken m₁ = 4kg ve m₂= 1 kg kütleli cisimler serbest bırakılıyor. Cisimleri birbirine bağlayan yayın esneklik sabiti k = 100 N/m dir. 116 k = 100 N/m 00000000000 B) 20 cer m₁ =4 kg m2 F 1 kg Buna göre yaydaki uzama miktarı kaç cm'dir? D (g = 10 m/s²) A) 16 R N C) 32D) 40 q vk E) 42
7. K noktasından serbest bırakılan cisim, şekildeki yolu izleye-
rek P noktasından hızı ile geçiyor.
K
h
h
20
M
N
D) Il ve III
Buna göre;
1. Cismin kütlesi arttırılırsa, P'deki hızı artar.
11.
KL arası sürtünmelidir.
III. Cismin LP arasında mekanik enerjisi azalmıştır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
P
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dinamik
7. K noktasından serbest bırakılan cisim, şekildeki yolu izleye- rek P noktasından hızı ile geçiyor. K h h 20 M N D) Il ve III Buna göre; 1. Cismin kütlesi arttırılırsa, P'deki hızı artar. 11. KL arası sürtünmelidir. III. Cismin LP arasında mekanik enerjisi azalmıştır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II P C) I ve III E) I, II ve III
5. Şekildeki sistemde sadece KL arası sürtünmeli olup
sürtünme kuvveti
dir.
mg
2
B) I ve II
D) II ve III
h
30%
2m
Sistem şekildeki konumdan serbest bırakıldığında,
Y cismi M noktasına geliyor.
Buna göre,
1. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş mgh kadardır.
II. X cisminin kinetik enerjisi artar.
III. Y cisminin mekanik enerjisi azalır.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
(g: yerçekimi ivmesi, sin30 = (2/2)
A) Yalnız I
M
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dinamik
5. Şekildeki sistemde sadece KL arası sürtünmeli olup sürtünme kuvveti dir. mg 2 B) I ve II D) II ve III h 30% 2m Sistem şekildeki konumdan serbest bırakıldığında, Y cismi M noktasına geliyor. Buna göre, 1. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş mgh kadardır. II. X cisminin kinetik enerjisi artar. III. Y cisminin mekanik enerjisi azalır. verilenlerinden hangileri doğrudur? (g: yerçekimi ivmesi, sin30 = (2/2) A) Yalnız I M C) I ve III E) I, II ve III
Yatay bir düzlemde durmakta olan 4 kg lik
cisme şekildeki gibi düzleme paralel 10 N
luk kuvvet uygulanıyor.
(
4 kg
10 N
Cisimle yatay düzlem arasındaki statik
sürtünme katsayısı 0,4 kinetik sürtünme
katsayısı 0,3 ise cisme etkiyen sürtünme
kuvveti kaç N dur? (g = 10 m/s²)
A) 8
B) 10 C) 12
D) 14 E) 16
A
e
b
k
k
k
Fizik
Dinamik
Yatay bir düzlemde durmakta olan 4 kg lik cisme şekildeki gibi düzleme paralel 10 N luk kuvvet uygulanıyor. ( 4 kg 10 N Cisimle yatay düzlem arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,4 kinetik sürtünme katsayısı 0,3 ise cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç N dur? (g = 10 m/s²) A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 A e b k k k