Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dinamik Soruları

9.
3
k = 0,3
D) 64
F = 18 N
-
Şekildeki m kütleli cismi hareket ettirebilmek için
gerekli olan en küçük kuvvet 18 N olduğuna göre
cismin ağırlığı kaç Newton'dur? (g=10 m/s²)
A) 5,4
B) 54
C) 60
E) 72 fs=kimis
930.10
83
793
Fizik
Dinamik
9. 3 k = 0,3 D) 64 F = 18 N - Şekildeki m kütleli cismi hareket ettirebilmek için gerekli olan en küçük kuvvet 18 N olduğuna göre cismin ağırlığı kaç Newton'dur? (g=10 m/s²) A) 5,4 B) 54 C) 60 E) 72 fs=kimis 930.10 83 793
|||
...
Ani fren yapmak
A) I ve II
||
D) I, II ve IV
a
IV
Sabit hızla giden otobüs Hava yastığının açılması
Yukarıda verilen olayların hangilerinde hareket duru-
munda oluşacak değişikliğe karşı koyma eylemi var-
dır?
B)
H
Otobüsün hızlanması
externsially
p
E) I, II, III ve IV
C) III ve IV
(Kolay)
all TEST
Fizik
Dinamik
||| ... Ani fren yapmak A) I ve II || D) I, II ve IV a IV Sabit hızla giden otobüs Hava yastığının açılması Yukarıda verilen olayların hangilerinde hareket duru- munda oluşacak değişikliğe karşı koyma eylemi var- dır? B) H Otobüsün hızlanması externsially p E) I, II, III ve IV C) III ve IV (Kolay) all TEST
14.
4
A) 55
2 kg
B) 50
Sürtünmesiz yatay düzlemde 5 m/s hızla hareket etmek-
te olan 2 kg kütleli cisme 10 N luk yatay kuvvet şekildeki
gibi etki ediyor.
Buna göre, cismin 10 s sonundaki hızı kaç m/s olur?
D) 40
5 m/s
C) 45
F = 10 N
C
E) 30
Fizik
Dinamik
14. 4 A) 55 2 kg B) 50 Sürtünmesiz yatay düzlemde 5 m/s hızla hareket etmek- te olan 2 kg kütleli cisme 10 N luk yatay kuvvet şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre, cismin 10 s sonundaki hızı kaç m/s olur? D) 40 5 m/s C) 45 F = 10 N C E) 30
TEST 1
20-10-20-10
120-10
-6=30
1.
to = = 0 anındaki hızı 5 m/s olan 2 kg kütleli cisme etki
eden net kuvvetin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi-
dir.
10
A kuvvet (N)
wo
ontesten nunuloy
uebles
Mincio X neveland tox
veronuhua um lod X
Vind
0
-10
2
123 10 5
zaman (s)
Buna göre, cismin 5. saniyedeki hızı kaç m/s'dir?
A) 2
B) 5 C) 10
D) 15 E) 20
Fizik
Dinamik
TEST 1 20-10-20-10 120-10 -6=30 1. to = = 0 anındaki hızı 5 m/s olan 2 kg kütleli cisme etki eden net kuvvetin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi- dir. 10 A kuvvet (N) wo ontesten nunuloy uebles Mincio X neveland tox veronuhua um lod X Vind 0 -10 2 123 10 5 zaman (s) Buna göre, cismin 5. saniyedeki hızı kaç m/s'dir? A) 2 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20
3.
V
NEWTON'IN HAREKET YASALARI
Sürtünmesiz doğrusal bir rayda hareket etmekte olan
(3000 kg kütleli bir lokomotife kütlesi 1000 kg olan bir yük
vagonu çeki demiri yardımıyla şekildeki gibi bağlanmıştır.
m = 1000 kg
Dört
çeki
demiri
D) 3000
m = 3000 kg
1500
Lokomotif
Vagon
Tren motorunun lokomotife uyguladığı kuvvetin
büyüklüğü sabit ve 6000 N olduğuna göre, vagona et
eden net kuvvet kaç N'dur? (Çeki demirinin ve
tekerleklerin kütlesi önemsiz olup g = 10 m/s² dir.)
A) 1000
F = 6000 N
E) 4000
Yatay
Yer (yatay
C) 2000
5.
Van
tekn
N ola
Kuz
uyg
ivm
öner
A) 3
Fizik
Dinamik
3. V NEWTON'IN HAREKET YASALARI Sürtünmesiz doğrusal bir rayda hareket etmekte olan (3000 kg kütleli bir lokomotife kütlesi 1000 kg olan bir yük vagonu çeki demiri yardımıyla şekildeki gibi bağlanmıştır. m = 1000 kg Dört çeki demiri D) 3000 m = 3000 kg 1500 Lokomotif Vagon Tren motorunun lokomotife uyguladığı kuvvetin büyüklüğü sabit ve 6000 N olduğuna göre, vagona et eden net kuvvet kaç N'dur? (Çeki demirinin ve tekerleklerin kütlesi önemsiz olup g = 10 m/s² dir.) A) 1000 F = 6000 N E) 4000 Yatay Yer (yatay C) 2000 5. Van tekn N ola Kuz uyg ivm öner A) 3
üzerin-
Yatay
ar?
III
Şekil 1 deki gibi sürtünmesiz yatay düzlemde sabit F kuvveti
etkisindeki X, Y, Z cisimleri hızlandırılıyor. Hareket başladık-
tan bir süre sonra şekil 2 deki gibi Y ile Z arasındaki ip kesi-
liyor.
Şekil - 1
D) I've ll
N
N
F
E) II ve III
LL
yatay
Şekil - 2
Buna göre, ip kesildikten sonra;
I. X ve Y cisimleri yavaşlar durur
II. X ile Y cisimleri arasındaki gerilme kuvveti sıfır olur.
III. X ve Y cisimleri sabit hızla hareket eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
S
yatay
C) Yalnız III
sinde
önü
Fizik
Dinamik
üzerin- Yatay ar? III Şekil 1 deki gibi sürtünmesiz yatay düzlemde sabit F kuvveti etkisindeki X, Y, Z cisimleri hızlandırılıyor. Hareket başladık- tan bir süre sonra şekil 2 deki gibi Y ile Z arasındaki ip kesi- liyor. Şekil - 1 D) I've ll N N F E) II ve III LL yatay Şekil - 2 Buna göre, ip kesildikten sonra; I. X ve Y cisimleri yavaşlar durur II. X ile Y cisimleri arasındaki gerilme kuvveti sıfır olur. III. X ve Y cisimleri sabit hızla hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II S yatay C) Yalnız III sinde önü
gu-
ç
7.
Yatay ve doğrusal bir yolda koşan bir sporcunun ayakka-
bısı ile yer arasında bir sürtünme kuvveti oluşur.
Buna göre
1. Sürtünme kuvveti olmasaydı koşucu daha hızlı koşa-
bilirdi.
II. Sürtünme kuvvetinin yönü koşucunun hareket yönün-
dedir.
III. Sürtünme kuvveti olmasaydı koşucu, yüzey üzerinde
ayakta dik durulamazdı.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Fizik
Dinamik
gu- ç 7. Yatay ve doğrusal bir yolda koşan bir sporcunun ayakka- bısı ile yer arasında bir sürtünme kuvveti oluşur. Buna göre 1. Sürtünme kuvveti olmasaydı koşucu daha hızlı koşa- bilirdi. II. Sürtünme kuvvetinin yönü koşucunun hareket yönün- dedir. III. Sürtünme kuvveti olmasaydı koşucu, yüzey üzerinde ayakta dik durulamazdı. ifadelerinden hangileri doğrudur?
ÖABT Çıkmış Soru
Sürtünmesiz, yatay bir masa üzerinde, kütleleri sırasıyla
2 kg ve 1 kg olan K ve L blokları şekildeki gibi duruyor.
Chri
(NE
2kg
K
1 kg
L
A gevo
F = 6N büyüklüğünde bir kuvvet, yatay olarak
K bloğuna uygulanarak sistem sabit ivmeyle
hareket ettirildiğinde, K bloğunun L bloğuna
uyguladığı tepki kuvveti kaç N olur?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) 6
Çöz
Fizik
Dinamik
ÖABT Çıkmış Soru Sürtünmesiz, yatay bir masa üzerinde, kütleleri sırasıyla 2 kg ve 1 kg olan K ve L blokları şekildeki gibi duruyor. Chri (NE 2kg K 1 kg L A gevo F = 6N büyüklüğünde bir kuvvet, yatay olarak K bloğuna uygulanarak sistem sabit ivmeyle hareket ettirildiğinde, K bloğunun L bloğuna uyguladığı tepki kuvveti kaç N olur? A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 6 Çöz
12.
3 kg
Şekildeki yatay zeminde 3 kg kütleli cisim F = 20 N
luk yatay kuvvetle çekilirken cismin ivmesi 5 m/s²
oluyor.
A) 5
Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç
N'dur?
B) 8
> F= 20 N
C) 10
D) 12
E) 15
Fizik
Dinamik
12. 3 kg Şekildeki yatay zeminde 3 kg kütleli cisim F = 20 N luk yatay kuvvetle çekilirken cismin ivmesi 5 m/s² oluyor. A) 5 Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç N'dur? B) 8 > F= 20 N C) 10 D) 12 E) 15
3.
Bir Fizik öğretmeni, "sürtünme kuvveti" konusunu
öğrencilerine anlattıktan sonra, onlardan sürtünme
kuvvetinin sebep olduğu sonuçlara örnekler vermesini
ister. Öğrenciler de;
Yaren: Atmosfere giren göktaşlarının ateş topuna
dönüşmesi
Ali: Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde, bir süre sonra
Isınması
Aleyna: Ayakkabıların sünger kullanarak temizlenmesi gibi
örnekler verirler.
Buna göre, öğrencilerin verdiği örneklerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) Ive H
C) I ve III
E) I, II ve III
5
Fizik
Dinamik
3. Bir Fizik öğretmeni, "sürtünme kuvveti" konusunu öğrencilerine anlattıktan sonra, onlardan sürtünme kuvvetinin sebep olduğu sonuçlara örnekler vermesini ister. Öğrenciler de; Yaren: Atmosfere giren göktaşlarının ateş topuna dönüşmesi Ali: Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde, bir süre sonra Isınması Aleyna: Ayakkabıların sünger kullanarak temizlenmesi gibi örnekler verirler. Buna göre, öğrencilerin verdiği örneklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III D) II ve III B) Ive H C) I ve III E) I, II ve III 5
7.
Kütleleri 1 kg, 2 kg olan X, Y cisimleri iple birbirine bağ-
lanıp, bir asansörün tavanına Şekil I'deki gibi asılmıştır.
+
asansör
1 kg X Y 2 kg
O
A hız (m/s)
8
0
4
a=21/5²
zaman (s)
Şekil
Asansörün hız-zaman grafiği Şekil Il'deki gibi oldu-
ğuna göre, X'in yere göre ivmesinin büyüklüğü kaç
m/s² dir?
2
(g = 10 m/s², sürtünmeler önemsizdir.)
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
Şekil II
E) 10
Fizik
Dinamik
7. Kütleleri 1 kg, 2 kg olan X, Y cisimleri iple birbirine bağ- lanıp, bir asansörün tavanına Şekil I'deki gibi asılmıştır. + asansör 1 kg X Y 2 kg O A hız (m/s) 8 0 4 a=21/5² zaman (s) Şekil Asansörün hız-zaman grafiği Şekil Il'deki gibi oldu- ğuna göre, X'in yere göre ivmesinin büyüklüğü kaç m/s² dir? 2 (g = 10 m/s², sürtünmeler önemsizdir.) A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 Şekil II E) 10
Sürtünme
glan
4. Özdeş X, Y ve Z cisimleri sürtünme katsayısının
bit olduğu yüzeyde aşağıdaki gibi durmaktadır.
AF
F
1
F
F
Buna göre, cisimlere etki eden statik sürtünme
kuvvetlerinin maksimum değerleri Fx, Fy ve F
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fx = Fy = Fz
B) Fy > Fz > Fx
C) Fy > Fx > Fz
D) Fx > Fy > Fz
E) Fz > Fy > Fx
Sürtünmesiz
aracın şoförü
şekilde 6 s
v= 108 k
Buna
kada
me-
si
A
Fizik
Dinamik
Sürtünme glan 4. Özdeş X, Y ve Z cisimleri sürtünme katsayısının bit olduğu yüzeyde aşağıdaki gibi durmaktadır. AF F 1 F F Buna göre, cisimlere etki eden statik sürtünme kuvvetlerinin maksimum değerleri Fx, Fy ve F arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) Fx = Fy = Fz B) Fy > Fz > Fx C) Fy > Fx > Fz D) Fx > Fy > Fz E) Fz > Fy > Fx Sürtünmesiz aracın şoförü şekilde 6 s v= 108 k Buna kada me- si A
8
Statik sürtünme katsayısı k = 0,5 olan yatay
düzlemde durmakta olan cisme 12 N'luk kuvvet
şekildeki gibi uygulanıyor.
3 kg
F = 12 N
777777. Yatay
ks = 0,5
Buna göre, cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç
N'dur? (g = 10 m/s²)
A) 3
B) 5
C) 6 D) 12 E) 15
1
1
Fizik
Dinamik
8 Statik sürtünme katsayısı k = 0,5 olan yatay düzlemde durmakta olan cisme 12 N'luk kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. 3 kg F = 12 N 777777. Yatay ks = 0,5 Buna göre, cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç N'dur? (g = 10 m/s²) A) 3 B) 5 C) 6 D) 12 E) 15 1 1
9.
Sürtünmeli yatay düzlemdeki 2 kg kütleli bir cisme uygulanan ya-
tay kuvvete göre sürtünme kuvvetinin değişimi şekildeki grafik ve-
rilmiştir.
Buna göre;
16
12
A) Yalnız I
4 Sürtünme kuvveti
20
1. Cisme 10 N kuvvet uygulanırsa sürtünme kuvveti 10 N olur.
Kinetik sürtünme kuvveti 17 N dur.
Cisme 24 N kuvvet uygulanırsa cismin ivmesi 6 m/s² olur.
yargılarından hangileri doğrudur? 20=2.10
D) I ve III
Uygulanan
kuvvet (N)
B) Yalnız II
any
E) I, II ve III
C) I ve II
14
Fizik
Dinamik
9. Sürtünmeli yatay düzlemdeki 2 kg kütleli bir cisme uygulanan ya- tay kuvvete göre sürtünme kuvvetinin değişimi şekildeki grafik ve- rilmiştir. Buna göre; 16 12 A) Yalnız I 4 Sürtünme kuvveti 20 1. Cisme 10 N kuvvet uygulanırsa sürtünme kuvveti 10 N olur. Kinetik sürtünme kuvveti 17 N dur. Cisme 24 N kuvvet uygulanırsa cismin ivmesi 6 m/s² olur. yargılarından hangileri doğrudur? 20=2.10 D) I ve III Uygulanan kuvvet (N) B) Yalnız II any E) I, II ve III C) I ve II 14
Buna göre cis
ilişki nedir?
A) KK > KL > KM
D) KM > KL> kk
21)
yalay yuzeyler arasındaki kinetik sürtünme katsayıları k,, k, ve k, arasındaki
A) Yalnız I
mk
B) KL> KM > kk
E) KK > KM > KL
B) Yalnız II
Yatay
C) Yalnız III
2m
145
C) KM
L
Y
24
V
kk > KL
t=0 anında yatay düzlemde v hızıyla hareketli m ve 2m kütleli K, L cisimleri düzgün yavaşlayan
hareket yaparak sırasıyla t ve 2t süre sonunda durmaktadır.
Buna göre cisimlerin yavaşlayıp duruncaya kadar geçen sürede, 12
ivmeleri eşittir.
f=ma
II. Hız değişimleri eşittir.
III. Cisimlere etkileyen sürtünme kuvvetleri eşittir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
D) I ve II
Dag-R
12mg=F
km ng=
Yatay
2F
1
E) II ve III
26
Fizik
Dinamik
Buna göre cis ilişki nedir? A) KK > KL > KM D) KM > KL> kk 21) yalay yuzeyler arasındaki kinetik sürtünme katsayıları k,, k, ve k, arasındaki A) Yalnız I mk B) KL> KM > kk E) KK > KM > KL B) Yalnız II Yatay C) Yalnız III 2m 145 C) KM L Y 24 V kk > KL t=0 anında yatay düzlemde v hızıyla hareketli m ve 2m kütleli K, L cisimleri düzgün yavaşlayan hareket yaparak sırasıyla t ve 2t süre sonunda durmaktadır. Buna göre cisimlerin yavaşlayıp duruncaya kadar geçen sürede, 12 ivmeleri eşittir. f=ma II. Hız değişimleri eşittir. III. Cisimlere etkileyen sürtünme kuvvetleri eşittir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? D) I ve II Dag-R 12mg=F km ng= Yatay 2F 1 E) II ve III 26
Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L. M
cisimlerine eşit büyüklükteki F kuvvetleri şekildeki gibi
uygulanıyor.
AYYalnız I
M
D) Il vell
2m
B) I ve II
K
fozmia
2
3m Fre=f
Cisimlerin kütleleri sırasıyla m, m, 2m olduğuna 3M
göre I, II, III sistemlerinden hangilerinde cisimler
arasındaki etki kuvveti tepki kuvvetine eşittir?
m
m
11
M
2m
afavo
E) II ve NI
C) I ve Ill
a
2000x
3
Fizik
Dinamik
Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki K, L. M cisimlerine eşit büyüklükteki F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. AYYalnız I M D) Il vell 2m B) I ve II K fozmia 2 3m Fre=f Cisimlerin kütleleri sırasıyla m, m, 2m olduğuna 3M göre I, II, III sistemlerinden hangilerinde cisimler arasındaki etki kuvveti tepki kuvvetine eşittir? m m 11 M 2m afavo E) II ve NI C) I ve Ill a 2000x 3