Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dinamik Soruları

2 kg
F=
= 10N
Yatay sürtünmesiz bir yol üzerinde durmakta olan
2 kg kütleli cisim şekildeki gibi 10 N şiddetinde
sabit bir F kuvvetinin etkisinde kalıyor.
Buna göre; cismin 6 saniyede yapacağı yerdeğiş-
tirme kaç m'dir?
A) 180 B) 90
C) 45 D) 20
E) 5
Fizik
Dinamik
2 kg F= = 10N Yatay sürtünmesiz bir yol üzerinde durmakta olan 2 kg kütleli cisim şekildeki gibi 10 N şiddetinde sabit bir F kuvvetinin etkisinde kalıyor. Buna göre; cismin 6 saniyede yapacağı yerdeğiş- tirme kaç m'dir? A) 180 B) 90 C) 45 D) 20 E) 5
1.
Şekilde eşit kütleli cisimler, eşit büyüklükteki F
kuvvetleri ile çekiliyor. K cismi harekete geçemi-
yor, L cismi hızlanıyor, M cismi sabit hızlı hareket
yapıyor.
K
m
F
X yüzeyi
M
m
F
D) II ve III
Z yüzeyi
L
Y yüzeyi
Buna göre,
1. X yüzeyinde oluşan sürtünme kuvvetinin şid-
deti F kuvvetinin şiddetinden fazladır.
II. Y yüzeyi sürtünmesiz olabilir.
III. M cisminin sabit hızla hareket etmesinin nedeni
F = für eşitliğinin sağlanmış olmasıdır.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
4.
5.
C
n
E
2
Fizik
Dinamik
1. Şekilde eşit kütleli cisimler, eşit büyüklükteki F kuvvetleri ile çekiliyor. K cismi harekete geçemi- yor, L cismi hızlanıyor, M cismi sabit hızlı hareket yapıyor. K m F X yüzeyi M m F D) II ve III Z yüzeyi L Y yüzeyi Buna göre, 1. X yüzeyinde oluşan sürtünme kuvvetinin şid- deti F kuvvetinin şiddetinden fazladır. II. Y yüzeyi sürtünmesiz olabilir. III. M cisminin sabit hızla hareket etmesinin nedeni F = für eşitliğinin sağlanmış olmasıdır. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 4. 5. C n E 2
6.
Hareket ile ilgili;
1. Bir gözlemciye göre durgun olan cisim başka bir
gözlemciye göre hareketli olabilir.
II. Hareket eden bir cismin hareket sonunda konu-
mu kesinlikle değişir.
III. Bir cisim aynı anda hareket çeşitlerinden yalnız-
ca birini yapabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
D) II ve III.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
E) I, II ve III.
Fizik
Dinamik
6. Hareket ile ilgili; 1. Bir gözlemciye göre durgun olan cisim başka bir gözlemciye göre hareketli olabilir. II. Hareket eden bir cismin hareket sonunda konu- mu kesinlikle değişir. III. Bir cisim aynı anda hareket çeşitlerinden yalnız- ca birini yapabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. D) II ve III. B) Yalnız III. C) I ve II. E) I, II ve III.
3.
Duvar
A)
Sabit
hız
4kg
Buna göre, duvar ile cisim arasında sürtünme
katsayısı kaçtır?
= 10N/kg; sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8)
1
1
6
Şekildeki 4 kg'lık cisim A
40 N'luk kuvvetle duvara A
sürtünerek aşağı doğru M
40N sabit hızla inmektedir.
A
37°
L
B)
C)
4
E)
1
2
Fizik
Dinamik
3. Duvar A) Sabit hız 4kg Buna göre, duvar ile cisim arasında sürtünme katsayısı kaçtır? = 10N/kg; sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8) 1 1 6 Şekildeki 4 kg'lık cisim A 40 N'luk kuvvetle duvara A sürtünerek aşağı doğru M 40N sabit hızla inmektedir. A 37° L B) C) 4 E) 1 2
ti I ise
veti f
T/F
1. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde şekildeki gibi
5 kg lik cisim 10 N luk sabit kuvvetle 3 saniye hareket
ettirildikten sonra kuvvet kaldırılıyor.
ABODE
Cisim harekete başladıktan 2 saniye sonraki ivmesi a,
4 saniye sonraki hızı V olduğuna göre, a ve V değer-
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
leri
A)
B)
D)
E)
a (m/s²)
2
6
k = 0
24 2
V(m/s)
8
Yatay
6
10
6
6
hizu
3. Hava sürtünm
den yukarı do
Buna göre;
1. Taşa etki
II.
Taş hava
Taş yukar
ifadelerinde
A) Yalnız I
III.
4. Yatay ve s
bağlı olan
yor. F kuv
Buna gör
1. K kutu
Fizik
Dinamik
ti I ise veti f T/F 1. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde şekildeki gibi 5 kg lik cisim 10 N luk sabit kuvvetle 3 saniye hareket ettirildikten sonra kuvvet kaldırılıyor. ABODE Cisim harekete başladıktan 2 saniye sonraki ivmesi a, 4 saniye sonraki hızı V olduğuna göre, a ve V değer- hangi seçenekte doğru verilmiştir? leri A) B) D) E) a (m/s²) 2 6 k = 0 24 2 V(m/s) 8 Yatay 6 10 6 6 hizu 3. Hava sürtünm den yukarı do Buna göre; 1. Taşa etki II. Taş hava Taş yukar ifadelerinde A) Yalnız I III. 4. Yatay ve s bağlı olan yor. F kuv Buna gör 1. K kutu
Tes
1.
k = 30 N/m
2 kg WWWWW 1 kg
www.1
F = 36 N
Sürtünmesiz yatay düzlemde esnek bir yayla birbi-
rine bağlı 2 kg ve 1 kg lik cisimlere yatay F = 36 N
luk kuvvet şekildeki gibi etki ediyor.
Yay sabiti 30 N/m olduğuna göre yay en çok m
uzar?
A) 0,8 B) 0,6 C) 0,5 D) 0,4 E) 0,3
4.
Fizik
Dinamik
Tes 1. k = 30 N/m 2 kg WWWWW 1 kg www.1 F = 36 N Sürtünmesiz yatay düzlemde esnek bir yayla birbi- rine bağlı 2 kg ve 1 kg lik cisimlere yatay F = 36 N luk kuvvet şekildeki gibi etki ediyor. Yay sabiti 30 N/m olduğuna göre yay en çok m uzar? A) 0,8 B) 0,6 C) 0,5 D) 0,4 E) 0,3 4.
9.
172
E
v=sabit
A) 0,2
2m
2m
Şekildeki düzenekte m, 2m, 2m kütleli cisimler v sa-
bit hızıyla ok yönünde ilerliyorlar.
Buna göre, yatay düzlemdeki cisimle yüzey ara-
sındaki kinetik sürtünme katsayısı nedir?
B) 0,3 C) 0,4
D) 0,5 E) 1
1-A 2-C 3-D 4-B
Fizik
Dinamik
9. 172 E v=sabit A) 0,2 2m 2m Şekildeki düzenekte m, 2m, 2m kütleli cisimler v sa- bit hızıyla ok yönünde ilerliyorlar. Buna göre, yatay düzlemdeki cisimle yüzey ara- sındaki kinetik sürtünme katsayısı nedir? B) 0,3 C) 0,4 D) 0,5 E) 1 1-A 2-C 3-D 4-B
NEWTON'UN HAREKET YASALARI
7.
Bir çekiçle tahtaya çakılan çiviye vuruluyor.
Buna göre,
1. Çivi tahtada ilerliyorsa, çekicin çiviye uyguladığı
kuvvetin büyüklüğü çivinin çekice uyguladığı kuv-
vetten büyüktür.
II. Çivi tahtada ilerlemiyorsa, çekicin çiviye ve çivinin
çekice uyguladığı kuvvetlerin büyüklüğü eşittir.
III. Çivi tahtada ilerlerken çivinin tahtaya uygudağı
kuvvetin büyüklüğü, tahtanın çiviye uyguladığı
kuvvete eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) # ve III
Fizik
Dinamik
NEWTON'UN HAREKET YASALARI 7. Bir çekiçle tahtaya çakılan çiviye vuruluyor. Buna göre, 1. Çivi tahtada ilerliyorsa, çekicin çiviye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü çivinin çekice uyguladığı kuv- vetten büyüktür. II. Çivi tahtada ilerlemiyorsa, çekicin çiviye ve çivinin çekice uyguladığı kuvvetlerin büyüklüğü eşittir. III. Çivi tahtada ilerlerken çivinin tahtaya uygudağı kuvvetin büyüklüğü, tahtanın çiviye uyguladığı kuvvete eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) # ve III
3.
Serkan, kinetik sürtünme katsayısının 0,5 olduğu
sürtünmeli yatay yolda duran 5 kg kütleli bir sandığı
çekmektedir.
şekildeki gibi büyüklüğü sabit ve F olan bir kuvvetle
m = 5 kg
37°
B) 40
ip
Yatay
Yatay (yer)
Cismin yatayda hareket etmeye başladıktan 4 s
sonraki hızı 24 m/s olduğuna göre, F kuvvetinin
büyüklüğü kaç N'dir?
(sin37° = 0,6, cos37° = 0,8, g = 10 m/s² alınız.)
A) 30
C) 50
D) 60
E) 80
Bu T
Son
5. Şeki
sürti
bir F
olm
Ya
F
(9
Fizik
Dinamik
3. Serkan, kinetik sürtünme katsayısının 0,5 olduğu sürtünmeli yatay yolda duran 5 kg kütleli bir sandığı çekmektedir. şekildeki gibi büyüklüğü sabit ve F olan bir kuvvetle m = 5 kg 37° B) 40 ip Yatay Yatay (yer) Cismin yatayda hareket etmeye başladıktan 4 s sonraki hızı 24 m/s olduğuna göre, F kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dir? (sin37° = 0,6, cos37° = 0,8, g = 10 m/s² alınız.) A) 30 C) 50 D) 60 E) 80 Bu T Son 5. Şeki sürti bir F olm Ya F (9
9. Yatay yoldaki durgun bir cismin uygulanan yatay
göre ivmesinin büyüklüğü grafikteki gibidir.
a (m/s²)
2
Buna göre;
I. Cismin kütlesi 3 kg dır.
kodi
12
F(N)
12 = m
B) I ve II.
D) II ve III.
M = 6
10
II. Cisme uygulanan kuvvet 10 N iken sürtünme kuvveti
6 N dur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II.
C) We III.
III. Cisme uygulanan kuvvet 5 N iken sürtünme kuvveti
6 N dur.
Ölçme, Değ
MEB 2018-2019.
E) I, II ve III.
12.
Fizik
Dinamik
9. Yatay yoldaki durgun bir cismin uygulanan yatay göre ivmesinin büyüklüğü grafikteki gibidir. a (m/s²) 2 Buna göre; I. Cismin kütlesi 3 kg dır. kodi 12 F(N) 12 = m B) I ve II. D) II ve III. M = 6 10 II. Cisme uygulanan kuvvet 10 N iken sürtünme kuvveti 6 N dur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II. C) We III. III. Cisme uygulanan kuvvet 5 N iken sürtünme kuvveti 6 N dur. Ölçme, Değ MEB 2018-2019. E) I, II ve III. 12.
N HAREKET YASALARI
tay
gibi
1. Kinetik sürtünme katsayısının 0,4 olduğu buzlu, yatay bir
yolda Ali, kızak üstünde durmakta olan Hamza'yı yola
paralel ve büyüklüğü 200 N bir kuvvetle şekildeki gibi
itmektedir.
k = 0,4
A) 1 B) 2
F = 200 N
Hamza'nın kütlesi 20 kg olduğuna göre, ivmesinin
büyüklüğü kaç m/s² dir?
(g = 10 m/s² ve kızağın kütlesi önemsizdir.)
C) 4
D) 6
Yol (yatay)
E) 8
Önce K
Ta
3. Kütle
şekil
Yol
old
(si
A)
Fizik
Dinamik
N HAREKET YASALARI tay gibi 1. Kinetik sürtünme katsayısının 0,4 olduğu buzlu, yatay bir yolda Ali, kızak üstünde durmakta olan Hamza'yı yola paralel ve büyüklüğü 200 N bir kuvvetle şekildeki gibi itmektedir. k = 0,4 A) 1 B) 2 F = 200 N Hamza'nın kütlesi 20 kg olduğuna göre, ivmesinin büyüklüğü kaç m/s² dir? (g = 10 m/s² ve kızağın kütlesi önemsizdir.) C) 4 D) 6 Yol (yatay) E) 8 Önce K Ta 3. Kütle şekil Yol old (si A)
1. Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay-
madan dengede duruyor.
K
A) 23/12
4
37°
Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sürtün-
me katsayısının alabileceği en küçük değer kaçtır?
(sin37°=0,6; cos37° = 0,8)
B) 4
C)/3/15
E) 12/21
dari
SAIDIACEAE
D) //
"dürü
Fizik
Dinamik
1. Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K A) 23/12 4 37° Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sürtün- me katsayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? (sin37°=0,6; cos37° = 0,8) B) 4 C)/3/15 E) 12/21 dari SAIDIACEAE D) // "dürü
Eşit sürede eşit yol
alan tren
Sabit süratle virajda
dönen motorlar
IV
D) I, II ve IV
Havaya zıplayan çocuk-
lar
Havalanmakta olan uçak
Yukarıda verilenlerin hangileri ivmeli hareket yapmak-
tadır?
A) I ve II
B) II ve III
E) II, III ve IV
X 155/7
C) II ve IV
TEST (Orta)
E
Fizik
Dinamik
Eşit sürede eşit yol alan tren Sabit süratle virajda dönen motorlar IV D) I, II ve IV Havaya zıplayan çocuk- lar Havalanmakta olan uçak Yukarıda verilenlerin hangileri ivmeli hareket yapmak- tadır? A) I ve II B) II ve III E) II, III ve IV X 155/7 C) II ve IV TEST (Orta) E
8.
Mermer zeminler üzerinde durmakta olan aynı
maddeden yapılmış K, L cisimlerine şekildeki gibi eşit
büyüklükteki kuvvetler uygulanıyor.
F
K
mermer yatay
F
L
mermer
D) II ve III
K'nin kütlesi, L'ninkinden az olduğuna göre,
1. Cisimler harekete geçmiyor ise, her ikisine de etki
eden sürtünme kuvveti eşit büyüklüktedir.
yatay
II. Cisimlerin her ikisi de harekete geçiyor ise K'ye etki
eden sürtünme kuvveti, L'ye etki eden sürtünme
kuvvetinden daha azdır.
III. Cisimlerden her ikisi de harekete geçerse, K'ye etki
eden net kuvvet, L'ye etki eden net kuvvetten daha
büyük olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve I
Fizik
Dinamik
8. Mermer zeminler üzerinde durmakta olan aynı maddeden yapılmış K, L cisimlerine şekildeki gibi eşit büyüklükteki kuvvetler uygulanıyor. F K mermer yatay F L mermer D) II ve III K'nin kütlesi, L'ninkinden az olduğuna göre, 1. Cisimler harekete geçmiyor ise, her ikisine de etki eden sürtünme kuvveti eşit büyüklüktedir. yatay II. Cisimlerin her ikisi de harekete geçiyor ise K'ye etki eden sürtünme kuvveti, L'ye etki eden sürtünme kuvvetinden daha azdır. III. Cisimlerden her ikisi de harekete geçerse, K'ye etki eden net kuvvet, L'ye etki eden net kuvvetten daha büyük olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve I
3.
3 kg
F=12 N
Statik sürtünme katsayısı 0,6 olan yatay düzlemde
3 kg kütleli cisme F = 12N luk kuvvet etki ediyor.
Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç
N dur? (g = 10 m/s² dir.)
A) 30
B) 18
C) 16
D) 12
E) 6
6.
Fizik
Dinamik
3. 3 kg F=12 N Statik sürtünme katsayısı 0,6 olan yatay düzlemde 3 kg kütleli cisme F = 12N luk kuvvet etki ediyor. Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç N dur? (g = 10 m/s² dir.) A) 30 B) 18 C) 16 D) 12 E) 6 6.
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
(cos37° = 0,8; sin37° = 0,6)
A) FK > FL > FM
C) F₁ F₁ = F M
F
4. Bir öğrenci Newton'un hareket yasalarını incelemek
için m, m ve 4m kütleli cisimleri kullanarak ağırlığı ve
sürtünmesi önemsiz makaralarla bir düzenek tasar-
liyor. Öğrencinin gözlemine göre; Şekil 1 deki gibi F
kuvvetini uygulayınca cisimler ivmeli hareket ediyorlar.
Sistem Şekil 2'deki duruma geldiğinde kuvvet kaldırılın-
ca cisimler sabit hızla hareketini sürdürüyor.
E) FL > FM > FK
A) Yalnız I
B) FL > FK > FM
D) FM > F₁ = FK
4m
D) I ve III
m
Şekil 1
Şekil 2
Buna göre öğrenci tasarladığı düzeneğe bakarak,
1. Cisimler net kuvvetin yönündeki ivme ile hareket eder.
II. Hareket halinde iken net kuvvet sıfırsa cisimler durur.
III. Hareket halinde iken net kuvvet sıfırsa cisimler
sabit hızla gider.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
m☐ 04m
C) I ve II
E) I, II ve III
ÜNİTE Kuvvet ve Hareket
6
Fizik
Dinamik
lerden hangisinde doğru verilmiştir? (cos37° = 0,8; sin37° = 0,6) A) FK > FL > FM C) F₁ F₁ = F M F 4. Bir öğrenci Newton'un hareket yasalarını incelemek için m, m ve 4m kütleli cisimleri kullanarak ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla bir düzenek tasar- liyor. Öğrencinin gözlemine göre; Şekil 1 deki gibi F kuvvetini uygulayınca cisimler ivmeli hareket ediyorlar. Sistem Şekil 2'deki duruma geldiğinde kuvvet kaldırılın- ca cisimler sabit hızla hareketini sürdürüyor. E) FL > FM > FK A) Yalnız I B) FL > FK > FM D) FM > F₁ = FK 4m D) I ve III m Şekil 1 Şekil 2 Buna göre öğrenci tasarladığı düzeneğe bakarak, 1. Cisimler net kuvvetin yönündeki ivme ile hareket eder. II. Hareket halinde iken net kuvvet sıfırsa cisimler durur. III. Hareket halinde iken net kuvvet sıfırsa cisimler sabit hızla gider. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II m☐ 04m C) I ve II E) I, II ve III ÜNİTE Kuvvet ve Hareket 6