Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Soruları

a
7.
mig
Yükleri +q ve +2q olan, eşit kütleli X ve Y parçacıkları sür-
tünmelerin ve yer çekiminin önemsiz olduğu bir ortamda
V potansiyel farkı ile yüklenmiş levhalar arasında serbest
bırakılıyor.
+q
A) tx = ty
Vx = Vy
b..
X
+2q
Y
+
D) tx < ty
tx
Vx = Vy
ty
hız-
Parçacıklar tx, ty sürelerde karşı levhalara vx, Vy
ları ile çarptığına göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
Vx
B) tx = ty
Vx < Vy
Vy
E) ty <tx
Vx <Vy
C) tx = ty
Vy < Vx
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
a 7. mig Yükleri +q ve +2q olan, eşit kütleli X ve Y parçacıkları sür- tünmelerin ve yer çekiminin önemsiz olduğu bir ortamda V potansiyel farkı ile yüklenmiş levhalar arasında serbest bırakılıyor. +q A) tx = ty Vx = Vy b.. X +2q Y + D) tx < ty tx Vx = Vy ty hız- Parçacıklar tx, ty sürelerde karşı levhalara vx, Vy ları ile çarptığına göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? Vx B) tx = ty Vx < Vy Vy E) ty <tx Vx <Vy C) tx = ty Vy < Vx
6. Tamamen boş bir sığaç doğru akım kaynağına şekildeki
gibi bağlanıyor.
andur
sbt
A)
B)
C)
D)
E)
Artar
Değişmez
Azalır
Artar
Artar
9 = Vicary
Sığaç tamamen dolduktan sonra devreden ayrılarak
levhaları arasındaki mesafe artırılırsa; sığacın levhaları
arasındaki potansiyel fark V, sığacın yükü q ve sigacin
sığacı C nasıl değişir?
Değişmez
Azalır
Değişmez
C=E.
C&A
L
andir.
Kafa Deng
Andur. Andur
q
C
Değişmez
Azalır
Artar
Azalır
Azalır
Azalır
Artar
32
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
6. Tamamen boş bir sığaç doğru akım kaynağına şekildeki gibi bağlanıyor. andur sbt A) B) C) D) E) Artar Değişmez Azalır Artar Artar 9 = Vicary Sığaç tamamen dolduktan sonra devreden ayrılarak levhaları arasındaki mesafe artırılırsa; sığacın levhaları arasındaki potansiyel fark V, sığacın yükü q ve sigacin sığacı C nasıl değişir? Değişmez Azalır Değişmez C=E. C&A L andir. Kafa Deng Andur. Andur q C Değişmez Azalır Artar Azalır Azalır Azalır Artar 32
4.
K
A)
B)
C)
e D)
E)
M
Özdeş K, L, M ampulleri özdeş iş direnci önemsiz
pillere önce Şekil 1'deki gibi bağlandıktan bir süre
sonra devre Şekil 2'deki hale getiriliyorlar.
Buna göre K, L ve M'nin parlaklıkları nasıl değişir?
K
Değişmez
Değişmez
Artar
Değişmez
Azalır
K
L
Artar
Azalır
Artar
Artar
Artar
M
M
Azalır
Azalır
Azalır
Değişmez
Azalır
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
4. K A) B) C) e D) E) M Özdeş K, L, M ampulleri özdeş iş direnci önemsiz pillere önce Şekil 1'deki gibi bağlandıktan bir süre sonra devre Şekil 2'deki hale getiriliyorlar. Buna göre K, L ve M'nin parlaklıkları nasıl değişir? K Değişmez Değişmez Artar Değişmez Azalır K L Artar Azalır Artar Artar Artar M M Azalır Azalır Azalır Değişmez Azalır
Bir sığaç, potansiyel farkı V olan bir pile bağlanarak
yüklendikten sonra pil ile bağlantısı kesiliyor.
Bu durumda sığacın yükü q olduğuna göre;
1. sığacı, potansiyel farkı 2V olan bir pile bağlamak,
II. sığacın levhaları arasındaki uzaklığı azaltmak,
III. sığacın levhaları arasına dielektrik katsayısı daha
büyük olan bir madde koymak
işlemlerinden hangileri yapılırsa sığacın yükü q'dan
büyük olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da II
C) Yalnız III
E) I ya da III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Bir sığaç, potansiyel farkı V olan bir pile bağlanarak yüklendikten sonra pil ile bağlantısı kesiliyor. Bu durumda sığacın yükü q olduğuna göre; 1. sığacı, potansiyel farkı 2V olan bir pile bağlamak, II. sığacın levhaları arasındaki uzaklığı azaltmak, III. sığacın levhaları arasına dielektrik katsayısı daha büyük olan bir madde koymak işlemlerinden hangileri yapılırsa sığacın yükü q'dan büyük olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ya da II C) Yalnız III E) I ya da III
2
+F
Üreteç
110
Vr V₁ + V₂
9=91=9₂ (=
Seri bağlı özdeş iki sığaç, seri bağlanarak
bir pil tarafından yükleniyor.
X'in levhaları arası uzaklık yarıya indi-
rilirse, ilk duruma göre,
I. Y'nin uçları arasındaki potansiyel fark
II. X'in yükü
III. Y'nin enerjisi
niceliklerinden hangileri artar?
1
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
2 +F Üreteç 110 Vr V₁ + V₂ 9=91=9₂ (= Seri bağlı özdeş iki sığaç, seri bağlanarak bir pil tarafından yükleniyor. X'in levhaları arası uzaklık yarıya indi- rilirse, ilk duruma göre, I. Y'nin uçları arasındaki potansiyel fark II. X'in yükü III. Y'nin enerjisi niceliklerinden hangileri artar? 1
sanm
M
Birbirine paralel levhalar üretece bağlanıp V
gerilimi ile yüklendikten sonra +q yüklü parçacık K
noktasından ilk hızsız bırakılıyor. Parçacık, i akımı
geçen N sarımlı akım makarasının içinden geçip M
noktasından çıkıyor.
D) i ve N
Buna göre, parçacığın KM yolunu alma süresi V,
q, I, N niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
A) Yalnız i
B) q ve i
CV ve q
E) q, ive N
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
sanm M Birbirine paralel levhalar üretece bağlanıp V gerilimi ile yüklendikten sonra +q yüklü parçacık K noktasından ilk hızsız bırakılıyor. Parçacık, i akımı geçen N sarımlı akım makarasının içinden geçip M noktasından çıkıyor. D) i ve N Buna göre, parçacığın KM yolunu alma süresi V, q, I, N niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? A) Yalnız i B) q ve i CV ve q E) q, ive N
3. Sürtünmelerin önemsenmediği
yatay düzlemde, yüklü paralel
levhaların arasına hızıyla gi-
ren elektron diğer levhaya ula-
şamadan geri dönüyor.
Elektronun karşı levhaya
çarpması için;
1. elektronun yükü,
yükü, o
q
II.
B) q ye û
e
D) & ve V
TESTI
do
d
levhalar arası potansi-
yel fark, V
III. elektronun levhaya geliş hızı, &
büyüklüklerinden hangileri artırılmalıdır?
A) Yalnız
utier
V
C) q ye V
E) , V ve o
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
3. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde, yüklü paralel levhaların arasına hızıyla gi- ren elektron diğer levhaya ula- şamadan geri dönüyor. Elektronun karşı levhaya çarpması için; 1. elektronun yükü, yükü, o q II. B) q ye û e D) & ve V TESTI do d levhalar arası potansi- yel fark, V III. elektronun levhaya geliş hızı, & büyüklüklerinden hangileri artırılmalıdır? A) Yalnız utier V C) q ye V E) , V ve o
3. Şekildeki yüklü kondansatorün levhaları arasında
uzaklık artırılmaktadır.
A) Yalnız I
#F
Buna göre;
1. sığacın sığası,
II. sığacın enerjisi,
III. sığacın levhaları arasındaki potansiyel fark
niceliklerinden hangileri artar?
+
D) II ve III
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
3. Şekildeki yüklü kondansatorün levhaları arasında uzaklık artırılmaktadır. A) Yalnız I #F Buna göre; 1. sığacın sığası, II. sığacın enerjisi, III. sığacın levhaları arasındaki potansiyel fark niceliklerinden hangileri artar? + D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
Buna göre, K, L, M ve N noktalarının elektrik potansiyel-
KOLAMYN
leri arasındaki ilişki nasıldır?
Düşey düzlemdeki paralel levha sisteminde yüklü X
cismi şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
d
a ip
wy
Ipin düşeyle yaptığı a açısı;
dartınılırsa azalır.
8 artırılırsa artar. Apr
1) ip uzunluğu azaltılırsa azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Am
(Fe = 9.V
I
1
d1
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Buna göre, K, L, M ve N noktalarının elektrik potansiyel- KOLAMYN leri arasındaki ilişki nasıldır? Düşey düzlemdeki paralel levha sisteminde yüklü X cismi şekildeki gibi dengede kalmaktadır. d a ip wy Ipin düşeyle yaptığı a açısı; dartınılırsa azalır. 8 artırılırsa artar. Apr 1) ip uzunluğu azaltılırsa azalır. yargılarından hangileri doğrudur? Am (Fe = 9.V I 1 d1
Soru 4
q
K
Şekil -1
2q
T
ip
2m
Şekil - II
Düşey düzlemde, yüklü K cismi düzgün
elektrik alan içerisinde Şekil - I deki gibi
dengededir. Şekil - Il deki L cismi düzgün
elektrik alan içinde ipe bağlı olarak denge-
dedir.
Buna göre, T ip gerilme kuvveti kaç mg
dir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
Soru E
Yata
den
gu
Bu
du
A)
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Soru 4 q K Şekil -1 2q T ip 2m Şekil - II Düşey düzlemde, yüklü K cismi düzgün elektrik alan içerisinde Şekil - I deki gibi dengededir. Şekil - Il deki L cismi düzgün elektrik alan içinde ipe bağlı olarak denge- dedir. Buna göre, T ip gerilme kuvveti kaç mg dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Soru E Yata den gu Bu du A)
55
X
M
Buna göre
A
HIGT
P
V₁
V₂
Yerçekimi ve sürtünmenin önemsiz olduğu kendi içle-
rinde eşit parçalara ayrılmış paralel levha sisteminde
K levhasından serbest bırakılan +q yüklü parçacık A
noktasından geri dönmektedir.
V₁
V₂
oranı kaçtır?
K
+3q
-29
*******
60
*******
Yük mikta
simleri ile
Çubuk
yük mik
Yük m
ve ta
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
55 X M Buna göre A HIGT P V₁ V₂ Yerçekimi ve sürtünmenin önemsiz olduğu kendi içle- rinde eşit parçalara ayrılmış paralel levha sisteminde K levhasından serbest bırakılan +q yüklü parçacık A noktasından geri dönmektedir. V₁ V₂ oranı kaçtır? K +3q -29 ******* 60 ******* Yük mikta simleri ile Çubuk yük mik Yük m ve ta
91
9₁ = +9
d
P
d
92 = -4q
O
2d
93 = +189
Aynı düzlem üzerindeki yükler sisteminde q₁
yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik
alan şiddeti E dir.
Buna göre, 9₁, 92, 93 yüklerinin P nokta-
sında oluşturduğu elektrik alan şiddeti
kaç E dir?
1
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
91 9₁ = +9 d P d 92 = -4q O 2d 93 = +189 Aynı düzlem üzerindeki yükler sisteminde q₁ yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E dir. Buna göre, 9₁, 92, 93 yüklerinin P nokta- sında oluşturduğu elektrik alan şiddeti kaç E dir? 1
5.
lletken X, Y, Z levhaları birbirine paralel
bi yerleştirilip V, ve V₂ potansiyel farkı ile şekildeki gibi yük-
lenmiştir. q yüklü cisim X, Y, Z levhalarının ortasındaki de-
likden sırasıyla v, 22 ve 32 büyüklükteki hızlarla geçiyor.
Buna göre,
oranı kaçtır?
A) 2
A) 1/12
3
V₁
V₂
BY
K
X
ETT DY
ext
16V
7V
1410
Sırasıyla 16V ve 7V potansiyel fark altında şekildeki gibi
yüklenmiş birbirine paralel K, L ve M levhalarında X nok-
tasından bırakılan -q yükü Y ve Z noktalarından sırasıyla
y ve z hızlarıyla geçiyor.
28
Buna göre,
vz
B) 2/3
oranı kaçtır?
c) 5/35
C)
V potansiyel farkı altında yüklen-
miş paralel levhaların K noktasın-
dan hızı ile fırlatılan elektrik yük-
lü parçacık L noktasına 2 büyük-
M
N
K
D) 1/1/201
E)
x v
+q
E)
22
w|=
L
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
5. lletken X, Y, Z levhaları birbirine paralel bi yerleştirilip V, ve V₂ potansiyel farkı ile şekildeki gibi yük- lenmiştir. q yüklü cisim X, Y, Z levhalarının ortasındaki de- likden sırasıyla v, 22 ve 32 büyüklükteki hızlarla geçiyor. Buna göre, oranı kaçtır? A) 2 A) 1/12 3 V₁ V₂ BY K X ETT DY ext 16V 7V 1410 Sırasıyla 16V ve 7V potansiyel fark altında şekildeki gibi yüklenmiş birbirine paralel K, L ve M levhalarında X nok- tasından bırakılan -q yükü Y ve Z noktalarından sırasıyla y ve z hızlarıyla geçiyor. 28 Buna göre, vz B) 2/3 oranı kaçtır? c) 5/35 C) V potansiyel farkı altında yüklen- miş paralel levhaların K noktasın- dan hızı ile fırlatılan elektrik yük- lü parçacık L noktasına 2 büyük- M N K D) 1/1/201 E) x v +q E) 22 w|= L
TH
2d
8.
II. Depoladığı yük
III. Enerjisi
niceliklerinden hangisi Y sığacının iki katıdır?
A) Yalnız I
2a
a
D) I ve II
Hory
d a
C=EA
2a
2d 2a
2a
000
4a
Şekil -1
Z=129
B) Yalnız II
View
9=929-1
1
C) Yalnız III
EII ve III
Şekil - II
4a
Aralarında d uzaklığı bulunan kenar uzunlukları a
ve 2a olan X ve Y iletken levhaları Şekil - I'deki pile
bağlanarak yük depolanması sağlanıyor. Daha son-
ra bu yükler aralarında 2d uzaklığı bulunan kenar
uzunlukları 2a ve 4a olan Z ve T iletken levhalarına
tamamı aktarılıyor. X levhasındaki yük Z levhasına,
Y levhasındaki yük T levhasına aktarılıyor.
Buna göre X, Y levhaları arasındaki elektrik alan
E ise Z, T levhaları elektrki alan kaç E dir? (Si-
ğaçlar arasında hava bulunmaktadır.)
A) 2/2
D) 4
45
E = lug
26
E) 8
Siğaç VOF
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
TH 2d 8. II. Depoladığı yük III. Enerjisi niceliklerinden hangisi Y sığacının iki katıdır? A) Yalnız I 2a a D) I ve II Hory d a C=EA 2a 2d 2a 2a 000 4a Şekil -1 Z=129 B) Yalnız II View 9=929-1 1 C) Yalnız III EII ve III Şekil - II 4a Aralarında d uzaklığı bulunan kenar uzunlukları a ve 2a olan X ve Y iletken levhaları Şekil - I'deki pile bağlanarak yük depolanması sağlanıyor. Daha son- ra bu yükler aralarında 2d uzaklığı bulunan kenar uzunlukları 2a ve 4a olan Z ve T iletken levhalarına tamamı aktarılıyor. X levhasındaki yük Z levhasına, Y levhasındaki yük T levhasına aktarılıyor. Buna göre X, Y levhaları arasındaki elektrik alan E ise Z, T levhaları elektrki alan kaç E dir? (Si- ğaçlar arasında hava bulunmaktadır.) A) 2/2 D) 4 45 E = lug 26 E) 8 Siğaç VOF
4.
+q
X
A) 3
d
2d
B) 2
K
3ɛ
P
lletken X, Y ve Z levhaları elektromotor kuvvetleri 3ɛ ve e-
olan üreteçlere bağlanarak şekildeki gibi yerleştirilmişlerdir.
C) 12/1/2
d
X levhasındaki delikten serbest bırakılan +q yüklü par-
çacığın K noktasındaki kinetik enerjisi E, L noktasın-
Ek
daki E₁ ise kaçtır?
EL
(Yerçekimi ve sürtünmeler önemsenmiyor.)
E
D) 1
Z
E) -
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
4. +q X A) 3 d 2d B) 2 K 3ɛ P lletken X, Y ve Z levhaları elektromotor kuvvetleri 3ɛ ve e- olan üreteçlere bağlanarak şekildeki gibi yerleştirilmişlerdir. C) 12/1/2 d X levhasındaki delikten serbest bırakılan +q yüklü par- çacığın K noktasındaki kinetik enerjisi E, L noktasın- Ek daki E₁ ise kaçtır? EL (Yerçekimi ve sürtünmeler önemsenmiyor.) E D) 1 Z E) -
2.
X
1
A) = 2
P
B) 1
2²₁ = 0
+q
4d
9₁V=8qV=
Şekildeki sistemde X levhasının önünden ilk hızsız
serbest bırakılan q yüklü cismin, X levhasından kaç d
uzaklıkta hızı sıfır olur? (Parçacığın ağırlığı önemsizdir)
C) 2/1/2
D) 2
N
8V
2e.3=0
E)
5/2₂
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
2. X 1 A) = 2 P B) 1 2²₁ = 0 +q 4d 9₁V=8qV= Şekildeki sistemde X levhasının önünden ilk hızsız serbest bırakılan q yüklü cismin, X levhasından kaç d uzaklıkta hızı sıfır olur? (Parçacığın ağırlığı önemsizdir) C) 2/1/2 D) 2 N 8V 2e.3=0 E) 5/2₂ FEN BİLİMLERİ YAYINLARI