Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Soruları

121
fletken paralel levhalarla kurulu düzenekte X nokta-
sindan serbest bırakılan parçacığın Y ve Z noktala-
rindaki kinetik enerjileri eşittir.
9.
3d
qe d
8.2₁ = 4.²
181=82
K
d
1
3
A) 2/26/
1.20
3d
E₁
al
d
2d
Buna göre üreteçlerin gerilimleri oranı
tır?
C) D)
No
E2
9
1 kaç
E2
E) 2
39
EL
Paralel Levhalar var
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
121 fletken paralel levhalarla kurulu düzenekte X nokta- sindan serbest bırakılan parçacığın Y ve Z noktala- rindaki kinetik enerjileri eşittir. 9. 3d qe d 8.2₁ = 4.² 181=82 K d 1 3 A) 2/26/ 1.20 3d E₁ al d 2d Buna göre üreteçlerin gerilimleri oranı tır? C) D) No E2 9 1 kaç E2 E) 2 39 EL Paralel Levhalar var
F
5. X, Y, Z levhaları elektromotor kuvvetleri &₁ = 100 V ve
&2 = 60 V olan üreteçlere şekildeki gibi bağlanmıştır.
XI
d
K
3d
YI
8₁ = 100 volt
4d
L
82= 60 volt
d
Z
Buna göre L noktasına konulan q = 2 C olan bir yükü
K noktasına getirmek için yapılan iş kaç joule olur?
A) 72 B) 54
C) 40
D) 27
E) 20
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
F 5. X, Y, Z levhaları elektromotor kuvvetleri &₁ = 100 V ve &2 = 60 V olan üreteçlere şekildeki gibi bağlanmıştır. XI d K 3d YI 8₁ = 100 volt 4d L 82= 60 volt d Z Buna göre L noktasına konulan q = 2 C olan bir yükü K noktasına getirmek için yapılan iş kaç joule olur? A) 72 B) 54 C) 40 D) 27 E) 20
P
iletken paralel levhalarla kurulan düzenekte K nok-
tasından serbest bırakılan bir parçacık L/den V sü-
rati ile geçerek M ye 3V sürati ile çarpıyor.
A) Yalnız I
Paralel Levhalar - II
Ek Ödev: VAF AYT Fizik SB/2. Ünite (Düzg
d₁
d₂
E
V=0
FI
V
3V
b
K
L
M
Buna göre,
1. d, uzunluğu d, in 3 katıdır.
II. KM arasındaki potansiyel fark, KL arasındakinin
9 katıdır.
III. M deki elektrik alan şiddeti, L dekinin 3 katıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, I ve III
W=9₁
deidz
C) Yalnız III
Yükü q olan parçacık paraloli
3. G
Sadoce elek
bla D
E
F
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
P iletken paralel levhalarla kurulan düzenekte K nok- tasından serbest bırakılan bir parçacık L/den V sü- rati ile geçerek M ye 3V sürati ile çarpıyor. A) Yalnız I Paralel Levhalar - II Ek Ödev: VAF AYT Fizik SB/2. Ünite (Düzg d₁ d₂ E V=0 FI V 3V b K L M Buna göre, 1. d, uzunluğu d, in 3 katıdır. II. KM arasındaki potansiyel fark, KL arasındakinin 9 katıdır. III. M deki elektrik alan şiddeti, L dekinin 3 katıdır. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve II B) Yalnız II E) I, I ve III W=9₁ deidz C) Yalnız III Yükü q olan parçacık paraloli 3. G Sadoce elek bla D E F
M
Ü
-i
d
7. İletken paralel levhalarla kurulu şekildeki düzenekte
proton ve elektron aynı anda şekildeki gibi serbest
bırakılıyor.
*
7 = 2.9
p
Proton karşı levhaya E₁, elektron E₂ kinetik
enerjisiyle çarptığına göre,
III. E, ve E₂ değeri
F=ma
for th
verilenlerden hangileri hem elektron hem de
I. Karşı levhaya çarpma süreleri
II. İvmelerinin büyüklükler
proton için aynıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
w=q.v=[
W=4V
W=A
D) I ve III
kitle athibiyse
a fortla
C)Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
M Ü -i d 7. İletken paralel levhalarla kurulu şekildeki düzenekte proton ve elektron aynı anda şekildeki gibi serbest bırakılıyor. * 7 = 2.9 p Proton karşı levhaya E₁, elektron E₂ kinetik enerjisiyle çarptığına göre, III. E, ve E₂ değeri F=ma for th verilenlerden hangileri hem elektron hem de I. Karşı levhaya çarpma süreleri II. İvmelerinin büyüklükler proton için aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II w=q.v=[ W=4V W=A D) I ve III kitle athibiyse a fortla C)Yalnız III E) I, II ve III
1.
+
İletken paralel levha- X
larla kurulu düzenekte,
X levhasından serbest
bırakılan parçacık Y
levhasına çarpıyor.
Levha kesik çizgili yer-
de olsaydı parçacığın,
A) Yalnız I
1. Y levhasına çarpmanızı
II. Elektriksel ivmesi
III. levhasına ulaşma süresi
niceliklerinden hangileri azalırdı?
Paralel Levhalar-1
Ek Ödev: VAF AYT Fizik SB/2. Ünite
B) Yalnız II
D) I ve I
F = 9.EL
q
mal
9.v
f
✓ ayos
E) I, II ve III
UL
C) Yalnız III
3
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
1. + İletken paralel levha- X larla kurulu düzenekte, X levhasından serbest bırakılan parçacık Y levhasına çarpıyor. Levha kesik çizgili yer- de olsaydı parçacığın, A) Yalnız I 1. Y levhasına çarpmanızı II. Elektriksel ivmesi III. levhasına ulaşma süresi niceliklerinden hangileri azalırdı? Paralel Levhalar-1 Ek Ödev: VAF AYT Fizik SB/2. Ünite B) Yalnız II D) I ve I F = 9.EL q mal 9.v f ✓ ayos E) I, II ve III UL C) Yalnız III 3
9. Şekil l'deki paralel levhalar elektromotor kuvveti & olan
üretece bağlı iken Şekil Il'deki paralel levhalar bir üreteç
ile yüklendikten sonra üreteçten çıkartılmıştır.
2/0
izle
d
E
Şekil - 1
A) E, artar, E₂ azalır.
Bİkisi de artar.
Her iki şekilde de levhaların arasındaki d uzaklığı art-
tırılırsa, levhaların arasındaki elektrik alan şiddetleri
E, ve E₂ nasıl değişir?
CE, azalır, E₂ değişmez.
D) İkisi de azalır.
EE, değişmez, E, azalır.
d
ă
Şekil - II
2.2.
on
hany
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
9. Şekil l'deki paralel levhalar elektromotor kuvveti & olan üretece bağlı iken Şekil Il'deki paralel levhalar bir üreteç ile yüklendikten sonra üreteçten çıkartılmıştır. 2/0 izle d E Şekil - 1 A) E, artar, E₂ azalır. Bİkisi de artar. Her iki şekilde de levhaların arasındaki d uzaklığı art- tırılırsa, levhaların arasındaki elektrik alan şiddetleri E, ve E₂ nasıl değişir? CE, azalır, E₂ değişmez. D) İkisi de azalır. EE, değişmez, E, azalır. d ă Şekil - II 2.2. on hany
1
2
7. Bilgi: Büyükçe iki paralel levha arasındaki elektrik alan
şiddeti levhalardaki yük yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
Düşey kesiti verilen yüklü büyükçü iki paralel levha arası-
na, q yükü şekildeki gibi bırakıldığında dengede kalmak-
tadır.
q
D) I ve III
+
E
1
2
Buna göre;
d arttırılırsa cisim 2 yönünde harekete geçer.
Id azaltılırsa cisim 1 yönünde harekete geçer.
q
oranı arttırılırsa cisim 1 yönünde harekete geçer.
m
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
d
E) I, II ve III
+
C) I ve II
+
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
1 2 7. Bilgi: Büyükçe iki paralel levha arasındaki elektrik alan şiddeti levhalardaki yük yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Düşey kesiti verilen yüklü büyükçü iki paralel levha arası- na, q yükü şekildeki gibi bırakıldığında dengede kalmak- tadır. q D) I ve III + E 1 2 Buna göre; d arttırılırsa cisim 2 yönünde harekete geçer. Id azaltılırsa cisim 1 yönünde harekete geçer. q oranı arttırılırsa cisim 1 yönünde harekete geçer. m yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III d E) I, II ve III + C) I ve II +
7. Matay sürtünmesiz bir zeminde -q ve +3q yüklü nok-
asal cisimler şekildeki gibi serbest bırakılınca hare-
ketlenip O noktasında birbirlerine yapışıyor.
ens Yayınları
-q
D) I ye II
FEN BİLİMLERİ
1200
JE
Buna göre,
1.
O noktasına gelene kadar yüklerin potansiyel
enerjileri artar.
II. Yükler sabit ivmeli hareket yapar.
III. Sistem üzerinde elektriksel kuvvetler iş yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
+39
E=
Xtrain
EX II ve III
Fana
yatay
Yalnız III
== £9.92
b
olor arasınd
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
7. Matay sürtünmesiz bir zeminde -q ve +3q yüklü nok- asal cisimler şekildeki gibi serbest bırakılınca hare- ketlenip O noktasında birbirlerine yapışıyor. ens Yayınları -q D) I ye II FEN BİLİMLERİ 1200 JE Buna göre, 1. O noktasına gelene kadar yüklerin potansiyel enerjileri artar. II. Yükler sabit ivmeli hareket yapar. III. Sistem üzerinde elektriksel kuvvetler iş yapar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II +39 E= Xtrain EX II ve III Fana yatay Yalnız III == £9.92 b olor arasınd
A
Fen Bilimleri
6. Bir kondansatör ve bir lamba şekildeki gibi AC güç kaynağı-
na bağlandığında lamba ışık yaymaktadır.
Kondansatör
H
AC güç
kaynağı
Lamba
www
Buna göre,
I. kondansatörün sığasını büyütmek,
II. kondansatörün sığasını küçültmek,
III. güç kaynağının etkin gerilimini değiştirmeden frekan-
sını küçültmek
D) I veya III
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında lamba-
nın yaydığı ışık şiddeti artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
A
C) Yalnız III
E) II veya III
Her birinin yay sabiti k olan özdeş iki yay şekildeki gibi 2 k
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
A Fen Bilimleri 6. Bir kondansatör ve bir lamba şekildeki gibi AC güç kaynağı- na bağlandığında lamba ışık yaymaktadır. Kondansatör H AC güç kaynağı Lamba www Buna göre, I. kondansatörün sığasını büyütmek, II. kondansatörün sığasını küçültmek, III. güç kaynağının etkin gerilimini değiştirmeden frekan- sını küçültmek D) I veya III işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında lamba- nın yaydığı ışık şiddeti artar? A) Yalnız I B) Yalnız II A C) Yalnız III E) II veya III Her birinin yay sabiti k olan özdeş iki yay şekildeki gibi 2 k
X ve Y noktalarındaki
yüklü noktasal cisimler sabit tutul-
duğunda aralarındaki elektriksel potansiyel enerji E'dir.
+q
X
d
N
d
T
d
+9
Y noktasındaki +q yükü sabit süratle Z noktasına
taşınırsa elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş kaç
E'dir?
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
X ve Y noktalarındaki yüklü noktasal cisimler sabit tutul- duğunda aralarındaki elektriksel potansiyel enerji E'dir. +q X d N d T d +9 Y noktasındaki +q yükü sabit süratle Z noktasına taşınırsa elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş kaç E'dir?
ATÖRLER
reaktansi
'dir.
n etkin
EST 2
Bir alternatif akım devresinde bulunan,
ampul,
1. sığaç,
bobin
devre elemanlarından hangileri güç harcar?
Bobinin iç direnci önemsizdir.)
A) Yalnız ampul
B) Yalnız sığaç
D) Ampul ve sığaç
C) Yalnız bobin
E) Siğaç ve bobin
Urete
1
V
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
ATÖRLER reaktansi 'dir. n etkin EST 2 Bir alternatif akım devresinde bulunan, ampul, 1. sığaç, bobin devre elemanlarından hangileri güç harcar? Bobinin iç direnci önemsizdir.) A) Yalnız ampul B) Yalnız sığaç D) Ampul ve sığaç C) Yalnız bobin E) Siğaç ve bobin Urete 1 V
ektrik sabiti,
Potansiyel
farkı
Yalnız III
A
ez
2d
3VC
9. Şekildeki devre yüksüz sığaç, lamba, üretec ve anah-
tarla kurulmuştur.
ŝ
V.C
10=EA
Anahtar II konumuna getirildikten bir süre sonra 1
konumuna getiriliyor.
A)
B)
C)
D)
K
E)
11
Buna göre anahtar I ve II konumlarındayken K ve
L lambalarının parlaklığı için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
L
||
L yanıp söner,
K yanmaz.
K ve L bir an yanar.
L yanıp söner,
K yanmaz.
L bir an yanar
söner, K yanmaz.
L yanıp söner,
Kyanar.
Anahtar
11
bir an domese
1
K ve L yanar.
K ve L-söner.
K yanıp söner,
L söner.
K ve L bir an
yanar ve söner.
K ve L sürekli
yanar.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
ektrik sabiti, Potansiyel farkı Yalnız III A ez 2d 3VC 9. Şekildeki devre yüksüz sığaç, lamba, üretec ve anah- tarla kurulmuştur. ŝ V.C 10=EA Anahtar II konumuna getirildikten bir süre sonra 1 konumuna getiriliyor. A) B) C) D) K E) 11 Buna göre anahtar I ve II konumlarındayken K ve L lambalarının parlaklığı için aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? L || L yanıp söner, K yanmaz. K ve L bir an yanar. L yanıp söner, K yanmaz. L bir an yanar söner, K yanmaz. L yanıp söner, Kyanar. Anahtar 11 bir an domese 1 K ve L yanar. K ve L-söner. K yanıp söner, L söner. K ve L bir an yanar ve söner. K ve L sürekli yanar.
8
Birbirine paralel iletken K ve L levhalarına, elektromotor
kuvveti & olan bir üreteç şekildeki gibi bağlanmıştır. K levha-
sından serbest bırakılan +q yüklü parçacık L levhasına t sū-
rede 9 süratiyle çarpmıştır.
K
at=d
dam
E
Buna göre, üretecin elektromotor kuvveti 4 katına çıkar-
tılırsat ve 9 için ne söylenebilir? (Yerçekimi kuvveti ve
sürtünmeler önemsizdir.)
A)
BY
C)
BY
t
+q
2
~|~ ~ | +Ñ
4
2t
2t
4
9
co
28 V
49
28
d
2
2008
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8 Birbirine paralel iletken K ve L levhalarına, elektromotor kuvveti & olan bir üreteç şekildeki gibi bağlanmıştır. K levha- sından serbest bırakılan +q yüklü parçacık L levhasına t sū- rede 9 süratiyle çarpmıştır. K at=d dam E Buna göre, üretecin elektromotor kuvveti 4 katına çıkar- tılırsat ve 9 için ne söylenebilir? (Yerçekimi kuvveti ve sürtünmeler önemsizdir.) A) BY C) BY t +q 2 ~|~ ~ | +Ñ 4 2t 2t 4 9 co 28 V 49 28 d 2 2008
8
ne
Buna göre
K
t₁
t₂
2d
F
3V
M
N HOM
Biribirine paralel olarak yerleştirilen d, 2d aralıklı X, Y, Z lev-
halarının uçları arasına V ve 3V gerilimleri şekildeki gibi uy-
gulanmıştır. X levhası önündeki K noktasından serbest bıra-
kılan bir proton K-L arasını t₁, L-M arasını t sürede alarak M
noktasından Z levhasına çarpmaktadır.
oranı kaçtır?
4V
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8 ne Buna göre K t₁ t₂ 2d F 3V M N HOM Biribirine paralel olarak yerleştirilen d, 2d aralıklı X, Y, Z lev- halarının uçları arasına V ve 3V gerilimleri şekildeki gibi uy- gulanmıştır. X levhası önündeki K noktasından serbest bıra- kılan bir proton K-L arasını t₁, L-M arasını t sürede alarak M noktasından Z levhasına çarpmaktadır. oranı kaçtır? 4V
duğu or-
da tutu-
est bira-
ex
7.
Sığası C olan sığaç V potansiyel farkına sahip üretece
Şekil 1'deki gibi bağlanınca q kadar yükleniyor.
Buna göre,
Cartar.
V
A) Yalnız I
| |
Hava
D) II ve III
F
V
Şekil 1
V
Şekil 2
Üreteç devreden alındıktan sonra Şekil 2'deki gibi lev-
halar arası yalıtkanlık katsayısı havanınkinden büyük
madde konuluyor.
q artar.
TH Voltmetrede okunan değer azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4+
W34
I ve II
Q=C.V
EC
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
duğu or- da tutu- est bira- ex 7. Sığası C olan sığaç V potansiyel farkına sahip üretece Şekil 1'deki gibi bağlanınca q kadar yükleniyor. Buna göre, Cartar. V A) Yalnız I | | Hava D) II ve III F V Şekil 1 V Şekil 2 Üreteç devreden alındıktan sonra Şekil 2'deki gibi lev- halar arası yalıtkanlık katsayısı havanınkinden büyük madde konuluyor. q artar. TH Voltmetrede okunan değer azalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? 4+ W34 I ve II Q=C.V EC E) I, II ve III C) I ve III
21. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda aralarında d uzak-
lığı olacak biçimde yatay yerleştirilmiş X ve Y düzlemsel
levhaları şekildeki gibi V potansiyeli ile yükleniyor.
X
m
9.E
q
ung
V
A) Yalnız I
•
d/2:
D) II ve III
d/2
Paralel levhalar arası v yatay hızı ile atılan cisim şe-
kildeki gibi sabit hızlı hareket yaptığına göre,
Disim (+) yüklüdür
II. Levhalar arası cisme etki eden elektriksel kuvvetin
şiddeti cisim ağırlığının büyüklüğüne eşittir.
•
III. V potansiyel farkı artırılırsa cisim X levhasına çarpa-
bilir.
2
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) ve Il
E) I, II ve III
C) I ve III
23.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
21. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda aralarında d uzak- lığı olacak biçimde yatay yerleştirilmiş X ve Y düzlemsel levhaları şekildeki gibi V potansiyeli ile yükleniyor. X m 9.E q ung V A) Yalnız I • d/2: D) II ve III d/2 Paralel levhalar arası v yatay hızı ile atılan cisim şe- kildeki gibi sabit hızlı hareket yaptığına göre, Disim (+) yüklüdür II. Levhalar arası cisme etki eden elektriksel kuvvetin şiddeti cisim ağırlığının büyüklüğüne eşittir. • III. V potansiyel farkı artırılırsa cisim X levhasına çarpa- bilir. 2 ifadelerinden hangileri doğrudur? B) ve Il E) I, II ve III C) I ve III 23.