Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Soruları

5. Elektrik yüklü noktasal X, Y, Z cisimleri bir eşkenar üç-
genin köşelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
+q Y
6.
+q
X
10
B) 2
FİZİK - 36
ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRIK
X cisminin üçgenin kenarortaylarının kesim noktası
olan O'da oluşturduğu elektrik alan şiddeti E oldu-
ğuna göre, bu noktadaki bileşke elektrik alan şiddeti
kaç E'dir?
A) 1
C) 3
-2q
Z
D) 4
E) 5
8.
Eşit kare bölmelerden oluşan düzleme +q ve -2q yüklü
lor cekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Elektrik
duğu bi
Bu
1.
11
11
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
5. Elektrik yüklü noktasal X, Y, Z cisimleri bir eşkenar üç- genin köşelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. +q Y 6. +q X 10 B) 2 FİZİK - 36 ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRIK X cisminin üçgenin kenarortaylarının kesim noktası olan O'da oluşturduğu elektrik alan şiddeti E oldu- ğuna göre, bu noktadaki bileşke elektrik alan şiddeti kaç E'dir? A) 1 C) 3 -2q Z D) 4 E) 5 8. Eşit kare bölmelerden oluşan düzleme +q ve -2q yüklü lor cekildeki gibi yerleştirilmiştir. Elektrik duğu bi Bu 1. 11 11
23. Yalıtkan bir zemin üzerinde tutulan 12q ve -39q yüklü
noktasal K ve L cisimlerinden K'nin O'da oluşturduğu
potansiyel 10 V'dir.
-20
9k
= 12g
K
5d:
12d
0
q=+2 C
9L =-39q
Buna göre +2 C yüklü cismi sonsuzdan O'ya getirmek
için yapılması gereken iş kaç J'dir?
A)-80
B)-40
C) 0
D) 40 E) 80
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
23. Yalıtkan bir zemin üzerinde tutulan 12q ve -39q yüklü noktasal K ve L cisimlerinden K'nin O'da oluşturduğu potansiyel 10 V'dir. -20 9k = 12g K 5d: 12d 0 q=+2 C 9L =-39q Buna göre +2 C yüklü cismi sonsuzdan O'ya getirmek için yapılması gereken iş kaç J'dir? A)-80 B)-40 C) 0 D) 40 E) 80
8. Elektrik yükü 2.10-3 C olan40 g kütleli bir cisim
esnemez ve yalıtkan olan S, ve S, ipleri ile, birbi-
rine paralel levhalar arasında düşeyde şekildeki
gibi dengelenmiştir. Levhalar arasındaki potansi-
yel farkı 200 volt iken S, ipinde oluşan gerilme
kuvveti 4 N dur.
d=40cm
A) 0,2 B) 0,4
-18
S₂ +2.10° 37
X₁
a/e
+q
V=200 volt
S, ipi
Levhalar arası uzaklık 40 cm olduğuna göre,
S₂ ipindeki gerilme kuvveti kaç N dur?
C) 0,8
0,4
40 g
S₂ ipi
y -
NDU
D) 1,2
= 4₁
E) 2,6
1
2
S₁₂=4 - 1/2 = 2/1/2
Gold
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8. Elektrik yükü 2.10-3 C olan40 g kütleli bir cisim esnemez ve yalıtkan olan S, ve S, ipleri ile, birbi- rine paralel levhalar arasında düşeyde şekildeki gibi dengelenmiştir. Levhalar arasındaki potansi- yel farkı 200 volt iken S, ipinde oluşan gerilme kuvveti 4 N dur. d=40cm A) 0,2 B) 0,4 -18 S₂ +2.10° 37 X₁ a/e +q V=200 volt S, ipi Levhalar arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, S₂ ipindeki gerilme kuvveti kaç N dur? C) 0,8 0,4 40 g S₂ ipi y - NDU D) 1,2 = 4₁ E) 2,6 1 2 S₁₂=4 - 1/2 = 2/1/2 Gold
1
9.
K
e
A) Yalnız I
&
+
D) II ve III
Şekildeki yüklü levhanın K noktasından serbest bırakılan bir
elektron L noktasına 9 hızı ile çarpmaktadır.
Buna göre 9 hızını artırmak için,
Levhalar arası uzaklığı azaltmak
fbour!
t
II. Üretecin gerilimini artırmak
III. Elektrona bir ilk hız vermek
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
↑ F= a +
B) Yalnız II
ve III
C) Yalnız III
S
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
1 9. K e A) Yalnız I & + D) II ve III Şekildeki yüklü levhanın K noktasından serbest bırakılan bir elektron L noktasına 9 hızı ile çarpmaktadır. Buna göre 9 hızını artırmak için, Levhalar arası uzaklığı azaltmak fbour! t II. Üretecin gerilimini artırmak III. Elektrona bir ilk hız vermek işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? ↑ F= a + B) Yalnız II ve III C) Yalnız III S
55. Birbirine paralel iletken yüklü levhalar arasında elektrik alan ile aynı anda manyetik alanın olduğu bölgeye, v'hızıyla ya-
tay giren -q elektrik yüklü parçacık yatay çizgi boyunca sapmadan ilerliyor.
Buna göre,
I. Manyetik alan ile elektrik alan birbirine diktir.
II. Manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içeri doğrudur.
III. Hareket boyunca cisme etki eden kuvvetler birbirine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur? (Yer çekimi önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
Yatay
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
55. Birbirine paralel iletken yüklü levhalar arasında elektrik alan ile aynı anda manyetik alanın olduğu bölgeye, v'hızıyla ya- tay giren -q elektrik yüklü parçacık yatay çizgi boyunca sapmadan ilerliyor. Buna göre, I. Manyetik alan ile elektrik alan birbirine diktir. II. Manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içeri doğrudur. III. Hareket boyunca cisme etki eden kuvvetler birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Yer çekimi önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III Yatay D) II ve III E) I, II ve III
Şekildeki paralel levhalar arası uzaklık
dört eşit parçaya bölünmüştür.Pozitif
yüklü levhanın önünden serbest bırakılan
yüklü tanecik, negatif yüklü levhaya V
hızı ve E kinetik enerjisi ile çarpmaktadır.
Buna göre, taneciğin K noktasındaki hızı
ve kinetik enerjisi ne kadardır?
Hesaplayınız.
m
-
4d
K L M
dddd
V
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Şekildeki paralel levhalar arası uzaklık dört eşit parçaya bölünmüştür.Pozitif yüklü levhanın önünden serbest bırakılan yüklü tanecik, negatif yüklü levhaya V hızı ve E kinetik enerjisi ile çarpmaktadır. Buna göre, taneciğin K noktasındaki hızı ve kinetik enerjisi ne kadardır? Hesaplayınız. m - 4d K L M dddd V
2017 LYS
3. Özdeş lambalar ve sığaçlar ile değişken ve doğru akım üre-
teçleri kullanılarak şekildeki K, L ve M elektrik devreleri oluş
turuluyor.
K
M
C
Buna göre K, L ve M devrelerindeki lambaların hangileri,
üreteçler devreye gerilim sağladığı sürece ışık vermeye
devam eder?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
D) L ve M
C) Yalnız M
E) K, L ve M
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
2017 LYS 3. Özdeş lambalar ve sığaçlar ile değişken ve doğru akım üre- teçleri kullanılarak şekildeki K, L ve M elektrik devreleri oluş turuluyor. K M C Buna göre K, L ve M devrelerindeki lambaların hangileri, üreteçler devreye gerilim sağladığı sürece ışık vermeye devam eder? A) Yalnız K B) Yalnız L D) L ve M C) Yalnız M E) K, L ve M
2. Plakalarının kesit alanı 0,6 m² ve plakalar arası uzaklık 0,5 mm olan bir kondansatörün
plakalarının arasına konulan dielektrik maddenin dielektrik katsayısı 8,5'dir. Buna göre bu
kondansatörün sığa değerini Farad cinsinden hesaplayınız.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
2. Plakalarının kesit alanı 0,6 m² ve plakalar arası uzaklık 0,5 mm olan bir kondansatörün plakalarının arasına konulan dielektrik maddenin dielektrik katsayısı 8,5'dir. Buna göre bu kondansatörün sığa değerini Farad cinsinden hesaplayınız.
Alternatif Akım
3. Alternatif akım kaynağı, direnç (R), iç direnci önemsiz bobin (L).
Sığacın kapasitif reaktansı, bobinin indüktif, reaktansına eşittir.
sığaç (C) ve ideal ampermetre ile şekildeki devre kurulmuştur.
No
R
A
L
-0000000
kaynak
C
11
Ampermetre anahtar 1 konumunda iken ₁, 2 konumunda
iken i2, 3 konumunda iken i değerlerini gösteriyor.
Buna göre, bu akımlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) ₁₁ <1₂ = 13
C) ₁₁ =1₂2=₁
D) I₁ = 1₂ < 13
B) 13 < 1₂ <1₁
E) 1₂ <₁ < 13
1. Şekil -1, Şekil - Il ve Şekil - III teki devrede özdeş K, N, M lam-
baları sırası ile bobine seri, sığaca seri ve dirence paralel ola
rak bağlanıyor
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Alternatif Akım 3. Alternatif akım kaynağı, direnç (R), iç direnci önemsiz bobin (L). Sığacın kapasitif reaktansı, bobinin indüktif, reaktansına eşittir. sığaç (C) ve ideal ampermetre ile şekildeki devre kurulmuştur. No R A L -0000000 kaynak C 11 Ampermetre anahtar 1 konumunda iken ₁, 2 konumunda iken i2, 3 konumunda iken i değerlerini gösteriyor. Buna göre, bu akımlar arasında nasıl bir ilişki vardır? A) ₁₁ <1₂ = 13 C) ₁₁ =1₂2=₁ D) I₁ = 1₂ < 13 B) 13 < 1₂ <1₁ E) 1₂ <₁ < 13 1. Şekil -1, Şekil - Il ve Şekil - III teki devrede özdeş K, N, M lam- baları sırası ile bobine seri, sığaca seri ve dirence paralel ola rak bağlanıyor
D) Önce azalır, sonra artal
E) Önce artar, sonra azalır.
6. Eşit büyüklükte iki iletken levhadan birisi +q diğeri -q
elektrik yüküyle yüklenerek şekildeki gibi birbirine paralel
olarak tutulmaktadır.
+
+ +
+
+
D) II ve III
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
+q
Buna göre, levhalar birbirinden uzaklaştırıldığında;
I. levhalar arasındaki potansiyel fark,
II. levhalar arasındaki elektrik alanın şiddeti,
III. levhaların sığası
-q
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Diğer sayfaya geçiniz
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
D) Önce azalır, sonra artal E) Önce artar, sonra azalır. 6. Eşit büyüklükte iki iletken levhadan birisi +q diğeri -q elektrik yüküyle yüklenerek şekildeki gibi birbirine paralel olarak tutulmaktadır. + + + + + D) II ve III niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) Yalnız II +q Buna göre, levhalar birbirinden uzaklaştırıldığında; I. levhalar arasındaki potansiyel fark, II. levhalar arasındaki elektrik alanın şiddeti, III. levhaların sığası -q E) I, II ve III C) I ve Ill Diğer sayfaya geçiniz
8. Yatay sürtünmesi önemsiz düzlemde bulunan şekilde-
ki paralel levhalar arasında bulunan +q yüklü X cismi
serbest bırakılıyor.
+++
F=M. 9
ME
Buna göre,
+q
Yalnız I
X
D) I ve III
d
Pil potansiyeli artırma,
Paralel levha arası uzaklık artırma,
Belirli bir ilk hız ile atma
#F
işlemlerinin hangileri tek başına yapılırsa X cismi-
nin ivmesi artar?
B) Yalnız II
xe?
C) I ve II
E) I, II ve III
(sta
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8. Yatay sürtünmesi önemsiz düzlemde bulunan şekilde- ki paralel levhalar arasında bulunan +q yüklü X cismi serbest bırakılıyor. +++ F=M. 9 ME Buna göre, +q Yalnız I X D) I ve III d Pil potansiyeli artırma, Paralel levha arası uzaklık artırma, Belirli bir ilk hız ile atma #F işlemlerinin hangileri tek başına yapılırsa X cismi- nin ivmesi artar? B) Yalnız II xe? C) I ve II E) I, II ve III (sta
nda
↑
6.
elektr
ve 11
D) I ve IV
Feridun Oğretmen, fotoğraf makinelerindeki flaşın nasıl
çalıştığını öğrencilerinin anlayabilmesi için aşağıdaki
devreyi kurmuştur.
K
EIII ve IV
(M)
Feridun Öğretmen, önce K anahtarını kapatarak C sığalı
sığacı doldurup, sonra K anahtarını açıp L anahtarını
kapattığında, lamba kısa süreliğine, düşük parlaklıkta ışık
veriyor.
Buna göre, Feridun Öğretmen lambanın daha parlak
ışık verebilmesi için;
=EA
dr
ve II
1. pil gerilimi V'yi artırma,
II. sığacın plakaları arasına elektriksel geçirgenliği
havanınkinden daha büyük bir yalıtkan koyma,
III. sığacın plakaları arasındaki mesafeyi artırma
işlemlerinden hangilerini tek başına yapmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) III ve III
Fizik C
kapal
çalış
Sera
veri
ver
VP
Be
ça
H
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
nda ↑ 6. elektr ve 11 D) I ve IV Feridun Oğretmen, fotoğraf makinelerindeki flaşın nasıl çalıştığını öğrencilerinin anlayabilmesi için aşağıdaki devreyi kurmuştur. K EIII ve IV (M) Feridun Öğretmen, önce K anahtarını kapatarak C sığalı sığacı doldurup, sonra K anahtarını açıp L anahtarını kapattığında, lamba kısa süreliğine, düşük parlaklıkta ışık veriyor. Buna göre, Feridun Öğretmen lambanın daha parlak ışık verebilmesi için; =EA dr ve II 1. pil gerilimi V'yi artırma, II. sığacın plakaları arasına elektriksel geçirgenliği havanınkinden daha büyük bir yalıtkan koyma, III. sığacın plakaları arasındaki mesafeyi artırma işlemlerinden hangilerini tek başına yapmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) III ve III Fizik C kapal çalış Sera veri ver VP Be ça H
Bir sığacın doğru akım (DC) ve alternatif akıma
karşı davranışı ile ilgili,
1. Sığaç tamamen yüklendiğinde doğru akıma karşı
açık anahtar gibi davranır.
II. Sığaç alternatif akıma karşı direnç gösterir.
III. Sığacın alternatif akıma karşı gösterdiği direnç fre-
kans ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Bir sığacın doğru akım (DC) ve alternatif akıma karşı davranışı ile ilgili, 1. Sığaç tamamen yüklendiğinde doğru akıma karşı açık anahtar gibi davranır. II. Sığaç alternatif akıma karşı direnç gösterir. III. Sığacın alternatif akıma karşı gösterdiği direnç fre- kans ile doğru orantılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
S₁
A₂
Şekil-
Şekil-l de doğru gerilim kaynağı, Şekil-II de alternatif
gerilim kaynağı kullanarak X, Y sığaçları ile devreler
kurulmuştur.
D) I ve III
V₂
Şekil-II
Açık olan S, ve S, anahtarları kapatıldığında,
I. A₂ ampermetresinden sürekli akım geçer.
II. A, ampermetresinden sürekli akım geçer.
III. X sığacı kapasitesince yüklendikten sonra yük akışı
kesilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
S₁ A₂ Şekil- Şekil-l de doğru gerilim kaynağı, Şekil-II de alternatif gerilim kaynağı kullanarak X, Y sığaçları ile devreler kurulmuştur. D) I ve III V₂ Şekil-II Açık olan S, ve S, anahtarları kapatıldığında, I. A₂ ampermetresinden sürekli akım geçer. II. A, ampermetresinden sürekli akım geçer. III. X sığacı kapasitesince yüklendikten sonra yük akışı kesilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
9. Yere ve birbirine paralel metal levhalar bir pile
bağlanarak yüklenmiştir. K, L ve M cisimleri yatay v
hızları ile levhalar arasından şekildeki gibi fırlatılıyor.
K
L
M
2
D) K ve L
Yatay
--Yatay
Yatay
K cismi 1, L cismi 2, M cismi 3 yolunu izlediğine
göre, hangi cisimler kesinlikle elektrikle yüklüdür?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) Yalnız M
E) L ve M
11
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
9. Yere ve birbirine paralel metal levhalar bir pile bağlanarak yüklenmiştir. K, L ve M cisimleri yatay v hızları ile levhalar arasından şekildeki gibi fırlatılıyor. K L M 2 D) K ve L Yatay --Yatay Yatay K cismi 1, L cismi 2, M cismi 3 yolunu izlediğine göre, hangi cisimler kesinlikle elektrikle yüklüdür? A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M E) L ve M 11
Şekildeki devrede t = 0 anında kondansatörün levha-
ları nötrken K, S, Panahtarları açıktır. t, = t anında P
ve K anahtarları kapatılıyor. t = 2t anında S anahtarı
da kapatılıyor. t3 = 3t anında P ve K anahtarları açılı-
yor. t = 4t anında P anahtarı tekrar kapatiliyor.
A) Akım
C) Akım
Lamba
0
HH
Sığaç
Üreteç
P
S
Buna göre ampermetrede ölçülen değer zamanla
aşağıdakilerden hangisi gibi değişir?
AYT Deneme Sınavı - 1
K
0
2t 3t 4t Zaman
E) Akım
B) Akım
2t 3t 4t Zaman
Ampermetre
0
D) Akım
0
t
t
2t 3t 4t Zaman
2t 3t 4t Zaman
t 2t 3t 4t Zaman
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Şekildeki devrede t = 0 anında kondansatörün levha- ları nötrken K, S, Panahtarları açıktır. t, = t anında P ve K anahtarları kapatılıyor. t = 2t anında S anahtarı da kapatılıyor. t3 = 3t anında P ve K anahtarları açılı- yor. t = 4t anında P anahtarı tekrar kapatiliyor. A) Akım C) Akım Lamba 0 HH Sığaç Üreteç P S Buna göre ampermetrede ölçülen değer zamanla aşağıdakilerden hangisi gibi değişir? AYT Deneme Sınavı - 1 K 0 2t 3t 4t Zaman E) Akım B) Akım 2t 3t 4t Zaman Ampermetre 0 D) Akım 0 t t 2t 3t 4t Zaman 2t 3t 4t Zaman t 2t 3t 4t Zaman