Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Soruları

5. Uzerinden i akımı geçen sonsuz uzunluktaki düz telin O
noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B'dir.
Buna göre,
1.
do
A) Yalnız I
II.
2d O
yukarıdaki sistemlerden hangilerinde O noktasında
oluşan manyetik alan şiddeti B'den büyüktür?
D) I ve III
B) Yalnız II
2d
C) I ve II
E) I, II ve III
7.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
5. Uzerinden i akımı geçen sonsuz uzunluktaki düz telin O noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B'dir. Buna göre, 1. do A) Yalnız I II. 2d O yukarıdaki sistemlerden hangilerinde O noktasında oluşan manyetik alan şiddeti B'den büyüktür? D) I ve III B) Yalnız II 2d C) I ve II E) I, II ve III 7.
indaki
te K
asin-
2
Şekildeki devre yüksüz sığaç, lamba, üreteç ve anahtar
Anahtar II konumuna getirildikten bir süre sonra I kon
mut:
A)
B)
(C)
D)
K
Buna göre anahtar I ve II konumlarındayken K ve L
lambalarının parlaklığı için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
E)
11
||
L yanıp söner,
K yanmaz.
K ve L bir an yanar.
L yanıp söner,
K yanmaz.
L bir an yanar sö-
ner, K yanmaz.
Lyanıp söner,
K yanar.
1
Anahtar
11
1
K ve L yanar.
K ve L söner.
K yanıp söner,
L söner.
K ve L bir an
yanar ve söner.
K ve L sürekli
yanar.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
indaki te K asin- 2 Şekildeki devre yüksüz sığaç, lamba, üreteç ve anahtar Anahtar II konumuna getirildikten bir süre sonra I kon mut: A) B) (C) D) K Buna göre anahtar I ve II konumlarındayken K ve L lambalarının parlaklığı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? E) 11 || L yanıp söner, K yanmaz. K ve L bir an yanar. L yanıp söner, K yanmaz. L bir an yanar sö- ner, K yanmaz. Lyanıp söner, K yanar. 1 Anahtar 11 1 K ve L yanar. K ve L söner. K yanıp söner, L söner. K ve L bir an yanar ve söner. K ve L sürekli yanar.
Şekildeki devrede Kve L anahtarları açıkken sığaç yüklü
değildir. Önce L anahtarı kapatılarak bir süre bekleniyor.
Sonra Lanahtarı açılarak K anahtarı kapatılıyor..
K
Sığaç
(0000)
Lamba
D) I ve III
Üreteç
Bu işlemden sonra;
1. Sığaç boşalmaya başlar,
II Lamba kısa süreli ışık verir
III. Sığacın yükü hiç bitmez
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IL
E) Il ve III
34
C) I ve II
s
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Şekildeki devrede Kve L anahtarları açıkken sığaç yüklü değildir. Önce L anahtarı kapatılarak bir süre bekleniyor. Sonra Lanahtarı açılarak K anahtarı kapatılıyor.. K Sığaç (0000) Lamba D) I ve III Üreteç Bu işlemden sonra; 1. Sığaç boşalmaya başlar, II Lamba kısa süreli ışık verir III. Sığacın yükü hiç bitmez yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız IL E) Il ve III 34 C) I ve II s
Soru 8
X
Z
Asal eksenleri çakışık K, L çukur aynaların-
dan oluşan sisteme şekildeki gibi asal ekse-
ne paralel olarak gönderilen I ışını Kaynasın-
dan yansıdıktan sonra, L aynasından kendi
üzerinden geri yansıyor.
Çukur
Işın ken
kendi C
noktas
I. Z noktası K aynasının odağıdır.
II. Y noktası Kaynasının merkezidir.
III. Z noktası L aynasının merkezidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna
göre,
Merke
odak
E) I, II ve III
C) I ve III
aynar
işin a
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Soru 8 X Z Asal eksenleri çakışık K, L çukur aynaların- dan oluşan sisteme şekildeki gibi asal ekse- ne paralel olarak gönderilen I ışını Kaynasın- dan yansıdıktan sonra, L aynasından kendi üzerinden geri yansıyor. Çukur Işın ken kendi C noktas I. Z noktası K aynasının odağıdır. II. Y noktası Kaynasının merkezidir. III. Z noktası L aynasının merkezidir. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, Merke odak E) I, II ve III C) I ve III aynar işin a
12. Sığası C olan bir sığaç bir doğru akım kaynağına bağlana-
rak q kadar elektrik yüküyle yüklenmiştir.
Buna göre,
1. Doğru akım kaynağın gerilim değiştirilmeden levhala-
rin yüzey alanı artırılırsa C ve q artar.
II. Doğru akım kaynağının gerilimi artırılırsa C değişmez,
q artar.
III. Levhalar arasında elektrik iletkenlik katsayısı daha kü-
çük olan madde kullanılırsa C ve q azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
13. Yatay düzlemdaki bir
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
12. Sığası C olan bir sığaç bir doğru akım kaynağına bağlana- rak q kadar elektrik yüküyle yüklenmiştir. Buna göre, 1. Doğru akım kaynağın gerilim değiştirilmeden levhala- rin yüzey alanı artırılırsa C ve q artar. II. Doğru akım kaynağının gerilimi artırılırsa C değişmez, q artar. III. Levhalar arasında elektrik iletkenlik katsayısı daha kü- çük olan madde kullanılırsa C ve q azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III 13. Yatay düzlemdaki bir B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
6.
Yalıtkan, yatay ve doğrusal zeminin X, Y, Z nokta-
larında elektrik yükleri sırasıyla +q, -q ve +q olan
özdeş noktasal parçacıklar şekildeki konumlarında
tutuluyor.
+q
X
(A)
B)
Y
Z
Z noktasındaki parçacık bu konumda tutulurken
parçacıklar arasındaki elektriksel potansiyel enerji
V, Z'nin olduğu noktadaki bileşke elektriksel alan
şiddetinin büyüklüğü E oluyor.
D)
E)
d
Z noktasındaki parçacık P noktasına getirildi-
ğinde V ve E'nin değişimi için aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
V
Artar
Değişmez
Artar
Azalır
Artar
d
P
+q
E
Artar
Artar
Azalır
Artar
Değişmez
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
6. Yalıtkan, yatay ve doğrusal zeminin X, Y, Z nokta- larında elektrik yükleri sırasıyla +q, -q ve +q olan özdeş noktasal parçacıklar şekildeki konumlarında tutuluyor. +q X (A) B) Y Z Z noktasındaki parçacık bu konumda tutulurken parçacıklar arasındaki elektriksel potansiyel enerji V, Z'nin olduğu noktadaki bileşke elektriksel alan şiddetinin büyüklüğü E oluyor. D) E) d Z noktasındaki parçacık P noktasına getirildi- ğinde V ve E'nin değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? V Artar Değişmez Artar Azalır Artar d P +q E Artar Artar Azalır Artar Değişmez
şekildeki gibi bağlanarak potansiyel farkı 60 V olan üreteçle
Sığaları C, = 6 µF, C₂ = 4 uF ve C, = 5 μF olan kondansatörler
yükleniyorlar.
C₁ = 6 μF
HH
A)
B)
C)
D)
E)
19=C₁V
HH
C₂ = 4 μF
+
V = 60 Volt
Buna göre, kondansatörlerin q₁ q₂ ve q, yükleri kaç µC
dur? (Üretecin iç direnci önemsizdir.)
9₁
120
200
80
40
20
C3= 5 μF
92
80
120
120
60
60
93
200
80
200
100
80
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
şekildeki gibi bağlanarak potansiyel farkı 60 V olan üreteçle Sığaları C, = 6 µF, C₂ = 4 uF ve C, = 5 μF olan kondansatörler yükleniyorlar. C₁ = 6 μF HH A) B) C) D) E) 19=C₁V HH C₂ = 4 μF + V = 60 Volt Buna göre, kondansatörlerin q₁ q₂ ve q, yükleri kaç µC dur? (Üretecin iç direnci önemsizdir.) 9₁ 120 200 80 40 20 C3= 5 μF 92 80 120 120 60 60 93 200 80 200 100 80
inde
ma
an
arttıkça levhalarda biriken yük
de artar. Yükün potansiyele oranı sabittir. ve sığaca eşittir.
C
=
q2q3q
=
Yük potansiyel fark grafiğinin eğimi sığayı verir. = C = Sığa
q=VC
olur.
9=1C₁²4 • 4C = E.A
0
Ld
ÖRNEK - 3
Aralarında d kadar uzaklık bulunan yü-
zey alanları A kadar olan iki iletken lev-
hanın arasında hava varken sığası C
kadardır.
Buna göre,
Levhalar arasındaki uzaklık
azaldıkça sığacın yükü azalır.
1. Levhaların A yüzey alanı art-
tıkça sığacın potansiyeli de-
ğişmez.
III. Levhalar arasına hava yerine elektriksel geçirgenliği
daha büyük bir yalıtkan konulursa sığacın sığası ar-
tar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
All
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
CAP
dep
A)
47
Sığa
Aym
Col
A) 1
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
inde ma an arttıkça levhalarda biriken yük de artar. Yükün potansiyele oranı sabittir. ve sığaca eşittir. C = q2q3q = Yük potansiyel fark grafiğinin eğimi sığayı verir. = C = Sığa q=VC olur. 9=1C₁²4 • 4C = E.A 0 Ld ÖRNEK - 3 Aralarında d kadar uzaklık bulunan yü- zey alanları A kadar olan iki iletken lev- hanın arasında hava varken sığası C kadardır. Buna göre, Levhalar arasındaki uzaklık azaldıkça sığacın yükü azalır. 1. Levhaların A yüzey alanı art- tıkça sığacın potansiyeli de- ğişmez. III. Levhalar arasına hava yerine elektriksel geçirgenliği daha büyük bir yalıtkan konulursa sığacın sığası ar- tar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II All D) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III CAP dep A) 47 Sığa Aym Col A) 1
L ve
hare-
A
V potansiyeli altında yüklendikten sonra üreteçle bağlantısı
kesilmiş levhanın içine düzgün bir B manyetik alanı uygulanı- Y
yor. Yatay düzlemdeki sisteme +q yüklü parçacık şekildeki
gibi hızıyla fırlatılıyor ve parçacık sapmaya uğramadan N
sistemden ayrılıyor.
1
C
1
L
1
K
120-
+99
+ +
Buna göre,
I.
d azaltılırsa,
II. +q yerine -q yüklü parçacık gönderilirse,
III. Parçacığın hızı artırılırsa
işlemlerinden hangileri yapıldığında, parçacık levhalar
anim arasında şapmaya uğrar?
A) I ve II
B) I ve III
W tilsy
D) Yalnız III
E) I, II ve III
+ +
M
1 D 2 A 3 D4 D
C) II ve III
Y
87
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
L ve hare- A V potansiyeli altında yüklendikten sonra üreteçle bağlantısı kesilmiş levhanın içine düzgün bir B manyetik alanı uygulanı- Y yor. Yatay düzlemdeki sisteme +q yüklü parçacık şekildeki gibi hızıyla fırlatılıyor ve parçacık sapmaya uğramadan N sistemden ayrılıyor. 1 C 1 L 1 K 120- +99 + + Buna göre, I. d azaltılırsa, II. +q yerine -q yüklü parçacık gönderilirse, III. Parçacığın hızı artırılırsa işlemlerinden hangileri yapıldığında, parçacık levhalar anim arasında şapmaya uğrar? A) I ve II B) I ve III W tilsy D) Yalnız III E) I, II ve III + + M 1 D 2 A 3 D4 D C) II ve III Y 87
9.
5+²=2.1
= 2.10²
1m
164
Yük miktarı 4.10-3 C olan, 1.10-2 kg kütleli bir parçacık
O noktasından 20 m/s'lik hızla yatayda 37° lik açı yapa-
cak şekilde fırlatılıyor ve A noktasına düşüyor. 4.E= mg
220m/s
37°
B) 12
D) 32
BRUKE
otw
30V d
4-10-3
2018
A
30
Levhalar arasındaki potansiyel fark 30 volt olduğuna
göre, IOAI arası mesafe kaç metredir? (Yer çekimi ve
sürtünmeler önemsenmiyor.)
A) 8
C) 24
930
E) 40
12.
4.10
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
9. 5+²=2.1 = 2.10² 1m 164 Yük miktarı 4.10-3 C olan, 1.10-2 kg kütleli bir parçacık O noktasından 20 m/s'lik hızla yatayda 37° lik açı yapa- cak şekilde fırlatılıyor ve A noktasına düşüyor. 4.E= mg 220m/s 37° B) 12 D) 32 BRUKE otw 30V d 4-10-3 2018 A 30 Levhalar arasındaki potansiyel fark 30 volt olduğuna göre, IOAI arası mesafe kaç metredir? (Yer çekimi ve sürtünmeler önemsenmiyor.) A) 8 C) 24 930 E) 40 12. 4.10
53
12.
==
C=
n
Teknolojide kondansatörlerin kullanım alanlarından bir
tanesi de bilgisayar tuşlarıdır.
Metal
plakalar
Tuşun üzerine basıldığında hareketli metal levhalar ara-
sındaki yumuşak yalıtkan madde sıkıştırılarak basılan
harfin ekranda görüntüsünün oluşması sağlanır.
3
Tuş
D) II ve III
Yalıtkan madde
Buna göre,
H. Tuşa basıldığında metal plakalar arasında yük alış-
verişi gerçekleşir.
II. Tuşa basıldığında kondansatörün sığası artar.
III. Tuşa basıldığında kondansatörün yük miktarı artar.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnızl
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
6
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
53 12. == C= n Teknolojide kondansatörlerin kullanım alanlarından bir tanesi de bilgisayar tuşlarıdır. Metal plakalar Tuşun üzerine basıldığında hareketli metal levhalar ara- sındaki yumuşak yalıtkan madde sıkıştırılarak basılan harfin ekranda görüntüsünün oluşması sağlanır. 3 Tuş D) II ve III Yalıtkan madde Buna göre, H. Tuşa basıldığında metal plakalar arasında yük alış- verişi gerçekleşir. II. Tuşa basıldığında kondansatörün sığası artar. III. Tuşa basıldığında kondansatörün yük miktarı artar. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnızl B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 6
n-
FX=
- myz
Yatay sürtünmesiz düzlemdeki K
levhasından serbest bırakılan m
kütleli +q yükü, t süre sonra L lev-
hasına çarpıyor.
5.
Buna göre,
I. Levhalar arasındaki V gerilimi
artarsa t süresi azalır.
II. Cismin yükü artırılırsa t süresi
azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Sürtünmeler önemsiz)
A) Yalnız I
D) II ve III
ad
#
K
III. Karşı levhaya ulaşma süresi, cismin kütlesine bağlı
değildir.
B) I ve Il
@₁
+q
m
d
V
E) I, II ve IIL
C) I ve III
I
L
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
n- FX= - myz Yatay sürtünmesiz düzlemdeki K levhasından serbest bırakılan m kütleli +q yükü, t süre sonra L lev- hasına çarpıyor. 5. Buna göre, I. Levhalar arasındaki V gerilimi artarsa t süresi azalır. II. Cismin yükü artırılırsa t süresi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsiz) A) Yalnız I D) II ve III ad # K III. Karşı levhaya ulaşma süresi, cismin kütlesine bağlı değildir. B) I ve Il @₁ +q m d V E) I, II ve IIL C) I ve III I L
Elektrik yükleri qk ve q olan K
ve L cisimlerinin çevrelerinde
oluşturduğu elektrik alan kuvvet
çizgileri şekildeki gibidir.
Buna göre;
+9₁ (-), qk (+) yüklüdür.
II.ak (-), q₁ (+) yüklüdür.
qk
9L
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
III.
3
2
dır.
D) I ye III
B) Yalnız II
K
L
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Elektrik yükleri qk ve q olan K ve L cisimlerinin çevrelerinde oluşturduğu elektrik alan kuvvet çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre; +9₁ (-), qk (+) yüklüdür. II.ak (-), q₁ (+) yüklüdür. qk 9L yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I III. 3 2 dır. D) I ye III B) Yalnız II K L E) I ve III C) Yalnız III
8. Elektrik yükü q olan cisim yer
elekt
çekimi ve sürtünmelerin önem-
senmediği sistemde K nokta-
sından serbest bırakılıyor. Ci-
sim L noktasından 3v hızı ile
geçerek M noktasına 2v hızı ile
çarpıyor.
oranı
A)
4
to
V₂
2
Buna göre, levhalara bağlı üreteçlerin potansiyel farkları
V₁
kaçtır?
B)
5
C)
MIN
K
3
Hi
V₁
0
D)
L
F#
V₂
9
5/
M
E).
22
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8. Elektrik yükü q olan cisim yer elekt çekimi ve sürtünmelerin önem- senmediği sistemde K nokta- sından serbest bırakılıyor. Ci- sim L noktasından 3v hızı ile geçerek M noktasına 2v hızı ile çarpıyor. oranı A) 4 to V₂ 2 Buna göre, levhalara bağlı üreteçlerin potansiyel farkları V₁ kaçtır? B) 5 C) MIN K 3 Hi V₁ 0 D) L F# V₂ 9 5/ M E). 22
Deneme
10
4.
Başlangıçta Şekil l'deki gibi yük bakımından
dengede plan devrede sığacın levhaları arasında
depolanan elektriksel potansiyel enerji Ep, dir. Şekil
'deki gibi önce anahtarlar açılıp sonra levhalar
birbirinden uzaklaştırıldığında elektriksel potansiyel
enerji Ep oluyor. Başlangıç durumundaki devrenin
anahtarları kapalı iken Şekil Ill'deki gibi levhalar
birbirinden uzaklaştırıldığında elektriksel potansiyel
enerji Ep3 oluyor.
HE
V
Şekil I
d
C) Ep> Ep₁
P2
P1
M
2d
#1
V
Şekil III
2d
V
Şekil II
9=
Buna göre Ep1, Ep2 ve Ep3 arasındaki ilişki nedir?
P2
P3
A) E = Ep₂ = Ep3
B) Ep₁ > Ep₂ > Ep3
Ep3
D) Ep3 > Ep₂ > Ep1
E) Ep₁ = Ep₂ > EP3
5.
MANTIK YAYINCILIK
Havası
iletken
bağlanm
noktaları
zamanla
Em
YV
EU
Butan
1. kine
II. süra
III. mo
niceli
(m
proto
AY
6. Şeh
olsa
iki
Bat
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Deneme 10 4. Başlangıçta Şekil l'deki gibi yük bakımından dengede plan devrede sığacın levhaları arasında depolanan elektriksel potansiyel enerji Ep, dir. Şekil 'deki gibi önce anahtarlar açılıp sonra levhalar birbirinden uzaklaştırıldığında elektriksel potansiyel enerji Ep oluyor. Başlangıç durumundaki devrenin anahtarları kapalı iken Şekil Ill'deki gibi levhalar birbirinden uzaklaştırıldığında elektriksel potansiyel enerji Ep3 oluyor. HE V Şekil I d C) Ep> Ep₁ P2 P1 M 2d #1 V Şekil III 2d V Şekil II 9= Buna göre Ep1, Ep2 ve Ep3 arasındaki ilişki nedir? P2 P3 A) E = Ep₂ = Ep3 B) Ep₁ > Ep₂ > Ep3 Ep3 D) Ep3 > Ep₂ > Ep1 E) Ep₁ = Ep₂ > EP3 5. MANTIK YAYINCILIK Havası iletken bağlanm noktaları zamanla Em YV EU Butan 1. kine II. süra III. mo niceli (m proto AY 6. Şeh olsa iki Bat
,ZI 7.
M
ve
İletken iki levha aralarında yalıtkan bir ortam bulunacak şekilde
karşılıklı ve paralel olarak yerleştirilirse bir sığaç elde edilmiş
olur. Bu tip sığaçlar, düzlem kondansatör (sığaç) olarak tanım-
lanmıştır.
10-0A
Buna göre, bir düzlem kondansatörün yük depolayabilme
kapasitesi için;
H.
H.
Elektrik
Levhaların alanı artılırsa artar.
Levhalar birbirine yaklaştırılırsa artar.
Uçları arasına bağlanan üretecin gerilimi artılırsa artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) ve II
Dve IIL
n
E) I, II ve TH
C) I ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
,ZI 7. M ve İletken iki levha aralarında yalıtkan bir ortam bulunacak şekilde karşılıklı ve paralel olarak yerleştirilirse bir sığaç elde edilmiş olur. Bu tip sığaçlar, düzlem kondansatör (sığaç) olarak tanım- lanmıştır. 10-0A Buna göre, bir düzlem kondansatörün yük depolayabilme kapasitesi için; H. H. Elektrik Levhaların alanı artılırsa artar. Levhalar birbirine yaklaştırılırsa artar. Uçları arasına bağlanan üretecin gerilimi artılırsa artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) ve II Dve IIL n E) I, II ve TH C) I ve III