Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Hâl Değişimi Soruları

2. Deniz seviyesinde isica yalıtılmış ortamda içinde su bulu-
nan kaba t= 0 anında buz atıldığında buz kütlesinin zamana
1
bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor.
L
6
Buz kütlesi
S
A
R
M
A
K
M
Zaman
0
Buna göre,
1. Kve L aralığında suyun iç enerjisi azalır.
H. buzun ilk sıcaklığı 0°C'nin altındadır.
UW. M aralığında su ve buz 0°C'de ısıl dengededir.
Lt
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) (l/ve ill
E) I, II ve III
Com
Fizik
Hâl Değişimi
2. Deniz seviyesinde isica yalıtılmış ortamda içinde su bulu- nan kaba t= 0 anında buz atıldığında buz kütlesinin zamana 1 bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. L 6 Buz kütlesi S A R M A K M Zaman 0 Buna göre, 1. Kve L aralığında suyun iç enerjisi azalır. H. buzun ilk sıcaklığı 0°C'nin altındadır. UW. M aralığında su ve buz 0°C'de ısıl dengededir. Lt yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) (l/ve ill E) I, II ve III Com
4.
6.
Isica yalıtılmış kapta bulunan su içine bir miktar buz ko-
nuluyor. Su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekil-
deki gibidir.
Kütle
3
1
II
0
Zaman
Buna göre, hangi zaman aralıklarında buzun sıcaklığı
değişmemiştir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
3
Fizik
Hâl Değişimi
4. 6. Isica yalıtılmış kapta bulunan su içine bir miktar buz ko- nuluyor. Su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekil- deki gibidir. Kütle 3 1 II 0 Zaman Buna göre, hangi zaman aralıklarında buzun sıcaklığı değişmemiştir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3
5.
-30°C'deki 40 g buzu 140°C'de 40 g su buharı
haline getirmek için kaç cal isi verilmelidir?
Cbuz = Cbuhar = 0,5 cal/g°C Lerime = 80 cal/g
Lbuhar = 540 cal/g
9
B) 81200
C) 30200
A) 27500
D) 29200
E) 19500
Fizik
Hâl Değişimi
5. -30°C'deki 40 g buzu 140°C'de 40 g su buharı haline getirmek için kaç cal isi verilmelidir? Cbuz = Cbuhar = 0,5 cal/g°C Lerime = 80 cal/g Lbuhar = 540 cal/g 9 B) 81200 C) 30200 A) 27500 D) 29200 E) 19500
AYDIN YAYINLARI
5. İçinde 3m kütlesinde limonata bulunan termosa 2m kütlesin-
de buz parçası Şekil 1 deki gibi atılarak, termosun kapağı
sikica kapatılıyor.
termos
Limonata kütlesi
4m
buz
3m
limonata
SO
0
t1
t2
tz Zaman
Şekil 1
Şekil II inste
Limonata kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği Şekil
Il deki gibi olduğuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi
kesinlikle yanlıştır? (Isı alışverişi sadece limonata ile buz
arasında gerçekleşmiştir.)
bln
A) Limonatanın ilk sıcaklığı 0°C nin altındadır.
B) Buzun ilk sıcaklığı 0°C nin altındadır.
C) Limonatanın ilk sıcaklığı 0°C nin üzerindedir.
D) Buzun ilk sıcaklığı 0°C dir.
E) Limonatanın ilk sıcaklığı 0°C dir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Hâl Değişimi
AYDIN YAYINLARI 5. İçinde 3m kütlesinde limonata bulunan termosa 2m kütlesin- de buz parçası Şekil 1 deki gibi atılarak, termosun kapağı sikica kapatılıyor. termos Limonata kütlesi 4m buz 3m limonata SO 0 t1 t2 tz Zaman Şekil 1 Şekil II inste Limonata kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği Şekil Il deki gibi olduğuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır? (Isı alışverişi sadece limonata ile buz arasında gerçekleşmiştir.) bln A) Limonatanın ilk sıcaklığı 0°C nin altındadır. B) Buzun ilk sıcaklığı 0°C nin altındadır. C) Limonatanın ilk sıcaklığı 0°C nin üzerindedir. D) Buzun ilk sıcaklığı 0°C dir. E) Limonatanın ilk sıcaklığı 0°C dir. Diğer sayfaya geçiniz.
Isica yalıtılmış kapta bulunan su içine bir miktar buz ko-
nuluyor. Su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekil-
deki gibidir.
AKütle
besus de
Leharry
II
III
0
→ Zaman
Buna göre, hangi zaman aralıklarında buzun sıcaklığı
değişmemiştir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Hâl Değişimi
Isica yalıtılmış kapta bulunan su içine bir miktar buz ko- nuluyor. Su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekil- deki gibidir. AKütle besus de Leharry II III 0 → Zaman Buna göre, hangi zaman aralıklarında buzun sıcaklığı değişmemiştir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
4.
Kütleleri eşit olan X ve Y maddeleri isica yalıtılmış bir orta-
ma birakıldıklarında sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi
oluyor.
Sıcaklık
3T
X
2T
T
→ Zaman
O
t
2t
Isı alışverişi sadece X ve Y arasında olduğuna göre,
I.
0-t arasında X sividır.
II. t - 2t arasında Y sıvıdır. drob
III. t - 2t arasında öz isilari c, > C'dir
.
x
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız!
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
cini
Fizik
Hâl Değişimi
4. Kütleleri eşit olan X ve Y maddeleri isica yalıtılmış bir orta- ma birakıldıklarında sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor. Sıcaklık 3T X 2T T → Zaman O t 2t Isı alışverişi sadece X ve Y arasında olduğuna göre, I. 0-t arasında X sividır. II. t - 2t arasında Y sıvıdır. drob III. t - 2t arasında öz isilari c, > C'dir . x ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız! C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II cini
H.
K ortamından farklı bir doğrultuda gönderilirse kırılma-
dan V ortamına geçebilir.
ortamından farklı bir doğrultuda gönderilirse L orta-
mina geçemeyebilir.
III. Kortammdan aynı doğrultuda farklı bir yerden Lorta-
mina gönderilirse kinima açısı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalni 11 C) I ve II
D) Il ve III
E) II ve III
C
TSLER
821
Deniz seviyesinde isica yalıtılmış bir ortamda bulunan kap-
taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor.
Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gö-
rülüyor.
Buna göre,
1. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C'ın üzerindedir.
II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramelír.
II, Son durumda buzur sicaklığı 0°C tır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kaptan su taşmıyor.)
A) Yalnız !
B) Yalnız IN c) I ve II
D) I ve III
A ve III
35
Fizik
Hâl Değişimi
H. K ortamından farklı bir doğrultuda gönderilirse kırılma- dan V ortamına geçebilir. ortamından farklı bir doğrultuda gönderilirse L orta- mina geçemeyebilir. III. Kortammdan aynı doğrultuda farklı bir yerden Lorta- mina gönderilirse kinima açısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalni 11 C) I ve II D) Il ve III E) II ve III C TSLER 821 Deniz seviyesinde isica yalıtılmış bir ortamda bulunan kap- taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor. Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gö- rülüyor. Buna göre, 1. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C'ın üzerindedir. II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramelír. II, Son durumda buzur sicaklığı 0°C tır. yargılarından hangileri doğrudur? (Kaptan su taşmıyor.) A) Yalnız ! B) Yalnız IN c) I ve II D) I ve III A ve III 35
İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar
su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta
isitiliyor. Tas suyun yüzeyinde kaliyor ve batmıyor.
Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp
kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Her ikisi de kaynamaz.
8) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar.
Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz.
D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar.
E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su
da kaynamaya başlar.
Fizik
Hâl Değişimi
İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta isitiliyor. Tas suyun yüzeyinde kaliyor ve batmıyor. Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her ikisi de kaynamaz. 8) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar. Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz. D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar. E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su da kaynamaya başlar.
2. Bir dağcının tırmanışında kamp kurduğu A, B ve C
konumları şekildeki gibidir.
.C
B
Buna göre; aşağıdaki durumlardan hangisinde suyun
kaynama sıcaklığı diğerlerinden düşüktür?
A) C'deki kampta ağzı açık kapta isitilan saf su
B) C'deki kampta ağzı açık kapta isitilan tuzlu su
C) A'daki kampta ağzı açık kapta isitilan saf su
D) A'daki kampta ağzı açık kapta isitilan tuzlu su
E) B'deki kampta ağzı kapalı düdüklü tencerede isitilan saf su
Fizik
Hâl Değişimi
2. Bir dağcının tırmanışında kamp kurduğu A, B ve C konumları şekildeki gibidir. .C B Buna göre; aşağıdaki durumlardan hangisinde suyun kaynama sıcaklığı diğerlerinden düşüktür? A) C'deki kampta ağzı açık kapta isitilan saf su B) C'deki kampta ağzı açık kapta isitilan tuzlu su C) A'daki kampta ağzı açık kapta isitilan saf su D) A'daki kampta ağzı açık kapta isitilan tuzlu su E) B'deki kampta ağzı kapalı düdüklü tencerede isitilan saf su
Isıca yalıtılmış içinde 0°C'de su - buz karışımı
bulunan K ve L kapları özdeş ısıtıcılarla isitildi-
ğında sıcaklık - zaman grafikleri şekildeki gibi
oluyor.
m.cist
Sıcaklık
ms
mu
m bu
ambra
2T
K
L
1
1
1
1
0
Zaman
2t
4t
6t
Buna göre, 20
t. Buzlar eridikten sonra kaptaki su kütleleri
H. Başlangıçta kaplardaki karışımların kütleleri
III. Başlangıçta kaplardaki su kütleleri
niceliklerinden hangileri her iki kaptaki ka-
rışımlar için aynıdır?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Ive H
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
Isıca yalıtılmış içinde 0°C'de su - buz karışımı bulunan K ve L kapları özdeş ısıtıcılarla isitildi- ğında sıcaklık - zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor. m.cist Sıcaklık ms mu m bu ambra 2T K L 1 1 1 1 0 Zaman 2t 4t 6t Buna göre, 20 t. Buzlar eridikten sonra kaptaki su kütleleri H. Başlangıçta kaplardaki karışımların kütleleri III. Başlangıçta kaplardaki su kütleleri niceliklerinden hangileri her iki kaptaki ka- rışımlar için aynıdır? A) Yalnız B) Yalnız II C) Ive H D) I ve III E) II ve III
BİLİMLERİ
eri
3. Bir maddenin hal değişimi ile ilgili,
I. Erime sicaklığındaki bir siviya isi verilirse sivi hal
değiştirir.
II. Kaynama sıcaklığındaki bir siviya isi verilirse sicaklığı
sabit kalır.
III. Donma sıcaklığındaki bir katının sıcaklığının sabit kal-
ması için katıya isi verilmelidir.
yargılarından hangileri doğru olabilit?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
BİLİMLERİ eri 3. Bir maddenin hal değişimi ile ilgili, I. Erime sicaklığındaki bir siviya isi verilirse sivi hal değiştirir. II. Kaynama sıcaklığındaki bir siviya isi verilirse sicaklığı sabit kalır. III. Donma sıcaklığındaki bir katının sıcaklığının sabit kal- ması için katıya isi verilmelidir. yargılarından hangileri doğru olabilit? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
"X
2. İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar
su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta
isitiliyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmıyor.
Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp
kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Her ikisi de kaynamaz.
B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar.
C) Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz.
D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar.
E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su
da kaynamaya başlar.
Fizik
Hâl Değişimi
"X 2. İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta isitiliyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmıyor. Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her ikisi de kaynamaz. B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar. C) Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz. D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar. E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su da kaynamaya başlar.
11. Deniz seviyesinde isica yalıtılmış kapta bulunan suyun içine
bir miktar buz bırakılıyor. Bu durumda kaptaki buz kütlesinin
zamanla değişim grafiği şekildeki gibi oluyor.
Buz kütlesi
mbuz
ot
ti
t2
t3
Zaman
Buna göre;
I. 0 - tq zaman aralığında buzun sıcaklığı 0 °C'nin
altındadır.
II. tq - tz zaman aralığında suyun sıcaklığı 0 °C'nin
üstündedir.
III. t2 - tz zaman aralığında suyun sıcaklığı 0 °C'nin
üstündedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
11. Deniz seviyesinde isica yalıtılmış kapta bulunan suyun içine bir miktar buz bırakılıyor. Bu durumda kaptaki buz kütlesinin zamanla değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buz kütlesi mbuz ot ti t2 t3 Zaman Buna göre; I. 0 - tq zaman aralığında buzun sıcaklığı 0 °C'nin altındadır. II. tq - tz zaman aralığında suyun sıcaklığı 0 °C'nin üstündedir. III. t2 - tz zaman aralığında suyun sıcaklığı 0 °C'nin üstündedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
6.
8.
Deniz seviyesinde isica yalıtılmış bir ortamda bulunan kap-
taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor.
Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gő-
rülüyor.
Buna göre,
I. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C’ın üzerindedir.
II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramdır.
III. Son durumda buzun sıcaklığı 0°C tır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kaptan su taşmıyor.)
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
35
Fizik
Hâl Değişimi
6. 8. Deniz seviyesinde isica yalıtılmış bir ortamda bulunan kap- taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor. Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gő- rülüyor. Buna göre, I. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C’ın üzerindedir. II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramdır. III. Son durumda buzun sıcaklığı 0°C tır. yargılarından hangileri doğrudur? (Kaptan su taşmıyor.) A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 35
& İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar
su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta
Isıtılıyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmıyor.
Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp
kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Her ikisi de kaynamaz.
B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar.
Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz.
D Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar.
E)
Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su
da kaynamaya başlar.
Fizik
Hâl Değişimi
& İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta Isıtılıyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmıyor. Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her ikisi de kaynamaz. B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar. Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz. D Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar. E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su da kaynamaya başlar.
2. içinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar
su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta
isitiliyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmıyor.
Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp
kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Her ikisi de kaynamaz.
B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar.
C) Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz.
D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar.
redeki
E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su
da kaynamaya başlar.
Fizik
Hâl Değişimi
2. içinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta isitiliyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmıyor. Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her ikisi de kaynamaz. B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar. C) Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz. D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar. redeki E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su da kaynamaya başlar.