Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kepler Yasaları Soruları

X
Güneş etrafında eliptik
yörüngede dönmekte olan K
ve L gezegenlerinin güneşe
K gezegeni
GUTTEN
R
olan
ortalama
uzaklıkları
4R
sırasıyla R ve 4R, periyotları
ise TK ve TLdir. Buna
L gezegeni
Tk
göre, orani
T.
kaçtır?
Hesaplayanız.
Fizik
Kepler Yasaları
X Güneş etrafında eliptik yörüngede dönmekte olan K ve L gezegenlerinin güneşe K gezegeni GUTTEN R olan ortalama uzaklıkları 4R sırasıyla R ve 4R, periyotları ise TK ve TLdir. Buna L gezegeni Tk göre, orani T. kaçtır? Hesaplayanız.
LEKET - EVRENSEL ÇEKİM
F22 / 10-2
.
SOTT
4.
m kütleli bir uydu, M kütleli bir gezegenin çevresinde, r ya-
riçaplı dairesel yörüngede v hızı ile dolanırken sahip ol-
duğu kinetik enerji E dir. r yarıçapı büyütülüp uydunun
kütlesi artırılıyor.
M
(Gezegen)
m (Uydu)
Devel
VETE
Bobuvud
Buna göre,
I. Dolanım hızının büyüklüğü
II. Dolanım periyodu
J-
III. Kinetik enerji
24
büyüklüklerinden hangisi kesinlikle azalır?
A) Yalnız!
D) I ve III
B) Yalnız Ilimiv C) Yalnız III
E) II ve III
BİLİMLERİ YAYINLARI
nesi
al-
Fizik
Kepler Yasaları
LEKET - EVRENSEL ÇEKİM F22 / 10-2 . SOTT 4. m kütleli bir uydu, M kütleli bir gezegenin çevresinde, r ya- riçaplı dairesel yörüngede v hızı ile dolanırken sahip ol- duğu kinetik enerji E dir. r yarıçapı büyütülüp uydunun kütlesi artırılıyor. M (Gezegen) m (Uydu) Devel VETE Bobuvud Buna göre, I. Dolanım hızının büyüklüğü II. Dolanım periyodu J- III. Kinetik enerji 24 büyüklüklerinden hangisi kesinlikle azalır? A) Yalnız! D) I ve III B) Yalnız Ilimiv C) Yalnız III E) II ve III BİLİMLERİ YAYINLARI nesi al-
Güneş etrafinda dönen gezegenink L. Mnoktalarının Güz
neş'e olan uzaklıklar Ri Ra Radür.
6)
R3
Conës
Ro
RT
RzR;R, olduğuna göre gezegenin K L M noktaların-
dan geçerken çizgisel hizlari:Ski arasındaki ilişki.
nasıldır?
A) *>
B) ==M
ci >> %
D) SL
E) -
Fizik
Kepler Yasaları
Güneş etrafinda dönen gezegenink L. Mnoktalarının Güz neş'e olan uzaklıklar Ri Ra Radür. 6) R3 Conës Ro RT RzR;R, olduğuna göre gezegenin K L M noktaların- dan geçerken çizgisel hizlari:Ski arasındaki ilişki. nasıldır? A) *> B) ==M ci >> % D) SL E) -
CAP
Güneş sistemindeki bir gezegen K noktasından L nok-
tasına gelirken Güneş'e yaklaşıyor.
-X
Y
K
L
Güneş
Buna göre, K'den L'ye gelen gezegenin,
1. Çizgisel sürati
II. Toplam enerjisi
III. Potansiyel enerjisi
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
DI ve II E) I ve III
Fizik
Kepler Yasaları
CAP Güneş sistemindeki bir gezegen K noktasından L nok- tasına gelirken Güneş'e yaklaşıyor. -X Y K L Güneş Buna göre, K'den L'ye gelen gezegenin, 1. Çizgisel sürati II. Toplam enerjisi III. Potansiyel enerjisi niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III DI ve II E) I ve III
X
Dünyadan bakan bir gözlemci sürekli Ay'ın
aynı yüzünü görür.
zotr
cize
Bunan nedeni,
1. Ayın kendi ekseni etrafındaki açısal
sürati ile, Dünya etrafındaki açısal sü-
ratinin eşit olması,
Il. Ayın kendi ekseni etrafındaki çizgisel
sürati ile Dünya etrafındaki çizgisel sü-
ratinin eşit olması
III. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki açı-
sal sürati ile Ayın Dünya etrafındaki
açısal süratinin eşit olması
olaylarından hangileriyle açıklanabilir?
Fizik
Kepler Yasaları
X Dünyadan bakan bir gözlemci sürekli Ay'ın aynı yüzünü görür. zotr cize Bunan nedeni, 1. Ayın kendi ekseni etrafındaki açısal sürati ile, Dünya etrafındaki açısal sü- ratinin eşit olması, Il. Ayın kendi ekseni etrafındaki çizgisel sürati ile Dünya etrafındaki çizgisel sü- ratinin eşit olması III. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki açı- sal sürati ile Ayın Dünya etrafındaki açısal süratinin eşit olması olaylarından hangileriyle açıklanabilir?
m.
mk
L
17
K
►F Ft
K ve L cisimlerinin aralarındaki uzaklık d iken birbirine
uyguladıkları çekim kuvvetinin büyüklüğü F dir.
Kütleler arasındaki uzaklık 4 katına çıkarılırsa
çekim kuvveti kaç F olur?
Fizik
Kepler Yasaları
m. mk L 17 K ►F Ft K ve L cisimlerinin aralarındaki uzaklık d iken birbirine uyguladıkları çekim kuvvetinin büyüklüğü F dir. Kütleler arasındaki uzaklık 4 katına çıkarılırsa çekim kuvveti kaç F olur?
Merkür
-3.
Güneş
Güneş
1
Dünya
Güneş sistemindeki gezegenlerden Dünya'nın Güneş et-
rafindaki yörüngesinin ortalama yançapı, Merkür'ün yan-
çapinin yaklaşık 3 katidir.
Buna göre,
1. Dünya'nın dolanma kinetik enerjisi, Merkür'ünkinden
daha büyüktür
11. Dünya'nın bir yıl, Merkür'ünkinden daha uzundur.
II. Merkür'ün dolanma çizgisel sürati, Dünya'nınkinden
daha büyüktür.
yargilarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
Merkür -3. Güneş Güneş 1 Dünya Güneş sistemindeki gezegenlerden Dünya'nın Güneş et- rafindaki yörüngesinin ortalama yançapı, Merkür'ün yan- çapinin yaklaşık 3 katidir. Buna göre, 1. Dünya'nın dolanma kinetik enerjisi, Merkür'ünkinden daha büyüktür 11. Dünya'nın bir yıl, Merkür'ünkinden daha uzundur. II. Merkür'ün dolanma çizgisel sürati, Dünya'nınkinden daha büyüktür. yargilarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
33.Kütle merkezleri arasında 30 cm mesafe bulu-
nan iki cismin arasındaki kütle çekim kuvveti
26,68.10"N'dir.
Bu iki cismin kütleleri toplamı 13 kg olduğuna
göre cisimlerin her birinin kütlesi kaç kg'dir?
(G=6,67.10-11 N.m®/kg)
A) 2 ve 11
B) 3 ve 10
C) 4 ve 9
D) 5 ve 8
E) 6 ve 7
Fizik
Kepler Yasaları
33.Kütle merkezleri arasında 30 cm mesafe bulu- nan iki cismin arasındaki kütle çekim kuvveti 26,68.10"N'dir. Bu iki cismin kütleleri toplamı 13 kg olduğuna göre cisimlerin her birinin kütlesi kaç kg'dir? (G=6,67.10-11 N.m®/kg) A) 2 ve 11 B) 3 ve 10 C) 4 ve 9 D) 5 ve 8 E) 6 ve 7
ngede
Fariça-
10. Bir gezegen, odaklarından birinde Güneş bulunan
elips şeklindeki yörüngede dolanım hareketi yap-
maktadır. Gezegenin KL ve MN aralıklarındaki orta-
lama hızları V, V, ve bu aralıkları alma süresit,
ve
'dir.
N
S2
ja
M
KO
S.
V
L
S, alanının büyüklüğü, S, alanının büyüklüğüne
eşit olduğuna göre,
1. V, > V₂
11. t = tz
III. t,>!
yargılarından hangileri doğrudur?
(a. < 90°)
inden
erden
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
T@stokul
11. Bir gezegen Güneş'in çevresinde şekildeki yörünge-
de hareket etmektedir.
zaklık
Fizik
Kepler Yasaları
ngede Fariça- 10. Bir gezegen, odaklarından birinde Güneş bulunan elips şeklindeki yörüngede dolanım hareketi yap- maktadır. Gezegenin KL ve MN aralıklarındaki orta- lama hızları V, V, ve bu aralıkları alma süresit, ve 'dir. N S2 ja M KO S. V L S, alanının büyüklüğü, S, alanının büyüklüğüne eşit olduğuna göre, 1. V, > V₂ 11. t = tz III. t,>! yargılarından hangileri doğrudur? (a. < 90°) inden erden A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III T@stokul 11. Bir gezegen Güneş'in çevresinde şekildeki yörünge- de hareket etmektedir. zaklık
8. Güneş etrafında dolanan X ve Y gezegenlerinin ortalama yo
rünge yarıçapları R ve 4R'dir.
4R
x
R
Güneş
Y
Buna göre, Y gezegeni güneş etrafında 1 tam tur atin-
caya kadar geçen süre içinde X gezegeni kaç tur atar?
A)
001 -
B)
B
C) 2
D) 4
E) 8
4
Fizik
Kepler Yasaları
8. Güneş etrafında dolanan X ve Y gezegenlerinin ortalama yo rünge yarıçapları R ve 4R'dir. 4R x R Güneş Y Buna göre, Y gezegeni güneş etrafında 1 tam tur atin- caya kadar geçen süre içinde X gezegeni kaç tur atar? A) 001 - B) B C) 2 D) 4 E) 8 4
7. Bir uydu Dünya yüzeyinden uzaya fırlatılıp yörünge-
ye yerleştiriliyor.
Buna göre,
tle
ur.
1. Uyduya kurtulma enerjisine denk bir kinetik ener-
ji verilir.
II. Uydu yörüngeye gelinceye kadar çekim potansi-
yel enerjisi artar.
III. Uydu yörüngede dolanmaya başladığında hem
kinetik hem çekim potansiyel enerjisi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Paraf Yayınları
A) Yalnız
B) Yalnız ||
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
7. Bir uydu Dünya yüzeyinden uzaya fırlatılıp yörünge- ye yerleştiriliyor. Buna göre, tle ur. 1. Uyduya kurtulma enerjisine denk bir kinetik ener- ji verilir. II. Uydu yörüngeye gelinceye kadar çekim potansi- yel enerjisi artar. III. Uydu yörüngede dolanmaya başladığında hem kinetik hem çekim potansiyel enerjisi vardır. yargılarından hangileri doğrudur? Paraf Yayınları A) Yalnız B) Yalnız || D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
resinde
maktadır
6. Dünya Güneş etrafında dolanarak X noktasından Y
noktasına geliyor.
MEB 2020 - 2
x
Dünya
Güneş
Y
Buna göre Dünya Y noktasına gelirken,
le
1. Çizgisel momentumunun büyüklüğü azalır.
II. Açısal momentumu değişmez.
III. Eylemsizlik momenti azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
D) II ve III.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
E) I, II ve III.
Fizik
Kepler Yasaları
resinde maktadır 6. Dünya Güneş etrafında dolanarak X noktasından Y noktasına geliyor. MEB 2020 - 2 x Dünya Güneş Y Buna göre Dünya Y noktasına gelirken, le 1. Çizgisel momentumunun büyüklüğü azalır. II. Açısal momentumu değişmez. III. Eylemsizlik momenti azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. D) II ve III. B) Yalnız II. C) I ve III. E) I, II ve III.
m kütleli uydu, R yarıçaplı M kütleli bir gezegenin
merkezinden 2R uzaklıkta dairesel bir yörüngede
dolanıyor.
3
Buna göre, uydunun periyodu nedir?
R GM
(st = 3)
T
4T
-2
2
2R
A) 24R
V GM
2R
V GM
2R
B) 12R
C) VAR
C
R
D) 2R V M
E) 2RCA
E) 2R
Gm
Fizik
Kepler Yasaları
m kütleli uydu, R yarıçaplı M kütleli bir gezegenin merkezinden 2R uzaklıkta dairesel bir yörüngede dolanıyor. 3 Buna göre, uydunun periyodu nedir? R GM (st = 3) T 4T -2 2 2R A) 24R V GM 2R V GM 2R B) 12R C) VAR C R D) 2R V M E) 2RCA E) 2R Gm
6.
Kütleleri eşit K ve L noktasal cisimlerinden K cismi
Dünya'nın ekvatoru üzerindeki bir noktada, L cismi ise
kuzey kutbunda bir noktada bulunuyor.
Buna göre Dünya'nın dönüş eksenine göre,
I. K'nin açısal sürati L'nin açısal süratine eşittir.
1
II. K'nin açısal momentumu L'nin açısal momentumu-
na eşittir.
III. K’nin eylemsizlik momenti L'nin eylemsizlik momen-
tine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
6. Kütleleri eşit K ve L noktasal cisimlerinden K cismi Dünya'nın ekvatoru üzerindeki bir noktada, L cismi ise kuzey kutbunda bir noktada bulunuyor. Buna göre Dünya'nın dönüş eksenine göre, I. K'nin açısal sürati L'nin açısal süratine eşittir. 1 II. K'nin açısal momentumu L'nin açısal momentumu- na eşittir. III. K’nin eylemsizlik momenti L'nin eylemsizlik momen- tine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
301
fo
M kutleli gezegenin etrafında 2r yançaplı yörunge-
de olan m kütlel k uydusunun bağlanma enerjisi
Ex 2M kütleli gezegenin etrafında 3r yançaplı yö-
rungede dolanmakta olan 3m kütleli uydurun bağ-
lanma enerjisi E, dir.
E
Buna göre oranı
kaçtır?
E
Fizik
Kepler Yasaları
301 fo M kutleli gezegenin etrafında 2r yançaplı yörunge- de olan m kütlel k uydusunun bağlanma enerjisi Ex 2M kütleli gezegenin etrafında 3r yançaplı yö- rungede dolanmakta olan 3m kütleli uydurun bağ- lanma enerjisi E, dir. E Buna göre oranı kaçtır? E
en
mi
12. Dünyanın merkezinden r kadar uzakta dolanan bir
haberleşme uydusunun periyodu T ve kütle çekim
potansiyel enerjisi E dir.
Uydu, Dünyadan daha uzaktaki bir yörüngeye
yerleştirilirse, periyodu "T" ve kütle çekim potansiyel
enerjisi “E” nasıl değişir?
T
E
A)
Artar
Azalır
B)
Değişmez
Artar
C)
Azalır
Artar
Artar
Artar
E)
Azalır
Azalır
Fizik
Kepler Yasaları
en mi 12. Dünyanın merkezinden r kadar uzakta dolanan bir haberleşme uydusunun periyodu T ve kütle çekim potansiyel enerjisi E dir. Uydu, Dünyadan daha uzaktaki bir yörüngeye yerleştirilirse, periyodu "T" ve kütle çekim potansiyel enerjisi “E” nasıl değişir? T E A) Artar Azalır B) Değişmez Artar C) Azalır Artar Artar Artar E) Azalır Azalır