Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kepler Yasaları Soruları

13. Mars'ın çevresine atılan iki uydunun Mars'a uzaklıkları
R ve 4R kadardır.
R
Mars
4R
Buna göre, K uydusunun dolanım periyodu 1 ay ise
L uydusunun dolanım periyodu kaç aydır?
AY2 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4
Fizik
Kepler Yasaları
13. Mars'ın çevresine atılan iki uydunun Mars'a uzaklıkları R ve 4R kadardır. R Mars 4R Buna göre, K uydusunun dolanım periyodu 1 ay ise L uydusunun dolanım periyodu kaç aydır? AY2 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4
2. Aşağıda verilen;
1. sabit hızla hareket eden bir araç,
II. durgun halden harekete başlayan bir asansör, X
III. Dünya'nın etrafında çembersel bir yörüngeye oturtulmuş
bir yapay uydu
durumlarından hangilerinde belirtilen cisim dengelenmiş
kuvvetler etkisindedir?
ertansinansahin.com
X
C) Yalnız III
B) Yalnız 11
A) Yalnız !
I ve III
D) I ve II
Fizik
Kepler Yasaları
2. Aşağıda verilen; 1. sabit hızla hareket eden bir araç, II. durgun halden harekete başlayan bir asansör, X III. Dünya'nın etrafında çembersel bir yörüngeye oturtulmuş bir yapay uydu durumlarından hangilerinde belirtilen cisim dengelenmiş kuvvetler etkisindedir? ertansinansahin.com X C) Yalnız III B) Yalnız 11 A) Yalnız ! I ve III D) I ve II
4.
Güneş'e uzaklığı Dünya'nınkinin 4 katı olan bir gezegen, Gü-
neş etrafındaki 1 tam turunu, kaç Dünya yılında tamamlar?
A) 1 Dünya yılında tamamlar.
B) 2 Dünya yılında tamamlar.
C) 4 Dünya yılında tamamlar.
D) 8 Dünya yılında tamamlar.
E) 16 Dünya yılında tamamlar.
DENEME SINAVI - 2
Fizik
Kepler Yasaları
4. Güneş'e uzaklığı Dünya'nınkinin 4 katı olan bir gezegen, Gü- neş etrafındaki 1 tam turunu, kaç Dünya yılında tamamlar? A) 1 Dünya yılında tamamlar. B) 2 Dünya yılında tamamlar. C) 4 Dünya yılında tamamlar. D) 8 Dünya yılında tamamlar. E) 16 Dünya yılında tamamlar. DENEME SINAVI - 2
APOIEMI
5.
O merkezli ve düzgün kütle dağılımına sahip
bir gezegenin P noktasından,
I. 1 yönünde ilerlendiğinde yer çekimi ivmesi ar-
tar
II. 2 yönünde ilerlendiğinde yer çekimi ivmesi
azalır.
III. Yer çekimi ivmesi O noktasında en büyük de-
ğerdedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
APOIEMI 5. O merkezli ve düzgün kütle dağılımına sahip bir gezegenin P noktasından, I. 1 yönünde ilerlendiğinde yer çekimi ivmesi ar- tar II. 2 yönünde ilerlendiğinde yer çekimi ivmesi azalır. III. Yer çekimi ivmesi O noktasında en büyük de- ğerdedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
12. Dünya, Güneş çevresinde dolanırken KLM noktalan
arasında yörünge yarıçap vektörünün taradığı alan-
lar şekildeki gibidir.
L
6tch
tor
M
ht
4A
2A
sa-
K
sa-
Buna göre, Dünya'nın K noktasından M noktası-
na gelme süresi kaç aydır?
E) 3
B) 9
C) 10
D) 10,5
E) 11
At
3
Fizik
Kepler Yasaları
12. Dünya, Güneş çevresinde dolanırken KLM noktalan arasında yörünge yarıçap vektörünün taradığı alan- lar şekildeki gibidir. L 6tch tor M ht 4A 2A sa- K sa- Buna göre, Dünya'nın K noktasından M noktası- na gelme süresi kaç aydır? E) 3 B) 9 C) 10 D) 10,5 E) 11 At 3
7. Yeryüzünden, yer yarıçapının yarısı kadar yük-
seklikteki bir yerde tutulan basit sarkacın frekansı
1
3
Bu sarkaç yeryüzüne getirilirse frekansı kaç s-1
olur?
į s-1 dir
A) á B)
1
6
1
3
©
C)
VO
D) 1
3
E)
2
Fizik
Kepler Yasaları
7. Yeryüzünden, yer yarıçapının yarısı kadar yük- seklikteki bir yerde tutulan basit sarkacın frekansı 1 3 Bu sarkaç yeryüzüne getirilirse frekansı kaç s-1 olur? į s-1 dir A) á B) 1 6 1 3 © C) VO D) 1 3 E) 2
14. Bir gezegeni Güneş ile birleştiren yarıçap vektörü
eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bu ne-
denle gezegen Güneş'e yaklaştığında yörünge hızı
artar.
S
Güneş
V2
Keppler tarafından ortaya atılan bu yasa;
1. Enerji
II. Çizgisel momentum X
III. Açısal momentum v
büyüklüklerinden hangilerinin korunumu ile ilgi-
lidir?
cbnnesine
A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
DI ve III
E) II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
14. Bir gezegeni Güneş ile birleştiren yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bu ne- denle gezegen Güneş'e yaklaştığında yörünge hızı artar. S Güneş V2 Keppler tarafından ortaya atılan bu yasa; 1. Enerji II. Çizgisel momentum X III. Açısal momentum v büyüklüklerinden hangilerinin korunumu ile ilgi- lidir? cbnnesine A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III DI ve III E) II ve III
6.
P
Dünya etrafında dolanan yapay K uydusunun yörünge yari-
çapı, Ay'ın Dünya etrafındaki yörünge çapının onda biri ka-
dardır.
R3
Ay'ın; yörünge yarıçapının (R) küpünün, periyodunun (T)
karesine oranı (72) k'ye eşit ise K uydusunun; yörün-
-)
ge yarıçapının küpünün, periyodunun karesinin oranı kaç
k'dir?
A) 1
B) 2
e) 4
D) 9
E) 10
lo
Fizik
Kepler Yasaları
6. P Dünya etrafında dolanan yapay K uydusunun yörünge yari- çapı, Ay'ın Dünya etrafındaki yörünge çapının onda biri ka- dardır. R3 Ay'ın; yörünge yarıçapının (R) küpünün, periyodunun (T) karesine oranı (72) k'ye eşit ise K uydusunun; yörün- -) ge yarıçapının küpünün, periyodunun karesinin oranı kaç k'dir? A) 1 B) 2 e) 4 D) 9 E) 10 lo
29
10. Çekim ivmesi g olan Dünya'da m kütleli bir cisim Vo hazıy-
la h yüksekliğinden yatay atildiginda, x uzaklığında yere
düşüyor.
Çekim ivmesi gk olan k gezegeninde m kütleli cisim
V, hızıyla h yüksekliğinden yatay atıldığında 2x uzaklı-
ğında yere düşüyor. Buna göre Ok kaç g dir?
A) TE c)
)
D) 2.
16
1
E) 4
B)
2
Fizik
Kepler Yasaları
29 10. Çekim ivmesi g olan Dünya'da m kütleli bir cisim Vo hazıy- la h yüksekliğinden yatay atildiginda, x uzaklığında yere düşüyor. Çekim ivmesi gk olan k gezegeninde m kütleli cisim V, hızıyla h yüksekliğinden yatay atıldığında 2x uzaklı- ğında yere düşüyor. Buna göre Ok kaç g dir? A) TE c) ) D) 2. 16 1 E) 4 B) 2
7. Ekvator eğrisi
Dünya'nın etr
4. Dünya yüzeyinde çekim ivmesi g ve Dünya yarıçapı R dir.
Dünya yüzeyinden Dünya yarıçapının iki katı yüksekte
dairesel bir yörüngede dolanan uydunun çizgisel hızı
nedir?
1
C)
olarak görme
dola-
Buna göre,
yargı doğru
A) .R
B) /3g.R
39.R
A) Uydu ile
3
D) 2g.R
E)
nin-
29.R
B) Uydu il
C) Uydu
kezcil
bir
D) Uydu
dır.
E) Uyc
Fizik
Kepler Yasaları
7. Ekvator eğrisi Dünya'nın etr 4. Dünya yüzeyinde çekim ivmesi g ve Dünya yarıçapı R dir. Dünya yüzeyinden Dünya yarıçapının iki katı yüksekte dairesel bir yörüngede dolanan uydunun çizgisel hızı nedir? 1 C) olarak görme dola- Buna göre, yargı doğru A) .R B) /3g.R 39.R A) Uydu ile 3 D) 2g.R E) nin- 29.R B) Uydu il C) Uydu kezcil bir D) Uydu dır. E) Uyc
-ld
6.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
4.83
A
olan 6
M, küt
M, küt
1, yarı
kb. 864
.
niceli
AY
Dm
4. Kütlesi sırasıyla 3M ve 2M olan X, Y gezegenleri
etrafında dolanan my, m kütleli uyduların yörünge
yarıçaplati 20 ve 3-dir.
.
2m
We
zasizm. 159)
ban
V2
6mg m2 = 2m
zmr
Emulod donub
"inde 3r
7. Düny
m1 = m
olsay
om
2r
1. Di
1
X
Y
II. Di
3M
2M
III. A
Uyduların gezegenlere bağlanma enerjileri sıra-
anE,
sıyla E, ve E, olduğuna göre,
oranı kaçtır?
E2
değe
olurd
(Düny
A) Y
)
A)
000
B)
V100
8
7
C)
2
3
W/N
D)
No
3
2
E)
16
9
D)
Fizik
Kepler Yasaları
-ld 6. Nihat Bilgin Yayıncılık© 4.83 A olan 6 M, küt M, küt 1, yarı kb. 864 . niceli AY Dm 4. Kütlesi sırasıyla 3M ve 2M olan X, Y gezegenleri etrafında dolanan my, m kütleli uyduların yörünge yarıçaplati 20 ve 3-dir. . 2m We zasizm. 159) ban V2 6mg m2 = 2m zmr Emulod donub "inde 3r 7. Düny m1 = m olsay om 2r 1. Di 1 X Y II. Di 3M 2M III. A Uyduların gezegenlere bağlanma enerjileri sıra- anE, sıyla E, ve E, olduğuna göre, oranı kaçtır? E2 değe olurd (Düny A) Y ) A) 000 B) V100 8 7 C) 2 3 W/N D) No 3 2 E) 16 9 D)
AYT
7. Dünya'nın çevresinde dönmekte olan haberleşme
uydusunun görevi geregi cizgisel hızı artırılıyor.
Buna göre, uydu ile ilgili asagidakilerden hangi-
si dogru olur?
A) Dünya ile arasında oluşan kütle cekim kuvveti
azalmıştır.
B) Dolanım periyodu artmıştır.
polanım trekansı azalmıştır.
Dolanım yarıçapı azalmıştır.
E) Açısal momentumu artmıştır.
e
ol
mor
06
Fizik
Kepler Yasaları
AYT 7. Dünya'nın çevresinde dönmekte olan haberleşme uydusunun görevi geregi cizgisel hızı artırılıyor. Buna göre, uydu ile ilgili asagidakilerden hangi- si dogru olur? A) Dünya ile arasında oluşan kütle cekim kuvveti azalmıştır. B) Dolanım periyodu artmıştır. polanım trekansı azalmıştır. Dolanım yarıçapı azalmıştır. E) Açısal momentumu artmıştır. e ol mor 06
Sonasetrafinda eliptik yörüngede dolanan gezege
in P den Rye gelme süresity S den T ye gelme
süresil, dir.
Gezegen
1
Güneş
4
Gezegenden Güneş'e birleştirilen yarıçap vektö-
rünün taradığı A, alanı A2 alanına eşit olduğuna
göre;
1. Gezegenin T ve R noktalarındaki çizgisel hızları
nin büyüklükleri eşittir.
II. = dir.
III. Gezegenin P deki hızlarının büyüklüğü S deki
hızının büyüklüğündün fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız 1
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Kepler Yasaları
Sonasetrafinda eliptik yörüngede dolanan gezege in P den Rye gelme süresity S den T ye gelme süresil, dir. Gezegen 1 Güneş 4 Gezegenden Güneş'e birleştirilen yarıçap vektö- rünün taradığı A, alanı A2 alanına eşit olduğuna göre; 1. Gezegenin T ve R noktalarındaki çizgisel hızları nin büyüklükleri eşittir. II. = dir. III. Gezegenin P deki hızlarının büyüklüğü S deki hızının büyüklüğündün fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız 1 D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
7.
5. Dünya Güneş etrafında eliptik bir yörüngede şekildeki gibi do-
lanıyor.
Güneş
Buna göre, gezegenin;
1. Açısal hızı
, W
II. Çizgisel hızı, X
III. Açısal momentumu, mir
IV. Toplam enerjisi
V
niceliklerinden hangileri dolandığı yörünge boyunca sabittir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve II
olyan
D) III ve IV
E) II, III ye IV
Fizik
Kepler Yasaları
7. 5. Dünya Güneş etrafında eliptik bir yörüngede şekildeki gibi do- lanıyor. Güneş Buna göre, gezegenin; 1. Açısal hızı , W II. Çizgisel hızı, X III. Açısal momentumu, mir IV. Toplam enerjisi V niceliklerinden hangileri dolandığı yörünge boyunca sabittir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II olyan D) III ve IV E) II, III ye IV
9.
Vk
Mars
4R
K
o
Güneş
R
Güneş etrafında dolanan Mars gezegeni şekildeki eliptik
yörüngeyi izlemektedir.
Mars gezegeninin çizgisel sürati K ve L noktalarından ge-
çerken VK V olmaktadır.
:
Buna göre
Vk
V
oranı nedir?
A)
4
B) 4
C)
D) 2
100
Fizik
Kepler Yasaları
9. Vk Mars 4R K o Güneş R Güneş etrafında dolanan Mars gezegeni şekildeki eliptik yörüngeyi izlemektedir. Mars gezegeninin çizgisel sürati K ve L noktalarından ge- çerken VK V olmaktadır. : Buna göre Vk V oranı nedir? A) 4 B) 4 C) D) 2 100
ra
7. X ve Y gezegenleri Guneşin etrafında şekildeki yörüngeleri
izlemektedir.
Gunes
* gezegeninin ortalama yarıçapı 3r, Y gezegenin
ortalama yarıçapır olduğuna göre gezegenlerin dola
tx
ma frekansları
oranı kaçtır?
fy
D)
A) 3
E)
13
9
13
3
6
13
3
3
2
A)
o
C)
B)
Fizik
Kepler Yasaları
ra 7. X ve Y gezegenleri Guneşin etrafında şekildeki yörüngeleri izlemektedir. Gunes * gezegeninin ortalama yarıçapı 3r, Y gezegenin ortalama yarıçapır olduğuna göre gezegenlerin dola tx ma frekansları oranı kaçtır? fy D) A) 3 E) 13 9 13 3 6 13 3 3 2 A) o C) B)