Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kepler Yasaları Soruları

12. Dünya'dan fırlatılan bir uydu uzaklaştıkça;
I. Dünya'ya uyguladığı kütle-çekim kuvveti,
II. Dünya'ya göre kütle-çekim enerjisi,
III. toplam mekanik enerji
niceliklerinden hangileri azalır?
(Uydunun sabit hızla hareket ettiği varsayılacaktır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
10-C 11-B 12-A 13-C
50
Fizik
Kepler Yasaları
12. Dünya'dan fırlatılan bir uydu uzaklaştıkça; I. Dünya'ya uyguladığı kütle-çekim kuvveti, II. Dünya'ya göre kütle-çekim enerjisi, III. toplam mekanik enerji niceliklerinden hangileri azalır? (Uydunun sabit hızla hareket ettiği varsayılacaktır.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 10-C 11-B 12-A 13-C 50
11. Ocak ayında Dünya'nın Güneş'e olan ortalama uzaklığı
Haziran ayındakinden daha küçüktür.
Buna göre, 12 Haziran'da Dünya'nın,
1. çizgisel sürat,
II. Güneş'e göre açısal momentumu,
III. Güneş'e göre kütle çekim potansiyel enerjisi
niceliklerinden hangileri 12 Ocak'takinden daha bü-
yüktür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
11. Ocak ayında Dünya'nın Güneş'e olan ortalama uzaklığı Haziran ayındakinden daha küçüktür. Buna göre, 12 Haziran'da Dünya'nın, 1. çizgisel sürat, II. Güneş'e göre açısal momentumu, III. Güneş'e göre kütle çekim potansiyel enerjisi niceliklerinden hangileri 12 Ocak'takinden daha bü- yüktür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
5. Kütleleri m ve 3m, merkezleri arasındaki uzaklık 2R olan
X ve Y cisimlerinin birbirine uyguladıkları çekim kuvveti F
kadardır.
3m
m
Y
X
f
-2R
Cisimlerin kütleleri ikişer katına çıkartılıp aralarındaki
uzaklık R yapılırsa birbirlerine uyguladıkları kuvvet kaç
Folur?
A) 64
B) 16
C) 8
D) 4
E) 2
F= M₁, M₂
2m. 6m
L
R
R
3
Fir cismin Dünya'da
8.
Fizik
Kepler Yasaları
5. Kütleleri m ve 3m, merkezleri arasındaki uzaklık 2R olan X ve Y cisimlerinin birbirine uyguladıkları çekim kuvveti F kadardır. 3m m Y X f -2R Cisimlerin kütleleri ikişer katına çıkartılıp aralarındaki uzaklık R yapılırsa birbirlerine uyguladıkları kuvvet kaç Folur? A) 64 B) 16 C) 8 D) 4 E) 2 F= M₁, M₂ 2m. 6m L R R 3 Fir cismin Dünya'da 8.
A
13. Dünya, Güneş etrafında şekildeki eliptik yörünge üzerinde
hareket etmektedir.
Dünya
Güneş
Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi boyunca,
I. Açısal momentum büyüklüğü
II. Çizgisel hız büyüklüğü
III. Toplam enerjisi
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) ve II
E) I ve III
14. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda P cismi K ve L
noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Tavan
15.
Fizik
Kepler Yasaları
A 13. Dünya, Güneş etrafında şekildeki eliptik yörünge üzerinde hareket etmektedir. Dünya Güneş Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi boyunca, I. Açısal momentum büyüklüğü II. Çizgisel hız büyüklüğü III. Toplam enerjisi niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) ve II E) I ve III 14. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda P cismi K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Tavan 15.
7.
Dünya'nın;
I. açısal momentum büyüklüğü,
çizgisel momentum büyüklüğü,
III Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü
niceliklerinden hangileri bir 21 mart ve 21 kasım tarihle-
ri için kesinlikle eşittir?
A) Yalnız L
B) Xalnız II
I ve II
geprüften hersenen
D) Love III
EXI ve III
Fizik
Kepler Yasaları
7. Dünya'nın; I. açısal momentum büyüklüğü, çizgisel momentum büyüklüğü, III Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü niceliklerinden hangileri bir 21 mart ve 21 kasım tarihle- ri için kesinlikle eşittir? A) Yalnız L B) Xalnız II I ve II geprüften hersenen D) Love III EXI ve III
14. Dünya Güneş etrafında eliptik yörüngede şekildeki gibi dolan-
maktadır.
Dünya
"₁
2
B
Güneş
A
r2>r, olduğuna göre Dünya A konumundan B konumuna
gelirken;
0: Dünya'nın çizgisel hızının büyüklüğü
w: Dünya'nın açısal hızının büyüklüğü →→→>
L: Dünya'nın Güneş'e göre açısal momentumunun büyüklü-
ğü
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız
C) Yalnız L
090070
D) O ve w
B) Yalnız w
E) ve L
V=W.r
Fizik
Kepler Yasaları
14. Dünya Güneş etrafında eliptik yörüngede şekildeki gibi dolan- maktadır. Dünya "₁ 2 B Güneş A r2>r, olduğuna göre Dünya A konumundan B konumuna gelirken; 0: Dünya'nın çizgisel hızının büyüklüğü w: Dünya'nın açısal hızının büyüklüğü →→→> L: Dünya'nın Güneş'e göre açısal momentumunun büyüklü- ğü niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız C) Yalnız L 090070 D) O ve w B) Yalnız w E) ve L V=W.r
aki de-
ar.
moinin
kendi
en.az
it. M
yan-
M
tie-
ya-
Z.
im
caç
1
E
-13
5. B
D) 2√3
6. D
GM
B)
(+₂)
T₂
E) 4
ar
12. Hayali bir gezegenin kütlesi Dünya'nın
kütlesinin yapısı, yarıçapı ise Dünya'nın
yarıçapının 2 katıdı
Dünya yüzeyinde
hızıyla h kadar
yükseğe zıplayan bir sporcu, aynı
hızıyla bu gezegende kaç h yükseğe
zıplar?
A)
C) 2
D) 4 E) 8
8. C
9. D
10. C
6
7. C
G.M
do
(262
nicoliki
olur?
C) v
6.2 15. Gün
dol
ke
11. B
Fizik
Kepler Yasaları
aki de- ar. moinin kendi en.az it. M yan- M tie- ya- Z. im caç 1 E -13 5. B D) 2√3 6. D GM B) (+₂) T₂ E) 4 ar 12. Hayali bir gezegenin kütlesi Dünya'nın kütlesinin yapısı, yarıçapı ise Dünya'nın yarıçapının 2 katıdı Dünya yüzeyinde hızıyla h kadar yükseğe zıplayan bir sporcu, aynı hızıyla bu gezegende kaç h yükseğe zıplar? A) C) 2 D) 4 E) 8 8. C 9. D 10. C 6 7. C G.M do (262 nicoliki olur? C) v 6.2 15. Gün dol ke 11. B
10. Güneş sisteminde gezegenlerin hareketleri
için, Kepler tarafından açıklanan yasalar bu-
lunmaktadır.
Buna göre;
1. Gezegenler Güneş çevresinde elips yö-
rüngelerde dolanırlar.
II. Güneş elips yörüngelerin odaklarının bi-
rinde bulunur.
III. Güneş ile gezegenler arasında kütlesel
çekim kuvveti vardır.
yasalarından hangileri Kepler yasası olarak
bilinir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
HOT
Fizik
Kepler Yasaları
10. Güneş sisteminde gezegenlerin hareketleri için, Kepler tarafından açıklanan yasalar bu- lunmaktadır. Buna göre; 1. Gezegenler Güneş çevresinde elips yö- rüngelerde dolanırlar. II. Güneş elips yörüngelerin odaklarının bi- rinde bulunur. III. Güneş ile gezegenler arasında kütlesel çekim kuvveti vardır. yasalarından hangileri Kepler yasası olarak bilinir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III HOT
9. Güneş etrafında dönen bir gezegen en uzak K noktasın-
dan en yakın L noktasından geçiyor.
OK
Güneş
Buna göre;
I. Gezegen K'den L'ye geldiğinde açısal momentumu de-
ğişmez.
II. Gezegen K'den L'ye geldiğinde toplam enerjisi artar.
III. Gezegen K'den L'ye geldiğinde kinetik enerjisi artar
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve Il
D) ve III
E) II ve III
Fepar
Fizik
Kepler Yasaları
9. Güneş etrafında dönen bir gezegen en uzak K noktasın- dan en yakın L noktasından geçiyor. OK Güneş Buna göre; I. Gezegen K'den L'ye geldiğinde açısal momentumu de- ğişmez. II. Gezegen K'den L'ye geldiğinde toplam enerjisi artar. III. Gezegen K'den L'ye geldiğinde kinetik enerjisi artar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve Il D) ve III E) II ve III Fepar
12. S
14. Tek pervaneli halikopterlerde şekildeki büyük A per-
vanesi kaldırma kuvveti oluşturur.
B pervanesi
A pervanesi
Helikopterin ağırlığını dengeleyebilmek için A per-
vanesinin belirli yüksek hızlarda döndürülmesi gere-
kir. Helikopterde A pervanesinin dönme düzlemine
dik düzlemde dönebilen bir B pervanesi daha bulun-
maktadır.
Buna göre;
1. B pervanesi döndürülmezse helikopter hava-
lanırken gövdesi A pervanesinin tersi yönünde
dönmeye başlar.
II. B pervanesinin görevi helikopter gövdesinin
dönmesini engellemek ve helikoptere yön ver-
mektir.
III. A ve B pervanelerinin açısal momentumları aynı
yönlüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
15.
Fizik
Kepler Yasaları
12. S 14. Tek pervaneli halikopterlerde şekildeki büyük A per- vanesi kaldırma kuvveti oluşturur. B pervanesi A pervanesi Helikopterin ağırlığını dengeleyebilmek için A per- vanesinin belirli yüksek hızlarda döndürülmesi gere- kir. Helikopterde A pervanesinin dönme düzlemine dik düzlemde dönebilen bir B pervanesi daha bulun- maktadır. Buna göre; 1. B pervanesi döndürülmezse helikopter hava- lanırken gövdesi A pervanesinin tersi yönünde dönmeye başlar. II. B pervanesinin görevi helikopter gövdesinin dönmesini engellemek ve helikoptere yön ver- mektir. III. A ve B pervanelerinin açısal momentumları aynı yönlüdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) II ve III C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 15.
Test-7
3. Dünya üzerinde bulunan bir roketin bağlanma
enerjisi E, kurtulma enerjisi Ekurt ve toplam
enerjisi Etop ile ilgili,
I. Ę azalır.
II. Ekurt artar
III. Etop
artar-
hangileri roket yerden yükselirken gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) ve III
E) II ve III
Eb= GM.m
Ekurt GMm
Gmn
R
2R
4. Dünyanın etrafında birbirinden farklı R₁
ve R₂ yarı-
çaplı çembersel yörüngelerde dolanan A ve B uy-
eti - II
Fizik SB/2. Bölüm/Test 7-8
ya
en
5. Bir uydunur
1. Uydunur
II. Uydu ile
III. Gezege
nicelikleri
A) Yalnız
6. Güne
dan L
süre
Fizik
Kepler Yasaları
Test-7 3. Dünya üzerinde bulunan bir roketin bağlanma enerjisi E, kurtulma enerjisi Ekurt ve toplam enerjisi Etop ile ilgili, I. Ę azalır. II. Ekurt artar III. Etop artar- hangileri roket yerden yükselirken gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) ve III E) II ve III Eb= GM.m Ekurt GMm Gmn R 2R 4. Dünyanın etrafında birbirinden farklı R₁ ve R₂ yarı- çaplı çembersel yörüngelerde dolanan A ve B uy- eti - II Fizik SB/2. Bölüm/Test 7-8 ya en 5. Bir uydunur 1. Uydunur II. Uydu ile III. Gezege nicelikleri A) Yalnız 6. Güne dan L süre
2. Dünya etrafında K yörüngesinde dolanan iletişim uydusu
L yörüngesine oturtuluyor.
Dünya
K
Buna göre bu işlem sonucunda
1. Uydunun sürati azalır.
II. Uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi artar.
III. Uydunun dolanım periyodu artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
EVI, II ve III
el
2/2
T₂²
Fizik
Kepler Yasaları
2. Dünya etrafında K yörüngesinde dolanan iletişim uydusu L yörüngesine oturtuluyor. Dünya K Buna göre bu işlem sonucunda 1. Uydunun sürati azalır. II. Uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi artar. III. Uydunun dolanım periyodu artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III EVI, II ve III el 2/2 T₂²
Bilgi: Newton'un kütle çekim yasasına göre, Evrendeki
her cisim, diğer cisimlere kütle çekimi kuvveti uygular. Bu
kuvvetin büyüklüğü cisimlerin kütleleri ile doğru orantılı,
aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
Kütleleri m, 2m ve 3m olan Emine, Alper ve Hakan,
kütleleri eşit olan K ve L gezegenlerinin çekim alanında
bulunan noktalarda, şekildeki gibi durmaktadır.
K gezegeni
m
Emine
3m
2m
Alper
Hakan
L gezegeni
Buna göre, Emine, Alper ve Hakan'dan hangilerinin
ağırlığı bulunduğu noktalarda sıfır ölçülür?
(Bölmeler eşit aralıklıdır. Diğer gezegenlerin çekim kuvveti
önemsizdir.)
A) Yalnız Emine
B) Yalnız Alper
C) Emine ve Alper
D) Alper ve Hakan
E) Emine ve Hakan
Fizik
Kepler Yasaları
Bilgi: Newton'un kütle çekim yasasına göre, Evrendeki her cisim, diğer cisimlere kütle çekimi kuvveti uygular. Bu kuvvetin büyüklüğü cisimlerin kütleleri ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Kütleleri m, 2m ve 3m olan Emine, Alper ve Hakan, kütleleri eşit olan K ve L gezegenlerinin çekim alanında bulunan noktalarda, şekildeki gibi durmaktadır. K gezegeni m Emine 3m 2m Alper Hakan L gezegeni Buna göre, Emine, Alper ve Hakan'dan hangilerinin ağırlığı bulunduğu noktalarda sıfır ölçülür? (Bölmeler eşit aralıklıdır. Diğer gezegenlerin çekim kuvveti önemsizdir.) A) Yalnız Emine B) Yalnız Alper C) Emine ve Alper D) Alper ve Hakan E) Emine ve Hakan
Mi
10.32
m2
M₁. 36
0,8
g
2.
Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan bir geze-
genin K'den L'ye gelme süresi t₁, M'den N'ye gelme sü-
resi t'dir.
K
S₂
S₁
R
min
to
D) Il ve III
Güneş
max
M
L
Gezegen için t₁ = t₁ olduğuna göre,
I. K'den L'ye geldiğinde taradığı alan S, ve M'den N'ye
geldiğinde taradığı alan S, eşit büyüklüktedir.
II. Gezegen K'den N'ye gelirken toplam enerjisi azalır.
li Gezegenin açısal momentumu M noktasında maksi-
mum değerini alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, ve III
36
RASYONEL YAYINLARI
Fizik
Kepler Yasaları
Mi 10.32 m2 M₁. 36 0,8 g 2. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan bir geze- genin K'den L'ye gelme süresi t₁, M'den N'ye gelme sü- resi t'dir. K S₂ S₁ R min to D) Il ve III Güneş max M L Gezegen için t₁ = t₁ olduğuna göre, I. K'den L'ye geldiğinde taradığı alan S, ve M'den N'ye geldiğinde taradığı alan S, eşit büyüklüktedir. II. Gezegen K'den N'ye gelirken toplam enerjisi azalır. li Gezegenin açısal momentumu M noktasında maksi- mum değerini alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, ve III 36 RASYONEL YAYINLARI
Dü
10. Bir gezegen etrafında eşit yarıçaplı yörüngelerde dolan
makta olan uydular için,
1. Periyotları
²2
II. Kinetik enerjilerix
M
III. Çizgisel hız büyüklükleri
=
me
Tolduğuna
ol
de
A
C) A2
2
niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşit olur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
D) I ve II
C) Yalnız
C
e) I ve III
150
Fizik
Kepler Yasaları
Dü 10. Bir gezegen etrafında eşit yarıçaplı yörüngelerde dolan makta olan uydular için, 1. Periyotları ²2 II. Kinetik enerjilerix M III. Çizgisel hız büyüklükleri = me Tolduğuna ol de A C) A2 2 niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşit olur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 D) I ve II C) Yalnız C e) I ve III 150
KY
Dünya ve Ay yüzeyine yerleştirilen özdeş cisimler için,
1. Cisimlerin kütle merkezi Dünya ile Ay_arasındaki
uzaklığın tam orta noktasıdır.
II. Cisimlerin ağırlık merkezi Dünya ile Ay arasındaki
uzaklık üzerinde dünyaya daha yakın bir noktada-
dır.
III. Ay yüzeyindeki cismin ağırlığı Dünya yüzeyindeki-
nin ağırlığından küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
la-
ski
E
Fizik
Kepler Yasaları
KY Dünya ve Ay yüzeyine yerleştirilen özdeş cisimler için, 1. Cisimlerin kütle merkezi Dünya ile Ay_arasındaki uzaklığın tam orta noktasıdır. II. Cisimlerin ağırlık merkezi Dünya ile Ay arasındaki uzaklık üzerinde dünyaya daha yakın bir noktada- dır. III. Ay yüzeyindeki cismin ağırlığı Dünya yüzeyindeki- nin ağırlığından küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III la- ski E