Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kepler Yasaları Soruları

örnek-11
Yerküre; şekilde gösterildiği gibi yak-
laşık olarak özkütlesi sabit, Ryan-
çaplı ve O merkezli bir küre olarak
kabul edilebilir.
O
R2
K
R/2
•M
Şekildeki K, L ve M noktalarında
yer çekimi ivmesinin değeri sıra-
sıyla gx, 9vegy olduğuna göre,
bunlar arasındaki ilişki aşağıdaki-
lerden hangisidir?
9> 9,9K
A) 9 >9 >
C) 9. > >
D) 9 = 9.>
E) 9x = 9, = 9
(2016-YGS)
Çözüm-1
Fizik
Kepler Yasaları
örnek-11 Yerküre; şekilde gösterildiği gibi yak- laşık olarak özkütlesi sabit, Ryan- çaplı ve O merkezli bir küre olarak kabul edilebilir. O R2 K R/2 •M Şekildeki K, L ve M noktalarında yer çekimi ivmesinin değeri sıra- sıyla gx, 9vegy olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki aşağıdaki- lerden hangisidir? 9> 9,9K A) 9 >9 > C) 9. > > D) 9 = 9.> E) 9x = 9, = 9 (2016-YGS) Çözüm-1
5. Güneş etrafında dolanmakta olan bir gezegen yörünge
üzerindeki AB, BC, CD noktaları arasını sırası ile ty, ta,
tz
sürede alıyor.
D
Güneş
S3
s.
A
S2
B
C
tz > t = t, ise S1, S2, S3 alanları arasındaki ilişki
nedir?
A) S3 > Sy = S2
C) S2 S3 > S1
B) S, > S2 = S3
D) Sy > S2 > S3
E) S = S2 = S3
Fizik
Kepler Yasaları
5. Güneş etrafında dolanmakta olan bir gezegen yörünge üzerindeki AB, BC, CD noktaları arasını sırası ile ty, ta, tz sürede alıyor. D Güneş S3 s. A S2 B C tz > t = t, ise S1, S2, S3 alanları arasındaki ilişki nedir? A) S3 > Sy = S2 C) S2 S3 > S1 B) S, > S2 = S3 D) Sy > S2 > S3 E) S = S2 = S3
AYT
FİZİK TESTİ
6.
5.
Yereküre çevresinde k ve L yapma uyduları şekil-
deki gibi yarıçapları farklı yörüngede dolanmaktadır.
Uyduların kütleleri sırasıyla 2m ve m dir.
Ays
na
kilo
nd
ge
2m
m
KI
Baby
L
Dünya
Buna göre, bu uydulara ait hareketlerde;
1. Bağlanma enerjileri
II. Kurtulma enerjileri
TI, Çizgisel hızları
değerlerinden hangileri K ve L için farklıdır?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11
D) I ve III
E) I, II ve III
ayinevi
Fizik
Kepler Yasaları
AYT FİZİK TESTİ 6. 5. Yereküre çevresinde k ve L yapma uyduları şekil- deki gibi yarıçapları farklı yörüngede dolanmaktadır. Uyduların kütleleri sırasıyla 2m ve m dir. Ays na kilo nd ge 2m m KI Baby L Dünya Buna göre, bu uydulara ait hareketlerde; 1. Bağlanma enerjileri II. Kurtulma enerjileri TI, Çizgisel hızları değerlerinden hangileri K ve L için farklıdır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) I ve III E) I, II ve III ayinevi
4.
1. Evrendeki bütün gök cisimlerine etki eden kuvvet, kütle
çekim kuvvetidir.
TIENE
II. Doğadaki en güçlü temel kuvvet, kütle çekim kuvveti-
dir.
III. Elektromanyetik kuvvetin, etki mesafesi çok büyüktür.
Yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
4. 1. Evrendeki bütün gök cisimlerine etki eden kuvvet, kütle çekim kuvvetidir. TIENE II. Doğadaki en güçlü temel kuvvet, kütle çekim kuvveti- dir. III. Elektromanyetik kuvvetin, etki mesafesi çok büyüktür. Yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve III
Güneş etrafında dolanan har gezegen A noktasından B'ye
ty, B'den C'ye tz. C'den Av iz sürede geliyor.
S,
C
2
1
2
Gezegenin taradığı alanlar arasında S, >S, >S, ilişki-
si olduğuna göre süreler arasındaki ilişki nedir?
Fizik
Kepler Yasaları
Güneş etrafında dolanan har gezegen A noktasından B'ye ty, B'den C'ye tz. C'den Av iz sürede geliyor. S, C 2 1 2 Gezegenin taradığı alanlar arasında S, >S, >S, ilişki- si olduğuna göre süreler arasındaki ilişki nedir?
Xgezegeni
Dünya'nın kütlesi M ve yarıçapı R olsun. X
gezegeninin kütlesi Dünya'nın kütlesinin 2
kati,
yarıçapı ise Dünya'nın yarıçapının 6 katıdır.
Buna göre
Dünya'da 720 N gelen bir kişinin X
gezegenindeki ağırlığı kaç N'dır?
6R
G
2M
Fizik
Kepler Yasaları
Xgezegeni Dünya'nın kütlesi M ve yarıçapı R olsun. X gezegeninin kütlesi Dünya'nın kütlesinin 2 kati, yarıçapı ise Dünya'nın yarıçapının 6 katıdır. Buna göre Dünya'da 720 N gelen bir kişinin X gezegenindeki ağırlığı kaç N'dır? 6R G 2M
5. Güneş'in etrafında dolanan bir gezegenin ivmesi aşa-
ğıdakilerden hangisi ile doğru orantılıdır?
A) Güneş ile gezegen arasındaki uzaklık
B) Gezegenin kütlesi
C) Gezegenin yarıçapı
Güneş'in kütlesi
E) Gezegenin öz kütlesi
3
Q
Fizik
Kepler Yasaları
5. Güneş'in etrafında dolanan bir gezegenin ivmesi aşa- ğıdakilerden hangisi ile doğru orantılıdır? A) Güneş ile gezegen arasındaki uzaklık B) Gezegenin kütlesi C) Gezegenin yarıçapı Güneş'in kütlesi E) Gezegenin öz kütlesi 3 Q
ADI:
B
SORU 1:
JUL JL DEL
Kive L kütlelerinin aralarındaki uzaklık d iken birbirle-
erine uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F'dir.
m
L
K
-FF
d
mk ve m kütleleri 2 katına çıkarılıp d uzaklığı yarı-
ya indirilirse çekim kuvveti kaç F olur?
SORU 2:
L
Vo merkezli gezegenin şekildeki
K ve L noktalarında oluşturduğu
immoleri sırasıyla gk,g
'dir.
Fizik
Kepler Yasaları
ADI: B SORU 1: JUL JL DEL Kive L kütlelerinin aralarındaki uzaklık d iken birbirle- erine uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F'dir. m L K -FF d mk ve m kütleleri 2 katına çıkarılıp d uzaklığı yarı- ya indirilirse çekim kuvveti kaç F olur? SORU 2: L Vo merkezli gezegenin şekildeki K ve L noktalarında oluşturduğu immoleri sırasıyla gk,g 'dir.
12. Bir gezegen etrafında dolanan uydunun gezeger
olan uzaklığı artıkça
I. uyduya etki eden çekim kuvveti,
II. uydunun çizgisel hizi,
III. uyduya etki eden çekim ivmesi
niceliklerinden hangileri azalır?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
Fizik
Kepler Yasaları
12. Bir gezegen etrafında dolanan uydunun gezeger olan uzaklığı artıkça I. uyduya etki eden çekim kuvveti, II. uydunun çizgisel hizi, III. uyduya etki eden çekim ivmesi niceliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III.
ÜNİTE
03
Kütle Çekimi, Kepler Kanunları
7.
Bir gezegenin Güneş'e olan ortalama uzaklığının küpünür.
gezegenin Güneş etrafında dolanma periyodunun karesine
oranı sabittir.
R$
T2
Bu sabit;
I. Güneş'in kütlesine,
II. Gezegenin kütlesine,
III. Güneş ile gezegen arasındaki ortalama uzaklığa
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalniz
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
8.
Bir yıldız etrafında dolanan K, L gezegenlerinin periyotları
sırasıyla T1, T2 ve gezegen etrafında döndüğü yörüngelerin
ortalama yarıçapları da Ry, Rydir.
R,
= 64 olduğuna göre, orani kaçtır?
Tz
R2
B4 C) 8 D) 16 Et 32
Ti
A) 2
Fizik
Kepler Yasaları
ÜNİTE 03 Kütle Çekimi, Kepler Kanunları 7. Bir gezegenin Güneş'e olan ortalama uzaklığının küpünür. gezegenin Güneş etrafında dolanma periyodunun karesine oranı sabittir. R$ T2 Bu sabit; I. Güneş'in kütlesine, II. Gezegenin kütlesine, III. Güneş ile gezegen arasındaki ortalama uzaklığa niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalniz B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III 8. Bir yıldız etrafında dolanan K, L gezegenlerinin periyotları sırasıyla T1, T2 ve gezegen etrafında döndüğü yörüngelerin ortalama yarıçapları da Ry, Rydir. R, = 64 olduğuna göre, orani kaçtır? Tz R2 B4 C) 8 D) 16 Et 32 Ti A) 2
TEST-9
5.
Dünya etrafında R yarıçaplı yörüngede dönmekte olan
bir uydunun 2R yarıçaplı yörüngede dönmesi sağlanı-
yor.
R
R
faq=f
Ep=
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
G. M.mz
A) Uydunu potansiyel enerjisi azalır.
B) Uydunun hızı artar.
R2
C) Uydunun periyodu azalır.
D) Uydunun toplam enerjisi azalır.
E) Uydunun bağlanma enerjisi azalır.
Fizik
Kepler Yasaları
TEST-9 5. Dünya etrafında R yarıçaplı yörüngede dönmekte olan bir uydunun 2R yarıçaplı yörüngede dönmesi sağlanı- yor. R R faq=f Ep= Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? G. M.mz A) Uydunu potansiyel enerjisi azalır. B) Uydunun hızı artar. R2 C) Uydunun periyodu azalır. D) Uydunun toplam enerjisi azalır. E) Uydunun bağlanma enerjisi azalır.
Dünya ve Ay şekildeki konumlarda iken, Ay'ın Dünya'ya
uyguladığı kütle çekim kuvveti F1, Dünya'nın Ay'a uyguladığı
kütle çekim kuvveti F2'dir.
Ay
F2
TYYINLARI
Dünya
Dünya'nın ortalama yoğunluğu simdikinin 2 katı, Ay'ın
ortalama yoğunluğu şimdikinin yarısı olsaydı, F1 vé E2
kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl değişirdi?
F2
Azalırdı
Artardi
F1
A) Artardi
B) Azalırdı
C) Değişmezdi
C
D) Artardi
E) Değişmezdi
Azalırdı
Değişmezdi
Değişmezdi
Fizik
Kepler Yasaları
Dünya ve Ay şekildeki konumlarda iken, Ay'ın Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvveti F1, Dünya'nın Ay'a uyguladığı kütle çekim kuvveti F2'dir. Ay F2 TYYINLARI Dünya Dünya'nın ortalama yoğunluğu simdikinin 2 katı, Ay'ın ortalama yoğunluğu şimdikinin yarısı olsaydı, F1 vé E2 kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl değişirdi? F2 Azalırdı Artardi F1 A) Artardi B) Azalırdı C) Değişmezdi C D) Artardi E) Değişmezdi Azalırdı Değişmezdi Değişmezdi
. Kütleleri sırasıyla 8m ve m olan iki gezegenin yarıçap-
ları 4r ve r dir. Bu gezegenlerin yüzeyinde eşit büyük-
lükte hızlarla zıplayan astronotların yerden maksimum
yükselme miktarları sırasıyla hy ve h2 dir.
Buna göre,
h1
oranı kaçtır?
h2
D)
E) *
C) 1
A) 4
B) 2
)
4
2
Fizik
Kepler Yasaları
. Kütleleri sırasıyla 8m ve m olan iki gezegenin yarıçap- ları 4r ve r dir. Bu gezegenlerin yüzeyinde eşit büyük- lükte hızlarla zıplayan astronotların yerden maksimum yükselme miktarları sırasıyla hy ve h2 dir. Buna göre, h1 oranı kaçtır? h2 D) E) * C) 1 A) 4 B) 2 ) 4 2
Buna göre;
1. Uydunun kinetik enerjisi azalmıştır.
1 x Uydunun potansiyel enerjisi azalmıştır. =
Cur
2 Uydunun periyodu artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Testokol
nan
an-
4. kütleleri M,, M, olan iki cisim arasındaki uzaklık r iken,
cisimlerin birbirine uyguladığı kütle çekim Kuvveti F'dir.
Buna göre, cisimler arasındaki kütle çekim kuvve-
tinin uzaklığa bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden
hangisi gibidir?
B) A kuvvet
A)
kuvvet
F
F/2
F/4.
r
2r uzaklık
2.
r
2r uzaklık
a
kuvvet
D) A kuvvet
F
F
F/2
F/4
r
2r uzaklık
r
2r uzaklık
G. M. Ma
E) A kuvvet
-F
F
F/2
r
4r uzaklık
- 32
Fizik
Kepler Yasaları
Buna göre; 1. Uydunun kinetik enerjisi azalmıştır. 1 x Uydunun potansiyel enerjisi azalmıştır. = Cur 2 Uydunun periyodu artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III Testokol nan an- 4. kütleleri M,, M, olan iki cisim arasındaki uzaklık r iken, cisimlerin birbirine uyguladığı kütle çekim Kuvveti F'dir. Buna göre, cisimler arasındaki kütle çekim kuvve- tinin uzaklığa bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir? B) A kuvvet A) kuvvet F F/2 F/4. r 2r uzaklık 2. r 2r uzaklık a kuvvet D) A kuvvet F F F/2 F/4 r 2r uzaklık r 2r uzaklık G. M. Ma E) A kuvvet -F F F/2 r 4r uzaklık - 32
T. - - |
$
1
ave
2.
Güneş etrafında dolanmakta olan Dünya ve Venüs geze-
genlerinden Dünya'nın periyodu 1 yıldır.
R3
Dünya
Fay
4r
Venüs
Oleme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlügu
Güneş
Buna göre Venüs'ün periyodu kaç yıldır?
1
1
1
A)
B)
C)
D) 4
8
2
EY8
.
SHOZ-BLOZ Bar
3. Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından B'ye
2 4. B'den C'ye ty, C'den A'ya ty sürede geliyor.
ta
A
S
Fizik
Kepler Yasaları
T. - - | $ 1 ave 2. Güneş etrafında dolanmakta olan Dünya ve Venüs geze- genlerinden Dünya'nın periyodu 1 yıldır. R3 Dünya Fay 4r Venüs Oleme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlügu Güneş Buna göre Venüs'ün periyodu kaç yıldır? 1 1 1 A) B) C) D) 4 8 2 EY8 . SHOZ-BLOZ Bar 3. Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından B'ye 2 4. B'den C'ye ty, C'den A'ya ty sürede geliyor. ta A S
4.
Dünya Güneş etrafında dolanırken şubat ayında taradığı alan
haziran ayında taradığı alan Ay'dir. Güneş'in dünyaya
uyguladığı ortalama çekim kuvveti, Şubat ayında Fş, Hazi-
ran ayında F'dir
.
Aş:
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
B) As > AH
A) As = AH
Fs > FH
Fo<FH
C) As < AH
Fs =FH
D) AG <AH
Fg > FH
E) As > AH
Fg=FH
Fizik
Kepler Yasaları
4. Dünya Güneş etrafında dolanırken şubat ayında taradığı alan haziran ayında taradığı alan Ay'dir. Güneş'in dünyaya uyguladığı ortalama çekim kuvveti, Şubat ayında Fş, Hazi- ran ayında F'dir . Aş: Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? B) As > AH A) As = AH Fs > FH Fo<FH C) As < AH Fs =FH D) AG <AH Fg > FH E) As > AH Fg=FH