Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kepler Yasaları Soruları

J.
Güneş etrafında dolanan gezegen için,
1. Yörüngesi eliptiktir.
II. Güneş'e yaklaştığında çekim potansiyel ener-
jisi artar.
III. Hareketi süresince toplam enerjisi değişmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) I ve II
D) II ve III
C) I ve IH
E) I, II ve II
Fizik
Kepler Yasaları
J. Güneş etrafında dolanan gezegen için, 1. Yörüngesi eliptiktir. II. Güneş'e yaklaştığında çekim potansiyel ener- jisi artar. III. Hareketi süresince toplam enerjisi değişmez. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III C) I ve IH E) I, II ve II
31. Dünya, Güneş çevresinde dönerken bazı aylarda
Güneş'e yaklaşır, bazı aylarda uzaklaşır.
Dünyanın bu hareketi sürecinde,
1. açısal momentumu değişmez
II. çizgisel hızı değişmez
III. mekanik enerjisi değişmez
yargılarından hanglleri doğru olur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve II
E) Il ve III
Fizik
Kepler Yasaları
31. Dünya, Güneş çevresinde dönerken bazı aylarda Güneş'e yaklaşır, bazı aylarda uzaklaşır. Dünyanın bu hareketi sürecinde, 1. açısal momentumu değişmez II. çizgisel hızı değişmez III. mekanik enerjisi değişmez yargılarından hanglleri doğru olur? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve II E) Il ve III
Dünya
Ay
Ay'ın
yörüngesi
Ay ve Dünya beraberce dönerlerken Ayin çekiminden dolayı
sabit bir eksende dönmez. Buna Dünya için yalpalama hareketi
denir.
Şe
Buna göre;
de
d
1. Dünya ve Ay ortak kütle merkezi etrafında dönerler
II. Dünya kendi eksenine biraz yakın bir nokta etrafında döner.
III
. Dünyanın kütlesi daha büyük olsaydı yalpalama hareketi
azalırdı
verilenlerinden hangileri doğrudur?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) I ve II
Fizik
Kepler Yasaları
Dünya Ay Ay'ın yörüngesi Ay ve Dünya beraberce dönerlerken Ayin çekiminden dolayı sabit bir eksende dönmez. Buna Dünya için yalpalama hareketi denir. Şe Buna göre; de d 1. Dünya ve Ay ortak kütle merkezi etrafında dönerler II. Dünya kendi eksenine biraz yakın bir nokta etrafında döner. III . Dünyanın kütlesi daha büyük olsaydı yalpalama hareketi azalırdı verilenlerinden hangileri doğrudur? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız! E) I, II ve III D) I ve II
2
Buna göre,
& Kepler, gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketinile
ton'un kütle çekim kanununa dayandırarak açıklamuna
1. Gezegenler Güneş etrafında dolanırken Güneş'e ya
laştığında hızı artar. Böylece eşit sürelerle eşit alanı
II. Güneş etrafında dolanmakta olan gezegenlerden Gl.
neş ile arasındaki çekim kuvveti az olan gezegenin
ng
tarayabilir.
dolanım periyodu fazladır.
III. Gezegen ile Güneş arasındaki kütle çekimi değişme
diği için gezegenler Güneş etrafında düzgün çember
,
sel hareket yaparlar.
yargılarından hangileri bu olayı açıklayabilir?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
2 Buna göre, & Kepler, gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketinile ton'un kütle çekim kanununa dayandırarak açıklamuna 1. Gezegenler Güneş etrafında dolanırken Güneş'e ya laştığında hızı artar. Böylece eşit sürelerle eşit alanı II. Güneş etrafında dolanmakta olan gezegenlerden Gl. neş ile arasındaki çekim kuvveti az olan gezegenin ng tarayabilir. dolanım periyodu fazladır. III. Gezegen ile Güneş arasındaki kütle çekimi değişme diği için gezegenler Güneş etrafında düzgün çember , sel hareket yaparlar. yargılarından hangileri bu olayı açıklayabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
ÖRNEK
Dünya çevresindeki dairesel yörüngede dolanmakta olan
TÜRKSAT - 4A uydusunun yörünge yarıçapı azaltılmaktadır.
TORKSAT-4A
Dünya
Buna göre, TÜRKSAT-4A uydusunun,
1 çekim potansiyel enerjisi
II. açısal sürati
III. bağlanma enerjisi
niceliklerinden hangileri artmıştır?
ÇÖZÜM
Fizik
Kepler Yasaları
ÖRNEK Dünya çevresindeki dairesel yörüngede dolanmakta olan TÜRKSAT - 4A uydusunun yörünge yarıçapı azaltılmaktadır. TORKSAT-4A Dünya Buna göre, TÜRKSAT-4A uydusunun, 1 çekim potansiyel enerjisi II. açısal sürati III. bağlanma enerjisi niceliklerinden hangileri artmıştır? ÇÖZÜM
11
9. Bir cisnglin ağırlığının ekvatorda sıfır
olması için yerkürenin kendi ekseni
etrafındaki dönme hızı, şu andaki de->
ğerinden çok daha fazla olmalıdır.
Palme
Ekvatordaki bir cismin ağırlığının
sifır olması için yerkürenin kendi
ekseni etrafındaki açısal hızı en az
ne olmalıdır? (G: Evrensel sabit, M:
Dünya'nın kütlesi; r: Dünya'nın yarı-
çapi)
M
M
A) GM
C) G
B) G
r2
1
GM
D)VGA
E) V GM
Fizik
Kepler Yasaları
11 9. Bir cisnglin ağırlığının ekvatorda sıfır olması için yerkürenin kendi ekseni etrafındaki dönme hızı, şu andaki de-> ğerinden çok daha fazla olmalıdır. Palme Ekvatordaki bir cismin ağırlığının sifır olması için yerkürenin kendi ekseni etrafındaki açısal hızı en az ne olmalıdır? (G: Evrensel sabit, M: Dünya'nın kütlesi; r: Dünya'nın yarı- çapi) M M A) GM C) G B) G r2 1 GM D)VGA E) V GM
D) I ve III
E) II ve III
6-
Aralarında d kadar uzaklık olan my ve m, kütleli cisim-
lerin birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvvetlerinin
büyüklüğü F'dir.
d
olursa araların-
3
daki çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F olur?
9
4
1
)
A) 9
)
B) 3
4
9
9
Bu iki cismin arasındaki uzaklık
c). D), E)
Fizik
Kepler Yasaları
D) I ve III E) II ve III 6- Aralarında d kadar uzaklık olan my ve m, kütleli cisim- lerin birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvvetlerinin büyüklüğü F'dir. d olursa araların- 3 daki çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F olur? 9 4 1 ) A) 9 ) B) 3 4 9 9 Bu iki cismin arasındaki uzaklık c). D), E)
8. Dünya üzerinde bulunan bir cisme etki eden çekim
ivmesi,
Dünya'nın kütlebi
FG.mm
1. cismin kütlesi,
2
III. cismin Dünyamin merkezine uzaklığı
niceliklerinden hangilerine bağlıdur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve I.
Fizik
Kepler Yasaları
8. Dünya üzerinde bulunan bir cisme etki eden çekim ivmesi, Dünya'nın kütlebi FG.mm 1. cismin kütlesi, 2 III. cismin Dünyamin merkezine uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdur? A) Yalnız I. B) Yalnız III C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve I.
AV22F125588
Gelgit denen olay okyanus sularının periyodik olarak yük-
selip alçalmasıdır. Aşağıdaki görselde aynı ortamdaki gel-
git olayı görülmektedir.
Buna göre gelgit olayının nedeni,
1. Dünya ile Ay arasında meydana gelen Kütlesel Çekim
Kuvveti'dir.
II. Dünya ile Ay arasındaki çekim kuvveti birbirlerini den-
geleyemediğinde gelgit olayına neden olan kuvvet mey-
dana gelmektedir.
III. Dünya'nın suları çekmesi ve itmesidir. X
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?
C) I ve II
A) Yalnız )
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
AV22F125588 Gelgit denen olay okyanus sularının periyodik olarak yük- selip alçalmasıdır. Aşağıdaki görselde aynı ortamdaki gel- git olayı görülmektedir. Buna göre gelgit olayının nedeni, 1. Dünya ile Ay arasında meydana gelen Kütlesel Çekim Kuvveti'dir. II. Dünya ile Ay arasındaki çekim kuvveti birbirlerini den- geleyemediğinde gelgit olayına neden olan kuvvet mey- dana gelmektedir. III. Dünya'nın suları çekmesi ve itmesidir. X yargılarından hangileri ile açıklanabilir? C) I ve II A) Yalnız ) B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
2.
X gezegeni
RI
Güneş
4R
Y gezegeni
X gezegeninin Güneş'e ortalama uzaklığı R, Y geze-
geninin ortalama uzaklığı 4R dir.
X gezegeninin periyodu T olduğuna göre, Y geze-
geninin periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2T B) 4T C) 6T D) 8T E) 10 T
Fizik
Kepler Yasaları
2. X gezegeni RI Güneş 4R Y gezegeni X gezegeninin Güneş'e ortalama uzaklığı R, Y geze- geninin ortalama uzaklığı 4R dir. X gezegeninin periyodu T olduğuna göre, Y geze- geninin periyodu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2T B) 4T C) 6T D) 8T E) 10 T
si
16
2
2
a
8.
Dünya etrafında şekildeki 3r ve 2r yarıçaplı yörüngelerde do-
lanan X ve Y uydularının kinetik enerjileri eşittir.
P = 81. 18
Py
y = 16
Dunya
L, M
w ol-
X ve Y uydularının momentumları sırasıyla Px ve Pyol-
Px
duğuna göre, oranı kaçtır?
PY
X
A)
B)
C) 1
D)
E)
Fizik
Kepler Yasaları
si 16 2 2 a 8. Dünya etrafında şekildeki 3r ve 2r yarıçaplı yörüngelerde do- lanan X ve Y uydularının kinetik enerjileri eşittir. P = 81. 18 Py y = 16 Dunya L, M w ol- X ve Y uydularının momentumları sırasıyla Px ve Pyol- Px duğuna göre, oranı kaçtır? PY X A) B) C) 1 D) E)
4.
A ve B noktaları arasında basit harmonik hareket ya
pan cisim A noktasından harekete başladıktan 6 sa-
niye sonra D noktasından ikinci kez geçmiştir.
0
D
A
B
Buna göre, hareketin periyodu kaç saniyedir?
(Noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir.)
A) 3
B) 6
C) 9
E) 18
D) 12
Fizik
Kepler Yasaları
4. A ve B noktaları arasında basit harmonik hareket ya pan cisim A noktasından harekete başladıktan 6 sa- niye sonra D noktasından ikinci kez geçmiştir. 0 D A B Buna göre, hareketin periyodu kaç saniyedir? (Noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir.) A) 3 B) 6 C) 9 E) 18 D) 12
9.
Senkron (eş zamanlı) iletişim uyduları,
35 400* km yukarısındaki bir yörüngeye oturtulur. Ör-
neğin Dünya'nın çevresinde dolanan bu özellikteki
Türksat 4A uydusu, yerden bakan bir gözlemciye göre
hareketsiz görünür.
Buna göre;
1. Uydunun Dünya çevresindeki dolanım periyodu
Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönme peri-
yoduna eşittir,
II. Uydunun açısal sürati Dünya'nın kendi ekseni çev-
resindeki açısal süratine eşittir,
III. Uydunun çizgisel sürati Ekvator'daki bir yerin çizgi-
sel süratine eşittir
yargılarından hangileri doğrudur?
(Dünya'nın yarıçapı Ekvator'da yaklaşık 6400 km'dir.)
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Kepler Yasaları
9. Senkron (eş zamanlı) iletişim uyduları, 35 400* km yukarısındaki bir yörüngeye oturtulur. Ör- neğin Dünya'nın çevresinde dolanan bu özellikteki Türksat 4A uydusu, yerden bakan bir gözlemciye göre hareketsiz görünür. Buna göre; 1. Uydunun Dünya çevresindeki dolanım periyodu Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönme peri- yoduna eşittir, II. Uydunun açısal sürati Dünya'nın kendi ekseni çev- resindeki açısal süratine eşittir, III. Uydunun çizgisel sürati Ekvator'daki bir yerin çizgi- sel süratine eşittir yargılarından hangileri doğrudur? (Dünya'nın yarıçapı Ekvator'da yaklaşık 6400 km'dir.) A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
8.
Dünya, Güneş etrafında dolanırken şekilde gösterilen eliptik
yörüngeyi izler.
Dünya
Güneş
r gü-
Buna göre, Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşü sırasında
1. Açısal hızının büyüklüğü değişmez.
II. Açısal momentumunun büyüklüğü değişmez.
III. Eşit zamanlarda eşit yollar alır.
yargılarından hangileri doğru olur?
C) Yalnız III
B) Yalnız ||
A) Yalnız!
III
D) I ve II
E) Il ve III
241
Fizik
Kepler Yasaları
8. Dünya, Güneş etrafında dolanırken şekilde gösterilen eliptik yörüngeyi izler. Dünya Güneş r gü- Buna göre, Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşü sırasında 1. Açısal hızının büyüklüğü değişmez. II. Açısal momentumunun büyüklüğü değişmez. III. Eşit zamanlarda eşit yollar alır. yargılarından hangileri doğru olur? C) Yalnız III B) Yalnız || A) Yalnız! III D) I ve II E) Il ve III 241
Ay'ın kütlesi şimdikinden daha büyük olsaydı,
I. Dünya'nın Ay'a uyguladığı çekim kuvveti artardi. U
II. Ay'ın Dünya etrafındaki dolanım süresi kısalırdı.
III. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme laizi aza-
virdi.
yargılarından hangileri gerçekleşirdi?
B
B) I vell
C) I ve III
A) Yalnız 1
heru
D) II ve II
E), Il ve III
Fizik
Kepler Yasaları
Ay'ın kütlesi şimdikinden daha büyük olsaydı, I. Dünya'nın Ay'a uyguladığı çekim kuvveti artardi. U II. Ay'ın Dünya etrafındaki dolanım süresi kısalırdı. III. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme laizi aza- virdi. yargılarından hangileri gerçekleşirdi? B B) I vell C) I ve III A) Yalnız 1 heru D) II ve II E), Il ve III
1. Bir gezegen etrafında aynı yörüngede dolanmakta
olan kütleleri farklı uydular için,
I. kütle çekim kuvvetleri,
Il. periyotlari,
III. kinetik enerjileri,
niceliklerinden hangileri eşit olur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) II ve III.
Fizik
Kepler Yasaları
1. Bir gezegen etrafında aynı yörüngede dolanmakta olan kütleleri farklı uydular için, I. kütle çekim kuvvetleri, Il. periyotlari, III. kinetik enerjileri, niceliklerinden hangileri eşit olur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) II ve III.