Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kepler Yasaları Soruları

12. Dünya, Güneş çevresinde dönerken 3 Ocak'tan 3
Haziran'a kadar geçen sürede Güneş'e uzaklığı artar.
3 Ocak'tan 3 Haziran'a geçen sürede;
e
1. Dünya'nın Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvveti,
II. Dünya'nın Güneş'e göre açısal momentumu,
III. Dünya-Güneş sisteminin kütle çekim potansiyel
enerjisi,
M
IV. Dünya'nın Güneş'e göre eylemsizlik momenti Irms
niceliklerinden hangileri azalır?
A) Yalnız
BY I ve III
C) I ve IV
E) I, II ve IV
D) II ve II
Fizik
Kepler Yasaları
12. Dünya, Güneş çevresinde dönerken 3 Ocak'tan 3 Haziran'a kadar geçen sürede Güneş'e uzaklığı artar. 3 Ocak'tan 3 Haziran'a geçen sürede; e 1. Dünya'nın Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvveti, II. Dünya'nın Güneş'e göre açısal momentumu, III. Dünya-Güneş sisteminin kütle çekim potansiyel enerjisi, M IV. Dünya'nın Güneş'e göre eylemsizlik momenti Irms niceliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız BY I ve III C) I ve IV E) I, II ve IV D) II ve II
Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörünge-
de Yerküre'nin dönme hareketi ile aynı yönde
dolanan bir televizyon uydusu, Türkiye'de her-
hangi bir yerde sabit bulunan birine göre do-
ğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki
televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz
olarak sinyal almaları için uydunun, Türkiye'de
herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre
gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması
gerekmektedir.
Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarı-
çaplı çembersel yörüngede dolanması sağ-
lanmalıdır.
B) Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarı-
çaplı çembersel yörüngede dolanması sağ-
lanmalıdır.
C) Uydunun daha büyük yarıçaplı bir çember-
sel yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
D) Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çember-
sel yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
E) Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat
Yerküre'nin kendi ekseni etrafındaki dönme
yönüne ters yönde dolanması sağlanmalı-
dır.
Fizik
Kepler Yasaları
Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörünge- de Yerküre'nin dönme hareketi ile aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu, Türkiye'de her- hangi bir yerde sabit bulunan birine göre do- ğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması gerekmektedir. Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarı- çaplı çembersel yörüngede dolanması sağ- lanmalıdır. B) Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarı- çaplı çembersel yörüngede dolanması sağ- lanmalıdır. C) Uydunun daha büyük yarıçaplı bir çember- sel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. D) Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çember- sel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. E) Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat Yerküre'nin kendi ekseni etrafındaki dönme yönüne ters yönde dolanması sağlanmalı- dır.
2. Türksat 4B haberleşme uydusu ve Göktürk-2 Askeri uydu- 1
nun Dünya'ya bağlı yörüngeleri şekildeki gibidir.
5
A
9
M
Türksat 4B
Dünya
Göktürk-2
Dünya'nın, Göktürk-2 ve Türksat 4B uydularının Dünya
merkezine göre açısal hızları sırasıyla w, W, ve w,
olduğuna göre, w,, W,, w, aşağıdaki ilişki aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
A) w, = W, > W2
B) W, = W, = W3
C) w, > W, = W,
D) w, > W2>W3
E) w, > W2 > W,
Fizik
Kepler Yasaları
2. Türksat 4B haberleşme uydusu ve Göktürk-2 Askeri uydu- 1 nun Dünya'ya bağlı yörüngeleri şekildeki gibidir. 5 A 9 M Türksat 4B Dünya Göktürk-2 Dünya'nın, Göktürk-2 ve Türksat 4B uydularının Dünya merkezine göre açısal hızları sırasıyla w, W, ve w, olduğuna göre, w,, W,, w, aşağıdaki ilişki aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? A) w, = W, > W2 B) W, = W, = W3 C) w, > W, = W, D) w, > W2>W3 E) w, > W2 > W,
12. Güneş çevresinde dolanan bir gezegen için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
E)
ta)
A) Güneş'e yaklaşıyorsa, Güneş'i gezegene bağ-
layan yarıçap vektörü birim zamanda çizdiği
yayın uzunluğu artar.
B) Güneş'ten uzaklaşıyorsa, Güneş'i gezegene
bağlayan yarıçap vektörünün birim zamanda
taradığı alan değişmez.
C) Güneş'e yaklaşıyorsa, Güneş'e göre açısal
momentumu artar.
D) Güneş'ten uzaklaşıyorsa, Güneş'in uyguladı-
ğı kütle çekimi kuweti azalır.
E) Güneş'e yaklaşıyorsa, yörünge çizgisel hızı-
nin büyüklüğü artar.
er tanga
Fizik
Kepler Yasaları
12. Güneş çevresinde dolanan bir gezegen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E) ta) A) Güneş'e yaklaşıyorsa, Güneş'i gezegene bağ- layan yarıçap vektörü birim zamanda çizdiği yayın uzunluğu artar. B) Güneş'ten uzaklaşıyorsa, Güneş'i gezegene bağlayan yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı alan değişmez. C) Güneş'e yaklaşıyorsa, Güneş'e göre açısal momentumu artar. D) Güneş'ten uzaklaşıyorsa, Güneş'in uyguladı- ğı kütle çekimi kuweti azalır. E) Güneş'e yaklaşıyorsa, yörünge çizgisel hızı- nin büyüklüğü artar. er tanga
3. Keppler kanunları ile ilgili,
X1. Yörüngede dönerken, Güneşten gezegene çizi-
len yarıçap vektörü eşit sürede Güneş etrafında
eşit açılar tarar.
Gezegenler elips yörüngelerde sabit süratle ha-
reket eder.
III. Gezegenlerin ortalama yarıçapının küpünün,
kendi eksenindeki periyodunun karesine oranı
sabittir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
C) I ve III
A) Yalnız!
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
3. Keppler kanunları ile ilgili, X1. Yörüngede dönerken, Güneşten gezegene çizi- len yarıçap vektörü eşit sürede Güneş etrafında eşit açılar tarar. Gezegenler elips yörüngelerde sabit süratle ha- reket eder. III. Gezegenlerin ortalama yarıçapının küpünün, kendi eksenindeki periyodunun karesine oranı sabittir. yargılarından hangileri yanlıştır? C) I ve III A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Düzgün Çembersel Hareket
5.
Bir gezegenin güneş etrafında izlediği yörünge şekildeki
gibidir.
M
K
0
Güneş
gezegen
N
Buna göre,
1. Gezegenin K'den L'ye ulaşma süresi L'den M'ye
ulaşma süresinden çoktur,
II. Gezegenin L'den M'ye ulaşma süresi M'den N'ye
ulaşma süresine eşittir,
III. Gezegenin N noktasındaki hızı K noktasında-
kinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(lkol = OM ve LOL = JON)
A) Yalnız 11
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
Düzgün Çembersel Hareket 5. Bir gezegenin güneş etrafında izlediği yörünge şekildeki gibidir. M K 0 Güneş gezegen N Buna göre, 1. Gezegenin K'den L'ye ulaşma süresi L'den M'ye ulaşma süresinden çoktur, II. Gezegenin L'den M'ye ulaşma süresi M'den N'ye ulaşma süresine eşittir, III. Gezegenin N noktasındaki hızı K noktasında- kinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? (lkol = OM ve LOL = JON) A) Yalnız 11 B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III
Çözmeden Olmaz
2. Güneş çevresinde dönmekte olan X, Y gezegenlerinin
Güneş'e ortalama uzaklıkları sırasıyla r, 4r'dir.
X'in Güneş çevresindeki periyodu T olduğuna göre,
Y'ninki kaç T'dir?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 16
E) 64
Fizik
Kepler Yasaları
Çözmeden Olmaz 2. Güneş çevresinde dönmekte olan X, Y gezegenlerinin Güneş'e ortalama uzaklıkları sırasıyla r, 4r'dir. X'in Güneş çevresindeki periyodu T olduğuna göre, Y'ninki kaç T'dir? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 64
65
22
6.
Dünya'nın bir cisme, uyguladığı kütle-çekim kuvvetinin
uzaklığa bağlı grafiği şekildeki gibidir.
kuvvet
F
uzaklık
r=00
0
RYER
Bu grafiğin altında kalan taralı alan cisme ait aşağı-
daki niceliklerden hangisine eşittir?
A) Bağlanma enerjisi
B) Kurtulma enerjisi
C) Potansiyel enerji
D) Kinetik enerji
E) Toplam enerji
Fizik
Kepler Yasaları
65 22 6. Dünya'nın bir cisme, uyguladığı kütle-çekim kuvvetinin uzaklığa bağlı grafiği şekildeki gibidir. kuvvet F uzaklık r=00 0 RYER Bu grafiğin altında kalan taralı alan cisme ait aşağı- daki niceliklerden hangisine eşittir? A) Bağlanma enerjisi B) Kurtulma enerjisi C) Potansiyel enerji D) Kinetik enerji E) Toplam enerji
9. Çembersel yörüngelerde dönen ve çizgisel momen-
tumları ile açısal momentumları eşit olan özdeş iki
cismin,
+ 1. yörünge yançaplan,
II. çizgisel hızları,
III. açısal hızlan
büyüklüklerinden hangileri aynıdır?
x
AL
Gm
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve 111
P
Fizik
Kepler Yasaları
9. Çembersel yörüngelerde dönen ve çizgisel momen- tumları ile açısal momentumları eşit olan özdeş iki cismin, + 1. yörünge yançaplan, II. çizgisel hızları, III. açısal hızlan büyüklüklerinden hangileri aynıdır? x AL Gm A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve 111 P
Kepler Kanunlar
8. GO
git
ol
6. X ve Y gezegenleri Güneş'in etrafındaki şekildeki yörüngeleri
izlemektedir.
2
X
Güneş
Güneş
W
X gezegeninin ortalama yarıçapı 2r, Y gezegeninin ortala-
ma yarıçapı 4r olduğuna göre gezegenlerin dolanma
Tx
periyotları oranı kaçtır?
Ty
2
A) 2
B)
C) V2
)
D) 212
E) 2
2
4
R
Fizik
Kepler Yasaları
Kepler Kanunlar 8. GO git ol 6. X ve Y gezegenleri Güneş'in etrafındaki şekildeki yörüngeleri izlemektedir. 2 X Güneş Güneş W X gezegeninin ortalama yarıçapı 2r, Y gezegeninin ortala- ma yarıçapı 4r olduğuna göre gezegenlerin dolanma Tx periyotları oranı kaçtır? Ty 2 A) 2 B) C) V2 ) D) 212 E) 2 2 4 R
Bağlanma Enerjisi
Dünya'nın çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanan
bir uyduyu Dünya'nın çekim alanından çıkarıp yörün-
gesinden uzaklaştırmak için uyduya verilmesi gere-
ken enerjiye bağlanma enerjisi denir.
Kurtulma Enerjisi
Görsel 1.4.8'de görülen roketi veya bir cismi yerin
çekim alanı dışına çıkarmak için gerekli olan enerji-
ye kurtulma enerjisi denir.
Bir cismin yerin çekim alanından kurtulması, aldığı
enerji ile yerden sonsuz uzağa gitmesi yani çekim
kuvvetinin sifir olduğu yere varabilmesi demektir.
G
ye
Fizik
Kepler Yasaları
Bağlanma Enerjisi Dünya'nın çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanan bir uyduyu Dünya'nın çekim alanından çıkarıp yörün- gesinden uzaklaştırmak için uyduya verilmesi gere- ken enerjiye bağlanma enerjisi denir. Kurtulma Enerjisi Görsel 1.4.8'de görülen roketi veya bir cismi yerin çekim alanı dışına çıkarmak için gerekli olan enerji- ye kurtulma enerjisi denir. Bir cismin yerin çekim alanından kurtulması, aldığı enerji ile yerden sonsuz uzağa gitmesi yani çekim kuvvetinin sifir olduğu yere varabilmesi demektir. G ye
Iki kardeşten Emel ve Erhan, evlerinin balkonunda bulunan
bir teleskopla, Dünya etrafında dolanmakta olan bir uyduyu
gözlemliyor. Emel teleskopla uyduya saat 9:00'da, Erhan
ise aynı gün saat 12:00'de bakmasına rağmen her ikisi de
uydunun aynı konumda olduğunu gözlemliyor.
Buna göre; gözlemlenen bu olaya,
1. Dünya yüzeyindeki bir noktanin, uydunun çizgisel
hızına eşit olması
II. Dünya ve uydunun açısal hızlarının eşit olması
III. Dünya ve uydunun periyotlarının eşit olması
ile verilenlerden hangileri sebep olarak gösterilebilir?
A) Yalnız 1
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
Iki kardeşten Emel ve Erhan, evlerinin balkonunda bulunan bir teleskopla, Dünya etrafında dolanmakta olan bir uyduyu gözlemliyor. Emel teleskopla uyduya saat 9:00'da, Erhan ise aynı gün saat 12:00'de bakmasına rağmen her ikisi de uydunun aynı konumda olduğunu gözlemliyor. Buna göre; gözlemlenen bu olaya, 1. Dünya yüzeyindeki bir noktanin, uydunun çizgisel hızına eşit olması II. Dünya ve uydunun açısal hızlarının eşit olması III. Dünya ve uydunun periyotlarının eşit olması ile verilenlerden hangileri sebep olarak gösterilebilir? A) Yalnız 1 B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
daha
5. Üç cisim; kütleleri m, = 9m, m₂ = 4m, m3 = 16m;
yarıçapları sırasıyla 3R, 2R, 4R olan gezegenlerde
ayni v hızıyla düşey olarak yukarıya doğru fırlatılı
yor.
Cisimlerin gezegen üzerinde çıktıkları maksi-
mum yükseklikler h₁, h₂, h3 ün büyüklükleri ara-
sındaki ilişki nedir?
A) h₂> h₂> h₁
B) h₁ > h₂ = h₂
C) h₁ > h₂> h₂
h₁ =h₂=h₂
Nihat Bilgin Yayıncılık
E) h₂> h₁ > h₂
D
Fizik
Kepler Yasaları
daha 5. Üç cisim; kütleleri m, = 9m, m₂ = 4m, m3 = 16m; yarıçapları sırasıyla 3R, 2R, 4R olan gezegenlerde ayni v hızıyla düşey olarak yukarıya doğru fırlatılı yor. Cisimlerin gezegen üzerinde çıktıkları maksi- mum yükseklikler h₁, h₂, h3 ün büyüklükleri ara- sındaki ilişki nedir? A) h₂> h₂> h₁ B) h₁ > h₂ = h₂ C) h₁ > h₂> h₂ h₁ =h₂=h₂ Nihat Bilgin Yayıncılık E) h₂> h₁ > h₂ D
19 Kütle
Test 1
1. Türkiye'nin uzaya gönderdiği Göktürk-2 adlı uydu,
Dünya'nın merkezinden r uzaklıkta bir yörüngede
dolanıyor.
m
uydu
M
Dünya
Bu uydunun dolanım periyodu;
r: Uydunun yörünge yarıçapı
M: Dünya'nın kütlesi
m: Uydunun kütlesi
niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
A) Yalnız r
B) Yalnız m
C) r ve m
D) M ve r
E) M ve m
2. Kütlesi m olan bir haberleşme uydusu Dünya etra-
fında yarıçapı r, olan I numrl
Fizik
Kepler Yasaları
19 Kütle Test 1 1. Türkiye'nin uzaya gönderdiği Göktürk-2 adlı uydu, Dünya'nın merkezinden r uzaklıkta bir yörüngede dolanıyor. m uydu M Dünya Bu uydunun dolanım periyodu; r: Uydunun yörünge yarıçapı M: Dünya'nın kütlesi m: Uydunun kütlesi niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? A) Yalnız r B) Yalnız m C) r ve m D) M ve r E) M ve m 2. Kütlesi m olan bir haberleşme uydusu Dünya etra- fında yarıçapı r, olan I numrl
AYT/Fen Bilimleri
10. Dünya'mızın Güneş etrafındaki yörüngesi üzerinde
kinetik enerjisinin en fazla olduğu nokta K olarak,
kinetik enerjisinin en az olduğu nokta ise L olarak
tanımlanmıştır.
Buna göre, Dünya'mız K noktasından L noktasına
giderken Güneş ile arasındaki kütle çekim
kuvvetinin büyüklüğü (F) ve Dünya'yı Güneş'e
birleştiren yarıçap vektörünün birim zamanda
taradığı alan (A) için ne söylenebilir?
F
A
f = 6.fm
A Azalin
Değişmez
B)
Artar
Azalır
Değişmez
Azalır
Azalır
Azalır
E)
Artar
Artar
O
11 Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi küçük olan
çekirdeklere kararsız ya da radyoaktif çekirdek denir.
C)
13,
Fizik
Kepler Yasaları
AYT/Fen Bilimleri 10. Dünya'mızın Güneş etrafındaki yörüngesi üzerinde kinetik enerjisinin en fazla olduğu nokta K olarak, kinetik enerjisinin en az olduğu nokta ise L olarak tanımlanmıştır. Buna göre, Dünya'mız K noktasından L noktasına giderken Güneş ile arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü (F) ve Dünya'yı Güneş'e birleştiren yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı alan (A) için ne söylenebilir? F A f = 6.fm A Azalin Değişmez B) Artar Azalır Değişmez Azalır Azalır Azalır E) Artar Artar O 11 Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi küçük olan çekirdeklere kararsız ya da radyoaktif çekirdek denir. C) 13,
3. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan gezege
şekildeki gibi K noktasından L'ye doğru hareket ediyor.
Güneş
Gezegen
K
Rmax
Rmin
Gezegen K'de Güneş'e en yakın L'de en uzak konum-
da olduğuna göre,
I. Gezegen K'den L'ye giderken çizgisel hızının büyüklü-
ğü azalır.
II. Gezegen K'den L'ye giderken Güneş'e göre açısal
momentumu korunur.
fot
III. Gezegen K'den L'ye giderken mekanik enerjisi koru-
nur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
3. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan gezege şekildeki gibi K noktasından L'ye doğru hareket ediyor. Güneş Gezegen K Rmax Rmin Gezegen K'de Güneş'e en yakın L'de en uzak konum- da olduğuna göre, I. Gezegen K'den L'ye giderken çizgisel hızının büyüklü- ğü azalır. II. Gezegen K'den L'ye giderken Güneş'e göre açısal momentumu korunur. fot III. Gezegen K'den L'ye giderken mekanik enerjisi koru- nur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III