Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küresel Aynalar Soruları

ROL NOKTASI
Auber
1. Yarıçapları sırasıyla 2r ve r olan K ve L cam küreleri şekil-
deki gibi kesilip K parçasının dış yüzeyi, L parçasının iç
yüzeyi gümüşle sırlanarak K ve L aynaları elde ediliyor.
K
C
2r
0₁
AUDIO
Buna göre,
V K aynasının odak uzaklığı L aynasının odak
hinstuzaklığından büyüktür.
II. Kaynasının odak noktası aynanın önündedir.
III. Laynasının odak noktası aynanın arkasındadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Ive It
_D) I ve III
C) ve
3.
E) I, II ve III
CA
Fizik
Küresel Aynalar
ROL NOKTASI Auber 1. Yarıçapları sırasıyla 2r ve r olan K ve L cam küreleri şekil- deki gibi kesilip K parçasının dış yüzeyi, L parçasının iç yüzeyi gümüşle sırlanarak K ve L aynaları elde ediliyor. K C 2r 0₁ AUDIO Buna göre, V K aynasının odak uzaklığı L aynasının odak hinstuzaklığından büyüktür. II. Kaynasının odak noktası aynanın önündedir. III. Laynasının odak noktası aynanın arkasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) Ive It _D) I ve III C) ve 3. E) I, II ve III CA
LIMIT-
235
E)
Değişmemiştir.
İki tarafı yansıtıcı yüzey olan esnek X düzlem aynası önü-
ne Şekil-l'deki gibi bırakılan cismin görüntüsünün aynaya
uzaklığı d, olurken ayna Şekil-Il ve Şekil-Ill'teki gibi bü-
küldüğünde görüntülerin aynaya uzaklığı sırasıyla da ve
da oluyor.
K
X
Şekil-l
Değişmemiştir.
X
K
44(4)
d
Şekil-II
2
Aynanın üç durumunda da oluşan görüntüler sanal gö-
rüntü olduğuna göre d₁, d₂ ve da arasındaki büyüklük
ilişkisi nedir?
A) d₁ = d₂ > da
C) d₂ = d₂ > d₁
E) d₂ > d₂ > d₁
X
K
Şekil-III
B) d₂ > d₁ > d₂
D) d₂ > d₁ > dz
Fizik Soru Bankası
Fizik
Küresel Aynalar
LIMIT- 235 E) Değişmemiştir. İki tarafı yansıtıcı yüzey olan esnek X düzlem aynası önü- ne Şekil-l'deki gibi bırakılan cismin görüntüsünün aynaya uzaklığı d, olurken ayna Şekil-Il ve Şekil-Ill'teki gibi bü- küldüğünde görüntülerin aynaya uzaklığı sırasıyla da ve da oluyor. K X Şekil-l Değişmemiştir. X K 44(4) d Şekil-II 2 Aynanın üç durumunda da oluşan görüntüler sanal gö- rüntü olduğuna göre d₁, d₂ ve da arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A) d₁ = d₂ > da C) d₂ = d₂ > d₁ E) d₂ > d₂ > d₁ X K Şekil-III B) d₂ > d₁ > d₂ D) d₂ > d₁ > dz Fizik Soru Bankası
Birim karelere ayrılmış sis-
temde düzlem ayna önüne say
dam olmayan bir X cismi şekil-
deki gibi yerleştirilmiştir.
G noktasından bakan bir
gözlemci K, L ve M noktala-
rindan hangilerinin aynada
görüntülerini görebilir?
M
:X
S
L
G
K
Fizik
Küresel Aynalar
Birim karelere ayrılmış sis- temde düzlem ayna önüne say dam olmayan bir X cismi şekil- deki gibi yerleştirilmiştir. G noktasından bakan bir gözlemci K, L ve M noktala- rindan hangilerinin aynada görüntülerini görebilir? M :X S L G K
3.
Test
4
Özdeş K ve L cisimleri, odak uzaklıkları f₁ ve f₂ olan şe-
kildeki aynalara eşit uzaklıkta yerleştirildiklerinde, K'nin
görüntüsü cisme göre ters oluşurken L'nin görüntüsü cis-
me göre düz oluşuyor.
ters
düz
Asal
eksen
1.) ()!
X
½/2 diz
LP12FZKSB20-103
Asal
eksen
ters
K cisminin görüntü boyu hk, L cisminin görüntü boyu
h₁ olduğuna göre,
(D) II ve III
X. f₁ <f₂ dir.
II.h> hk dir.
III.) K'nin görüntüsü gerçek, L'nin görüntüsü sanaldır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
alpiz
B) I ve III
5/1011
E) ve Il
C) Yalnız II
4. Cukur avnava gönderilen ısını şekildeki yolu izliyor
Fizik
Küresel Aynalar
3. Test 4 Özdeş K ve L cisimleri, odak uzaklıkları f₁ ve f₂ olan şe- kildeki aynalara eşit uzaklıkta yerleştirildiklerinde, K'nin görüntüsü cisme göre ters oluşurken L'nin görüntüsü cis- me göre düz oluşuyor. ters düz Asal eksen 1.) ()! X ½/2 diz LP12FZKSB20-103 Asal eksen ters K cisminin görüntü boyu hk, L cisminin görüntü boyu h₁ olduğuna göre, (D) II ve III X. f₁ <f₂ dir. II.h> hk dir. III.) K'nin görüntüsü gerçek, L'nin görüntüsü sanaldır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I alpiz B) I ve III 5/1011 E) ve Il C) Yalnız II 4. Cukur avnava gönderilen ısını şekildeki yolu izliyor
ekilde ge-
aynanın
ndan ge-
arası-
I ışını
n geri
odak
eren
-fç
230
LİMİT YAYINLARI
8. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları fx ve fy olan X ve
Y küresel aynalar arasına asal eksene paralel gönderilen
I ışını şekildeki yolu izliyor.
Buna göre;
fx
A) Yalnız I
fx > fy dir.
II. Aynalar arası uzaklık 2fx - fy dir.
A. Aynaların odak noktaları çakışıktır.
yargılarından hangiler kesinlikle doğrudur?
D) ve III
B) Yalnız II
O
fy
Asal
eksen
fy=Mx
Doğru
E) I, ve III
C) I ve Il
▷ Yanlış
Fizik
Küresel Aynalar
ekilde ge- aynanın ndan ge- arası- I ışını n geri odak eren -fç 230 LİMİT YAYINLARI 8. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları fx ve fy olan X ve Y küresel aynalar arasına asal eksene paralel gönderilen I ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre; fx A) Yalnız I fx > fy dir. II. Aynalar arası uzaklık 2fx - fy dir. A. Aynaların odak noktaları çakışıktır. yargılarından hangiler kesinlikle doğrudur? D) ve III B) Yalnız II O fy Asal eksen fy=Mx Doğru E) I, ve III C) I ve Il ▷ Yanlış
3.
Optik araçların günlük yaşamda kullanımı ile ilgili,
STAAN
1. Dişçinin, hastanın dişini daha detaylı görmek için çukur
ayna kullanması,
II. Makyaj yapan bir kişinin, cildindeki küçük pürüzleri rahat
görebilmek için tümsek ayna kullanması,
WAKING
III. Mağazalarda daha geniş alanın görülmesi için tümsek
ayna kullanılması
örneklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
masing
B) Yalnız II
G
E) I e III
C) Yalnız III
Fizik
Küresel Aynalar
3. Optik araçların günlük yaşamda kullanımı ile ilgili, STAAN 1. Dişçinin, hastanın dişini daha detaylı görmek için çukur ayna kullanması, II. Makyaj yapan bir kişinin, cildindeki küçük pürüzleri rahat görebilmek için tümsek ayna kullanması, WAKING III. Mağazalarda daha geniş alanın görülmesi için tümsek ayna kullanılması örneklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II masing B) Yalnız II G E) I e III C) Yalnız III
e pa-
vor.
na
131
Yanıt Yayr
4.
Düz ayna ve tümsek aynadan oluşan düzeneğe gönde-
rilen I ışını yansımalar sonucu şekildeki gibi kendi üze-
rinden geri dönüyor.
neen
asal
eksen
12 cm
d
Yoll bebo
bo
10
Tümsek aynanın eğrilik yarıçapı 10 cm olduğuna
göre, d mesafesi kaç cm dir?
(4
A) 5
B) 6
C) 7Y D) 8
E) 9
ÜNİTE-5
Fizik
Küresel Aynalar
e pa- vor. na 131 Yanıt Yayr 4. Düz ayna ve tümsek aynadan oluşan düzeneğe gönde- rilen I ışını yansımalar sonucu şekildeki gibi kendi üze- rinden geri dönüyor. neen asal eksen 12 cm d Yoll bebo bo 10 Tümsek aynanın eğrilik yarıçapı 10 cm olduğuna göre, d mesafesi kaç cm dir? (4 A) 5 B) 6 C) 7Y D) 8 E) 9 ÜNİTE-5
rün-
*
9. Ayna çeşitleri aşağıda verilmiştir.
1
19
Düz Ayna
1
A) Yalnız 1
C) I ve III
11
Çukur Ayna
Tümsek Ayna
Bu aynalardan hangilerinde bir cismin görüntü-
sü kendisinden daha küçük oluşabilir?
B) I ve Il
D) II ve III
Fizik
Küresel Aynalar
rün- * 9. Ayna çeşitleri aşağıda verilmiştir. 1 19 Düz Ayna 1 A) Yalnız 1 C) I ve III 11 Çukur Ayna Tümsek Ayna Bu aynalardan hangilerinde bir cismin görüntü- sü kendisinden daha küçük oluşabilir? B) I ve Il D) II ve III
FEN BİLİMLERİ TESTİ
10. Şekildeki X cisminin tümsek aynada oluşan görün-
tüsünün boyu h aynaya uzaklığı da d dir.
Asal
Eksen
Buna göre, X cismi aynaya yaklaştırıldığında h
ve d nasıl değişir?
h
A)
Artar
B)
Artar
C)
Azalır
D) Azalır
E) Artar
d
Azalır
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
12. Şekildéki fote
nan değeri
Buna g
1. Ano
II. I Iş
III. And
işlen
AWaln
ifa
Fizik
Küresel Aynalar
FEN BİLİMLERİ TESTİ 10. Şekildeki X cisminin tümsek aynada oluşan görün- tüsünün boyu h aynaya uzaklığı da d dir. Asal Eksen Buna göre, X cismi aynaya yaklaştırıldığında h ve d nasıl değişir? h A) Artar B) Artar C) Azalır D) Azalır E) Artar d Azalır Artar Artar Azalır Değişmez 12. Şekildéki fote nan değeri Buna g 1. Ano II. I Iş III. And işlen AWaln ifa
Odak noktası F, merkez noktası M olan bir çukur
aynanın asal ekseni üzerindeki merkez noktasında
şekildeki gibi bir cisim bulunuyor.
F
Buna göre, bu cismin görüntüsünün küçülmesi
için;
Yalnız I
M
1. Cisim, aynadan uzaklaştırılır.
II. Çukur aynanın eğrilik yarıçapı arttırılır.
III. Çukur aynanın alt yarısı kesilir ve çıkartılır.
yukarıdakilerden hangileri yapılabilir?
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Küresel Aynalar
Odak noktası F, merkez noktası M olan bir çukur aynanın asal ekseni üzerindeki merkez noktasında şekildeki gibi bir cisim bulunuyor. F Buna göre, bu cismin görüntüsünün küçülmesi için; Yalnız I M 1. Cisim, aynadan uzaklaştırılır. II. Çukur aynanın eğrilik yarıçapı arttırılır. III. Çukur aynanın alt yarısı kesilir ve çıkartılır. yukarıdakilerden hangileri yapılabilir? B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
6.
O noktasındayken yaydığı ses dalgalarının modeli şekil-
deki gibi olan araç sabit hızla yatay düzlemde hareket
etmektedir.
Batı
Kuzey
D) Bati
AAAAAA
XL FT
AQAAAA
AA Doğu
$JARFU
f↓
Güney
Buna göre araç hangi yönde hareket etmektedir?
A) Kuzey
B) Doğu
C) Güney
CA
E) Güneydoğu
Fizik
Küresel Aynalar
6. O noktasındayken yaydığı ses dalgalarının modeli şekil- deki gibi olan araç sabit hızla yatay düzlemde hareket etmektedir. Batı Kuzey D) Bati AAAAAA XL FT AQAAAA AA Doğu $JARFU f↓ Güney Buna göre araç hangi yönde hareket etmektedir? A) Kuzey B) Doğu C) Güney CA E) Güneydoğu
6.
Buna göre,
X.
Il santay (8
a.
A) Yalnız I
K
D) II ve III
Şekildeki çukur aynaya gönderilen I ışınının aynadan
yansıması verilmiştir.
itid
(0
M
a = ß ise L noktası aynanın merkezidir. V
Isinlay (A
II. Aynanın odak noktası, TK arasındadır.
LUK.
I. K noktasına konulan bir cismin görüntüsü, M
noktasında ters ve daha büyük olur.
yargılardan hangileri doğrudur?
B) Lve ll
C) I ve III
E) I, II ve III
53
Fizik
Küresel Aynalar
6. Buna göre, X. Il santay (8 a. A) Yalnız I K D) II ve III Şekildeki çukur aynaya gönderilen I ışınının aynadan yansıması verilmiştir. itid (0 M a = ß ise L noktası aynanın merkezidir. V Isinlay (A II. Aynanın odak noktası, TK arasındadır. LUK. I. K noktasına konulan bir cismin görüntüsü, M noktasında ters ve daha büyük olur. yargılardan hangileri doğrudur? B) Lve ll C) I ve III E) I, II ve III 53
2019-MSÜ/Fen Bilimleri
7.
Bir cisim, esnek bir malzemeden yapılmış, tepe noktası
(T) olan çukur aynanın odak noktasında (F)
bulunmaktadır.
yeni eski
hali hali
F
asal
eksen
Cismin asal eksen üzerindeki yeri ve aynanın tepe
noktası değiştirilmeden, ayna şekildeki gibi bükülerek
eğrilik yarıçapı bir miktar azaltılıyor
Bu cismin oluşan yeni görüntüsü ile ilgili,
I. Gerçektir.
II. Düzdür.
III. Cisimden daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız i
B) Ivell
C) Ive lil
D) Il ve Ili
E) I, II ve III
8. Prof. Dr. Aziz Sancar, hasar görmüş DNA'ların onarı
mekanizmasını ve genetik bilginin nasıl korunduğunu
açıklamak için yaptığı çalışmalarıyla 2015 yılında Kir
Fizik
Küresel Aynalar
2019-MSÜ/Fen Bilimleri 7. Bir cisim, esnek bir malzemeden yapılmış, tepe noktası (T) olan çukur aynanın odak noktasında (F) bulunmaktadır. yeni eski hali hali F asal eksen Cismin asal eksen üzerindeki yeri ve aynanın tepe noktası değiştirilmeden, ayna şekildeki gibi bükülerek eğrilik yarıçapı bir miktar azaltılıyor Bu cismin oluşan yeni görüntüsü ile ilgili, I. Gerçektir. II. Düzdür. III. Cisimden daha büyüktür. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız i B) Ivell C) Ive lil D) Il ve Ili E) I, II ve III 8. Prof. Dr. Aziz Sancar, hasar görmüş DNA'ların onarı mekanizmasını ve genetik bilginin nasıl korunduğunu açıklamak için yaptığı çalışmalarıyla 2015 yılında Kir
6.
Kırmızı
K L
Mavi
Renkler farkl
ama
M
Bir çukur aynanın asal eksenine paralel olarak gönderilen kır-
mızı ışının izlediği yol şekildeki gibidir.
D) L - M arası
Buna göre kırmızı ışına paralel olarak gönderilen mavi ışın
yansıma sonrasında asal ekseni hangi noktadan keser?
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
A) K
B) K - L arası
asal
eksen
E) M
C) L
Fizik
Küresel Aynalar
6. Kırmızı K L Mavi Renkler farkl ama M Bir çukur aynanın asal eksenine paralel olarak gönderilen kır- mızı ışının izlediği yol şekildeki gibidir. D) L - M arası Buna göre kırmızı ışına paralel olarak gönderilen mavi ışın yansıma sonrasında asal ekseni hangi noktadan keser? (Noktalar eşit aralıklıdır.) A) K B) K - L arası asal eksen E) M C) L
317
G₁
M
K
P
A) Yalnız G,
G₂ G3
G4
Eşit bölmeli bir düzleme K, L, M noktasal ışık kaynakları, say-
dam olmayan çok küçük P cismi ve G₁, G₂, G₂, G, gözlem-
cileri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. G₁, G₂, G₂, G, gözlemcileri
şekildeki konumlarından düzlem aynaya bakıyorlar.
2
Buna göre, hangi gözlemciler aynada K, L ve M kaynak-
larının tamamını görebilir?
D) G, ve G
G4 G3 G₂
B) Yalnız G
E) G, ve G
C) G, ve G₂
Fizik
Küresel Aynalar
317 G₁ M K P A) Yalnız G, G₂ G3 G4 Eşit bölmeli bir düzleme K, L, M noktasal ışık kaynakları, say- dam olmayan çok küçük P cismi ve G₁, G₂, G₂, G, gözlem- cileri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. G₁, G₂, G₂, G, gözlemcileri şekildeki konumlarından düzlem aynaya bakıyorlar. 2 Buna göre, hangi gözlemciler aynada K, L ve M kaynak- larının tamamını görebilir? D) G, ve G G4 G3 G₂ B) Yalnız G E) G, ve G C) G, ve G₂
50
5. İnce kenarlı mercek ve tümsek aynadan oluşan düzene-
meğe gönderilen P ışık ışını şekilde gösterilen yolu izliyor.
B
P
KLMN
R
A) K noktasında he
B) KL noktaları arasında
C) L noktasında
Buna göre, tümsek aynaya gönderilen R ışık ışını
mercekte kırıldıktan sonra asal ekseni hangi nokta-
da keser?
D) LM noktaları arasında
E) M noktasında
asal
eksen
(8
obnih
K merceği ve Laynasından oluşan düzeneğe gönderilen
I ışık ışını geldiği yoldan geri dönüyor.
Fizik
Küresel Aynalar
50 5. İnce kenarlı mercek ve tümsek aynadan oluşan düzene- meğe gönderilen P ışık ışını şekilde gösterilen yolu izliyor. B P KLMN R A) K noktasında he B) KL noktaları arasında C) L noktasında Buna göre, tümsek aynaya gönderilen R ışık ışını mercekte kırıldıktan sonra asal ekseni hangi nokta- da keser? D) LM noktaları arasında E) M noktasında asal eksen (8 obnih K merceği ve Laynasından oluşan düzeneğe gönderilen I ışık ışını geldiği yoldan geri dönüyor.