Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küresel Aynalar Soruları

5.
Tek renkli S ışık ışını saydam X, Y, Z ortamlarında şekil-
de belirtilen yolu izliyor.
Xioniermix tamen
Y
45°
S
S
A) nx > ny > nz
C) ny > nx > nz
Z
45° in
angebrion Hier
invs Bhiestion O
Buna göre; X, Y, Z ortamlarının ışığı kırma indiselri nx,
ny, n₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Met 1100
91600
D
mus
VI ev 1 (8
E) n₂>ny > nx
B) ng>nz>nx
>>n₂>nl
D) n₂>nx > ny
All ev
.
.
|
.
•
.
Fizik
Küresel Aynalar
5. Tek renkli S ışık ışını saydam X, Y, Z ortamlarında şekil- de belirtilen yolu izliyor. Xioniermix tamen Y 45° S S A) nx > ny > nz C) ny > nx > nz Z 45° in angebrion Hier invs Bhiestion O Buna göre; X, Y, Z ortamlarının ışığı kırma indiselri nx, ny, n₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Met 1100 91600 D mus VI ev 1 (8 E) n₂>ny > nx B) ng>nz>nx >>n₂>nl D) n₂>nx > ny All ev . . | . • .
com
Th
F
Entis.
Jib.
F
5.
Bir kalem, çukur aynanın önüne ve asal eksenine dik olacak
biçimde şekildeki gibi konulmuştur.
Kalem
merez
A) K
Çukur ayna
B) L
K
N
C) M
danma
cisim
7
Buna göre, kalemin çukur aynadaki görüntüsü şekilde K, L,
M, N ve P ile verilen görüntülerden hangisi olabilir?
D) N
cisni
h
h
boyundan
büyük
olmal
Asal
eksen
E) P
Gard
Fizik
Küresel Aynalar
com Th F Entis. Jib. F 5. Bir kalem, çukur aynanın önüne ve asal eksenine dik olacak biçimde şekildeki gibi konulmuştur. Kalem merez A) K Çukur ayna B) L K N C) M danma cisim 7 Buna göre, kalemin çukur aynadaki görüntüsü şekilde K, L, M, N ve P ile verilen görüntülerden hangisi olabilir? D) N cisni h h boyundan büyük olmal Asal eksen E) P Gard
7.
8.
Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla ve olan
K tümsek L çukur aynaları arasına bir düzlem ayna şekildeki
gibi yerleştiriliyor.
J
2
1
A) 323
FK
K
213
3
B) ²/2
2
32
C) 1
255-2450
32
30
2
0
2. ADIM
L
Asal eksene paralel gönderilen I ışını şekildeki 1, 2, 3 ve
4 yollarını izlediğine göreK oranı kaçtır? (Noktalar arası
f
uzaklıklar eşittir.)
disc
Asal Eksen
3lL=4
(D)
332
Gim
2
E) 3
Aynı düzlemde bulunan düzlem ayna ve odak uzunluğu 2 br
olan tümsek ayna arasına K ışıklı cismi şekildeki gibi yerleşti-
rilmiştir.
Fizik
Küresel Aynalar
7. 8. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla ve olan K tümsek L çukur aynaları arasına bir düzlem ayna şekildeki gibi yerleştiriliyor. J 2 1 A) 323 FK K 213 3 B) ²/2 2 32 C) 1 255-2450 32 30 2 0 2. ADIM L Asal eksene paralel gönderilen I ışını şekildeki 1, 2, 3 ve 4 yollarını izlediğine göreK oranı kaçtır? (Noktalar arası f uzaklıklar eşittir.) disc Asal Eksen 3lL=4 (D) 332 Gim 2 E) 3 Aynı düzlemde bulunan düzlem ayna ve odak uzunluğu 2 br olan tümsek ayna arasına K ışıklı cismi şekildeki gibi yerleşti- rilmiştir.
2.
Aralarında d kadar uzaklık bulunan Ahmet ve Kerem tümsek
aynanın önünde şekildeki gibi durmaktadır.
Kerem
F
Tümsek
ayna
A) Yalnız I
T
T noktası tümsek aynanın tepe noktası, F noktası odak nok-
tası olduğuna göre Kerem ve Ahmet için verilen;
I. Görüntüleri aynı boydadır.
X
II. Görüntüleri arasındaki uzaklık d'den daha azdır.
III. Görüntüler File T arasındadır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
D) II ve III
d
B) I ve II
Ahmet
E) I, II ve III
C) I ve III
4.
Fizik
Küresel Aynalar
2. Aralarında d kadar uzaklık bulunan Ahmet ve Kerem tümsek aynanın önünde şekildeki gibi durmaktadır. Kerem F Tümsek ayna A) Yalnız I T T noktası tümsek aynanın tepe noktası, F noktası odak nok- tası olduğuna göre Kerem ve Ahmet için verilen; I. Görüntüleri aynı boydadır. X II. Görüntüleri arasındaki uzaklık d'den daha azdır. III. Görüntüler File T arasındadır. yargılarından hangileri doğru olabilir? D) II ve III d B) I ve II Ahmet E) I, II ve III C) I ve III 4.
dir.
em aynanın
PP sorularında
K yansın
Işık
ekil-
Odak noktası E merkezi M olan çukur aynanın asal eksenine
bir düzlem ayna dik olarak yerleştirilmiştir.
C11
sinda
Çukur
ayna
A) Yalnız X
X
D) X ve Y
N
M
Düzeneğe şekildeki gibi gönderilen X, Y, Z ışınlarından
hangileri kendi üzerinden geri dönebilir?
Yalnız Y
Düzlem
ayna
Asal
eksen
E) Y ve Z
C) Yalnız Z
Bir perde
gekildeki
Buna gö
hangisin
: Tan
Fizik
Küresel Aynalar
dir. em aynanın PP sorularında K yansın Işık ekil- Odak noktası E merkezi M olan çukur aynanın asal eksenine bir düzlem ayna dik olarak yerleştirilmiştir. C11 sinda Çukur ayna A) Yalnız X X D) X ve Y N M Düzeneğe şekildeki gibi gönderilen X, Y, Z ışınlarından hangileri kendi üzerinden geri dönebilir? Yalnız Y Düzlem ayna Asal eksen E) Y ve Z C) Yalnız Z Bir perde gekildeki Buna gö hangisin : Tan
6.
Yayınları
Effect Intrusing Spee
......
od F
K
çukur
tümsek
Odak noktası F olan çukur ve tümsek aynaların
asal ekseni üzerine yerlestirilen K ve N cisimleri-
nin görüntü özellikleri ile ilgili,
nd F
1. K cisminin görüntüsü, cisme göre ters ve gerçektir.
11. N cisminin görüntüsü, cisme göre düz ve sanaldır.
III. K'nin görüntüsü kendisinden küçük, N'nin gö-
rüntüsü kendisinden büyük olur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız T
Dyttve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve til
(1
8. Av
as
SE
Fizik
Küresel Aynalar
6. Yayınları Effect Intrusing Spee ...... od F K çukur tümsek Odak noktası F olan çukur ve tümsek aynaların asal ekseni üzerine yerlestirilen K ve N cisimleri- nin görüntü özellikleri ile ilgili, nd F 1. K cisminin görüntüsü, cisme göre ters ve gerçektir. 11. N cisminin görüntüsü, cisme göre düz ve sanaldır. III. K'nin görüntüsü kendisinden küçük, N'nin gö- rüntüsü kendisinden büyük olur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız T Dyttve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve til (1 8. Av as SE
7.
3
k
III. m>n
v6.3109
Gubur
Çukur aynada 1₁, tümsek aynada l2 ışık ışınlarının iz-
lediği yol şekildeki gibidir.
Buna göre,
1. k>m ✓ LV Gel
ana
H. n>r
1,5
6
A) Yalnız I
1₁
Tibida
9 snužublo ai29 meblible
bağıntılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A
n
1₂
3
D) Ive III
umur2010 nobehy
B) Yalnız II
C) I ve II
E) Il vell (A
Fizik
Küresel Aynalar
7. 3 k III. m>n v6.3109 Gubur Çukur aynada 1₁, tümsek aynada l2 ışık ışınlarının iz- lediği yol şekildeki gibidir. Buna göre, 1. k>m ✓ LV Gel ana H. n>r 1,5 6 A) Yalnız I 1₁ Tibida 9 snužublo ai29 meblible bağıntılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A n 1₂ 3 D) Ive III umur2010 nobehy B) Yalnız II C) I ve II E) Il vell (A
5.
- NIME
f₁
Asal eksenleri çakışık olarak yerleştirilen çukur ve
tümsek aynadan oluşturulan optik düzenekte Lışık
ışının izlediği yol şekildeki gibidir.
A) = 1/
4
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, ay-
naların odak uzaklıkları oranı fı kaçtır?
f₁
B)
36
fbicis bliisa
3
oleY (8
C)
2
BY (A
(GD) 1
E) 2
181
Fizik
Küresel Aynalar
5. - NIME f₁ Asal eksenleri çakışık olarak yerleştirilen çukur ve tümsek aynadan oluşturulan optik düzenekte Lışık ışının izlediği yol şekildeki gibidir. A) = 1/ 4 Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, ay- naların odak uzaklıkları oranı fı kaçtır? f₁ B) 36 fbicis bliisa 3 oleY (8 C) 2 BY (A (GD) 1 E) 2 181
5.
B
KİTAPÇIĞI
Özdeş K, L ve N cisimleri bir çukur aynanın asal ekse-
ni üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Jegig ei
K
A) Yalnız Ali
17
F
L
i
M
Cisimlerin aynadaki görüntüleri ile ilgili bazı öğren-
cilerin yorumları aşağıda verilmiştir.
Ali
:L ve N'nin görüntüleri cisimlere göre terstir.
Can : K ve L'nin görüntülerinin boyları eşittir.
Ece : L ve N'nin görüntülerinin M noktasına olan uzak-
lıkları eşittir.
N
Asal eksen
Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları kesinlikle
doğrudur? (F: Odak noktası, M: Merkez noktası)
D) Ali ve Can
B) Yalnız Can
7.
C) Yalnız Ece
E) Ali ve Ece
Sür
lam
bir
SI
6. Yatay ve sürtünmeli bir düzlemde bulunan X, Y ve Z ci-
simlerine şekildeki gibi F, 2F ve F büyüklüğünde yatay
kuvvetler etki etmektedir. X cismi hareketsiz kalırken
cismi sabit hızla hareketine devam etmekte, Z cismi is
Fizik
Küresel Aynalar
5. B KİTAPÇIĞI Özdeş K, L ve N cisimleri bir çukur aynanın asal ekse- ni üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Jegig ei K A) Yalnız Ali 17 F L i M Cisimlerin aynadaki görüntüleri ile ilgili bazı öğren- cilerin yorumları aşağıda verilmiştir. Ali :L ve N'nin görüntüleri cisimlere göre terstir. Can : K ve L'nin görüntülerinin boyları eşittir. Ece : L ve N'nin görüntülerinin M noktasına olan uzak- lıkları eşittir. N Asal eksen Buna göre, hangi öğrencilerin yorumları kesinlikle doğrudur? (F: Odak noktası, M: Merkez noktası) D) Ali ve Can B) Yalnız Can 7. C) Yalnız Ece E) Ali ve Ece Sür lam bir SI 6. Yatay ve sürtünmeli bir düzlemde bulunan X, Y ve Z ci- simlerine şekildeki gibi F, 2F ve F büyüklüğünde yatay kuvvetler etki etmektedir. X cismi hareketsiz kalırken cismi sabit hızla hareketine devam etmekte, Z cismi is
na ve Aynalar - IV
le-
4.
C)
Odak noktası F olan çukur ayna önüne, tam mer-
kez noktasına "F" şeklinde bir cisim konuluyor.
t
LL
F
Cismin aynada oluşan görüntüsü aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur?
A)
FL
Adı
Soyadı:....
3
M
M
:
F
M
ET F
BY
D)
Asal eksen
M
F M
F
M
F
Fizik
Küresel Aynalar
na ve Aynalar - IV le- 4. C) Odak noktası F olan çukur ayna önüne, tam mer- kez noktasına "F" şeklinde bir cisim konuluyor. t LL F Cismin aynada oluşan görüntüsü aşağıdakiler- den hangisi gibi olur? A) FL Adı Soyadı:.... 3 M M : F M ET F BY D) Asal eksen M F M F M F
Yansıma ve Aynalar - IV
Tümsek ayna önündeki K noktasına konan cismin
görüntüsü arkada L noktasında oluşmaktadır.
6.
L
C)
Buna göre aynaya aşağıdaki gibi yollanan ışık-
lardan hangisinin izleyeceği yol yanlış çizil-
miştir?
A)
Fr
L
K
B)
E)
Asal eksen
L
A
D)
F. A
K
F.
L
K
8.
Fizik
Küresel Aynalar
Yansıma ve Aynalar - IV Tümsek ayna önündeki K noktasına konan cismin görüntüsü arkada L noktasında oluşmaktadır. 6. L C) Buna göre aynaya aşağıdaki gibi yollanan ışık- lardan hangisinin izleyeceği yol yanlış çizil- miştir? A) Fr L K B) E) Asal eksen L A D) F. A K F. L K 8.
6.
Asal eksen
f₁
1₂
Odak uzaklıkları f₁ ve f₂ olan çukur aynalar asal
eksenleri çakışık şekilde yerleştirilmiştir.
Asal eksene paralel gönderilen ışık şekildeki
yolu izlediğine göre oranı aşağıdakilerden
1₂
hangisidir? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A) 1
B) 1/32
D) 2
c) 1/12
-
C)
E) 3
Fizik
Küresel Aynalar
6. Asal eksen f₁ 1₂ Odak uzaklıkları f₁ ve f₂ olan çukur aynalar asal eksenleri çakışık şekilde yerleştirilmiştir. Asal eksene paralel gönderilen ışık şekildeki yolu izlediğine göre oranı aşağıdakilerden 1₂ hangisidir? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) 1 B) 1/32 D) 2 c) 1/12 - C) E) 3
7.
H
Küresel ayna ve düz ayna şekildeki gibi konulmuş-
tur.
Gelen ışık çukur aynaya ilk çarptığında kendi
üzerinden geri yansıdığına göre aynanın odak
uzaklığı kaç birimdir? (Noktalar arası uzaklıklar
eşit ve 1 birimdir.)
A) 1
B) 2
c) - 2
Asal eksen
D) 3
E) 4
Fizik
Küresel Aynalar
7. H Küresel ayna ve düz ayna şekildeki gibi konulmuş- tur. Gelen ışık çukur aynaya ilk çarptığında kendi üzerinden geri yansıdığına göre aynanın odak uzaklığı kaç birimdir? (Noktalar arası uzaklıklar eşit ve 1 birimdir.) A) 1 B) 2 c) - 2 Asal eksen D) 3 E) 4
Pc
d
AB
SA
Buna göre,
Aynnin merkezi XY noktaları arasındadır.
Aynanın odağı TX noktaları arasındadır.
I. Aynanın merkezi Y noktasının dışındadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
dona
küçük
K
E) I, II ve III
Jackta
dobiir
dup I aduğu içir
dcho yakın olduğu ich
ian
adbilr
f
6. Bir K cismi şekildeki gibi tümsek ayha önüne konulmuştur.
im
K
C) I ve III
Buna göre, K cisminin görüntüsü,
D) II ve III
Asal
Eksen
|||
I, II ve III numaralı şekillerden hangisi gibi olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve ill
E) I, II ve III
Fizik
Küresel Aynalar
Pc d AB SA Buna göre, Aynnin merkezi XY noktaları arasındadır. Aynanın odağı TX noktaları arasındadır. I. Aynanın merkezi Y noktasının dışındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III dona küçük K E) I, II ve III Jackta dobiir dup I aduğu içir dcho yakın olduğu ich ian adbilr f 6. Bir K cismi şekildeki gibi tümsek ayha önüne konulmuştur. im K C) I ve III Buna göre, K cisminin görüntüsü, D) II ve III Asal Eksen ||| I, II ve III numaralı şekillerden hangisi gibi olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve ill E) I, II ve III
ï
Sorular
"
K
M
N
-P Asal
eksen
eksenine ve bir-
Ive Pişinlanı şe-
tir. Lışını, uzan-
ek biçimde yan-
Pişinlarından i
n sonra uzan-
C) K ve P 1
M, N ve P
Asala
1
1
1
3.
D
22 ADIMDA OPTİK
Orta Düzey Sorular
f₁
M
f₂
L
Odak uzaklıkları f, ve f, olan K ve L kü-
resel aynaları asal eksenleri çakışacak
biçimde yerleştiriliyor. Düzenek içinde-
ki bir I ışını sürekli kendi üzerinden ge-
ri yansımaktadır.
Buna göre,
1. K aynasının odak uzaklığını değiş-
tirmek
B) Yalnız III
D) I ve III
Asal
II. L aynasının odak uzaklığını değiş-
tirmek
eksen
I. Kaynasını L aynasından uzaklaştır-
mak
işlemlerinden hangileri tek başına ya-
pılırsa, I ışını yine kendi üzerinden sü-
rekli geri yansır? (Noktalar arası uzak-
liklar eşittir.)
Yalnız II
E) II ve III
C) I ve ll
22 A
As
sır
A
Fizik
Küresel Aynalar
ï Sorular " K M N -P Asal eksen eksenine ve bir- Ive Pişinlanı şe- tir. Lışını, uzan- ek biçimde yan- Pişinlarından i n sonra uzan- C) K ve P 1 M, N ve P Asala 1 1 1 3. D 22 ADIMDA OPTİK Orta Düzey Sorular f₁ M f₂ L Odak uzaklıkları f, ve f, olan K ve L kü- resel aynaları asal eksenleri çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Düzenek içinde- ki bir I ışını sürekli kendi üzerinden ge- ri yansımaktadır. Buna göre, 1. K aynasının odak uzaklığını değiş- tirmek B) Yalnız III D) I ve III Asal II. L aynasının odak uzaklığını değiş- tirmek eksen I. Kaynasını L aynasından uzaklaştır- mak işlemlerinden hangileri tek başına ya- pılırsa, I ışını yine kendi üzerinden sü- rekli geri yansır? (Noktalar arası uzak- liklar eşittir.) Yalnız II E) II ve III C) I ve ll 22 A As sır A
3. Bir odadaki bir gemi maketi ve bir lamba eş birim kareli sayfa
düzleminde şekildeki gibi modellenmiştir. Eğrilik yarıçapı
4 birim olan bir küresel ayna bu odaya yerleştirilecektir. Işık
kaynağından küresel aynaya farklı doğrultularda gelen
ışınların yansıdıktan sonra paralel hale gelerek gemi maketi
üzerine düşmesi ve maketin daha iyi aydınlatılması
hedeflenmektedir.
K
L
M N P
lamba
Küresel Aynalar
D) N
gemi maketi
Lamba noktasal kabul edileceğine göre, çukur aynanın
tepe noktası şekildeki noktalardan hangisine denk
gelecek biçimde yerleştirilmelidir?
A) K
B) L
C) M
E) P
Fizik
Küresel Aynalar
3. Bir odadaki bir gemi maketi ve bir lamba eş birim kareli sayfa düzleminde şekildeki gibi modellenmiştir. Eğrilik yarıçapı 4 birim olan bir küresel ayna bu odaya yerleştirilecektir. Işık kaynağından küresel aynaya farklı doğrultularda gelen ışınların yansıdıktan sonra paralel hale gelerek gemi maketi üzerine düşmesi ve maketin daha iyi aydınlatılması hedeflenmektedir. K L M N P lamba Küresel Aynalar D) N gemi maketi Lamba noktasal kabul edileceğine göre, çukur aynanın tepe noktası şekildeki noktalardan hangisine denk gelecek biçimde yerleştirilmelidir? A) K B) L C) M E) P