Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Küresel Aynalar Soruları

Şekildeki çukur aynada 1 numaralı cismin görüntüsü 4
doğrultusunda ve boyu cismin boyunun yarısı kadardır.
1 2 3 4
5 6
Asal
eksen
A) 2
ddd
Buna göre, hangi cismin görüntüsü cisimle aynı boy-
dadır?
B) 3
ddd
C) 4
D) 5
E) 6
Fizik
Küresel Aynalar
Şekildeki çukur aynada 1 numaralı cismin görüntüsü 4 doğrultusunda ve boyu cismin boyunun yarısı kadardır. 1 2 3 4 5 6 Asal eksen A) 2 ddd Buna göre, hangi cismin görüntüsü cisimle aynı boy- dadır? B) 3 ddd C) 4 D) 5 E) 6
Kırmızı, yeşil ve mavi ışıktan oluşan bir ışın demeti çukur
aynanın asal eksenine paralel olarak şekildeki gibi gön-
deriliyor.
A)
B)
C)
D)
E)
Kırmızı
1
3
2
F
Bu ışınlar yansıdıktan sonra hangi yolları izler?
(F: Odak noktası)
2
2
Kırmızı+Yeşil+Mavi
Yeşil
2
2
3
2
1
2
Mavi
3
3
1
2
3
Asal
eksen
Fizik
Küresel Aynalar
Kırmızı, yeşil ve mavi ışıktan oluşan bir ışın demeti çukur aynanın asal eksenine paralel olarak şekildeki gibi gön- deriliyor. A) B) C) D) E) Kırmızı 1 3 2 F Bu ışınlar yansıdıktan sonra hangi yolları izler? (F: Odak noktası) 2 2 Kırmızı+Yeşil+Mavi Yeşil 2 2 3 2 1 2 Mavi 3 3 1 2 3 Asal eksen
348 KÜRESEL AYNALAR
9. Odak noktası F de olan şekildeki çukur aynaya X, Y, Z
Işınları gönderiliyor.
X
(A) 1
Y
Z
3
F
542
X, Y, Z ışınlarının aynadan yansıdıktan sonra üçünün
birden geçtiği nokta hangisidir?
(Birim kareler özdeştir.)
B) 2
asal
eksen
C) 3
D) 4
E) 5
11
Fizik
Küresel Aynalar
348 KÜRESEL AYNALAR 9. Odak noktası F de olan şekildeki çukur aynaya X, Y, Z Işınları gönderiliyor. X (A) 1 Y Z 3 F 542 X, Y, Z ışınlarının aynadan yansıdıktan sonra üçünün birden geçtiği nokta hangisidir? (Birim kareler özdeştir.) B) 2 asal eksen C) 3 D) 4 E) 5 11
8.
Çukur aynanın önüne şekildeki gibi konulan K cisminin sanal
görüntüsü oluşuyor.
X
THISUTHTH
AK
Buna göre;
I. Y noktası çukur aynanın odak noktasıdır.
II. Cisim X noktasına doğru ilerlerken görüntüsünün boyu kü-
çülür.
III. Cisim Z noktasına getirilirse görüntü ters oluşur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Noktalar
arası uzaklıklar eşittir.)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Küresel Aynalar
8. Çukur aynanın önüne şekildeki gibi konulan K cisminin sanal görüntüsü oluşuyor. X THISUTHTH AK Buna göre; I. Y noktası çukur aynanın odak noktasıdır. II. Cisim X noktasına doğru ilerlerken görüntüsünün boyu kü- çülür. III. Cisim Z noktasına getirilirse görüntü ters oluşur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
1.
X
(
X
X
Asal eksenleri çakışık X, Y aynalarının odak uzaklıkları
sırasıyla fx, fy dir. X aynasına asal eksene paralel gönder-
ilen I ışını Y aynasından kendi üzerinden geri dönüyor.
A) 6fy
Y
Buna göre, aynaların tepe noktaları arasındaki uzak-
lık aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?
D) +4fy
2
3
B)=fx
C) fx + 2fy
E) 2fx + fy
3
Fizik
Küresel Aynalar
1. X ( X X Asal eksenleri çakışık X, Y aynalarının odak uzaklıkları sırasıyla fx, fy dir. X aynasına asal eksene paralel gönder- ilen I ışını Y aynasından kendi üzerinden geri dönüyor. A) 6fy Y Buna göre, aynaların tepe noktaları arasındaki uzak- lık aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? D) +4fy 2 3 B)=fx C) fx + 2fy E) 2fx + fy 3
A)
D)
Odak noktası F, merkezi M olan şekildeki çukur aynanın asal eksenine paralel olarak aynaya düşürülen kırmızı, mavi
ve sarı renkli ışık ışınları, aşağıda verilen hangi yolları izleyerek yansıma yaparlar?
Kırmızı
Mavi
Sari
M
F
Asal
eksen
B)
Kırmızı
Mavi
Sari
M
Kırmızı
Mavi
San
M
Asal
eksen
Asal
eksen
F
E)
Kırmızı
Mavi
San
M
Asal
eksen
C)
Kırmızı
Mavi
Sari
M
Asal
eksen
Kırmızı
Mavi
Sari
M
Asal
eksen
Fizik
Küresel Aynalar
A) D) Odak noktası F, merkezi M olan şekildeki çukur aynanın asal eksenine paralel olarak aynaya düşürülen kırmızı, mavi ve sarı renkli ışık ışınları, aşağıda verilen hangi yolları izleyerek yansıma yaparlar? Kırmızı Mavi Sari M F Asal eksen B) Kırmızı Mavi Sari M Kırmızı Mavi San M Asal eksen Asal eksen F E) Kırmızı Mavi San M Asal eksen C) Kırmızı Mavi Sari M Asal eksen Kırmızı Mavi Sari M Asal eksen
7.
A) M
F
Merkezi M, odağı F noktası olan çukur ayna önüne bir
cisim şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
D)
Buna göre, cismin çukur aynadaki görüntüsü aşağı-
dakilerden hangisi gibidir?
M
M
B) M
Asal
eksen
E)
M
C) M
Fizik
Küresel Aynalar
7. A) M F Merkezi M, odağı F noktası olan çukur ayna önüne bir cisim şekildeki gibi yerleştirilmiştir. D) Buna göre, cismin çukur aynadaki görüntüsü aşağı- dakilerden hangisi gibidir? M M B) M Asal eksen E) M C) M
bry yayınları
(+6
KL
M N
Asal
P eksen
Odak uzaklıkları f olan çukur ve tümsek aynaların asal
eksenleri çakıştırılmıştır.
Noktalar arası uzaklıklar eşit ve f kadar olduğuna
göre, X cisminin önce tümsek, sonra çukur aynada
oluşan görüntüsü nerededir?
A) K-L noktaları arasında
C) L-M noktaları arasında
B) L noktasında
D) M noktasında
E) M-N noktaları arasında
Fizik
Küresel Aynalar
bry yayınları (+6 KL M N Asal P eksen Odak uzaklıkları f olan çukur ve tümsek aynaların asal eksenleri çakıştırılmıştır. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve f kadar olduğuna göre, X cisminin önce tümsek, sonra çukur aynada oluşan görüntüsü nerededir? A) K-L noktaları arasında C) L-M noktaları arasında B) L noktasında D) M noktasında E) M-N noktaları arasında
d
Z
Tümsek aynanın asal eksenine paralel gelen I ışını ayna-
dan şekildeki gibi yansırken, yansıyan ışının uzantısı asal
ekseni tepe noktasından d kadar uzakta kesiyor.
Buna göre,
A) Yalnız II
1. Aynanın bulunduğu saydam ortam
II. Işının geliş doğrultusu
III. Aynanın eğrilik yarıçapı
Asal
eksen
niceliklerinden hangileri tek başına değiştirilirse, d
mesafesi değişir?
B) Yalnız III
D) Il ya da III
C) I ya da II
E) I ya da III
Fizik
Küresel Aynalar
d Z Tümsek aynanın asal eksenine paralel gelen I ışını ayna- dan şekildeki gibi yansırken, yansıyan ışının uzantısı asal ekseni tepe noktasından d kadar uzakta kesiyor. Buna göre, A) Yalnız II 1. Aynanın bulunduğu saydam ortam II. Işının geliş doğrultusu III. Aynanın eğrilik yarıçapı Asal eksen niceliklerinden hangileri tek başına değiştirilirse, d mesafesi değişir? B) Yalnız III D) Il ya da III C) I ya da II E) I ya da III
M
şe-
lle-
III
3.
B
KLM
N P
A) L noktasında
B) L-M noktaları arasında
C) M noktasında
D) M-N noktaları arasında
E) N noktasında
Asal
eksen
I ışınının çukur aynada izlediği yol şekildeki gibidir.
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, çukur
aynanın odak noktası nerededir?
Fizik
Küresel Aynalar
M şe- lle- III 3. B KLM N P A) L noktasında B) L-M noktaları arasında C) M noktasında D) M-N noktaları arasında E) N noktasında Asal eksen I ışınının çukur aynada izlediği yol şekildeki gibidir. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, çukur aynanın odak noktası nerededir?
iz telin O
'dir.
d
O
asında
2
farklı ola
8.
7. Zeynep, bir AVM'deki aynaların bulunduğu bölümde P
aynasında oluşan görüntüsü ile ilgili aşağıdaki bilgileri
veriyor.
●
●
Görüntüm düz oluşuyor.
Aynaya yaklaştıkça görüntümde aynaya yaklaşıyor.
Buna göre, Zeynep'in baktığı P aynası;
1. düzlem ayna,
II. tümsek ayna,
III. çukur ayna
hangileri olabilir?
A) Yalnız I
Fen Bilimleri
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Ca
KAlemLiK
Yukarıda verilen kelimede,
I. Kalsiyum
II. Lityum
III. Potasyum
IV. Alüminyum
elementlerinden hangilerinin sembolü bulunmaktadır?
Fizik
Küresel Aynalar
iz telin O 'dir. d O asında 2 farklı ola 8. 7. Zeynep, bir AVM'deki aynaların bulunduğu bölümde P aynasında oluşan görüntüsü ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. ● ● Görüntüm düz oluşuyor. Aynaya yaklaştıkça görüntümde aynaya yaklaşıyor. Buna göre, Zeynep'in baktığı P aynası; 1. düzlem ayna, II. tümsek ayna, III. çukur ayna hangileri olabilir? A) Yalnız I Fen Bilimleri D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III Ca KAlemLiK Yukarıda verilen kelimede, I. Kalsiyum II. Lityum III. Potasyum IV. Alüminyum elementlerinden hangilerinin sembolü bulunmaktadır?
Çukur ve Tüm-
sek ayna ara-
sında bulunan
K cisminin ay-
nalarda oluşan
ilk
görüntü
boyları eşit ol-
maktadır.
H
D) I ve III
K
at
H
Buna göre;
1. Aynalarda oluşan ilk görüntülerin oluşturulduk-
ları aynalara uzaklıkları eşittir.
II. Çukur aynada oluşan ilk görüntü gerçektir.
III. Oluşan ilk görüntüler birbirine göre terstir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Küresel Aynalar
Çukur ve Tüm- sek ayna ara- sında bulunan K cisminin ay- nalarda oluşan ilk görüntü boyları eşit ol- maktadır. H D) I ve III K at H Buna göre; 1. Aynalarda oluşan ilk görüntülerin oluşturulduk- ları aynalara uzaklıkları eşittir. II. Çukur aynada oluşan ilk görüntü gerçektir. III. Oluşan ilk görüntüler birbirine göre terstir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III E) I, II ve III
1
3.
T
K
LL
F
Y Z
L
M₁
asal eksen
X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi odak uzaklığı F
olan çukur aynanın asal ekseninden eşit yükseklik-
te tutuluyor. Cisimler sabit v hızıyla asal eksene in-
diriliyorken görüntülerinin ortalama hızları sırasıyla
Vx, Vy, Vz olmaktadır.
y
Buna göre V, V, ve V₂ hız büyüklükleri arasın-
daki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A) Vx > Vy > Vz
B) V₂ > Vy > Vx
C) Vx = Vy > Vz
D) Vx = Vz > Vy
Vy> Vx > Vz
Fizik
Küresel Aynalar
1 3. T K LL F Y Z L M₁ asal eksen X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi odak uzaklığı F olan çukur aynanın asal ekseninden eşit yükseklik- te tutuluyor. Cisimler sabit v hızıyla asal eksene in- diriliyorken görüntülerinin ortalama hızları sırasıyla Vx, Vy, Vz olmaktadır. y Buna göre V, V, ve V₂ hız büyüklükleri arasın- daki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) Vx > Vy > Vz B) V₂ > Vy > Vx C) Vx = Vy > Vz D) Vx = Vz > Vy Vy> Vx > Vz
no
TYT / Fizik
Elif
6. Elif, elindeki ince kenark merceği kullanarak karşıdaki
bir ağaca baktığında ağacın görüntüsünü şekildeki gibi
ters görürken, Esat ince kenarlı mercekle arkadaşının
gözüne baktığında gözü olduğundan daha büyük ve düz
olarak görmektedir.
A)
ABODE
metri
F 32
Anlatım Foy
B)
İnce kenarlı
mercek
C)
Buna göre, ağacın ve gözün ince kenarlı merceklere
göre konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
F-2F arası
F-2F arası
D) O-F arası
O-F arası
E)
Esat
Ağaç
F
mberde
(F: Merceklerin odak noktası, O: Merceğin optik mer-
kezi)
İnce kenarlı
mercek
Göz
F
nberin Teget
F-2F arası
O-F arası
F-2F arası
2F'nin ötesi
AYT KIMYA BRA
Bir çemberg
7. Alperen, bir pile
ampulleri bağlıy
ğunda diğer lam
Buna göre, A
lama biçimi a
A)
520
Fizik
Küresel Aynalar
no TYT / Fizik Elif 6. Elif, elindeki ince kenark merceği kullanarak karşıdaki bir ağaca baktığında ağacın görüntüsünü şekildeki gibi ters görürken, Esat ince kenarlı mercekle arkadaşının gözüne baktığında gözü olduğundan daha büyük ve düz olarak görmektedir. A) ABODE metri F 32 Anlatım Foy B) İnce kenarlı mercek C) Buna göre, ağacın ve gözün ince kenarlı merceklere göre konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? F-2F arası F-2F arası D) O-F arası O-F arası E) Esat Ağaç F mberde (F: Merceklerin odak noktası, O: Merceğin optik mer- kezi) İnce kenarlı mercek Göz F nberin Teget F-2F arası O-F arası F-2F arası 2F'nin ötesi AYT KIMYA BRA Bir çemberg 7. Alperen, bir pile ampulleri bağlıy ğunda diğer lam Buna göre, A lama biçimi a A) 520
Odak noktası M olan çukur aynanın asal ekseni üzerinde-
ki N noktasında bulunan X cismi S noktasına getiriliyor.
KL
M N
TEST
13
PR S
D) Sürekli küçülür.
E) Önce küçülür sonra büyür.
Asal
Eksen
Buna göre, X cisminin görüntüsünün boyu nasıl
değişir? (Noktalar arası eşit mesafedir)
A) Sürekli büyür.
B) Önce büyür sonra küçülür.
C) Sürekli sabit kalır.
lur aynanın asal ekseni üz
Fizik
Küresel Aynalar
Odak noktası M olan çukur aynanın asal ekseni üzerinde- ki N noktasında bulunan X cismi S noktasına getiriliyor. KL M N TEST 13 PR S D) Sürekli küçülür. E) Önce küçülür sonra büyür. Asal Eksen Buna göre, X cisminin görüntüsünün boyu nasıl değişir? (Noktalar arası eşit mesafedir) A) Sürekli büyür. B) Önce büyür sonra küçülür. C) Sürekli sabit kalır. lur aynanın asal ekseni üz
BILIMLERI YAYINLARI
8.
Asal eksenleri çakışık X ve Y çukur aynalarından
sistemde asal eksene paralel olarak gönderilen S ışınının
izlediği yol şekildeki gibidir.
S
K
X
A) Yalnız I
M
Z₂
D) I ve III
N
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir.)
Buna göre,
I. L noktası X aynasının odak noktasıdır.
II. M noktası Y aynasının merkez noktas.
III. Aynaların odak mesafeleri eşit uzunluktadır.
Pasal
B) Yalnız II.
eksen
III. Kay
işlemlerinde
A) I veya II
D)
oluşan
EXI ve III
2.
Çukur ay
katı büyü
Buna gö
1. Tep
C) Yalnız III
II. Oc
III. M
yargı
A) Ya
Fizik
Küresel Aynalar
BILIMLERI YAYINLARI 8. Asal eksenleri çakışık X ve Y çukur aynalarından sistemde asal eksene paralel olarak gönderilen S ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. S K X A) Yalnız I M Z₂ D) I ve III N ifadelerinden hangileri doğrudur? (Noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir.) Buna göre, I. L noktası X aynasının odak noktasıdır. II. M noktası Y aynasının merkez noktas. III. Aynaların odak mesafeleri eşit uzunluktadır. Pasal B) Yalnız II. eksen III. Kay işlemlerinde A) I veya II D) oluşan EXI ve III 2. Çukur ay katı büyü Buna gö 1. Tep C) Yalnız III II. Oc III. M yargı A) Ya