Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Küresel Aynalar Soruları

2019-MSÜ/Fen
7. Bir cisim; esnek bir malzemeden yapılmış, tepe noktası
(T) olan çukur aynanın odak noktasında (F)
bulunmaktadır.
yeni eski
hâli hâli
F
D) II ve III
asal
eksen
Cismin asal eksen üzerindeki yeri ve aynanın tepe
noktası değiştirilmeden, ayna şekildeki gibi bükülerek
eğrilik yarıçapı bir miktar azaltılıyor.
Bu cismin oluşan yeni görüntüsü ile ilgili,
I. Gerçektir.
II. Düzdür.
III. Cisimden daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
Cve III
E), II ve III
Fizik
Küresel Aynalar
2019-MSÜ/Fen 7. Bir cisim; esnek bir malzemeden yapılmış, tepe noktası (T) olan çukur aynanın odak noktasında (F) bulunmaktadır. yeni eski hâli hâli F D) II ve III asal eksen Cismin asal eksen üzerindeki yeri ve aynanın tepe noktası değiştirilmeden, ayna şekildeki gibi bükülerek eğrilik yarıçapı bir miktar azaltılıyor. Bu cismin oluşan yeni görüntüsü ile ilgili, I. Gerçektir. II. Düzdür. III. Cisimden daha büyüktür. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve II Cve III E), II ve III
469%.
02:06 29 Mart Çar
Ive 11
IL
3.
U) I ve III
Kırmızı renkteki bir ışık ışınının camdan yapılmış mer-
cekteki davranışı şekildeki gibidir.
d
Đặt ve l
C) I ve Il
Et vel
d uzaklığını artırmak için;
1. ışık kaynağının ışık şiddetini artırma,
II. yeşil renkte ışık kullanma,
III. merceğin bulunduğu ortamın kırıcılık indisini artırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
ALYalniz+
B) Yalnız II
C)Yalniz
Et live ti
Asal
eksen
Diner sayfaya geçiniz.
|||
Fizik
Küresel Aynalar
469%. 02:06 29 Mart Çar Ive 11 IL 3. U) I ve III Kırmızı renkteki bir ışık ışınının camdan yapılmış mer- cekteki davranışı şekildeki gibidir. d Đặt ve l C) I ve Il Et vel d uzaklığını artırmak için; 1. ışık kaynağının ışık şiddetini artırma, II. yeşil renkte ışık kullanma, III. merceğin bulunduğu ortamın kırıcılık indisini artırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? ALYalniz+ B) Yalnız II C)Yalniz Et live ti Asal eksen Diner sayfaya geçiniz. |||
6.
A)
Buna göre, K ve L ışık ışını sistemi aşağıdakilerden hangisi gibi terk edebilir2
(Camdan havaya gelen K, L ışınları için sınır açısı 42 dir.)
F
K
M
Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın asal ekseninin alt kısmı cam, üst kısmı hava ortamıdır. Aynı renkli K ve L ışık ışınları
cam ortamdan F ve M noktalarına şekildeki gibi gönderiliyor.
hava
Asal
Eksen
cam
D)
wat
our such
ruch
T F
K
M
B)
haya
Asal
Eksen
cam
K
T
F
45
M
K
hava
Asal
Eksen
cam
E)
T
Orta Düzey 76
K
hava
cam
Asal
Eksen
F
M
T F
K
hava
Asal
Eksen
cam
L
M
hava
Asal
Eksen
cam
Fizik
Küresel Aynalar
6. A) Buna göre, K ve L ışık ışını sistemi aşağıdakilerden hangisi gibi terk edebilir2 (Camdan havaya gelen K, L ışınları için sınır açısı 42 dir.) F K M Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın asal ekseninin alt kısmı cam, üst kısmı hava ortamıdır. Aynı renkli K ve L ışık ışınları cam ortamdan F ve M noktalarına şekildeki gibi gönderiliyor. hava Asal Eksen cam D) wat our such ruch T F K M B) haya Asal Eksen cam K T F 45 M K hava Asal Eksen cam E) T Orta Düzey 76 K hava cam Asal Eksen F M T F K hava Asal Eksen cam L M hava Asal Eksen cam
6. Odak noktası F olan bir çukur aynaya gönderilen X, Y
ve Z ışık ışınları aynadan şekildeki gibi yansımaktadır.
Asal
eksen
Buna göre,
1. Işınların üçü de birbirine paralel olarak aynaya
gelmiştir.
II. X ışını aynanın merkezinden geçerek aynaya
gelmiştir.
Ill. Yalnız Y ve Z ışınları birbirine paralel olarak aynaya
gelmiştir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
B) I ve Il
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
E) I, II ve III
C) I ve Ill
LIMIT YAYINL
Fizik
Küresel Aynalar
6. Odak noktası F olan bir çukur aynaya gönderilen X, Y ve Z ışık ışınları aynadan şekildeki gibi yansımaktadır. Asal eksen Buna göre, 1. Işınların üçü de birbirine paralel olarak aynaya gelmiştir. II. X ışını aynanın merkezinden geçerek aynaya gelmiştir. Ill. Yalnız Y ve Z ışınları birbirine paralel olarak aynaya gelmiştir. yargılarından hangileri doğru olabilir? B) I ve Il A) Yalnız I D) Il ve Ill E) I, II ve III C) I ve Ill LIMIT YAYINL
2.
A)
Odak noktası F, merkezi M noktası olan bir çukur ayna
önüne bir cisim şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
150
Buna göre, cismin çukur aynadaki görüntüsü aşağıda-
kilerden hangisi gibi olur?
FO
LL
F
F
M
E)
(
H₂
M
M
M
D)
FL
LL
Asal
Eksen
F
F
M
M
445
ei.
Yayınl
Fizik
Küresel Aynalar
2. A) Odak noktası F, merkezi M noktası olan bir çukur ayna önüne bir cisim şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 150 Buna göre, cismin çukur aynadaki görüntüsü aşağıda- kilerden hangisi gibi olur? FO LL F F M E) ( H₂ M M M D) FL LL Asal Eksen F F M M 445 ei. Yayınl
2.
K
K
L
M
•N
A) Yalnız K
-X
Bir çukur aynaya gelen ve birbirine paralel olan X, Y ışık
ışınları, aynadan yansıdıktan sonra K, L, M, N nokta-
larının birinde kesişiyorlar.
Buna göre, bu nokta hangileri olabilir?
B) Yalnız M
D) L ya da M
Y
Asal
eksen
C) M ya da N
E) K ya da N
Fizik
Küresel Aynalar
2. K K L M •N A) Yalnız K -X Bir çukur aynaya gelen ve birbirine paralel olan X, Y ışık ışınları, aynadan yansıdıktan sonra K, L, M, N nokta- larının birinde kesişiyorlar. Buna göre, bu nokta hangileri olabilir? B) Yalnız M D) L ya da M Y Asal eksen C) M ya da N E) K ya da N
1.
X
A) 6fy
X
fx
D) 2
Asal eksenleri çakışık X, Y aynalarının odak uzaklıkları
sırasıyla fx, fy dir. X aynasına asal eksene paralel gönder-
ilen I ışını Y aynasından kendi üzerinden geri dönüyor.
Buna göre, aynaların tepe noktaları arasındaki uzak-
lık aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?
Y
+4fy
X
3
C) fx + 2fy
E) 2fx + fy
Fizik
Küresel Aynalar
1. X A) 6fy X fx D) 2 Asal eksenleri çakışık X, Y aynalarının odak uzaklıkları sırasıyla fx, fy dir. X aynasına asal eksene paralel gönder- ilen I ışını Y aynasından kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre, aynaların tepe noktaları arasındaki uzak- lık aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? Y +4fy X 3 C) fx + 2fy E) 2fx + fy
2.
•K
A) Yalnız K
M
•N
Bir çukur aynaya gelen ve birbirine paralel olan X, Y ışık
ışınları, aynadan yansıdıktan sonra K, L, M, N nokta-
larının birinde kesişiyorlar.
Buna göre, bu nokta hangileri olabilir?
B) Yalnız M
D) L ya da M
Asal
eksen
C) M ya da N
E) K ya da N
4.
!
E
a
1
11
a
A
Fizik
Küresel Aynalar
2. •K A) Yalnız K M •N Bir çukur aynaya gelen ve birbirine paralel olan X, Y ışık ışınları, aynadan yansıdıktan sonra K, L, M, N nokta- larının birinde kesişiyorlar. Buna göre, bu nokta hangileri olabilir? B) Yalnız M D) L ya da M Asal eksen C) M ya da N E) K ya da N 4. ! E a 1 11 a A
n
ek-
sal
Su-
bry yayınla
4.
X
fift=
K L M
eksen
N P
Asal
Odak uzaklıkları f olan çukur ve tümsek aynaların asal
eksenleri çakıştırılmıştır.
Noktalar arası uzaklıklar eşit ve f kadar olduğuna
göre, X cisminin önce tümsek, sonra çukur aynada
oluşan görüntüsü nerededir?
A) K-L noktaları arasında
B) L noktasında
C) L-M noktaları arasında
D) M noktasında
E) M-N noktaları arasında
Fizik
Küresel Aynalar
n ek- sal Su- bry yayınla 4. X fift= K L M eksen N P Asal Odak uzaklıkları f olan çukur ve tümsek aynaların asal eksenleri çakıştırılmıştır. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve f kadar olduğuna göre, X cisminin önce tümsek, sonra çukur aynada oluşan görüntüsü nerededir? A) K-L noktaları arasında B) L noktasında C) L-M noktaları arasında D) M noktasında E) M-N noktaları arasında
5.
TYT/FİZİK
min
Bir lisede tümsek ayna ile deney yapan bir grup öğrenci,
çalışmaları sonucunda aşağıdaki yorumları yapıyorlar.
1. Görüntü, her durumda cisimden küçüktür.
II. Görüntü, her zaman cisimden daha yavaş hareket
eder.
III. Cisimden aynaya gelen ışınlar yansıdıktan sonra
her durumda odakla ayna arasında bir noktada
kesişir.
A
Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
(C) I ve Ill
A) Yalnız III
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
homo
Fizik
Küresel Aynalar
5. TYT/FİZİK min Bir lisede tümsek ayna ile deney yapan bir grup öğrenci, çalışmaları sonucunda aşağıdaki yorumları yapıyorlar. 1. Görüntü, her durumda cisimden küçüktür. II. Görüntü, her zaman cisimden daha yavaş hareket eder. III. Cisimden aynaya gelen ışınlar yansıdıktan sonra her durumda odakla ayna arasında bir noktada kesişir. A Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? (C) I ve Ill A) Yalnız III D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III homo
Asal eksenleri çakışık olan çukur ve tümsek aynaların
aralanındaki uzaklık 2d kadar olup çukur aynanın asal
eksenine paralel gelen ışın tümsek aynada bir kez yansı-
dıktan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir.
Çukur ayna Tümsek ayna
K
FC
2d
Çukur aynanın odak uzaklığı 5d olduğuna göre, tüm-
sek aynanın odak uzaklığı kaç d dir?
A) 1
B)
3
2
C) 2
Asal
eksen
D)
5
2
E) 3
Fizik
Küresel Aynalar
Asal eksenleri çakışık olan çukur ve tümsek aynaların aralanındaki uzaklık 2d kadar olup çukur aynanın asal eksenine paralel gelen ışın tümsek aynada bir kez yansı- dıktan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir. Çukur ayna Tümsek ayna K FC 2d Çukur aynanın odak uzaklığı 5d olduğuna göre, tüm- sek aynanın odak uzaklığı kaç d dir? A) 1 B) 3 2 C) 2 Asal eksen D) 5 2 E) 3
1
1. Şekil-I de I, ışın ışınının çukur aynada yansıdıktan sonra
izlediği yol, Şekil-II de ise 1₂ işık ışınının tümsek aynada
yansıdıktan sonra izlediği yol verilmiştir.
2
A)
2x
1/1/2
X
+4
Şekil - I
B)
Asal
eksen
Şekil - II
f
Buna göre, odak uzaklıklarının oranı
f₂
4
X
C) 1
f2
2x
D) 2
Asal
eksen
1/2
kaçtır?
E) 4
Fizik
Küresel Aynalar
1 1. Şekil-I de I, ışın ışınının çukur aynada yansıdıktan sonra izlediği yol, Şekil-II de ise 1₂ işık ışınının tümsek aynada yansıdıktan sonra izlediği yol verilmiştir. 2 A) 2x 1/1/2 X +4 Şekil - I B) Asal eksen Şekil - II f Buna göre, odak uzaklıklarının oranı f₂ 4 X C) 1 f2 2x D) 2 Asal eksen 1/2 kaçtır? E) 4
Aşağıdaki şekillerde küresel aynalara gönderilen ışınlar
ve yansımalar çizilmiştir.
M
A) Yalnız I
Asal
eksen
A
F M
D) I ve III
|||
Buna göre, hangi yansımalar doğru çizilmiştir?
(F: Odak noktası; M: Merkez)
B) Yalnız II
F M
Asal
eksen
E) Il ve Ill
Asal
eksen
C) I ve Il
Fizik
Küresel Aynalar
Aşağıdaki şekillerde küresel aynalara gönderilen ışınlar ve yansımalar çizilmiştir. M A) Yalnız I Asal eksen A F M D) I ve III ||| Buna göre, hangi yansımalar doğru çizilmiştir? (F: Odak noktası; M: Merkez) B) Yalnız II F M Asal eksen E) Il ve Ill Asal eksen C) I ve Il
9. Bir çukur aynaya şekillerdeki gibi ışınlar gönderiliyor.
X
X
K
Şekil - I
A) Yalnız K
Asal
eksen
M
F
X
B) Yalnız L
D) K ve M
2x
Asal
eksen
Şekil - III
Buna göre; K, L ve M ışınlarından hangilerinin izlediği
yol doğru çizilmiştir?
E) L ve M
L
Şekil - II
Asal
eksen
C) K ve L
Fizik
Küresel Aynalar
9. Bir çukur aynaya şekillerdeki gibi ışınlar gönderiliyor. X X K Şekil - I A) Yalnız K Asal eksen M F X B) Yalnız L D) K ve M 2x Asal eksen Şekil - III Buna göre; K, L ve M ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? E) L ve M L Şekil - II Asal eksen C) K ve L
Odak uzaklığı fx olan X tümsek aynası ile odak uzaklığı
olan Y çukur aynası asal eksenleri çakışacak biçimde
yerleştirilmiştir.
fx
A) 1
d
X
B) 2
2d
fy
d
C) 3
fy
X aynasına gönderilen I ışınının izlediği yol şekildeki
gibi olduğuna göre,
oranı kaçtır?
d
Y
Asal
eksen
D) 4 E) 5
Fizik
Küresel Aynalar
Odak uzaklığı fx olan X tümsek aynası ile odak uzaklığı olan Y çukur aynası asal eksenleri çakışacak biçimde yerleştirilmiştir. fx A) 1 d X B) 2 2d fy d C) 3 fy X aynasına gönderilen I ışınının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre, oranı kaçtır? d Y Asal eksen D) 4 E) 5
Bir tümsek aynanın önüne konulan K cisminin görüntü-
sünün aynaya uzaklığı d, boyu h dir.
Asal
eksen
Tümsek ayna
A) d küçülür, h büyür.
B) d ve h küçülür.
C) d büyür, h küçülür.
D) d küçülür, h değişmez.
E) d değişmez, h küçülür.
F
K cismi ok yönünde hareket ettirilirken d ve h için
aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?
Fizik
Küresel Aynalar
Bir tümsek aynanın önüne konulan K cisminin görüntü- sünün aynaya uzaklığı d, boyu h dir. Asal eksen Tümsek ayna A) d küçülür, h büyür. B) d ve h küçülür. C) d büyür, h küçülür. D) d küçülür, h değişmez. E) d değişmez, h küçülür. F K cismi ok yönünde hareket ettirilirken d ve h için aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?