Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kütle Çekim Kuvveti Soruları

Dünya'daki ağırlığı 60 N olan bir cismin Ay'daki ağırlığı 10 N dir.
Buna göre,
I. Cisimlerin ağırlıkları bulundukları ortamın çekim ivmesi ile
doğru orantılıdır.
II. Ay'daki ağırlığı 60 N olan bir cismin Dünya'daki ağırlığı
360 N dir.
III. Dünyadaki ağırlığı 600 N olan bir cismin, Dünya ve Ay'ın
merkezlerini birleştiren doğru üzerindeki bir noktada ağır-
liği sıfır olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Dünya'daki ağırlığı 60 N olan bir cismin Ay'daki ağırlığı 10 N dir. Buna göre, I. Cisimlerin ağırlıkları bulundukları ortamın çekim ivmesi ile doğru orantılıdır. II. Ay'daki ağırlığı 60 N olan bir cismin Dünya'daki ağırlığı 360 N dir. III. Dünyadaki ağırlığı 600 N olan bir cismin, Dünya ve Ay'ın merkezlerini birleştiren doğru üzerindeki bir noktada ağır- liği sıfır olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
Bir cismin ağırlığı:
1. Ekvatordan kutuplara götürüldüğünde,
II. deniz düzeyinden dag tepesine çıkanldığında,
III. Ekvator çizgisi üzerinde deniz seviyesinde hareket ettiril-
diğinde
IV. Dünya yüzeyinden yerin merkezine doğru götürüldüğünde
hangi durumlarda değişir?
A) I ve II
B) Il ve III
C) III ve IV
D) I, Il ve IV E) I, II, III ve IV
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Bir cismin ağırlığı: 1. Ekvatordan kutuplara götürüldüğünde, II. deniz düzeyinden dag tepesine çıkanldığında, III. Ekvator çizgisi üzerinde deniz seviyesinde hareket ettiril- diğinde IV. Dünya yüzeyinden yerin merkezine doğru götürüldüğünde hangi durumlarda değişir? A) I ve II B) Il ve III C) III ve IV D) I, Il ve IV E) I, II, III ve IV
12. Parçacık fiziğinde karşımıza çıkan elektron, proton ve
nötrino parçacıklarına dair bilgiler karışık olarak aşağıda
verilmiştir:
1. Elektrik ve manyetik alanla etkileşmez.
11. Elektriksel yükü olan temel bir fermiyondur.
III. Hadron sınıfında yer almaktadır.
Buna göre, verilen bilgilerle parçacık eşleştirmesi
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
I
A)
elektron
nötrino
proton
B)
elektron
proton
nötrino
C)
nötrino
elektron
proton
elektron
D)
nötrino
proton
E)
proton
elektron
nötrino
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
12. Parçacık fiziğinde karşımıza çıkan elektron, proton ve nötrino parçacıklarına dair bilgiler karışık olarak aşağıda verilmiştir: 1. Elektrik ve manyetik alanla etkileşmez. 11. Elektriksel yükü olan temel bir fermiyondur. III. Hadron sınıfında yer almaktadır. Buna göre, verilen bilgilerle parçacık eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? I A) elektron nötrino proton B) elektron proton nötrino C) nötrino elektron proton elektron D) nötrino proton E) proton elektron nötrino
e endemik
8.
66. merkezli küre biçiminde türdeş yapıda olduğu varsa-
yılan bir gezegenin yüzeyi ile içindeki ve dışındaki eşit
aralıklı bazı noktalar gezegenin merkezinden geçen
doğrultu üzerinde K, L, M ve N olarak aşağıdaki gibi
işaretlenmiştir.
'N
"M
kant
K
O
mekgo
b
Gezegenin L noktasında bulunan 2 kg kütleli X cis-
mine etki eden kütle çekim kuvveti 16 olduğuna
göre;
1. Gezegenin K noktasındaki kütle çekim ivmesi
4m/s2 büyüklüğündedir,
H. Gezegenin M noktasında bulunan X cisminin
kütlesi
2 kg'dan azdır,
III. Gezegenin N noktasındaki kütle çekim jvmesi
2 m/s2 büyüklüğündedir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız th. 2
D) I ve III
Hve!!
2
NiM
R2
14
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
e endemik 8. 66. merkezli küre biçiminde türdeş yapıda olduğu varsa- yılan bir gezegenin yüzeyi ile içindeki ve dışındaki eşit aralıklı bazı noktalar gezegenin merkezinden geçen doğrultu üzerinde K, L, M ve N olarak aşağıdaki gibi işaretlenmiştir. 'N "M kant K O mekgo b Gezegenin L noktasında bulunan 2 kg kütleli X cis- mine etki eden kütle çekim kuvveti 16 olduğuna göre; 1. Gezegenin K noktasındaki kütle çekim ivmesi 4m/s2 büyüklüğündedir, H. Gezegenin M noktasında bulunan X cisminin kütlesi 2 kg'dan azdır, III. Gezegenin N noktasındaki kütle çekim jvmesi 2 m/s2 büyüklüğündedir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız th. 2 D) I ve III Hve!! 2 NiM R2 14
Dunya
12. Türksat 3 uydusu, Türkiye'deki herhangi bir nokta-
da yere göre sabit duran birine göre hareketsizdir.
Buna göre uydunun yörünge yarıçapı daha bü-
yük olsaydı,
1. Uydunun bağlanma enerjisi daha büyük olur.
II. Yerde duran birine göre uydu batıya doğru ha-
reket eder.
III. Uydunun yörünge hızı daha büyük olur
yargılarından hangileri doğru olurdu?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yahiz III
D) e II
E) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Dunya 12. Türksat 3 uydusu, Türkiye'deki herhangi bir nokta- da yere göre sabit duran birine göre hareketsizdir. Buna göre uydunun yörünge yarıçapı daha bü- yük olsaydı, 1. Uydunun bağlanma enerjisi daha büyük olur. II. Yerde duran birine göre uydu batıya doğru ha- reket eder. III. Uydunun yörünge hızı daha büyük olur yargılarından hangileri doğru olurdu? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yahiz III D) e II E) II ve III
9. Dünya ile Ay'ın birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetleri ile
ilgili,
1. Dünya'nın Ay'a uyguladığı çekim kuvveti etki kuvveti, Ay'ın
Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti tepki kuvvetidir.
II. Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti etki kuvveti, Dün-
ya'nın Ay'a uyguladığı çekim kuvveti tepki kuvvetidir.
III. Dünya Ay'ı çekerken Ay'da Dünya'yı aynı büyüklükte bir kuv-
vetle kendine doğru çeker.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
9. Dünya ile Ay'ın birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetleri ile ilgili, 1. Dünya'nın Ay'a uyguladığı çekim kuvveti etki kuvveti, Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti tepki kuvvetidir. II. Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti etki kuvveti, Dün- ya'nın Ay'a uyguladığı çekim kuvveti tepki kuvvetidir. III. Dünya Ay'ı çekerken Ay'da Dünya'yı aynı büyüklükte bir kuv- vetle kendine doğru çeker. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
6.
Güneş
Güneş sisteminde hareket eden bir gezegen için,
I. Güneş'e yaklaşırken kinetik enerjisi artar.
II. Güneş'ten uzaklaşırken kütle çekim potansiyel enerjisi
azalır.
astar
III. Güneş'e yaklaşırken toplam enerji değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
(A) Yalniz I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
8.
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
6. Güneş Güneş sisteminde hareket eden bir gezegen için, I. Güneş'e yaklaşırken kinetik enerjisi artar. II. Güneş'ten uzaklaşırken kütle çekim potansiyel enerjisi azalır. astar III. Güneş'e yaklaşırken toplam enerji değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? (A) Yalniz I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 8.
8.
Kütleleri eşit X, Y ve Z gezegenlerinin yarıçapları
sırasıyla ry, ry ve r₂ dir. Gezegenlerin yüzeylerinden eşit
yükseklikte bulunan noktalardan serbest bırakılan özdeş
cisimlerin gezegen yüzeylerine ulaşma süreleri sırasıyla
tx, ty ve t, dir.
tx > ty > t₂ olduğuna göre; r, ry ve r arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
(Sürtünmeler önemsenmemektedir.)
A) rx = ry = r₂
B) rx > ry > rz
C) r₂ > ry > rx
D) ry > rx > rz
E) ry > rz >rx
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
8. Kütleleri eşit X, Y ve Z gezegenlerinin yarıçapları sırasıyla ry, ry ve r₂ dir. Gezegenlerin yüzeylerinden eşit yükseklikte bulunan noktalardan serbest bırakılan özdeş cisimlerin gezegen yüzeylerine ulaşma süreleri sırasıyla tx, ty ve t, dir. tx > ty > t₂ olduğuna göre; r, ry ve r arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Sürtünmeler önemsenmemektedir.) A) rx = ry = r₂ B) rx > ry > rz C) r₂ > ry > rx D) ry > rx > rz E) ry > rz >rx
3.
Newton'un genel çekim yasasına göre,
Dünyadan uzaklaşan bir uydunun kütle çekim
potansiyel enerjisi azalır.
II. Dünya çevresinde dolanan bir uydunun bağ-
lanma enerjisi, uydunun bulunduğu konumdaki
toplam enerjisine eşittir.
III. Bir roketin Dünya'nın çekim alanından kurtula-
bilmesi için gerekli olan en küçük enerjiye kur-
tulma enerjisi denir.
verilenlerden hangileri doğru olur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Ilve III
Eve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
3. Newton'un genel çekim yasasına göre, Dünyadan uzaklaşan bir uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi azalır. II. Dünya çevresinde dolanan bir uydunun bağ- lanma enerjisi, uydunun bulunduğu konumdaki toplam enerjisine eşittir. III. Bir roketin Dünya'nın çekim alanından kurtula- bilmesi için gerekli olan en küçük enerjiye kur- tulma enerjisi denir. verilenlerden hangileri doğru olur? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) Ilve III Eve III
TYT
Ç
DENEM
4.
Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda iki cisim V₁ ve V₂
hızlarıyla yatay olarak fırlatılıyorlar. V hızıyla atılan cisim
şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına düşüyor.
V₂
20
Yatay
M
V₁ < V₂ olduğuna göre, V, hızıyla atılan cisim K, L ve M
noktalarından hangilerine düşebilir?
A) Yalnız K
B) K ya da L
C) K ya da M
D) L ya da M
E) K ya da L ya da M
nagk= 3 ²2x
Diğer Sayfaya Geçiniz.
12
NEMESI
e 11
E
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
TYT Ç DENEM 4. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda iki cisim V₁ ve V₂ hızlarıyla yatay olarak fırlatılıyorlar. V hızıyla atılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına düşüyor. V₂ 20 Yatay M V₁ < V₂ olduğuna göre, V, hızıyla atılan cisim K, L ve M noktalarından hangilerine düşebilir? A) Yalnız K B) K ya da L C) K ya da M D) L ya da M E) K ya da L ya da M nagk= 3 ²2x Diğer Sayfaya Geçiniz. 12 NEMESI e 11 E
4.
abi gortuyorsa anda
Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede Yerküre'nin
dönme hareketi ile aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu,
Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre
doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon
antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları
için uydunun, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan
birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması
gerekmektedir.
uyduam niz dunya
ile ayn omda
Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakiler-
den hangisi yapılmalıdır?
A) Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarıçaplı çember-
sel yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
B) Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarıçaplı çembersel
yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
C) Uydunun daha büyük yarıçaplı bir çembersel yörüngede
dolanması sağlanmalıdır.
D) Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çembersel yörüngede
dolanması sağlanmalıdır.
E) Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat Yerküre'nin kendi
ekseni etrafındaki dönme yönüne ters yönde dolanması
călanmalıdır
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
4. abi gortuyorsa anda Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede Yerküre'nin dönme hareketi ile aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması gerekmektedir. uyduam niz dunya ile ayn omda Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakiler- den hangisi yapılmalıdır? A) Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarıçaplı çember- sel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. B) Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarıçaplı çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. C) Uydunun daha büyük yarıçaplı bir çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. D) Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. E) Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat Yerküre'nin kendi ekseni etrafındaki dönme yönüne ters yönde dolanması călanmalıdır
76= 10x=y
FA.Bir astronot; iniş yaptığı bir gezegenin yarıçapını
2 Dünya'nın yarıçapının yarısı, çekim ivmesini ise
Dünya'nın yüzeyindeki çekim ivmesinin 3 katı
olarak buluyor.
Ja
Dünya'nın kütlesi M olduğuna göre gezegenin
kütlesi kaç M'dir?
B
D)
A) 1 B) { boa 01 EVO
at
Shox
4
M
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
76= 10x=y FA.Bir astronot; iniş yaptığı bir gezegenin yarıçapını 2 Dünya'nın yarıçapının yarısı, çekim ivmesini ise Dünya'nın yüzeyindeki çekim ivmesinin 3 katı olarak buluyor. Ja Dünya'nın kütlesi M olduğuna göre gezegenin kütlesi kaç M'dir? B D) A) 1 B) { boa 01 EVO at Shox 4 M
9.
Güneş sistemimizdeki gezegenler aşağıdaki gibi model-
lenmiştir.
Neptün
Uranüs
Satürn
Jüpiter
Mars
Dünya
Venüs
Merkür
Güneş sistemindeki kütlece en büyük gezegen Jü-
piter olduğuna göre,
1. Merkür'ün Güneş etrafında dolanım periyodu Ve-
nüs'ünkünden büyüktür.
II. Dünya, Güneş etrafında sabit çizgisel süratle dola-
nim yapmaktadır.
III. Güneş'in Jüpiter'e uyguladığı kütle çekim kuvvetinin
büyüklüğü, Satürn'e uyguladığından büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
9. Güneş sistemimizdeki gezegenler aşağıdaki gibi model- lenmiştir. Neptün Uranüs Satürn Jüpiter Mars Dünya Venüs Merkür Güneş sistemindeki kütlece en büyük gezegen Jü- piter olduğuna göre, 1. Merkür'ün Güneş etrafında dolanım periyodu Ve- nüs'ünkünden büyüktür. II. Dünya, Güneş etrafında sabit çizgisel süratle dola- nim yapmaktadır. III. Güneş'in Jüpiter'e uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, Satürn'e uyguladığından büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
12. Güneş etrafında dolanan X ve Y gezegenlerinin yörün-
geleri şekildeki gibidir.
Güneş
X
Y
I.
Buna göre, X ve Y gezegenleri ile ilgili,
Güneş etrafındaki periyotları eşittir.
9. Güneş etrafındaki ortalama açısal hızları eşittir.
III. Herhangi bir anda Güneş'in X ve Y gezegenlerine
uyguladığı çekim kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız 11
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
12. Güneş etrafında dolanan X ve Y gezegenlerinin yörün- geleri şekildeki gibidir. Güneş X Y I. Buna göre, X ve Y gezegenleri ile ilgili, Güneş etrafındaki periyotları eşittir. 9. Güneş etrafındaki ortalama açısal hızları eşittir. III. Herhangi bir anda Güneş'in X ve Y gezegenlerine uyguladığı çekim kuvvetleri eşit büyüklüktedir. verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I ve III
5. Dünya, Güneş etrafında şekildeki gibi elips yörüngede
dolanmaktadır.
perçin
ble
Güneş
Kv
diş
X
ip
Yörünge üzerindeki K noktasından L noktasına
gelirken Dünya'ya ait;
1. çizgisel momentum,
II. açısal momentum,
III. bağlanma enerjisi
niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü zamanla
değişmez?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
II ve III
E) I ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
5. Dünya, Güneş etrafında şekildeki gibi elips yörüngede dolanmaktadır. perçin ble Güneş Kv diş X ip Yörünge üzerindeki K noktasından L noktasına gelirken Dünya'ya ait; 1. çizgisel momentum, II. açısal momentum, III. bağlanma enerjisi niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü zamanla değişmez? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II II ve III E) I ve III
Dünya üzerinde bulunan cisimlerin ağırlığı bazı değiş-
kenlerden etkilenir.
Bu değişkenler;
I. cisimlerin kütlesi,
II. cisimlerin coğrafi konumu,
III. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme hızı
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
g)
Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Dünya üzerinde bulunan cisimlerin ağırlığı bazı değiş- kenlerden etkilenir. Bu değişkenler; I. cisimlerin kütlesi, II. cisimlerin coğrafi konumu, III. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme hızı verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II g) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III