Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Newton’ın Hareket Yasaları Soruları

1.
TEST
3
Bir öğrenci yatay zemin üzerinde duran bir cisme yatay
düzleme paralel F kuvveti uyguladığında cisim hareket et-
memektedir.
12
Buna göre, öğrencinin sekildeki cisme etki eden sür-
tünme kuvetinin büyüklüğünü bulabilmesi için;
dir?
F
1. cismin ağırlığı,
II. uygulanan F kuvvetinin büyüklüğü, X
III. zeminle cisim arasındaki sürtünme katsayısı
niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterli-
A) Yalnız I
2016
10
cisim
D) I ve II
B) Yalnız II
2. Yatay düzlemde şekildeki konumda durmakta olan 2 kg
kütleli cismin bulunduğu yüzeyin statik sürtünme katsayı-
$10,6; kinetik sürtünme katsayısı ise 0,4 tür.
8
2 kg
C) Yalnız III
20.1
E) I ve III
F = 20N
başlanırsa
Cisim 20 N lik yatay kuvvetle çekilmeye
üzerine etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç
Nolur? (g = 10 m/s²)
10
12
4.
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. TEST 3 Bir öğrenci yatay zemin üzerinde duran bir cisme yatay düzleme paralel F kuvveti uyguladığında cisim hareket et- memektedir. 12 Buna göre, öğrencinin sekildeki cisme etki eden sür- tünme kuvetinin büyüklüğünü bulabilmesi için; dir? F 1. cismin ağırlığı, II. uygulanan F kuvvetinin büyüklüğü, X III. zeminle cisim arasındaki sürtünme katsayısı niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterli- A) Yalnız I 2016 10 cisim D) I ve II B) Yalnız II 2. Yatay düzlemde şekildeki konumda durmakta olan 2 kg kütleli cismin bulunduğu yüzeyin statik sürtünme katsayı- $10,6; kinetik sürtünme katsayısı ise 0,4 tür. 8 2 kg C) Yalnız III 20.1 E) I ve III F = 20N başlanırsa Cisim 20 N lik yatay kuvvetle çekilmeye üzerine etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Nolur? (g = 10 m/s²) 10 12 4. FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
4.
1. Boş damacananın eylemsizliği, içi suyla dolu damacananın
eylemsizliğinden küçüktür.
II. Yüklü kamyonun hareket ettirilmesi veya durdurulması için
daha çok enerjiye ihtiyaç olması, kamyonun eylemsizliği ile
ilgilidir.
III. Sabit hızla hareket eden otobüsün içindeki yolcular eylem-
sizliğin etkisini hissetmezler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve Ily
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
4. 1. Boş damacananın eylemsizliği, içi suyla dolu damacananın eylemsizliğinden küçüktür. II. Yüklü kamyonun hareket ettirilmesi veya durdurulması için daha çok enerjiye ihtiyaç olması, kamyonun eylemsizliği ile ilgilidir. III. Sabit hızla hareket eden otobüsün içindeki yolcular eylem- sizliğin etkisini hissetmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve Ily
10. Bir cisim düşey duvarda F kuvveti ile şekilde görüldüğü
gibi hareketsiz tutulmaktadır. Duvarın cisme uyguladığı
kuvvet N, cisme etki eden sürtünme kuvveti f'dir.
B
A)
B
F kuvvetinin büyüklüğü artırılırsa N ile fe'nin büyük-
lükleri nasıl değişir? (
N
Değişmez
Artar Q
E)
TIL
Değişmez
Artar Q
Artar
F
-
düşey
-
fs
Artar Q
Değişmez
Değişmez
Artar Q
Azalır
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
10. Bir cisim düşey duvarda F kuvveti ile şekilde görüldüğü gibi hareketsiz tutulmaktadır. Duvarın cisme uyguladığı kuvvet N, cisme etki eden sürtünme kuvveti f'dir. B A) B F kuvvetinin büyüklüğü artırılırsa N ile fe'nin büyük- lükleri nasıl değişir? ( N Değişmez Artar Q E) TIL Değişmez Artar Q Artar F - düşey - fs Artar Q Değişmez Değişmez Artar Q Azalır
nit Yayınları
3.
4.
Sürtünmesiz yatay düzlemde duran K cismine yatay F
kuvveti At süre uygulandığında cismin ivmesinin bü-
yüklüğü a, kazandığı kinetik enerji E oluyor.
GÜÇLENDİRME
TESTİ - 2
a
A)
Artar
B)
Artar
C) Artar
D)
Azalır
E
Azalır
Cismin kütlesi daha küçük olsaydı a ve E için ne
söylenebilir?
E
Artar
Azalır
Değişmez
Arter
Değişmez
F=M.a
↓T
Yatay
M.Uz
Düşey kesitleri şekildeki gibi olan, sürtünmesi önemsiz
düzeneklerin yerden h kadar yüksekliğindeki noktala-
rindan m ve 2m kütleli cisimler serbest bırakıldığında
yatay düzlemdeki, birer uçlarından sabitlenmiş K ve L
vaylarını sıkıştırıyor.
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
nit Yayınları 3. 4. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran K cismine yatay F kuvveti At süre uygulandığında cismin ivmesinin bü- yüklüğü a, kazandığı kinetik enerji E oluyor. GÜÇLENDİRME TESTİ - 2 a A) Artar B) Artar C) Artar D) Azalır E Azalır Cismin kütlesi daha küçük olsaydı a ve E için ne söylenebilir? E Artar Azalır Değişmez Arter Değişmez F=M.a ↓T Yatay M.Uz Düşey kesitleri şekildeki gibi olan, sürtünmesi önemsiz düzeneklerin yerden h kadar yüksekliğindeki noktala- rindan m ve 2m kütleli cisimler serbest bırakıldığında yatay düzlemdeki, birer uçlarından sabitlenmiş K ve L vaylarını sıkıştırıyor.
34
13.
Kuvvet
0
K
İvme
K ve L cisimlerine etki eden net kuvvet ile cisimlerin ivm
leri arasındaki ilişki grafikteki gibidir.
Buna göre,
I. K nin kütlesi L ninkinden büyüktür.
II. L cismine sürtünme kuvveti etki ediyor.
III. Cisimler birbirine yapıştırılırsa, grafik kesikli doğru gi
olur.
yargılarından hangileri kesinilkle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
E) II ve III
C) Yalnızl
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
34 13. Kuvvet 0 K İvme K ve L cisimlerine etki eden net kuvvet ile cisimlerin ivm leri arasındaki ilişki grafikteki gibidir. Buna göre, I. K nin kütlesi L ninkinden büyüktür. II. L cismine sürtünme kuvveti etki ediyor. III. Cisimler birbirine yapıştırılırsa, grafik kesikli doğru gi olur. yargılarından hangileri kesinilkle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II 2. E) II ve III C) Yalnızl
SORU 25-(2018 AYT SORUSU)
Özdeş K ve L sandıkları, yer çekimi ivmesinin 10 m/s²
olarak kabul edildiği ortamda yatay düzleme paralel,
esnemeyen iplerle şekillerdeki gibi sabit, özdeş ve
ağırlıksız makaralar yardımıyla çekilmektedir. K sandığı,
W₁ ve W₂ ağırlıklı tuğlalar kullanılarak; L sandığı ise F₁
ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareket ettiriliyor.
H
K
W₁ =
= 10N
F₁ = 10N*
F₂ = 20N
Sürtünmeler ihmal edildiğine göre, L sandığının
ivmesi a₁ = 5 m/s² ise K sandığının ivmesi kaç
m/s² dir?
A) 1
(B) 2
30
C) 3
10= m.s
m=2
249
W₂ = 20N
(D) 5
2) 10
10: S.a
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
SORU 25-(2018 AYT SORUSU) Özdeş K ve L sandıkları, yer çekimi ivmesinin 10 m/s² olarak kabul edildiği ortamda yatay düzleme paralel, esnemeyen iplerle şekillerdeki gibi sabit, özdeş ve ağırlıksız makaralar yardımıyla çekilmektedir. K sandığı, W₁ ve W₂ ağırlıklı tuğlalar kullanılarak; L sandığı ise F₁ ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareket ettiriliyor. H K W₁ = = 10N F₁ = 10N* F₂ = 20N Sürtünmeler ihmal edildiğine göre, L sandığının ivmesi a₁ = 5 m/s² ise K sandığının ivmesi kaç m/s² dir? A) 1 (B) 2 30 C) 3 10= m.s m=2 249 W₂ = 20N (D) 5 2) 10 10: S.a
Di
2
Yatay
2 kg
Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan cisme şekildeki 20 N'luk
kuvvet etki ediyor.
A Sabit hızla ilerler.
Yavaşlar ve durur.
Hızlanarak ilerler.
20 N
Cisim hareket ettikten bir süre sonra 20 N'luk kuvvete zıt yön-
de ve 20 N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanırsa, cismin bu
andan sonraki hareketi ne olur?
D) Önce hızlanır, sonra yavaşlar.
E) Önce yavaşlar, sonra hızlanır.
tonguç
TET
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Di 2 Yatay 2 kg Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan cisme şekildeki 20 N'luk kuvvet etki ediyor. A Sabit hızla ilerler. Yavaşlar ve durur. Hızlanarak ilerler. 20 N Cisim hareket ettikten bir süre sonra 20 N'luk kuvvete zıt yön- de ve 20 N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanırsa, cismin bu andan sonraki hareketi ne olur? D) Önce hızlanır, sonra yavaşlar. E) Önce yavaşlar, sonra hızlanır. tonguç TET
3.
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 6m,
4m ve 2m kütleli sırasıyla K, L ve M cisimlerine
Şekil l'de gösterildiği gibi yatay F kuvveti etki ediyor.
Cisimler hareket ettiğinde K ile L arasında oluşan
etki - tepki kuvvetinin büyüklüğü F' olmaktadır.
F=123.9
F.
K
6m
Şekil 1
K
4m
6m
L
4m
Şekil II
M
2m
1
M
2m
F
BAT. I
Buna göre aynı kuvvet Şekil Il'deki cisimler du-
vara dayalı duruyorken uygulandığında K ile
arasında oluşan etki - tepki kuvvetinin büyüklü-
ğü kaç F' olur?
A) 4
B) 2
D)
Duvar
1
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
3. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 6m, 4m ve 2m kütleli sırasıyla K, L ve M cisimlerine Şekil l'de gösterildiği gibi yatay F kuvveti etki ediyor. Cisimler hareket ettiğinde K ile L arasında oluşan etki - tepki kuvvetinin büyüklüğü F' olmaktadır. F=123.9 F. K 6m Şekil 1 K 4m 6m L 4m Şekil II M 2m 1 M 2m F BAT. I Buna göre aynı kuvvet Şekil Il'deki cisimler du- vara dayalı duruyorken uygulandığında K ile arasında oluşan etki - tepki kuvvetinin büyüklü- ğü kaç F' olur? A) 4 B) 2 D) Duvar 1
2. Yatay bir düzlemde hareket eden cismin ivmeli hareket
yapabilmesi için
Cismin hareket yönü ile cisme etki eden net kuvvet aynı
yönlü olmalıdır.
Cisme uygulanan kuvvet, sürtünme kuvvetinden büyük
olmalıdır.
Birim zamandaki hız değişimi sıfırdan farklı olmalıdır.
yargılarından hangilerinin kesinlikle doğru olması gere-
kir?
CÖ
GÖZÜM.
L
I
K
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
2. Yatay bir düzlemde hareket eden cismin ivmeli hareket yapabilmesi için Cismin hareket yönü ile cisme etki eden net kuvvet aynı yönlü olmalıdır. Cisme uygulanan kuvvet, sürtünme kuvvetinden büyük olmalıdır. Birim zamandaki hız değişimi sıfırdan farklı olmalıdır. yargılarından hangilerinin kesinlikle doğru olması gere- kir? CÖ GÖZÜM. L I K
VET
O
4. Kütle çekim kuvveti ile ilgili,
V
Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
II. Kütleleri farklı olan iki cismin birbirine uyguladığı
kütle çekim kuvvetlerinin büyüklükleri farklıdır.
M. Cisimlerin kütle merkezleri arası uzaklığın karesiyle
ters orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
omnöb
C) I ve Il
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
VET O 4. Kütle çekim kuvveti ile ilgili, V Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. II. Kütleleri farklı olan iki cismin birbirine uyguladığı kütle çekim kuvvetlerinin büyüklükleri farklıdır. M. Cisimlerin kütle merkezleri arası uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III omnöb C) I ve Il
1. YASA (EYLEMSİZLİK YASASI)
Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cismin hareketini
ifade eder.
Fret-²-bt
Bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sifir ise cisim ha-
reket durumunu değiştirmez. Duruyorsa durmaya, ha-
reket ediyorsa sabit hizla hareketine devam eder.
+III. Limana yanaşan yüklü bir geminin, yüksüz alduğu du-
ruma göre daha zor durması (Newton'in Eylemsizlik Ya
sası ile açıklanır.
Örneğin yatay düzlemde duran cisim ile Dünya ara-
sındaki kütle çekim kuvvetleri etki-tepki kuvvet çifti-
dir fakat cismin ağırlığı ile yüzey tepkisi (normal kuv-
veti) etki- tepki kuvvet çifti değildir.
etti
Ima
+ N
Hareket yönü
Ağırlık
tepki
Tepki
2. YASA (TEMEL YASA)
Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hare- Fret *0
Quar!
ketini ifade eder.
yatay
Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisim ivmeli ha-
reket yapar.
Net kuvvet
duşey
v Furgo
N
jume
G
O
yatay
A
newton
m-a
sm/s2
Bir cismin ivme vektörü ile cisme etki eden net kuvvet
vektörü daima aynı yöndedir.
Bir cismin net kuvvet - ivme grafiğinin eğimi, cismin kut-
lesini verir.
tank-9-1
m
a = g-sine
Hareket yönu
Sürtünme kuvveti File gösterilir ve Sl'daki birimi new-
tondir.
Sürtünme
kuvveti
F> Fetki = Frepki
F= (mx+m₂). a sistem
etki
yatay
G
yatay
Ağırlık Tepki
Dinamiğin temel prensibi sistemin bütününe uygulandığı
zaman, sistem içindeki etki - tepki kuvvetleri net kuvvete
dahil edilmez. Bunlar zıt yönlü oluştuğu için net kuvvete
etkisi olmayacaktır.
Tavan
15
SERBEST CİSİM DİYAGRAMI
Cisme etki eden kuvvetlerin bir koordinat ekseninde
gösterilmesine serbest cisim diyagramı denir.
Yatay
0
yatay
F
To ma
15
yatay
Yatay
düşey
A
(F)
N
G F
Düşey
Surtünmesi önemsiz eğik düzlemde, F kuvvetiyle itilen cismin
serbest cisim diyagramı şekildeki gibi gösterilebilir.
yatay
Yatay
etki
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. YASA (EYLEMSİZLİK YASASI) Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cismin hareketini ifade eder. Fret-²-bt Bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sifir ise cisim ha- reket durumunu değiştirmez. Duruyorsa durmaya, ha- reket ediyorsa sabit hizla hareketine devam eder. +III. Limana yanaşan yüklü bir geminin, yüksüz alduğu du- ruma göre daha zor durması (Newton'in Eylemsizlik Ya sası ile açıklanır. Örneğin yatay düzlemde duran cisim ile Dünya ara- sındaki kütle çekim kuvvetleri etki-tepki kuvvet çifti- dir fakat cismin ağırlığı ile yüzey tepkisi (normal kuv- veti) etki- tepki kuvvet çifti değildir. etti Ima + N Hareket yönü Ağırlık tepki Tepki 2. YASA (TEMEL YASA) Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hare- Fret *0 Quar! ketini ifade eder. yatay Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisim ivmeli ha- reket yapar. Net kuvvet duşey v Furgo N jume G O yatay A newton m-a sm/s2 Bir cismin ivme vektörü ile cisme etki eden net kuvvet vektörü daima aynı yöndedir. Bir cismin net kuvvet - ivme grafiğinin eğimi, cismin kut- lesini verir. tank-9-1 m a = g-sine Hareket yönu Sürtünme kuvveti File gösterilir ve Sl'daki birimi new- tondir. Sürtünme kuvveti F> Fetki = Frepki F= (mx+m₂). a sistem etki yatay G yatay Ağırlık Tepki Dinamiğin temel prensibi sistemin bütününe uygulandığı zaman, sistem içindeki etki - tepki kuvvetleri net kuvvete dahil edilmez. Bunlar zıt yönlü oluştuğu için net kuvvete etkisi olmayacaktır. Tavan 15 SERBEST CİSİM DİYAGRAMI Cisme etki eden kuvvetlerin bir koordinat ekseninde gösterilmesine serbest cisim diyagramı denir. Yatay 0 yatay F To ma 15 yatay Yatay düşey A (F) N G F Düşey Surtünmesi önemsiz eğik düzlemde, F kuvvetiyle itilen cismin serbest cisim diyagramı şekildeki gibi gösterilebilir. yatay Yatay etki
7.Şekilde gösterilen sistemde bir kutu içindeki cisimle beraber iki
ip ile yukarı doğru çekilmektedir. İp gerilmelerinin toplam de-
ğeri kutunun içindekilerle beraber toplam ağırlığından büyük
olmaktadır.
temas vorse
etkr etmet
AT
G
B)
D) N Fey
Buna göre, kutu içindeki cisme uygulanan kuvetlerin ser-
best cisim diyagramıyla doğru gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) AN
AT
cisim
G
kutu
E) AN
G
Fey
C)
AN
G
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
7.Şekilde gösterilen sistemde bir kutu içindeki cisimle beraber iki ip ile yukarı doğru çekilmektedir. İp gerilmelerinin toplam de- ğeri kutunun içindekilerle beraber toplam ağırlığından büyük olmaktadır. temas vorse etkr etmet AT G B) D) N Fey Buna göre, kutu içindeki cisme uygulanan kuvetlerin ser- best cisim diyagramıyla doğru gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) AN AT cisim G kutu E) AN G Fey C) AN G
1. Sürtünmelerin ihmal edildiğim kütleli K, 2m kütleli
L cisimleri ve ağırlığı önemsiz dinamometre ile kurulan
şekildeki düzenek serbest bırakılıyor.
NOW
2
K/m
Dinamometre
B) 4
3
2m L
219
Buna göre, dinamometrenin gösterdiği değer kaç
mg'dir? (g: yerçekimi ivmesi)
A) 1
C) -3/2
w/N
D) - 3232
E) ³/4/
3
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. Sürtünmelerin ihmal edildiğim kütleli K, 2m kütleli L cisimleri ve ağırlığı önemsiz dinamometre ile kurulan şekildeki düzenek serbest bırakılıyor. NOW 2 K/m Dinamometre B) 4 3 2m L 219 Buna göre, dinamometrenin gösterdiği değer kaç mg'dir? (g: yerçekimi ivmesi) A) 1 C) -3/2 w/N D) - 3232 E) ³/4/ 3
tuda 2F, 11. Yatay düzlemdeki bir cisme uygulanan F₁, F2 F3 kuv.
vetleri ve cisimlerin hareket yönleri şekildeki gibidir.
ünmesiz
tiği
isi
F₂
Hareket yönü
Şekil -1
F₁ F31
Hareket yönü
F₂
Şekil - 11
Cisim x kadar yer değiştirdiğine göre,
1.
F₁ kuvveti her iki durumda da pozitif iş yapar.
II.
F3 kuvvetinin yaptığı iş, her iki durumda da eşittir.
III. F₂ kuvveti ilk durumda negatif iş yaparken ikinci
durumda yaptığı iş sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
F= 20N
iş
Ek Odev: 9. Sinif
1. Aşağıd
Kil
Ne
12. Şekildeki cisme 20 N'luk yatay kuvvet 10 m'lik yol
boyunca uygulanmaktadır.
2.
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
tuda 2F, 11. Yatay düzlemdeki bir cisme uygulanan F₁, F2 F3 kuv. vetleri ve cisimlerin hareket yönleri şekildeki gibidir. ünmesiz tiği isi F₂ Hareket yönü Şekil -1 F₁ F31 Hareket yönü F₂ Şekil - 11 Cisim x kadar yer değiştirdiğine göre, 1. F₁ kuvveti her iki durumda da pozitif iş yapar. II. F3 kuvvetinin yaptığı iş, her iki durumda da eşittir. III. F₂ kuvveti ilk durumda negatif iş yaparken ikinci durumda yaptığı iş sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? F= 20N iş Ek Odev: 9. Sinif 1. Aşağıd Kil Ne 12. Şekildeki cisme 20 N'luk yatay kuvvet 10 m'lik yol boyunca uygulanmaktadır. 2.
/Hibrit 1-2-3454
gibi hareke
veti ile 4 N
in büyük-
0
indeki
Ju-
nü
1
Su ile dolu K kabı ve boş L kabı sürtünmeli yüzeyde F
kuvveti ile ok yönünde hızlanan hareket yapmaktadır.
musluk açılıp K kabındaki suyun yarısı L
Şekildeki
kabına boşaltılıyor.
Su
a
A) Değişmez
B) Artar
C)
Değişmez
D) Değişmez
E) Değişmez
Başarı için beş temel girişimci becerisi, konsantrasyo
gütleme, yenilik ve iletişimdir.
K
ip
T
Değişmez
L
Buna göre, hızlanma ivmesi a, ip gerilmesi T ve
toplam sürtünme kuvveti Fs nasıl değişir?
Fs
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Azalır
F
ŞAMPİYON
3. Şekildek
siz, LM
LM böl
2. Kütlesi 2 kg olan şekildeki cisme 40 N ve 30 N büyük-
lüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulandığında
cisim sabit hızla hareket ediyor.
F. 40 N
sürtünm
K nok
yatay
Buna
lerd
+
4.
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
/Hibrit 1-2-3454 gibi hareke veti ile 4 N in büyük- 0 indeki Ju- nü 1 Su ile dolu K kabı ve boş L kabı sürtünmeli yüzeyde F kuvveti ile ok yönünde hızlanan hareket yapmaktadır. musluk açılıp K kabındaki suyun yarısı L Şekildeki kabına boşaltılıyor. Su a A) Değişmez B) Artar C) Değişmez D) Değişmez E) Değişmez Başarı için beş temel girişimci becerisi, konsantrasyo gütleme, yenilik ve iletişimdir. K ip T Değişmez L Buna göre, hızlanma ivmesi a, ip gerilmesi T ve toplam sürtünme kuvveti Fs nasıl değişir? Fs Değişmez Değişmez Artar Artar Değişmez Artar Artar Azalır Azalır F ŞAMPİYON 3. Şekildek siz, LM LM böl 2. Kütlesi 2 kg olan şekildeki cisme 40 N ve 30 N büyük- lüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulandığında cisim sabit hızla hareket ediyor. F. 40 N sürtünm K nok yatay Buna lerd + 4.
7.
K
L
M
A) Yalnız MN
B) KL ve LM
C) KL ve MN
D) LM ve MN
E) KL, LM ve MN
N
Düşey kesiti şekildeki gibi olan KLMN yolunun K noktasın-
dan bırakılan cisim ancak N noktasına kadar çıkabiliyor.
Buna göre, yolun hangi bölümlerinde cismin hız ve
ivme vektörleri zıt yönlü olabilir?
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
7. K L M A) Yalnız MN B) KL ve LM C) KL ve MN D) LM ve MN E) KL, LM ve MN N Düşey kesiti şekildeki gibi olan KLMN yolunun K noktasın- dan bırakılan cisim ancak N noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre, yolun hangi bölümlerinde cismin hız ve ivme vektörleri zıt yönlü olabilir?