Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Newton’ın Hareket Yasaları Soruları

m
endisi
eye
Iz III
5. Bisikleti ile gezintiye çıkan Ayşe, üç bölümden oluşan
yolun birinci bölümünde bir yokuşu sabit süratle çıkıyor.
Yokuşu çıkarken yorulan Ayşe, yolun ikinci kısmında
yokuş aşağı hareket ediyor ve biraz dinlenme fırsatı
buluyor. Ancak bu kısımda hızlanmamak için frenlerini
kullanıyor ve sabit süratle bu kısmı tamamlıyor. Yolun
üçüncü kısmında ise yol düzleşiyor ve bu kısımda fazla
yorulmadan yavaşça pedal çevirerek sabit süratle
yoluna devam ediyor.
Buna göre, yolun hangi bölümlerinde Ayşe ve
bisikletten oluşan sistem dengelenmiş kuvvetlerin
etkisinde hareket etmiştir?
A) Yalnız birinci
C) Yalnız üçüncü
B) Yalnız ikinci
(D) Birinci ve üçüncü
E) Birinci, ikinci ve üçüncü
teji Yayınlar
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
m endisi eye Iz III 5. Bisikleti ile gezintiye çıkan Ayşe, üç bölümden oluşan yolun birinci bölümünde bir yokuşu sabit süratle çıkıyor. Yokuşu çıkarken yorulan Ayşe, yolun ikinci kısmında yokuş aşağı hareket ediyor ve biraz dinlenme fırsatı buluyor. Ancak bu kısımda hızlanmamak için frenlerini kullanıyor ve sabit süratle bu kısmı tamamlıyor. Yolun üçüncü kısmında ise yol düzleşiyor ve bu kısımda fazla yorulmadan yavaşça pedal çevirerek sabit süratle yoluna devam ediyor. Buna göre, yolun hangi bölümlerinde Ayşe ve bisikletten oluşan sistem dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmiştir? A) Yalnız birinci C) Yalnız üçüncü B) Yalnız ikinci (D) Birinci ve üçüncü E) Birinci, ikinci ve üçüncü teji Yayınlar
J
Rakete çarpan bir tenis topuna raketin uyguladığı
kuvvetle topun rakete uyguladığı kuvvet eşit bu-
yüklüktedir.
IL Dünya'nın Ay'a uyguladığı kuvvetle Ay'ın Dünya'ya
uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir,
III. Masa üzerinde duran kitaba masanın uyguladığı
kuvvetle kitabın ağırlığı aynı büyüklüktedir.
Newton'un etki - tepki yasasına göre yukarıdaki-
lerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız
C) Yalnız III
EXI ve Ill
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
J Rakete çarpan bir tenis topuna raketin uyguladığı kuvvetle topun rakete uyguladığı kuvvet eşit bu- yüklüktedir. IL Dünya'nın Ay'a uyguladığı kuvvetle Ay'ın Dünya'ya uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir, III. Masa üzerinde duran kitaba masanın uyguladığı kuvvetle kitabın ağırlığı aynı büyüklüktedir. Newton'un etki - tepki yasasına göre yukarıdaki- lerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız C) Yalnız III EXI ve Ill
pm nst
h
m
A)
Yatay
- /~
G
O
Çubuk yatay konumdan serbest bırakılınca, m kütleli
cismin kinetik enerjisi en çok kaç m.g.h büyüklükte
olur? (Sürtünmeler önemsizdir.)
B) 1
4m
Bu
O noktasından geçen, sayfa
düzlemine dik bir mile takılı,
kütlesi önemsiz, eşit bölmeli
çubuğun uçlarına m, 4m küt-
leli cisimler tutturulmuştur.
C)
N|O
D) 2
E) 4
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
pm nst h m A) Yatay - /~ G O Çubuk yatay konumdan serbest bırakılınca, m kütleli cismin kinetik enerjisi en çok kaç m.g.h büyüklükte olur? (Sürtünmeler önemsizdir.) B) 1 4m Bu O noktasından geçen, sayfa düzlemine dik bir mile takılı, kütlesi önemsiz, eşit bölmeli çubuğun uçlarına m, 4m küt- leli cisimler tutturulmuştur. C) N|O D) 2 E) 4
V2
kg kütleli B
wor.
2 olduğuna
vvetlerin b
esi Cerenit
C) vell
6.
A
Fizik
Matematik
2m kütleli matematik kitabı ile m kütleli fizik kitabı şekildeki gibi
bir masanın üzerinde üst üste durmaktadır.
Masanın matematik kitabına uyguladığı tepki kuvveti-
nin büyüklüğü N₁, matematik kitabının fizik kitabına uy-
guladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü N₂ olduğuna göre,
N₁
oranı kaçtır?
2m
N₂
A) 3
B) 2
C) 1
w/N
D) 1²/13
E)
1
8.
-|~
1 Ağ
ha
A
63
Ola
şir
A)
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
V2 kg kütleli B wor. 2 olduğuna vvetlerin b esi Cerenit C) vell 6. A Fizik Matematik 2m kütleli matematik kitabı ile m kütleli fizik kitabı şekildeki gibi bir masanın üzerinde üst üste durmaktadır. Masanın matematik kitabına uyguladığı tepki kuvveti- nin büyüklüğü N₁, matematik kitabının fizik kitabına uy- guladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü N₂ olduğuna göre, N₁ oranı kaçtır? 2m N₂ A) 3 B) 2 C) 1 w/N D) 1²/13 E) 1 8. -|~ 1 Ağ ha A 63 Ola şir A)
8. Kütlesi 4 ton olan bir otomobil motoru 5000 N'luk bir yatay
kuvvet sağlamaktadır. Otomobilin yatay yoldaki hız-za-
man grafiği aşağıda verilmiştir.
Hız (m/s)
40
A) 5 KN
10
0
10
Zaman(s)
Buna göre, otomobile etki eden sürtünme kuvveti kaç
kiloNewton'dur?
B) 7 KN
D) 17 KN
Fratem. Q
Q=-3m/s^²
yava slome
fs) F
E) 22 KN
C) 12 kN
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
8. Kütlesi 4 ton olan bir otomobil motoru 5000 N'luk bir yatay kuvvet sağlamaktadır. Otomobilin yatay yoldaki hız-za- man grafiği aşağıda verilmiştir. Hız (m/s) 40 A) 5 KN 10 0 10 Zaman(s) Buna göre, otomobile etki eden sürtünme kuvveti kaç kiloNewton'dur? B) 7 KN D) 17 KN Fratem. Q Q=-3m/s^² yava slome fs) F E) 22 KN C) 12 kN
8
7.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından
to = 0 anında serbest bırakılan cisim, t anında L noktasın-
dan geçip, 3t anında M noktasında duruyor.
90=0
K
53%
M yatay
K ile L arasında sürtünmeler önemsiz, L ile M arası
sabit sürtünmeli olduğuna göre cisimle LM arasında-
ki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır?
L
(sin53° = 0,8; cos53° = 0,6)
-
A) 0,1
B) 0,2 C) 0,25
D) 0,3
E) 0,4
Sürtünmeli yatay bir zeminde K noktasında durmakta
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
8 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından to = 0 anında serbest bırakılan cisim, t anında L noktasın- dan geçip, 3t anında M noktasında duruyor. 90=0 K 53% M yatay K ile L arasında sürtünmeler önemsiz, L ile M arası sabit sürtünmeli olduğuna göre cisimle LM arasında- ki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır? L (sin53° = 0,8; cos53° = 0,6) - A) 0,1 B) 0,2 C) 0,25 D) 0,3 E) 0,4 Sürtünmeli yatay bir zeminde K noktasında durmakta
3. Hasan Öğretmen, şekildeki gibi ayakları yere temas ede-
cek biçimde konulan bir sandalye üzerinde oturan bir
çocuk resmini tahtaya çiziyor.
Daha sonra ise Hasan Öğretmen, öğrencilere bu resim-
de etkili olan kuvvetlerden etki - tepki çifti olan kuvetleri
belirlemelerini istiyor.
Buna göre bir öğrencinin belirlediği,
1. Çocuğun sandalyeye uyguladığı kuvvet ile sandalye-
nin çocuğa uyguladığı kuvvet
Yatay
yer
II. Yerin, çocuğa uyguladığı kuvvet ile çocuğun sandal-
yeye uyguladığı kuvvet
III. Yerin, sandalyeye uyguladığı kuvvet ile sandalyenin
yere uyguladığı kuvvet
çiftlerinden hangileri etki - tepki kuvvet çifti olabilir?
A) Yalnız I
DI ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
3. Hasan Öğretmen, şekildeki gibi ayakları yere temas ede- cek biçimde konulan bir sandalye üzerinde oturan bir çocuk resmini tahtaya çiziyor. Daha sonra ise Hasan Öğretmen, öğrencilere bu resim- de etkili olan kuvvetlerden etki - tepki çifti olan kuvetleri belirlemelerini istiyor. Buna göre bir öğrencinin belirlediği, 1. Çocuğun sandalyeye uyguladığı kuvvet ile sandalye- nin çocuğa uyguladığı kuvvet Yatay yer II. Yerin, çocuğa uyguladığı kuvvet ile çocuğun sandal- yeye uyguladığı kuvvet III. Yerin, sandalyeye uyguladığı kuvvet ile sandalyenin yere uyguladığı kuvvet çiftlerinden hangileri etki - tepki kuvvet çifti olabilir? A) Yalnız I DI ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
14.
F = 20N
m₁ = 2 kg
ANTE
A) 1
4
Şekil - I
m₂
= 2kg
12
Sürtünmesiz ortamlarda m, kütleli cisme F kuvveti
Şekil-l deki gibi uygulanıyorken, Şekil-ll'de m, küt-
leli cisme m₂ kütleli başka bir cisim iple bağlanarak
serbest bırakılıyor.
m₁ = 2 kg
Şekil-l'de m₁
kütleli cismin ivmesi a kadar oldu-
ğuna göre, Şekil-ll'de m₂ kütleli cismin ivmesi kaç
a dir? (g = 10 m/s²)
Şekil - II
C) 1
D) 2
E) 4
29
16.
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
14. F = 20N m₁ = 2 kg ANTE A) 1 4 Şekil - I m₂ = 2kg 12 Sürtünmesiz ortamlarda m, kütleli cisme F kuvveti Şekil-l deki gibi uygulanıyorken, Şekil-ll'de m, küt- leli cisme m₂ kütleli başka bir cisim iple bağlanarak serbest bırakılıyor. m₁ = 2 kg Şekil-l'de m₁ kütleli cismin ivmesi a kadar oldu- ğuna göre, Şekil-ll'de m₂ kütleli cismin ivmesi kaç a dir? (g = 10 m/s²) Şekil - II C) 1 D) 2 E) 4 29 16.
33. Newton'un hareket yasalarından "Temel Prensip" ilkesine
göre, bir cismin kazanacağı ivme, cisme uygulanan net kuv-
vetle doğru, cismin kütlesi ile ters orantılıdır.
m
X
3m
Z
III
3F-
2m
Y
||
2F
Yukarıda gösterilen I, II ve III şekillerinden X, Y, Z cisimlerinin
bulundukları yüzeylerde sürtünme olmayıp, cisimlerin kütle-
leri ve uygulanan kuvvetler gösterilmiştir.
X, Y, Z cisimlerinin kazanacakları ivmeler ax, ay, az oldu-
ğuna göre, ivmelerin doğru sıralanması aşağıdakilerden
hangisi gibidir?
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
33. Newton'un hareket yasalarından "Temel Prensip" ilkesine göre, bir cismin kazanacağı ivme, cisme uygulanan net kuv- vetle doğru, cismin kütlesi ile ters orantılıdır. m X 3m Z III 3F- 2m Y || 2F Yukarıda gösterilen I, II ve III şekillerinden X, Y, Z cisimlerinin bulundukları yüzeylerde sürtünme olmayıp, cisimlerin kütle- leri ve uygulanan kuvvetler gösterilmiştir. X, Y, Z cisimlerinin kazanacakları ivmeler ax, ay, az oldu- ğuna göre, ivmelerin doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisi gibidir?
afiğ 8, Sürtünmesi önemsenmeyen yatay ve doğrusal bir yolda dur-
makta olan K ve L cisimlerine, yatay doğrultuda, sabit F₁ ve
F₂ büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi aynı anda uygulanı-
yor. Kuvvetlerin uygulandığı süre boyunca K ile L arasındaki x
uzaklığı değişmiyor.
||
K
A) Yalnız I
F₁
K'nin kütlesi L'ninkinden büyük olduğuna göre,
1. F₁ > F₂ dir
II. Kuvvetlerin uygulandığı süre boyunca cisimlerin hızları her
an eşit olur.
D) I've Il
F₂
III. Kuvvetlerin uygulandığı süre boyunca cisimlerin ivmeleri
eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
yatay
E) I, II ve III
C) Yalnız H
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
afiğ 8, Sürtünmesi önemsenmeyen yatay ve doğrusal bir yolda dur- makta olan K ve L cisimlerine, yatay doğrultuda, sabit F₁ ve F₂ büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi aynı anda uygulanı- yor. Kuvvetlerin uygulandığı süre boyunca K ile L arasındaki x uzaklığı değişmiyor. || K A) Yalnız I F₁ K'nin kütlesi L'ninkinden büyük olduğuna göre, 1. F₁ > F₂ dir II. Kuvvetlerin uygulandığı süre boyunca cisimlerin hızları her an eşit olur. D) I've Il F₂ III. Kuvvetlerin uygulandığı süre boyunca cisimlerin ivmeleri eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II yatay E) I, II ve III C) Yalnız H
7.
Basamak Yayınları
Bir cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin yönü, cismin ha-
reket yönünün tersi yönde olur.
m₂ = 2m
A) 3
M
2mg
Yatay masa üzerindeki L cismine etkiyen sürtünme kuvveti
Fs=mg kadardır
312
= 3m
m₂
Sistem serbest bırakılınca ipteki gerilme kuvveti T kaç mg
olur? (g=yer çekimi ivmesi)
D) 1
8-1/12
1.
TEST
12
Yalnız
bit hızl
2m ve
ğında
(A) 1/1
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
7. Basamak Yayınları Bir cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin yönü, cismin ha- reket yönünün tersi yönde olur. m₂ = 2m A) 3 M 2mg Yatay masa üzerindeki L cismine etkiyen sürtünme kuvveti Fs=mg kadardır 312 = 3m m₂ Sistem serbest bırakılınca ipteki gerilme kuvveti T kaç mg olur? (g=yer çekimi ivmesi) D) 1 8-1/12 1. TEST 12 Yalnız bit hızl 2m ve ğında (A) 1/1
T₂
Şekil - 1
Şekil - II
Birbirine iple bağlanmış özdeş cisimler, sürtünmesiz
yatay düzlemde F kuvvetinin etkisinde Şekil-l deki
gibi hareket ederken gösterilen iplerdeki gerilme
kuvvetleri T, ve T₂ oluyor.
2
Sisteme, cisimlerle özdeş bir cisim Şekil-ll deki
gibi eklendiğinde T, ve T₂ ip gerilme kuvvetleri
nasıl değişir?
2
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
T₂ Şekil - 1 Şekil - II Birbirine iple bağlanmış özdeş cisimler, sürtünmesiz yatay düzlemde F kuvvetinin etkisinde Şekil-l deki gibi hareket ederken gösterilen iplerdeki gerilme kuvvetleri T, ve T₂ oluyor. 2 Sisteme, cisimlerle özdeş bir cisim Şekil-ll deki gibi eklendiğinde T, ve T₂ ip gerilme kuvvetleri nasıl değişir? 2
21. Fiziğin alt dallarından biri olan mekanik; hareket, kuvvet
ve denge ile ilgilenir. Mekaniğin kuvvet etkisinde denge-
de olan cisimler üzerine çalışan bölümüne..............
kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerine çalışan bölü-
müne.................... adı verilir. Mekaniğin diğer bir bö-
lümü de cisimlere uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin et-
kisine bakmaksızın sadece cisimlerin hareketleri ile ilgi-
lenen ....................tir.
Yukarıdaki metinde bırakılan I, II, III numaralı boşluk-
lara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
1
statik
kinematik
kinematik
dinamik
statik
11
kinematik
statik
dinamik
statik
dinamik
III
dinamik
dinamik
statik
kinematik
kinematik
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
21. Fiziğin alt dallarından biri olan mekanik; hareket, kuvvet ve denge ile ilgilenir. Mekaniğin kuvvet etkisinde denge- de olan cisimler üzerine çalışan bölümüne.............. kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerine çalışan bölü- müne.................... adı verilir. Mekaniğin diğer bir bö- lümü de cisimlere uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin et- kisine bakmaksızın sadece cisimlerin hareketleri ile ilgi- lenen ....................tir. Yukarıdaki metinde bırakılan I, II, III numaralı boşluk- lara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) B) C) D) 1 statik kinematik kinematik dinamik statik 11 kinematik statik dinamik statik dinamik III dinamik dinamik statik kinematik kinematik
8.
Doğrusal yolda hareket eden bir araca ait hız - zaman
grafiği şekildeki gibidir.
+ Hız (m/s)
10
ABG
10
0
B)
$
V₁
A) 7
7
C) 9
D)
9
E)
8
So
V2
9
Buna göre, aracın (0-10)s'ler arasındaki ortalama hi
zının büyüklüğü, v₁ ve ortalama sürati, v₂ ise v₁ ve V₂
kaç m/s olur?
2879
8
8
9
9
50
10
S
→→ Zaman (s)
11
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
8. Doğrusal yolda hareket eden bir araca ait hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. + Hız (m/s) 10 ABG 10 0 B) $ V₁ A) 7 7 C) 9 D) 9 E) 8 So V2 9 Buna göre, aracın (0-10)s'ler arasındaki ortalama hi zının büyüklüğü, v₁ ve ortalama sürati, v₂ ise v₁ ve V₂ kaç m/s olur? 2879 8 8 9 9 50 10 S →→ Zaman (s) 11
3. Burak bir trambolin üzerinde zıpladıktan sonra önce yu-
kanı, sonra tekrar aşağı yönde hareket etmektedir.
Buna göre, hareket süresince Burak'ın
I. Üzerine etki eden bileşke kuvvet önce yukarı sonra
aşağı yöndedir.
İvme vektörünün yönü sürekli aşağı yöndedir..
II. Hız vektörü önce yukarı sonra aşağı yöndedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Sürtünmeler önemsizdir.)
A) Yalnız I
DI ve III
B) Yalnız II
a
E) I, II ve III
OI ve II
ZİK KONU ANL
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
3. Burak bir trambolin üzerinde zıpladıktan sonra önce yu- kanı, sonra tekrar aşağı yönde hareket etmektedir. Buna göre, hareket süresince Burak'ın I. Üzerine etki eden bileşke kuvvet önce yukarı sonra aşağı yöndedir. İvme vektörünün yönü sürekli aşağı yöndedir.. II. Hız vektörü önce yukarı sonra aşağı yöndedir. yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) Yalnız I DI ve III B) Yalnız II a E) I, II ve III OI ve II ZİK KONU ANL
» DENEME 1
| Perkit #freakil
3. Dövüş sporları ile ilgilenen Erhan hazırladığı gösteride
sert bir zeminde duran tuğlayı bir el darbesiyle kırmak
için hamlesini yaptığında tuğlayı kıramamaktadır.
-Erki
F TOOK
yer (yatay)
Buna göre;
1.
Erhan'ın tuğlaya uyguladığı kuvvet, tuğlanın tepki
kuvvetine eşit büyüklüktedir.
II. Erhan tuğlaya kuvvet uyguladığında tepki kuvveti
bu kuvvete zıt yönlüdür.
III. Erhan'ın uyguladığı kuvvet artarsa tepki kuvveti de
artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız T
B) Yalnız II
D) I ve II
-0)-Yalnız III
E) Il ve Ill
5. Han
kap
tiğin
da
1. Deniz seviyesinde isica yalıtılmış su dolu bir kap içeri-
Dicere bakle
ens Yayınları
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
» DENEME 1 | Perkit #freakil 3. Dövüş sporları ile ilgilenen Erhan hazırladığı gösteride sert bir zeminde duran tuğlayı bir el darbesiyle kırmak için hamlesini yaptığında tuğlayı kıramamaktadır. -Erki F TOOK yer (yatay) Buna göre; 1. Erhan'ın tuğlaya uyguladığı kuvvet, tuğlanın tepki kuvvetine eşit büyüklüktedir. II. Erhan tuğlaya kuvvet uyguladığında tepki kuvveti bu kuvvete zıt yönlüdür. III. Erhan'ın uyguladığı kuvvet artarsa tepki kuvveti de artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız T B) Yalnız II D) I ve II -0)-Yalnız III E) Il ve Ill 5. Han kap tiğin da 1. Deniz seviyesinde isica yalıtılmış su dolu bir kap içeri- Dicere bakle ens Yayınları