Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Newton’ın Hareket Yasaları Soruları

16 GÜN
11., 3 kg kütleli K cismi ile 2 kg kütleli L cismi iple birbirine bağ-
landıktan sonra K cismi düşey, yukarı yönlü F büyüklüğünde-
ki kuvvetle şekildeki gibi çekilerek cisimler şekildeki gibi yu-
karıya doğru hareket ettiriliyor.
A) 100
B) 90
K
742 = 26-10
F-5
5
lp
3 kg
Cisimleri birbirine bağlayan ip en fazla 40 N'lik gerilme kuv-
vetine dayanabildiğine göre, F kuvveti en fazla kaç new-
ton olabilir? (Sürtünmeler önemsizdir. g = 10 N/kg aliniz.)
DIZO
L 2 kg
NEWTON IN HAREKE
C) 80
f-
3
E) 60
T-2
2
26-27
13
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
16 GÜN 11., 3 kg kütleli K cismi ile 2 kg kütleli L cismi iple birbirine bağ- landıktan sonra K cismi düşey, yukarı yönlü F büyüklüğünde- ki kuvvetle şekildeki gibi çekilerek cisimler şekildeki gibi yu- karıya doğru hareket ettiriliyor. A) 100 B) 90 K 742 = 26-10 F-5 5 lp 3 kg Cisimleri birbirine bağlayan ip en fazla 40 N'lik gerilme kuv- vetine dayanabildiğine göre, F kuvveti en fazla kaç new- ton olabilir? (Sürtünmeler önemsizdir. g = 10 N/kg aliniz.) DIZO L 2 kg NEWTON IN HAREKE C) 80 f- 3 E) 60 T-2 2 26-27 13
1.
Doğrusal bir yolda +x yönünde a büyüklüğünde ivme ile
düzgün hızlanan doğrusal hareket yapan bir kamyonetin
kasasındaki m kütleli koli kamyonete göre konumunu
değiştirmemektedir.
M.C m
51
Buna göre,
1. Koliye etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü m-a
bağıntısı ile bulunur.
II. Koli konumunu değiştirmediği için koliye sürtünme
kuvveti etki etmemiştir.
III. Koliye etki eden sürtünme kuvveti +x yönündedir.
IV. Koliye -x yönünde kamyonetin hızlanmasından
doğan bir kuvvet etki etmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Yalnız II
ain
D) II ve IV
Ove Ill
E) I, III ve IV
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. Doğrusal bir yolda +x yönünde a büyüklüğünde ivme ile düzgün hızlanan doğrusal hareket yapan bir kamyonetin kasasındaki m kütleli koli kamyonete göre konumunu değiştirmemektedir. M.C m 51 Buna göre, 1. Koliye etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü m-a bağıntısı ile bulunur. II. Koli konumunu değiştirmediği için koliye sürtünme kuvveti etki etmemiştir. III. Koliye etki eden sürtünme kuvveti +x yönündedir. IV. Koliye -x yönünde kamyonetin hızlanmasından doğan bir kuvvet etki etmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Yalnız II ain D) II ve IV Ove Ill E) I, III ve IV
7.
T
T
B) 5
ZONE
K
L
ION
F = 36N
yatay
Sürtünmesiz yatay düzlemde kütleleri sırasıyla 2 kg ve 4
kg olan K ve L cisimlerinin arasındaki sürtünme katsayısı
0,5'dir.
Buna göre, L cismi yatay F kuvvetiyle çekilirken K cis-
mine bağlı Tipinde oluşan gerilme kuvvetinin büyük-
lüğü kaç N'dir?
12
(g = 10 m/s²)
(A) 2
16
C) 10 D) 15
E) 26
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
7. T T B) 5 ZONE K L ION F = 36N yatay Sürtünmesiz yatay düzlemde kütleleri sırasıyla 2 kg ve 4 kg olan K ve L cisimlerinin arasındaki sürtünme katsayısı 0,5'dir. Buna göre, L cismi yatay F kuvvetiyle çekilirken K cis- mine bağlı Tipinde oluşan gerilme kuvvetinin büyük- lüğü kaç N'dir? 12 (g = 10 m/s²) (A) 2 16 C) 10 D) 15 E) 26
3.
A) 180
LE D
DANKO
Kol uzunluğu 5r olan şekildeki bisikletin pedalina
ayakla 60 N kuvvet uygulandığında, 2r yarıçaplı diş-
liye teğet olan zincirde oluşan T gerilme kuvveti kaç
N olur?
as
B) 150
30
60. ST.Ze
FASİKÜL
C) 120
D) 90
E) 80
29
1
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
3. A) 180 LE D DANKO Kol uzunluğu 5r olan şekildeki bisikletin pedalina ayakla 60 N kuvvet uygulandığında, 2r yarıçaplı diş- liye teğet olan zincirde oluşan T gerilme kuvveti kaç N olur? as B) 150 30 60. ST.Ze FASİKÜL C) 120 D) 90 E) 80 29 1
8. Kütlesi m olan bir cisim araç tavanına düşey olarak bir ip ile
bağlandıktan sonra, araç sabit a ivmesiyle ok yönünde hare-
ket ettiğinde şekildeki görünümü almaktadır.
hızlanmı
a
T sina -
mg
D) T
OK
Buna göre, araç dışındaki durgun bir gözlemciye göre
m kütleli cisme ait serbest cisim diyagramı nasıl olur?vvetler
A)
T.cosa
B)
olduğu gibi
gösterilir.
mg
a
m
ma
T-cosa
T sina-
J
T'yi
Dayirmicorsun mg
E)
ma
mg
OK
ma
T
mg
- Ali
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
8. Kütlesi m olan bir cisim araç tavanına düşey olarak bir ip ile bağlandıktan sonra, araç sabit a ivmesiyle ok yönünde hare- ket ettiğinde şekildeki görünümü almaktadır. hızlanmı a T sina - mg D) T OK Buna göre, araç dışındaki durgun bir gözlemciye göre m kütleli cisme ait serbest cisim diyagramı nasıl olur?vvetler A) T.cosa B) olduğu gibi gösterilir. mg a m ma T-cosa T sina- J T'yi Dayirmicorsun mg E) ma mg OK ma T mg - Ali
zlemde durmakta olan cisme kuvvetler şekil
hareket
siyle-x yönünde hareket eder.
et 5 F'dir
an hareket yapar.
Hur?
E) I, II ve III
I ve II
işan Demir ve Arda, mal-
minde iterek duvara sira-
Yer Sinem'e zıplama yönünde bir kuvvet uygular
uyguladığı kuvvet tepki kuvvetidir.
III. Sinem'in yere uyguladığı kuvvet atki kuvveti, yerin Sinem'e
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
m
D) II ve III
A) Fs₁ > FS₂ = Fs3
ler şekildeki gibi etki ediyor.
2. Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan cisimlere yatay kuvvet-
Fuer
>0
→
2F
E), II ve III
3m
D) Fs3 > Fs₁ > FS2
Hareket
uyguladığı
m
1
11
|||
FS = K.N
sürtünme kuvvetlerini sıralayınız?
Cisimler durmaya devam ettiklerine göre cisimlere etki eden
C) I ve III
B) FS₂ > Fs₁ > Fs3 C) Fs₁ > Fs₂> FS3
E) FS₂ > Fs3 > FS1
öteleme hareketi yapıyor.
3. Sürtünmeli yatay düzlemde K cismi kayarak, L cismi ise dönerek
5.
6.
Bir nakliyeci kütlesi 50 kg
me paralel 200 N'luk kuvv
Yatay zemin ile kutu
lüğü 100 N olduğuna
I. Koliye uygulana
II. Koli 2 m/s2 lik i
III. Koli hızlanır.
ifadelerinden hang
A) Yalnız II
D) Il ve
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
zlemde durmakta olan cisme kuvvetler şekil hareket siyle-x yönünde hareket eder. et 5 F'dir an hareket yapar. Hur? E) I, II ve III I ve II işan Demir ve Arda, mal- minde iterek duvara sira- Yer Sinem'e zıplama yönünde bir kuvvet uygular uyguladığı kuvvet tepki kuvvetidir. III. Sinem'in yere uyguladığı kuvvet atki kuvveti, yerin Sinem'e yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I m D) II ve III A) Fs₁ > FS₂ = Fs3 ler şekildeki gibi etki ediyor. 2. Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan cisimlere yatay kuvvet- Fuer >0 → 2F E), II ve III 3m D) Fs3 > Fs₁ > FS2 Hareket uyguladığı m 1 11 ||| FS = K.N sürtünme kuvvetlerini sıralayınız? Cisimler durmaya devam ettiklerine göre cisimlere etki eden C) I ve III B) FS₂ > Fs₁ > Fs3 C) Fs₁ > Fs₂> FS3 E) FS₂ > Fs3 > FS1 öteleme hareketi yapıyor. 3. Sürtünmeli yatay düzlemde K cismi kayarak, L cismi ise dönerek 5. 6. Bir nakliyeci kütlesi 50 kg me paralel 200 N'luk kuvv Yatay zemin ile kutu lüğü 100 N olduğuna I. Koliye uygulana II. Koli 2 m/s2 lik i III. Koli hızlanır. ifadelerinden hang A) Yalnız II D) Il ve
4. Toplam kütlesi 2 kg olan bir vazo yatay masa üzerinde şe-
kildeki gibi hareketsiz durmaktadır.
Vazo, masa ve Yerküre'nin birbirlerine uyguladıkları kuv-
vetlerle ilgili,
I. Vazonun Yerküre'ye uyguladığı kuvvet 20 N'dir.
II. Yerküre'nin vazoya uyguladığı kuvvet 20 N'dir.
H. Yerküre'nin masaya uyguladığı kuvvet 20 N'dir.
yorumlarından hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
4. Toplam kütlesi 2 kg olan bir vazo yatay masa üzerinde şe- kildeki gibi hareketsiz durmaktadır. Vazo, masa ve Yerküre'nin birbirlerine uyguladıkları kuv- vetlerle ilgili, I. Vazonun Yerküre'ye uyguladığı kuvvet 20 N'dir. II. Yerküre'nin vazoya uyguladığı kuvvet 20 N'dir. H. Yerküre'nin masaya uyguladığı kuvvet 20 N'dir. yorumlarından hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
Doğrusal bir yolda hareket eden bir motosiklet, otomobil ve
kamyonun hız değişimleri ve bu sırada araçlara etki eden net
kuvvetlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir.
●
O'dan 100 km/h hıza 10 saniyede ulaşan motosiklete bu
sırada etki eden net kuvvetin büyüklüğü F, dir.
O'dan 100 km/h hıza 10 saniyede ulaşan otomobile bu sıra-
da etki eden net kuvvetin büyüklüğü F₂ dir.
Sabit, 100 km/h hız ile 10 saniye süreyle hareket eden
kamyona bu sırada etki eden net kuvvetin büyüklüğü
F3 tür.
Otomobilin kütlesinin motosikletinkinden büyük olduğu
bilindiğine göre F₁, F, ve F₂ arasındaki ilişki nedir?
12
A) F₁ = F₂ > F3
C) F₂ > F₁ > F3
E) F3 > F₂ > F₁
B) F₁ > F₂ > F3
D) F3 > F₁ = F₂
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
Doğrusal bir yolda hareket eden bir motosiklet, otomobil ve kamyonun hız değişimleri ve bu sırada araçlara etki eden net kuvvetlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir. ● O'dan 100 km/h hıza 10 saniyede ulaşan motosiklete bu sırada etki eden net kuvvetin büyüklüğü F, dir. O'dan 100 km/h hıza 10 saniyede ulaşan otomobile bu sıra- da etki eden net kuvvetin büyüklüğü F₂ dir. Sabit, 100 km/h hız ile 10 saniye süreyle hareket eden kamyona bu sırada etki eden net kuvvetin büyüklüğü F3 tür. Otomobilin kütlesinin motosikletinkinden büyük olduğu bilindiğine göre F₁, F, ve F₂ arasındaki ilişki nedir? 12 A) F₁ = F₂ > F3 C) F₂ > F₁ > F3 E) F3 > F₂ > F₁ B) F₁ > F₂ > F3 D) F3 > F₁ = F₂
2. Yün kumaş, plastik çubuğa ve ipek kumaş cam çubuğa sür-
tüldüğünde elektron alışverişi gerçekleşir.
Buna göre, sürtünme sonucu yük işaretleri aşağıdaki-
lerden hangisi gibi olur?
B)
D)
Yün
kumaş
+
+
+
Plastik
çubuk
+
+
+ 1
İpek
kumaş
+
+
FT 1
Cam
çubuk
1
+
+ 1
16
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
2. Yün kumaş, plastik çubuğa ve ipek kumaş cam çubuğa sür- tüldüğünde elektron alışverişi gerçekleşir. Buna göre, sürtünme sonucu yük işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi gibi olur? B) D) Yün kumaş + + + Plastik çubuk + + + 1 İpek kumaş + + FT 1 Cam çubuk 1 + + 1 16
5. Yatay düzlemde bulunan eşit kütleli X, Y, Z cisimlerine yatay F
kuvveti şekildeki gibi uygulandığında cisimler harekete geçeme-
mektedir. X ile Y ve Y ile Z arasında oluşan etki-tepki kuvvetleri si-
fırdan farklı ve sırasıyla N₁ ve N₂ olmaktadır.
X Y Z
(A) F> N₁ > N₂
Buna göre; F, N, ve N₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
(Tüm cisimler için sürtünme katsayısı aynıdır.)
B) F > N₁ = N₂
Yer (yatay)
D) N₂> N₁ > F
CE N₁ = N₂
E) N₁ = N₂ > F
8. Al
g
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
5. Yatay düzlemde bulunan eşit kütleli X, Y, Z cisimlerine yatay F kuvveti şekildeki gibi uygulandığında cisimler harekete geçeme- mektedir. X ile Y ve Y ile Z arasında oluşan etki-tepki kuvvetleri si- fırdan farklı ve sırasıyla N₁ ve N₂ olmaktadır. X Y Z (A) F> N₁ > N₂ Buna göre; F, N, ve N₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? (Tüm cisimler için sürtünme katsayısı aynıdır.) B) F > N₁ = N₂ Yer (yatay) D) N₂> N₁ > F CE N₁ = N₂ E) N₁ = N₂ > F 8. Al g
6. Bir otomobil sabit bir süratle hareket ederken frene basılı-
yor ve x yolu sonunda otomobil duruyor.
x yolu bilindiğine göre sürtünmeden dolayı ısıya dönü-
şen enerjinin bulunabilmesi için;
I. otomobilin kütlesi,
II. otomobilin ivmesi,
III. lastikler ile yer arasındaki sürtünme kuvveti
niceliklerinden hangilerinin bilinmesine gerek yoktur?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
6. Bir otomobil sabit bir süratle hareket ederken frene basılı- yor ve x yolu sonunda otomobil duruyor. x yolu bilindiğine göre sürtünmeden dolayı ısıya dönü- şen enerjinin bulunabilmesi için; I. otomobilin kütlesi, II. otomobilin ivmesi, III. lastikler ile yer arasındaki sürtünme kuvveti niceliklerinden hangilerinin bilinmesine gerek yoktur? C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III
1. BÖLÜM Newton'ın Hareket Yasaları
7. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde K ve L cisimleri
yola paralel F kuvveti ile itiliyor.
F = 35 N —
3 kg
K
4 kg
L
C) 20
Yatay
Buna göre, K cisminin L ye yaptığı etki kuvvetinin büyük-
lüğü kaç N dur?
A) 16
B) 18
D) 22
E) 24
10
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
1. BÖLÜM Newton'ın Hareket Yasaları 7. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde K ve L cisimleri yola paralel F kuvveti ile itiliyor. F = 35 N — 3 kg K 4 kg L C) 20 Yatay Buna göre, K cisminin L ye yaptığı etki kuvvetinin büyük- lüğü kaç N dur? A) 16 B) 18 D) 22 E) 24 10
m-
ir-
ki
n
Örnek 1
Sürtünmesiz yatay düzlemde v, 2v, v hız büyüklükleri ile şe-
kildeki yönlerde hareket eden m, 2m, m kütleli K, L, N ci-
simlerine sırasıyla 2F, F, F büyüklüğünde kuvvet etki ediyor.
m2F
2m
2v
D) aN > ak > a₁
V
m •
K
L
K, L, N cisimlerinin ivme büyüklükleri sırasıyla ak, a
ve an olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
B) ak > a₁ > an C) a₁ > ak > an
E) akan a
A) ak = a₁ = an
yatay
N
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
m- ir- ki n Örnek 1 Sürtünmesiz yatay düzlemde v, 2v, v hız büyüklükleri ile şe- kildeki yönlerde hareket eden m, 2m, m kütleli K, L, N ci- simlerine sırasıyla 2F, F, F büyüklüğünde kuvvet etki ediyor. m2F 2m 2v D) aN > ak > a₁ V m • K L K, L, N cisimlerinin ivme büyüklükleri sırasıyla ak, a ve an olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? B) ak > a₁ > an C) a₁ > ak > an E) akan a A) ak = a₁ = an yatay N
v(m/s)
afiği şekildek
grafiği nasıl
C) + F(N)
0
-10
241
9. Şekildeki sürtünmesiz üç sistem aynı anda serbest
bırakılıyor. Bir süre sonra hızlarının büyüklüğü v₁,
V₂, V3 oluyor.
m
mg=Bm
2m
2m
||
3m
m
E) V₂ > V3 = V₁
Bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) V₁ = V₂ V3
B) V₁ V₂ V3
C) V₁ = V3 > V₂
D) V₁ V₂ V3
20
2mg
m
T-20=
m
-3m-Q
2.2
70
11. Sistem I. d
sistem ani
getiriliyor.
oll
Nihat Bilgin Yayıncılık
1
E-E
Harek
nasıl
A)
0
C)
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
v(m/s) afiği şekildek grafiği nasıl C) + F(N) 0 -10 241 9. Şekildeki sürtünmesiz üç sistem aynı anda serbest bırakılıyor. Bir süre sonra hızlarının büyüklüğü v₁, V₂, V3 oluyor. m mg=Bm 2m 2m || 3m m E) V₂ > V3 = V₁ Bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A) V₁ = V₂ V3 B) V₁ V₂ V3 C) V₁ = V3 > V₂ D) V₁ V₂ V3 20 2mg m T-20= m -3m-Q 2.2 70 11. Sistem I. d sistem ani getiriliyor. oll Nihat Bilgin Yayıncılık 1 E-E Harek nasıl A) 0 C)
idir.
in hızı-
E) 40
Bağıl Hareket
2
K aracındaki bir gözlemci L aracının hareket yönünü
hızının büyüklüğünü birim kareler üzerinde şekildeki
görmektedir.
3.
no
H
3
ve hız bu
Buna göre, K ve L araçlarının hareket yönleri
yüklükleri aşağıda verilenlerden hangisi olamaz?
B)
K
A
R
A
A
Ğ
A
Ç
A)
#
#
KH
5. Doğrusal bir yolda ve güney
eden K aracındaki göztem
Laracını kuzey yönünde
TI
KL
H
D)
#
K
P
K
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
idir. in hızı- E) 40 Bağıl Hareket 2 K aracındaki bir gözlemci L aracının hareket yönünü hızının büyüklüğünü birim kareler üzerinde şekildeki görmektedir. 3. no H 3 ve hız bu Buna göre, K ve L araçlarının hareket yönleri yüklükleri aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? B) K A R A A Ğ A Ç A) # # KH 5. Doğrusal bir yolda ve güney eden K aracındaki göztem Laracını kuzey yönünde TI KL H D) # K P K
ft
Sürat
0
2t 3t 4t
Şekilde verilen sürat-zaman grafiği
1. Doğrusal yolda sabit hızla hareket eden bir
araba,
II. Dairesel bir pistte bisiklet süren bir sporcu,
III. Parkta salıncakta sallanan bir çocuk
A) Yalnız I
verilenlerden hangilerine ait olabilir?
in
E) I, II ve III
D) I ve III
Zaman
B) Yalnız II
O
I ve Il
CO2-C03-C07
Fizik
Newton’ın Hareket Yasaları
ft Sürat 0 2t 3t 4t Şekilde verilen sürat-zaman grafiği 1. Doğrusal yolda sabit hızla hareket eden bir araba, II. Dairesel bir pistte bisiklet süren bir sporcu, III. Parkta salıncakta sallanan bir çocuk A) Yalnız I verilenlerden hangilerine ait olabilir? in E) I, II ve III D) I ve III Zaman B) Yalnız II O I ve Il CO2-C03-C07