Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Su Dalgaları Soruları

4. Su dalgalarında kullanılan stroboskop için,
Su dalgalarının dalga boyunu ölçmek için kullanılır.
1.
II. Stroboskobun yarıklarının frekansı ile su dalgalarının fre-
kansı eşitlenmeye çalışılarak dalga boyu ölçülür.
III. Stroboskobun yarıklarının frekansı ile su dalgalarının fre-
kansı eşit iken stroboskobun frekansı artırılırsa, su dal-
gaları geriye doğru gidiyor gibi görünür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
D) Yalnız II
B) II ve III
E) Yalnız III
C) I ve II
Fizik
Su Dalgaları
4. Su dalgalarında kullanılan stroboskop için, Su dalgalarının dalga boyunu ölçmek için kullanılır. 1. II. Stroboskobun yarıklarının frekansı ile su dalgalarının fre- kansı eşitlenmeye çalışılarak dalga boyu ölçülür. III. Stroboskobun yarıklarının frekansı ile su dalgalarının fre- kansı eşit iken stroboskobun frekansı artırılırsa, su dal- gaları geriye doğru gidiyor gibi görünür. yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III D) Yalnız II B) II ve III E) Yalnız III C) I ve II
5.
F
Derinliği sabit leğende odak noktası F olan parabolik en-
gele şekildeki gibi gelen doğrusal dalgaların genliği, en-
gele gelirken, engelden yansırken ve odağı terk ederken
aşağıdakilerden hangisi gibi değişir?
Gelirken
A) Değişmez
B) Artar
C) Değişmez
D) Azalır
E) Değişmez
Yansırken
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
Artar
Terk ederken
Artar
Değişmez
Azalır
Azalır
Azalır
7.
Fizik
Su Dalgaları
5. F Derinliği sabit leğende odak noktası F olan parabolik en- gele şekildeki gibi gelen doğrusal dalgaların genliği, en- gele gelirken, engelden yansırken ve odağı terk ederken aşağıdakilerden hangisi gibi değişir? Gelirken A) Değişmez B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Yansırken Azalır Artar Değişmez Artar Artar Terk ederken Artar Değişmez Azalır Azalır Azalır 7.
AYINEVI
7.
Her yerinde su derinliği aynı olan dalga leğeninde X ve Y kay-
naklanı aynı anda λ ve 2. dalga boylu doğrusal su dalgalan
üretiyorlar.
X
K
M N P
Kaynaklar ilk olarak dalga tepesi ürettiklerine göre, her
iki kaynaktan çıkan ilk dalga tepeleri nerede ilk kez giri-
şim yaparlar? (Şekil düzlemi eş bölmelidir.)
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P
Fizik
Su Dalgaları
AYINEVI 7. Her yerinde su derinliği aynı olan dalga leğeninde X ve Y kay- naklanı aynı anda λ ve 2. dalga boylu doğrusal su dalgalan üretiyorlar. X K M N P Kaynaklar ilk olarak dalga tepesi ürettiklerine göre, her iki kaynaktan çıkan ilk dalga tepeleri nerede ilk kez giri- şim yaparlar? (Şekil düzlemi eş bölmelidir.) A) K B) L C) M D) N E) P
2.
A)
1
6
K
na
Düşey kesiti şekildeki gibi olan dalga leğeninde
K kaynağı doğrusal su dalgaları yaymaktadır.
P noktası şekildeki konuma geldikten 1,5 saniye
sonra ilk kez tepe olduğuna göre, kaynağın
frekansı kaç s-¹'dir?
B)
-T=2 sn.
1
2
ZAFER YAYINLARI
C) 1 D) 2 E) 3
6=
a
Fizik
Su Dalgaları
2. A) 1 6 K na Düşey kesiti şekildeki gibi olan dalga leğeninde K kaynağı doğrusal su dalgaları yaymaktadır. P noktası şekildeki konuma geldikten 1,5 saniye sonra ilk kez tepe olduğuna göre, kaynağın frekansı kaç s-¹'dir? B) -T=2 sn. 1 2 ZAFER YAYINLARI C) 1 D) 2 E) 3 6= a
X ortamından Y ortamına gönderilen doğrusal dalga şe-
kildeki görünümü alıyor.
Buna göre,
1. X ortamı Y ortamından derindir.
X
II. Dalganın X ortamındaki periyodu Y ortamındaki peri-
yöduna eşittir.
III. Dalganin X ortamındaki frekansı Y ortamındaki fre-
kansından küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
5) (10p)
A)
D) I ve II
overag
O
did
C) Yalnız III
ince
Kalın
ince yaydan kalın yaya gönderilen atma iletilen ve
yansıyan olmak üzere ikiye ayrıldığında aşağıdaki
görüntülerden hangisini oluşturabilir?
E) I ve III
Fizik
Su Dalgaları
X ortamından Y ortamına gönderilen doğrusal dalga şe- kildeki görünümü alıyor. Buna göre, 1. X ortamı Y ortamından derindir. X II. Dalganın X ortamındaki periyodu Y ortamındaki peri- yöduna eşittir. III. Dalganin X ortamındaki frekansı Y ortamındaki fre- kansından küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I 5) (10p) A) D) I ve II overag O did C) Yalnız III ince Kalın ince yaydan kalın yaya gönderilen atma iletilen ve yansıyan olmak üzere ikiye ayrıldığında aşağıdaki görüntülerden hangisini oluşturabilir? E) I ve III
17
X
Düzlem aynanın önüne konulan nokta-
sal K kaynağından yayılan 2. dalga boylu
ışınlar ekranda girişim deseni oluştur-
maktadır.
P noktası 3. karanlık saçak üzerinde
yer aldığına göre, x i veren bağıntı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3 AL
4 a
D) SAL
2 a
Ekran
B)
AL
E) ZAL
C) SAL
a
9
943X.
31419
da
Fizik
Su Dalgaları
17 X Düzlem aynanın önüne konulan nokta- sal K kaynağından yayılan 2. dalga boylu ışınlar ekranda girişim deseni oluştur- maktadır. P noktası 3. karanlık saçak üzerinde yer aldığına göre, x i veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 AL 4 a D) SAL 2 a Ekran B) AL E) ZAL C) SAL a 9 943X. 31419 da
1. (10 puan)
Homojen bir borudan K, L, M borulan kesilip masa üzerine
konuluyor.
Masa
K
Buna göre, boruların açık ucundan üflendiğinde olu-
şan sesin frekansı fk, f, fm arasındaki ilişiki nedir?
2. (20 puan)
Bir ses dalga kaynağı 10 saniyede dalga boyu 30 cm olan
5 dalga üretiyor.
Buna göre, ses dalgalarının yayılma hızı kaç cm/s dir?
3.(20 puan)
Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde oluşturulan KL
atması I engeline şekildeki gibi gönderiliyor.
Kalın
Yay
60
Buna göre, KL atmasının II. engelden tamamen yansıdık-
tan sonraki görünümü nasıl olur?
4.(10 puan)
9
II. Hızı,
III. Genişlik
nicelikler nasıl değişir?
11
O
Homojen kalın yaydan homojen ince yaya gönderilen atma
şekildeki gibidir.
Buna göre, ince yaya geçen atma için,
1. Frekans,
Ince
Yay
Fizik
Su Dalgaları
1. (10 puan) Homojen bir borudan K, L, M borulan kesilip masa üzerine konuluyor. Masa K Buna göre, boruların açık ucundan üflendiğinde olu- şan sesin frekansı fk, f, fm arasındaki ilişiki nedir? 2. (20 puan) Bir ses dalga kaynağı 10 saniyede dalga boyu 30 cm olan 5 dalga üretiyor. Buna göre, ses dalgalarının yayılma hızı kaç cm/s dir? 3.(20 puan) Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde oluşturulan KL atması I engeline şekildeki gibi gönderiliyor. Kalın Yay 60 Buna göre, KL atmasının II. engelden tamamen yansıdık- tan sonraki görünümü nasıl olur? 4.(10 puan) 9 II. Hızı, III. Genişlik nicelikler nasıl değişir? 11 O Homojen kalın yaydan homojen ince yaya gönderilen atma şekildeki gibidir. Buna göre, ince yaya geçen atma için, 1. Frekans, Ince Yay
FEN E
3. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde şekil-
deki gibi oluşturulan dalgalar engelden yansıyor.
A) 1
A
F
B) 2
4
Engelden yansıyan dalgaların uzantısı hangi noktada
kesişir?
2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Su Dalgaları
FEN E 3. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde şekil- deki gibi oluşturulan dalgalar engelden yansıyor. A) 1 A F B) 2 4 Engelden yansıyan dalgaların uzantısı hangi noktada kesişir? 2 C) 3 D) 4 E) 5
15
3
Dalga leğeninde aynı
fazda çalışan nokta-
sal K, ve K₂ kaynak-
ları ile yapılan girişim
deneyinde desen
üzerindeki bir P nok-
tası 3. düğüm çizgisi K₁₁
üzerindedir.
Merkez
doğrusu
d₁
d₂
P noktasının kaynaklara olan uzaklıkları farkı
1
d₁ - d₂ = -—d olduğuna göre, kaynaklar arası
2
d uzaklığı nedir?
A) —À B) C) 2X D) 4
E) 5^
Fizik
Su Dalgaları
15 3 Dalga leğeninde aynı fazda çalışan nokta- sal K, ve K₂ kaynak- ları ile yapılan girişim deneyinde desen üzerindeki bir P nok- tası 3. düğüm çizgisi K₁₁ üzerindedir. Merkez doğrusu d₁ d₂ P noktasının kaynaklara olan uzaklıkları farkı 1 d₁ - d₂ = -—d olduğuna göre, kaynaklar arası 2 d uzaklığı nedir? A) —À B) C) 2X D) 4 E) 5^
20. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde,
peş peşe gelen 1. ve 3. dalga tepeleri arasındaki uzaklık
20 cm'dir.
Bu dalgalar 20 cm/s hızla yayıldığına göre, dalga
kaynağının periyodu kaç saniyedir?
A) 0,25
B) 0,50
D) 2
E) 3
Fizik
Su Dalgaları
20. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde, peş peşe gelen 1. ve 3. dalga tepeleri arasındaki uzaklık 20 cm'dir. Bu dalgalar 20 cm/s hızla yayıldığına göre, dalga kaynağının periyodu kaç saniyedir? A) 0,25 B) 0,50 D) 2 E) 3
4.
X MY FZ
Şekildeki parabolik engelin odağı F, merkezi M'dir.
Buna göre; X, Y ve Z noktasal kaynaklarından ha
gilerinin ürettiği dalgalar engelden yansıdıktan so
ra odaklanır?
A) Yalnız X
D) Y ve Z
B) X ve Y
C) X ve Z
E) X, Y ve Z
Fizik
Su Dalgaları
4. X MY FZ Şekildeki parabolik engelin odağı F, merkezi M'dir. Buna göre; X, Y ve Z noktasal kaynaklarından ha gilerinin ürettiği dalgalar engelden yansıdıktan so ra odaklanır? A) Yalnız X D) Y ve Z B) X ve Y C) X ve Z E) X, Y ve Z
6.
K ortamında oluşturu-
lan doğrusal dalgaların
L ve M ortamlarındaki
ilerleyişi şekildeki gibi
olduğuna göre; K, L ve
M bölgelerinin derinlik-
leri arasındaki ilişki nedir?
A) hk > h₁ > hM
C) hm > h₁ > hk
K
ECH
B) h₁ > hk=hM
D) hk > hm>hL
E) hk = h₁ = hm
M
2020 / TY
Fizik
Su Dalgaları
6. K ortamında oluşturu- lan doğrusal dalgaların L ve M ortamlarındaki ilerleyişi şekildeki gibi olduğuna göre; K, L ve M bölgelerinin derinlik- leri arasındaki ilişki nedir? A) hk > h₁ > hM C) hm > h₁ > hk K ECH B) h₁ > hk=hM D) hk > hm>hL E) hk = h₁ = hm M 2020 / TY
7.
(roll (
Cillie
FM
1
||
Şekil I, II ve IIl'te parabolik engellere gönderilen su
dalgalarından hangileri yansıma sonrasında odak-
lanır?
A) Yalnız I
B) I vell
D) II ve III
C) I ve III
EX I, II ve III
M
Fizik
Su Dalgaları
7. (roll ( Cillie FM 1 || Şekil I, II ve IIl'te parabolik engellere gönderilen su dalgalarından hangileri yansıma sonrasında odak- lanır? A) Yalnız I B) I vell D) II ve III C) I ve III EX I, II ve III M
A
7.
d
TYT Deneme Sınavı
Derinlikleri farklı iki bölmeden oluşan şekildeki dalga leğe-
ninde, dalga kaynağı ok yönünde ilerleyen doğrusal su dal-
gaları üretmektedir.
kaynak
derin
ok
Buna göre, derin ortamdan sığ ortama geçen su dalga-
ları ile ilgili,
D) II ve III
sığ
1. dalga boyu artar,
II. frekansı değişmez,
III. yayılma hızı azalır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
1
x=9.+
>= 0. +
E, II ve III
C)T ve II
Fizik
Su Dalgaları
A 7. d TYT Deneme Sınavı Derinlikleri farklı iki bölmeden oluşan şekildeki dalga leğe- ninde, dalga kaynağı ok yönünde ilerleyen doğrusal su dal- gaları üretmektedir. kaynak derin ok Buna göre, derin ortamdan sığ ortama geçen su dalga- ları ile ilgili, D) II ve III sığ 1. dalga boyu artar, II. frekansı değişmez, III. yayılma hızı azalır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 1 x=9.+ >= 0. + E, II ve III C)T ve II
da
in
n-
21-
kli
CAP
AMATÖR
4. Şekildeki atma önce I. engelde, sonra II. engelde yan-
sımaktadır.
A)
(C)
L.30
II. engelde yansıyan atmanın görünümü aşağıda-
kilerden hangisidir?
K
30°
I. Engel
60°
E)
"Y
K
B)
D)
30°
II. Engel
K
2
K
60°
Fizik
Su Dalgaları
da in n- 21- kli CAP AMATÖR 4. Şekildeki atma önce I. engelde, sonra II. engelde yan- sımaktadır. A) (C) L.30 II. engelde yansıyan atmanın görünümü aşağıda- kilerden hangisidir? K 30° I. Engel 60° E) "Y K B) D) 30° II. Engel K 2 K 60°
1.
Yandan görünümü verilen dalga leğeninde K
kenarında oluşturulan doğrusal periyodik dal-
gaların L kenarına ilerlerken hız, genlik ve frekans
değerleri nasıl değişir?
Genlik
değişmez
Hız
A)
artar
B) azalır
C) artar
D) artar
E) azalır
artar
azalır
artar
azalır
Frekans
değişmez
artar
değişmez
artar
azalır
Fizik
Su Dalgaları
1. Yandan görünümü verilen dalga leğeninde K kenarında oluşturulan doğrusal periyodik dal- gaların L kenarına ilerlerken hız, genlik ve frekans değerleri nasıl değişir? Genlik değişmez Hız A) artar B) azalır C) artar D) artar E) azalır artar azalır artar azalır Frekans değişmez artar değişmez artar azalır