Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgaları Soruları

22. Bölüm: Dalgalar
KT 4
Su Dalgaları
Dalga leğeninde oluşturulan dalga tepesinin, düz
bir engele gelen ve yansıyan kısmı şekildeki gibidir.
ey onged Not ninher
A
D) i've II
N
B
Buna göre;
I. Gelme açısı A dır.
II. Yansıma açısı B dir.
III. Yansıma açısı C dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
C
B) Yalnız II
ELI ve III
C)Yız III
Fizik
Su Dalgaları
22. Bölüm: Dalgalar KT 4 Su Dalgaları Dalga leğeninde oluşturulan dalga tepesinin, düz bir engele gelen ve yansıyan kısmı şekildeki gibidir. ey onged Not ninher A D) i've II N B Buna göre; I. Gelme açısı A dır. II. Yansıma açısı B dir. III. Yansıma açısı C dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I C B) Yalnız II ELI ve III C)Yız III
ince di-
atre-
cikan
uğa
Meri
si-
14. Okyanus kenarında bir kasabada dalgalardan etkilenmemek
adına şekildeki düzenek tasarlanıyor.
Kasaba
Bu düzeneğin amacı,
dalgaların enerjisini her yöne dağıtmak,
1.
II. dalgaların frekansını azaltmak,
III. dalgaların hızını azaltmak
ifadelerinden hangisidir?
A) Yalnız I
DENEME
B) Yalnız II
D) II ve III
HD
C) I ve II
E) I ve III
Fizik
Su Dalgaları
ince di- atre- cikan uğa Meri si- 14. Okyanus kenarında bir kasabada dalgalardan etkilenmemek adına şekildeki düzenek tasarlanıyor. Kasaba Bu düzeneğin amacı, dalgaların enerjisini her yöne dağıtmak, 1. II. dalgaların frekansını azaltmak, III. dalgaların hızını azaltmak ifadelerinden hangisidir? A) Yalnız I DENEME B) Yalnız II D) II ve III HD C) I ve II E) I ve III
8.
Ausok Çözümleri
K
I. ortam
1.
II.
V₁ a
A
ta
Ma
II. ortam
V₂00
L
Dalga leğenindeki derin ve sığ ortamın ara kesiti KL
doğrusudur.
22
Su dalgaları I. ortamdan II. ortama şekildeki gibi
geçtiğine göre, b
I. ortam II. ortama göre sığdır.
D) II ve III
besta
Dalganın 1. ortamdaki hızı II. ortamdaki hızın-
dan büyüktür.
20
III. Dalganın I. ortamdaki dalga boyu II. ortamdaki
dalga boyuna eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgaları
8. Ausok Çözümleri K I. ortam 1. II. V₁ a A ta Ma II. ortam V₂00 L Dalga leğenindeki derin ve sığ ortamın ara kesiti KL doğrusudur. 22 Su dalgaları I. ortamdan II. ortama şekildeki gibi geçtiğine göre, b I. ortam II. ortama göre sığdır. D) II ve III besta Dalganın 1. ortamdaki hızı II. ortamdaki hızın- dan büyüktür. 20 III. Dalganın I. ortamdaki dalga boyu II. ortamdaki dalga boyuna eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
di-
ari
ari
ÖRNEK-4
Derinliği sabit olan dalga leğeninde oluşturulan atmanın yayıl-
ma doğrultusu şekildeki gibidir.
Buna göre, bu atma kaynaktan uzaklaştıkça atmanın gen-
liği ve genişliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(Sürtünmeler ihmal edilecektir.)
A)
B)
Ø
E)
Genlik
Azalır
Değişmez
Azalır
Kaynak
Değişmez
Artar
Genişlik
Azalır
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
Fizik
Su Dalgaları
di- ari ari ÖRNEK-4 Derinliği sabit olan dalga leğeninde oluşturulan atmanın yayıl- ma doğrultusu şekildeki gibidir. Buna göre, bu atma kaynaktan uzaklaştıkça atmanın gen- liği ve genişliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.) A) B) Ø E) Genlik Azalır Değişmez Azalır Kaynak Değişmez Artar Genişlik Azalır Azalır Değişmez Değişmez Artar
6. Düşey kesiti şekideki gibi olan dalga leğeninde kaynak tarafın-
dan oluşturulan su dalgaları topların düşey doğrultuda salınım
hareketi yapmasına neden oluyor.
Y
Dalga kaynağı
Engel
A) > >
c) 4 = 4 = 4
Z
Topların bu salınım esnasında denge konumundan en üst nok-
taya ardından en alt noktaya ve tekrar denge konumuna gel-
meleri için geçen süre sırasıyla ty, ty, dir.
Buna göre, ttt arasındaki ilişki nedir?
E) > >
Engel
B) >> t
D) x =>
7:0
Fizik
Su Dalgaları
6. Düşey kesiti şekideki gibi olan dalga leğeninde kaynak tarafın- dan oluşturulan su dalgaları topların düşey doğrultuda salınım hareketi yapmasına neden oluyor. Y Dalga kaynağı Engel A) > > c) 4 = 4 = 4 Z Topların bu salınım esnasında denge konumundan en üst nok- taya ardından en alt noktaya ve tekrar denge konumuna gel- meleri için geçen süre sırasıyla ty, ty, dir. Buna göre, ttt arasındaki ilişki nedir? E) > > Engel B) >> t D) x => 7:0
6.
Bir dalga leğeninde X ortamından Y ortamına gönderilen doğ-
rusal su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir.
X ortamı
çok
A) Yalnız I
9.
92
Buna göre;
I. X ortamı Y ortamından daha derindir.
D) II ve III
2, do Y ortamı
II. 9, hızı 9₂ hızına eşittir.
III. ^, ^'den daha büyüktür.
'1' 2
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Su Dalgaları
6. Bir dalga leğeninde X ortamından Y ortamına gönderilen doğ- rusal su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir. X ortamı çok A) Yalnız I 9. 92 Buna göre; I. X ortamı Y ortamından daha derindir. D) II ve III 2, do Y ortamı II. 9, hızı 9₂ hızına eşittir. III. ^, ^'den daha büyüktür. '1' 2 yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
Deprem yerküre içinde meydana gelen sarsıntılardır
II.
Deprem dalgaları mekanik dalgalardır./
III. Depremin meydana geldiği noktaya deprem üssü denir.
2. I.
Yukarıda deprem ile ilgili verilen ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, N ve III
+
Fizik
Su Dalgaları
Deprem yerküre içinde meydana gelen sarsıntılardır II. Deprem dalgaları mekanik dalgalardır./ III. Depremin meydana geldiği noktaya deprem üssü denir. 2. I. Yukarıda deprem ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, N ve III +
(20)
Sx
f frekanslı noktasal dalga kaynağı 9 hizy-
la hareket eden dalgalar üretiyor. Kaynak
9k hızıyla hareket ettiğinde oluşan dalga-
ların üsten görünüşü şekildeki gibi oluyor.
e oranı nedir?
90
9K
Buna göre,
73
B) 2
C) / D)
//
D
Fizik
Su Dalgaları
(20) Sx f frekanslı noktasal dalga kaynağı 9 hizy- la hareket eden dalgalar üretiyor. Kaynak 9k hızıyla hareket ettiğinde oluşan dalga- ların üsten görünüşü şekildeki gibi oluyor. e oranı nedir? 90 9K Buna göre, 73 B) 2 C) / D) // D
(8)
Derinliği sabit olan dalga leğeninde f fre-
kanslı dalga üreten noktasal kaynak 3p
hızıyla dalga üretmektedir. Kaynak 9 hr-
zıyla hareket ettiğinde dalgaların üstten
görünüşü şekildeki gibi olmaktadır.
90 = olduğuna göre oranı kaçtır?
9K
B) C) //
D) ² (6)
A)
Fizik
Su Dalgaları
(8) Derinliği sabit olan dalga leğeninde f fre- kanslı dalga üreten noktasal kaynak 3p hızıyla dalga üretmektedir. Kaynak 9 hr- zıyla hareket ettiğinde dalgaların üstten görünüşü şekildeki gibi olmaktadır. 90 = olduğuna göre oranı kaçtır? 9K B) C) // D) ² (6) A)
19)
7cm
Noktasal dalga kaynağı f frekanslı dalgalar
üretmektedir. Dalga kaynağı +x yönünde s
hızıyla hareket ederken *x yönündekl dal-
gaların dalga boyu 3 cm, -x yönündekilerin
Ise 7 cm olmaktadır.
Kaynak hareket etmezse oluşan dalga-
ların dalga boyu kaç cm olur?
A) 3
B) 4 C)5
D) 6 E) 7
Fizik
Su Dalgaları
19) 7cm Noktasal dalga kaynağı f frekanslı dalgalar üretmektedir. Dalga kaynağı +x yönünde s hızıyla hareket ederken *x yönündekl dal- gaların dalga boyu 3 cm, -x yönündekilerin Ise 7 cm olmaktadır. Kaynak hareket etmezse oluşan dalga- ların dalga boyu kaç cm olur? A) 3 B) 4 C)5 D) 6 E) 7
65
Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda ça-
lışan özdeş S₁, S₂ kaynaklan à dalga boyunda dalgalar üre-
tiyor. Dalgaların oluşturduğu girişim desenindeki K, L, M, N
noktalarının kaynaklara uzaklığı tabloda verilmiştir.
K
S₁
S₂
X
3^
L
D) L ve M
42
3A
2
M
B) K ve L
5A
2
NO NOZ
Buna göre, K, L, M, N noktalarından hangileri maksimum
genlikte titreşen noktalardır?
A) K ve N
E) L ve N
3A
5A
C) M ve N
Fizik
Su Dalgaları
65 Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda ça- lışan özdeş S₁, S₂ kaynaklan à dalga boyunda dalgalar üre- tiyor. Dalgaların oluşturduğu girişim desenindeki K, L, M, N noktalarının kaynaklara uzaklığı tabloda verilmiştir. K S₁ S₂ X 3^ L D) L ve M 42 3A 2 M B) K ve L 5A 2 NO NOZ Buna göre, K, L, M, N noktalarından hangileri maksimum genlikte titreşen noktalardır? A) K ve N E) L ve N 3A 5A C) M ve N
6.
Bir dalga leğeninde periyodik su dalgalan oluşturu
luyor. Dalgaların periyodu 3.saniyedir.
t = 0 anında kaynak tepe oluşturduğuna göre,
O ile 8 saniye arasında kaç tane dalga çukuru
oluşur?
A) 1
C) 3
D) 4
E) 6
is
Adalya olması in Jeensie 35
B) 2
231
Fizik
Su Dalgaları
6. Bir dalga leğeninde periyodik su dalgalan oluşturu luyor. Dalgaların periyodu 3.saniyedir. t = 0 anında kaynak tepe oluşturduğuna göre, O ile 8 saniye arasında kaç tane dalga çukuru oluşur? A) 1 C) 3 D) 4 E) 6 is Adalya olması in Jeensie 35 B) 2 231
0,5
seklik-
maksi-
r.
2.
Bir dalga leğeninde KM kenarında oluşturulan doğru-
sal dalgaların ilerlerken aldığı görünüm verilmiştir.
K
L
N
Buna göre, dalgaların böyle görünmesinin nede-
ni verilenlerden hangisi olabilir?
M
A) Dalga leğeni L - N kenarına doğru derinleşmek-
tedir.
B) Dalga leğeni K - L kenarına doğru derinleşmek-
tedir.
C) Dalga leğeni K - L kenarına doğru sığlaşmakta-
dır.
D) Dalga leğeni M - N kenarına doğru derinleşmek-
tedir.
E) Dalga leğeni L - N kenarına doğru sığlaşmakta-
dır.
1
6
S
A
R
Fizik
Su Dalgaları
0,5 seklik- maksi- r. 2. Bir dalga leğeninde KM kenarında oluşturulan doğru- sal dalgaların ilerlerken aldığı görünüm verilmiştir. K L N Buna göre, dalgaların böyle görünmesinin nede- ni verilenlerden hangisi olabilir? M A) Dalga leğeni L - N kenarına doğru derinleşmek- tedir. B) Dalga leğeni K - L kenarına doğru derinleşmek- tedir. C) Dalga leğeni K - L kenarına doğru sığlaşmakta- dır. D) Dalga leğeni M - N kenarına doğru derinleşmek- tedir. E) Dalga leğeni L - N kenarına doğru sığlaşmakta- dır. 1 6 S A R
indi-
gaları
gaları
II
ÖRNEK-4
Derinliği sabit olan dalga leğeninde oluşturulan atmanın yayıl-
ma doğrultusu şekildeki gibidir.
Buna göre, bu atma kaynaktan uzaklaştıkça atmanın gen-
liği ve genişliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(Sürtünmeler ihmal edilecektir.)
A)
B)
G
D)
E)
Genlik
Azalır
Değişmez
Azalır
Kaynak
Değişmez
Artar
Genişlik
Azalır
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
Fizik
Su Dalgaları
indi- gaları gaları II ÖRNEK-4 Derinliği sabit olan dalga leğeninde oluşturulan atmanın yayıl- ma doğrultusu şekildeki gibidir. Buna göre, bu atma kaynaktan uzaklaştıkça atmanın gen- liği ve genişliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.) A) B) G D) E) Genlik Azalır Değişmez Azalır Kaynak Değişmez Artar Genişlik Azalır Azalır Değişmez Değişmez Artar
3. Su derinliği her yerde aynı olan bir su dalga leğeninin
orta kısmında önce dairesel dalgalar, sonra doğru-
sal dalgalar oluşturuluyor.
Buna göre, bu iki dalga biçimine ait;
1. Yayılma hızının büyüklüğü
II. Dalga boyu
III. Genlik
özelliklerinden hangileri her ikisinde de kesinlikle
aynıdır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Su Dalgaları
3. Su derinliği her yerde aynı olan bir su dalga leğeninin orta kısmında önce dairesel dalgalar, sonra doğru- sal dalgalar oluşturuluyor. Buna göre, bu iki dalga biçimine ait; 1. Yayılma hızının büyüklüğü II. Dalga boyu III. Genlik özelliklerinden hangileri her ikisinde de kesinlikle aynıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III
37)
X dalga
kaynağı
su
MNPR
Bir öğrenci yandan görünümü şekildeki gibi olan dalga leğe-
nindeki Y kaynağını çalıştırdıktan bir süre sonra X dalga kay-
nağını çalıştırıyor. Dalga kaynaklarından çıkan ilk dalgalann
N noktasında karşılaştığını gözlemliyor.
tür.
Takoz
Öğrencinin yukarıda hazırladığı deneyin sonuçlarına
göre,
1. X dalga kaynağının ürettiği dalgaların hızı, Y kaynağının
ürettiği dalgaların hızından daha büyüktür.
II. X ve Y dalga kaynakları aynı anda dalga üretmeye baş-
lasalardı, dalga kaynaklarından çıkan ilk dalgalar P nok-
tasında karşılaşabilirdi.
A) Yalnız I
III. X dalga kaynağının ürettiği dalgaların enerjisi, Y dalga
kaynağının ürettiği dalgaların enerjisinden daha büyük-
Y dalga
kaynağı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Su Dalgaları
37) X dalga kaynağı su MNPR Bir öğrenci yandan görünümü şekildeki gibi olan dalga leğe- nindeki Y kaynağını çalıştırdıktan bir süre sonra X dalga kay- nağını çalıştırıyor. Dalga kaynaklarından çıkan ilk dalgalann N noktasında karşılaştığını gözlemliyor. tür. Takoz Öğrencinin yukarıda hazırladığı deneyin sonuçlarına göre, 1. X dalga kaynağının ürettiği dalgaların hızı, Y kaynağının ürettiği dalgaların hızından daha büyüktür. II. X ve Y dalga kaynakları aynı anda dalga üretmeye baş- lasalardı, dalga kaynaklarından çıkan ilk dalgalar P nok- tasında karşılaşabilirdi. A) Yalnız I III. X dalga kaynağının ürettiği dalgaların enerjisi, Y dalga kaynağının ürettiği dalgaların enerjisinden daha büyük- Y dalga kaynağı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II