Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgaları Soruları

geyi taradığını fark eder.
ekitalo
ansıdı-
4:
büyüklükteki kuvvetlerle gerilerek domicil
YEY
K
teller farkı
L
Durgun su üzerinde K engeline şekildeki gibi gelen atma K
den sonra L engelinden nasıl yansır?
10 yanıklı bir stroboskop 0,5 s frekans ile dön-
dürüldüğünde doğrusal su dalgalanı yanıklardan
bakıldığında duruyormuş gibi gözleniyor.
***
K
Gergin yayla
meydana ge
me ve yansı
Fizik
Su Dalgaları
geyi taradığını fark eder. ekitalo ansıdı- 4: büyüklükteki kuvvetlerle gerilerek domicil YEY K teller farkı L Durgun su üzerinde K engeline şekildeki gibi gelen atma K den sonra L engelinden nasıl yansır? 10 yanıklı bir stroboskop 0,5 s frekans ile dön- dürüldüğünde doğrusal su dalgalanı yanıklardan bakıldığında duruyormuş gibi gözleniyor. *** K Gergin yayla meydana ge me ve yansı
6. Derinliği sabit bir dalga leğeninde K ve L doğrusal engel-
leri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
E
OF
A)
JOE
L
EOG doğrusal dalgası önce K, daha sonra Lengeli-
ne çarptığına göre, dalganın L engelinden yansıdık-
tan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?
E
B)
C)
G
80°
G
D)
G
20
80°
G
-10° 0
80°
E)
110°
120°
E
O
G
E
8
Fizik
Su Dalgaları
6. Derinliği sabit bir dalga leğeninde K ve L doğrusal engel- leri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. E OF A) JOE L EOG doğrusal dalgası önce K, daha sonra Lengeli- ne çarptığına göre, dalganın L engelinden yansıdık- tan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? E B) C) G 80° G D) G 20 80° G -10° 0 80° E) 110° 120° E O G E 8
5. Derinliği X ve Y ortamlanında sabit ve birbirinden farklı olan
dalga legeninde X ortamında bulunan K doğrusal dalga
kaynağının oluşturduğu dalgalar Y ortamına geçerken
şekildeki yolu izliyor.
K
kaynak
Yalnız I
HN
Buna göre,
I. Y ortamının derinliği azaltılırsa a açısı azalır.
il. Y ortamına geçen dalgaların frekansı azalır.
II. Y ortamı X ortamından sığdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) yalnız 11
Dive Ill
X
xt
Yalnız III
ve Ill
Fizik
Su Dalgaları
5. Derinliği X ve Y ortamlanında sabit ve birbirinden farklı olan dalga legeninde X ortamında bulunan K doğrusal dalga kaynağının oluşturduğu dalgalar Y ortamına geçerken şekildeki yolu izliyor. K kaynak Yalnız I HN Buna göre, I. Y ortamının derinliği azaltılırsa a açısı azalır. il. Y ortamına geçen dalgaların frekansı azalır. II. Y ortamı X ortamından sığdır. yargılarından hangileri doğrudur? B) yalnız 11 Dive Ill X xt Yalnız III ve Ill
oldus
3. Karahan X, Y, Z bölgelerinden oluşan dalga leğeninde K ve L
e doğrusal atmalarını şekildeki gibi üretiyor.
K
X
Z
TEST
07
L
Atmaların bu ortamlarda hareket ederken izledikleri yollar
şekildeki gibi olduğuna göre, X, Y, Z bölgelerinin derin-
likleri hx, hy, h₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi
gibidir?
süblüyüd nabosin
sbort runsbisk
A) hx > hy > h₂
C) h₂> hx > hy
E) hy > h₂> hx
B) hy > hy > h₂
Dhy > hx
Fizik
Su Dalgaları
oldus 3. Karahan X, Y, Z bölgelerinden oluşan dalga leğeninde K ve L e doğrusal atmalarını şekildeki gibi üretiyor. K X Z TEST 07 L Atmaların bu ortamlarda hareket ederken izledikleri yollar şekildeki gibi olduğuna göre, X, Y, Z bölgelerinin derin- likleri hx, hy, h₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? süblüyüd nabosin sbort runsbisk A) hx > hy > h₂ C) h₂> hx > hy E) hy > h₂> hx B) hy > hy > h₂ Dhy > hx
6.
A
C) I, II ve IV
CL
Üstten görünüşü verilen Şekil I deki dalga leğeni-
nin bir tarafında bulunan doğrusal dalga üreticinin
oluşturduğu dalgaların hız-konum grafiği Şekil II
deki gibidir.
dalga üreteci
hız
E) III ve IV
E) |
Buna göre, dalga leğeninin yandan görünüşü
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B)
Şekil I
D)
Şekil II
konum
Nihat Bilgin Yayıncılık
B
as
A
Fizik
Su Dalgaları
6. A C) I, II ve IV CL Üstten görünüşü verilen Şekil I deki dalga leğeni- nin bir tarafında bulunan doğrusal dalga üreticinin oluşturduğu dalgaların hız-konum grafiği Şekil II deki gibidir. dalga üreteci hız E) III ve IV E) | Buna göre, dalga leğeninin yandan görünüşü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Şekil I D) Şekil II konum Nihat Bilgin Yayıncılık B as A
U
Bir çocuk yatay düzlemde ok yönünde şekildeki gibi sa-
bit hızla ilerlemektedir. Bu durumda hoparlörlerden çı-
kan sesin frekansını K, L, N noktalarında sırasıyla f, f
ve f büyüklüğünde algılıyor.
K
A) fx > fL > fn
C) fk = f₁ > fn
100%
FN =
M
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre; f, f ve
f arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
'N
N
B) fk > f₁ =fN
D) f) =fN>fk
E) f>f> f
f
Yatay
Fizik
Su Dalgaları
U Bir çocuk yatay düzlemde ok yönünde şekildeki gibi sa- bit hızla ilerlemektedir. Bu durumda hoparlörlerden çı- kan sesin frekansını K, L, N noktalarında sırasıyla f, f ve f büyüklüğünde algılıyor. K A) fx > fL > fn C) fk = f₁ > fn 100% FN = M Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre; f, f ve f arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 'N N B) fk > f₁ =fN D) f) =fN>fk E) f>f> f f Yatay
6. Sabit derinlikteki bir dalga leğeninde şekildeki gibi üretilen
periyodik doğrusal dalgalar P bölgesinde bulunan engelden
yansıdıktan sonra A noktasında odaklanıyor.
Buna göre,
A) Yalnız I
H
D) I ve II
A
P
1. P bölgesindeki engel, tümsek engeldir.
II. A noktası engelin odağıdır.
TII. A noktasında oluşturulan dairesel su dalgaları engelden
doğrusal olarak yansır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
SUPA
E) II ve III
C) Yalnız III
8.
[
Sab
kay
gala
gibi
B
1
Fizik
Su Dalgaları
6. Sabit derinlikteki bir dalga leğeninde şekildeki gibi üretilen periyodik doğrusal dalgalar P bölgesinde bulunan engelden yansıdıktan sonra A noktasında odaklanıyor. Buna göre, A) Yalnız I H D) I ve II A P 1. P bölgesindeki engel, tümsek engeldir. II. A noktası engelin odağıdır. TII. A noktasında oluşturulan dairesel su dalgaları engelden doğrusal olarak yansır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II SUPA E) II ve III C) Yalnız III 8. [ Sab kay gala gibi B 1
Balgalan
Derinligi sabit dalga legeninde odak noktası F olan parabo
lik engelin iç yüzeyine çarpan periyodik su dalgalarının bu
engelden yansımalanı şekildeki gibidir.
Su
A) Yalnız II
Engel
Buna göre,
1.
Engele gönderilen dalgalar doğrusaldır.
II. Dalgalar engelden yansıdıktan sonra odağa doğru hizlane
rak gitmiştir.
III. Odakta oluşturulan dairesel dalgalar, engelden doğrusal
dalga olarak yansır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve Il
D) II ve III
Su
C) Ive l
E) I, II ve III
D
K
U
Fizik
Su Dalgaları
Balgalan Derinligi sabit dalga legeninde odak noktası F olan parabo lik engelin iç yüzeyine çarpan periyodik su dalgalarının bu engelden yansımalanı şekildeki gibidir. Su A) Yalnız II Engel Buna göre, 1. Engele gönderilen dalgalar doğrusaldır. II. Dalgalar engelden yansıdıktan sonra odağa doğru hizlane rak gitmiştir. III. Odakta oluşturulan dairesel dalgalar, engelden doğrusal dalga olarak yansır. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve Il D) II ve III Su C) Ive l E) I, II ve III D K U
2.
Dört yarıklı bir stroboskop kulla
dalgaları ile ilgili bir takım ölçüm ve hesaplamalar yapılmıştır.
Yapılan ölçümlerde, dalgaların dalga boyu gerçek değerin-
de ve doğru olarak ölçüldüğüne göre,
Stroboskop üzerinden bakılan dalgalar duruyormuş gibi
görülmüştür.
Stroboskobun frekansı ile dalgaların frekansı aynıdır.
III. Stroboskop bir tur attığında, altından dört dalga tepesi
geçmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
CN ve II
E) I, II ve
1₁
Fizik
Su Dalgaları
2. Dört yarıklı bir stroboskop kulla dalgaları ile ilgili bir takım ölçüm ve hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde, dalgaların dalga boyu gerçek değerin- de ve doğru olarak ölçüldüğüne göre, Stroboskop üzerinden bakılan dalgalar duruyormuş gibi görülmüştür. Stroboskobun frekansı ile dalgaların frekansı aynıdır. III. Stroboskop bir tur attığında, altından dört dalga tepesi geçmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II CN ve II E) I, II ve 1₁
Derinliği sabit dalga leğeninde şekildeki gibi gelen KL atmasının
O noktası engelin P noktasına geliyor.
30°
Buna göre, bu anda atmanın KO ve OL kısımları arasındaki
açı kaç derece olur?
A) 120
B) 90
C) 80
D) 60
E) 30
192
Fizik
Su Dalgaları
Derinliği sabit dalga leğeninde şekildeki gibi gelen KL atmasının O noktası engelin P noktasına geliyor. 30° Buna göre, bu anda atmanın KO ve OL kısımları arasındaki açı kaç derece olur? A) 120 B) 90 C) 80 D) 60 E) 30 192
6. Özdeş iki leğende, eşit ve sabit derinliklerde su vardır. Bu le-
ğenlerdeki X ve Y dalga kaynaklarının ürettiği periyodik dal-
gaların, dalga tepelerinin üstten görünüşü şekildeki gibidir.
Dalgalar, dalga söndürücüye ulaşmadıklarına göre,
1.
X kaynağı, Y kaynağından daha önce dalga üretmeye
başlamıştır.
Kaynakların ürettiği dalgaların frekansları eşittir.
III. Kaynakların ürettiği dalgaların genlikleri eşittir.
A) Yalnız I
HHE vir
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Düşey çizgiler eşit aralıklıdır.)
Dalga
söndürücü
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
SUPA
C) I ve II
8.
Bir d
gibic
Bu
I.
Ŕ
7TH
Fizik
Su Dalgaları
6. Özdeş iki leğende, eşit ve sabit derinliklerde su vardır. Bu le- ğenlerdeki X ve Y dalga kaynaklarının ürettiği periyodik dal- gaların, dalga tepelerinin üstten görünüşü şekildeki gibidir. Dalgalar, dalga söndürücüye ulaşmadıklarına göre, 1. X kaynağı, Y kaynağından daha önce dalga üretmeye başlamıştır. Kaynakların ürettiği dalgaların frekansları eşittir. III. Kaynakların ürettiği dalgaların genlikleri eşittir. A) Yalnız I HHE vir yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Düşey çizgiler eşit aralıklıdır.) Dalga söndürücü D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III SUPA C) I ve II 8. Bir d gibic Bu I. Ŕ 7TH
1. Su derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde dalga boy-
ları sırasıyla λ, 22, 32 olan periyodik K, L, M dalgaları
oluşturulmuştur.
Dalgaların yayılma hızlarının büyüklüğü sırasıyla vê, V₁› Vì
olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) VK > V₁ VM
SVMVL > VK
E) VM > VK = VL
B) VK = VL = VM
D) VK > VL = VM
4
Fizik
Su Dalgaları
1. Su derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde dalga boy- ları sırasıyla λ, 22, 32 olan periyodik K, L, M dalgaları oluşturulmuştur. Dalgaların yayılma hızlarının büyüklüğü sırasıyla vê, V₁› Vì olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) VK > V₁ VM SVMVL > VK E) VM > VK = VL B) VK = VL = VM D) VK > VL = VM 4
oğrusal
ktir.
I ve III
3.
luon
N
D) II ve III
Bl
K
K ortamında üretilen doğrusal bir dalga L ortamına şekildeki
gibi geçmektedir.
r>i olduğuna göre;
I. Gelme açısı i, kırılma açısı r'dir.
II. Gelme açısı a, kırılma açısı ß'dir.+gad resta
III. K ortamı L ortamından daha derindir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
L
C) I ve III
Fizik
Su Dalgaları
oğrusal ktir. I ve III 3. luon N D) II ve III Bl K K ortamında üretilen doğrusal bir dalga L ortamına şekildeki gibi geçmektedir. r>i olduğuna göre; I. Gelme açısı i, kırılma açısı r'dir. II. Gelme açısı a, kırılma açısı ß'dir.+gad resta III. K ortamı L ortamından daha derindir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III L C) I ve III
6. Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturu-
lan dairesel atmaların K engeline gelişi
ve yansıması şekildeki gibidir.
E E
K
Buna göre, K engeli;
I. Tümsektir.
II. Çukurdur.
III. Doğrusaldır.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
6. A
E) I ve III
Fizik
Su Dalgaları
6. Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturu- lan dairesel atmaların K engeline gelişi ve yansıması şekildeki gibidir. E E K Buna göre, K engeli; I. Tümsektir. II. Çukurdur. III. Doğrusaldır. ifadelerinden hangileri doğru olabilir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 6. A E) I ve III
2. Doğrusal dalgalar üreten kaynak ile dalga leğeninde oluş-
turulan dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir.
Dalga kaynağı
Su
Buna göre;
1. Kaynağın frekansının artması,
II. Kaynaktan uzaklaştıkça dalga leğeninin derinliğinin art-
ması,
III. Kaynağın titreşim genliğinin azalması
işlemlerinden hangileri kaynaktan uzaklaşıldıkça dalga
tepeleri arasındaki uzaklığın artmasına neden olur?
A) I ve II
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve I
A
Y
A
Y
1
N
C
I
L
1
K
90
Fizik
Su Dalgaları
2. Doğrusal dalgalar üreten kaynak ile dalga leğeninde oluş- turulan dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağı Su Buna göre; 1. Kaynağın frekansının artması, II. Kaynaktan uzaklaştıkça dalga leğeninin derinliğinin art- ması, III. Kaynağın titreşim genliğinin azalması işlemlerinden hangileri kaynaktan uzaklaşıldıkça dalga tepeleri arasındaki uzaklığın artmasına neden olur? A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve I A Y A Y 1 N C I L 1 K 90
ar- HR
ni
an
H-NKENY
n
R
32
7.
h↑ v↑
Kaynak
K
A) hk > h₂>hm
C) hm > hL>hk
Bir dalga leğeninde sabit frekanslı ara kesit yüzeylerine
paralel doğrusal dalga kaynağı tarafından üretilen dal-
gaların üstten görünümü şekildeki gibi ise K, L ve M
bölgelerinin derinlikleri hk, h ve hm için aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
Eyh >hM>hk
M
h₂>hm > h₂
B) Khm>hL
D) h₁ > hk > hm
Diğer sayfaya geçiniz
Fizik
Su Dalgaları
ar- HR ni an H-NKENY n R 32 7. h↑ v↑ Kaynak K A) hk > h₂>hm C) hm > hL>hk Bir dalga leğeninde sabit frekanslı ara kesit yüzeylerine paralel doğrusal dalga kaynağı tarafından üretilen dal- gaların üstten görünümü şekildeki gibi ise K, L ve M bölgelerinin derinlikleri hk, h ve hm için aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? Eyh >hM>hk M h₂>hm > h₂ B) Khm>hL D) h₁ > hk > hm Diğer sayfaya geçiniz